*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Smiley face     คุณสารัตน์ ดีสะอาด อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/12/59

 

Smiley face     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ เคยฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และเกือบจะไปฉีดน้ำเชื้อ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทั้งคู่ ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/59

 

Smiley face     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 27 ปี จากศรีสระเกษ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/59

 

Smiley face     คุณเนตรนภา สร้อยสุข อายุ 30 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 7 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/59

 

Smiley face     คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve(ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอด ฝาแฝดหญิง น้องจัสมิน
     และน้องเจสสิก้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากเป็นซีสต์ที่รังไข่
     เคยแท้ง 1ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/59

 

Smiley face     คุณนงนุช ยอดวงษ์ อายุ 35 ปี จากนครปฐม ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดทั้งคู่ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/59

 

Smiley face     คุณนลพรรณ ตั่นมี จากกระบี่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ ได้น้องจีน่า มาชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบ
     ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     และชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/59

 

Smiley face     คุณธีระพงษ์ ยอดแก้ว และคุณภัทรสุดา พื้นทอง อายุ 27 และ 26 ปี จากชลบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป
      ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/12/59

 


Smiley face     คุณศศิพิมล นาซอน อายุ 36 ปี และสามีชาวฝรั่งเศส ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/12/59

 


Smiley face     คุณชีวารัตน์ สายพันธ์ อายุ 30 ปี จากอยุธยา ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ โดยทานยาไปแค่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/59

 


Smiley face     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปีและสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโชวตะ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนหลังจาก มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/59

 

Smiley face     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 30 ปีจากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า โดยทานยาทั้งคู่
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/12/59

 

Smiley face     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 35 ปี จากมาเลเซีย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องหงส์ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมาตรวจ
     และรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทานเดือนที่ 3
     ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/59

 

Smiley face     คุณครูยุพิน รสภา อายุ 28 ปีจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 2 เดือน และปรับยาเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/59

 

Smiley face     คุณเดือนนภา ศรีภูงา อายุ 40 ปี และ คุณภานุพงษ์ คำรัตน์ อายุ 50 ปี จากสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบว่าไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงโดยทานชุดแนะนำทั้งคู่ไป 2 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงปรับเป็นชุด
     แนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานครบ 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ และปัญหาการปวดหัว ปวดตามข้อ ชา ตามปลายนิ้วของฝ่ายชายก็ดีขึ้นมาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/59

 

Smiley face     คุณภคมน คำเมือง อายุ 40 ปีจากสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ชุดเบสิคของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/59

 

Smiley face     คุณรสรินทร์ แม่หล่าย อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/59

 

Smiley face     คุณครูธัญญาพร หมื่นเมือง อายุ 29 ปี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้หาดใหญ่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/11/59

 

Smiley face     คุณคัทลียา-จิราวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 33,38 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องจิญ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้งเพราะตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 14 วัน ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     และยังได้พาน้องจิญ่ามาที่คลินิกให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/59

 

Smiley face     คุณกนกพิชญ์ ทะเจริญ อายุ 27 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/59

 

Smiley face     คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปี จากเพชรบูรณ์ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเรด้าห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/59

 

Smiley face

     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 29 ปีจากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/59

 


Smiley face     คุณวาสนา รักปลอดภัย จากสุราษฎร์ธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบ
     มดลูกต่ำ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือนกว่า
     เริ่มจากทานยาชุดประหยัด 2 เดือน แล้วปรับยาเป็นชุดเบสิค 3 เดือน ปรับเป็นยาต้มอีก 1 เดือนกว่า
     ก็ประสบความสำเร็จ และตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/59

 

Smiley face

     คุณปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ อายุ 39 ปีจากเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโอปอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายรับยาไปทานด้วย
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/59

 

Smiley face     คุณอารีย์ พิมพ์เงิน อายุ 29 ปี จากชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/59

 

Smiley face     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องแคทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์
     ขนาด 5 ซม.ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/59

 

Smiley face     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทั้งคู่ไป 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/59

 

Smiley face     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ทำไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว และยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์ของ
     ลูกน้อยที่คลินิกและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/11/59

 

Smiley face     คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จะทำอิ๊กซี่ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/59

 

Smiley face     คุณฐิติวรดา ยิ้มสีมา อายุ 34 ปี จากฉะเชิงเทราให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 4 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/59

 

Smiley face     คุณพิมพิไล นิตตะ คุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 25,39 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะการมีบุตรยาก จนสำเร็จและคลอดน้องยูโตะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ไปทั้งคู่เพียง 1 เดือน ฝ่ายชายไปตรวจ
     อีกครั้งพบ นำ้เชื้อดีขึ้นถึง 98% และทานยาต้มของคุณหมอหยงต่ออีก 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/59

 

Smiley face      คุณปรียานันท์ ศรีพร ให้ความไว้วางใจ คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนและชุดแนะนำพิเศษอีกไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/59

 

Smiley face      คุณขวัญดาว แก้วชิน อายุ 35 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาจนสำเร็จและคลอดน้องข้าวหอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อย มีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/11/59

 


Smiley face      คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบว่ามดลูกมีขนาดเล็ก และปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/59

 

 


Smiley face      คุณวิลาวรรณ บัวกลางอายุ 27 ปี จากชัยนาท ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบผังผืด,
     ซีสต์ขนาด 3 ซม.,และเนื้องอกขนาด 3 ซม. ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 14 วัน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/59

 


Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/59

 


Smiley face      คุณบัวแก้ว คำหอมกุลอายุ 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรตามธรรมชาติได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/59

 


Smiley face      คุณขนิษฐา เรือนกุล อายุ 38 ปีจากพะเยา ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องพี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทานไม่ถึง 1 เดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ จากที่ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/59

 


Smiley face      คุณกฤษณา จันทร์นวล อายุ 33 ปี และสามี คุณนฤเบศ เจือกโว้น อายุ 32 ปี จากนราธิวาส
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนภรรยาตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้อน้อยแค่ 7ล้านตัว
     รูปร่างไม่ดี ไม่ค่อยวิ่ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยาชุดแนะนำชายของหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/59

 


Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ 39 ปี จากอิตาลี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟาบิโอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีปริมาณเพียง 6.5 ล้านตัวและยังไม่เคลื่อนไหวอีกด้วย ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สมหวัง หลังจากสั่งยาชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทาน 1 เดือน
     และทานชุดมาตรฐาน ต่อเพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/59

 


Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 37 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนสำเร็จ และคลอดน้องแทนคุณ (น้องซูส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาชุดพิเศษของหมอหยงกันไปเกือบ 1 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก
     ไม่ค่อยมีตัวเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงมดลูกต่ำ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/10/59

 


Smiley face      คุณอัชราฟ-คุณอารีมาน สาและ อายุ29,27 ปี จากปัตตานี ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจนตั้งครรภ์สมความปรารถนาหลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ไปทานทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็เห็นผลเลย ก่อนหน้านี้แต่งงานปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/59

 


Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้วอายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่นอายุ 68 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้
     8 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมา
     ทานยาชุดแนะนำของหมอหยง กันไปทั้งคู่ประมาณ 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/59

 


Smiley face      คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยง กันไปทั้งคู่ ประมาณ 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/59

 


Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา8ปีครึ่ง
     ฉีดเชื้อ 5 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ทำหลอดแก้วก็ไม่ได้เพราะไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     รักษาชุดแนะนำไป 2 เดือน ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และหลังสุดชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปอีก 1 เดือน ได้ไข่เยอะขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น จึงสามารถ
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง และหลังจากย้ายตัวอ่อนไปเพียงครั้งเดียว
     ก็ติดบุตรสมความปรารถนา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/59

 


Smiley face      คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ 39 ปี จากขอนแก่น ที่คลอดน้องเจริณแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 15 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ท้องลมไป 1 ครั้ง
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงไปกันทั้งคู่ ประมาณ 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 ทานมาอีก 15 วัน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของทางคลินิกอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/59

 


Smiley face      คุณปราณี-อรัญ ใยบัว อายุ34,36ปี จากราชบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ติดบุตรเอง
     ตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/59

 


Smiley face      คุณดวงนภา โพธิ์รส อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ที่คลอดน้องโนเบวแล้ว(ลูกชาย)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า เคยแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า
     (ทานชุดเเนะนำกันทั้งคู่) ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์
     ไปถึงอายุครรภ์เดือน5 และ7,8 คุณดวงนภาชมว่าน้องแข็งแรง ผิวพรรณขาวและน่ารักมากๆ
     หลังจากคลอดแล้วก็สั่งยาบำรุงหลังคลอดไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายเเละระบบสืบพันธุ์
     เผื่อหากจะปล่อยมีน้องคนต่อไปจะได้มีง่ายๆอีกด้วย อีกทั้งปัญหาริดสีดวงของคนที่บ้านก็ดีขึ้น
                                   เป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/59

 


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ ภัทราสิทธิวุฒิ ที่คลอดน้องอุ๊งอิ๊งแล้ว หลังจากมาทานยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปคนละ 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/59

 


Smiley face      คุณสิริมา-นพดล สระเเพ จากพัทยา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากและไม่มีสเปิร์ม
     ตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์ หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/10/59

 


Smiley face      คุณศิริลักษณ์ บุญมณี อาย 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้เลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/10/59

 


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 28 ปี จากชลบุรีที่คลอดน้องแพรวแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
     ซึ่งอาการปวดประจำเดือนและไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/59

 


Smiley face      คุณบงกชธร หาญศึกแกล้ว อายุ 34 ปี ที่คลอดน้องลูกชายแล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้ว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์หลุดไป 1 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไปเพียง 18 วัน ก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/09/59

 


Smiley face      คุณเสาวภา ทุมไพร อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาชุดประหยัดไป 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     ในส่วนของประจำเดือนก็ดีขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/09/59

 


Smiley face      คุณภัทร์ธีนันท์-จุมพล ตราบชั่วกัลปาว์ อาย 32 ปีทั้งคู่ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เลทรอบละเกือบเดือน หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1เดือนเลย ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/09/59

 


Smiley face      คุณผ่องพรรณ นวลรื่น อายุ 31 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 เดือน
     แต่เพิ่งคอนเฟริมการตั้งครรภ์ให้ได้ทราบ (รูปขอถ่ายไว้ตั้งเเต่คุณหมอหยงตรวจ
     ชีพจรแล้วบอกว่าตั้งครรภ์ จึงให้รับยาบำรุงครรภ์ไปทานเลย ซึ่งคนไข้กลับไปก็
     ตรวจพบการตั้งครรรภ์ตามผลชีพจร) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     เดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 1 เดือน
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ สมหวังตามเพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้ทันใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/09/59

 


Smiley face      คุณสุภาพร พุมมาลา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี
     หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำกันทั้งคู่
     สามี-ภรรยาไป 1 เดือนก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/09/59

 


Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/09/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
      1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/09/59

 


Smiley face      คุณสนธยา-นที ชื่นภิรมย์ อายุ 34,33 ปี ที่คลอดน้องปุณเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/09/59

 


Smiley face      คุณอัจฉรา-นราวิทย์ ลาวัง อายุ 28 ปีทั้งคู่ ที่ทางภรรยาตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนเเล้ว
     (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์เข้ามา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/09/59

 


Smiley face      คุณนภาภรณ์ พรมเกตุ อายุ 34 ปี จากสุโขทัย ที่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนเเล้ว
      (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์มา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนกันไปทั้งคู่
      สามี ภรรยา คนละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/09/59

 


Smiley face      คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 27 ปีที่ได้น้องทับทิมสมความปรารถนาแล้ว
      (ได้ลูกสาวตรงตามที่หมอหยงบอกไว้ตั้งเเต่ช่วงตรวจพบชีพจรการตั้งครรภ์)
      ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 3 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
      ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยง
      มาโดยตลอดทุกวันจนถึงคลอดน้องทับทิม
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/09/59

 


Smiley face       คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขนาด 3 ซม.
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
      ชุดแนะนำไปเพียง 24 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/09/59

 


Smiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/09/59

 


Smiley face       คุณพัชราวรรณกับคุณนพดล จากบุรีรัมย์ที่ใกล้จะได้ทายาทแล้ว
      ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 เดือน วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอดและให้คุณหมอตรวจดู
      ความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่และลูก
      โดยคุณหมอทำนายเพศจากชีพจรให้ด้วย ว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งก็ตรงตามนั้น
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไปเพียง 15 วันก็ติดบุตร
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/08/59

 


Smiley face       คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 22 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว หลังจากทานยาหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 14 วัน โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดกันไปทั้งคู่เลย
      ก่อนหน้านี้พยายามปล่อยมีบุตรกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
      แต่ไม่เคยไปตรวจร่างกาย พอสั่งยาไปทาน ก็ติดบุตรได้สมความปรารถนา
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/08/59

 Smiley face       คุณภัสนันท์ นันต๊ะยศ อายุ 28 ปี จากเชียงใหม่ ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดสีเพื่อตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้ง
      2 ข้าง ซึ่งทำให้หมดโอกาสที่จะติดบุตรเองตามธรรมชาติ แต่หลังจากเดินทางมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจ
      พบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/08/59

 


Smiley face       คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
      ถึงขั้นคุณหมอทางแผนปัจจุบันให้ความเห็นว่าหมดโอกาสที่จะมีบุตรได้
      จึงไม่ทำเด็กหลอดแก้วให้ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/08/59

 


Smiley face       คุณอรไพลิน หนูแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่คลอดน้องต้นอ้อแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิก
      ไปทานโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
      ได้เองตามธรรมชาติ ปัจจุบันน้องต้นอ้ออายุได้ 1เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/08/59

 


Smiley face       คุณศิริวิมล บุญเดช อายุ 29 ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 5 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกชุดเเนะนำไปทาน 3 เดือน แล้วมาตรวจและรับยาชุด 
      เดือนที่ 4ด้วยตนเองที่คลินิก ซึ่งคนไข้เล่าว่า ยาชุดที่ 4 ที่รับไปยังไม่ทัน
      จะได้ทานก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เลยค่ะ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/08/59

 


Smiley face       คุณพรทิยา อิงเอนุ อายุ 33 ปี จากสมุทรปราการ ที่คลอดน้องจุ๊บแจงแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นมา 4 เดือนแต่ก็ยังสมหวัง
      หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
       ไป 1 เดือน แล้วตามด้วยยาชนิดแคปซูลต่ออีก 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และยังสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วย ปัจจุบันน้องจุ๊บแจงอายุ 1 เดือนเเล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/08/59

 


Smiley face       คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ อายุ 24 ปีจากชลบุรี ที่คลอดน้องไอโฟนแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดประจำเดือนหนักมากถึงขั้นต้อง
      แอดมิดที่รพ.เป็นประจำ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และช่วงทานยาระหว่างทานยาคุณศศิประภาเล่าว่าอาการปวดประจำเดือนดีขึ้นมาก
      ไม่ปวดและไม่ต้องแอดมิดที่รพ.เหมือนเช่นเคย ปัจจุบันน้องไอโฟนอายุ 1 เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/08/59

 


Smiley face       คุณอัจฉรา-พงศ์กร ดาวลอย อายุ 27, 30 ปี ที่ได้น้องรถถังแล้ว หลังจากมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดประหยัดกันไปทั้งคู่ ซึ่งยาชุด 1 เดือนแรก
      ทานยังไม่หมด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ ปัจจุบันน้องรถถังอายุ 3 เดือนเเล้ว ซึ่งคุณพ่อและ
      คุณแม่มือใหม่ได้พามาให้คุณหมอได้ชื่นชมกับผลงานและความน่ารัก ของน้องรถถังถึงคลินิก
      อีกทั้งยังมารับการดูแลสุขภาพหลังคลอดต่ออีก
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/08/59

 


Smiley face       คุณอริสรา บุตรดี อายุ 25 ปี จากหาดใหญ่ ที่คลอดน้องมินตั้นเเล้ว ก่อนหน้านี้
      ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทาน
      ยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/08/59

 


Smiley face       คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยองที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
      ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทานกันทั้งคู่ 
      โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน) ส่วนฝ่ายหญิงทานยา
      ชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
      ตามธรรมชาติ 
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/08/59

 


Smiley face       คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัยและคุณกฤษติพร เชื้อดี ที่ได้น้องฮักสมความปรารถนาเเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ยัง
      ไม่สำเร็จหลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
      ของหมอหยงไปรวม 5 เดือน ( ทานยาชนิดแคปซูลไป 3 เดือนเเรกแล้วปรับเปลี่ยนเป็น
      ยาต้มต่ออีก 2 เดือน ) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/08/59

 


Smiley face       คุณสุภาพร ม่วงคล้าย อายุ 27 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีกว่า
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 
      ไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/08/59

 


Smiley face      คุณนงนุช ล้อธรรมดา อายุ 42 ปี จากจังหวัดน่านที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกไป 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำอีก 1 เดือน ( รวมทาน 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/59

 


Smiley face      คุณฐิติกาญจฬ์ ร่มซ้าย อายุ 32 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 13 ปี เคยตรวจพบมดลูกคว่ำ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่าเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/59

 


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/08/59

 

Smiley face      คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 37 ปี จากบุรีรัมย์ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆขนาด 3-7 มิล
     ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาไปเพียง 15 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/08/59

 


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีผนังมดลูกหนาเกินไป มีผังผืดเยอะมาก
     หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่า
     มาได้สมความปรารถนา ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/08/59

 


Smiley face      คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/08/59

 


Smiley face      คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อไป 3 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์จึงให้พักไปก่อน หลังจากมา
     ทานยารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อนที่สมหวังไปก่อนหน้านี้
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/08/59

 


Smiley face      คุณปุณยาพร มั่งลิ้ม อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตรวจพบท่อนำไข่บวม และอุดตันทั้ง 2 ข้าง อีกทั้งยังมีถุงน้ำในรังไข่เยอะมาก (pcos)
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปทั้งคู่
     (ฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ       
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ฮาดดา อายุ 29 ปี จากบึงกาฬ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/07/59

Smiley face      คุณสุพัตรา อภิสุนทรกุล อายุ 33 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมารักษา กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน  ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ซึ่งคนไข้เล่าให้ฟังว่า ช่วงทานยาประจำเดือนก็มาดีขึ้นด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/07/59

Smiley face      คุณฐิติขวัญ สุวรรณวงศ์ อายุ 39 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีเนื้องอกที่มดลูก 2 ก้อนและมีผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดแนะนำไปทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์ เเม้เริ่มทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/07/59

 
Smiley face      คุณศิรินันท์ แดงดี จากระยองด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดประหยัดไปทาน 1เดือนเมื่อปลายปี58
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งกลางปี 59 โดยเดินทางเข้ามาตรวจชีพจรกับคุณหมอหยงด้วยตนเอง
     และปรับตัวยาคุณภาพสูงขึ้นเป็นชุดแนะนำไปทานต่ออีก 1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/59Smiley face      คุณรำพึง สุขสะอาด อายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ ขอขอบคุณสำหรับการอนุญาติ ให้รีวิวและรายงานการตั้งครรภ์
     รวมทั้งความไว้วางใจที่มอบให้กับหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/07/59
Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้
     เนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติ ทำให้ไม่ได้ไข่ที่สมบูรณ์มาผสม หลังจากเพื่อนที่เคยรักษา
     กับหมอหยงเเล้วตั้งครรภ์แนะนำให้มาหาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     คุณสุณัฏฐาจึงได้มาทานยาสมุนไพรจีนไป 4 เดือน ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/07/59
Smiley face      คุณสุนิษา บำรุงธรรม อายุ 35 ปี จากจันทบุรี ตั้งครรภ์น้องคนที่2ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา3ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 2 ครั้ง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือน ก็สมหวัง
     ปัจจุบันน้องเพลง (ลูกคนแรก) อายุได้1ขวบเเล้ว จึงปล่อยมีบุตรอีกครั้ง
     ปรากฏว่า ก็สามารถติดบุตรได้เลย เรียกว่า จากการรักษาเพียงครั้งเดียว
     ทำให้ระบบสืบพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/07/59


Smiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปีจากนครปฐม ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ1 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันและตีบอีก1ข้าง
     มีผังผืด มดลูกเอียง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/07/59Smiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยา ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     ประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/07/59Smiley face      คุณปทุมพร หงษ์บินโบก อายุ 36 ปี จากพัทยา ที่คลอดน้องดาราเเล้ว ปัจจุบันน้องอายุ 9 เดือน
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดยาต้มไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/07/59Smiley face      คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปีจากขอนแก่น ที่ตั้งครรภ์ได้ 17 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมาประมาณ 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/07/59


Smiley face      คุณณัฏฐ์ชรินทร์ สมศรี อายุ 28 ปีจากอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำพิเศษไป 1 เดือนเเล้วต่อ
     ด้วยยาต้มอีก 2 เดือน รวมทาน 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/07/59


Smiley face      คุณดวงกมล ศรลัมพ์ อายุ 35 ปี ได้น้องสิตาหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ปัจจุบัน
     น้องสิตาอายุขวบกว่าแล้ว (ทางคลินิกเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรก) ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจาก
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของน้องสาวที่สมหวังไปแล้ว โดยทานสมุนไพรจีน
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/07/59


รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ทางline@ Id: @charuenbud 
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่นี่
Add Friend
จองคิวทางโทรศัพท์ 0971538998, 0806880588   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014