*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Smiley face
     คุณอภิชา จีนาวนิชย์ อายุ 32 ปี และคุณสรวิชญ์ สุดใส อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/8/63

 Smiley face
     คุณนรีรัตน์ ทองสกุล อายุ 25 ปี และคุณณรงค์ หมาดรา อายุ 28 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยารักษาจากที่อื่น
     มาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/8/63

 Smiley face
     คุณวิภาพร เรืองขจร อายุ 23 ปี และคุณยุทธภูมิ ตางาม  อายุ 30 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 25 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/63

 Smiley face
     คุณจุฑามณี เกษโกมล อายุ 31 ปีและคุณวชิระ เนียมทรัพย์ อายุ 27 ปีจากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/8/63

 Smiley face
     คุณน้ำอ้อย รัตนประเสริฐ อายุ 34 ปี จากชลบุรี ที่ได้คลอดน้องมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า โดยทานชุดเบสิกตามด้วยชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตาม
     คุณลุนนี ค้าเกลือ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/8/63

 Smiley face
     คุณชุติมา ผาเจริญ อายุ 30 ปีและคุณปิยะพล ผาเจริญ อายุ 30 ปี จากอุตรดิตถ์ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3 ปรับ
     มาทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/8/63

 Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 37 ปีและคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องนัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/7/63

 Smiley face
     คุณอภิญญา ว่องไว อายุ 25 ปี และ คุณแบงค์ แป้นสดใส อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ที่ไหนมาก่อน เคยแต่ทานยาบำรุงทั่วไปแต่ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาเร็ว
     บ้างช้าบ้าง บางเดือนก็ไม่มา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/7/63

 Smiley face
     คุณจินดารัตน์ มีซอง อายุ 30 ปี และคุณประเสริฐ สมบัติเจริญกิจ อายุ 35 ปี จากกระบี่
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/7/63

 Smiley face
     คุณจิราพร​ ประนัดสุจ่า อายุ 30 ปี และคุณประสิทธิ์​ เจริญศรีเมือง อายุ 34 ปี จากสระบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลไปเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2-3 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/7/63

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 34 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ัตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา และระหว่าง
     ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/7/63

 Smiley face
     คุณกิ่งแก้ว  หวานตลอด อายุ 28 ปี และคุณโชติศักดิ์ อิงค์โชติศักดิ์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/7/63

 Smiley face
     คุณวรัญญา อักขระ อายุ 31 ปี และคุณสยาม โลหะพรม อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัดเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายปรับทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/7/63

 Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-6 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง) ตรวจพบมีถุงน้ำ
     ในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็นภาวะ PCOS และไม่สามารถรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อได้ เนื่องจากกระตุ้นไข่
     แล้วแต่ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องปันดาและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/7/63

 Smiley face
     คุณอรวรรณ จินดาวัลย์ อายุ 28 ปี และคุณวรพจน์ จันทร์เพ็ญ อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด 2 เดือน และเพิ่มให้
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/7/63

 Smiley face
     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนของหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า เดือนแรก ทานยาแคปซูลชุดประหยัด
     และปรับเป็นยาต้ม ชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 2-3 ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันดาลีฟ
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 และ 3 ตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/7/63

 Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี ปัจจุบันอาศัย
     อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/6/63

 Smiley face
     คุณสุกัญญา ดาหา อายุ 31 ปี และคุณพงศกร ดาหา อายุ 29 ปี จากจังหวัดสระบุรี ได้คลอดน้องไอรีน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือน
     มาน้อยและมาไม่ตรงกัน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/6/63

 Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร อายุ 43 ปี และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 6 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อีก 5 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ก่อนที่ฝ่ายชาย ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และได้คลอดน้องเกรซ บุตรคนแรกโดยได้เพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจ
     และทำนายไว้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วย ส่วนครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/6/63

 Smiley face
     คุณตาล นามอ้าย อายุ 41 ปี และคุณร.ต.สมศักดิ์ หนึ่งจันทึก อายุ 38 ปี จากเชียงราย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน
     ขนาด 4 ซม.และ 2 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     8 เดือนกว่า โดย 2 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 5-9 โดยเดือน 9 ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้บุตร
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/6/63

 Smiley face
     คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องภูมิ บุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     ทานไป 4 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/6/63

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง และตรวจพบไข่ไม่โต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องอย่างมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/6/63

 Smiley face
     คุณเสาวลักษณ์ พราหมณี อายุ 40 ปี และคุณทวิช คงเกิด อายุ 43 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 20 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และตรวจพบท่อนำไข่ข้างขวาอุดตันเนื่องจากการฉีดน้ำเชื้อ หลังจากนั้นทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด 2 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้นไป 4 เดือน ทานชุดแนะนำไป
     1 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/6/63

 Smiley face
     คุณนารีรัตน์ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปี และคุณวัชระ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปีจากจังหวัดน่าน ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมี
     ปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     2 ครั้งและเคยเข้ารับการทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ
     โดยก่อนจะตั้งครรภ์อาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/6/63

 Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์และมีพังผืดเยอะ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/3/63

 Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 41 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 47 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนัจมี่ย์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     ก็สามารถติดได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/5/63

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องยูเดย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดแก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     ส่วนอีกข้างท่อพับ และเคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังได้เพศชายตรงตามที่
     คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรให้ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย ตอนตั้งครรภ์ก็ทานยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงอย่างต่อเนื่องจนคลอดเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/5/63

 Smiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 37 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 39 ปีจากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/5/63

 Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อน ตรวจ
     โครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ระหว่างการตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยง ไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
     และยังรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเพื่อบำรุงน้ำนม ให้น้องมินนี่
     และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/63

 Smiley face
     คุณสมลักษณ์ นาบำรุง อายุ 34ปี และคุณกิตติ มานะศิริวัลลภ อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบเป็น
     ช็อกโกแลตซีสต์ ขนาด 3.9 ซม. เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องอย่างมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/5/63

 Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 39 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 43 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/63

 Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 39 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 31 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อให้
     ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/4/63

 Smiley face
     คุณมนัสนันท์ เจ๊ะแม็ง อายุ 48 ปี และสามี Choi Chun Ho ชาวสิงคโปร์ อายุ 30 ปี จากสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องและปวดมดลูกอย่างมาก และเคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/4/63

 Smiley face
     คุณธัญสุดา ตันวิวัฒน์สกูล อายุ 25 ปี และคุณสมโภช ฝนชุ่มฉ่ำ อายุ 25 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง ประจำเดือนมาไม่ปกติและไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 ปรับมาทาน
     ชุดแนะนำทานยังไม่หมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/3/63

 Smiley face
     คุณพาริดะ มัยหมาด อายุ 40 ปี และคุณธีระศักดิ์ กอบโกย อายุ 60 ปี จากภูเก็ต ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/3/63

 Smiley face
     คุณวรัญ​ญา​ มาลาวิโรจน์​พันธุ์ อายุ 33 ปี และคุณภาคินัย โขมะพันธ์ อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดย 2 เดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานชุดแนะนำ ทานไปไม่กี่วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     มีน้องไปก่อนหน้านี้ วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/3/63

 
Smiley face
     คุณสุชาดา ทองเปี้ย อายุ 34 ปี จากจังหวัดน่าน ได้คลอดน้องอุลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ และตรวจพบ ช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม.
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้องอุลตร้าอายุได้ 2 ขวบกว่า อยากมีน้องอีกคนจึง
     กลับมาทานยาอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/3/63

 Smiley face
     คุณจิณณ์พาณี สุวรรณศรี อายุ 34 ปี และคุณอนุพงษ์ นิลเพชร อายุ 35 ปี จากจังหวัดลำปาง
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/2/63

 Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี และคุณณัฐพัชร์ ธรรมศิริ อายุ 40 ปี จากจังหวัดลำ​ปาง​
     คลอดน้องภูริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยทานยารักษา
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่แท้งไป จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัด
     อีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/63

 Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 27 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 25 ปีจากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้องทานยาปรับ
     ฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง 5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่
     ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/2/63

 Smiley face
     คุณพรนภา ศรีสร้างคอม อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ(2 เดือนมีประจำเดือน 1 ครั้ง) หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/63

 Smiley face
     คุณศุภิญญากิจ เกตุวิเศษกูล อายุ 33 ปี จากกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับมาทาน
     ชุดแนะนำ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/2/63

 Smiley face
     คุณสริตา หีมยิ อายุ 36 ปี และคุณมนัส หัสนีย์ อายุ 37 ปี จากพังงา ได้คลอดน้องฮะซีฟ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้องฮะซีฟอายุได้ 3 ขวบครึ่ง อยากมีน้องอีกคน
     จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ขอให้สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/63

 Smiley face
     คุณกวีวัฒน์ เอี่ยมทรัพย์ อายุ 34 ปี และคุณธันย์ดารินทร์ เอี่ยมทรัพย์ อายุ 30 ปี จากชลบุรี
     ได้คลอดน้องขมิ้น บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ
     ท่อนำไข่คด ไข่มีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก สมตามความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/2/63

 Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 40 ปี จากนครปฐม ได้คลอดน้องมิรินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน แต่ยังคงให้
     ความไว้วางใจกลับมาทานยารักษาต่อ โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 เดือน และเข้มข้น
     อีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์เเข็งเเรง ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถติดได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/2/63

 Smiley face
     คุณพัชรี จันหาญ อายุ 30 ปี และคุณสมศักดิ์ บุญพรม อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ฝ่ายหญิง
     ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำ
     มาซึ่งรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/63

 Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 30 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/2/63

 Smiley face
     คุณวราลักษณ์ ทังคณารักษ์ อายุ 42 ปี และคุณสุพชร บุตรวิไล อายุ 49 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องนาราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นตัวยาชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงให้น้องสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/63

 Smiley face
     คุณพรทิพย์ พรหมเสนา อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเฟธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดองค์รวม และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/63

 Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 26 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องอาฟันดีเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีขนาด
     ที่ใหญ่สุดคือ 8 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/2/63

 Smiley face
     คุณรวีภรณ์ ครองพวก อายุ 37 ปี และคุณผดุง สระสวย อายุ 46 ปี จากชัยภูมิ ที่ได้คลอด
     น้องมิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/2/63

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และคุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและยาต้ม
     ของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6
     ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8 ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามธรรมชาติ วันนี้พาน้องนีซมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และยังรับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/63

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 36 ปี และ คุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ได้คลอดน้องณิรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/63

 Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 25 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องชอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ผ่าตัดต่อหมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/63

 Smiley face
     คุณอรุณี จำปา อายุ 34 ปี และคุณธงชัย ข่าขันมาลี อายุ 29 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และผลอัลตร้าซาวด์ยังตรวจพบได้บุตรแฝดอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/2/63

 Smiley face
     คุณสุภาพร วรรณเพ็ชร อายุ 35 ปี และคุณอานุพงศ์ ทองในแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่ข้างขวาตัน 1 ข้างและไข่ตกข้างที่ตันตลอด เคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มผิดรูปและไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/2/63

 Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/63

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องมัสรินทร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/63

 Smiley face
     คุณสุชาดา สาปัดสี อายุ 30 ปี และสามี จากชลบุรี ได้คลอดน้องอคิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 1 เดือนแรก เดือนที่ 2-3
     ปรับมาทานชุดเบสิก เดือนที่ 4 ทานชุดประหยัดและเพิ่มให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคุณโชติกา สาปัดสี น้องสาวที่เคย
     มารักษาจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/63

 Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 33 ปี และคุณธนภณ ณัทคุณดำรงค์ อายุ 34 ปี
     จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องก้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีน้ำหนักตัวมาก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องและปวดไมเกรนร่วมด้วย เคยทานยาจีน
     จากที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/63

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 23 ปี และคุณวรยุธ ช่างปั้น อายุ 25 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องณิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/1/63

 Smiley face
     คุณอมรา ขุนทอง อายุ 35 ปี และคุณวรากรณ์ สืบรอง อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามน้องที่รู้จักที่แนะนำและรักษาจนตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/1/63

 Smiley face
     คุณภัทธิยากร วาฤทธ์ิ อายุ 30 ปี และคุณธานินทร์ สายบุดดี อายุ 39 ปี จากชลบุรี ที่ได้คลอด
     น้องการ์ฟิวส์และน้องออลนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     เป็นท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/63

 Smiley face
     คุณวริยา สวัสดิ์วิมล อายุ 32 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องพรีมมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้พาน้องพรีมมี่มาให้คุณหมอหยง ชื่นชมความน่ารัก
     และยังรับยาไปทานเนื่องจากต้องการมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/1/63

 Smiley face
     คุณพิมรุจา ณ บางช้าง อายุ 41 ปี จากปราจีนบุรี ได้คลอดน้องวายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยรับการรักษาที่ไหน กินเพียงยาบำรุงสตรีทั่วไป หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/63

 Smiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 26 ปี และคุณจักรพงษ์ สุรเจริญเวชกุล อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่
     ข้างขวาขนาด 3 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/1/63

 Smiley face
     คุณเก๋ ลามอ อายุ 35 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องนาเดียบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก และเป็นไฮโปไทรอยด์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น และฝ่ายชายทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     น้องนูรีนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ยังคงไว้วางใจ กลับมาทานยาชุดเดิมอีกครั้ง
     ทานไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/1/63

 Smiley face
     คุณญาณิศา แสงมณี อายุ 37 ปี และคุณเลิศชัย นาคเรืองศรี อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด
     ทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/63

 Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 39 ปี จากศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องเจนนี่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทาน
     ชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียงแค่ 1 อาทิตย์ ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรพี่จูเนียร์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา มาครั้งนี้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/63

 Smiley face
     คุณกัญญาภรณ์ เจริญพร อายุ 32 ปี และคุณอุดมศักดิ์ รูปกลม อายุ 35 ปี จากกาญจนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง
     เคยท้องลม 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม จึงหยุดพักทานยาแล้วปล่อยมีบุตรเองอีก2 ปีกว่า
     แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้ฝ่ายชายทานยาร่วมด้วย
     ทั้งคู่มาทานชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้ว
     ตรวจพบหัวใจและแข็งแรงปกติค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/1/63

 Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 36 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด อายุ 35 ปี จากภูเก็ต
     ได้คลอดน้องเพียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์) 3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุม
     เพื่อให้ซีสต์ยุบแต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง
     และเดือนที่ 3 หญิงทานยาชุดมาตรฐานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/63

 Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 43 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 39 ปี จากพระนครศรีอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4
     ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น
     ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/63

 Smiley face
     คุณหนิง อายุ 29 ปี และสามี อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/63

 Smiley face
     คุณปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 34 ปี จากขอนแก่น ได้คลอดน้องปันปันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างขวาอุดตัน และเวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องต้องทานยาระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และระหว่างที่ทานยาก่อนจะ
     ตั้งครรภ์ยังช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวหายอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/1/63

 Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 36 ปี และ คุณอิสราพงศ์ แซ่โอ อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์ บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์ม
     มีปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงมีพังผืดในมดลูก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนิว บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง หลังจาก
     คลอดบุตรคนแรกได้ 8 เดือน ประจำเดือนยังไม่มาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทาน
     ชุดประหยัดไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/63

 Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไอยิส อายุ 32 ปีจากจังหวัดเชียงราย ได้คลอดน้องอลิสบุตรคนที่ 2 แล้ว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนจนได้น้องอัสมาราบุตรคนแรก
     ซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ปีกว่า ครั้งนี้ปล่อยมีบุตรเองแต่แท้งถึง 2 ครั้ง เนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต
     ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/63

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเฟียร์ซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/63

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 15 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถ
     ช่วยบำรุงไข่ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/1/63

 Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 37 ปี จากกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบเป็นช็อคโกแลตซีสต์อยู่ริมปีกมดลูก 2 ข้าง ข้างละ 2.3 ซม.
     และท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/12/62

 Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/62

 Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/12/62

 Smiley face
     คุณฐานิสา พึ่งสุภา อายุ 36 ปี และคุณธวัชชัย กล่อมสุนทร อายุ 24 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ บางครั้ง 4-5 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ทันหมดชุดแรก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/62

 Smiley face
     คุณพิชชานันท์ บุญส่ง อายุ 36 ปี และคุณเกรียงไกร บุญส่ง อายุ 37 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอด
     น้องเทอร์โบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ไข่ตกน้อยมาก
     มีค่า AMH เพียง 0.81 เท่านั้น เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนที่ 1 ทานยาชุดประหยัด เดือนที่
     2 เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วม ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/62

 Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร อายุ 25 ปี และสามี อายุ 28 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียว
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็นชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน
     ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำพิเศษอีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/12/62

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     วันนี้พาน้องมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/62

 Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องออสตินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/62

 Smiley face
     คุณสุภัสสร ดอกดวง อายุ 37 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ ซีสต์ในรังไข่ขนาด 4-5 ซม. เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องน้อย
     และปวดหลังร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/62

 Smiley face
     คุณธัญพร​ วรสกุลกาญจน์ อายุ 41 ปี จากอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนานน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และทานชุดเบสิกในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/62

 Smiley face
     คุณอรปภา อ่อนตานา อายุ 34 ปี จากลำพูน ได้คลอดน้องน้ำน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์จึงได้ตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     ส่วนข้างขวาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยา
     ระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/12/62

 Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 32 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา
     ได้คลอดน้องภัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่
     2-3 ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชาย
     ทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/62

 Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยง เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่ บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/12/62

 Smiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/62

 Smiley face
     คุณรัตติยา ทองอ่อน อายุ 37 ปี และ Mr.Jame Whitaker อายุ 57 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้อง(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องทั้งสองอายุ 3 ขวบ ก่อนหน้าที่จะมารักษา
     กับคุณหมอหยงตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์ ผนังมดลูกบางเพียง 6 มม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     และเดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ผนังมดลูกหนาตัว
     ดีขึ้นมาก อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไข่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ได้ตัวอ่อน 6 ตัวและเมื่อย้าย
     ตัวอ่อนก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/62

 Smiley face
     คุณสิริพันธ์ ฉายวิเชียร อายุ 40 ปี และคุณอรรถพล ฉายวิเชียร อายุ 38 ปีจากปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบ
     มีน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มเคลื่อนไหวตัวช้า ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก 2 ซม. มีภาวะไข่ไม่ตก ตรวจพบฮอร์โมน
     FSH สูงถึง 40 กว่า แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า ต้องใช้ไข่บริจาคเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 29 เดือน โดยส่วนใหญ่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     สลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ มีบางเดือนสลับทานชุดประหยัดและชุดเบสิกบ้าง และในเดือนก่อน
     ที่จะตั้งครรภ์ คุณหมอหยงได้ตรวจพบว่าเดือนนี้ไข่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทานยามา 28 เดือน
     หลังจากนั้นรับยาไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติสมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/62

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ วงศ์อนุ อายุ 37 ปี และ คุณฐิตติ ลักษมีวัฒนา อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอะเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ต้องการมาทานยาบำรุงเตรียมความพร้อม
     เพื่อจะมีบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและมารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/62

 Smiley face
     คุณลัดดาวัลย์ ปริสุธรรม อายุ 25 ปี และคุณสัญญา ทาบุญ อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเกล้าอายุได้เกือบ 2 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้
     มาแบบกะปริดกะปรอย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือนแล้วหยุดทานยาไปประมาณ 1 ปี ก่อนจะกลับมาทานยาอีกครั้ง
     โดยปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/62

 Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 44 ปีจากหนองคาย
     ได้คลอดน้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา และผนังมดลูกตรวจพบก้อนขนาด 2 ซม.
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ และทานยาจีนจากที่อื่นรวมถึงการฝังเข็มแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงไว้วางใจทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูให้คุณแม่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/62

 Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 41 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปราถนา และทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงต่อเนื่องจนคลอดน้องตังเมสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งตอนตั้งครรภ์คุณหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็ได้บุตรชายตรงตามที่ตรวจชีพจรเลยค่ะ
     วันนี้ได้พาน้องตังเมมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังคงให้ความไว้วางใจ
     เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับคุณหมอหยงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/62

 Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 33 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์ม
     เพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษ
     ต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/62

 Smiley face
     คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 42 ปี และคุณศราวุฒิ สุวรรณหงษ์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเปรม
     อายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะค่า FSH สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มาตรวจรักษาปัญหาสุขภาพ พร้อมพาน้องเปรม
     มาให้คุณหมอหยงชื่นชมด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/62

 Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้คลอดน้องเบลบุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว และ
     อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเบลสมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมและบำรุงร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรง
     สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/11/62

 Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 36 ปีจากสุรินทร์ ได้คลอดน้องปลื้มและน้องปลาย(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรง เวลามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วย
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ร่วมกับทำ IUI อีกครั้งก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/62

 Smiley face
     คุณกนกวรรณ แตงเย็น อายุ 33 ปี และ คุณธนกร ทาจิ๋ว อายุ 36 ปี จากนครสวรรค์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมี
     บุตรมาถึง 7 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำและมารักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/62

 Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติต้องทานยาปรับฮอร์โมน หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/62

 Smiley face
     คุณขวัญจิต เจนจบ อายุ 40 ปีและคุณอนุวัตร ศรีสุขเจริญ อายุ 26 ปี จากสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/62

 Smiley face
     คุณอุมา ชาดก อายุ 28 ปี จากจังหวัดภูเก็ตที่ได้คลอดน้องเกลและน้องเกรสเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องเกล บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนน้องเกรสบุตรคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง เพราะระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/11/62

 Smiley face
     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทินกร นิวันติ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงฉีดสีพบว่าท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง
     และประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/62

 Smiley face
     คุณชญานี หาญชาญสิริ อายุ 33 ปี และคุณปรมะ อยู่เกิดเดชากร อายุ 36 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปริญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     ประมาณ 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบว่า มีช็อกโกแลตซีสต์ และก็มีค่า fsh สูงกว่าเกณฑ์
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตก แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     พิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุง
     ครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/62

 Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/62

 Smiley face
     คุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเจนิส บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     จนคลอดน้องจิญ่า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เพราะผลจากการรักษาในครั้งแรก ทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/62

 Smiley face
     คุณสุนทรี เกิดผล อายุ 37 ปี และ คุณสิริชัย พงษ์ฟ้าประทานพร อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องชบาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มประมาณ 2 ล้านตัว เคยตั้งครรภ์จากทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
      โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำต่ออีก 1 เดือน
     กลับไปตรวจน้ำเชื้อซ้ำพบว่า สเปิร์มเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ และฝ่ายหญิงก็
      สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนาในเวลาต่อมา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/62

 Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี จากนครปฐม
     ได้คลอดน้องภูผาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยาจีน
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/62

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 36 ปี และ คุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ก็พบกับเจ้าตัวเล็ก
     แล้ว ขอให้คลอดน้องอย่างปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/62

 Smiley face
     คุณประวีณา กิจโชคประเสริฐ อายุ 18 ปี จากกาญจนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/62

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และ คุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
      มา 2 ปีกว่า เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     และยาต้มของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5
     และ 6 ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/62

 Smiley face
     คุณเอ็กซ์ อายุ 42 ปี และคุณก้อย อายุ 31 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่สมบูรณ์
     ไม่เคลื่อนไหวและไม่มีแรงเจาะไข่ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนแรก ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และก่อนหน้าการตั้งครรภ์ ฝ่ายชายได้กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง
     พบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/62

 Smiley face
     คุณสายทอง สีน้อยพรม อายุ 34 ปี และคุณสมภพ ไวยพัฒน์ อายุ 40 ปี จากปทุมธานี
     ได้คลอดน้องเกื้อกูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/62

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน โดยครั้งนี้
     ยังให้ความไว้วางใจรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/62

 Smiley face
     คุณนิลญา เหล่าจันทร์ อายุ 28 ปี และคุณอิทธิพล นิ่มลพ อายุ 26 ปี
     จากมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จ
     คลอดน้องไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/62

 Smiley face
     คุณจิราพร บินขุนทด อายุ 34 ปี และคุณไกรเลิศ เปขุนทด อายุ 35 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 20 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/62

 Smiley face
     คุณอนิตสา ขาวอิน อายุ 36 ปี และคุณชาคริต ศรีเกษม อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีฝ่ายชายตรวจพบ
     มีสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 22 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/10/62

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ คาร์สท์ อายุ 41 ปีและคุณบี(ชาวเยอรมัน) อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องแฝด “น้องโคดี้และน้องแคสซี่” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี ตรวจพบ เนื้องอกในมดลูกหลายก้อน แต่ละก้อนขนาด 1-3 ซม.
     เคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากเดือนแรกมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษ และเดือนที่ 2-4 ทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 4 ทานยังไม่หมดชุด
     รวมแล้วทานยาคุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่า ร่วมกับการทำอิ๊กซี่(ICSI) เนื่องจาก
     ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อไว้ เพราะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นหลัก ก็ตั้งครรภ์ได้ลูกแฝด
     สมความปรารถนาตามคุณนิชาภา สงเกื้อ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จคลอด
     น้องแฝดไปก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/62

 Smiley face
     คุณวริษฐา วนาสุขพันธ์ อายุ 37 ปี และคุณฐานิศ คุ้งบรรพต อายุ 39 ปี จากนครสวรรค์
     ได้คลอดน้องภามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/62

 Smiley face
     คุณสุภารัตน์ คันทะมูล อายุ 37 ปี และคุณสาธิต จันเดช อายุ 36 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดไทม์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรประมาณ 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/10/62

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร อายุ 34 ปีและคุณนิรันดร์ ศรีมา อายุ 34 ปีจากปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอิ๊งซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ขวบ 7 เดือนและน้องไตเติ้ล อายุ 1 ขวบ 10 เดือน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     รอบเดือนมาไม่ตรง มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ๊งบุตรคนแรก และปล่อย
     ให้มีน้องคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/62

 Smiley face
     คุณกันจนา คำไคล้ อายุ 29 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องกันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะรักษากับคุณหมอหยง เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงตัดปีกมดลูกข้างขวาออก
     1 ข้าง มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเคยฉีดยาคุมมาก่อน และตรวจพบ
     เป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ซีสต์หาย แต่ตรวจเพิ่มเติมพบ
     ท่อนำไข่ข้างซ้ายที่เหลืออุดตัน จึงได้ปรับเพิ่มตัวยาเป็นแคปซูลชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน
     รวมทานยาทั้งสิ้น 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/10/62

 Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 41 ปี จากตรัง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติและคลอดน้องธาม บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ครั้งนี้
     ต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 4 ปี ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ต่อแต่ย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะผนังมดลูกหนาทึบ
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/62

 Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 39 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องวีต้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า มดลูกคว่ำเล็กน้อย บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก
     อาจทำให้มีบุตรยาก เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/62

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ไชยสถิตย์ อายุ 30 ปี และคุณจตุเทพ เหล่าศิริรัตน์ อายุ 31 ปีจากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องธีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคำแนะนำของญาติที่มารักษาและคลอดบุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/62

 Smiley face
     คุณสุนันทา แก้วมา อายุ 30 ปี และคุณกิตติพงษ์ เลิศวรพงษ์ศักดิ์ อายุ 32 ปี
     จากนครปฐม ได้คลอดน้องยูเจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/62

 Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     เรียบร้อยแล้ว และอยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยา
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/62

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/62

 Smiley face
     คุณสุมาริน ศรีด่าน อายุ 30 ปีและคุณวิชิต คำจันทราช อายุ 36 ปี จากชลบุรี
     ได้คลอดน้องมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/10/62

 Smiley face
     คุณสุนิศา ดีกระจ่าง อายุ 37 ปี จากสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันและปล่อยมีบุตรเองมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/62

 Smiley face
     คุณนัฒนันท์ สารศาลิน อายุ 35 ปี และคุณประพล ศรีสดฤกษ์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องคอตตอน(cotton)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบผนังมดลูกหนา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/62

 Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องโอมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดและเนื้องอก
     ขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/9/62

 Smiley face
     คุณบุศรินทร์ธร ริงเกล อายุ 42 ปี จากอุดรธานี ได้คลอดน้องเอริก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดนำ้เชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องเอริก้าสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/9/62

 Smiley face
     คุณมนธิวา เขียวมรกต อายุ 36 ปี คุณณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง อายุ 31 ปี จากจันทบุรี
     ได้คลอดน้องมิลินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน แล้วหยุดพักทานยาเกือบ 1 ปีก่อนจะกลับมาทานยา
     อีกครั้ง โดยครั้งนี้ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดประหยัดอีกเพียง 4 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุง
     ให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/9/62

 Smiley face
     คุณสุชาดา กันกง อายุ 35 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องพร้อม บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจาก ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอช บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ค่ะ และหลังจากปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มาประมาณ 1 ปีกว่ายังไม่สมหวัง จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
      โดยทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพร้อม
     บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/62

 


Smiley face
     คุณปิยนุช แก้วอ่อน อายุ 28 ปีจากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้ง
     1-2 เดือนจึงมีประจำเดือนมา 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/62

 Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 39 ปีจากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเอเธนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายที่ ทั้งทานยา
     กระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ถึง 8 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ และยังตรวจพบว่า มีพังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดย
     เดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทานชุดเบสิก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตอนท้องก็ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเนื่อง
     จนคลอดน้องเอเธนส์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/9/62

 Smiley face
     คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 39 ปี จากมุกดาหาร ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/9/62

 Smiley face
     คุณโสนน้อย บุษดี อายุ 34 ปี จากนครสวรรค์ ได้คลอดน้อง พี่อาเสี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ ฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา กำลังจะเข้ารับการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) แต่เปลี่ยนใจมาเข้ารับการรักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแทน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ของคุณแม่ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/62

 Smiley face
     คุณปิยฉัตร เลาห์พันธุ์รักษ์ อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้อง อันอัน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มีรอบเดือนเพียง 2-3 ครั้ง/ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/9/62

 Smiley face
     คุณชุตินันท์ บัวจำปา อายุ 32 ปี และคุณเฉลิมวุฒ วงสถาน อายุ 33 ปีจากปราจีนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและ
     สำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/9/62

 Smiley face
     คุณวิวัลรัสร์ รัตนาสิทธิ์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องออนเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ติดตามการรักษาของทางเจริญบุตรคลินิกและมั่นใจในตัวยาของคุณหมอหยง
     พอเริ่มปล่อยมีบุตรเองได้เกือบครึ่งปี จึงตัดสินใจมาทานยาของคุณหมอหยงเลย
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ แต่ยังคงให้ความไว้วางใจทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     พร้อมปรับตัวยาเป็นชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน รวมทั้งหมด 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องออนเซนสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/9/62

 Smiley face
     คุณชญาดา โสภีร์ อายุ 34 ปีจากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/9/62

 Smiley face
     คุณปัญรัฏฐ์ ทัพลา อายุ 24 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องลาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเริ่มทานจากแคปซูลชุดแนะนำ แคปซูลชุดเข้มข้น ยาต้ม
     และแคปซูลชุดเข้มข้น และปรับทานยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนสุดท้าย ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/9/62

 Smiley face
     คุณดวงกมล จูบุญส่ง อายุ 36 ปีจากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องไอดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก และปรับทานยาต้มกับแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงตามที่คุณหมอหยง
     ได้จับชีพจรทำนายเพศไว้ก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/9/62

 Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันสาทิตย อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ รังไข่ทำงานผิดปกติ
     (PCOS) ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์
     แต่แท้ง 2 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำอิ๊คซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องภู บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และสามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว แต่ยังคง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงเข้ารับการตรวจและรับยาบำรุงครรภ์เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/9/62

 Smiley face
     คุณรสสุคนธ์ เพียรทำดี อายุ 32 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องลลิล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชาย
     ทานชุดประหยัดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มาแจ้งข่าวดีกับคุณหมอหยงและ
     รับยาบำรุงหลังคลอดไปทาน พร้อมพาเพื่อนที่มีบุตรยากมารักษากับคุณหมอหยง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/9/62

 Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ ภาคแก้ว อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/9/62

 Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 31 ปีจากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ มีพังผืดที่รังไข่ข้างขวา เป็น PCOS
     (ฮอร์โมนเพศชายเยอะ) เวลาประจำเดือนมามีอาการปวดท้องอย่างมาก ปวดจนทำงานไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดประจำเดือนก็หายด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/8/62

 Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 38 ปีจากจังหวัดสมุทรปรากา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/8/62

 Smiley face
     คุณน้ำอ้อย รัตนประเสริฐ อายุ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า โดยทานชุดเบสิกตามด้วยชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามคุณลุนนี ค้าเกลือ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/8/62

 Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ได้คลอดน้องต้นปัณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งผ่าตัดเหลือท่อนำไข่ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/8/62

 Smiley face
     คุณนันทภัค แก้วปุ่นนิล อายุ 38 ปีและคุณประวิทย์ บุญยืน อายุ 31 ปี จากจังหวัด
     อุตรดิตถ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 15 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังมาตรวจพร้อมรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงเพื่อบำรุง
     ให้ลูกน้อยแข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/8/62

 Smiley face
     คุณสาวิตรี สัมมาบัติ อายุ 31 ปีจากจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่มดลูก 2 ก้อนและมีอาการมดลูกบวม
     เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวดชนิดรุนแรง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/8/62

 Smiley face
     คุณวัฒนาพร บุญยวัตร อายุ 35 ปีและคุณอนุวัฒน์ บุญเกิดล้ม อายุ 35 ปีจากจังหวัด
     พิษณุโลก ได้คลอดน้องลิษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ตรวจพบมดลูกต่ำและมีพังผืดที่มดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/8/62

 Smiley face
     คุณเนตรนารี แจ่มทอง อายุ 41 ปีและคุณประจักษ์ ชุฑาสุต อายุ 46 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ได้คลอดน้องซัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 10 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงให้
     ความไว้วางใจรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงเพื่อเพิ่มน้ำนมให้กับลูกน้อย
     และบำรุงฟื้นฟูคุณแม่ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/8/62

 Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้วก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน
     เก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/8/62

 Smiley face
     คุณเอกลักษณ์ สมบูรณ์ อายุ 39 ปี และคุณนภาพร หิรัญฤทธิ์ อายุ 30 ปีจากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ
     รักษาหายจึงปล่อยมีบุตรมา 2 ปีก็ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคุณดารณีย์ บัวเกลี้ยงที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/8/62

 Smiley face
     คุณทัดดาว รถพูน อายุ 35 ปีจากจังหวัดระยองด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องวินโดว์
     บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     สเปิร์มไม่แข็งแรง แรงดันในการเจาะไข่น้อยกว่าปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ชุดแนะนำ ชุดเบสิกไปรวม 3 เดือน
     ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดไป 3 เดือน ทานชุดแนะนำ 1 เดือน (รวมทาน 4 เดือน)
     ก็ตั้งครรภ์ และคลอดน้องจีโฟบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/8/62

 Smiley face
     คุณชลัดดา แก้วทรัพย์ศักดิ์ อายุ 33 ปี และคุณกิตติพัฒน์ กาไหล่ทอง อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟ้าใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 และ 2 ทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/62

 Smiley face
     คุณสุกัญญา ดาหา อายุ 30 ปีจากจังหวัดสระบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงและมาน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/8/62

 Smiley face
     คุณภัชราภรณ์ สุดสะอาด อายุ 26 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องพรีมเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่ตรงเลื่อน
     7-15 วัน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/8/62

 Smiley face
     คุณนภาภรณ์ พรมเกตุ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุโขทัย ได้คลอดน้องอันนา บุตรคนที่ 2
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องฟาร์ม บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจาก
     ระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/8/62

 Smiley face
     คุณยุทธนา โถชัยคำ อายุ 35 ปีและคุณเย็นฤดี แก้วมะ อายุ 27 ปีจากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปีหนึ่งมาแค่ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/8/62

 Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี และคุณรังสิทธิ์ วรรณกิจ อายุ 40 ปี จังหวัดนนทบุรี
     ได้คลอดน้องณดี เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่และผนังมดลูกไม่สมบูรณ์และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูกเคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยระหว่างฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งต่อไปทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดประหยัดในเดือนที่ 1-2 และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ส่วนฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 1 และยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2-3 กลับไปทำ
     IUI ซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น
     และรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง 90% จำนวนถึง 20 ล้านตัว ฝ่ายหญิงไข่
     และผนังมดลูกสวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/8/62

 Smiley face
     คุณตะติยา พึ่งบารมีธรรม อายุ 35 ปี และคุณธีระพล สันหมุด อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องอันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/8/62

 Smiley face
     คุณธัญญะ ไชยณรงค์ อายุ 32 ปี และคุณตาบทิพย์ ไชยณรงค์ อายุ 32 ปี
     จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่อดทนทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 ปี 4 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     14 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือนและชุดเบสิกอีก 1 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     2 เดือน และชุดเบสิก 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำ
     มาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/8/62

 Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 39 ปีและคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 42 ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้คลอดน้องเดลต้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/8/62

 Smiley face
     คุณสุมาลีรัตน์ เฉลิมพันธ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องตุนตังค์
     เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้น้องตุนตังค์อายุได้ 3 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เวลามีรอบเดือนจะมีอาการปวดหลังร่วมด้วย และเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/8/62

 Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 37 ปี และ คุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทานยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/7/62

 Smiley face
     คุณแอม อายุ 26 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบประจำเดือน
     32-40 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และก่อนตั้งครรภ์หลังจากที่ทานยา
     เพียง 1 เดือน ก็ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ ไม่เลื่อนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/7/62

 Smiley face
     คุณชลธิชา แก้วเข็ม อายุ 29 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราได้คลอดน้องซันนี่
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ เนื่องจาก
     ก่อนหน้านี้ฉีดยาคุม ตรวจพบถุงน้ำในมดลูก ไข่ไม่ตก และไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนแรกทานเป็นแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3
     ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ต่อมาปรับเป็นแคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 4-5
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/7/62

 Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 42 ปีจากจังหวัดปทุมธานีได้คลอดน้องTen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดผังผืดในมดลูก เวลามีประจำเดือน
     มาจะปวดท้องมาก และยังตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 7 ครั้ง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกทานชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเป็นชุด
     ดั้งเดิมและชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็น
     ชุดพิเศษ ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมทั้งอาการ
     ปวดประจำเดือนดังกล่าวก็หายอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/7/62

 Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ ด้วงชาวนา อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ตรวจพบมีถุงน้ำในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็น PCOS จะฉีดน้ำเชื้อ ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูล ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/7/62

 Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 39 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คลอดน้องณิชา
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอก เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 4 ครั้งและทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนแรกทั้งคู่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดมาตรฐาน และปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 3
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/7/62

 Smiley face
     คุณพรทิวา ไทยสยาม อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดรูป เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/7/62

 Smiley face
     คุณแฮบุญ ดวงตา อายุ 31 ปี และคุณภูษา สมานฉันท์ อายุ 54 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องธอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิง
     เคยแท้ง 2 ครั้ง มีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     ไม่ค่อยแข็งแรง เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/7/62

 Smiley face
     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอาดีลัน
     บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปีกว่า หลังจากมาทานสมุนไพรจีนของหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า เดือนแรก
     ทานยาแคปซูลชุดประหยัด และปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 2-3 ทานยังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันดาลีฟ บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ตั้งครรภ์
     และคลอดบุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/7/62

 Smiley face
     คุณบี อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยผ่าตัดท่อนำไข่ข้างซ้ายออกเนื่องจากเป็นซีสต์ในท่อนำไข่
     และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือนควบคู่กับการฉีดเชื้อ (IUI) ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/7/62

 Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 41 ปี และ คุณสิณพงศ์ มากพูน อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คลอดน้องพอร์ช บุตรชายคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากมาทานยารักษาจนได้น้องเพชร บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ได้น้องเพชร สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 มาทานยาชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอร์ช
     สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/7/62

 Smiley face
     คุณชุติมา เพ็ชรวิชิต อายุ 29 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3 ปรับมาทานชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/7/62

 Smiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ลักษณะเป็นแบบเดือนเว้นเดือน และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับ
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/7/62

 Smiley face
     คุณวิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/7/62

 Smiley face
     คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และ คุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี จาก
     จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องสตาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาถึง 13 ปี ตรวจพบ ช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     ติดแต่แท้งไป หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/7/62

 Smiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 20 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/7/62

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีหลังจากที่ผ่าตัดแก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/7/62

 Smiley face
     คุณกฤษติยา สีดี อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/7/62

 Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ กัณหะวงษ์ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนได้คลอดบุตรคนที่ 2 แล้ว หลังจากมารักษาจนได้น้องคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำไป 3 เดือน
     ต่อด้วยยาต้มชุดเเนะนำอีก 1 เดือน (รวม 4 เดือน) รอบนี้พอเริ่มปล่อยมีน้อง
     คนที่ 2 เเค่เดือนเดียวก็ติดบุตรโดยไม่ต้องทานยาเลย วันนี้พาน้อง ๆ ทั้งสองคน
     มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก และตรวจสุขภาพร่างกายของคุณแม่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/7/62

 Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 38 ปี ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ไปผ่าตัดแก้หมันและไปฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนแรกหญิง
     ทานยาชุดเบสิก ชายทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2 หญิงทานยาชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/6/62

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่
     2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องกวินทัต บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา และยังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/6/62

 Smiley face
     คุณขนิษฐ์ ประยุทธมิ่งเจริญ อายุ 34 ปี และ คุณดรินทร์ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ได้คลอดน้องเหมยลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/6/62

 Smiley face
     คุณทรรศนีย์ นาต้ะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องภิสิงห์เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด มดลูกตรวจพบผนังไม่เรียบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน หญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/6/62

 Smiley face
     คุณกฤษณา จันทร์แจ่ม อายุ 31 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1ทานชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 2 ทานชุดเบสิก
     เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/6/62

 Smiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และ คุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี จากจังหวัด
     ปราจีนบุรี ได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/6/62

 Smiley face
     คุณหมวย อายุ 30 ปี และคุณโม อายุ 34 ปี ชาวไทยใหญ่ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ชายทานยาชุดประหยัด 1 เดือน หญิงทานยาชุดประหยัด
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/6/62

 Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้คลอดน้องนุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทาน
     เพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม อาการปวดประจำเดือนหายไป
      จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/6/62

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ซม. ตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย คุณภาพไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1
     ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2 ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน
     เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/6/62

 Smiley face
     คุณวรรณา ไชยถา อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องภูมิเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยท้องนอกมดลูก ผ่าตัดมดลูกไป 1 ข้าง หลังจาก
     มาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงทานไปครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/6/62

 Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง เหลือท่อนำไข่ด้านซ้าย
     ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/6/62

 Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องณัฐสกน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ต่อและทานอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องณัฐสกน
      สมบูรณ์แข็งแรงดี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/6/62

 Smiley face
     คุณธมลวรรณ สุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณกฤษฏา ลักขษร อายุ 32 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/6/62

 Smiley face
     คุณจิรชยา ติรณะประกิจ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอลิสเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยเข้ารับผ่าตัดซีสต์และเนื้องอก
     ในมดลูก และยังตรวจพบผังผืด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงทานเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/6/62

 Smiley face
     คุณเบญญาพร จั่นจำรัส อายุ 32 ปี และคุณอุทัย อนุสิทธิ อายุ 35 ปี จากจังหวัด
     ฉะเชิงเทราด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ไม่เคยรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
      คุณหมอหยงไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำให้มารักษา
     กับคุณหมอเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/6/62

 Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทาน
     ชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/6/62

 Smiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง
     และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องมายด์กรีน บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/6/62

 Smiley face
     คุณณิพัฏฐ์ชา วิเชียรบรรรณ อายุ 35 ปี และคุณชวลิต สงวนพร อายุ 33 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องฟูจิ บุตรคนแรกและน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
     น้องฟูจิอายุได้ 2.7 ขวบ และน้องโตชิอายุ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่ตีบ และไข่ไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็ก
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟูจิ
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา จนน้องฟูจิอายุ 2.5 ขวบก็สามารถตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ได้สมบูรณ์จากการรักษา
     จากครั้งก่อนหน้านี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/6/62

 Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยฉีดยา
     กระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า ฝ่ายชายทานชุด
     แนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก และเดือนที่
     3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/6/62

 Smiley face
     คุณปรียานันท์ ศรีพร อายุ 39 ปี และคุณชาญชัย ศรีพร อายุ 44 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องการ์ตูนบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจาก
     มารักษาผู้มีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนตั้งครรภ์และคลอดน้องกีตาร์ไปแล้ว
     และเริ่มปล่อยมีบุตรอีกครั้งมา 5 เดือนเพื่อมีบุตรคนที่ 2 แต่ก็ไม่ตั้งครรภ์
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป
     อีก เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/6/62

 Smiley face
     คุณประวีณา วิลาวรรณ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้อง Athena
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 12 ปี เคยรักษาด้วยการทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนติดสักครั้ง ระหว่างเตรียมทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวม
     ของคุณหมอหยงควบคู่ไปเพียง 2 เดือน จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/6/62

 Smiley face
     คุณวา อายุ 23 ปี จากจังหวัดตาก ที่ได้คลอดน้องฟะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบ มดลูกอักเสบ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงทานเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/6/62

 Smiley face
     คุณวราลักษณ์ ทังคณารักษ์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า เดือนที่ 1 ทานยา
     ชุดแนะนำเดือนที่ 2 ปรับมาทานยาชุดพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/6/62

 Smiley face
     คุณศิริวิมล บุญเดช อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องมิค
     บุตรคนแรกและน้องมาร์คบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องมิค
     ได้อายุ 2 ขวบและน้องมาร์คอายุ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้งและครรภ์ไข่ปลาอุก 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 3 เดือน
     เดือนแรกทานชุดประหยัด ก่อนปรับตัวยาเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 กับเดือนที่ 3
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมิคบุตรคนแรกสมความปรารถนา โดยปล่อยมีบุตร
     คนที่ 2 หลังจากน้องมิคอายุได้ครบ 1 ขวบแล้ว นำยาสมุนไพรจีนคุณหมอหยง
     ที่เหลือจากครั้งก่อนมาทานต่อ ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/6/62

 Smiley face
     คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 35 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้อง นนน(นะนน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้อง นนน อายุได้เกือบ
     2 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยท้องลม 1 ครั้ง และตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขนาด
     3 ซม. หลังจากยาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงตามที่คุณหมอหยงได้จับชีพจร
     ทำนายเพศไว้ก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/6/62

 Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี และคุณจักรกฤษณ์ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตร
     ที่ได้คลอดน้องสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีลักษณะเหลวไม่ข้น ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์อีก 1 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/6/62

 Smiley face
     คุณพรศรี แสงโคตร อายุ 36 ปี และคุณชัชวาลย์ พลอยงาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือน หญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/5/62

 Smiley face
     คุณวรรณประภา กินขุนทด อายุ 33 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คลอดน้องซีรอส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 16 ปี ตรวจพบ มีซีสต์ขนาด 4.7 ซม.
     และเนื้องอกขนาด 2 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ซีสต์และเนื้องอกหายไป จึงทาน
     สมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมเป็น 4 เดือน โดยให้
     ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/5/62

 Smiley face
     คุณจันทิรา ปั้นมี อายุ 29 ปี และคุณวิชิต มิ่งโมลา อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยผ่าตัดลูกอัณฑะแข็งออก 1 ใบ
     ปัจจุบันมีใบเดียว แพทย์แจ้งว่า จะทำให้มีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 10 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้องอารีอายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/5/62

 Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 36 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องนายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/5/62

 Smiley face
     คุณช่อทิพย์ บุญฑล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องต้นน้ำ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานชุดเบสิก ชายชุดประหยัด เดือนที่ 2-3 หญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนาจนคลอดน้องเพียงฟ้า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ รอบนี้อยากมีบุตรคนที่ 2
     ปล่อยมีบุตรเองแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ไป 1 ครั้ง จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/5/62

 Smiley face
     คุณธนพร บุญช่วย อายุ 43 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปาตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องปาตั้นอายุได้ 3 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/5/62

 Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องญาณิน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     และเคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนแรกทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานแคปซูล
     ชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สม
     ความปรารถนา และยังทานยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงต่อ เพื่อบำรุงลูกน้อยและฟื้นฟูคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/5/62

 Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวาเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง เคยตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน ชุดรองพิเศษ
     และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ครั้งนี้มาตรวจเเละรับยาไป
     ทาน เพื่อให้มีลูกคนที่2 พร้อมเอาน้องเเพรวาลูกคนเเรกมาให้คุณหมอได้ชื่นชม
     ความน่ารักและความเเข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/5/62

 Smiley face
     คุณศรัญญา รัตนชัยสิทธิ์ อายุ 31 ปี และคุณสมเกียรติ รัตนชัยสิทธิ์ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องพอตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน หญิงทานชุดแนะนำ ชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับ
     คุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ และผลจากการรักษาทำให้สามารถ
     ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ได้รักษาจนสมบูรณ์แล้ว
      โดยได้รับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/5/62

 Smiley face
     คุณจารุวรรณ กลับทอง อายุ 32 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จคลอดน้องตงตงบุตรคนแรก
     และน้องถิงถิงบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 3 เดือน โดยทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ต่อด้วยยาต้มชุดแนะนำ 1 เดือน แล้วรับยาชุดแนะนำ
     พิเศษต่ออีก 1 ชุดในเดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรก และสามารถ
     ตั้งครรภ์ บุตรคนที่ 2 ได้เลย เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษา
     ครั้งก่อนแล้วโดยในการตั้งครรภ์ทั้ง 2 ครั้งได้สั่งยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษและยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปบำรุงลูกน้อยในครรภ์และบำรุงร่างกายของคุณแม่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/5/62

 Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องซันย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องอายุ 3 ขวบครึ่งแล้วคะ ก่อนหน้าที่จะมาทานยา ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ท้องธรรมชาติ มาครั้งนี้
     สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ต่อได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์
     จากครั้งก่อน และยังสั่งยาบำรุงครรภ์กับคุณหมอหยงไปบำรุงลูกในครรภ์และ
     บำรุงร่างกายของคุณแม่ ขอให้น้องและคุณแม่สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/5/62

 Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 24 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/5/62

 Smiley face
     คุณธัญรดา-คุณไพฑูรย์ เคณทอง อายุ 36 ปีทั้งคู่ จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องกันต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีเคยท้องนอก
     มดลูก ต้องตัดปีกมดลูกด้านขวาออกไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุดแนะนำ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/5/62

 Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 29 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/5/62

 Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ 38 ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเนิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้า ผลตรวจอสุจิได้ 25 ล้านตัว มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/5/62

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 36 ปี และ คุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ
      อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน หญิงทานชุดเบสิก ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/5/62

 Smiley face
     คุณแม่ปริม อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้คลอดน้องปอมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่รังไข่ด้านขวา จึงผ่าตัดออกไป 1 ข้าง
     และรังไข่ข้างซ้ายก็มีซีสต์ขนาด 3.8 ซม. ท่อนำไข่ตีบด้วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และมีภาวะแท้งคุกคาม หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/5/62

 Smiley face
     คุณอรปภา อ่อนตานา อายุ 33 ปี จากจังหวัดลำพูนด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบเป็นช็อคโกแลตซีสต์
     ตัดปีกมดลูกข้างซ้ายไป 1 ข้าง ปีกมดลูกด้านขวา ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/5/62

 Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือน
     มาไม่สม่ำเสมอ เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/5/62

 Smiley face
     คุณพนัตตา อัจจิมากุล อายุ 37 ปี และคุณฐานวัฒน์ นำชัยธนานนท์ อายุ 41 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สามารถย้ายตัวอ่อนได้ เพราะตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน หญิงทานยาชุดแนะนำ
     ชายทานยาชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตาม ดร.วีรภา กิจจาทร พี่สาวที่
     แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/62

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 22 ปี และคุณวรยุธ ช่างปั้น อายุ 24 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทานยากระตุ้น
     ไข่ตก แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/5/62

 Smiley face
     คุณจุมพิศตา จันทร์งาม อายุ 39 ปี และคุณนิรุตติ์ บุตรดาพิม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้คลอดน้องลูกตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์
     1 ครั้ง แต่แท้งไป หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/5/62

 Smiley face
     คุณเสาวลักษณ์ เสาโท อายุ 26 ปี และคุณอดิศร อุประ อายุ 29 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/5/62

 Smiley face
     คุณรัชนก แดงตั๋น อายุ 36 ปี จากจังหวัดลำพูน ได้คลอดน้องวิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ตรวจพบ เนื้องอกขนาด 5 ซม.ในมดลูกและท่อนำไข่
     อุดตันทั้ง 2 ข้าง จะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) โดยฉีดยากระตุ้นไข่ไป 2 เข็ม แต่เก็บไข่ไม่ได้
     แพทย์แจ้งว่า รังไข่เสื่อม ต้องใช้ไข่บริจาคเท่านั้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำพิเศษ
     และ 2 เดือนหลังปรับมาทานชุดเข้มข้น ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/5/62

 Smiley face
     คุณพิมรุจา ณ บางช้าง อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยรับการรักษาที่ไหน
     กินเพียงยาบำรุงทั่วไป หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/62

 Smiley face
     คุณดวงจันทร์ เจริญนาน อายุ 26 ปี และคุณกฤษณะ เจริญนาน อายุ 41 ปี จังหวัดชลบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงเคย
     ผ่าตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง ทานยาเร่งไข่ตกก็ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนและปวดเมื่อยตัว อีกทั้งจะมีอาการปวดหัวไมเกรน
     เป็นอย่างมาก ต้องทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงทุกวัน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ
     ทั้งคู่ เดือนที่ 2 ชายทานชุดประหยัด หญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3 ชายทานชุดประหยัด
     หญิงทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่หมดเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อีกทั้ง
     อาการปวดต่างๆ ข้างต้นก็หาย ไม่มีอาการปวดตั้งแต่ทานยาเดือนแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/5/62

 Smiley face
     คุณฐนิลชา ศรีทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องปานวาด
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/5/62

 Smiley face
     คุณเกษร เข้มแข็ง อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยรับการรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 7 วัน ฝ่ายหญิงทานยาชุดมาตรฐาน ส่วนฝ่ายชาย
     ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/4/62

 Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 33 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพัตเตอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมด
     ลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลอย่างละครึ่ง
     เดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/4/62

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/4/62

 Smiley face
     คุณสุดารัตน์ อุ่นใจ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้ององศาเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่
     3 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/4/62

 Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 31 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 32 ปีจากจังหวัดนครราชสีมา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3
     ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานยา
     ชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/4/62

 Smiley face
     เกตุสุดา สืบพันธ์ อายุ 33 ปี และคุณสำราญ จันทร์เพชร อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา
     ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ครั้งนี้
     อยากมีน้องคนที่ 2 กลับมาสั่งยาของคุณหมอไปทานอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/4/62

 Smiley face
     คุณชมทิศา จงพิพัฒน์พล อายุ 34 ปี และคุณรชตะ จิระสัตยาพร อายุ 35 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 แล้ว คนแรกตอนตั้งครรภ์ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงมาทานยาบำรุงครรภ์
     จนคลอดน้องสมบูรณ์ แข็งแรง และหลังคลอดก็ยังมาทานยาบำรุงหลังคลอดด้วย ตอนนี้ตั้งครรภ์อีกคน
     จึงมารับยาบำรุงครรภ์ไปทาน เพื่อบำรุงให้ลูกน้อยแข็งแรง และให้คุณหมอหยงตรวจเพื่อทำนายเพศ
     ของลูกน้อยอีกด้วย เนื่องจากคนแรกได้บุตรชายตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรและทำนายเพศไว้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/4/62

 Smiley face
     คุณทัศนีย์ พุ่มขจร อายุ 39 ปี จากจังหวัดอ่างทอง ได้คลอดน้องคิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน หญิงทานชุดแนะนำ ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/4/62

 Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไอยิส อายุ 31 ปี จากจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 แล้ว
     หลังจากได้น้องอัสมาราคนแรกซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ปี ยังคงให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/4/62

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องโบนัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องโบนัสอายุได้ 2 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/4/62

 Smiley face
     คุณสุภาพร นาคแท้ อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องอิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/4/62

 Smiley face
     คุณพรพิมล ทองแซง อายุ 31 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้อข้นหนืดเกินไป ทำให้สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ดี
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/4/62

 Smiley face
     คุณอมรรัตน์ สีวันนา อายุ 34 ปี และคุณศุภโชค สีวันนา อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้คลอดน้องอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่ปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ((IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/4/62

 Smiley face
     คุณเบญจวรรณ เกิดศรี อายุ 36 ปี และคุณอุเทน เกิดศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องแทนคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องแทนคุณอายุได้ 2 ขวบครึ่งแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรถึง 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/4/62

 Smiley face
     คุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 41 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์จนคลอดน้องจิญ่า บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเพราะผลจากการรักษาในครั้งแรก
     ทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/4/62

 Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องมาเดียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีภาวะของธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางเรื้อรัง) หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 17 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้องมาเดียร์อายุได้ 1 ขวบ 1 เดือนแล้ว มาครั้งนี้อยากมีน้องคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     ในการรักษากับเจริญบุตรคลินิกอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/4/62

 Smiley face
     คุณพิชชานันท์ บุญส่ง อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ไข่ตกน้อยมาก มีค่า AMH เพียง 0.81 เท่านั้น
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนที่ 1 ทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2
     เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วม ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/4/62

 Smiley face
     คุณรวิสรา กลิ่นประทุม อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปลาวาฬ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7-8 ปี เคยตรวจความพร้อมท่อนำไข่
     จะไปฉีดน้ำเชื้อ แต่ตัดสินใจมาหาหมอหยงแทน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/4/62

 Smiley face
     คุณณัชนันท์ เสถียรเขตร์ อายุ 44 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการปวดปีกมดลูกด้านขวา
     เวลายกของหนัก แพทย์ระบุว่ากล้ามเนื้ออักเสบ และตรวจพบซีสต์ด้านซ้ายขนาด
     2.37 ซม. พร้อมเนื้องอกเล็ก ๆ ด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/3/62

 Smiley face
     คุณมยุรี สีลม อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเรดาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/3/62

 Smiley face
     คุณนิธินาฏ นาคสุขศรี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐมได้คลอดน้องเทอเรน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์และมดลูกคว่ำ
     เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 3 เดือน และเดือนที่ 2-3ให้ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/3/62

 Smiley face
     คุณนิชาภา สงเกื้อ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการได้คลอดน้องหมากและน้องพลู
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคนไข้ได้มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อบำรุง
     มดลูกและรังไข่ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อให้ครรภ์
     สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/3/62

 Smiley face
     คุณอภิญญา จรูญวานิชย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องอิงเอยอายุได้ 2 ขวบกว่า ก่อนหน้าที่จะมารักษาเคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 3 ครั้งและ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 6 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รอบนี้ต้องการมีบุตรคนที่ 2
     ก็มารักษากับคุณหมอหยงอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆ นี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/3/62

 Smiley face
     คุณจรุพรรณ จันทโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดพังงาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/3/62

 Smiley face
     คุณฮิโรกิ โทโจ อายุ 34 ปี และคุณเพ็ญนภา โทโจ อายุ 36 ปี ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น
     และเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนตั้งครรภ์และคลอดน้องไทร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ เนื้องอกขนาด 4.5 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     วันนี้พาน้องไทร่าอายุ 1 ขวบกว่ามาให้คุณหมอหยงชื่นชม พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 ต่อไป
     ขอให้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเร็วๆนี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/3/62

 Smiley face
     คุณนันท์นภัทร์ สร้อยจิตร และคุณเจริญศักดิ์ สร้อยจิตร จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้อง
     แทนรักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากฝ่ายชายมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/3/62

 Smiley face
     คุณสุชาดา สาปัดสี อายุ 29 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 2 เดือนแรก เดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก เดือนที่ 4 ทานชุดประหยัด
     และเพิ่มให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคุณโชติกา
     สาปัดสี น้องสาวที่เคยมารักษาจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/3/62

 Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง ตรวจพบ ผนังมดลูกบางและมีผังผืด
     เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล
     แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/3/62

 Smiley face
     คุณฐิติรัตน์ บุญทา อายุ 37 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้คลอดน้องปันสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เป็นซีสต์ที่รังไข่ ผ่าตัดรักษามาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ตั้งครรภ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/3/62

 Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีดูพบท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ชุดประหยัด 2 เดือน ท่อนำไข่หายตันและกลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยอัพเดทข่าวดีให้คุณหมอหยงทราบเพิ่มเติมว่า ได้ตั้งครรภ์เป็นน้องแฝดอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/3/62

 Smiley face
     คุณณภักษ์กาญจน์ ภัทราสิทธิวุฒิ อายุ 19 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องได้ 3 ขวบกว่าแล้ว
     รักษาโดยการทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์ วันนี้มาให้คุณหมอรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ขอให้อาการดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/3/62

 Smiley face
     คุณภัทราสินี ดีรัสมี อายุ 34 ปี จากจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่จำนวนน้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่
     และฉีดยาเร่งไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/3/62

 Smiley face
     คุณจันทร์ฉาย ยะไชยศรี อายุ 32 ปี จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องไอฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบ เนื้องอกที่มดลูกขนาด 2 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/3/62

 Smiley face
     คุณสุชัญสินี บางทุ่ง อายุ 33 ปี และคุณสตีฟ ปาอีส อายุ 49 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนมาทานยาตรวจเจอเนื้อร้ายที่ปากมดลูก
     แพทย์ตัดออกไปบางส่วน ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยต้องไปตัดอีกครั้ง หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เนื้อร้ายที่เหลืออยู่ก็หาย
     และได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/3/62

 Smiley face
     คุณนิภาพร ภูขลิบม่วง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างซ้ายตัน
     และข้างขวาตีบ(แพทย์แนะนำให้ทำเด็กหลอดแก้วจึงจะมีโอกาส) หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า เดือนแรกทานชุดเบสิก
     ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/3/62

 Smiley face
     คุณนวกร ดิษฐสุวรรณ อายุ 35 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์) 3 ถุง และเนื้องอกผนังมดลูก
     เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุมเพื่อให้ซีสต์ยุบแต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทานชุดมาตรฐาน ชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด
     ทั้งคู่ ไปตรวจซีสต์ มีขนาดเล็กลง และเดือนที่ 3 หญิงทานยาชุดมาตรฐานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/3/62

 Smiley face
     คุณกมลวรรณ การะยม อายุ 25 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องฟรังค์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/3/62

 Smiley face
     คุณจันทร์เพ็ญ ศิขิรัมย์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/3/62

 Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 42 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดหนองคายด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา ปัจจุบันตรวจผนังมดลูก
     เหมือนจะเป็นก้อนขึ้นมาอีกขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/3/62

 Smiley face
     คุณปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 33 ปี จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/3/62

 Smiley face
     คุณคนธรส ยอดใจดี อายุ 22 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบ เป็น PCOS
     เคยทานยาปรับฮอร์โมนและกระตุ้นไข่รวม 5 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/62

 Smiley face
     คุณจริณี กล่อมสุวรรณ อายุ 30 ปี จากจังหวัดกระบี่ ที่ได้คลอดน้องโฟโต้และ
     น้องโฟกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมา
     ไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดหลังเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันน้องแฝดอายุ 3 ขวบ มาครั้งนี้อยากมีบุตรอีกครั้ง ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     มารักษากับทางคลินิกเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/2/62

 Smiley face
     คุณดวงตา วรชินา อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/2/62

 Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่ติด ไปฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว
     จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/62

 Smiley face
     คุณดรุณี สุวรรณ อายุ 35 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องตฤณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องตฤณอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง สเปิร์มรูปร่าง
     ไม่สมบูรณ์ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนเเรกฝ่ายหญิง
     ทานเเคปซูลชุดมาตรฐานและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ในเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/2/62

 Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/62

 Smiley face
     คุณสุวรรณิภา โชติกันตะ อายุ 35 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปกป้อง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน หญิงทานยาแคปซูล
     ชุดแนะนำ ชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องได้
     2 ขวบกว่าแล้ว มาครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจมารักษากับ
     ทางคลินิกเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/2/62

 Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี
     เคยทานยาจีนจากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/2/62

 Smiley face
     คุณสุนิษา พิลาวรรณ์ อายุ 33 ปี และคุณวิโรจน์ พิลาวรรณ์ อายุ 48 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ​
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี มีปีกมดลูกข้างเดียว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/62

 Smiley face
     คุณวันนา รักชาติ อายุ 31 ปี จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องเอิร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     คุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/2/62

 Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ มดลูกคว่ำ มีผังผืดที่รังไข่ข้างขวา และฮอร์โมนผิดปกติ
     (ฮอร์โมนเพศชายมากเกิน) โดยยังมีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้ และมี
     อาการปวดหลังร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/62

 Smiley face
     คุณวริษฐา วนาสุขพันธ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/2/62

 Smiley face
     คุณกชมล ศรีทัศนาสกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องนะโม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/2/62

 Smiley face
     คุณแสงระวี เดชบุญทวีสุข อายุ 28 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
      ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/2/62

 Smiley face
     คุณภฤศดี สุขพ่วง อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องใจก้าเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาแบบ
     เดือนเว้นเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานยา
     ไปเพียง 3 เดือน เดือนที่1-2 ทั้งคู่ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/62

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ วงศ์อนุ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้คนไข้อยากเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์
     โดยทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/62

 Smiley face
     คุณลักษณาวดี ณพรานบุญ อายุ 28 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดบุตร
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปยังไม่ถึง 1 เดือน ก็
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/62

 Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ปริมาณน้อย ไม่แข็งแรง เคยทานยาจีนที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/2/62

 Smiley face
     คุณชญานี หาญชาญสิริ อายุ 32 ปี และคุณปรมะ อยู่เกิดเดชากร อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบว่า
     มีช็อกโกแลตซีสต์ และก็มีค่า fsh สูงกว่าเกณฑ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/2/62

 Smiley face
     คุณณฐมน จำเริญ อายุ 34 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้คลอดน้องสายรุ้ง​เป็นที่เรียบร้อ​ยแล้ว​
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/62

 Smiley face
     คุณศิริรัตน์ อินทรคง อายุ 24 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/62

 Smiley face
     คุณจุรีรัตน์ โคม่วง อายุ 40 ปี และคุณจีระพงษ์ สร้อยเกลียว อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องอั้น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันตอนนี้น้องอั้นอายุได้ 2 ขวบกว่าแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อย
     มีบุตรถึง 8 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์ สมความปรารถนา มาครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     มารักษากับทางคลินิกอีกครั้ง ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/62

 Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ไปตรวจกับหมอแผนปัจจุบัน หมอบอกว่ามดลูกคว่ำนิดนึง บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก อาจมีลูกยาก
     เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/62

 Smiley face
     คุณธรารินทร์ มังกรหงส์วชิระ อายุ 35 ปีและคุณ อรรถหิรัญ สมชัยธัญวงษ์ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโดริช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดเบสิก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/1/62

 Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดลำปาง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 เดือน เคยทานยาจีนที่อื่นมา 1 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/1/62

 Smiley face
     คุณปนัดดา อุทัยวัฒน์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้คลอดน้องนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ซีสต์ขนาด 2 ซม. หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/1/62

 Smiley face
     คุณเยาวลักษณ์ หาญณรงค์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสงขลาที่ได้คลอดน้องเอเดนโยริส
     3 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน แล้วหยุดทานยาไป 7 เดือน ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้ง
     และปรับตัวยาเป็นสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ทานยังไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องเพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/62

 Smiley face
     คุณนิลญา เหล่าจันทร์ อายุ 27 ปี และคุณอิทธิพล นิ่มลพ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/1/62

 Smiley face
     คุณเอื้อมพร ยิ่งทวีสิทธิกุล อายุ 34 ปีจากจังหวัดสุโขทัย ที่ได้คลอดน้องชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงก็ได้ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติถึง 2 ครั้งแต่แท้งทั้ง 2 ครั้ง และได้กลับมาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำอีกครั้ง
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา แต่มีเลือดออกขณะ
     ตั้งครรภ์ จึงสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์ และแข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/62

 Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 40 ปี และคุณศิวดล เชื้อหมั้น อายุ 36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ได้คลอดน้องอัลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 ซม. และตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/62

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยง และเจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     คลอดน้องกวินทัตเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนเป็นอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ไม่สามารถทำงานได้เลย หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการปวด
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก และระบบประจำเดือนมาตรง สม่ำเสมอขึ้นด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/1/62

 Smiley face
     คุณนฤมล แซ่ว่อง อายุ 37 ปี จากจังหวัดกระบี่ ได้คลอดน้องเตเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 10 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) สามารถเก็บไข่ได้ขนาดโตสมบูรณ์มาก
     ซึ่งตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนาได้ตั้งแต่ครั้งแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/1/62

 Smiley face
     คุณธีรภรณ์ อุดธรรมใจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดแพร่ ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/62

 Smiley face
     คุณวิภาวรรณ ตรีสิน อายุ 33 ปี จากจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 12 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/1/62

 Smiley face
     คุณวรรณภัสสร อินทจักร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปิ่น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มีอาการปวดท้องประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อาการปวดท้องประจำเดือน
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก ไม่ค่อยปวดแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/1/62

 Smiley face
     คุณเสาวนีย์ สลางสิงห์ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้คลอดน้องใบบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ต้องขูดมดลูก
     1 ครั้ง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/62

 Smiley face
     คุณกุลภัสสร กงสุวรรณ อายุ 26 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้คลอดน้องมาร์แชลล์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์
     1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/62

 Smiley face
     คุณชลธิชา แก้วเข็ม อายุ 28 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากก่อนหน้านี้
     ฉีดยาคุม ตรวจพบถุงน้ำในมดลูก และไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนแรกทานเป็นชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 เป็นยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ต่อมาปรับเป็นชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 4 -5 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/62

 Smiley face
     คุณทรงพล สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี และคุณชมพูนุท สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องขนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกไม่เหมาะต่อการฝังตัวอ่อน เคยทาน
     ยาจีนมาจากที่อื่น รักษาด้วยการฝังเข็ม และทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และทานยาบำรุงครรภ์จนคลอดน้องขนุน
     สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/1/62

 Smiley face
     คุณมนธิวา เขียวมรกต อายุ 35 ปี และคุณณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 เดือนแล้วหยุดพักทานยาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิง
     กลับมาทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 4 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/62

 Smiley face
     คุณจิราพร พรมขุรี อายุ 24 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องมิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/62

 Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ตรวจพบ ผังผืดและ
     เนื้องอกข้างผนังมดลูกขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/1/62

 Smiley face
     คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 38 ปีและครอบครัว ที่ได้คลอดน้องจ๊อบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องจ๊อบอายุ 2 ขวบแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ
     “มดลูกคว่ำ” เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง รักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่น และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 5 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งเเต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปเพียง 2 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้อ
     อีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/62

 Smiley face
     คุณวิวัลรัสร์ รัตนาสิทธิ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ติดตามการรักษาของทางคลินิกและมั่นใจในยา
     ของคุณหมอ พอเริ่มปล่อยมีบุตรก็มาทานยาของคุณหมอหยงเลย หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด
     ก่อนปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/1/62

 Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคิวคิว
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว
     เลยไม่สามารถเก็บไข่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้น
     ในเดือนที่ 2 และ 3 รวมทานยาไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/62

 Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 กว่าปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษาผังผืดในมดลูก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างมาก และตรวจพบ
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่น้อย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 7 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกเริ่มจากชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นชุดดั้งเดิม และเป็นชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน
     เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็นชุดพิเศษ พร้อมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา รวมทั้งช่วยให้อาการปวดประจำเดือนดังกล่าวหายอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/1/62

 Smiley face
     คุณวิชญาพร ยืนยั่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คลอดน้องดาริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่โต โตช้า เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยทานยากระตุ้นไข่และรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ควบคู่กับการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/1/62

 Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 26 ปี จากจังหวัดสงขลาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ เนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน ขนาดที่ใหญ่สุดคือ
     8 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/1/62

 Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้คลอดน้องปริ้นซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช็อกโกแลตซีสต์และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช็อกโกแลตซีสต์
     ขนาด 6-8 ซม.เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนารวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือน
     และช็อกโกแลตซีสต์ ที่เป็นก็หายเป็นปกติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/12/61

 Smiley face
     คุณวัฒนาพร บุญยวัตร อายุ 34 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบ มดลูกต่ำและมีพังผืดที่มดลูก หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/12/61

 Smiley face
     คุณนนทรัตน์ วงน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเพอร์เฟคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ก่อนมาทานยา ท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วอีก 1ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/12/61

 Smiley face
     คุณดวงกมล จบุญส่ง อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด
     หญิงทานยาแคปซูลชุดเบสิกก่อนเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/61

 Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯได้คลอดน้องภัทรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/61

 Smiley face
     คุณใบชา สุขอยู่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้คลอดน้องโปรแกรม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 4 ปี เคยท้องลม 1 ครั้ง และเคยทานยา
     กระตุ้นไข่เนื่องจากไข่ไม่ตก แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้นและฝ่ายชาย
     ทานชุดแนะนำ ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยง
     ต่อเนื่องรวมเป็น 10 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/12/61

 Smiley face
     คุณดารุณี ชูชื่น อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ไข่น้อย เคยกินยากระตุ้น
     ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดย 2 เดือนแรกฝ่ายชายและหญิงทานชุดเบสิกทั้งคู่ ต่อมาเดือนที่ 3 และ 4
     ฝ่ายหญิงปรับตัวยาเป็นชุดมาตรฐานและชุดแนะนำตามลำดับ พร้อมกลับไปทำ
     เด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/61

 Smiley face
     คุณนัฒนันท์ สารศาลิน อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานชุดแนะนำของฝ่ายหญิง
     และชุดประหยัดของฝ่ายชาย ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/61

 Smiley face
     คุณวราภรณ์ สะเทินรัมย์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องณมน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/61

 Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 38 ปี และคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 41 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/12/61

 Smiley face
     คุณปภังกร โอฬารกิจพาณิช อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงราย ได้คลอดน้อง
     หวานหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนยาต้มชุดแนะนำคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/61

 Smiley face
     คุณพรพรรณ เอื้อเฟื้อ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเกรส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง
     10 วันก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่17/12/61

 Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องนิวเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น
     ผังผืดในมดลูก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่ทัน
     หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/61

 Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 36 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องอุ๋งอิ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้าย
     รูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่
     (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/61

 Smiley face
     คุณจารุพร สุขอรุณ อายุ 33 ปี และคุณอภิชัย แสนช่าง อายุ 33 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องปายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิง
     มีช็อกโกแลตซีสต์ ยาวประมาณ 10 ซม. ก็เลยไปผ่าตัดออก ตรวจพบ ท่อนำไข่
     อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์
     แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า แม้ทำเด็กหลอดแก้วโอกาสสำเร็จก็น้อย หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำ 3 เดือน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1 เดือน หลังจากนั้นปล่อย
     มีบุตรตามธรรมชาติต่ออีก 6 เดือน พอเดือนที่ 7 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/12/61

 Smiley face
     คุณกัญญาลักษณ์ ปัญญาวงค์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้คลอดน้องอั่งเปา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่บวมทั้งสองข้าง
     และท่อนำไข่ข้างขวาตัน เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/61

 Smiley face
     คุณเพชรนภา และคุณอนุชา เปลี่ยมแพร อายุ 30 ปี จากจังหวัดอ่างทอง ที่ได้คลอด
     น้องนายน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายชายมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด และฝ่ายหญิง
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/61

 Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกไม่แข็งแรง และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูก เคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยในการฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งล่าสุดทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและแบบยาต้มของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปทำซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นและรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง
     90% ฝ่ายหญิงไข่และผนังมดลูกสวยแข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยง
     ต่ออีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่10/12/61

 Smiley face
     คุณศิริกุล และคุณเอกชัย กาญจนอุทัยศิริ อายุ 36 ปี และ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ตกน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุด
     แนะนำแบบยาต้ม 2 เดือน และทานชุดแนะนำแบบแคปซูล 2 เดือน รวมเป็น 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/61

 Smiley face
     คุณศุภลักษณ์ เทียนชัยทัศน์ และ คุณพิสิษฐ์ เรืองหิรัญวนิช อายุ 34 ปีทั้งคู่
     จากจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตร 3 ปี เคยทานยาจีนจากที่อื่น 5 เดือนแต่ไม่สำเร็จ และ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/12/61

 Smiley face
     คุณรัตนา ขอวิจิตรไพศาล อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเซ้นส์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี ตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขวา
     ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยง
     6 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/12/61

 Smiley face
     คุณสุชาดา กันกง อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอช บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย รอบนี้เมื่อน้องพอช
     อายุได้ 2 ขวบจึงปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ได้ประมาณ 1 ปีกว่าแต่ยังไม่สมหวัง
     จึงกลับมาให้คุณหมอหยงรักษาอีกครั้ง โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/61

 Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 36 ปี และคุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/61

 Smiley face
     คุณสุภาพร วงษ์เชียงยืน และ คุณจตุพร สีหล้า อายุ 24 ปีทั้งคู่ จากจังหวัดขอนแก่น
     ที่ได้คลอดน้องออโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 1 ปี หลังจาก
     ที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/61

 Smiley face
     คุณพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง อายุ 35 ปี และคุณณัฐดนัย สิงนาซาว อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดน่าน ที่ได้คลอดน้องใบบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 5 ปี ทั้งคู่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย เคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งต้องเอาเด็กออก
     เพราะน้องเป็นธาลัสซีเมีย จึงตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อคัดเลือกไข่ที่
     สมบูรณ์ แต่ตรวจพบค่าการทำงานของรังไข่(AMH)ต่ำมากเพียง 0.27 เท่านั้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้วควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/61

 Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย วิโยค อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และมีค่าไตสูงเกิน
     เกณฑ์มาตรฐาน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ และเคย
     ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน และทานชุดประหยัดอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/61

 Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     เคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและ
     ชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/61

 Smiley face
     คุณสุกัญญา มันกลาง อายุ 22 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องไออุ่น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวม
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 10 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/61

 Smiley face
     คุณสายทอง สีน้อยพรม อายุ 33 ปี และคุณสมภพ ไวยพัฒน์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/61

 Smiley face
     คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้คลอดลูกคนแรกไปแล้ว
     ก่อนหน้านี้ เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาให้คุณหมอหยง
     รักษาอีกครั้ง พร้อมกับพาน้องที่เป็นผลงานการรักษาของคุณหมอหยงในครั้งก่อน
     มาให้คุณหมอได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/61

 Smiley face
     คุณบุศรินทร์ ริงเกล อายุ 41 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/61

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกวินทัต
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้อง 2 ขวบ 3 เดือนแล้วคะ อยากมีคนที่ 2 กลับมารักษากับเจริญบุตรอีกครั้ง
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/11/61

 Smiley face
     คุณโสนน้อย บุษดี (ลูกอ๊อด ฟาร์ม) อายุ 33 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทำการฉีดยา
     กระตุ้นไข่ ฉีดสีแล้วพบท่อนำไข่อุดตัน แต่ไม่กล้ารักษาด้วยการทำ IUI เพราะกลัวเจ็บ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/61

 Smiley face
     คุณมาลิน ไรแสง อายุ 37 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้คลอดน้องคาร์ลิส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ตรวจพบท่อนำไข่ข้างขวาตันและ
     ข้างซ้ายตีบ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/11/61

 Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วย ที่ได้
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมี
     เนื้องงอก เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง และอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานและชุดแนะนำแบบยาต้ม
     ของคุณหมอหยง 2 เดือน กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/61

 Smiley face
     คุณอัชราวดี ยอดนาม อายุ 41 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องพอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยากปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/61

 Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 39 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องนัจมี่ย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน มีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/61

 Smiley face
     คุณดนิตา ตัชชยานุสรณ์ อายุ 25 ปี และคุณปภังกร ตัชชยานุสรณ์ อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องเบนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/61

 Smiley face
     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 40 ปี ได้คลอดน้องปุญบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก 1 ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาครั้งนี้สามารถมีน้องได้เอง เพราะผลจากการรักษา
     ในครั้งแรกทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/11/61

 Smiley face
     คุณณิชาภา พันธุโรจนภัทร อายุ 37 ปี จากระยอง ที่ได้คลอดน้องอิ๊งค์เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/61

 Smiley face
     คุณสุนันทา แก้วมา อายุ 29 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/61

 Smiley face
     คุณแอลจิร่า หลีหาด อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องบีอาร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากที่
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 2 เดือน ก่อนปรับมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และยาต้มสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของ
     คุณหมอหยงอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/61

 Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เป็นเนื้องอกที่มดลูก ผ่าตัด 2 ครั้ง ท่อรังไข่ตีบที่ข้างซ้าย เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/61

 Smiley face
     คุณสุชาดา กันกง อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพอชเป็นที่เรียบร้อย
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้อยากมีบุตรคนที่2 หลังจากปล่อยกันเองมาเป็นปี
     แล้วยังไม่สมหวัง จึงกลับมาให้คุณหมอหยงรักษาอีกครั้ง พร้อมกับพาน้องพอช
     อายุ2ขวบกว่า ที่เป็นผลงานการรักษาของคุณหมอหยงในครั้งก่อน มาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/61

 Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 39 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ที่ได้คลอดน้องโมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     ที่คลินิกแต่ไม่ได้ผล ไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกที่เชียงใหม่ ภรรยาได้ไข่น้อย
     แค่ 5 ฟอง ใส่ไปสองครั้งไม่ได้ผลทั้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ในครั้งนี้
     อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมารับการรักษากับทางเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/10/61

 Smiley face
     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 38 ปี จากมาเลเซีย ที่ได้คลอดน้อง EThan บุตรคนที่สอง
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง
     หลังจากรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทาน
     เดือนที่ 3 ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องหงส์ปิง
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มารอบนี้ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงที่เหลือ
     จากครั้งก่อน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และยังรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/61

 Smiley face
     คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 32 ปี และคุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชาย
     ไปตรวจน้ำเชื้อผลที่ได้ไม่มีสเปิร์มเลยแม้แต่ตัวเดียว (อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/61

 Smiley face
     คุณธานิดา เลี่ยมมินพูล อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้องเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มารับการรักษาอีกครั้ง
     เพื่อมีบุตรคนที่ 2 ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/61

 Smiley face
     คุณชวัลรัตน์ โตตระกูลพิทักษ์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้คลอดน้องบีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/61

 Smiley face
     คุณภูษณิศา ปิยะรัฐ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจร่างกายมามีเนื้องอกที่เชิงกราน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิก ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/10/61

 Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/61

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีครึ่ง เคยรักษากับแพทย์
     แผนปัจจุบัน ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและยาต้มของคุณหมอหยง 8 เดือน โดย 4 เดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6 ทานชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7
      และ 8 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/61

 Smiley face
     คุณพรรณี หวังประเสริฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้คลอดน้องแหวนพลอย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     โดยทานชุดแนะนำชายและหญิง 2 เดือน ชุดมาตรฐาน1 เดือน และชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/61

 Smiley face
     คุณสำลี ทวยไธสง อายุ 31 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ทาน
     คุมกำเนิดมาถึง 10 ปี ก่อนปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 10 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเดือนแรก ทานชุดแนะนำทั้งคู่
     เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด รวมทาน 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/61

 Smiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องฉัตรแก้วเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบเป็นซีสต์ที่รังไข่ และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปยังไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/10/61

 Smiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบและไม่แข็งแรง
     ( เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือนมาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/10/61

 Smiley face
     คุณพูลผล กรจับ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกาฬสินธ์ ที่ได้คลอดน้องไตเติ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดแก้หมันมา 1 ปีกว่า ตรวจพบ มดลูกต่ำ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็นสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/61

 Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 4 เดือน
     โดยรอบหลังทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน
     คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้เลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/61

 Smiley face
     คุณศุพิชญ์ชญา สมนาม อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ยาชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/61

 Smiley face
     คุณศิรประภา โชตินอก อายุ 37 ปีจากจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้คลอดน้องน้ำอิง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยผ่าตัดรังไข่ข้างซ้ายออกเนื่องจากมีถุงน้ำในรังไข่
     อีกข้างตรวจพบ เนื้องอกขนาด 3 ซม. เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/10/61

 Smiley face
     คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 23 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องมิลินเป็น
     ที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไป 3 เดือน
     และทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีก 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/61

 Smiley face
     คุณวงศิยา วิทนี อายุ 41 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดองค์รวมของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/61

 Smiley face
     คุณสุดารัตน์ เกิดฤทธิ์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องแบมแบม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     และทานยาสมุนไพรจีนจากที่อื่นมา 8 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเริ่มจากทานยาชุด
     ประหยัด ไป 4 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ในเดือนที่ 5
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/61

 Smiley face
     คุณวรัญญา ชูประสูตร อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องซันซันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/61

 Smiley face
     คุณมลิวัลย์ แก้วชูฟอง อายุ 25 ปี จาก จังหวัดเลย ได้คลอดน้องอิมเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี ฝ่ายหญิงตัดรังไข่ข้างขวาออก 1 ข้างเนื่องจากเคยผ่าตัดซีสต์ในรังไข่
     และเคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/61

 Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 36 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/61

 Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน และเคย
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/9/61

 Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้คลอดน้องกลมเกลียวเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) รอบใหม่
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิได้
     7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/9/61

 Smiley face
     คุณศิริวรรณ เกิดสมบัติ อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีถุงน้ำที่รังไข่ทั้ง 2 ข้าง เคยรับการรักษา
     โดยการทานยากระตุ้นการตกไข่ และแพทย์นับวันตกไข่ให้แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานยา
     สมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/9/61

 Smiley face
     คุณปวีณา ชมเชย อายุ 35 ปี จากจังหวัดสงขลา ที่ได้คลอดน้องอันลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/9/61

 Smiley face
     คุณธิติมา เล็กมนตรา อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ชุดแนะนำพิเศษ
     และชุดเบสิกของคุณหมอหยงทานไป 11 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/61

 Smiley face
     คุณภรภัค เกษรแย้ม อายุ 38 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้คลอดน้องกิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/9/61

 Smiley face
     คุณปรียานันท์ ศรีพร อายุ 38 ปี และคุณชาญชัย ศรีพร อายุ 44 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจากมารักษาผู้มีบุตรยากกับคุณหมอหยง
     จนตั้งครรภ์และคลอดน้องกีตาร์ไปแล้ว และเริ่มปล่อยมีบุตรอีกครั้งมา 5 เดือนเพื่อมีบุตรคนที่ 2
     แต่ก็ไม่ตั้งครรภ์ จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปอีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/9/61

 Smiley face
     คุณสุพัตรา ศรีคราม อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     และยาบำรุงไข่ก็ไม่เห็นผล ไข่โตไม่เต็มที่ ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่ตก และยังตรวจพบถุงน้ำ
     ในรังไข่ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ทานชุดมาตรฐานไป 1 เดือน และปรับมาทานชุดเบสิกต่ออีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/9/61

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ไชยสถิตย์ อายุ 29 ปี และ คุณจตุเทพ เหล่าศิริรัตน์ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามญาติที่มารักษาและ
     คลอดบุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/9/61

 Smiley face
     คนไข้ของคุณหมอหยง ที่ได้คลอดน้องเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/61

 Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ก่อนมาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/9/61

 Smiley face
     คุณกนกพิชญ์ ทะเจริญ อายุ 27 ปี ที่ได้คลอดน้องเฌอลินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/9/61

 Smiley face
     คุณธเวเลย์ ชลธารเฉลิม อายุ 32 ปี และคุณรณยุทธ ชลธารเฉลิม อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/61

 Smiley face
     คุณสายรุ้ง มาตรา อายุ 30 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     ลูกน้อยในครรภ์ ก่อนหน้านี้เคยสั่งยาชุดพิเศษไปทานแต่ยังไม่ทันทานยาก็ตั้งครรภ์ก่อน
     เลยสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานแทน จนคลอดน้องมวยไทย มาครั้งนี้ได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2
     ก็ยังสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานเหมือนเดิม ขอให้คุณแม่และลูกน้อย
     ในครรภ์สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/9/61

 Smiley face
     คุณณิศา ปิสัญธนะกูล อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีเนื้องอกที่มดลูกขนาด 1*1.5 เซนติเมตร ฝ่ายชายน้ำเชื้อมีอสุจิ
     ตัวปกติแค่ 5% หมอแผนปัจจุบันบอกต้องทำอิ๊กซี่ (icsi) เท่านั้น ทำอิ๊กซี่ 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป
     2 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/9/61

 Smiley face
     คุณรัตตนา ธงศรี อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเมญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เป็นซีสต์ขนาด 3 ซม.ในมดลูกมาประมาณ 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลและยาต้มของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และซีสต์
     ที่เป็นก็หายไปด้วย ซึ่งหลังจากคลอดก็มาขอรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเพื่อช่วยบำรุง
     น้ำนมและระบบสืบพันธุ์ให้แข็งแรง ช่วยลดอาการปวดมดลูกที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/9/61

 Smiley face
     คุณกิรติ จินดาพงศ์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ในเดือนที่ 1 ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 ทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/9/61

 Smiley face
     คุณธัญญ์ฐิตา โชติเสถียรธนพร อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องนะโม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปีกมดลูกเพียง 1 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/9/61

 Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป 3 เดือน เดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/9/61

 Smiley face
     คุณประวีณา วิลาวรรณ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 12 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ถึง 6 ครั้ง แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้ติดเลยสักครั้ง ระหว่างเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) รอบใหม่ จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     ควบคู่ไปเพียง 2 เดือน จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/9/61

 Smiley face
     คุณทิพย์สุนันท์ สนทะมิโน อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องลาเต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เป็นไทรอยด์ ในเลือดต่ำ และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/9/61

 Smiley face
     คุณชัญญาพัทธ์ ธนันถ์กิตานันท์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบมีถุงน้ำในรังไข่
     ไข่ไม่ตก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ทานไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/9/61

 Smiley face
     คุณธารทิพย์ โพธิ์ขาว อายุ 33 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาที่โรงพยาบาล 2 ครั้ง ไม่ได้ผล หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/8/61

 Smiley face
     คุณสุวรรณา ศรีจันทร์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงในเดือนที่ 1 และเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ในเดือนที่ 2-3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/8/61

 Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องแพรวา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง
     เคยตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน
     ชุดรองพิเศษ และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/8/61

 Smiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และ คุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/8/61

 Smiley face
     คุณวาสนา มีสุวรรณ อายุ 37 ปี และคุณสมศักดิ์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องภูวดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     เชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง ไข่ไม่ตก ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง อีกข้างตีบ หมอแผนปัจจุบันบอก
     มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือน ชายทานชุดประหยัด 2 เดือน เปลี่ยนเป็นชุดแนะนำอีก 2 เดือน
     หญิงทานชุดมาตรฐาน 2 เดือน เปลี่ยนเป็นชุดเข้มข้นอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา หลังจากคลอดน้องภูวดลอายุ1ขวบ4เดือน เพิ่งมาบอกข่าวดี
     ให้คุณหมอทราบและอยากจะมีน้องอีกคน จึงมาตรวจและขอรับยากับคุณหมอหยง
     อีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะ่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/8/61

 Smiley face
     คุณสรินทร ขติยะสุนทร อายุ 29 ปี และคุณสุรศักดิ์ เจียร์วรรณ์ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่และฉีดกระตุ้นไข่ตก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/8/61

 Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องเป็นเอก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่และมดลูก
     ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจพบเนื้องอก 3 ก้อน และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากอดทน
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/8/61

 Smiley face
     คุณประทุมภรณ์ สีละวัน อายุ 31 ปี และ คุณนิพนธ์ เหล่าทองสาร อายุ 43 ปี จากจังหวัดเลย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/8/61

 Smiley face
     คุณภัชราภรณ์ สุดสะอาด อายุ 25 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยง ทานยาไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/8/61

 Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี ที่ได้คลอดน้องเวียนนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) ไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน ต่อด้วยยาชุดเข้มข้น
     1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือนครึ่ง ต่อด้วยชุดเข้มข้น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/8/61

 Smiley face
     คุณพานทอง อาคะนัย อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องออมสิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 10 ปี ตรวจพบเนื้องอกขนาด 4.7 ซม. หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือนโดยทานชุดประหยัด
     3 เดือน เดือนที่ 4 ขยับเพิ่มทานเป็นชุดแนะนำต่อ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/8/61

 Smiley face
     คุณเกศกัญญา ประคองเกื้อ อายุ 32 ปี และคุณอติยะ ประคองเกื้อ อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/8/61

 Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่
     ฝ่ายชายปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาและได้บุตรเป็นเพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจและทำนายไว้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/8/61

 Smiley face
     คุณพรทิพย์ พรหมเสนา อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวม
     ของคุณหมอหยงในเดือนที่ 1 และเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/8/61

 


รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(ทุกวัน) 09.00 - 18.00 น.

คลินิกปิดทำการวันพฤหัสบดี

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ทางline@ Id: @charuenbud 
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่นี่
Add Friend
จองคิวทางโทรศัพท์ 0971538998, 0806880588   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014