*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Smiley face      คุณจริญา ด่านสมพงศ์ อายุ36ปี คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว (ทางคลินิกเพิ่ง
     นำมารีวิวครั้งแรก เนื่องจากช่วงตั้งครรภ์คนไข้ยังไม่ได้ติดต่อคลินิก) ซึ่งได้เซลฟี่
     ภาพแห่งความสุขมาให้คุณหมอได้ชื่นชมกับผลงานการรักษาจนประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/02/59Smiley face      คุณสุดาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้เคยกินยาจีนที่อื่น และฉีดเชื้อ
     อีก3ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำทั้งสามี-ภรรยา ไป3เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/01/59


Smiley face      คุณธัญย์สิตา เจริญรัตน์เดชากุล อายุ34ปี จากภูเก็ต ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีครึ่ง ก็ยังไม่ติดบุตร
     หลังจากได้รับยาที่เหลือจากเพื่อนที่ทานยาของหมอหยงไปครึ่งเดือนแล้วติดบุตร
     จึงลองเอามาทานต่ออีกครึ่งเดือนที่เหลือ ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/01/59


Smiley face      คุณพัชรี ใจมั่น ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6เดือน
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา2ปี เคยกินยาจีนที่อื่นแต่ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไป2ชุด(2เดือน)
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/01/59


Smiley face      คุณสิริมณี ทองคณารักษ์ อายุ43ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ เคยไปทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งได้ใช้ยากระตุ้นไข่แต่ก็ไม่สามารถ
     ผสมเป็นตัวอ่อนได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป2เดือนต่อด้วยยาต้มอีก1เดือน ทานครบ 3เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/01/59

Smiley face      อรพรรณ พุดหน่อย อายุ40ปี ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันปล่อยมา5-6ปีก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลกันทั้งคู่ ทานยา
     ไป2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/01/59


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ภัทราสิทธิวุฒิ ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลกันทั้งคู่ โดยรับยาไปเพียงชุดเดียว ทาน1เดือน ก็สามาร
     ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/01/59


Smiley face      คุณโสรยาทิพย์ ประเสริฐ จากอยุธยา ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ
     9สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา4ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มไป1เดือนตามด้วยชนิดแคปซูล
     อีก1เดือน (รวม2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/01/59


Smiley face      คุณสุรางค์-พชร ยิ้มยวล จากอยุธยา ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ
     5สัปดาห์กว่า หลังจากมีลูกคนแรก แล้วปล่อยมาอีก15ปีก็ยังไม่ติดบุตรคนที่2
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา1ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชนิดแคปซูลไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/01/59


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม จากชลบุรี ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ
     5สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปี ไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป6เดือน ก็
     สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/01/59


Smiley face      คุณสุนิดา ยามา อายุ32ปี จากยะลา ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ
     8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบไข่ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้
     หลังจากสั่งจากกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนไป
     เพียง1ชุด(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/01/59


Smiley face      คุณวารุณี ศรีบุรินทร์ อายุ30ปี ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีรังไข่เพียงข้างเดียว หลังมารักษากับ
     หยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนไป1เดือนกว่า(ยาชุด2ยังทานไม่หมด)
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/01/59


Smiley face      คุณศิริรัตน์ รียาซิน จากนครนายก ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์
     มีปัญหาเป็นpcos ปล่อยมา3ปีก็ไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปลายปี56เคย
     มาปรึกษาหมอหยงแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ติดจึงหยุดพักไป และตัดสินใจรักษาอีกครั้งโดย
     เลือกชุดยาที่คุณภาพดีขึ้น เป็นชุดแนะนำ โดยทานเพียงชุดเดียว ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/01/59


Smiley face      คุณขวัญดาว แก้วชิน อายุ35ปี ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์
     หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     แคปซูลไป2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/01/59Smiley face      คุณอริสรา บุตรดี จากหาดใหญ่ ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ12สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา7ปีไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     สูตรของหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไปทาน2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/01/59Smiley face      คุณเทียนทอง- คมสันต์ โวหารลึก อายุ41,44ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์เเล้ว อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งไม่ติดบุตร
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างผิดปกติ หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนทั้งคู่ เป็นชุดมาตรฐาน 1ชุดต่อ
     ชุดเเนะนำอีก1ชุด รวม2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/01/59

Smiley face      คุณภัสราภรณ์ บริบัตรโกศล ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน1เดือนตามด้วยยาแคปซูลชุดแนะนำ
     อีก2เดือน (รวม3เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/01/59


Smiley face      คุณปิยวรรณ วัศวณิชย์ชากร อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์9สัปดาห์ หลังจากมีน้องคนแรกมาประมาณ3ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ
     1ครั้งก็ไม่สำเร็จ มีซีสต์ 2.5ซม. ผนังมดลูกไม่สวย หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนไป2เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/01/59


Smiley face      คุณดารณีย์ บ้วเกลี้ยง อายุ37ปี จากเพชรบุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา4ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดเเนะนำ(ทานทั้งคู่)ไป1เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/01/59


Smiley face      คุณอ้อมจันทร์ จรเข้ อายุ32ปี จากประจวบฯ ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์7สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนไป1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/01/59Smiley face      คุณทิพวัลย์-จาตุรงค์ สังขวิเชียร อายุ32,47ปี จากชัยภูมิ ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา3ปีก็ยังไม่ติดบุตร จึงมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำชนิดแคปซูลไปยังไม่หมด
     ชุด1เดือนเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/01/59


Smiley face      คุณคัทลียา-จิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ33,38ปี ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์5เดือนกว่า ก่อนหน้านี้ เคยฝังเข็มร่วมกับทานยาจีนที่อื่น3เดือน
     ก็ยังไม่ติดบุตร หลังเริ่มรักษาครั้งใหม่กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     แคปซูลสมุนไพรจีนไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/01/59


Smiley face      คุณสุกฤตา สิงห์บุญมา อายุ34ปี ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้าปล่อยมา4ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำกันทั้งคู่ ทานไป1เดือนกว่า
     (รับยาไป2เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/01/59


Smiley face      คุณกฤษดา คำแก้ว อายุ42ปี และสามีชาวเยอรมัน อายุ55ปี จากระยอง ตั้งครรภ์
     เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา7-8ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนกันทั้งคู่ ทานไป1เดือนกว่า(สั่งไป2เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/01/59


Smiley face      คุณภัทรี พรมแสน จากสิงห์บุรี ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์อายุ
     ครรภ์13สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมาปีนึงก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง1ชุด
     (1เดือน) ก็ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/12/58


Smiley face      คุณอรไพลิน หนูเเก้ว จากนครศรีธรรมราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมาปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับ
     หมอที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง1ชุด (1เดือน) ก็ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/12/58Smiley face      คุณรัศม์ชภรณ์ เหลืองอร่าม ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้เคยกินยากระตุ้นไข่
     ก็ยังไม่สมหวัง ปล่อยมา2ปีก็ไม่ติดบุตร มีอาการประจำเดือน4-5เดือนมาครั้ง
     หลังมารักษากับหมอที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาไป1อาทิตย์ประจำเดือนก็มาเป็นปกติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/12/58Smiley face      คุณชนัญชิดา จันทร์หุนีย์ อายุ31ปี ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยกระตุ้นไข่แล้วไข่ไม่โต หลังทานยาชุดพิเศษของหมอหยง1ชุด ตามด้วย
     ยาแคปซูลอีก2ชุดรวมทาน3เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบไข่27ใบจึงตัด
     ตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว ได้ตัวอ่อน15ตัว ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/58


Smiley face      รายงานการตั้งครรภ์เข้ามาในวันคริสมาสต์ 1.คุณสุกฤตา สิงห์บุญมา
     2.คุณโสรยา ทิพย์ประเสริฐ 3.คุณอ้อมจันทร์ จรเข้ ขอขอบคุณสำหรับ
     ความไว้วางใจที่มอบให้กับหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสมหวัง
     ขอให้มีความสุขกันมากๆและตั้งครรภ์สมบูรณ์คลอดปลอดภัยนะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/12/58


Smiley face      คุณอารียา คงเเดง อายุ32ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปี
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ไปเพียงชุดเดียว(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/58Smiley face      คุณยอดฤทัย ขุนพรม จากสมุทรปราการ อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา1ครั้งก็ยังไม่ติด ท่อนำไข่ตัน1ข้าง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาชุดแนะนำไปทาน2เดือน แล้วกลับมารับ
     ยาชุดที่3 ปรากฏว่าตรวจเจอชีพจรการตั้งครรภ์จึงเทส ซึ่งตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/58


Smiley face      คุณธัญณีย์ จิรสมบัติวงศ์ อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานไปทานทั้งคู่ ทาน
     เพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/58


Smiley face      คุณนลพรรณ ตั่นมี จากกระบี่ ตรวจพบการตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้า
     นี้ปล่อยมา3ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดย
     รับยาไปทาน1เดือนและสั่งทานต่ออีก1เดือน (รวม2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/12/58Smiley face      คุณสมใจ โทนหงส์ษา อายุ35ปี จากนครราชสีมา ตรวจพบการตั้งครรภ์
     8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมาปีกว่าก็ยังติดบุตร หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทานเพียง1ชุด (1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/58Smiley face      คุณขัตติยาภรณ์ บาระมี จากอุบลราชธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา5ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้ง ฉีดเชื้ออีก5ครั้งก็ยัง
     ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุด
     เข้มข้น1เดือนแล้วตามด้วยชุดพิเศษอีก1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/58


Smiley face      คุณลี่ อายุ36ปีจากหาดใหญ่ คลอดน้องเรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มี
     ปัญหามีบุตรยาก หลังจากสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดพิเศษเพียงชุดเดียว ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/12/58Smiley face      คุณพรทิยา อิงเอนุ จากสมุทรปราการ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์7สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปี เคยทานยาจีนที่อื่นมา4เดือนก็ไม่
     สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชนิดต้ม1เดือน
     แล้วตามด้วยแคปซูลอีก1เดือน (ทาน2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/12/58


Smiley face      คุณพัชรีวรรณ ใจสม อายุ39ปี จากสุราษฎร์ธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา2ปีไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยา
     กับหมอหยงไปทาน โดยทานยาเเคปซูลชุดเข้มข้น(ญ),ชุดแนะนำ(ช)
     (ทาน2เดือน )ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/58


Smiley face      คุณภัทราภรณ์-เอกชัย สุขมณี อายุ36,34ปี จากสงขลา ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งมีรังไข่เพียงข้างเดียว กระตุ้นเเล้วยังได้ไข่ใบเดียว ฝ่าย
     ชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ2ครั้งก็ไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยง โดย
     ทานยาเเคปซูลชุดแนะนำไปยังไม่ทันหมดชุด1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/58


Smiley face      คุณสุธารัตน์ รัตนคช อายุ31ปี จากตรัง ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์7สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา2ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ตกก็ยังไม่ติดบุตร
     หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้มไปเพียง
     2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/58


Smiley face      คุณนพรัตน์ อัสริยะรังสรรค์ อายุ38ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์12สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลไปเพียง2เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/12/58


Smiley face      คุณธนพร บุญช่วย อายุ39ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์8สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ3ปี เคยกินยากระตุ้นไข่
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากสั่งยากับหมอหยงไป โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูล
     ไปเพียงเดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/58


Smiley face      คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ38ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา10กว่าปี มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง2ข้าง ทำอิ๊คซี่ที่เยอรมัน3ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     แคปซูลชุดเเนะนำไปเพียง2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/58


Smiley face      คุณปาลิดา เทศลงทอง ไว้วางใจหมอหยงในการดูเเลรักษาปัญหา
     ท่อนำไข่อุดตัน2ข้าง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียงเดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/58Smiley face      คุณสนธยา ชื่นภิรมย์ อายุ33ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลไป2เดือนกว่า
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/58Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ37ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยฉีดเชื้อ4ครั้ง ทานยาจีนที่อื่นมา2ที่ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลไป2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/58Smiley face      คุณภัทรภร วัชราภรณ์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะ
     มีบุตรยาก หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดยาแคปซูลสูตรเข้มข้นไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/58Smiley face      คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้เวลาประจำเดือน
     มาต้องแอดมิด รพ.เป็นประจำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาแคปซูลไปเพียงเดือนกว่าก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/58Smiley face      คุณวิภาวรรณ จันทะโชติ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยทำเด็กหลอดแก้วมาแล้วฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนด้วย หลังจาก
     สั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำ
     ไป1เดือน และยาชุดคุณภาพสูงขึ้นในเดือนที่2 (รวม2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/58


Smiley face      คุณเยาวรักษ์-สุวัฒน์ แซ่ลิ่ม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์9สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนที่อื่นมา2ที่รวม5เดือนก็ยังไม่สำเร็จ จึงไปฉีดเชื้ออีก2ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเเนะนำไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/58


Smiley face      คุณจริณี กล่อมสุวรรณ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะ
     มีบุตรยาก หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดยาแคปซูลไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/11/58Smiley face      คุณชิดชนก ท้าวทา ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์12สัปดาห์
     หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดยาต้มไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/58Smiley face      คุณวริยา ทองสม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาน้อยมาก
     และเลทหลายสัปดาห์ หลังมาพบหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกเพื่อทำการรักษา และ
     รับยาสมุนไพรจีนแคปซูลไปทานเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/58Smiley face      คุณศิริวรรณ โพธิสัตย์ อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ประจำเดือน
     มักจะเลทอยู่เป็นประจำ มีอาการปวดหลัง หลังสั่งยาเเคปซูลสมุนไพรจีนสูตรหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทานเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/58Smiley face      คุณสริตา หิ่มยิ อายุ33ปี จากพังงา ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ7สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ2ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยาเเคปซูล
     สูตรของหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทานเพียง2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/11/58Smiley face      คุณสิริพร โอมณี อายุ37ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมาปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาสมุนไพรจีนไปทานเพียงชุดเดียว(1เดือน)
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/58


Smiley face      คุณกัญญ์พิชชา เพชรล้อมทอง อายุ37ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาสมุนไพรจีนสูตรยาต้มไปทานเพียง3ชุด
     (3เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/58


Smiley face      คุณอัญชลี คงศรี อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยา
     สมุนไพรจีนไปทานเพียง1ชุด (1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/11/58Smiley face      คุณสุภาวดี บุญญเวช อายุ36ปี ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อน โดยรับยาสมุนไพรจีน
     ไปทาน1ชุด ยังทานไม่ครบ1เดือนเลย ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/58Smiley face      คุณเมลดา ลีจีรชยา ด้วยนะคะที่ตอนนี้คลอดน้องเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานยาสมุนไพรจีนแคปซูลไปเพียง1ชุด (1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/58Smiley face      คุณอติพร โตเสือ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา2ปี ท่อนำไข่
     อุดตัน1ข้าง เคยทานยาจีนที่อื่นมา8เดือนก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนแคปซูลไป2เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/58Smiley face      คุณช่อทิพย์ สะสม อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว มีปัญหา
     ผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง5มิลและมีท่อนำไข่ข้างเดียว หลังมารักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้ม8เดือนและยาแคปซูลอีก1เดือน
     (9เดือน) ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/58


Smiley face      คุณจุฑารัตน์ กัณหะวงษ์ ปัจจุบันคลอดน้องเเล้ว หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลชุดเเนะนำไป3ชุด
     ต่อด้วยยาต้มชุดเเนะนำอีก1ชุด (4เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/58Smiley face      คุณแสงหล้า-จรัส สุริยะเนตร์ อายุ40,44ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์3เดือนกว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลชุดเเนะนำทั้งคู่ไป2เดือน ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/58Smiley face      คุณฐิตา จิตติงาม อายุ36ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา3ปี ฉีดเชื้อ2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลเดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/58Smiley face      คุณจุรีรัตน์ โคม่วง อายุ37ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ภาวะมีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนแคปซูลชุดแนะนำ2ชุด(2เดือน)ทานทั้งคู่ ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/58Smiley face      คุณชิชากร ซูงีอิ อายุ36ปีจากสมุทรปราการ ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ3ปี เคยฉีดเชื้อ2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลชุดแนะนำ
     ไป2ชุด(2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/58


Smiley face      คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ33ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์3เดือนเเล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยกินยาจีนที่อื่นเกือบปี ฉีดเชื้อ3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้งก็ไม่สมหวัง
     พบท่อนำไข่ตัน1ข้าง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนแคปซูลชุดเข้มข้นกับชุดแนะนำรวมทาน2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/58


Smiley face      คุณณภารัตน์ ศรีม่วง ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนสูตรแคปซูลไป3เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/58Smiley face      คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ อายุ43ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์10สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา5ปี โดยส่วนตัวเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะ95กิโลกรัม หลังสั่งยาหมอหยง
     ไปทานเพียงชุดเดียว(1เดือน) ทานไม่หมดชุด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/10/58Smiley face      คุณน้ำอิง มีทอง จากชลบุรี ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยทานยาคุมมา7ปี ท่อนำไข่ตัน เเละเป็นไทรอยด์ หลังสั่งยาสมุนไพรจีน
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน เพียง1เดือนก็ติดบุตรเอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/58Smiley face      คุณสุดารัตน์ ขันธมณฑล อายุ35ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังจากมารักษากับ
     หมอหยง โดยทานยาชุดแนะนำ1ชุดแล้วต่อด้วยยาแคปซูลอีกชุด
     รวมทาน2เดือน ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/58


Smiley face      คุณวรากร พรหมวงศ์ อายุ32ปี จากสกลนคร ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว
     หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง โดยรับยาสมุนไพรจีนไปทาน
     เพียงชุดเดียว (1เดือน ยายังไม่หมด) ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/10/58Smiley face      คุณนันท์นภัส มีสุข จากระยอง ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา3ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งซื้อยากับหมอหยงไปทานเพียง
     ชุดเดียว(ทาน1เดือน) เห็นผล ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/10/58Smiley face      คุณอภิญญา จรูญวานิชย์ อายุ35ปี ตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว3ครั้ง ฉีดเชื้อ6ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาเเคปซูลชุดเเนะนำไป2เดือนกว่า
     ก็สมหวังติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/58


Smiley face      คุณพิไลพร ทองนุ่ม ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแคปซูลเพียง1เดือน ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/58Smiley face      คุณพนิดา น้อยสังข์ อายุ28ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์5สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลเพียง1เดือน ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/58Smiley face      คุณจิรวดี ชูตน ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา8ปี เคยฉีดเชื้อ3ครั้งและทานยาจีนที่อื่นมา6เดือนก็ไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีน2เดือน ก็สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/58Smiley face      คุณภัทชราพร นงค์เยาว์ ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์14สัปดาห์แล้ว
     หลังจากมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ไปเพียงชุดเดียว(1เดือน) ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/58Smiley face      คุณรุ่งทิวา ขลิบเงิน อายุ42ปี นักวิชาการ ม.ศิลปากร ได้ลูกสาวสมดังใจ
     พามาให้คุณหมอได้ชมความน่ารัก ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลัง
     มารักษากับหมอหยง โดยทานยาต้มสมุนไพรจีนไปประมาณ1เดือน ก็สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/10/58Smiley face      คุณดารีน เนตรทิพยานนท์ ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว หลังสั่งยาเเคปซูลไปทาน2เดือน
     แล้วเดินทางมาพบหมอหยงด้วยตนเอง โดยทานยาต้มต่ออีก1เดือน และทานยา
     เเคปซูลเดือนที่4อีก1ชุด(4เดือน) ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/58Smiley face      คุณสุชญา หวานชะเอม ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป1เดือนและตามด้วยยาต้มอีก1ชุด
     ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/58Smiley face      คุณอุไรวรรณ นุตตะโยธิน ตอนนี้คลอดน้องแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา6ปี ก็ยัง
     ไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     เพียง1เดือน ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/09/58Smiley face      คุณณัฐนีญา พรหมรินทร์ อายุ38ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้เคย
     ฉีดเชื้อมา3ครั้งก็ยังไม่สมหวัง เเละได้ตัดท่อนำไข่ไปข้างนึง ซึ่งอีกข้างที่เหลือ
     ก็อุดตันด้วย จึงมารักษากับหมอหยงโดยทานสมุนไพรจีนไปเพียง1เดือนกว่า ก็สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/09/58Smiley face      คุณมณีรัตน์ ดวงปินตา อายุ42ปี จากเพชรบูรณ์ ปัจจุบันตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้า
     นี้เคยฉีดเชื้อ3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว1ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง หลังทานสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษ1ชุดแล้วต่อด้วยยาแคปซูลชุดเข้มข้นอีก2ชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/09/58Smiley face      คุณอัจฉรา ดาวลอย ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีปัญหามีบุตรยาก หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง โดยทาน
     สมุนไพรจีนไปเพียง1เดือน ก็สมหวังติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/09/58Smiley face      คุณรติรัตน์ ขุมทองพิพัฒน์ อายุ31ปี จากสระแก้ว ปัจจุบันตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา4-5ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงไปทาน โดยทานชนิดแคปซูล
     ไป 3เดือน ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/09/58Smiley face      ดร. วีรภา กิจจาทร อายุ45ปี ได้น้องอุ๊บอิ๊บสมใจ ซึ่งได้ไปคลอดถึงอเมริกา
     ก่อนหน้านี้เคยทำเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มไป2เดือน ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/09/58Smiley face      คุณสุธาลินี เม่งหยู อายุ37ปี จากสงขลา ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา6ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีน
     ไปเพียง1เดือน ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/09/58Smiley face      คุณดาว สังขหวด จากระยอง ปัจจุบันตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีปัญหามีบุตรยาก หลังสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปทานเพียง1เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/09/58Smiley face      คุณนันทนี ธรรมรักษ์ ตอนนี้ตั้งครรภ์ 7 สัปดาห์แล้ว ตรวจพบการเต้นของหัวใจ
     และตัวอ่อนเป็นที่เรียบร้อย หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีน
     (ชุดเเนะนำ)ไป1เดือนกว่า ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/09/58

รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ทางline@ Id: @charuenbud 
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่นี่
Add Friend
จองคิวทางโทรศัพท์ 0971538998, 0806880588   
   

   

เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014