*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Smiley face
     คุณอมรรัตน์ ชัยชนะสงคราม อายุ 40 ปี และคุณเปรม เลิศพิทักษ์ธรรม อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดเนื้องอก
     ในมดลูก แต่ทั้งคู่ยังไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3เดือน โดยเดือนที่1-2 ทั้งคู่ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/6/67

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี และคุณณัฏกฤช พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์คลอดน้องเวย์เป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน
     หรือ บางครั้งมีปริมาณประจำเดือนน้อยมาก เคยใช้ชุดตรวจการตกไข่แต่ตรวจไม่พบไข่ตกเลย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยา
     ชุดแนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด พร้อมกับยาเลือกเพศบุตรชาย ก็ตั้งครรภ์และได้
     คลอดน้องเวย์ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อย
     วันนี้ได้พาน้องเวย์มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก และสุขภาพที่แข็งแรงของน้องด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/6/67

 Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 43 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 47 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยเข้ารับการตรวจรักษาภาวะ
     มีบุตรยากมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมความปรารถนา
     (ปัจจุบันน้องฌอนอายุ 3 ขวบ) ครั้งนี้พาน้องฌอนมาพบคุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและสุขภาพ
     ที่แข็งแรง พร้อมยังคงไว้วางใจในการรักษาของคุณหมอหยง ได้เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพ
     ของทั้งคู่อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/6/67

 Smiley face
     คุณกันต์กนิษฐ์ ปามุทา อายุ 30 ปี และคุณกฤตบุญยสิทธิ์ ปามุทา อายุ 36 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ
     มาช้าบ้างเร็วบ้าง ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน น้ำเชื้อน้อย สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/6/67

 Smiley face
     คุณแม่ อายุ 41 ปี และคุณพ่อ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้าจะเข้ารักษา
     กับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/6/67

 Smiley face
     คุณชุติมาภรณ์ หมื่นหาญ อายุ 41 ปี และคุณพรสักก์ หมื่นหาญ อายุ 44 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3-4 ปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดติ่งเนื้อในมดลูก
     แล้วเข้ารักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ทานชุดมาตรฐาน
     ร่วมกับย้ายตัวอ่อนครั้งใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา พร้อมสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์อีกด้วย (ตรวจมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อนล่าสุด
     แพทย์แจ้ง ผนังมดลูกสวย)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/5/67

 Smiley face
     คุณรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์ อายุ 38 ปี และคุณวิชาญ พร้อมพาณิชย์ อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องปันนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 2 ขวบ 1 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     และมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 15 วัน ก็ติดบุตรสมความปรารถนาและได้คลอดน้องปันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/5/67

 Smiley face
     คุณธวัชชัย หนูสมจิตร อายุ 50 ปี และคุณ มีนา อินทวงค์ อายุ 43 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนถัดมานาน 1 ปีแต่ไม่ติดบุตร โดยก่อนนี้
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/5/67

 Smiley face
     คุณชิดชนก ท้าวทา อายุ 34 ปี จากจังหวัดแพร่ ที่ได้คลอดน้องโตโน่เป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้องอายุได้ 8 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากสั่งยากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดดั้งเดิมไปเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องโตโน่สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/5/67

 Smiley face
     คุณผกามาศ แซ่เฮ็ง อายุ 28 ปี และ Mr. lin jianzhao อายุ 25 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์ขนาด 2 ซม. และมีโรคประจำตัวเป็นไฮโปไทรอยด์(ไทรอยด์ต่ำ)
     เคยกลืนแร่รักษาไทรอยด์เป็นพิษมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 1เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/5/67

 Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 36 ปี และคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 31 ปี ที่ได้คลอดน้องภูบดินทร์
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยกระตุ้นไข่ตก และรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3-7 ทานชุดประหยัด ฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1-3 เดือนร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่ 1
     สมปรารถนา โดยหลังคลอดก็ทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ต่อ
     และสามารถตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่ 2 ต่อได้ เนื่องจากสมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/5/67

 Smiley face
     คุณกนกกานต์ ชูคันชั่ง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้อง 6 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/67

 Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 38 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 40 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์
     สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่2 โดยปล่อยมีบุตรเองและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาแล้ว 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     ทั้งคู่จึงกลับมาสั่งยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงทานเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมความปรารถนาเช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/5/67

 Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไซยิด อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงราย ที่ได้คลอดน้องอาเดล บุตรคนที่ 3
     สมความปรารถนาเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เอง แต่แท้งไป 2 รอบเนื่องจาก
     ตัวอ่อนหยุดการเติบโต จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงต่อ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาเช่นเดิม ครั้งนี้ได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 3 ได้ต่อ
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยยังสั่งยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/67

 Smiley face
     คุณณิชากร อุปแก้ว อายุ 30 ปี และคุณณัฐวุฒิ บุญมี อายุ 31 ปี ที่ได้คลอดน้องฌานิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     แต่เคยท้องลมมาแล้ว 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรงสมปรารถนา ตามคุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์
     พี่ที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/5/67

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี และคุณณัฏกฤช พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี ที่ได้คลอดน้องเวย์
     เป็นที่เรียบร้อย(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
     มาก่อน ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน
     หรือ บางครั้งมีปริมาณประจำเดือนน้อยมาก เคยใช้ชุดตรวจการตกไข่แต่ตรวจไม่พบไข่ตกเลย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ยาชุดแนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด พร้อมกับยาเลือกเพศบุตรชาย ก็ตั้งครรภ์และ
     ได้คลอดน้องเวย์ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/4/67

 Smiley face
     คุณอารีรัตน์ สรวมนาม อายุ 44 ปี และคุณลือศักดิ์ สุทธิธรรม อายุ 52 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือน สมบูรณ์ตามเกณฑ์ โครโมโซมปกติ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 1 ครั้ง ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวจากอาการอักเสบ
     ของโรคเก๊าท์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/4/67

 Smiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 40 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องโนเอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เคยแท้งบุตรมา 3 ครั้ง เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์ และมีมูกในโพรงมดลูก**บริเวณแผลผ่าคลอด
     ในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     หมายเหตุ**มีมูกในโพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนลอยในมูก ไม่สามารถเกาะ/ฝังกับผนังเยื่อบุโพรงมดลูก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/4/67

 Smiley face
     คุณชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 41 ปี จากสตูล
     ที่ได้คลอดน้องอิ้งค์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการประจำเดือนไม่ปกติ รอบเดือน
     ไม่สม่ำเสมอ(+/- 10 วัน) เคยรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาไข่ไม่โต ไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้ยากระตุ้นไข่แต่ไม่ได้ผล หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ IVF ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ้งค์
     สมปรารถนา โดยระหว่างการรักษาเก็บตัวอ่อนได้ถึง 5 ตัวและมดลูกสวยด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/4/67

 Smiley face
     คุณเกศรา พานทอง อายุ 28 ปี และคุณธวัชชัย เก่งกล้า อายุ 33 ปี จากจังหวัดอ่างทอง
     ที่ได้คลอดน้องพร้อม เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ(เนื่องจากฉีดยาคุมเป็นเวลานาน)
     ประจำเดือนมาสั้นบ้างยาวบ้าง บางครั้งประจำเดือนไม่มาหลายๆเดือนติดต่อกัน หลังจากทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/4/67

 Smiley face
     คุณปราณี แกสมาน อายุ 41 ปี และคุณอนุชา แกสมาน อายุ 50 ปี จากสตูล ที่ได้คลอดน้องอานัส
     บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 10 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ และมีตกขาวร่วมด้วย หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอานิส เดือนที่ 3
     บุตรคนแรกพร้อมรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเนื่อง รวมถึงอาการตกขาวข้างต้นดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรก
     ส่วนบุตรคนที่2 เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว สามารถตั้งครรภ์
     ต่อได้และได้คลอดน้องอานัส บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกลับมา
     สั่งยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงทานอีกเช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/4/67

 Smiley face
     คุณสุวัฒนา ชื่นเกิด อายุ 31 ปี และคุณธเนศ สมสวัสดิวัฒน์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี
     ที่ได้คลอดน้องข้าวหอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน แต่ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ปกติ รอบเดือนยาว มาไม่สม่ำเสมอ ต้องการทานยาเตรียมความพร้อมฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์
     ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้ติดบุตรได้เร็ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 3 ทั้งคู่ทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/4/67

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ องค์นาม อายุ 31 ปี และ คุณศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์ อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดน้องเอวา
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ทั้งคู่ไม่เคยรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     แต่เคยทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงมาหลายตัวแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีภาวะเลือดจาง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำและเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/4/67

 Smiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 41 ปี และคุณคมสัน วงกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบภาวะถุงน้ำ
     ในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และได้คลอด
     น้องเมล่อนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนบุตรคนที่2 หลังจากปล่อยได้ 3 ปีกว่าแต่ไม่ติดบุตร
     จึงกลับมาทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรคนที่2 เช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/4/67

 Smiley face
     คุณวิจิตรา เพ็ชรวาว อายุ 41 ปี และคุณยงวุฒิ เสริมสุธีอนุวัฒน์ อายุ 42 ปี ที่ได้คลอดน้องหงเปา
     เป็นที่เรียบร้อย(ปัจจุบันอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และค่าฮอร์โมนรังไข่เสื่อม
     AMH = 0.05(แพทย์แจ้งน่าจะไม่มีไข่แล้ว) ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ ทำ ICSI อีกครั้ง
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องหงเปาเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/4/67

 Smiley face
     คุณพิมพิไล ชรินทร์ อายุ 35 ปี และคุณบัณฑิต ชรินทร์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
     ที่ได้คลอดน้องเนล่า เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีบุตรมาแล้ว 1 คน แต่ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มาอีก 1 ปี
     ก็ไม่ติดบุตร จึงรักษาด้วยการใส่ตัวอ่อนที่เหลือจากการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ครั้งแรกแต่ก็ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน อสุจิไม่วิ่ง และมีโรคประจำตัวเป็นไขมันในเลือดสูง ส่วนฝ่ายหญิง
     ตรวจพบปัญหาเรื่องฮอร์โมนผลิตไข่น้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/3/67

 Smiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 26 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 29 ปี ที่ได้คลอดน้องมูฮัมหมัดมุชัรรอฟ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ
     ประจำเดือนไม่มา ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/3/67

 Smiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 42 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 44 ปี สงขลา
     ที่ได้คลอดน้องธีร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น
     และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/3/67

 Smiley face
     คุณศิรินันท์ เงินยวง อายุ 26 ปี และคุณสามี อายุ 30 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม ที่คลอดน้องสมายด์
     บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มา 3 ปี มีปัญหาไข่ไม่ตก สาเหตุเนื่องจาก
     ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ รอบเดือนมาไม่ปกติ(3 เดือนมาครั้ง) ต้องทานยาปรับฮอร์โมนจึงมีรอบเดือน
     และตรวจพบอุ้งเชิงกรานอักเสบ หลังจากมาทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน
     โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และอีก 2 เดือนทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     เช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแล้ว สำเร็จติดบุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/3/67

 Smiley face
     คุณทองทวี ป้อมทอง อายุ 37 ปี และ คุณSatoshi Oda อายุ 66 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ เคยรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนนาน 2 ปี
     ก่อนจะหยุดฉีดเพราะอยากมีบุตร โดยต้องการฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์ จึงตัดสินใจมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/3/67

 Smiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์
     ได้ 5 เดือนแต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล
     ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด
     อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/3/67

 Smiley face
     คุณทิพยรัตน์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี กับคุณคงศักย์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง
     เนื่องจากท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบภาวะถุงน้ำ
     ในรังไข่หลายใบ(PCOS) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/3/67

 Smiley face
     คุณชนกสุดา รัตนวงค์ อายุ 25 ปี และ คุณวินัย เสนารัตน์ อายุ 27 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายหญิงตรวจพบเนื้องอก
     หลังมดลูกขนาด 3 ซม. มีอาการปวดประจำเดือนร่วม(ปวดท้อง/เอว/หลัง)
     ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา (อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น
     และเนื้องอกยุบหายตั้งแต่ทานเดือนแรก)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/3/67

 Smiley face
     คุณอัจฉราพร เกตุชีพ อายุ 33 ปี และ คุณสถาพร โยวะ อายุ 32 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกตั้งแต่เด็ก เคยเข้าผ่าตัดถุงน้ำในท่อรังไข่
     ล่าสุดตรวจพบภาวะถุงน้ำในรังไข่โตมาก ทำให้มีอาการปวดร่วมด้วย แพทย์ต้องรักษาด้วยการฉีดยาคุม
     หลังจากเริ่มปล่อยมีบุตรจึงต้องการฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์ ทั้งคู่จึงสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงทานเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/3/67

 Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 29 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรจนสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ บางเดือนมีรอบเดือนมา 2 รอบ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์สมความปรารถนา
     ครั้งนี้อยากมีบุตรเพิ่มจึงกลับมารักษาที่เจริญบุตรคลินิกเพื่อรับยาของ
     คุณหมอหยงไปทานฟื้นฟูอีกครั้งค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/3/67

 Smiley face
     คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องยาหยี บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     คนแรก 1 ปีกว่า เคยแท้ง 1 ครั้งเนื่องจากท้องลม โดยทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องจ๊ะจ๋า บุตรคนแรกสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     ส่วนบุตรคนที่ 2 ฝ่ายหญิงกลับมาทานยาชุดมาตรฐานของหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/3/67

 Smiley face
     คุณพิมพ์วลัญช์ พุทธิสาร อายุ 27 ปี ที่ได้คลอดน้องออก้า บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน สำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องออกัส
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองนาน 9 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เนื่องจากประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนขาดหลายเดือน ต้องกินยาคุมจึงมีรอบเดือน(หยุดทานไม่มา)
     และยังมีปัญหาสุขภาพ มีสิวฮอร์โมน เล็บม่วงเวลาเจออากาศเย็น จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน รอบเดือนมาปกติและติดบุตรตั้งครรภ์
     และคลอดบุตรคนที่ 2 เช่นเดียวกับครั้งแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/3/67

 Smiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 40 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 54 ปี ที่ได้คลอดน้องพาเดล เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม
     โดยตรวจพบปัญหาค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า
     ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8 ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ
     ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ
     ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ) และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน
     เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/3/67

 Smiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้คลอดน้องอังเปา เป็นที่เรียบร้อย ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ติดบุตรธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/2/67

 Smiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง และตรวจพบ
     เป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ
     จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/67

 Smiley face
     คุณฐิตารีย์ คำเวียงจันทร์ อายุ 43 ปี ที่ได้คลอดน้องเตเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 7 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องเตเต้เป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/2/67

 Smiley face
     คุณกาญจนา โกบไบ อายุ 31 ปี และคุณณัฐวุฒิ กาสาเอก อายุ 39 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดช็อคโกแลตซีสต์ที่รังไข่ขวา และยังตรวจพบ
     พังผืดและเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนอย่างมาก และยังพบ
     ผนังมดลูกหนาและมดลูกคว่ำอีกด้วย แพทย์แจ้งให้ผ่าตัดมดลูกออก แต่เนื่องจากต้องการ
     มีบุตรจึงตัดสินใจมาเริ่มรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/2/67

 Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 35 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 46 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม
     66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่2 ฝ่ายชายกลับมาสั่งยาแคปซูลชุดแนะนำ
     และยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงทานแบบไม่ต่อเนื่องรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดและชุดดั้งเดิมร่วม 2 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/67

 Smiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดซ้าย อายุ 35 ปี จากจังหวัดพัทลุง
     ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยรักษาด้วยการ
     และเคยผ่าตัดพังผืดที่มดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อและสเปิร์มปริมาณเยอะ แต่ตัวสเปิร์มเคลื่อนไหว
     ต่ำกว่าเกณฑ์ ตัววิ่งเร็วมีน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและ
     ได้คลอดน้องมังกรสมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/2/67

 Smiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/67

 Smiley face
     คุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 44 ปี และคุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน(เคยทานยาที่แพทย์แผนปัจจุบัน
     ให้มาก็ไม่ติดบุตร) หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2-3 ปรับยาฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องมาวินสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/2/67

 Smiley face
     คุณบุษยา รางดี อายุ 37 ปี และคุณคมสัน ล้ำเจริญทรัพย์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอูโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 8 เดือน)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ใบเล็ก และก่อนนี้เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำ IUI
     ส่วนฝ่ายชายสเปิร์มไม่สมบูรณ์ วิ่งไม่ตรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยง 3 เดือน
     โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่2 ปรับฝ่ายหญิง
     ทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดเข้มข้น และเดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องอูโน่ สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/2/67

 Smiley face
     คุณตระการตา แซ่แต้ อายุ 34 ปี และคุณณัฐนนท์ รัตนะกุล อายุ 24 ปี ที่ได้คลอดน้องต้าเหนิง
     บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มาทานบำรุงครรภ์ชุดพิเศษ 1 เดือน
     และต่อด้วยยาบำรุงครรภ์อีก 1 เดือน ปัจจุบันคลอดบุตรสาว(น้องต้าเหนิง)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี เช่นเดียวกับครั้งก่อน ที่ตั้งครรภ์น้องต้องรัก บุตรคนแรก
     ก็มาทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษกับคุณหมอหยงเลยค่ะ
     หลังจากนั้นก็มาทานยาบำรุงหลังคลอดต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/67

 Smiley face
     คุณปพิชญา สุชารี อายุ 31 ปี และคุณปิยะพงษ์ สุชารี อายุ 35 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่2 มา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีภาวะมีบุตรยากจากภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยเข้ารับการรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากฉีดกระตุ้นไข่ถึง 2 รอบแต่ไข่ไม่โต
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่1 ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ปรับทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ติดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/67

 Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจห้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จคลอดน้องนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม
     อาการปวดประจำเดือนหายไป จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/1/67

 Smiley face
     คุณพัชริดา สิริวงศ์เครือ อายุ 30 ปี และ คุณอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ อายุ 29 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาน้อย รอบเดือนค่อนข้างสั้น
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไข่ไม่ตก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/67

 Smiley face
     คุณพนัตตา อัจจิมากุล อายุ 37 ปี และคุณฐานวัฒน์ นำชัยธนานนท์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     แต่ไม่สามารถย้ายตัวอ่อนได้ เพราะตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตาม ดร.วีรภา กิจจาทร พี่สาวที่แนะนำ
     และมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/67

 Smiley face
     คุณรัชนีกร กิตติกุล อายุ 31 ปี และคุณเจสซี่ คาวเลียร์ อายุ 35 ปี อาศัยที่ฮาวาย สหรัฐฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 2 ปี ตรวจพบภาวะมีลูกยาก
     แบบไม่ทราบสาเหตุ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/67

 Smiley face
     คุณเฉลิมชัย ธิสาระ อายุ 39 ปี และคุณทวีนันท์ ธิสาระ จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนาสมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่ค่อยเคลื่อนไหวและรูปร่างผิดปกติ ส่วนฝ่ายหญิงเคยทานยา
     กระตุ้นไข่ร่วมแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/67

 Smiley face
     คุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 31 ปี และ คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัด ชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้องมะนาว บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรก
     นานถึง 6 ปี ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบ น้ำเชื้อไม่มีสเปิร์ม(อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฝน
     บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยไม่นานก็สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/67

 Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่คลอดน้องเติมฝัน บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมน
     ถึงมีรอบเดือน พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/1/67

 Smiley face
     คุณสุนทรี สารทรัพย์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์คลอด น้องอลิชและน้องรียา สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันน้องอายุได้ 7 ขวบ และ 5 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5-6 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน แต่ฝ่ายหญิงรอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทาน
     ยาต้ม 1 อาทิตย์ ต่อเดือนที่ 2-5 เป็นทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องอลิช บุตรคนแรก(ปัจจุบันน้องอายุได้ 7ขวบ) และน้องรียา
     บุตรคนที่2(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ) อย่างต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/1/67

 Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 38 ปี และคุณปภังกร เปลี่ยนสมัย อายุ 43 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องคิวคิว สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ5ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และยังตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเข้าทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถเก็บไข่ได้เลยเนื่องจากไข่น้อย
     มาก(กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 และ 3
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องคิวคิวสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/1/67

 Smiley face
     คุณสุนันทา แก้วมา อายุ 35 ปี และ คุณกิตติพงษ์ เลิศวรพงษ์ศักดิ์ อายุ 37 ปี
     จากนครปฐม ได้คลอดน้องยูเจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก โดยปล่อยมีบุตรมานานถึง 8 ปี และเคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับแพทย์แผน
     ปัจจุบันมาก่อนแต่ไม่สำเร็จ ทั้งคู่จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษากับคุณหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิกแทน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องยูเจสมปรารถนา (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/66

 Smiley face
     คุณนลานีย์ จุลนิพิฐวงษ์ อายุ 37 ปี และคุณอชิรกฤษฎ์ จุลนิพิฐวงษ์ อายุ 44 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตร สมหวังตามปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 10 ปี
     ฝ่ายหญิงตัดท่อนำไข่ออกแล้วทั้ง 2 ข้าง ทำให้มีบุตรตามธรรมชาติไม่ได้ จึงเข้ารักษาด้วยการ
     ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)มาก่อน 1 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     กับคุณหมอหยง เจริญบุตรคลินิก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ร่วมกลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ได้ติดบุตรได้ในทันที
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/66

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่คลอดน้องโอมิ
     บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอดน้องณิชา บุตรคนแรกสำเร็จสมปรารถนา จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     แต่รอบเดือนสั้นผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อยอย่างมาก ตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 2 ซม.
     และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีก
     1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/66

 Smiley face
     คุณศิริกัญญา เย็นศิริ อายุ 38 ปี และคุณอนุสรณ์ แสงสุดตา อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์บุตรคนที่2 สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัด
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีส แล้วฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จนมีบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเริ่มปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มานานอีก 3 ปี โดยกลับไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดย IUI ครั้งที่3
     ติดแต่แท้งเพราะตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตต่อ และยังตรวจพบติ่งเนื้อเล็กๆในมดลูกอีกด้วย
     หลังทานฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ติดบุตรคนที่ 2 ตามธรรมชาติสมปรารถนา ปัจจุบันคลอดน้องน้ำมนต์สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/12/66

 Smiley face
     คุณสิเนหา ชัยสุวรรณ์ อายุ 46 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องพะแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/12/66

 Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง เจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูกก่อนจะเข้าผ่าตัด
     2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/66

 Smiley face
     คุณศิริรัตน์ รียะซัน อายุ 31 ปี และคุณศราวุฒิ รวยสิน อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครนายก ที่ได้คลอดน้องฟาติน บุตรคนแรก(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) และน้องฟาเดล
     บุตรคนที่ 2(ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มเพียง 6 ล้าน ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) เคยผ่าตัดเลาะพังผืด
     และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงเดือนแรกทานชุดประหยัด ก่อนจะปรับเป็น
     ยาต้มชุดดั้งเดิม และยาแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ทั้ง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟาติน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยระหว่างที่ตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงตัวอ่อนให้สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/66

 Smiley face
     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนสำเร็จ จนตั้งครรภ์และคลอดน้องยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี
     มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง2ข้าง ทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ที่เยอรมันถึง 3 ครั้งก็ไม่ติดบุตร
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/12/66

 Smiley face
     คุณนัฏฐาภรณ์ เมฆหมอก อายุ 39 ปี และคุณณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชุมพร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนผิดปกติ สั้นบ้างยาวบ้าง(อยู่ระหว่าง 25-45 วัน) เคยผ่าซีสต์ต่อมบาร์โธลิน
     มีภาวะช่องคลอดแห้ง หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก
     ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/66

 Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฟ้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/12/66

 Smiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี และคุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะสมหวังมีบุตรคนแรก
     จากการเข้ารับรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยก่อนนี้เคยรักษาด้วยการทานยาจีน
     จากที่อื่นมา 2 แห่งและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์
     และมีประจำเดือนมาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน แล้วกลับมาให้คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรเพื่อเช็คความสมบูรณ์
     ก่อนกลับไป IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา(ปัจจุบันน้องเซน 7 ขวบค่ะ)
     ส่วนบุตรคนที่2 ปล่อยมีบุตรก็ตั้งครรภ์ได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     โดยหลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มารับยาบำรุงครรภ์กับหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงครรภ์ไห้สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/66

 Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องต้นปัณณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งแล้วจึงผ่าตัดเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียว ต่อมาเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/66

 Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 38 ปี ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ไปผ่าตัดแก้หมัน
     และไปฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกฝ่ายหญิงทานยาชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาชุดมาตรฐาน ยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/66

 Smiley face
     คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน ที่คลอดน้องเคนโตะเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งมดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่ตัวอ่อนยากมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่เพียงครั้งเดียว ก็สำเร็จติดบุตรและคลอดบุตรสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/66

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 39 ปี และคุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ
     อายุ 42 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องณิรินสมความปรารถนา
     วันนี้พาน้องณิรินมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักและสุขภาพที่เเข็งแรง พร้อมาตรวจรักษาปัญหา
     สุขภาพทั่วไปของคุณแม่ด้วยค่ะ ขอบคุณที่ไว้วางใจหมอหยงมาโดยตลอดนะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/11/66

 Smiley face
     คุณณิชากร อุปแก้ว อายุ 30 ปี และคุณณัฐวุฒิ บุญมี อายุ 31 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ตามคุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์
     พี่ที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/66

 Smiley face
     คุณวรรณา ไชยถา อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์และคลอดน้องภูมิเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยท้องนอกมดลูกและผ่าตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงทานเพียง 15 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/66

 Smiley face
     คุณกฤษติยา สีดี อายุ 37 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จตั้งครรภ์
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานาน 4 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือนยาวผิดปกติ ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวไทรอยด์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/66

 Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35 ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องจุล เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ส่วนฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก พร้อมฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันน้องจุลอายุ 11 เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/66

 Smiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจน
     สำเร็จ ตั้งครรภ์และคลอดน้องออก้าเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอก 2 ครั้ง
     และแท้งอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/11/66

 Smiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องเซน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นมา 2 แห่ง
     และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ และมีประจำเดือนมาน้อยมาก
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน ร่วมกับ IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา
     (ปัจจุบัน 7 ขวบค่ะ)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/66

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือน
     อย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องกวินทัต บุตรคนแรกไปก่อนหน้า มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมัสรินทร์ บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาเช่นเดิม และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/66

 Smiley face
     คุณอภิญญา เตชะบุญไพศาล อายุ 39 ปี และคุณ Harrison Turner อายุ 32 ปี
     ปัจจุบันอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ และเคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่หลุดไปตอน 7 สัปดาห์เนื่องจาก
     ตัวอ่อนไม่แข็งแรง รวมถึงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/66

 Smiley face
     คุณดวงตา วรชินา อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/66

 Smiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี ที่คลอดน้องไตร
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     กับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องตฤณ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ จึงกลับมาทานยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน ร่วมกับทำ ICSI
     (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องไตร บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/66

 Smiley face
     คุณนิตยา กลัดสุข อายุ 36 ปี และคุณดนัย จันตรา อายุ 38 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ที่ได้คลอดน้องนิลินเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 12 ปี ตรวจพบปีกมดลูกซ้ายตีบตัน
     เคยกระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI)แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/10/66

 Smiley face
     คุณพิชชานันท์ บุญส่ง อายุ 35 ปี และคุณเกรียงไกร บุญส่ง อายุ 36 ปี จากเชียงใหม่
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ไข่ตกน้อยมาก มีค่าฮอร์โมนรังไข่
     AMH เพียง 0.81 เท่านั้น เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนที่ 1 ทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2
     เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วม
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/10/66

 Smiley face
     คุณพิชฌา สุตะวงค์ อายุ 39 ปี และคุณสุธี นฤหาด อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องธามเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน 2 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ทั้งคู่ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดรองพิเศษ
     ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องธามเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/66

 Smiley face
     คุณรุ่งนภา ธรมีฤทธิ์ อายุ 32 ปี และคุณสิริชัย ศิริมณฑา อายุ 24 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา ฝ่ายหญิงประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนยาว
     ระยะห่าง 50 กว่าวัน และเคยแท้ง 1 ครั้งตอน 5 สัปดาห์ หลังจากฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/66

 Smiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ลักษณะเป็นแบบเดือนเว้นเดือน
     และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/66

 Smiley face
     คุณจารุวรรณ เฉลี่ยกลาง อายุ 30 ปี และคุณเกษมสันต์ หมั่นดำ อายุ 29 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนผิดปกติ ต้องทานยาคุมจึงมีรอบเดือน พอหยุดทานก็ไม่มีประจำเดือน
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/66

 Smiley face
     คุณธิดา ซิมิเล็ท อายุ 44 ปี ด้วยนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องศลิน่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มานานหลายปี ตรวจพบภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืด และไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำหลอดแก้วอีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 9 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/10/66

 Smiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี ที่ได้คลอดน้องอะตอม
     เป็นที่เรียบรอยแล้ว(ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรก ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/66

 Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน
     โดย รอบหลังปรับทานเป็นชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา และก่อนหน้านี้
     มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า
     เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/9/66

 Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 36 ปี และคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 31 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยกระตุ้นไข่ตก และรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3-7 ทานชุดประหยัด ฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1-3 เดือนร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา โดยหลังคลอดก็ทานยาบำรุงหลังคลอด
     เพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ต่อ ในส่วนของบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์บุตรต่อได้ตามธรรมชาติ
     เนื่องจากสมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/9/66

 Smiley face
     คุณกษมา แสนใจธรรม อายุ 37 ปี และคุณกิตติภัทร์ ดำรงปราชญ์ อายุ 36 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     ต้องการฟื้นฟูบำรุงระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้ติดบุตรเร็วขึ้น หลังจากฝ่ายหญิงทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/66

 Smiley face
     คุณสมบูรณ์ บางกุ้ง อายุ 33 ปี และคุณสมบูรณ์ ชื่นอารมณ์ อายุ 32 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก(ตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง) ประจำเดือนมาน้อยแค่
     2 วัน วันที่ 2 มากะปริบกะปรอย หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดยเดือน 1 และ 2 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 3 ปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/66

 Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จอง อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องเพอร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทรบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อน โดยมารับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงครรภ์และตอนนี้ได้คลอดน้องเพอร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/66

 Smiley face
     คุณตระการตา แซ่แต้ อายุ 34 ปี และคุณณัฐนนท์ รัตนะกุล อายุ 24 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา โดยครั้งนี้มารับยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทานเช่นเดิม
     เพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง โดยก่อนหน้านี้ตอนตั้งครรภ์บุตรคนแรก ก็มาทานบำรุงครรภ์
     ชุดพิเศษ คุณตระการตาเล่าว่า ช่วยให้บุตรแข็งแรงสมบูรณ์มาก วันนี้จึงพาน้องต้องรัก
     บุตรสาวคนแรกมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/66

 Smiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องอินทัชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง จนต้องตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/9/66

 Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไซยิด อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา
     ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองต่อ แต่แท้งไป 2 รอบเนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงต่อ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2
     สมปรารถนาเช่นเดิม ตอนนี้ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 ต่อเนื่อง จึงสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/9/66

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ชม. ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่ไม่
     สำเร็จเพราะมีไข่น้อย ไม่มีคุณภาพ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     เดือนที่ 1 ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2 ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน
     เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/9/66

 Smiley face
     คุณหมวย อายุ 30 ปี และคุณโม อายุ 34 ปี ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/9/66

 Smiley face
     คุณเนตรนภา สร้อยสุข อายุ 36 ปี และคุณสากล จงใจหาญ อายุ 36 ปี ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องยูริ
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์และคลอดพี่โอชิ บุตรคนแรก(อายุ 4 ขวบ)
     และน้องโยชิ บุตรคนที่ 2(อายุเกือบ 2 ขวบ)ได้อย่างต่อเนื่องสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/9/66

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปัญญ์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้หลังจากผ่าตัดแก้หมันปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ต่อมาตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ส่วนอีกข้างท่อพับ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ทานต่อจนคลอดน้องปุน บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/9/66

 Smiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ทั้งคู่ตรวจไม่พบสาเหตุภาวะมีบุตรยาก แต่ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-6 ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำค่ะ ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ 3 เดือนแรก ก่อนปรับมา
     ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 4-6 ก็สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา
     และวันนี้คุณแม่ได้พาน้องวินบุตรคนแรกมาให้คุณหมอหยงชื่นชมพัฒนาการและความน่ารัก
     พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/8/66

 Smiley face
     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่มีคุณภาพ ไข่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และวันนั้นยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์
     ของลูกน้อยที่อายุครรภ์ 7 เดือนที่เจริญบุตรคลินิกกับคุณหมอหยงและรับยาบำรุงครรภ์
     ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/8/66

 Smiley face
     คุณพัชรินทร์ ภู่ทอง อายุ 26 ปี และคุณฉลองชัย เหมรา อายุ 33 ปี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ตกช้า
     ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ และมีประจำเดือนผิดปกติ มาๆหายๆ ไม่มา 2-3 เดือนจึงทานยาคุม
     เพื่อให้มีประจำเดือน แต่มาน้อยมาก กะปริบกะปรอย และเดือนที่ 3 ทานยาคุมแล้วก็ไม่มีรอบเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (มีประจำเดือนมาปกติตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยา)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/8/66

 Smiley face
     คุณประภัสสร ศรีสถาน อายุ 37 ปี และคุณวรวุฒิ เรืองลือ อายุ 37 ปี ที่ได้คลอดน้องอัณย่า
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/8/66

 Smiley face
     คุณภาลิณีย์ เจริญอมรศิลป์ อายุ 41 ปี และคุณฉัตรภัสร์ เจริญอมรศิลป์ อายุ 55 ปี
     ที่ได้คลอดน้องกอข้าว เป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะมาทานยากับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     มีความกังวลกลัวแท้งบุตรตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ จึงมารับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์จนคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง เช่นเดียวกับ
     คุณชุติกาญจน์ ตาแก้ว เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ในส่วนของฝ่ายชาย
     มีอาการปวดแขนซีกซ้ายเรื้อรังมานาน 1 ปี จึงรับยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปทานเพียง
     1 เดือน อาการปวดดังกล่าวดีขึ้นอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/8/66

 Smiley face
     คุณฉัตรกมล ใจช่วย อายุ 41 ปี และคุณณรงค์ คุณสุข อายุ 47 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องบัวฉัตรเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมดลูกต่ำ
     มีอาการปวดไมเกรนอย่างมากร่วมด้วย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/8/66

 Smiley face
     คุณรัชนีกร บุญรังษี อายุ 34 ปี และคุณเอกชัย บุญชาติ อายุ 37 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง หาวันไข่ตกยาก
     และมีปัญหาสุขภาพเรื่องการนอนไม่หลับ(ต้องใช้ยานอนหลับ) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรก ทานชุดแนะนำ และปรับเป็นชุดประหยัด
     ในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และปัญหานอนไม่หลับหายไป
     นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/8/66

 Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะ
     คล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/8/66

 Smiley face
     คุณชนัญชิดา จันทร์นีย์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยง เคยกระตุ้นไข่แล้ว แต่ไข่ไม่โต
     หลังทานยาชุดพิเศษของหมอหยง 1 ชุด ตามด้วยยาแคปซูลอีก 2 ชุด รวมทานเพียง 3 เดือน
     กลับไปตรวจซ้ำพบไข่เพิ่มมากขึ้นเป็น 27 ใบ จึงตัดสินใจเก็บไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว
     ร่วมกับทานยาคุณหมอหยง ผสมได้ตัวอ่อน 15 ตัว ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปานะ
     บุตรคนแรกสมปรารถนาต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องปันโน
     บุตรคนที่2 ต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อน
     วันนี้คุณแม่ได้พาน้องทั้ง 2 คน มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก และยังให้คุณหมอดูแลสุขภาพโดยรวมให้ด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/8/66

 Smiley face
     คุณทรรศวรรณ เสนเอียด อายุ 30 ปี และคุณวัชระ ประจงไสย อายุ 35 ปี จากจังหวัดตรัง
     ที่ได้คลอดน้องมาร์ติณห์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ
     เนื้องอกในมดลูกขนาด 8 ซม. และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดยก่อนหน้าประจำเดือนมามากผิดปกติ
     ต่อมาขาดเป็นเดือนเว้นเดือน ต้องทานยาปรับฮอร์โมนให้มีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/8/66

 Smiley face
     คุณอมินตรา ศรีบุญมา อายุ 26 ปี และคุณมนตรี บุญนาที อายุ 28 ปี จากจังหวัดสกลนคร
     ที่ได้คลอดน้องฟีนิกซ์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน 1 คน(เคยแท้งตอน 2 สัปดาห์
     ก่อนมีบุตรคนแรกมา 2 ครั้ง) แต่ปล่อยคนที่ 2 ไม่สำเร็จ ระหว่างที่ปล่อยมีบุตร เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์
     2 ครั้ง ครั้งแรกแท้งตอนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ส่วนท้อง 2 บุตรเสียชีวิตเนื่องจากโครโมโซมผิดปกติ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมบูรณ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/7/66

 Smiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี
     ที่ได้คลอดน้องออสติณ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนไม่มีรอบเดือน(รอบเดือนยาว 29-50 วัน)และต้องทานยาระงับปวด
     เนื่องจากมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ปัญหาไข่ไม่โต ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดแนะนำร่วม
     ในเดือนที่ 2-4 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา โดยระหว่างทานยาก็ช่วยปรับให้
     มีรอบเดือนตามปกติในทุกเดือนด้วยค่ะ
     วันนี้ได้นำน้องออสติณ(อายุ 9 เดือน) มาให้คุณหมอหยงชื่มชมความน่ารัก พร้อมกับแนะนำพาคนไข้ใหม่
     มาให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกันค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/7/66

 Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบ
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน
     ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/7/66

 Smiley face
     คุณพิมลรัตน์ มณทบ อายุ 44 ปี และคุณศิวิน ศิริวัฒนา อายุ 38 ปี ที่ได้คลอดน้องดีใจ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มาเกือบ 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิก 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดประหยัด 2 เดือน ร่วมกับทำ ICSI เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/7/66

 Smiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก และน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     เคยตรวจพบ ภาวะ PCOS และเคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรก ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานอีกครั้งทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์คนที่ 2 เช่นเดียวกับคนแรกค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/7/66

 Smiley face
     คุณปวริศา ประกอบแสง อายุ 37 ปี จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องนุ่น บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานาน 7 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรคนแรก สมปรารถนา
     โดยคุณปวริศา เล่าว่า พอเริ่มปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ปุ๊บก็ติดบุตรคนที่ 2 เลยค่ะ
     และตอนนี้ก็ได้คลอดน้องนุ่น บุตรสาวคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/7/66

 Smiley face
     คุณลัดดาพร สายแดง อายุ 37 ปี และคุณชัยพฤกษ์ ยอดเงิน อายุ 37 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องยี่หวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา
     มาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายปรับทานชุดเบสิก ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยระหว่างที่ทานยาคุณลัดดาพร ยังแจ้งว่าทานยาแล้วช่วยให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น
     เวลาตื่นรู้สึกสดชื่นด้วยค่ะ และฝ่ายชายยังช่วยให้สมรรถภาพทำการบ้านได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/7/66

 Smiley face
     คุณมรกต จรุงพันธุ์ อายุ 29 ปี และคุณโปลิศ บุญเพ็ง อายุ 23 ปี จากจังหวัดอุดรธานี
     ที่ได้คลอดน้องออกัส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 4 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 11 ซม. หลังผ่าตัดปล่อยมีบุตรมาตลอดก็ไม่ติดบุตร
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/7/66

 Smiley face
     คุณวาสนา หมื่นเนียม อายุ 36 ปี และคุณอนันต์ หมื่นเนียม อายุ 37 ปี ที่ได้คลอดน้องอิ๊งค์
     (ตอนนี้อายุ 3 ขวบ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ
     เนื้องอกในมดลูกขนาด 3 ซม. และซีสต์ขนาด 7 ซม. มีประจำเดือนมากระปริดกระปรอยทุกวัน
     (หลังหยุดฉีดยาคุม) หลังจากมาทานยาหมอหยงเพียง 1 เดือน กลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งพบว่า
     เนื้องอกที่เคยมีหายไปและซีสต์ลดเหลือเพียง 3 ซม. และได้ทานยาต่อเนื่อง อีก 4 เดือน
     ซีสต์ขนาดเล็กลง พร้อมกับตั้งครรภ์สมความปรารถนาและได้คลอดน้องอิ๊งค์เป็นที่เรียบร้อย
     (ตอนนี้น้อง 3 ขวบแล้ว) หลังคลอดน้องอิ๊งค์ก็ตรวจไม่พบซีสต์อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/7/66

 Smiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต และมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ
     แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/7/66

 Smiley face
     คุณกัณห์สิภัทร ขวัญโชคศิริ อายุ 37 ปี และคุณประวิทย์ ณุวงษ์ศรี อายุ 38 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี แต่ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน
     ต้องการฟื้นฟูร่างกายให้ติดบุตรได้เร็วขึ้นจึงมาเริ่มรักษากับคุณหมอหยง หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังช่วยให้ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/6/66

 Smiley face
     คุณเจนจิรา ทองนารถ อายุ 37 ปี และคุณอภิชาติ เผ่าวณิชย์ อายุ 36 ปี ที่ได้คลอดน้องธันวา
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตรไม่นาน แต่ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาน้อยมากแค่ 1-2 วัน
     ทั้งคู่ต้องการฟื้นฟูเตรียมร่างกายเพื่อให้ติดบุตรได้เร็วขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และฝ่ายชายยังทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีก 1 เดือน
     เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/6/66

 Smiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี และคุณอติ วงแหวน อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้อง อาคิล เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาว มาไม่สม่ำเสมอ
     ช้าบ้างเร็วบ้าง บางรอบ 40 กว่าวันมาครั้งหรือเดือนเว้นเดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/6/66

 Smiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี และคุณสุพัฒชัย แสนสอาด อายุ 33 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องพาขวัญ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบปากมดลูกหนา
     และมีภาวะ PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอดเพื่อให้รอบเดือนมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/6/66

 Smiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปี และคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดบุตรชายฝาแฝด
     น้องติวเตอร์ กับน้องเมต้า เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบ
     ฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ ตรวจน้ำเชื้อจึงพบสเปิร์ม(อสุจิ)เป็น 0 ตัว
     ส่วนฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ กลับตรวจน้ำเชื้ออีกครั้งพบ
     สเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว(ค่า FSH ลดลงตั้งแต่ทานยาเดือนแรก) จึงไปทำ ICSI
     เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(บุตรแฝด)สมความปราถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/6/66

 Smiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และคุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะ
     ได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/6/66

 Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมนถึงมีรอบเดือน
     พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/6/66

 Smiley face
     คุณน้ำอ้อย นามวิชา อายุ 35 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศสวีเดนที่ได้คลอดบุตรสาว
     เป็นที่เรียบร้อยสมความปรารถนา ก่อนจะมาทานยารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-3 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/6/66

 Smiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 41 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 43 ปี
     สงขลาที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง
     เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/6/66

 Smiley face
     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ที่ได้คลอดน้องโชว์ตะ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติได้สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/6/66

 Smiley face
     คุณเกศรา พานทอง อายุ 27 ปี และคุณธวัชชัย เก่งกล้า อายุ 32 ปี จากจังหวัดอ่างทอง
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
     แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ(เนื่องจากฉีดยาคุมเป็นเวลานาน)
     ประจำเดือนมาสั้นบ้างยาวบ้าง บางครั้งประจำเดือนไม่มาหลายๆเดือนติดต่อกัน
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/6/66

 Smiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     เข้มข้นกับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องตฤณ บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ
     จึงกลับมาทานยาแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน
     ร่วมกับทำ ICSI (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/6/66

 Smiley face
     คุณสุธาสินี เม่งหยู่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดสงขลาที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนผิดปกติ
     รอบเดือนยาวถึง 58 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์แต่แท้งไปก่อนในช่วงแรก จึงกลับมาทานยารักษากับคุณหมอหยงอีก 1 เดือน
     รวมเป็น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันตอนนี้อายุครรภ์ได้ 4 เดือนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/5/66

 Smiley face
     คุณเยาวพา นิระกรณ์ อายุ 40 ปี และคุณเสกสรร หวังรวมกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เนื่องจากไข่ฝ่อไม่เติบโต ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/5/66

 Smiley face
     คุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 31 ปี และ คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 37 ปี จากจังหวัด ชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกนานถึง 6 ปี
     ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบ น้ำเชื้อไม่มีสเปิร์ม(อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฝน
     บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยไม่นานก็สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/5/66

 Smiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 25 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 28 ปี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ประจำเดือนไม่มา
     ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/5/66

 Smiley face
     คุณพลอยมณี ศรียศ อายุ 25 ปี และคุณชาติเชื้อ ประจักษ์จิตต์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดบุตรที่2 น้องมนตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี
     ตรวจพบซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำมนต์บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่2 น้องมนตรา
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/5/66

 Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 39 ปี และคุณนรินทร์ อักษรดี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม
     ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้อง 8 เดือนแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน ล่าสุดตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ 2 ซม.
     และมีพังผืดเยอะ ส่วนฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำท่านเดียว ทานยังไม่หมดชุดก็ได้ตั้งครรภ์
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากน้องไม่มีชีพจร โครโมโซมไม่เเข็งแรง โดยทั้งคู่ยังคงไว้วางใจการรักษาของคุณหมอหยง
     จึงมาทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/5/66

 Smiley face
     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 37 ปี และคุณไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล อายุ 44 ปี ที่ได้คลอดน้องชินะ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย(น้องอายุ 5 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวไม่ดี รูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่า
     เดือนแรกเป็นชุดแนะนำ และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน โดยชุดที่ 3 ยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถ และวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้พาน้องชินะ บุตรคนแรกมาให้คุณหมอหยง
     ชื่นชมพัฒนาการและความน่ารัก พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/5/66

 Smiley face
     คุณภัทรวดี ปราบกรี อายุ 40 ปี ที่คลอดน้องธาร์ชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยง เคยมีบุตรสาวแล้ว 1 คน แต่ต้องการมีบุตรชายเพิ่มจึง
     เริ่มทำการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งเพื่อคัดเลือกเพศบุตรแต่ไม่สำเร็จทั้ง 2 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและยาเลือกเพศชายของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายสมความ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/5/66

 Smiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 39 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 53 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม โดยตรวจพบปัญหา
     ค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย
     ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุด
     แนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8
     ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ
     ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ)
     และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง
     โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/5/66

 Smiley face
     คุณภาวิณี น้อยสนธิ อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องเอื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/5/66

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ตรีมงคล อายุ 30 ปี และคุณธีรศักดิ์ ตรีมงคล อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้องเหนือ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อนทั้งคู่
     แต่ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนยาวถึง 38 วัน และบางเดือนก็ไม่มี
     รอบเดือนเลย รวมถึงปวดหลัง/สะโพกมากเวลามีประจำเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/5/66

 Smiley face
     คุณชลธิชา ลิ้วกลาง อายุ 27 ปี จากจังหวัดเลย ที่ได้คลอดน้องข้าวหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/5/66

 Smiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 38 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้อง Idea เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง มีการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์จากการทำ IUI ครั้งแรกและ IUI ครั้งที่ 2
     ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/66

 Smiley face
     คุณวารุณี โควาวิเศษสุต อายุ 30 ปี และคุณสมบัติ โควาวิเศษสุต อายุ 28 ปี จากฉะเชิงเทรา
     ที่ได้คลอดน้องเฌอลินน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
     และทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน แต่ฝ่ายหญิงเคยทานยารักษาอาการไทรอยด์เป็นพิษนาน 2 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/4/66

 Smiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องตฤณ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ร่วมกับ ICSI(เตรียมมดลูกฝังตัวอ่อน) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/4/66

 Smiley face
     คุณกนัฐยา รัตนะ อายุ 37 ปี และคุณประสิทธิ์ชัย สิงห์ธนะ อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดลูกแฝด
     น้องติณห์และน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตั้งต้นน้อย รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ เคยกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมกับทำ IUI เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/4/66

 Smiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ที่ได้คลอดน้องนาฟ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้ 7 เดือนค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร ที่แนะนำมาและ
     รักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/4/66

 Smiley face
     คุณภูษณิศา ปิงกุล อายุ 35 ปี และคุณวัชรินทร์ ราชกุณา อายุ 25 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ได้คลอดน้องมิลิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้คลอดได้เดือนกว่าๆแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาเกือบ 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/4/66

 Smiley face
     คุณฐิตาภรณ์ พันธุ์สุวรรณกิจ อายุ 37 ปี และคุณนันทพล ทรัพย์เย็น อายุ 37 ปี จาก นนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องวาเลน บุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้อง 2 เดือน 24 วัน แล้วค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน ตรวจพบท่อนำไข่ด้านขวาตัน และมีซีสต์ 5 ซม.
     รวมถึงไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ขนาดไข่ใบเล็กไม่สมบูรณ์ เคยกระตุ้นไข่ 2 ครั้ง และทานวิตามินบำรุงอื่นๆ
     แต่ก็ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1-2 ทาน
     แคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/4/66

 Smiley face
     คุณชญาดา มณีรัตนสุบรรณ(คุณวีสริตา โจมชู) อายุ 36 ปี จากจังหวัดสตูล​ ที่ได้คลอดน้องโอโซน
     บุตรชายเรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     โดยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม. และเวลามีรอบเดือนจะปวดท้องประจำเดือนมาก
     (ต้องทานยาระงับปวดตลอด) จึงเข้ารับการฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้างอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่(ICSI)เพียงครั้งเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา(น้องโอโซนน้ำหนักคลอด 3,330 กรัม)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/4/66

 Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 40 ปี และคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 40 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องณัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่ โดยวันนี้คุณแม่พาน้องณัชชามาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และคุณแม่ยังแจ้งว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/4/66

 Smiley face
     คุณจันทิมา สิงขร อายุ 34 ปี และคุณ Chu Chig Huang อายุ 32 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 เดือน 15 วัน) ก่อนหน้านี้แก้หมัน
     แล้วปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยแท้ง 1 ครั้ง โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดไมเกรน
     ร่วมด้วยรวมถึงปัญหาสุขภาพมือเท้าเย็น ตรวจพบปัญหามดลูกคว่ำ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการมือเท้าเย็นที่เป็นอยู่หาย
     และได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/4/66

 Smiley face
     คุณชาลิสา ภู่มาก อายุ 27 ปี และคุณปรวัฒ พุทธบัลลัง อายุ 39 ปี จากจังหวัดปทุมธาณี
     ที่ได้คลอดน้องออกัส บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงไม่มีประจำเดือนมา
     นานเกือบ 4 ปี เนื่องจากฉีดยาคุมต่อเนื่อง 3 ปี และหลังหยุดฉีดยาคุม รอบเดือนก็ไม่มาตามปกติ
     เคยรักษาด้วยการทานยาที่อื่นๆ มาหลายอย่างก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ประจำเดือนมาปกติ ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/4/66

 Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 27 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องตั๊กกี้บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่อง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/3/66

 Smiley face
     คุณพิมพิไล นิตตะ อายุ 25 ปี และคุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดน้องยูโตะ
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ส่วนฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ มีรังไข่ข้างเดียวและมีซีสต์ในรังไข่ 4 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     สมความปรารถนา โดยฝ่ายชายน้ำเชื้อดีขึ้น 98% ตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยาค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/3/66

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ถิ่นฐาน อายุ 35 ปี และคุณณัฐพล ถิ่นฐาน อายุ 35 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเอื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/3/66

 Smiley face
     คุณนิตยา กลัดสุข อายุ 35 ปี และคุณดนัย จันตรา อายุ 37 ปี จากบุรีรัมย์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 12 ปี ฉีดสีพบปีกมดลูกซ้ายตีบตัน
     เคยทานยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ(lUI)แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัด ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/3/66

 Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพรินตันท์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่รังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง วลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมดลูกด้านขวา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือน
     และปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อเนื่อง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/3/66

 Smiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 39 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 40 ปี ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (ICSI) รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์
     และมีน้ำขังบริเวณแผลผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/3/66

 Smiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 5 ปี ประจำเดือนผิดปกติ มาไม่สม่ำเสมอ
     บางเดือนไม่มา เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไม่ถึง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/3/66

 Smiley face
     คุณนิศารัตน์ อินพรม อายุ 27 ปี และคุณเป้า คุชิตา อายุ 49 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ประจำเดือนผิดปกติ
     (3-4 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง) และทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมควมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/3/66

 Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 37 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องคิสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้อง3เดือนครึ่งแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน
     ครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/3/66

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ เอี่ยมคำ อายุ 36 ปี และคุณอำพล หมั่นบำรุง อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้คลอดน้องมันปูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยผ่าตัดซีสต์ 3 ปีก่อน
     เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมาก ต้องทานยาระงับปวดตลอด จึงไปตรวจและพบว่า
     มีพังผืดและซีสต์ที่รังไข่ขนาด 6 ซม. (เคยผ่าตัดซีสต์มา 2-3 ปีก่อนแล้ว) แพทย์ระบุให้รักษา
     ด้วยการฉีดยาคุมหรือตัดรังไข่ซ้ายออก แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึงตัดสินใจมาทานยารักษา
     กับคุณหมอหยง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/3/66

 Smiley face
     คุณธิติมา อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องน้ำพิ้งค์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ชุดแนะนำพิเศษและชุดเบสิกของคุณหมอหยงรวม 11 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/3/66

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ องค์นาม อายุ 30 ปี และคุณศุภวัฒน์ คัมภิรานนท์ อายุ 38 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 3 ปี แต่ทั้งคู่ไม่เคยรักษาภาวะมีบุตรยาก
     มาก่อน ฝ่ายหญิง ตรวจพบภาวะเลือดจาง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำ
     และเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/66

 Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้องแบมแบมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทานยาคุมนาน 9 ปี เริ่มปล่อยมีบุตรมาได้ 1 ปี ประจำเดือนไม่มาเลย ตรวจพบเป็น PCOS
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/2/66

 Smiley face
     คุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 35 ปี และคุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 5 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน มีโรคประจำตัวเป็นกรดไหลย้อน ฝ่ายหญิงมีอาการปวดหัวตอนมีประจำเดือนเคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือนโดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2 และเดือนที่ 3
     ผู้หญิงปรับทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ทั้งคู่สุขภาพดีขึ้น ฝ่ายหญิงไม่มีอาการปวดหัว
     ข้างต้นฝ่ายชายสมรรภภาพทางเพศดีขึ้น และติดบุตรธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/66

 Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 46 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 42 ปี จากจังหวัด
     พระนครศรีอยุธยาที่ได้คลอดน้องฮันญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 4 เดือน) ก่อนหน้า
     นี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้
     1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรก
     ทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน
     ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนา สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/2/66

 Smiley face
     คุณพัชรรัชต์ เปลี่ยนศรี อายุ 40 ปี และคุณพิเชษฐ์ เปลี่ยนศรี อายุ 50 ปี
     จากจังหวัดน่าน ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเก๊าท์
     และไขมันในเลือดสูงหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรกทานชุดมาตรฐาน
     เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดแล้วหยุดทานยาไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบก้อนเนื้อในโพรงมดลูกขนาด 2.5 มม.และ 1.5 มม.ฝ่ายชาย
     สเปิร์มตัวเคลื่อนไหวมีน้อย ทั้งคู่จึงกลับมามาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงต่ออีกครั้ง โดย
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษฝ่ายชายทานชุดเบสิค เพียง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ และช่วยให้
     สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/2/66

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอดน้องณิชา บุตรคนแรก
     สำเร็จ จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2 รอบเดือนสั้นผิดปกติมีอาการปวดท้องน้อยอย่างมาก ตรวจพบซีสต์
     ในรังไข่ขนาด 2 ซม. และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงอีก 1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/66

 Smiley face
     คุณยุทธนา โถชัยคำ อายุ 33 ปี และคุณเย็นฤดี แก้วมะ อายุ 26 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ 6 เดือน)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีประจำเดือนมาไม่ปกติ (1 ปีมาแค่ 2 ครั้ง) ต้องทานยาปรับฮอร์โมน
     จึงมีรอบเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษและชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/2/66

 Smiley face
     คุณพิมพ์วลัญช์ พุทธิสาร อายุ 27 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน สำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องออกัส
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองนาน 9 ปีแต่ไม่ติดบุตร เนื่องจากประจำเดือนผิด
     ปกติ รอบเดือนขาดหลายเดือน ต้องกินยาคุมจึงมีรอบเดือน(หยุดทานไม่มา) และยังมีปัญหาสุขภาพ
     มีสิวฮอร์โมน เล็บม่วงเวลาเจออากาศเย็น จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน รอบเดือนมาปกติ และติดบุตรตั้งครรภ์คนที่ 2 เช่นเดียวกับครั้งแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/2/66

 Smiley face
     คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และคุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     นาน 13 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง ติดแต่แท้งไป
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่าย
     หญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3
     ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/66

 Smiley face
     คุณกาญจนา เสียงแขก อายุ 38 ปี และคุณอดิศักดิ์ สินกลกิจ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตุลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องตุลย์อายุ 3
     ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 4-5 แสนตัว ฝ่ายหญิง
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด
     ยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/2/66

 Smiley face
     คุณนุจรีย์ แสงจันทร์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเอวา เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 10 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้างหลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)
     สมความปรารถนา ตามคุณสุภาพร วงษ์เชียงยืน เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/66

 Smiley face
     คุณธนัญพร วิมลสุข อายุ 43 ปี และคุณสมชาย วิมลสุข อายุ 43 ปี จาก
     จังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     นานถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือนโดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด เคยก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/66

 Smiley face
     คุณวิทวัส คำคลัง อายุ 33 ปี และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จและคลอดน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อย
     แล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ)ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง 2 มิลลิเมตร และ
     รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ เคย
     ทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จหลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดเดือนที่ 2 ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 3 ทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/1/66

 Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม
     2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/66

 Smiley face
     คุณนงลักษณ์ อิสี อายุ 48 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเอลซา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานเกือบ 10 ปี
     เคยตรวจรักษากับแผนปัจจุบันก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/66

 Smiley face
     คุณสุรียา ดวงฤทัย อายุ 26 ปี จากจังหวัดระยองที่ได้คลอดน้องถิงถิง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขวา ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ รอบเดือนสั้นบ้างยาวบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/1/66

 Smiley face
     คุณพิมพิไล ชรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณบัณฑิต ชรินทร์ อายุ 35 ปีจากจังหวัด
     ชลบุรีด้วยค่ะ ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนาแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้มีบุตรมาแล้ว 1 คน แต่ปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     มาอีก 1 ปีก็ไม่ติดบุตร จึงรักษาด้วยการใส่ตัวอ่อนที่เหลือจากการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ครั้งแรกแต่
     ก็ไม่สำเร็จโดยฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน อสุจิไม่วิ่ง และมีโรคประจำตัวเป็นไขมันในเลือดสูง ส่วนฝ่ายหญิง
     ตรวจพบปัญหาเรื่องฮอร์โมนผลิตไข่น้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/66

 Smiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดชาย อายุ 35 ปีจากจังหวัด
     พัทลุงด้วยค่ะ ที่สำเร็จติดบุตรตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ
     IUI 1 ครั้งไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบผังผืดในมดลูก จึงทำการผ่าตัดออกแล้ว ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ
     พบว่าตัวที่วิ่งเร็วและเคลื่อนไหวดีมีต่ำกว่าเกณฑ์ คุณภาพน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/66

 Smiley face
     คุณหนิง อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ด้วยนะคะ ที่สำเร็จติดบุตร ตั้งครรภ์
     สมปรารรถนาก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้งเนื่องจากท้องลมและตัวอ่อนหยุดโต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งว่า ผนังมดลูกบางไม่ถึง 8 มม. และไข่ยังใบเล็ก
     โดยทานยากระตุ้นและฉีดกระตุ้นไข่แล้วแต่ไข่ไม่ค่อยโต หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิคของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรสำเร็จ ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/1/66

 Smiley face
     คุณชญานี หาญชาญสิริ อายุ 33 ปี และคุณปรมะ อยู่เกิดเดชากร อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปริญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบมีช็อกโกแลตซีสต์ และก็มีค่า fsh สูงกว่าเกณฑ์(ค่าฮอร์โมนรังไข่เสื่อม)
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/66

 Smiley face
     คุณนารีรัตน์​ ศรี​เดช อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี​ ที่ได้คลอดน้องปลื้ม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเสมอ เคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้ง
     ครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยาเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/66

 Smiley face
     คุณธนา จะกู อายุ 46 ปี และคุณหมอก จะกู อายุ 29 ปี จากจังหวัดเชียงราย
     ที่ได้คลอดน้องธนาพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 6 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปีกว่า ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทาน
     ชุดเข้มข้น เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณจรัส สุริยะเนตร์
     เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/1/66

 Smiley face
     คุณลี่ อายุ 36 ปี จากหาดใหญ่ ที่ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ไม่เคยตรวจรักษา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/12/65

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเฟลิร์ทบุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษามีบุตรมาก่อน หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     คนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     จากการรักษาครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/65

 Smiley face
     คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้ได้คลอดน้องจ๊ะจ๋า บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     และได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรก 1 ปีกว่า เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เนื่องจากท้องลม โดยทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสำเร็จ ส่วนบุตรคนที่ 2 ฝ่ายหญิงกลับมาทานยาชุดมาตรฐาน
     ของหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/65

 Smiley face
     คุณอารีย์ พิมพ์เงิน อายุ 35 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องณจันทร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/65

 Smiley face
     คุณวันทนา มงคลสุภา อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องธิชา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจร่างกายพบว่าฮอร์โมนในร่างกายต่ำ
     รักษาด้วยการทานยาและฉีดฮอร์โมนมาก่อนแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/65

 Smiley face
     คุณศิรินันท์ เงินยวง อายุ 25 ปี และคุณสามี อายุ 29 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มา 3 ปี มีปัญหาไข่ไม่ตก สาเหตุ
     เนื่องจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ รอบเดือนมาไม่ปกติ(3 เดือนมาครั้ง) ต้องทานยาปรับฮอร์โมน จึงมี
     รอบเดือน และตรวจพบอุ้งเชิงกรานอักเสบ หลังจากมาทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และอีก 2 เดือนทานชุดประหยัดก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     เช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแล้ว สำเร็จติดบุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/12/65

 Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ได้คลอดน้องณัฐสกนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันข้างขวา 1 ข้าง เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/65

 Smiley face
     คุณขิม อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยรักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/12/65

 Smiley face
     คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องจ๊ะจ๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาปีกว่า เคยท้องลมมา 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/65

 Smiley face
     คุณปัณณรัตน์ ศรีตุลา อายุ 25 ปี และคุณธัชพล พูดจา อายุ 27 ปี จากจังหวัด
     นนทบุรี ที่ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มเพียง 4 ล้าน สเปิร์มที่มีชีวิตรอดและเคลื่อนไหวดีมีต่ำกว่าเกณฑ์ แพทย์แจ้งว่าเคสแบบนี้ทำ
     IVF ก็มีโอกาสสำเร็จน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายปรับมาทานชุดเบสิก
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/65

 Smiley face
     คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี
     (ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน) ที่ตั้งครรภ์ สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว IVF 1 ครั้งไม่สำเร็จ แพทย์แจ้ง มดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่ตัวอ่อนยากมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่ ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/65

 Smiley face
     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องนิวเคลียร์บุตรคนทึ่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนิวตัน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/65

 Smiley face
     คุณวิภา หล้าหา อายุ 32 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ข้างซ้าย 4 ซม. ข้างขวา 2 ซม. ออกทั้ง
     2 ข้างแล้ว และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ โดยตรวจพบ
     ค่าฮอร์โมนรังไข่(AMH)ต่ำเพียง 0.82 มีไข่น้อย และมีช๊อกโกแลตซีสต์ที่ปากมดลูกด้วย หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความ
     ปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/65

 Smiley face
     คุณภัทรวดี คิดศรี อายุ 29 ปี และคุณวินัย บุญธรรม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้
     คลอดน้องเจไดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/11/65

 Smiley face
     คุณวัชรี สุขเกษม อายุ 35 ปี และคุณประสิทธิ์ พิมพ์ทอง อายุ 47 ปี ที่สำเร็จได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนยาวกว่าปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา และยังช่วย
     ให้ฝ่ายช่ายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/65

 Smiley face
     คุณสุชาดา เรืองสม อายุ 39 ปี และ คุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 41 ปี จากพัทลุงที่ได้คลอดน้องเธียร
     (บุตรคนที่2 ปัจจุบันอายุ 2 ขวบครึ่ง) และน้องคุณ(บุตรคนที่3 ปัจจุบันอายุ 6 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตรวจพบเนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
     เคยแท้งตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้นบุญ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 และ 3
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/65

 Smiley face
     คุณเชิดศักดิ์ ฉัตรปทุมทอง อายุ 36 ปี และคุณอรวรรณ ฉัตรปทุมทอง อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอินดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่
     เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและเคยมารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/65

 Smiley face
     คุณพรนภา อายุ 35 ปี และคุณสามี อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์ม 0 ตัว และมีขนาดอัณฑะเล็กกว่าปกติ
     ส่งผลต่อการผลิตสเปิร์ม ฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เพื่อเตรียมผนังมดลูก ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/65

 Smiley face
     คุณณัฏฐิดา เพชรกุ้ง อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟอเรสต์ เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี แท้ง 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายสเปิร์มวิ่งช้า ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอและมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ทุกเดือนต้องทานยาระงับปวดเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 2-3
     ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/65

 Smiley face
     คุณอภิชญา พรหมรักษา อายุ 31 ปี และ คุณธวัชชัย พรหมรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดเลย ที่ได้
     คลอดน้องไตตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 3 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตกช้า ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนแรกหญิงทานชุดเบสิก
     ชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 หญิงทาน
     ชุดประหยัด ชายปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ชายทานชุดมาตรฐานคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/65

 Smiley face
     คุณแสงระวี เดชบุญทวีสุข อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายหญิงมีการอาการปวดท้องประจำเดือน
     ต้องทานยาระงับปวดช่วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จและตรวจไม่พบสาเหตุของภาวะ
     มีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือนครึ่งก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/65

 Smiley face
     คุณปัดยานี มินา อายุ 26 ปี และคุณกิตติชัย สุวรรณะ อายุ 28 ปี จากจังหวัดเลยด้วยนะคะ ที่ได้คลอด
     น้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/65

 Smiley face
     คุณอรวรรณ จินดาวัลย์ อายุ 30 ปี และคุณวรพจน์ จันทร์เพ็ญ อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้
     คลอดน้องเฟริ์สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 2 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด 2 เดือน และให้ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/65

 Smiley face
     คุณรัชนก แดงตั๋น อายุ 36 ปี จากจังหวัดลำพูน ที่ได้คลอดน้องวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ตรวจพบ เนื้องอกขนาด 5 ซม.ในมดลูก และท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     จะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) โดยฉีดยากระตุ้นไข่ไป 2 เข็ม แต่เก็บไข่ไม่ได้แพทย์แจ้งว่า
     รังไข่เสื่อม ต้องใช้ไข่บริจาคเท่านั้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำพิเศษและ 2 เดือนหลังปรับมาทานชุดเข้มข้น
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/65

 Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ 30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากจังหวัดสระบุรี ที่ได้คลอด
     น้องอินเตอร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมา
     ก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/65

 Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทร บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/65

 Smiley face
     คุณศิรินันท์ แดนดี อายุ 25 ปี จากจังหวัดระยองด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องสกิวเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทาน ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือนเมื่อปี 58 แล้วหยุดพักไป และกลับมาทานยาอีก ครั้งปี 59 ได้ปรับยาเป็นแคปซูลชุดแนะนำ
     ไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/65

 Smiley face
     คุณสุพรรษา เบญจาทิกุล อายุ 28 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ คลอดน้องเหมยเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีครึ่ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     และมดลูกคว่ำ รวมถึงมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ บางครั้งประจำเดือนไม่มา
     2-3 เดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำ
      พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/65

 Smiley face
     คุณทรรศวรรณ เสนเอียด อายุ 29 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เป็นเนื้องอกในมดลูกขนาด 7-8 ซม
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมามากผิดปกติ ต่อมาเป็นเดือนเว้นเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/65

 Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 36 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องยี่หว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว
     แต่ก็ไม่ได้ผล และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ
      รอบแรกพบว่า เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/65

 Smiley face
     คุณพนิดา น้อยสังข์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องแพนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องแพนอายุได้ 5 ขวบ) ก่อนหน้ามาทานยาไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/10/65

 Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
     และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/65

 Smiley face
     คุณรุ่งตะวัน ทองเงิน อายุ 45 ปี และคุณบุญญฤทธิ์ ใจสู้ศึก อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดอยุธยา ที่ได้คลอดน้องน้ำตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบมดลูกต่ำ
     เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดเดือนที่ 4 ปรับมาทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/9/65

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร อายุ 36 ปี และคุณนิรันดร์ ศรีมา อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องอิ๊งซึ่งปัจจุบันอายุ 6 ขวบ และน้องไตเติ้ล อายุ 4 ขวบ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า รอบเดือนมา
     ไม่ตรง มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด
     ทานยังไม่หมดก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ๊งบุตรคนแรก และปล่อยให้มีน้องคนที่ 2 ต่อ
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์สมบูรณ์ แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/9/65

 Smiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี จากจังหวัดสตูล
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนยาวมาไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/9/65

 Smiley face
     คุณวี​ส​ริ​ตา​ โจม​ชู อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดสตูล​ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม.
     เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก จึงไปฉีดสีดูพบว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ
     แล้วไปทำอิ๊กซี่(ICSI)ร่วมเพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/9/65

 Smiley face
     คุณฉัตรกมล ใจช่วย อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมดลูกต่ำ
     แพทย์แจ้งว่ามีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือนและเดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/9/65

 Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 39 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะที่ได้คลอดน้องเอไนน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/9/65

 Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 39 ปีและสามี อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดดั้งเดิมทั้งคู่ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานแคปซูลชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/65

 Smiley face
     คุณนิตยา อั้งดา อายุ 40 ปี และคุณพิทยา ลือชา อายุ 39
     ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกุ๊บกิ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/9/65

 Smiley face
     ​คุณนราวดี คามาดะ อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องนานามีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบกว่า)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยกระตุ้นไข่ แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/9/65

 Smiley face
     คุณพีชญา สร้อยพรมมา อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์
     ที่ได้คลอดน้องเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยท้องนอกมดลูก
     ได้ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้างและท่อนำไข่ข้างที่เหลือตีบ
     หลังจากมาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/9/65

 Smiley face
     คุณกัญญารัตน์ ตึกขาว อายุ 31 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 10 เดือน)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการปวดหน่วงท้องร้าวลงขา มีก้อนนูนๆบริเวณหน้าท้องน้อยด้านขวา
     ตรวจพบเป็นซีสต์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/9/65

 Smiley face
     อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี
     จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เคยแท้งมาหลายครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปหลายเดือนแล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งโดยปรับมาทานเป็นชุดพิเศษเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา และระหว่างตั้งครรภ์
     ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษเพื่อให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/8/65

 Smiley face
     คุณนันท์นภัส ระวีศิริ อายุ 33 ปี และคุณสุรเชษฐ์ ระวีศิริ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องพอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 6 ปีว
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่มีสเปิร์มที่รูปร่างสมบูรณ์เลยซักตัว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-3
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ส่วนเดือนที่ 4 ฝ่ายชายปรับทานเป็นชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนันทวัน บุญส่ง เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/8/65

 Smiley face
     คุณมรกต จรุงพันธุ์ อายุ 29 ปีและคุณโปลิศ
     บุญเพ็ง อายุ 23 ปีจากจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี เคยตรวจพบเนื้องอกขนาด 11 ซม.
     เข้าผ่าตัดออกแล้วแต่ปล่อยต่อมาตลอดก็ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/8/65

 Smiley face
     คุณสนธยา ชื่นภิรมย์ อายุ 39 ปี และคุณนที ชื่นภิรมย์ อายุ 38 ปี
     ที่คลอดน้องปุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณชาลิสา ภู่มาก อายุ 27 ปี
     จากจังหวัดปทุมธาณี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เคยฉีดยาคุม
     ทำให้ประจำเดือนไม่มานานถึง 3 ปี หลังจากหยุดฉีดยาคุมมาเกือบ 1 ปี
     ประจำเดือนก็ยังไม่มา เคยทานยารักษามาหลายอย่างก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ประจำเดือนมาปกติ ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/8/65

 Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี
     ที่ได้คลอดน้องเวียนนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้ารับการรักษากับคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงมีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีอาการไข่ไม่ตก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/8/65

 Smiley face
     คุณจันทิมา สิงขร อายุ 35 ปี จากจังหวัดระยอ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ตรวจพบมดลูกคว่ำ
     และมีปัญหาสุขภาพมือเท้าเย็น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และอาการมือเท้าเย็นที่เป็นอยู่ก็หายไปด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/65

 Smiley face
     คุณรำพึง สุขสะอาด อายุ 32 ปี
     ที่ได้คลอดน้องณิรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/8/65

 Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 40 ปี และคุณสายัณห์
     ยันตะบุตร อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ที
     ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมนแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน
     โดยปรับมาทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ทานชุดพิเศษต่อเนื่องอีก 3 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมบูรณ์และได้น้องพัฒน์สมความปรารถนาเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/8/65

 Smiley face
     คุณธิดาพร ไตรศิวะกุล อายุ 43 ปี จากจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/8/65

 Smiley face
     คุณธัญธาดา​ ธุรีวรรณ์ อายุ 32 ปี และคุณธนพล ธุรีวรรณ์ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานี​ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องมิกิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/8/65

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ​ กวางติ๊ด อายุ 33 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา
      เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/7/65

 Smiley face
     คุณธนภูมิ มูลเกตุ อายุ 34 ปี และคุณเกษรา ศรีคำ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายชายปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     ตรวจพบว่า เป็นเส้นเลือดขอดในลูกอัณฑะ ทำให้อสุจิวิ่งไม่ตรง
     อีกทั้งยังมีอสุจิปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง หลังจากฝ่ายชายมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/7/65

 Smiley face
     คุณวิภาพร เรืองขจร อายุ 24 ปี และคุณยุทธภูมิ ตางาม อายุ 31 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 25 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/7/65

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ตรีมงคล อายุ 30 ปี และคุณธีรศักดิ์ ตรีมงคล อายุ 30 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ไม่เคยตรวจรักษามาก่อนทั้งคู่ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1
     เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/7/65

 Smiley face
     คุณวัลนา กกฝ้าย อายุ 36 ปี และคุณศุภวุฒิ เค้าไพบูลย์
     อายุ 34 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพอเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 10 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
      เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     เดือนแรกทานยาชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 3
     ทานยาชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/7/65

 Smiley face
     คุณลัดดาพร สายแดง อายุ 37 ปี และคุณชัยพฤกษ์ ยอดเงิน อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     ไม่เคยตรวจรักษา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
      ฝ่ายหญิงปรับทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายปรับทานชุดเบสิก ทานยังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างที่ทานยาคุณลัดดาพร
     ยังแจ้งว่าทานยาแล้วช่วยให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้น เวลาตื่นรู้สึกสดชื่นด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/7/65

 


Smiley face      คุณชนัญชิดา จันทร์หุนีย์ อายุ31ปี ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยกระตุ้นไข่ แต่แล้วไข่ไม่โต หลังทานยาชุดพิเศษของหมอหยง 1 ชุด ตามด้วย
     ยาแคปซูลอีก 2 ชุดรวมทาน 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบไข่ 27 ใบจึงตัด
     ตัดสินใจเก็บไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับทานยาคุณหมอหยง ผสมได้ตัวอ่อน 15 ตัว
     ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้วสมปรารถนา

     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/7/65

Smiley face
     คุณจุรีรัตน์ โพธาราม อายุ 27 ปี และคุณขวัญชัย โพธาราม อายุ 34 ปี
     จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาช็อกโกแลตซีสต์
     และปล่อยมีบุตรต่อมาอีก 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร มีปัญหากับการตกไข่ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงรวม 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/7/65

 Smiley face
     คุณนารี พื้นผา อายุ 46 ปี และคุณประเทือง
     พื้นผา อายุ 48 ปีจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโดนัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ปี 6 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการ
     ทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/7/65

 Smiley face
     คุณเจนจิรา ทองนารถ อายุ 36 ปี และคุณอภิชาติ เผ่าวณิชย์ อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดสระบุรีที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่เคยตรวจรักษา
     เริ่มปล่อยมีบุตร จึงมาทานยาเตรียมความพร้อม หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังได้สั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/7/65

 


Smiley face    คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
   ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอหยง
   ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้ง
   แต่ไม่สำเร็จ จะทำอิ๊กซี่(ICSI) ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย หลังจาก
   มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
   ตามธรรมชาติ

     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/7/65

 Smiley face
     คุณปภังกร โอฬารกิจพาณิช อายุ 37 ปี จากจังหวัดเชียงราย
     ที่ได้คลอดน้องนินิว บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องหวานหวาน บุตรคนแรกสมความปรารถนา(ปัจจุบันน้องอายุ 7 ขวบ)
     ส่วนคนที่ 2 ติดได้เองแต่ท้องลม จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง
     ครั้งนี้ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมปรารถนาเช่นเดิม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/7/65

 Smiley face
     คุณมะลิวัลย์ สร้อยแดง อายุ 38 ปี จากจังหวัดราชบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1
     เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยมา 1 ปีกว่า
      จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/7/65

 Smiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา อายุ 34 ปี จากจังหวัดแพร่ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จได้ไข่แค่ 1 ใบ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยเองมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวถึง 45-50 วัน และยังพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 3 ซม.
     จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเช่นเดิมค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/7/65

 Smiley face
     คุณโชติกา สรณ์คุณแก้ว อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องนาวาบุตรคนแรก(ปัจจุบันอายุ 9 ขวบ)
     และน้องวินบุตรคนที่ 2 (ปัจจุบันอายุ 1 ขวบครึ่ง)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขวาขนาด 3 ซม.
     มาทานยารักษากับคุณหมอหยงเพื่อให้ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ซีสต์ยุบหาย ได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ผ่านไป 3-4 ปี ตรวจพบซีสต์อีกครั้ง
     จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/6/65

 Smiley face
     คุณวราชล ขวัญคุม อายุ 40 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องอิง(คนโตอายุ 4 ขวบ) และน้องเนลล์(คนเล็กอายุ 10 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังแท้งประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองแต่แท้งไปก่อน และไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งติดแต่ก็แท้งอีก
     โดยตอนทานยากระตุ้นไข่มีปัญหาไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเนลล์ บุตรคนที่2 สมความปรารถนา

     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/6/65

 Smiley face
     คุณผู้หญิง อายุ 39 ปี และคุณสามี อายุ 35 ปี
     อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอมริกา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ยังไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน
     มาทานยาเตรียมความพร้อมเพื่อจะกลับมาทำ ICSI
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/6/65

 Smiley face
     คุณอัญชลี คงศรี อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/6/65

 Smiley face
     คุณประภัสสร ศรีสถาน อายุ 36 ปี และคุณวรวุฒิ เรื่องลือ อายุ 36 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/6/65

 Smiley face
     คุณมะลิวัลย์ สร้อยแดง อายุ 38 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ได้คลอดน้องเวฟ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/6/65

 Smiley face
     คุณธิดารัตน์ กะทง อายุ 37 ปี และคุณอชิรวัชร์ จุติภัทร์กุล อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/6/65

 Smiley face
     คุณรัชนี รัตนะ อายุ 25 ปี และคุณอลงกรณ์ รัตนะ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องดีไซน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ปรับเป็นทานชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/6/65

 Smiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปีและคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติ
     ทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ ฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ทานหมดไปตรวจสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว จึงไปทำอิ๊กซี่(ICSI)
     เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/6/65

 Smiley face
     คุณอุมาพร แร่ทอง อายุ 31 ปี และคุณธีรยุทธ ชาระมาตย์ อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/6/65

 Smiley face
     คุณเกศทิพย์ เรืองทอง อายุ 32 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนมาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ตรวจพบ
     เป็นพังผืดหนา 3 ซม. เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก ปวดจนทำอะไรไม่ได้เลย
     ต้องทานยาแก้ปวดตลอด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และอาการปวดประจำเดือนก็ดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/5/65

 Smiley face
     คุณศิริขวัญ นาควารี อายุ 30 ปี จากจังหวัดสระบุรีด้วยนะคะ ที่ได้
     คลอดน้องมิเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/5/65

 Smiley face
     คุณภูษณิศา ปิงกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี ไม่เคยตรวจ
     รักษามาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/5/65

 Smiley face
     คุณนิศารัตน์ สามบุญชื่น อายุ 29 ปี และคุณชัยศิริ เสือจำศีล อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องจอมขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้น
     ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำมา
     และทานยารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/5/65

 Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา อายุ 36 ปี และคุณปรเมธ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบปี
     แต่ฝ่ายหญิงมีภาวะ PCOS ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง)
     และเวลาประจำเดือนมาก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 1 ปีกว่ายังไม่ติดบุตร จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกครั้งเช่นเดียวกันท้องแรกค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/5/65

 Smiley face
     คุณฐาปนันท์ แก้วงาม อายุ 36 ปี คุณพิชญพงค์ บุญเรืองชัยรดี อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนหลังจากที่ท้องนอกมดลูกแล้วผ่าตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้าง จึงเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียวและมีอาการตีบตัน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับทานชุดพิเศษคนเดียว ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/5/65

 Smiley face
     คุณอามาณีร์ โต๊ะสอนา อายุ 40 ปี จากปัตตานี ที่ได้คลอดน้องฟาเดีย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 5 ขวบ)ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     มาถึง 5 ปี ไม่เคยไปตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/5/65

 Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 38 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด
     อายุ 37 ปี จากภูเก็ต ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์)
     3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุมเพื่อให้ซีสต์ยุบ
     แต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานยาชุดมาตรฐานยัง
     ไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/5/65

 Smiley face
     คุณณปภัช ปั้นแตง อายุ 35 ปี และคุณฉัตรชัย ปั้นแตง อายุ 55 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/5/65

 Smiley face
     คุณกนัฐยา รัตนะ อายุ 37 ปี และคุณประสิทธิ์ชัย สิงห์ธนะ อายุ 39 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมกับทำ(IUI) เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/5/65

 Smiley face
     คุณเกวลี มณีกาญจน์ อายุ 36 ปี และคุณวิทวัส มณีกาญจน์ อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดบึงกาฬด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องพระนาย(คนโต ตอนนี้อายุ 2 ปี
     7 เดือน) และน้องพาคุณ(คนเล็กอายุ 1 เดือน 22 วัน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     โดยเริ่มปล่อยมีบุตรได้สักระยะแต่ต้องการทานยาเพื่อฟื้นฟูเตรียมระบบสืบพันธุ์
     ให้สมบูรณ์เพื่อให้ติดบุตรได้เร็วขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และสามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้ต่อเลยค่ะ จากการรักษาระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     จากครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/5/65

 Smiley face
     คุณภาวิณี น้อยสนธิ อายุ 31 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/4/65

 Smiley face
     คุณวรัญญา อักขระ อายุ 32 ปี และคุณสยาม โลหะพรม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องน้ำเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัดเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายปรับ
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/4/65

 Smiley face
     คุณพิมลรัตน์ มณทบ อายุ 44 ปี จากนนทบุรีที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่
     2-3 ทานชุดประหยัด ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) เพียงครั้งเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/4/65

 Smiley face
     คุณสุวัฒนา ชื่นเกิด อายุ 31 ปี และคุณธเนศ สมสวัสดิวัฒน์ อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ยังไม่เคยตรวจรักษา
     มาก่อน เริ่มปล่อยมีบุตร ต้องการทานยาเตรียมความพร้อมฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์
     ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้ติดบุตรได้เร็ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดรองพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ทั้งคู่ทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/4/65

 Smiley face
     คุณศศิกานต์ วราทรนิธิศ อายุ 39 ปี และคุณปวิน ศุภการกำจร
     อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอดน้องคีรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงมีซีสต์ขนาด 0.3-0.5 ซม. เคยรักษาด้วย
     การทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้ง ในการทำครั้งแรกต้องยุติกระบวนการเพราะมี
     ปริมาณไข่น้อยครั้งที่ 2 เก็บไข่แล้วผสมได้ตัวอ่อน 8 ตัว แต่ตรวจโครโมโซม
     ผ่านแค่ 4 ตัว จากนั้นทำการฟรีซตัวอ่อนไว้ 1 ปี และก่อนเข้าใส่ตัวอ่อนครั้งนี้
     จึงมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/4/65

 Smiley face
     คุณทัศนีย์ อังประภาพรชัย อายุ 37 ปี คุณชาคริต ช่วยการ อายุ 41 ปี
     จากกระบี่ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ปล่อยมีบุตรได้เกือบครึ่งปี
     แต่ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ โดยมีสเปิร์มตัวสมบูรณ์
     เพียง 1% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายปรับทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/4/65

 Smiley face
     คุณฐิตาภรณ์ พันธุ์สุวรรณกิจ อายุ 37 ปี จากนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ท่อนำไข่ขวาอุดตัน
     1 ข้าง เป็นซีสต์ขนาด 5 ซม. และไข่ขนาดใบเล็กไม่สมบูรณ์ ตกไม่ตรงวัน
     เคยกระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1-2 ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/4/65

 Smiley face
     คุณวณิชยา บุญปรุง อายุ 41 ปี และคุณไกรเพชร วามะชาติ อายุ 50 ปี
     จากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาไม่ถึง 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดย
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/4/65

 Smiley face
     คุณพัชรินทร์ จันทรสมบูรณ์ อายุ 42 ปี และคุณสุทธิชาติ จันทร์สมบูรณ์
     อายุ 43 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างและ
     ท่อนำไข่อุดตัน เป็นซีสต์ที่มดลูกและรังไข่ขนาด 3 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/4/65

 Smiley face
     คุณกาญจนา วิศิษฎานนท์ อายุ 33 ปี และคุณปริทรรศ สายโกมล
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องอลินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 2 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/4/65

 Smiley face
     คุณปรารถนา สุทธิศิลป์ อายุ 32 ปี และคุณระพีพงษ์ พุ่มน้อย อายุ 49 ปี
     จากจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการปวดหลัง
     และปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/3/65

 Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 36 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย
     ทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ (ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่
     ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดแนะนำ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/3/65

 Smiley face
     คุณอนุสรา คงดี อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องคอปเปอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ทานแคปซูลชุดพิเศษ
     เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 5 ทานยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 6 ทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/3/65

 Smiley face
     คุณชมัยพร อุบลวงษ์ศรี อายุ 43 ปี และคุณเอกอุทัย อุบลวงษ์ศรี อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องน้ำนนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้า
     มาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ที่รังไข่ 2 ข้าง
     ขนาด 3 cm. และมีไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งและทำ
     อิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่
     เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 4-5 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดประหยัด เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/3/65

 Smiley face
     คุณจินตนา พรงสะหวัด อายุ 27 ปี และคุณไล้ เชียวตง อายุ 27 ปี จากประเทศลาว
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคย
     ตรวจรักษามาก่อน แต่เคยซื้อยาบำรุงอาหารเสริมที่ขายทั่วไปมาทานแต่ก็ไม่ติดบุตร
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/3/65

 Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 28 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 26 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฟังคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง
     5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     พิเศษของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือน      มาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ      อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/3/65

 Smiley face
     คุณภัทรนันท์ สันรัมย์ อายุ 32 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า มีพังผืดเกาะที่มดลูกฝั่งซ้าย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/3/65

 Smiley face
     คุณณัทลฉัตร พูลชะโก อายุ 35 ปี และคุณธนพงศ์ จันทร์ค้อม อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องเฟิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)
     เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2-5
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/3/65

 Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี เคยแท้งบุตร 1 ครั้ง ตรวจพบพังผืดและมีผนังมดลูกบาง เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และตั้งใจเก็บไข่เพื่อทำ IVF แต่
     ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/3/65

 Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ กันทะวงศ์ อายุ 32 ปี และคุณธัชชัย กันทะวงศ์ อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนยาวกว่าปกติ บางเดือนก็ไม่มีประจำเดือนเลย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอล บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/3/65

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 41 ปี และคุณเอกธนา ผิวเหลือง อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องซูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่
     ซ้ายตัน ผนังมดลูกบาง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์นอกมดลูกและ
     ได้ตัดปีกมดลูกขวาออก แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาต่อ จึงกลับมาทานต่อ
     อีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดแนะนำไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/3/65

 Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 40 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/3/65

 Smiley face
     คุณสิมน บริรักษ์ อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษา มาก่อน หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/2/65

 Smiley face
     คุณพลอยมณี ศรียศ อายุ 26 ปี และคุณชาติเชื้อ ประจักษ์จิตต์ อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ตรวจพบซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำมนต์ บุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 ทานยาชุดเก่าที่เหลือจากครั้งก่อน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาอีกเช่นเดียวกัน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/2/65

 Smiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องมาเดลบุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์
     จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป 5 เดือนกว่า
     โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็นยาต้ม
     ชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/65

 Smiley face
     คุณวารุณี โควาวิเศษสุต อายุ 30 ปี และคุณสมบัติ โควาวิเศษสุต อายุ 28 ปี
     จากฉะเชิงเทรา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/2/65

 Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 41 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 35 ปี จากสุรินทร์
     ได้คลอดน้องธีร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยา ได้ไป
     ฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/65

 Smiley face
     คุณปิยวรรณ ปิยะรังษี อายุ 24 ปี และคุณวีระวัฒน์ พ่อสาร อายุ 25 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     คนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/2/65

 Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 39 ปีและคุณสายัณห์ ยันตะบุตร อายุ 39 ปี จากกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมน
     แต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน โดยปรับมา
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน แคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือน และยาต้มชุดพิเศษอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/2/65

 Smiley face
     คุณวิลาวรรณ บัวกลาง อายุ 32 ปี จากชัยนาท ที่ได้คลอดน้องวาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบพังผืด ซีสต์ขนาด 3 ซม.
     และเนื้องอกขนาด 3 ซม.หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 14 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/2/65

 Smiley face
     คุณอรพรรณ รักษาพันธ์ อายุ 32 ปี และคุณอาทิตย์ ทองคำ อายุ 31 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนยาวผิดปกติ (ประมาณ 40-45 วัน/ครั้ง เป็นแบบเดือนเว้นเดือน) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิง
     ทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/65

 Smiley face
     คุณกนกวรรณ บุญเปี่ยม อายุ 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/2/65

 Smiley face
     คุณพลอยมณี ศรียศ อายุ 25 ปี และคุณชาติเชื้อ ประจักษ์จิตต์ อายุ 43 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ตรวจพบซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/2/65

 Smiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี จากเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ปากมดลูกหนา และมีภาวะ PCOS
     มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ รอบเดือนไม่มาต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/65

 Smiley face
     คุณระภีพร หลงสมบูรณ์ อายุ 30 ปี และคุณจิรภัทร เทียนชัย อายุ 40 ปี
     จากนครปฐม ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง รักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยปรับตัวยาเพิ่มขึ้นตามลำดับ เดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น
     ชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/1/65

 Smiley face
     คุณชุตินันท์ บัวจำปา อายุ 35 ปี และคุณเฉลิมวุฒ วงสถาน อายุ 36 ปี จากปราจีนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอองตองบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ติดได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/1/65

 Smiley face
     คุณพร้อมพร เพ็ญศิริพันธุ์ อายุ 36 ปี และคุณธนกฤต กาญจนวิไล อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ฮอร์โมนผิดปกติส่งผลให้ไข่ตกน้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฟองเล็ก เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรก
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับตัวยาเพิ่มเป็นชุดแนะนำ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/65

 Smiley face
     คุณอโนมา ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 36 ปี และคุณนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 43 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้คลอดน้องโอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/1/65

 Smiley face
     คุณพนาวรรณ โอมาก อายุ 42 ปี และคุณวรพจน์ แก้วอารีย์ อายุ 45 ปี
     จากสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามที่เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/65

 Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม
     2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/1/65

 Smiley face
     คุณหวานชื่น-คุณอัครวุฒิ เวทย์วีระพงศ์ อายุ 36 ปี และ 38 ปี จากระยอง
     ที่ได้คลอดน้องเอ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยทานยา
     และฉีดยากระตุ้นไข่ตกมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/65

 Smiley face
     คุณณิชชา จิรบวรสิน อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างหนักต้องใช้ถุงน้ำร้อน
     ประคบวันละ 2-3 รอบ และมีอาการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆ เวลาปวดต้องทาน
     ยาระงับปวดทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนและปวดหัวไมเกรน
     ดีขึ้นมาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/01/65

 Smiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง
     ต้องตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/12/64

 Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 37 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องเจไดและเจแดน(แฝด)
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก
     ตรงตำแหน่งที่ฝังตัวของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้า
     กระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยคุณปิยวรรณยังแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว
     กลับไปตรวจซ้ำพบว่า มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/64

 Smiley face
     คุณอมรรัตน์ งามขำ อายุ 27 ปี จากระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฉีดสีดูท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 13 วัน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/64

 Smiley face
     คุณนูรีซะห์ กาเกาะ อายุ 29 ปีจากจังหวัดยะลา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาไม่ถึง 1 ปี แต่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน
     2 ครั้งและได้ตัดรังไข่ด้านขวาออก ส่วนรังไข่ด้านซ้ายตรวจพบ ซีสต์ขนาด
     3 ซม. และ 4 ซม. เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการฉีดยาคุมแต่ทำให้
     ประจำเดือนมาผิดปกติ มีประจำเดือนกะปริดกะปรอยเกือบทุกวันนานถึง 10 เดือน
     (ทานยาปรับฮอร์โมนแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/12/64

 Smiley face
     คุณสุกฤตา กฤตชยพัทธ์ อายุ 37 ปี และคุณสมบูรณ์ กฤตชยพัทธ์ อายุ 57 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตั่วถั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้องอายุ
     2 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อยและน้ำเชื้อ
     ไม่แข็งแรง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 6
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาได้แจ้งว่า
     ช่วยให้ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/64

 Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 34 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องต้นบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่ไม่ตก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยให้
     ฝ่ายชายร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยไม่เพลียง่าย และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
     หลังช้าลงด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/64

 Smiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว (ตอนนี้ 6 สัปดาห์ ตรวจพบหัวใจน้องแล้วด้วยค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง ทำ IUI มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร
     ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/64

 Smiley face
     คุณรักตาภา ระมาศจาย อายุ 39 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องมากิเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องมากิอายุได้ 4 ขวบกว่าแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/64

 Smiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนก็ไม่มา ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ เคยฉีดน้ำเชื้อ
     IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เดือนที่ 2-4
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาช่วย
     ลดอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/64

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 52 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปิ่นเงิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชาย
     หายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชาย
     ทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/64

 Smiley face
     คุณรัตนา แก้วพุฒตาล 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน เวลาเป็นรอบเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/64

 Smiley face
     คุณนิภาพร ภูขลิบม่วง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างซ้ายตันและข้างขวาตีบ(แพทย์โรงพยาบาลแนะนำให้ทำ
     เด็กหลอดแก้วจึงจะมีโอกาสมีบุตรได้เท่านั้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า เดือนแรกทานชุดเบสิก
     ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/64

 Smiley face
     คุณอรณีย์ อ่อนประเสริฐ อายุ 28 ปี จากจังหวัดสงขลา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนไม่มา
     ตรวจพบเป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา พอหยุดทานยา
     ประจำเดือนก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/64

 Smiley face
     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอามานีบุตรคนที่ 3
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนของหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า เดือนแรก ทานยาแคปซูล
     ชุดประหยัดและปรับเป็นยาต้ม ชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 2-3 ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องอันดาลีฟบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 และ 3 ตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/64

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ถิ่นฐาน อายุ 34 ปี และคุณณัฐพล ถิ่นฐาน อายุ 34 ปี จากกาญจนบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจ
     รักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/64

 Smiley face
     คุณสุวรรณี ชื่นศิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องเอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/64

 Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 38 ปี และคุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยแท้ง 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/64

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 35 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องโมบายบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา และระหว่าง
     ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/64

 Smiley face
     คุณนรีรัตน์ ทองสกุล อายุ 26 ปี และคุณณรงค์ หมาดรา อายุ 29 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องนัดวีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี รอบเดือน
     มาไม่ปกติ เป็นเดือนเว้นเดือน เคยทานยารักษาจากที่อื่นมาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/64

 Smiley face
     คุณเสาวณีย์ นุชเปล่ง อายุ 37 ปี และคุณรัตนพันธ์ ยิ้มกล่ำ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือน
     มาผิดปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ โดยก่อนนี้เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่รังไข่จึงทำให้รังไข่ด้านนั้นไม่ผลิตไข่ และยังมีซีสต์ที่มดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด แล้วหยุดทานไปเกือบปีก่อนที่เดือนที่ 3-6 ฝ่ายหญิงปรับทาน
     ชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษา
     สำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/64

 Smiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/10/64

 Smiley face
     คุณพัด อายุ 43 ปีจากสมุทรสงคราม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ผ่าตัดแก้หมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เกรงว่าท่อนำไข่อาจอุดตันแต่ไม่สามารถฉีดสี
     ดูท่อนำไข่ได้เนื่องจากแพ้สารทึบแสง จึงตัดสินใจมารักษากับคุณหมอหยง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือนโดยเดือนที่ 1-3 ทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/64

 Smiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 31 ปีทั้งคู่
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     และเพิ่งคลอดน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ตรวจพบเป็น PCOS เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ต้องครรภ์สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/64

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     7 ซม. ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย ไข่คุณภาพไม่ดี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทาน
     แคปซูลชุดเข้มข้น เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/64

 Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/64

 Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือนไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้ บุตรคนแรกไปแล้วก่อนหน้านี้
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/64

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 41 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้คลอดน้องมาร์ทา
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยน
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะ
     ระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงฟื้นฟูให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/64

 Smiley face
     คุณศุภักษร โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี และคุณธนวัฒน์ โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่ค่อยวิ่ง ฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/9/64

 Smiley face
     คุณสุกัญญา ผลสวัสดิ์ อายุ 38 ปีและพ.จ.อ. จำเนียร ผลสวัสดิ์ อายุ 49 ปี
     จากจันทบุรี ที่ได้คลอดน้องญาดา บุตรคนแรก(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบกว่า) และ
     น้องปกป้องบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาดาบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/9/64

 Smiley face
     คุณสุรียา ดวงฤทัย อายุ 25 ปี จากระยองที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขวา ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนสั้นบ้างยาวบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/64

 Smiley face
     คุณจุฑามณี เกษโกมล อายุ 32 ปี และคุณวชิระ เนียมทรัพย์ อายุ 28 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องแทนคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/64

 Smiley face
     คุณสรินทร ขติยะสุนทร อายุ 31 ปี และคุณสุรศักดิ์ เจียร์วรรณ์ อายุ 36 ปี
     จากนครศรีธรรมราช ที่ได้คลอดน้องต้นหลิวสมความปรารถนาแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ
     1 ปี 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่และฉีดยากระตุ้นไข่ตก
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/9/64

 Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 40 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 34 ปี จากสุรินทร์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยาได้
     ไปฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/64

 Smiley face
     คุณกัณฐมณี ละทะโล อายุ 31 ปี จากสกลนคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบพังผืดที่ปีกมดลูก และมีภาวะ PCOS
     ฮอร์โมนเพศชายสูง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่สม่ำเสมอยาว 35-50 วัน
     บางเดือนมาเร็วห่างเพียง 14 วัน เคยใช้ยาปรับฮอร์โมนและยาคุมแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/9/64

 Smiley face
     คุณโบ อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ชุดแนะนำพิเศษและชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงรวม 11 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/64

 Smiley face
     คุณสุชัญสินี บางทุ่ง อายุ 36 ปี และคุณสตีฟ ปาอีส อายุ 52 ปี(สามีชาวต่างชาติ)
     จากอุตรดิตถ์ ได้คลอดน้องอเล็กซานเดอร์ สมความปรารถนาแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนมาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ตรวจเจอเนื้อร้ายที่ปากมดลูก แพทย์ตัดออกไปบางส่วน ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อย
     ต้องไปตัดอีกครั้ง จึงมาทานยาเพื่อไม่อยากให้ก้อนเนื้อโตขึ้น หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ท้อง
     ธรรมชาติ และเนื้อร้ายที่เหลืออยู่ก็หายไปอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/9/64

 Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ได้คลอดน้องออดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/9/64

 Smiley face
     ​คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/9/64

 Smiley face
     คุณวันทนา มงคลสุภา อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจ
     ร่างกายพบว่าฮอร์โมนในร่างกายต่ำ รักษาด้วยการทานยาและฉีดฮอร์โมน
     มาก่อน แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/9/64

 Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอดน้องตั้งใจสมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือนก็มาตามปกติและ
     เดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/9/64

 Smiley face
     คุณพีชญา สร้อยพรมมา อายุ 31 ปี จากอุตรดิตถ์ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยท้องนอกมดลูก ได้ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้างและท่อนำไข่ข้างที่เหลือตีบ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/8/64

 Smiley face
     คุณเขมิกา ประทุมชัน อายุ 41 ปี และคุณจิรภัทร ว่องกิจ อายุ 39 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/8/64

 Smiley face
     คุณพรทิวา  ไทยสยาม อายุ 35 ปี และคุณเอกราช ไทยสยาม  อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องน้ำยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/8/64

 Smiley face
     คุณพรรณทิพย์ เลิศรัตนสิน อายุ 35 ปี และคุณอาณาจักร เลิศรัตนสิน อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ
     4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อน้อยและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ฝ่ายชายปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่
     หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/8/64

 Smiley face
     คุณพิชญนันท์ เหลือพงษ์ อายุ 31 ปี และคุณศิรพงศ์ เงินแก้วทิพย์ อายุ 31 ปี
     จากนนทบุรี ได้คลอดน้องบีเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/8/64

 Smiley face
     คุณพุทธวดี ปานน้อย อายุ 25 ปี และคุณดนัย ฤทธิเดช อายุ 22 ปี
     จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการต่อมบาร์โธลินบวมอักเสบ และรอบเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงกันเลยในแต่ละรอบ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/8/64

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี และคุณปรัชญา เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้อง Bigi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     เคยผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ 2 ข้าง และตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/8/64

 Smiley face
     คุณพัชรีย์ เชิดชูชัยทิพย์ อายุ 38 ปี และคุณมาวิน โคกพูล อายุ 21 ปี จากลพบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/64

 Smiley face
     คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 30 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อนแล้ว 1 คน หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็แท้ง 3 ครั้ง
     เป็นตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้งและท้องลม 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     และคลอดน้องทับทิม บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 3 สามารถตั้งครรภ์
     ได้ต่อเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/8/64

 Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่ตก ไข่ไม่โต เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือน เดือนที่ 1
     ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม
     ยังคงไว้วางใจคุณหมอหยงจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/8/64

 Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือนไม่มาเลย
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/8/64

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี และคุณชากร ดิษฐกิจ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องมิลินท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ซม. ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย คุณภาพไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2
     ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     และยังได้เพศหญิงตรงตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรให้ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/8/64

 Smiley face
     คุณนิภาภัทร แก้วเกษม อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน หลังการผ่าตัดรอบเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้มีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/8/64

 Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องจุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน
     น้องจุลอายุ 11 เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/7/64

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/7/64

 Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 37 ปีและคุณชัชนันท์ บุญสมศรี จากระยอง ได้คลอดน้องมีตัง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องมีตัง อายุ 4 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเลื่อนเป็นอาทิตย์ บางครั้งเลื่อนเป็นเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้พาน้องมีตังมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก
     และยังมารับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรอีกคนด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/7/64

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด
     แก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ส่วนอีกข้างท่อพับ และเคยแท้ง
     2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ทานต่อจนคลอดน้องปุน บุตรชาย
     คนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรง จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/7/64

 Smiley face
     ครอบครัวคุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพรีม
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี
     ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/7/64

 Smiley face
     ด๊อกเตอร์พิพัฒน์ โกวิทคณิต อายุ 52 ปี และ คุณวิรัญชนา จงเศรษฐี อายุ 39 ปี
     จากกรุงเทพฯที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 14 ล้านตัว และเคลื่อนไหวต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุด The best เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษคนเดียวร่วมกับทำ
     ICSI ก็ตั้งครรภ์(แฝดแท้)สมความปรารถนา โดยตรวจค่าฮอร์โมนก่อนย้ายตัวอ่อนพบว่า
     หลังจากทานยาคุณหมอหยงค่าฮอร์โมนดีมาก เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/7/64

 Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 40 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจ
     พบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องเซนอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยา
     บำรุงหลังคลอดเพื่อฟื้นฟูคุณแม่และบำรุงน้ำนมให้น้องอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/7/64

 Smiley face
     คุณฮิโรกิ โทโจ อายุ 35 ปี และคุณเพ็ญนภา โทโจ อายุ 37 ปี จากประเทศญี่ปุ่น
     ที่ได้คลอดน้องฮิโรโตะบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ เนื้องอกขนาด 4.5 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาอีกครั้ง โดยเลือกทานแคปซูลชุดแนะนำ
     และอยากได้บุตรชาย คุณหมอจึงแถมยาเลือกเพศชายไปให้ ทานไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และได้บุตรชายสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/7/64

 Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 39 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 56 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอาหมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบ ปริมาณน้ำเชื้อที่เก็บได้น้อยมาก(ตอนทำ IUI เก็บน้ำเชื้อได้
     1 หยอดเท่านั้น) สเปิร์มน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF)อีก 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้วรอบใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/7/64

 Smiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี
     ได้คลอดน้องอะตอมเป็นที่เรียบรอยแล้ว (ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/7/64

 Smiley face
     คุณวิภา หล้าหา อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ข้างซ้าย 4 ซม. ข้างขวา 2 ซม.
     ได้ผ่าตัดซีสต์ออกทั้ง 2 ข้างแล้ว และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง ทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ โดยตรวจพบค่าฮอร์โมนรังไข่ (AMH)
     ต่ำเพียง 0.82 มีไข่น้อย และมีช๊อกโกแลตซีสต์ที่ปากมดลูกด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติ
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/7/64

 Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 33 ปี และคุณศรัญญู มณีพฤกษ์ อายุ 34 ปี
     จากสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องกัปตันบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา 3 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาณิน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/7/64

 Smiley face
     คุณพิริยา เฉียบแหลม อายุ 28 ปี และคุณเสกสรร ทองอินทร์ อายุ 28 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ 2-3 ปีแล้ว มีรอบเดือนยาว หลายครั้งประจำเดือนไม่มา ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ไข่ไม่โต(คาดว่าเป็น PCOS) เคยทานยาและฉีดกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ เอี่ยมคำ อายุ 35 ปี และคุณอำพล หมั่นบำรุง อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยผ่าตัดซีสต์
     3 ปีก่อน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมาก ต้องทานยาระงับปวดตลอด จึงไปตรวจ
     และพบว่า มีพังผืดและซีสต์ที่รังไข่ขนาด 6 ซม.(เคยผ่าตัดซีสต์มา 2-3 ปีก่อนแล้ว)
     แพทย์ระบุให้รักษาด้วยการฉีดยาคุมหรือตัดรังไข่ซ้ายออก แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึง
     ตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/6/64

 Smiley face
     คุณปรียานุช ศรีพิกุล อายุ 32 ปี และคุณอัครเดช สุขหล่อ อายุ 28 ปี จากพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันแล้วปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/6/64

 Smiley face
     คุณชนิตาภรณ์ ยาสซีน อายุ 62 ปี และคุณฮัสซัน อาลี อายุ 55 ปี จากสระบุรี ได้คลอด
     น้องเฮง เฮง บุตรคนแรก และน้องซาร่า จาน่า(แฝด) บุตรคนที่ 2และ3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนผิดปกติ 2-3 เดือน
     จึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดพิเศษ และเดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุด The best เนื่องจาก
     ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติได้ จึงทานยาของหมอหยงแล้วรักษาร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกได้บุตรชาย ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ
     และครั้งที่ 2 ได้แฝดหญิงเกือบขวบแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/6/64

 


รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014