*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Smiley face
     คุณรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์ อายุ 36 ปี และคุณวิชาญ พร้อมพาณิชย์ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ฝ่ายหญิงน้ำหนักค่อนข้างมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/6/64

 Smiley face
     คุณเกษรินทร์ นิลเต็ม อายุ 37 ปี และคุณภารดอน ยีสันเทียะ อายุ 39 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องก้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องก้าวอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงพบ ไข่ไม่ตกเคยทาน
     ปรับฮอร์โมนแต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำ
     และรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/6/64

 Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 39 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 34 ปี จากปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/6/64

 Smiley face
     คุณเชิญพิษณ์ พุทธก้อม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง และเคยแท้งบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ กวางติ๊ด อายุ 32 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและ
     รักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 32 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเกลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม 66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/6/64

 Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโอลิเวีย
     บุตรสาวเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจ
     และรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยา
     บำรุงครรภ์ ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/5/64

 Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/5/64

 Smiley face
     คุณตรีทิพย์นิภา เที่ยงวงศ์ อายุ 29 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดนานกว่า 3 เดือน
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมน รอบเดือนถึงจะมา พอหยุดทานรอบเดือนก็ไม่มา และจะมี
     อาการปวดท้องน้อยก่อนมีรอบเดือน 1-2 สัปดาห์ร่วมด้วย หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยารอบเดือนมาปกติ ตรงสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนแรก
     ที่ทานยา รวมถึงอาการปวดท้องน้อยก็หายไม่ปวดอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/5/64

 Smiley face
     คุณนิศานาถ ดาวัลย์ อายุ 41 ปี และคุณฟิสิกส์ ดาวัลย์ อายุ 40 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เปอร์เซนต์การเจาะไข่ต่ำมาก ทำอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเข้มข้นทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/5/64

 Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 26 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ
     1 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/5/64

 Smiley face
     คุณฐิติมา แสงรักษา อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันน้องอายุ 4 ปี ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมี
     บุตรมา 2 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน แต่รอบเดือนมา
     ไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     วันนี้ได้พาน้องธามมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/5/64

 Smiley face
     คุณกมลชนก รัตนทารถ อายุ 30 ปีและคุณณัฐกฤต พันธุ์ปกรณ์ อายุ 33 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบมีพังผืด โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนต้องทานยา
     ระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรกทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคุณชญานี หาญชาญสิริ ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ โดยระหว่างทานยาคนไข้แจ้งเพิ่มเติมว่า ช่วยให้สมรรถภาพ
     ทางเพศดีขึ้นอีกด้วย รวมถึงปัญหาสุขภาพด้านการขับถ่ายก็ดีขึ้นเช่นกัน
     ไม่ขับถ่ายเป็นเลือดแล้วค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/5/64

 Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 40 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฌอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/64

 Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 26 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 32 ปี จากบุรีรัมย์
     ได้คลอดน้องแสตมป์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/5/64

 Smiley face
     คุณอโนมา ตั้งธนวัฒน์สกุล อายุ 37 ปี และคุณพงษ์ศิริ เลิศพฤกษ์ อายุ 35 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อได้ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ฝ่ายหญิงไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     มีขนาดเล็กไม่โต หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคนรู้จักที่แนะนำ มาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/64

 Smiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 27 ปี และคุณจักรพงษ์ สุรเจริญเวชกุล อายุ 29 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้คลอดน้องน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างขวาขนาด 3 ซม. และเคยแท้งบุตร(ขูดมดลูก) 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์ จนคลอด
     น้องน้ำมนต์อย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/5/64

 Smiley face
     คุณหวานชื่น เวทย์วีระพงศ์ อายุ 35 ปี และคุณอัครวุฒิ เวทย์วีระพงศ์ อายุ 37 ปี
     จากระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตกมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/4/64

 Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วงค์คำภู อายุ 34 ปี และคุณไกรสร ชลคีรี อายุ 34 ปี จากนครนายก
     ได้คลอดน้องโดมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยท้องนอกมดลูกจึงต้องตัดท่อนำไข่ข้างขวาไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่
     1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-5 ปรับมาทานชุดมาตรฐาน
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสาว
     สมความปรารถนา ตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรทำนายไว้ โดยระหว่าง
     ตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้องและฟื้นฟูคุณแม่ไปทานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/4/64

 Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 42 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องนัจญ์วาบุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถติดได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/4/64

 Smiley face
     คุณญาณิศา แสงมณี อายุ 38 ปี และคุณเลิศชัย นาคเรืองศรี อายุ 40 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องญาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนัฒนันท์ สารศาลิน
     เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/4/64

 Smiley face
     คุณนุจิตรา ทองไชย อายุ 40 ปี และคุณดุรงฤทธิ์ ทองไชย อายุ 48 ปี จากศรีสะเกษ
     ได้คลอดน้องตัวตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิง ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/4/64

 Smiley face
     คุณชฎามาศ ทองเนื้อห้า อายุ 29 ปี และคุณทรงวุฒิ เกตุแก้ว อายุ 30 ปี
     จากชุมพร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบเป็นเบาหวาน
     รักษาด้วยการฉีดอินซูลินวันละ 3 รอบ และมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มาช้าบ้างเร็วบ้างทำให้นับวันไข่ตกได้ยาก รวมถึงมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ค่อนข้างมาก โดยต้องทานยาระงับปวดช่วยเป็นประจำ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดและยาแคปซูลรักษาเบาหวานของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน และในเดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ช่วงที่ทานยารักษาเบาหวาน ค่าน้ำตาลก็ลดลง
     โดยไม่ต้องฉีดอินซูลินอีกด้วยค่ะ และยังช่วยให้ประจำเดือนแต่ละรอบมาตรง
     มากขึ้น รวมถึงหายจากอาการปวดข้างต้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/4/64

 Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย ชาวโพสะ อายุ 26 ปี และคุณพีรพันธุ์ พงษ์สถิตย์ อายุ 59 ปี จากอ่างทอง
     ได้คลอดน้องพีรดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ไม่มาบ่อยครั้ง ฝ่ายชายสเปิร์มมีปริมาณน้อย เคยทานยามาหลายอย่างแต่ก็ไม่
     สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/4/64

 Smiley face
     คุณกมลวรรณ อู่ฉาย อายุ 25 ปี และคุณศราวุธ อู่ฉาย อายุ 25 ปี จากสุราษฎร์ธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยอย่างมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/4/64

 Smiley face
     คุณวิชญาดา ขันหลวง อายุ 35 ปี และคุณภิญโญ วงศสุวรรณ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวด
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/4/64

 Smiley face
     คุณสมคิด พูลสาริกิจ อายุ 35 ปี คุณอนุรักษ์ คงเกาะ อายุ 37 ปี จากอุทัยธานี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ตรวจพบ ซีสต์ขนาด 4 ซม. และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดย 3-4 เดือน
     จึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     12 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิกสลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     และในเดือนที่ 7-8 ให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     โดยระหว่างการรักษาสามารถปรับให้ระบบประจำเดือนฝ่ายหญิงมาตามปกติ
     ทุกเดือนอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/4/64

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ คูหาทอง อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ ยังตรวจพบมดลูกต่ำและมีพังผืดด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน แต่หยุดไป 6 เดือน แล้วจึง
     กลับมาทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยได้แจ้งว่าระหว่างการทานยาในครั้งแรกช่วยให้ประจำเดือน
     มาตามปกติและพังผืดหายอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/4/64

 Smiley face
     คุณนริศรา พรมโชติ อายุ 41 ปี และคุณคำรพชัย ชื่นสงวน อายุ 45 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้องก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 7 เดือนครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณสเปิร์มน้อย
     และมีตัวเคลื่อนไหวเพียง 60% หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้า วันนี้ได้พาน้องก๋วยเตี๋ยวมาให้
     คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาบำรุงหลังคลอดกับคุณหมอ
     ไปทานเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/4/64

 Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร(หนูเกลี้ยง) อายุ 26 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องออโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียวเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็น
     ชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำ
     พิเศษ อีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/4/64

 Smiley face
     คุณสุพรรษา เบญจาทิกุล อายุ 27 ปี จากอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ
     บางครั้งประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ ตรวจพบ
     มดลูกคว่ำและท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/3/64

 Smiley face
     คุณเบญญาภา อภิรชตโยธิน อายุ 22 ปี และคุณอรรคเดช อุภัยภักตร์ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานีที่ได้คลอดน้องของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
     น้องของขวัญอายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/3/64

 Smiley face
     คุณกรณิกา คำสุข อายุ 35 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมาเกือบปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     กลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/3/64

 Smiley face
     ​คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 41 ปี จากตรัง ได้คลอดน้องการ์โม่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่
     พบว่าท่อนำไข่อุดตัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/3/64

 Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 36 ปี จากสงขลาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตรงตำแหน่งที่ฝังตัว
     ของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้ากระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน
     ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยคุณปิยวรรณยังแจ้ง
     เพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว กลับไปตรวจซ้ำพบว่า
     มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/3/64

 Smiley face
     ​คุณโชติรัตน์ วรกิจปัญญากุล อายุ 40 ปี และคุณณัฐพล วรกิจปัญญากุล
     อายุ 38 ปี จากนนทบุรี ได้คลอดน้องโปรตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ครรภ์ไม่สมบูรณ์
     จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาแคปซูลชุดเบสิก
     และให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/3/64

 Smiley face
     ​คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 38 ปี จากระยอง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรง รอบเดือนเลทไปเป็นอาทิตย์ บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องมีตังค์ บุตรชายคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยา
     กับคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานเป็นยาแคปซูลชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/3/64

 Smiley face
     คุณสุปรียา กิจบำรุง อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องแสตมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ มีถุงน้ำในรังไข่ด้านขวาขนาด 2.5 ซม.
     มีพังผืดที่ปีกมดลูกและมดลูกเอียงด้านซ้าย โดยยังมีผนังมดลูกบางอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2-3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/3/64

 Smiley face
     คุณนันท์นภัส ระวีศิริ อายุ 32 ปี และคุณสุรเชษฐ์ ระวีศิริ อายุ 36 ปีจากชลบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่มีสเปิร์มที่รูปร่างสมบูรณ์เลยซักตัว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-3 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ส่วนเดือนที่ 4 ฝ่ายชายปรับทานเป็น
     ชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนันทวัน บุญส่ง เพื่อนที่
     แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/3/64

 Smiley face
     คุณวิลัยลักษ์ พรมดี อายุ 25 ปี จากกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า มีรอบเดือนยาวผิดปกติ บางเดือนประจำเดือน
     ขาดไม่มา ตรวจพบ ไข่ไม่ตก เคยทานยาจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/3/64

 Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 39 ปี และคุณจิตรกร ชนะค้า อายุ 41 ปี จากบึงกาฬ
     ได้คลอดน้องออปโต้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี
     ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/64

 Smiley face
     ​คุณปรางฤทัย เจริญฤทธิ์ อายุ 31 ปี และคุณวิโรจน์ ลัคนาวงศ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้คลอดน้องอลิสเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาปีกว่า เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่ปีกมดลูกข้างขวามาได้เกือบปี แต่หลังจากกลับไปตรวจซ้ำพบ ซีสต์ขนาด 2 ซม.
     อีกเช่นเดิม โดยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยและต้องทานยาระงับปวดช่วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยทานเป็นชุดแนะนำและชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและ
     ได้คลอดน้องอลิสอย่างสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/64

 Smiley face
     ​คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 41 ปี จากมุกดาหาร ได้คลอดน้องเจ้าทรัพย์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/2/64

 Smiley face
     คุณธิดาพร ไตรศิวะกุล อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/2/64

 Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูก
     ก่อนจะเข้าผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด
     และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/64

 Smiley face
     ​คุณมาริษา ปลัดขุนทอง อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องกาพุซีน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/64

 Smiley face
     คุณอรุณี จำปา อายุ 35 ปี และคุณธงชัย ข่าขันมาลี อายุ 30 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องเจไดและน้องไนตัล(แฝดชาย)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/64

 Smiley face
     คุณกรวรรณ หมีป่า อายุ 33 ปี และคุณเอกวิชญ์ โสทธิสงค์ อายุ 31 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูล ไปไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/2/64

 Smiley face
     ​คุณอาภาภรณ์ ชิณวงค์ อายุ 31 ปี และคุณวุฒิพงษ์​ ผาภู​ อายุ 34 ปี จากหนองคาย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่น้อย
     มีแค่ 1-2 ฟอง แม้จะทานยากระตุ้นไข่ก็ได้เพียง 3-4 ฟองเท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/2/64

 Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ กันทะวงศ์ อายุ 31 ปี และคุณธัชชัย กันทะวงศ์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องพอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวกว่าปกติ บางเดือนก็ไม่มีประจำเดือนเลย หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/64

 Smiley face
     คุณเกษญาดา จันทวงศ์ อายุ 36 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/64

 Smiley face
     คุณปุญญิศา พันธิทักษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย พันธิทักษ์ อายุ 40 ปี จากอุบลราชธานี
     ที่ได้คลอดน้องอาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนไม่ตรงและมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/1/64

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บ
     แผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง
     3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/64

 Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 38 ปี และคุณศุภกฤต มหาคิตะ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องบัวชมพู บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องแต๊งค์กิ้ว บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ติดบุตรต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/64

 Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 38 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/64

 Smiley face
     ​คุณพลอยมณี ศรียศ อายุ 24 ปี และคุณชาติเชื้อ ประจักษ์จิตต์ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ
     ซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/64

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปุนบุตรชาย สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทำการผ่าตัดแก้หมัน เคยแท้ง 2 ครั้ง และตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังมารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องอีกด้วย วันนี้พาน้องปุน
     บุตรชาย มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก ซึ่งน้องปุนมีสุขภาพที่เเข็งแรงมากๆ อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/1/64

 Smiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     4 เดือนแล้วหยุดไป แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้
     ฝ่ายชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ ทานอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/64

 Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือน
     ก็มาตามปกติและเดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/64

 Smiley face
     คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 34 ปี และคุณภัทรภณ ศรีแก้ว อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องลูกหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และได้ติดต่อคุณหมอหยงเพื่อแจ้งข่าวดี ปัจจุบัน
     น้องลูกหมีอายุได้ 3 ขวบแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/64

 Smiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะ
     ผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์ จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป
     5 เดือนกว่า โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็น
     ยาต้มชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/64

 Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 40 ปี ด้วยนะคะที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เข้ารับ
     การผ่าตัดแก้หมันและฉีดสีเข้าตรวจท่อนำไข่พบว่า ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปรวม 5 เดือน โดยฝ่ายหญิงรับเป็นชุดประหยัด
     ชุดเบสิกและชุดมาตรฐาน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพื่อบำรุงเพิ่มเติมในเดือนแรก
     ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/64

 Smiley face
     คุณปรารถนา สุทธิศิลป์ อายุ 31 ปี และคุณระพีพงษ์ พุ่มน้อย อายุ 48 ปี จากกาญจนบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     มีอาการปวดหลังและปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/12/63

 Smiley face
     คุณชญาภา นิลช่วย อายุ 39 ปี และคุณอิทธิกร พงศ์พิทักษ์ อายุ 40 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ มาช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตัวสเปิร์มวิ่งช้า มีตัววิ่งเพียง 20%
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนมารับยาของเดือนที่ 3 คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้วแจ้งคนไข้ว่า
     ตัวอ่อนกำลังฝังตัว หลังจากรับยาไปทานอีกต่อ 2 สัปดาห์ ก็มาแจ้งข่าวดีกับคุณหมอหยงพร้อม
     รับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/63

 Smiley face
     คุณปิยะวรรณ พิทักษา อายุ 31 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ซึ่งปัจจุบันอายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ
     และมีซีสต์ขนาด 2 ซม. โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน และทานยารักษาไทรอยด์
     อีก 1 เดือนแล้วหยุดทานไป แต่ยังคงให้ความไว้วางใจในการรักษาของคุณหมอหยง จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังแจ้งอีกด้วยว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องประจำเดือนดีขึ้นมาก
     ไม่มีอาการปวดท้องอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/63

 Smiley face
     คุณนิศารัตน์ สามบุญชื่น อายุ 28 ปี และคุณชัยศิริ เสือจำศีล อายุ 36 ปี จากกำแพงเพชร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดเข้มข้นฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำมา
     และทานยารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/63

 Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 41 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 40 ปี จากพิษณุโลก ที่ได้คลอด
     น้องณัชชาบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกรักษามีบุตรยากชื่อดังที่เชียงใหม่
     โดยฝ่ายหญิงมีฮอร์โมนเพศชายสูง เก็บไข่ได้น้อยแค่ 5 ฟอง แบ่งใส่ตัวอ่อน 2 รอบ
     แต่ไม่ติดทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานยาต้มและแคปซูลชุดดั้งเดิมเพียง 1 เดือนเช่นกัน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณัชชา บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/63

 Smiley face
     คุณธัญธาดา​ ธุรีวรรณ์ อายุ 31 ปี และคุณธนพล ธุรีวรรณ์ อายุ 33 ปี จากปทุมธานี​
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/63

 Smiley face
     คุณอมรา ขุนทอง อายุ 36 ปี และคุณวรากรณ์ สืบรอง อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องโซนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร่วมด้วยในบางครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามน้องที่รู้จักได้แนะนำมาและรักษาจนสำเร็จตั้งครรภ์ไป
     ก่อนหน้านี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/12/63

 Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มีรอบเดือนยาวกว่าปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิง ปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง เพื่อบำรุงให้ลูกน้อยในครรภ์
     สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/63

 Smiley face
     คุณชญานิศา อินเลิศ อายุ 38 ปี และคุณภูดิศ อรรถไชยวุฒิ อายุ 35 ปี จากอุบลราชธานี
     ได้คลอดน้องเฌอแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตร แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือน
     ยาวกว่าปกติ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/63

 Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 27 ปี และคุณมูฮัมมัดอามีน โต๊ะโยะ อายุ 26 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีก้อนที่ใหญ่สุดถึง 8 ซม. หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     โดยระหว่างตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องอาฟันดี
     บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 ทานยาที่เหลือจากครั้งก่อนจนหมดชุด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/12/63

 Smiley face
     คุณพลอยประภัสร์ พลรักเขตต์ อายุ 37 ปี และคุณณัฐพล เพชรขำ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยเข้าผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา หลังจากการผ่าตัดประจำเดือนมาไม่ปกติ และมีอาการเจ็บเสียด
     ที่รังไข่ข้างขวา ร้าวลงเอวและเข่า ตรวจซ้ำพบ ถุงซีสต์อีก 2-3 ถุง ขนาด 2 ซม. ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่า สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี(วิ่งๆหยุดๆ) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้ง 3 เดือน
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณ
     พัทธ์ธีรา พรหมบุตร เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/63

 Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี
     จากนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษากับ
     คุณหมอหยง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ บางเดือนมา
     บางเดือนไม่มา รอบเดือนยาว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/63

 Smiley face
     คุณพร้อมพร เพ็ญศิริพันธุ์ อายุ 35 ปี และคุณธนกฤต กาญจนวิไล อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ
     ฮอร์โมนผิดปกติ ส่งผลให้ไข่ตกน้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฟองเล็ก เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก
     2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับตัวยาเพิ่มเป็นชุดแนะนำ ทานยังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/63

 Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 35 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 41 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเฟริส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นจนอยู่ใน
     เกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษต่ออีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนม
     ให้น้องเฟริส์และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/11/63

 Smiley face
     คุณมลฤดี บุญทิน อายุ 33 ปี และคุณคมสัน กินรี อายุ 35 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องพริ้มพราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 10 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้งและตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ซ้ายขนาด 8 เซนติเมตร จึงทำการผ่าตัด
     ปีกมดลูกข้างซ้ายออก เหลือปีกมดลูกข้างขวาเพียงข้างเดียวและยังมีซีสต์ที่
     รังไข่ข้างขวาขนาด 3 เซนติเมตรอีกด้วย โดยพบว่า รังไข่ข้างที่เหลือมีไข่น้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรของคุณหมอหยงไป 8 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 4 ปรับทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 5 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 7 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 8 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/63

 Smiley face
     คุณอโนมา ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 35 ปี และคุณนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 42 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/63

 Smiley face
     คุณพัทธนันท์ สุขแม้น อายุ 38 ปี และคุณสุทธิเกียรติ สุทธิ อายุ 28 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จึงไปฉีดสี คาดว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างเนื่องจากฉีดสีเข้าไม่ได้
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีจำนวนสเปิร์มแค่ 8 ล้านตัว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/63

 Smiley face
     คุณจินดาสา นามสมมุติ อายุ 37 ปี และ สามีชาวเดนมาร์ก อายุ 49 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นไทรอยด์ แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า อาการของ
     โรคไทรอยด์ส่งผลให้มีบุตรยากหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและ
     แคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/63

 Smiley face
     คุณชุตินันท์ บัวจำปา อายุ 33 ปี และคุณเฉลิมวุฒ วงสถาน อายุ 34 ปี
     จากปราจีนบุรี ได้คลอดน้องอองตวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้คะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/63

 Smiley face
     คุณศศิกานต์ วราทรนิธิศ อายุ 38 ปี และคุณปวิน ศุภการกำจร อายุ 40 ปี
     จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีซีสต์ขนาด 0.3-0.5 ซม. เคยรักษาด้วยการทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้ง
     ในการทำครั้งแรกต้องยุติกระบวนการเพราะมีปริมาณไข่น้อย ครั้งที่ 2 เก็บไข่
     แล้วผสมได้ตัวอ่อน 8 ตัว แต่ตรวจโครโมโซมผ่านแค่ 4 ตัว จากนั้นทำการฟรีซ
     ตัวอ่อนไว้ 1 ปี และก่อนเข้าใส่ตัวอ่อนครั้งนี้ จึงมาทานยากับคุณหมอหยง
     เพื่อเตรียมผนังมดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/63

 Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ​
     ได้คลอดบุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเวลาประจำเดือนมา
     ก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     และแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา อีกทั้งอาการปวดไมเกรนก็ดีขึ้นอย่างมากอีกด้วย วันนี้ได้
     พาน้องมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาสมุนไพรจีนเพื่อ
     เตรียมตัวมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/63

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา
     น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น
     ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและ
     ฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/63

 Smiley face
     คุณจิราพร บินขุนทด อายุ 35 ปี และคุณไกรเลิศ เปขุนทด อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องลันตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 20 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/63

 Smiley face
     คุณวิภาวี เนาวรังษี อายุ 34 ปี และคุณเปรม จันทร์สว่าง อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตรได้ 1 เดือน จึงมาทานยาบำรุงเพื่อเตรียมร่างกาย
     ให้สมบูรณ์พร้อมมีบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/63

 Smiley face
     คุณธนภูมิ มูลเกตุ อายุ 33 ปี และคุณเกษรา ศรีคำ อายุ 32 ปีจากราชบุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายชายปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     ตรวจพบว่า เป็นเส้นเลือดขอดในลูกอัณฑะ ทำให้อสุจิเดินไม่ตรง อีกทั้งยังมีอสุจิปริมาณน้อย
     และไม่แข็งแรง หลังจากฝ่ายชายมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/10/63

 Smiley face
     คุณสิตาภา รอดสีเสน อายุ 26 ปี และ คุณธิเบต อัตเห อายุ 27 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงผ่าตัดแก้หมันมา 5 เดือน หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/9/63

 Smiley face
     คุณพราวนภา จากกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนมาทานยามีอาการปวดหลังและปวดประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง อาการดังกล่าวดีขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/9/63

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิง
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจ
     น้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของ
     ฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/63

 Smiley face
     คุณรติรัตน์ ขุมทองพิพัธน์ อายุ 35 ปี จากสระแก้ว ที่ได้คลอดน้องปันขวัญ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณิริณ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจาก
     รักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อน โดยครั้งนี้หลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ยังคงไว้วางใจ
     รับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/9/63

 Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 38 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 55 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อได้น้อยมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/9/63

 Smiley face
     คุณศิริขวัญ นาควารี อายุ 29 ปี จากสระบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/63

 Smiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา อายุ 33 ปี จากแพร่ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยเองมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวถึง 45-50 วัน และยังพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 3 ซม.
     จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/9/63

 Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องญาณิน บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/9/63

 Smiley face
     คุณณปภัช ปั้นแตง อายุ 34 ปี และคุณฉัตรชัย ปั้นแตง อายุ 54 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/9/63

 Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 35 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผล
     และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า
     เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/8/63

 Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 45 ปี จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องเคธี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องและคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/8/63

 Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 33 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/8/63

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 31 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 44 ปี จากราชบุรี
     ที่ได้คลอดน้องกริซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกด้านนอกมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจพบโครโมโซมผิดปกติ
     และตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเอง
     ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถช่วยบำรุงไข่
     ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/8/63

 


รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(ทุกวัน) 09.00 - 18.00 น.

คลินิกปิดทำการวันพฤหัสบดี

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ทางline@ Id: @charuenbud 
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่นี่
Add Friend
จองคิวทางโทรศัพท์ 0971538998, 0806880588   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014