*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Smiley face      คุณสิรินทิพย์ เทศเซน อายุ34ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์เเล้ว และกำลังจะเตรียมตัวคลอด
     เร็วๆนี้ หลังจากมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดยาต้มสูตรไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/09/58Smiley face      คุณน้ำทิพย์ สินทองแย้ม อายุ34ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว (อายุครรภ์7สัปดาห์)
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก จึงเดินทางมารับการรักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป2เดือน ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/09/58Smiley face      คุณสุวรณิภา โชติกันตะ จากชลบุรี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งคุณศรุต(สามี)
     เคยไปตรวจน้ำเชื้อ พบว่าน้ำเชื้ออ่อน มีเเค่20% จึงมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก หลังทานยาสมุนไพรจีนไปเพียงชุดเดียว (ไม่คบเดือน)
     ก็สามารถติดบุตรเองได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/09/58


Smiley face      คุณมนัสนันท์ เกียรติวนิชวิไล ตอนนี้ตั้งครรภ์เกือบ4เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา2ปีกว่าก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียงชุดเดียว (1เดือน) ก็สามารถติดบุตรเองได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/09/58Smiley face      คุณจิรารัตน์ แท่นรัตน์ อายุ38ปี จากนครศรีธรรมราช ตอนนี้ตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ซึ่งปล่อยมาเกือบ3ปีก็ยังไม่สมหวัง หลังสั่งยาสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไปทาน
     เพียงชุดเดียว (ทานแคปซูลชุดมาตราฐาน) ก็สามารถติดบุตรเองได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/09/58Smiley face      คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ38ปี จากอยุธยา ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว
     ซึ่งปล่อยมาเกือน4ปี ฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ และทำอิ๊คซี่แต่ไม่สามารถไปถึง
     กระบวนการย้ายตัวอ่อนได้ เนื่องจากไม่มีไข่ที่สมบูรณ์เลย หลังมารักษากับ
     หมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไปเพียงเดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรเองได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/09/58


Smiley face      คุณวาสนา แสงเปล่ง อายุ40ปี จากสมุทรปราการ ตอนนี้ตั้งครรภ์8เดือนเเล้ว
     ซึ่งปล่อยมา4ปีก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป4เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/09/58Smiley face      คุณสุมาลีรัตน์ เฉลิมพันธ์ อายุ36ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยา
     ไม่ถึงเดือน แต่เนื่องจากครบกำหนดรอบเดือนพอดีจึงทำการตรวจ ก็พบว่าตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/09/58Smiley face      คุณสลิลรัตน์ พิศักดิ์ อายุ32ปี จากมหาสารคาม ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งปล่อย
     มา5ปี ก็ไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทานเพียง1 เดือน
     ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/09/58Smiley face      คุณธนสร คำสุข อายุ35ปี จากชลบุรี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งเคยทำหมันมา12ปี
     ต่อหมันมาแล้วปล่อย ก็ยังไม่ติดบุตร จึงมารักษากับหมอหยงโดยทานสมุนไพรจีน
     ไปเพียง1 เดือน ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/09/58Smiley face      คุณสุไรยา รังสิโยกฤษฏ์ จากหาดใหญ่ ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยฉีดน้ำเชื้อไป2ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนไปเพียง1 เดือน ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/09/58Smiley face      คุณโชติกา ชุติบุญนิธินน อายุ38ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไปเกือบ2เดือน ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/09/58Smiley face      คุณปิยะนุช สมบูรณ์นาดี อายุ34ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะ
     มีบุตรยาก เคยมารักษากับหมอหยงเเล้วสมหวังได้น้องภูมิไปแล้ว1คน หลังจาก
     คลอดน้องแล้วปล่อยให้มีอีกคนก็ไม่สำเร็จ จึงกลับมาหาหมอหยงเพื่อทานยารักษา
     อีกครั้ง หลังทานยาไป2เดือนก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/09/58


Smiley face      คุณปภัสสร มณีโชติ อายุ29ปี จากหาดใหญ่ ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนไปเพียงชุดเดียว(ชุด1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/08/58Smiley face      สุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ31ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมาปีกว่า ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป 3เดือน ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/08/58Smiley face      คุณอามาณีร์ โต๊ะสอนา อายุ34ปี จากปัตตานี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยให้ติดบุตรคนที่2มา5ปี ก็ยังไม่สำเร็จ หลังจากที่สั่งยาสมุนไพรจีนกับ
     หมอหยงไปทานเพียง2ชุด(2เดือน) ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/08/58Smiley face      คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร จากปราจีนบุรี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมาเกือบ2ปี หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีน
     สูตรของหมอหยงไป2เดือน ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/08/58Smiley face      คุณสิริลักษณ์ แดงประเสริฐ อายุ44ปี ตอนนี้คลอดน้องวันสุขแล้ว ก่อนหน้านี้เคย
     ทำเด็กหลอดแก้วมา2ครั้ง แต่ก็ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยขอทานยาเพียงระยะสั้นๆเพราะจะรีบกลับไปทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับรักษาแผนจีน
     คุณหมอจึงจัดชุดพิเศษให้ไป1ชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/08/58


Smiley face      คุณณัชชา เช่นรัมย์ อายุ35ปี จากบุรีรัมย์ ก่อนหน้านี้มีปัญหามีปีกมดลูก
     เพียงข้างเดียว เคยฉีดสีตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่ข้างซ้ายอุดตัน หมอ
     แผนปัจจุบันแจ้งว่าไม่สามารถติดบุตรเองได้ ต้องทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น แต่
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป2เดือน ก็ติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/08/58


Smiley face      คุณชุติกาญาจน์ กุมภา อายุ32ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     รอบเดือนไม่ตรง เลทออก30-40วันกว่าจะมา ซึ่งทำให้นับวันไข่ตกเองได้ยาก
     หลังจากมารับการรักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง2เดือนกว่า
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/08/58


Smiley face      คุณฉัตรสุดา ประเสริฐวิทย์ อายุ35ปี จากสมุทรปราการ ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาปวดประจำเดือนรวมทั้งรอบเดือนไม่ตรง หลังจากเดินทางมา
     รักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/08/58


Smiley face      คุณวิราวัณ ซุ้นสุวรรณ อายุ42ปี จากสงขลา ตอนนี้ตั้งครรภ์18สัปดาห์แล้ว
     และได้ลูกแฝด ซึ่งเคยทำเด็กหลอดแก้วมา6ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง ซึ่งครั้งที่7
     กระตุ้นไข่เเต่ไม่ได้ไข่เลย หลังจากทานยาหมอหยง2เดือน แล้วไปตรวจอีกครั้ง
     ก็พบว่ามีไข่ที่สมบูรณ์มากขึ้น จึงทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้งก็สมหวังติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/58


Smiley face      คุณเอกชัยและคุณนันทิยา เมธีสกุล อายุ39ปี ตอนนี้คลอดน้องธีแล้ว ปัจจุบัน
     อายุ1ปี4เดือน เพิ่งมีโอกาสพามาให้ชมความน่ารัก ซึ่งมีปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     มา2ปี หลังจากมารักษากับหมอหยงโดยทานยา3เดือนก็ติดบุตร
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/58Smiley face      คุณสารัตน์ ดีสะอาด อายุ31ปีจากเพชรบูรณ์ ตอนนี้ตั้งครรภ์6สัปดาห์กว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีกว่า หลังจากที่สั่งยากับหมอหยงไปทาน โดยทานยา
     สมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไปเพียง1เดือน ก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/08/58Smiley face      คุณวัลลภา พูลสวัสดิ์ อายุ33ปี เคยฉีดสีตรวจท่อนำไข่ พบว่าอุดตันทั้ง2ข้าง
     หมอแผนปัจจุบันแจ้งว่าไม่สามารถติดบุตรเองได้ ต้องทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น
     แต่หลังจากมารักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนไป3เดือน ก็สามารถ
     ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/08/58


Smiley face      คุณศิริกานดา อินทิจันทร์ อายุ39ปีและครอบครัว ตอนนี้คลอดน้องพอใจแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยงโดยรับยา
     สมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไปทาน3เดือน ก็สามารถติดบุตรเองได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/08/58Smiley face      คุณกัลยา วิทยาสิน อายุ34ปี จากลพบุรี ก่อนหน้านี้มีปัญหาปวดบ่า
     ชาหลัง ปวดประจำเดือน ปล่อยมา3ปี หลังมารักษากับหมอหยงตาม
     คำเเนะนำของเพื่อน โดยทานยาเพียง2เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/08/58Smiley face      คุณพิมวรัน พุทธิสาร ตอนนี้คลอดน้องออกัสแล้ว ปัจจุบันน้องออกัส
     ขวบเก้าเดือน ซึ่งคุณพิมวรันได้ติดต่อมาหาคุณหมอแจ้งให้ทราบว่า
     หลังมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงโดยรับยาไปเพียงชุดเดียว(1เดือน)
     ก็สามารถติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/58


Smiley face      คุณมณีวรรณ พันธ์กว้าง อายุ39ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากที่เดินทางมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดแนะนำ
     ชนิดแคปซูลไป3ชุด(3เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/07/58


Smiley face      คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจง อายุ 34ปี จากลพบุรี ตอนนี้
     ตั้งครรภ์แล้ว มีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)มา3ครั้ง
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด(3เดือน)ต่อด้วย
     ยาแคปซูลชุดเข้มข้นอีก1ชุด และทานยาต้มอีก2เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/07/58


Smiley face      คุณพุทธิสิทธิ์ และคุณวรันทร วงศ์ราชบุตร ตอนนี้ตั้งครรภ์13สัปดาห์เเล้ว
     เคยกินยาจีนมา2ที่(ประมาณ6เดือน)และฉีดเชื้อ(iui)อีก3ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยคุณวรันทรทานสมุนไพรจีน 4เดือน จึงได้
     กลับไปฉีดเชื้ออีกรอบ ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/07/58


Smiley face      คุณพรนิภา โพธิ์งาม อายุ34 ตอนนี้ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 2ปีกว่า หลังจากมารักษากับ
     หมอหยงโดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยง 2เดือนกว่า ก็สามารถ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/58


Smiley face      คุณกัลยาณี หลักคำพันธ์ จากขอนแก่น อายุ37ปี ปัจจุบันอายุครรภ์ 5เดือน
     ปล่อยมา7ปี มีปัญหาท่อนำไข่ซ้ายตันเพราะผังผืด ซีสต์ที่รังไข่ และมีเนื้องอก
     ที่มดลูกขนาด 3ซม. หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยง เจริญบุตรคลินิก
     ไปทานเพียงชุดเดียว (ชุด1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/07/58


Smiley face      คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัย (คุณน้ำหวาน) อายุ37ปี ซึ่งมีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมาปีกว่า เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับคุณหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป3เดือนแรก
     แล้วทานยาต้มต่อเนื่องอีก2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/07/58


Smiley face      คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ33ปี จากโคราช ซึ่งมีปัญหามีบุตรยาก
     มีปัญหาท่อนำไข่ตีบทั้ง2ข้าง เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง โดยหมอแผนปัจจุบัน
     แจ้งว่าโอกาสติดเเค่1-2% เลยลองทำเด็กหลอดแก้วอีก 1ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/07/58


Smiley face      คุณเอกราช คุณพรนภา ศรีสร้างคอม ซึ่งมีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา4ปี
     และมีอาการประจำเดือนไม่ปกติ 2เดือนมาครั้ง หลังจากมารักษากับ
     คุณหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกไป5เดือน
     นอกจากประจำเดือนมาเยอะขึ้น และไม่ปวดแล้ว ยังสามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/07/58


Smiley face      คุณณัฏฐิดา นามวงศ์ ที่ตอนนี้ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้า
     นี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกเพียงชุดเดียว(1เดือน)
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/07/58


Smiley face      คุณปิยะนุช สมบูรณ์นาดี อายุ34ปี จากสมุทรปราการ ปัจจุบันคลอด
     น้องภูมิแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมารักษากับ
     หมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้มสูตรของหมอหยงไป2เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้สมใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/06/58


Smiley face      คุณธิดารัตน์ ธนะสิทธิ์ อายุ31ปี จากลพบุรี ปัจจุบันตั้งครรภ์
     ได้ 6เดือนแล้ว ซึ่งเคยเเท้งมา 2ครั้ง และมีปัญหามีบุตรยากมา 3ปี
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยง
     งเพียงชุดเดียว ชุด1เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/06/58


Smiley face      คุณอามีนา เริงสมุทร์ อายุ36ปี จากสงขลา ที่ตอนนี้ได้ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งมีปัญหามีบุตรยาก หลังจากสั่งยา(ชุดแนะนำ)
     จากเจริญบุตรคลินิกไปทานเพียงชุดเดียว ชุด1เดือน แต่ยังทาน
     ไม่หมดชุดเลย ก็ตั้งครรภ์สมใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/06/58


Smiley face      คุณรสสุคนธ์ ไทยบรรเทา สระบุรี ที่ตอนนี้ได้ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำ
     ของเพื่อนที่สมหวังจากที่นี่ โดยทานยาสมุนไพรจีนทั้งสามี ภรรยา 2เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/06/58


Smiley face      คุณภริดา อินทร์จันทร์ จากระยอง ซึ่งมีปัญหามีบุตรยาก หลังจาก
     สั่งยากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     สูตรของทางคลินิกเพียงชุดเดียว(1เดือน) ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/06/58Smiley face      ดวงนภา โพธิ์รส จากมหาสารคาม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ซึ่งมีปัญหามีบุตรยากหลังจากที่เดินทางไกลมารักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีน(ยาต้ม) เพียงเดือนกว่าก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/06/58Smiley face      คุณกรณิกา คำสุข จากเพชรบูรณ์ ตั้งครรภ์ 6สัปดาห์แล้ว ซึ่งก่อน
     หน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังสั่งยาจากทางคลินิกเจริญบุตรไปทาน
     โดยทานยาสมุนไพรจีน(สูตรเฉพาะ)เพียงเดือนเดียว ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/06/58Smiley face      จิตติพร มณีภาค จากอุบลราชธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้า
     นี้มีปัญหามีบุตรยากหลังจากที่เดินทางไกลมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกเพียงเดือนเดียวก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/06/58Smiley face      คุณรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ จากหาดใหญ่ ตอนนี้ตั้งครรภ์ 1เดือนแล้ว
     ซึ่งฝ่ายหญิงประจำเดือนมาน้อยเเค่2วันก็หมด ส่วนฝ่ายชายมีปัญหา
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังมารักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน
     เพียงเดือนกว่าก็ประสบความสำเร็จ ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/06/58


Smiley face      คุณนฤมล เฟื่องวงศ์ จากนครปฐม ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกเพียงชุดเดียว(1เดือน)
     ก็ประสบความสำเร็จ ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/06/58


Smiley face      คุณทวิภา แสงวิมาน ตอนนี้ตั้งครรภ์ 2เดือนกว่าแล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก มีลูกยาก ปล่อยมา 6ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งซื้อยากับหมอหยง โดยทานยา
     สมุนไพรจีนเพียง2ชุด (2เดือน) ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/06/58


Smiley face      คุณสุนิสา บำรุงธรรม คนไข้ของหมอหยงที่มารักษาภาวะ
     มีบุตรยาก ซึ่งตอนนี้ได้คลอดน้องเพลงลูกสาวที่น่ารัก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/05/58
Smiley face      คุณวิรุฬห์กิจและคุณธัชกร ตั้งสกุลกระจ่าง ตอนนี้ตั้งครรภ์
     13สัปดาห์ ซึ่งมีปัญหาเป็นpcosมีถุงน้ำที่รังไข่หลายใบ
     เคยฉีดเชื้อ3ครั้ง กระตุ้นไข่ได้3ใบ หลังจากมาตรวจรักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน5ชุด(5เดือน) ก็สำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/05/58


Smiley face      คุณปทุมทิพย์ อินตาลา ตอนนี้คลอดน้องบอส กีรศักดิ์แล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก มารับการรักษากับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิก ไป3เดือน ก็ตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/05/58Smiley face      คุณปทุมพร หงษ์บินโบก อายุ 36 ปี จากชลบุรี
     ตอนนี้ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามี
     บุตรยากปล่อยมา3ปี หลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยง
     โดยทานยาต้มสมุนไพรจีนเพียง2ชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/05/58


Smiley face      คุณดรุณี อายุ 39ปี จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบท่อนำไข่ตีบ ฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     หลังมารักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนเพียง 2ชุด
     ชุดเดือนเเรกทานเเคปซูลและปรับเป็นยาต้มในเดือนที่2 ก็สำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/05/58


Smiley face      คุณสราวุฒิ คนไข้ของหยงที่มารักษาภาวะมีบุตรยาก
     พิ่งคลอดน้อง ชนนน โตกิจ หรือน้องกล้า
     วันนี้ส่งรูปลูกน้อย มาให้คุณหมอได้ชม
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/05/58Smiley face      คุณธานิดา เลี่ยมมินพูล อายุ 33ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ16สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยากและ
     มีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้องเวลามีรอบเดือน หลังมารักษา
     โดยทานยาสมุนไพรจีน(สูตรของคลินิก)ไป4ชุด(4เดือน)ก็สำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/05/58


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 35ปี จากหาดใหญ่
     ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจพบ
     ท่อนำไข่ตัน1ข้าง มดลูกหนา ผังผืดเกาะเยอะ แต่หลัง
     ทานยาสมุนไพรจีนเพียง2ชุด(2เดือน)ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/04/58


Smiley face      คุณศิริรัตน์ รักช่วย อายุ 35 ปี จากพัทลุง มีปัญหา
     มีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วและฉีดเชื้อก็ไม่สำเร็จ
     อีกทั้งยังมีผนังมดลูกบางด้วย หลังจากทานสมุนไพรจีน(1เดือน)
     จึงตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/04/58


Smiley face      คุณสุชาดา กันกง ตอนนี้ตั้งครรภ์เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 2ปีกว่าก็ไม่ติด หลังจาก
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนกันทั้งคู่ เพียง 1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/04/58


Smiley face      คุณณภัสวรรณ เจนวิศาลพงศ์ อายุ35ปี จากหาดใหญ่
     ตอนนี้สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยให้มี
     น้องคนที่2ก็ไม่ติดซักที จึงตัดสินใจสั่งยาชุดพิเศษไปทาน
     ปรากฏว่าสามารถตั้งครรภ์ได้เองด้วยยาเพียงชุดเดียว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/04/58


Smiley face      คุณอรประภา อินแก้ว จากลำปาง ตอนนี้ตั้งครรภ์ 7สัปดาห์
     ซึ่งเคยรักษาโดยการฉีดเชื้อ2ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ แต่หลังจากมารับการรักษากับหมอหยงโดย
     ทานยาสมุนไพรจีน(ชุดเทานทั้งคู่)พียงชุดเดียวก็ติดบุตร
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/04/58


Smiley face      คุณเปรมยุดา และคุณภูมิมินทร์ ซึ่งตอนนี้สามารถติดบุตรแล้ว
     หลังจากมารับการรักษากับคุณหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีน
     เพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/03/58Smiley face      คุณวิภาวรรณ เถื่อนมูล จากขอนแก่น สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ไปทานประมาณ 3เดือนก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/03/58Smiley face      คุณวีรตา ประเสริฐวัฒนะสิน อายุ35ปี จากสุพรรณบุรี
     ที่ตอนนี้สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ
     ก็ไม่ติดและกำลังจะไปทำอิ๊คซี่ แต่หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานยายาสมุนไพรจีนไปเพียงชุดเดียว ก็ตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/03/58


Smiley face      คุณธนิตดา ชมพูทอง จากสมุทรปราการ ตอนนี้ตั้งครรภ์เเล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 2ปี หลังจากมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาต้มเพียง
     ชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/03/58


Smiley face      คุณปทุมทิพย์ อินตาลา สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7เดือนกว่า หลังจากทานสมุนไพรจีน
     กับหมอหยงประมาณ 3เดือน ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/03/58Smiley face      คุณลลิตา ผิวขำ จากหาดใหญ่ สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     และกำลังจะคลอด ซึ้งก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก
     หลังจากบินมารับยาชุดพิเศษกลับไปทานเพียงชุดเดียว
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/02/58

Smiley face      คุณอโนมา ศรีแก้ว จากหนองบัวลำภู ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์
     ซึ่งก่อนหน้านี้พยายามมา11ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนกับ
     หมอหยงเพียงชุดเดียว(1เดือน)ก็สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/02/58Smiley face      คุณกัลยาและคุณยุทธชาติ อายุ38ปีทั้งคู่ มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนประมาณเดือนกว่า
     ก็ประสบความสำเร็จ สามารถตั้งครรภ์เองได้ตามธรรมชาติอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/02/58Smiley face      คุณหนึ่งฤทัย อิทรเสถียร อายุ 45 ปี สามารถตั้งครรถ์ได้ ซึ่งก่อน
     หน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ไม่สำเร็จ
     จึงมารักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีน อยู่ประมาณ 4-5 เดือน
     ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ก็ได้ผลสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/01/58


Smiley face      คุณอาชวี สมาธิวัฒน์ อายุ 38 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ซึ่งก่อน
     หน้านี้มีปัญหามีลูกยาก ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีซีสต์ หลังจาก
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาประมาณ 3 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/02/58


Smiley face      คุณเนาวรัตน์ พลเลขา ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์
     เคยมีปัญหามีบุตรยาก มีไข่เพียง 1 ใบ หลังสั่งยา
     จากหมอหยงไปทาน 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/02/58

Smiley face      คุณจุมพิศตา จันทร์งาม จากพิษณุโลก ตรวจพบการตั้งครรภ์
     ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากได้สั่งยา
     จากหมอหยงไปทานได้เพียง 1 เดือนก็เห็นผล ตั้งครรภ์สมใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/01/58Smiley face      คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ ตรวจพบการตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์
     ซึ่งประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     มา 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง แต่หลังทานสมุนไพรจีน
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/01/58


Smiley face      คุณลลิตา อายุ 37 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อก็ไม่ประสบผลสำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงประมาณ 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/12/57


Smiley face      คุณอุไรวรรณ นุตตะโยธิน ตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ หลังจาก
     สั่งซื้อยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทานเพียง 1 เดือน
     ซึ่งก่อนหน้านี้พยายามอยู่ 6 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/57Smiley face      คุณพูนสุข หลังจากที่มารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยง
     จนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันน้องอายุขวบ7เดือนแล้ว
     และมารับการรักษาเพื่อให้มีน้องคนที่ 2
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/57Smiley face      คุณพิชญาภร ธัญธรัตน์ ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์ หลังจาก
     สั่งซื้อยากับหมอหยงไปทานเพียงชุดเดียว (1เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/57Smiley face      ส.อ.หญิง วริศรา และคุณวิชชา ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     หลังจากทานยากับหมอหยงประมาณ 1 เดือนกว่าๆ
     โดยก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/57Smiley face      คุณชัยวัฒน์-คุณกิ่งกาญจน์ เจ้าของปั๊มปตท.นครปฐม ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก
     ด้วยการทานยาชุดพิเศษกับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     เพียง 2 ชุด(2 เดือน)ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/57


Smiley face      ปลัดอธิพงษ์และภรรยา ตรวจพบการตั้งครรภ์หลังจากมารักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก เป็นระยะเวลา 2 เดือน
     และนำผลตรวจการตั้งครรภ์มาให้คุณหมอตรวจเช็คความสมบูรณ์
     ของตัวอ่อน พร้อมรับยาบำรุงครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/57


Smiley face      คุณศิริกานดา อินทิจันทร์ อายุ38ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์
     ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดเชื้อมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงมา
     รักษาด้วยการมาทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานไปได้ 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/10/57


Smiley face      คุณภานุรัตน์ รูปเทวินทร์ ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ 7 สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และได้มาทำการรักษา
     ด้วยการทานยาสมุนไพรจีนกับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานไปได้ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/57


Smiley face      คุณสุนิสา บำรุงธรรม จากจันทบุรี ตั้งครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์
     หลังจากสั่งยากับคุณหมอหยง ชุด 1 เดือน ไปทานเพียงชุดเดียว
     ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหามีลูกยาก แต่ไม่สะดวกเดินทางมารักษาที่คลินิก
     จึงโทรมาปรึกษากับคุณหมอ เพื่อให้คุณหมอจัดส่งยาให้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/57


Smiley face      คุณอิทธิพลและภรรยา หลังจากคลอดน้องยูจุล โดยก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก และได้มารักษาด้วยการทาน
     ยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงประมาณ 1 เดือน ซึ่งน้องยูจุล
     เป็นลูกชายคนที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จจากการรักษากับหมอหยง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/10/57


Smiley face      คุณปภังกร จากจังหวัดระยอง ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนแล้ว
     หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยระหว่าง
     การรักษา สุขภาพในส่วนอื่นก็ดีขึ้นด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/09/57Smiley face      คุณสราวุฒิ จากราชบุรี หลังจากที่ตรวจพบการตั้งครรภ์
     ได้ 6 สัปดาห์ ซึ่งมารักษาอาการน้ำเชื้ออ่อน(ฝ่ายชาย)
     และอาการคุณภาพไข่ไม่สมบูรณ์(ฝ่ายหญิง)กับหมอหยง
     โดยทานยาสมุนไพรจีนเป็นเวลา 2 เดือน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/09/57


Smiley face      คุณวันเลาะห์ หลังจากที่พึ่งคลอดน้องท๊อฟฟี่ มีปัญหามีลูกยาก
     แต่ไม่สะดวกเดินทางมารักษา จึงโทรปรึกษากับคุณหมอหยง
     โดยเล่าประวัติและอาการเพื่อให้คุณหมอจัดส่งยาให้ หลังจาก
     ได้รับยาสมุนไพรจีนไปทาน 1 เดือน ก็มีบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/09/57


Smiley face      คุณกานดา หลังจากเดินทางไกลจากเชียงใหม่ มารักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้สมใจ หลังจากนั้น
     จึงมารับยาชุดพิเศษ เพื่อบำรุงครรภ์ป้องกันการแท้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/09/57


Smiley face      คุณนิดา คลอดน้องเอเชียแล้ว หลังจากที่มาทานยารักษาภาวะ
     มีบุตรยากกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกประมาณ 2 เดือน ซึ่ง
     ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปทำอิ๊กซี่แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/08/57Smiley face      คุณพรศรี จากสระแก้ว ตอนนี้ได้ตั้งครรภ์ 7 สัปดาห์แล้ว
     หลังจากที่มารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยง โดยทานยาไป1เดือน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/08/57
Smiley face      คุณปลากับคุณนัท หลังจากที่เคยทานยาชุดพิเศษกับคุณหมอ
     จนมีน้องภีมสมใจ วันนี้มารับยาบำรุงชุดพิเศษให้น้องภีมภีมทาน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/08/57
Smiley face      คุณภาวิณี หลังจากที่มารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยง
     ตอนนี้ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว โดยทานยาชนิดแคปซูล
     ของทางคลินิกเพียงชุดเดียว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/08/57Smiley face      ด๊อกเตอร์ เกียรติศักดิ์และภรรยา ตรวจพบการตั้งครรภ์
     หลังจากทานยาชุดพิเศษของทางคลินิกเพียงชุดเดียว
     วันนี้มารับยาชุดพิเศษไปเพิ่มอีกชุดเพื่อบำรุงครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/07/57Smiley face      คุณปิยานุชและครอบครัวหลังจากทานยากับหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จมีน้องที่น่ารักสมใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/07/57
Smiley face      คุณณัฐกาญจน์ หลังจากที่ทานยาของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว
     ก็มีน้องสมความปรารถนา ท้อง8เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/07/57
Smiley face      คุณพิมพ์และคุณเฮง มารักษาภาวะมีบุตรยากแล้วประสบความสำเร็จ
     มีบุตร 1 คน หลังทานยาเพียงชุดเดียวและมารักษาเพื่อมีน้องคนที่2
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/07/57
Smiley face      ครอบครัวคุณดาว ได้สมาชิกตัวน้อยที่น่ารัก สมบูรณ์และแข็งแรง
     หลังจากมาทานยา 1 เดือน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/06/57
Smiley face      คุณเปิ้ล จากลพบุรี แบ่งปันภาพลูกสาวน่ารักๆมาให้
     ทานยากับหมอหยงประมาณ 1 เดือน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/57

รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ทางline@ Id: @charuenbud 
หรือกดเพิ่มเพื่อนที่นี่
Add Friend
จองคิวทางโทรศัพท์ 0971538998, 0806880588   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014