*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3

Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 37 ปี และคุณบุญฤทธิ์ เพชรหิน จากจังหวัดตรัง
     ได้คลอดน้องธามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้ง ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/60

 Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี และคุณสินพงศ มากพัน อายุ 40 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ที่ได้คลอดน้องเพ็ชรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องได้ 1 ขวบแล้วคะ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ หลังจากคลอดไปแล้ว เพิ่งติดต่อกลับมาที่คลินิก
     ว่ามีข่าวดีในการรักษาครั้งก่อน ครั้งนี้อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมาเข้ารับการรักษาอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/60

 Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องก้านตองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด
     ทานยาชุดที่ 2 ยังไม่หมดเลย (ทานเกือบ1เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/60

 Smiley face
     คุณจันทนา ชะไวย อายุ 32 ปี จากจังหวัดชลบุรี​ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/60

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้คลอดน้องณฬาและต้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว และได้ลูกแฝดอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/60

 Smiley face
     คุณณัฐสรัญ เชื้อหยก อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเจ้านาย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/60

 Smiley face
     คุณพรรณี หวังประเสริฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์? ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ทานชุดแนะนำชายและหญิง 2 เดือน, ชุดมาตรฐาน 1เดือน, และชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/60

 Smiley face
     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คลอดน้องต้นหอม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาล
     พบว่าผนังมดลูกบางมาก หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิกอีก 2 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/60

 Smiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามารักษามีไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/60

 Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 37 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 7 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อน ครั้งแรกไม่ติดปรับทานยา
     ชุดเข้มข้นต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/11/60

 Smiley face
     คุณเนตรนภา สร้อยสุข อายุ 30 ปี จากกรุงเทพ ได้คลอดน้องโอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 7 เดือน หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/11/60

 Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา สังข์สวัสดิ์ อายุ 31 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือนจะมีประจำเดือน
     1 ครั้ง ปวดไมเกรนเป็นประจำ ฝ่ายชายดื่มเหล้าเป็นประจำ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำ ก่อนที่จะเปลี่ยน
     มาทานยาชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ทั้งคู่ ทานได้แค่ครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ฝ่ายหญิงอาการปวดไมเกรนก็หาย ฝ่ายชายร่างกายแข็งแรงขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/60

 Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง, ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     ทานยาจีนแบบต้มเอง โดยการหาหมอจีน 2 คน คนละ 6 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือนของผู้หญิงทานยาชุดรองพิเศษ และของผู้ชาย
     ทานยาชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/11/60

 Smiley face
     คุณนงนุช ยอดวงษ์ อายุ 35 ปี จากนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องต้นปาล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่าหลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/60

 Smiley face
     คุณสุไพรรัตน์ พัวพรสวรรค์ อายุ 32 ปี และคุณคมกริช หมื่นโฮ้ง อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     และคลอดน้องเฟย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทานยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิกของ
     ณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/60

 Smiley face
     คุณทิพย์สุนันท์ สนทะมิโน อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/60

 Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องกรุ๊งกริ๊ง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้งไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/11/60

 Smiley face
     ชีวารัตน์ สายพันธ์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดอยุธยา ที่ให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ และคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ โดยทานยาไปแค่ 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/11/60

 Smiley face
     คุณศิรประภา โชตินอก จากจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง มีเนื้องอกที่มดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/60

 Smiley face
     คุณเอื้อมเดือน เถื่อนรักษ์ อายุ 35 ปี และคุณสมยศ สุดหอม อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุโขทัย
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา จนคลอดน้องณดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/60

 Smiley face
     คุณจิตมาส วิชัยดิษฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ และคลอดน้องอลินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงยังไม่ทันหมดชุดแรก ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/60

 Smiley face
     คุณทิพวัลย์ ปัญญาทิพย์ อายุ 35 ปี และคุณพิจักษณ์ วัชระกุล อายุ 49 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา
     ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องฟู่หงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ไป 4 เดือน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ และยังรับยาบำรุงหลังคลอดจากคุณหมอหยงมาทานอย่างต่อเนื่อง
     เพื่อบำรุงทั้งคุณแม่และน้องด้วยคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/60

 Smiley face
     คุณลำไพ ศรีสุวงษ์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานยาชุดเบสิก
     ทานยาไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/60

 Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดกระตุ้นไข่
     ได้แค่ใบเดียว เลยไม่สามารถเก็บไข่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด ในเดือนแรก และทานยาชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 และ 3
     รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/60

 Smiley face
     คุณอาหาหมัด มะดีเย๊าะ อายุ 32 ปี และ คุณแวคอดีเย๊าะ มะรอแม อายุ 30 ปี จากจังหวัดนนทบุรี
     ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องคอลฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาที่หน่วยมีบุตรยาก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 3 ครั้ง
     ก็ยังไม่ติด โดยรอบฉีดน้ำเชื้อครั้งที่ 4 ตรวจพบซีสต์ประมาณ 4 ซม ฝ่ายหญิงได้มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/60

 Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 29 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด แล้วปรับมาเป็นทานชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 และ 4 ในเดือนที่ 4 ทานยาไปได้แค่ 11 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/60

 Smiley face
     คุณรานี วัฒนะเสวี อายุ 31 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนสำเร็จและคลอดน้องเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยผ่าตัดปีกมดลูกออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นช็อกโกแลตซีสต์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/60

 Smiley face
     คุณประภาสิริ แต้มเขียนนอก อายุ 36 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/60

 Smiley face
     คุณรพีพรรณ แสงดี อายุ 28 ปี จากจังหวัดชุมพร ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนคลอดน้องน้ำชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาแล้ว 2 คน แต่อยากมีคนที่ 3
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีก็ไม่ติด พอติดก็มีภาวะแท้งคุกคามจนแท้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา แล้วทานยาบำรุงครรภ์ในช่วงตั้งครรภ์
     รอบนี้สามารถตั้งครรภ์จนคลอดไม่หลุดซ้ำอีก คลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/60

 Smiley face
     คุณวิลัยวรรณ เยมสันเทียะ อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันที่โรงพยาบาล ปล่อยมาตลอด 1 ปีกว่า
     ก็ไม่ท้อง ตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างซ้ายอุดตัน โดยหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/60

 Smiley face
     คุณสุภาพร ไอ่สาม จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     และได้คลอด น้องศรสวรรค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้องได้ 11 เดือนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/10/60

 Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/10/60

 Smiley face
     คุณเพ็ชรรัตน์ เทพทองดี อายุ 33 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยง ทานไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/60

 Smiley face
     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี ที่ได้พาน้องยันต์ มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและสุขภาพ
     ที่เเข็งแรงของน้อง ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ทำอิ๊คซี่ที่เยอรมัน
     3 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/60

 Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากทานยาคุณหมอหยงไปเพียง 4 เดือน โดยรอบหลังทานชุดแนะนำพิเศษ
     2 เดือน จนตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ 5 เดือนกว่าแล้ว และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน
     คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้เลยคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/10/60

 Smiley face
     คุณลินดา หวันตาหลา อายุ 32 ปี จากจังหวัดสตูล ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จและได้คลอดน้องอาซิซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/60

 Smiley face
     คุณวริยา ซังยัง อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ยาต้มชุดเข้มข้น และชุดประหยัด รวมทั้งหมด 7 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/10/60

 Smiley face
     คุณธัญญ์ฐิตา โชติเสถียรธนพร อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/10/60

 Smiley face
     คุณอัญชสา ดำรงทวีศักดิ์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษา จนคลอดน้องโซลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนมารักษา เคยท้องเองธรรมชาติ
     แต่ลูกผิดปกติ เป็น trisomy เลยต้องทำ icsi เพื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ก่อนที่จะย้ายเข้า
     โพรงมดลูก แต่ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ก็เลยมารักษากับหมอหยง มาเอายาไปทานบำรุงรังไข่ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรก หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดมาตรฐาน
     เดือนที่2 ทานชุดเบสิก กลับไปทำอิ๊คซี่อีกครั้ง ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/60

 Smiley face
     คุณชุติพร พันธุ์แก้ว อายุ 37 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ติด 2 ครั้ง แล้วท้องลม1 ครั้ง แท้งเอง 1 ครั้ง จากนั้นทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง
     แต่ครั้งแรกเด็กหยุดการเจริญเติบโต ครั้งที่สองก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ได้มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์
     จากคุณหมอไปทานอย่างต่อเนื่อง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/60

 Smiley face
     คุณกาญจนรัตน์ วณิชศรีโรจน์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ครั้งแรกทานยาชุดแนะนำไป
     1 เดือนก็ตั้งครรภ์ แต่แท้งไป หลังจากนั้นมาทานยาชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนก็ตั้งครรภ์อีกครั้ง ครั้งนี้ลูกน้อยในครรภ์แข็งแรงสมบูรณ์ดี ใกล้คลอดแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/60

 Smiley face
     คุณจุไรรัตน์ และคุณอนุชน บัวสงค์ อายุ 33 ปี และ 31 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา จนคลอดน้องเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/60

 Smiley face
     คุณลลิตา จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่ติด ทำการฉีดน้ำเชื้อ IUI 2 ครั้ง
     ไม่ติด ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรชุดพิเศษของคุณหมอหยง 1 ชุด
     ไปตรวจซ้ำ คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มมาประมาณ40% แล้วกลับไปทำ IUI ก็ตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/60

 Smiley face
     คุณดลพร เหล็กเทศ อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
     ทานยาเบสิกในเดือนแรก ในเดือนที่ 2 เปลี่ยนมาทานชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 3
     ทานชุดประหยัดทานไป 7 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/60

 Smiley face
     คุณธันยธร เฉียบแหลม อายุ 39 ปี และคุณกเชษฐ์ กิ่งชนะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดพะเยา
     ได้คลอดน้องภูคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ท่อนำไข่อุดตัน
     2 ข้าง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/60

 Smiley face
     คุณขนิษฐา แก้วบุญเรือง อายุ 26 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/10/60

 Smiley face
     คุณสุธานุช ชื่นคำ อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้คลอดน้องไอดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/60

 Smiley face
     คุณสุกัญญา เรืองนิคม อายุ 32 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/09/60

 Smiley face
     คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 32 ปี และคุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายไปตรวจน้ำเชื้อ
     ผลที่ได้ไม่มีสเปิร์มเลยแม้แต่ตัวเดียว (อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/09/60

 Smiley face
     คุณอุทุมพร กุลทอง อายุ 32 ปี และคุณกิตติพงษ์ ไชยปลอด อายุ 28 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     ข้างซ้ายตันเล็กน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/09/60

 Smiley face
     ุณอรนุช แซ่หญ้า อายุ 23 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/09/60

 Smiley face
     คุณเมสุดา ปานอ่อน อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัด
     ในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดพิเศษในเดือนที่ 2 และฝ่ายชายทานยาชุดเข้มข้น
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/09/60

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา วงศ์อรินทร์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ต่อด้วยชุดประหยัดอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/09/60

 Smiley face
     คุณจีรภา มีบ้านต้น อายุ 27 ปี จากจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เป็น PCOS ถุงน้ำในรังไข่และฮอร์โมนเพศชายในเลือดสูง
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ประจำเดือนไม่มาถ้าไม่ทานยาปรับฮอร์โมน เคยรักษาแบบทานยา
     กระตุ้นไข่ตก 3 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/09/60

 Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือน
     เดือนที่ 1 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/09/60

 Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจาก
     และทานยาบำรุงครรภ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ ซึ่งหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็เป็นเช่นนั้นตามชีพจรเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/09/60

 Smiley face
     คุณเจษฎาภรณ์ ดาวนัน อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร ปวดประจำเดือน หลังจาก
     มาทานยาชุดเบสิกในเดือนที 7 กับ 8 และเดือนที่ 9 ทานยาต้มแค่ครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร และอาการปวดประจำเดือนก็หาย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/09/60

 Smiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จากนั้นผ่าตัดเนื้องอกอีก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/09/60

 Smiley face
     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     ผนังมดลูกบาง 6 มิล เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/09/60

 Smiley face
     คุณนพมาศ เอมคล้า จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน เดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/09/60

 Smiley face
     คุณทัศนีย์ พุ่มขจร อายุ 38 ปี จากจังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง มา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/09/60

 Smiley face
     คุณณภัทร พันธุ์ศิริ อายุ 34 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกและผังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/09/60

 Smiley face
     คุณกุลภัสสร กงสุวรรณ อายุ 26 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/09/60

 Smiley face
     คุณอรพรรณ ฮาดกัญญา อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาไป 6 เดือน ทานชุดแนะนำพิเศษเดือนที่ 1 เดือนที่ 2-3 ทานชุดเข้มข้น
     เดือนที่ 4-5 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่ 6 ทานยาชุดพิเศษ และฝ่ายหญิงทานไป 4 เดือน
     เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 ทานยาชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 4 ทานชุดเบสิก
     ซึ่งปรับยาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งครรภ์ได้ในชุดพิเศษ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/09/60

 Smiley face
     คุณจิรวัฒน์ ตั้งใจ อายุ 30 ปี และคุณสุเมวดี ตั้งใจ อายุ 29 ปี ได้คลอดน้องน่านน้ำ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตรวจไม่พบสเปิร์มเลยซักตัว (สเปิร์ม=0ตัว) หลังจากทราบผลว่า
     ไม่มีตัวสเปิร์มเลย ก็มาทานยาหมอหยงชุดแนะนำต่ออีก 2 เดือน (รวมทาน 4 เดือน)
     แล้วกลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง ก็พบสเปิร์มถึง 16 ล้านตัว และหลังจากมาทานยาชุดแนะนำ
     ต่ออีก 1 เดือน ก็ตรวจพบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น ถึง 117 ล้านตัว สุดท้ายไปตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้น
     ถึง 159 ล้าน ทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำไป 6 เดือน ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/09/60

 Smiley face
     คุณสุพนิดา ตุ่นลำ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ1 ครั้ง มีซีสต์รอบมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำในเดือนแรก เดือนที่ 2 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 3 ทานยาชุดประหยัด
     และ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/09/60

 Smiley face
     คุณสุดารัตน์ เกิดฤทธิ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดเชื้อ2ครั้งและทานยาสมุนไพรจากที่อื่นมา
     8 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ฉีดเชื้อ โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 4 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำ ในเดือนที่ 5 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/09/60

 Smiley face
     คุณพัทธนันท์ และคุณสมโชค วัฒนะ อายุ 32 ปี และ 33 ปี จากจังหวัดอยุธยา
     ได้คลอดน้องอิคคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทานยากระตุ้นการตกไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/09/60

 Smiley face
     คุณมาเรียม นำยูรี อายุ 26 ปี จากจังหวัดสระบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     กับโรงพยาบาลเอกชนแต่ก็ยังไม่ท้อง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ทานยายังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/09/60

 Smiley face
     คุณทิพย์รัตน์ เรืองราย อายุ 27 ปี และคุณอาทิตย์ สร้อยสลับ อายุ 32 ปี จากจังหวัดชุมพร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/09/60

 Smiley face
     คุณรัตติยาพร แสงสะกา อายุ 31 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ได้คลอดน้องมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน และทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 02/09/60

 Smiley face
     คุณโมลี สุภัทรนิยพงศ์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ไข่มีขนาดเล็ก มีเนื้องอกในมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร
     รอบประจำเดือนไม่ปกติ 45-90 วันครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/09/60

 Smiley face
     คุณรัชดา คดีเวียง อายุ 45 ปีจากจังหวัดพิษณุโลก ได้คลอดน้องข้าวหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/08/60

 Smiley face
     คุณมณีรัตน์ จ่าอินทร์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนแรกทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ และในเดือนที่ 3 ทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/08/60

 Smiley face
     คุณจอย หอมอัม อายุ 38 ปี และคุณสุนทร ยัสโยธา อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/08/60

 Smiley face
     คุณชิชากร ซูงีอิ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโนะโซะมุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยง ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/08/60

 Smiley face
     คุณสุมาลี แสนกันยา อายุ 38 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยตรวจพบมีผังผืด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/08/60

 Smiley face
     คุณปธาริดา สิหามาตย์ อายุ 26 ปี ได้คลอดน้องเก็ทต้าร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/08/60

 Smiley face
     คุณวรรณภัสสร อินทจักร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/08/60

 Smiley face
     คุณจารุวรรณ ช่วยชู อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทานยาคุมกำเนิดมา 10 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/08/60

 Smiley face
     คุณโสรยา ทิพย์ประเสริฐ จากจังหวัดอยุธยา ได้คลอดน้องตั๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     เดือนแรกทานยาสมุนไพรจีนแบบต้ม ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนแบบแคปซูล
     ในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/08/60

 Smiley face
     คุณฐิติรัตนน์ อินนา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือนกว่า ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     มีอาการปวดประจำเดือนเป็นอย่างมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็หายปวดประจำเดือนอีกทั้งประจำเดือนยังมาตรงเป็นปกติ ซึ่งช่วยให้นับวัน
     ไข่ตกได้ง่ายขึ้น จากนั้นก็ติดบุตรตามธรรมชาติเลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/08/60

 Smiley face
     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องนิวตันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์แล้วแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และครั้งนี้ยังทานยาบำรุงครรภ์
     อย่างต่อเนื่องจนคลอดเลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/08/60

 Smiley face
     คุณฐิติวรรณ เยาว์ด้วง อายุ 33 ปี จากจังหวัดสงขลา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 2 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 1 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกในเดือนที่ 2 ทานยายังไม่ทั้งหมดชุดที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/08/60

 Smiley face
     คุณชัญญกัญญ์ ชัยพรวัฒนะสกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เป็นซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตรหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
      ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตรก็หายด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/08/60

 Smiley face
     คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องต้นเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบมดลูกมีขนาดเล็ก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/08/60

 Smiley face
     คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดตรัง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/08/60

 Smiley face
     คุณจารุวรรณ กลับทอง จากจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ หลังจากคลอดน้องตงตง ตอนนี้ได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดเเนะนำ
     1 เดือน ต่อด้วยยาต้มชุดแนะนำ 1 เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำพิเศษอีก 1 ชุด หลังทานยา
     เดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดก็ตั้งครรภ์ มารอบนี้ไม่ต้องทานยาก็ท้องเองได้เลย และยังคงให้ความไว้วางใจ
     สั่งยาบำรุงครรภ์ ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/08/60

 Smiley face
     คุณละมุน ทันไธสง อายุ 43 ปี และคุณละเอียด ทันไธสง อายุ 45 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/60

 Smiley face
     คุณลัดดา แพงศรีรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 2 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/60

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีปราชญ์ และคุณฉัตรชัย สทิตภัทร อายุ 36ปี และ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/08/60

 Smiley face
     คุณวรันทร-พุทธิสิทธิ์ หลังจากที่คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุขภาพของ
     น้องเซนกับคุณแม่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้
     เคยมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงโดยทานยาไปประมาณ 4 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/08/60

 Smiley face
     คุณแนน แสงแดง อายุ 37 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คลอดน้องเอ็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/08/60

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/08/60

 Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันธ์สาทิตย อายุ 35 ปี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/08/60

 Smiley face
     คุณพรหมพร บุญตัน อายุ 30 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 8 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 02/08/60

 Smiley face
     คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องจีโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ไปทานกันทั้งคู่ โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน)
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/08/60

 Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/60

 Smiley face
     คุณพัชรีพร ศรีสุทัศน์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดสงขลาด้วย ได้คลอดน้องมีมี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยตรวจพบซีสต์ 4 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/07/60

 Smiley face
     คุณปริชาติ ชาญณรงค์ และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ จากจังหวัดสมุทปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ได้ 18 สัปดาห์แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/07/60

 Smiley face
     คุณสมศรี และคุณเกษม มะเสนา จากจังหวัดกาฬสินธ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีขนาดของท่อรังไข่เล็กกว่าปกติ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/07/60

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยงทานยาไป
     1 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วครั้งเดียวติดเลย แถมได้ลูกแฝดอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/07/60

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ นามเสนา อายุ 38 ปี และคุณริทธรอน บ่อเพชร อายุ 42 ปี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานยาไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/07/60

 Smiley face
     คุณสุภัคพร ภูจอมเพชร อายุ 28 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/60

 Smiley face
     คุณสุชาดา และคุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 34 ปี และ 36 ปี จากพัทลุง ได้คลอดน้องต้นบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ เคยตรวจพบ เนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป2ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/07/60

 Smiley face
     คุณศรีสุดา ไชยจักร์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 6 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/07/60

 Smiley face
     คุณสมฤทัย บุญมี อายุ 26ปี และคุณณัฐธชนพงศ์ สินอ้วน 28 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 4 เดือน เคยรักษา
     ด้วยวิธีทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง และทานยาปรับฮอร์โมนเมื่อประจำเดือนไม่มา
     และผลการตรวจ จากสูตินารีแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าฮอร์โมนไม่ปกติทำให้ไข่ไม่ตก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/07/60

 Smiley face
     คุณไพริศรยา มหาสนิท อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องส้มแป้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/07/60

 Smiley face
     คุณศิริภานันท์ และคุณศริตวรรชณ์ มะเริงสิทธิ์ อายุ 35 ปี และ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียงเดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/07/60

 Smiley face
     คุณปัญญาภรณ์ พินญาณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 18 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นใน 5 เดือนแรก
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำอีก 3 เดือน และทานยาต้มชุดเข้มข้น ไปอีก 1 เดือน
     ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 9 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/07/60

 Smiley face
     คุณสุวรรณา และคุณธาราทร นวลดุก อายุ 32 ปี และ 33 ปีจากจังหวัดพัทลุง ได้คลอดน้องจีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ (IUI) มา 1 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำในเดือนที่ 3 และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/07/60

 Smiley face
     คุณรัตนา สิทธิวงศ์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ประจำเดือนจะมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง ไข่ไม่สมบูรณ์ ใบเล็ก มีซีสต์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานยาไปทั้งหมด 9เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/07/60

 Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/07/60

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ และคุณโอภาส เลขพลการ จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องเอริ์ธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีเนื้องอกในมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) ถึง 8 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/07/60

 Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 39 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร
     ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่
     ทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/07/60

 Smiley face
     คุณอิงอุมา ชนะคุณ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ทานทั้งชายและหญิง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/07/60

 Smiley face
     คุณฐิติวรดา ยิ้มสีมา อายุ 34 ปี จากจังหวัดราชบุรี ได้คลอดน้องปุณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไปเพียง
      1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/07/60

 Smiley face
     คุณประดิฐา และคุณปานิศ จิตมหาวงศ์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานยาไป 3 เดือน เดือนที่ 3
     ทานยายังไม่หมดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/07/60

 Smiley face
     คุณปราณี-อรัญ ใยบัว อายุ 34,36 ปี จากจังหวัดราชบุรี ได้คลอดน้องJR (เจอาร์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 15 วัน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/07/60

 Smiley face
     คุณฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปีด้วย ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยรับการรักษาภาวะการมีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนคลอดน้องปรวัธน์ไปแล้ว
     มารอบนี้อยากมีน้องอีกคนแต่ก็ไม่ท้องสักที หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะ และไม่รอช้าที่จะมาทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยง เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/07/60

 Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปี จากจังหวัดพะเยา ได้คลอดน้องไบร์ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 ปี ฝ่ายชายพบมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/06/60

 Smiley face
     คุณลักษณาวดี ณพรานบุญ อายุ 28 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/06/60

 Smiley face
     คุณสิริมา-นพดล สระเเพอายุ 37 ปี จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องมะระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     และไม่มีสเปิร์มตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/06/60

 Smiley face
     คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องได้ 8 เดือนแล้วคะ วันนี้มาคลินิกเพื่อรับยาบำรุงหลังคลอดไปทาน
     เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/06/60

 Smiley face
     คุณชลีรัตน์ สิทธิมงคล อายุ 40 ปี จากจังหวัดดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมากกว่า 10 ปี ฝ่ายหญิงมีโรคประจำตัวคือ โรคโลหิตจาง
     และมีปริมาณไข่ที่ตกในแต่ละรอบเดือนน้อยกว่าปกติ เคยฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     1 ครั้ง แต่ไม่ติด เนื่องจากตรวจพบว่าปริมาณ ไข่ที่ตกน้อยกว่าคนปกติทั่วไป
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/06/60

 Smiley face
     คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจงอายุ 36 ปี จากจังหวัดลพบุรี ได้คลอดน้องทีฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)มา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด (3เดือน) ต่อด้วยยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน และทานยาต้มอีก2เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/06/60

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทานสมุนไพรจีนแบบต้ม
     จากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนแรกทานยา
     ชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังมารับยาบำรุงครรภ์ทานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/06/60

 Smiley face
     คุณอารีย์วรรณ และคุณธนาฤทธิ์ ไข่มุกข์ อายุ 33 และ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย
     ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยา
     ชุดเข้มข้นไป 2 เดือนก่อนที่จะปรับมาทานยาชุดมาตรฐานในเดือนที่ 3 และฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/06/60

 Smiley face
     คุณกมลรันต์ ศรีภูธร อายุ 26 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องนโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 3 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/06/60

 Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/06/60

 Smiley face
     คุณจันทภา โชติรดาภาณ์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/06/60

 Smiley face
     คุณกนกมณี หอมแก้ว และคุณกมลเดช อร่ามรัตนชัย อายุ 32 และ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/06/60

 Smiley face
     คุณธัญญารัตน์ ศรีอรุณโชค อายุ 28 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงทานไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3 เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ ทานทั้งหญิงและชาย
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/06/60

 Smiley face
     คุณนราพิณ แดงเงิน อายุ 29 ปี จากจังหวัดปัตตานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/06/60

 Smiley face
     คุณเพ็ญธนาลัย อัจฉริยวุฒิ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/06/60

 Smiley face
     คุณอัญชลี แผนศรี อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าเคยนี้ไปผ่าตัดต่อหมัน ปล่อยมีบุตรมาปีครึ่งก็ยังไม่ติด หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนแรก
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกยังทานชุดที่ 2 ไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/06/60

 Smiley face
     คุณอุทุมพร เทียกสม และคุณผไทเทพ ชูกรี อายุ 31 และ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกในเดือนที่ 2 ทานยายังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/06/60

 Smiley face
     คุณมลิสา ชูจันทร์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดราชบุรีที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชายจะเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้น และฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2 และ 3 ทานยายังไม่ครบ 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/06/60

 Smiley face
     คุณบุปผา สุนทรนันท์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าเคยนี้มีบุตรมาแล้ว อยากมีคนที่ 2 ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยทานยากระตุ้นรังไข่มาครึ่งปี
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     แล้วเปลี่ยนมาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น แต่ฝ่ายหญิงทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/06/60

 Smiley face
     คุณวรรณนิศา จันทา อายุ 25 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เป็นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย แต่ไม่เป็นพิษ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/06/60

 Smiley face
     คุณกัลยาภัสร์ และคุณกรวิสุทธิ์ กิติเวชอนันต์ อายุ 39 ปี และ 40 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI)
     5 ครั้งไม่สำเร็จ ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน 3 เดือน
     แล้วปรับเป็นยาสมุนไพรจีนแบบแคปซูลชุดดั้งเดิมต่ออีก 1เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/06/60

 Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/06/60

 Smiley face
     คุณสุดารัตน์ ฉายศรี อายุ 37 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องได้ 9 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/06/60

 Smiley face
     คุณจรรยา ทินวงค์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำหมันแบบถาวร และได้ไปผ่าตัดแก้หมัน
     แต่ปล่อยมา 3 ปีไม่มีวี่แววว่าจะตั้งครรภ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 4 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/06/60

 Smiley face
     คุณณัชชา เช่นรัมย์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอดน้องออยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีปีกมดลูกเพียงข้างเดียว เคยฉีดสีตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่
     ข้างซ้ายอุดตัน หมอแผนปัจจุบันแจ้งว่าไม่สามารถติดบุตรเองได้ ต้องทำเด็กหลอดแก้ว
     เท่านั้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไป 2 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/05/60

 Smiley face
     คุณเนตรนารี แจ่มทอง และคุณประจักษ์ ชุฑาลุต อายุ 38 ปี และ อายุ 43 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/05/60

 Smiley face
     คุณวราภรณ์ ศรีศศิ อายุ 25 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานยังไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/05/60

 Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยไปฉีดเชื้อ (IUI)
     ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/05/60

 Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 33 ปี จากจังหวัดระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมีตัง ตอนนี้น้องอายุ 6 เดือน ก่อนหน้า
     มารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี มีปัญหาประจำเดือน
     มาไม่ปกติรอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/05/60

 Smiley face
     คุณศิริมา มะลิงาม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/05/60

 Smiley face
     คุณณสุดารัตน์ บริสุทธิ อายุ 27 ปี จากจังหวัดตรังได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบซีสต์ขนาด 5.4 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 ชุด กลับไปตรวจอีกครั้งซีสต์ไม่มีแล้ว พร้อมทั้งมีข่าวดี
     ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/60

 


Smiley face     คุณเนาวรัตน์ จันทรวงศ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     วันนี้เข้ามาตรวจกับคุณหมอหยงและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/60

 


Smiley face     คุณณชมทิศา จงพิพัฒน์พล อายุ 31 ปี ได้สั่งยาบำรุงครรภ์คุณหมอหยงไปทาน
     เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรง คลอดง่าย ผิวดี ตอนนี้คลอดน้องแล้ว ก็ยังมาทานยาบำรุงหลังคลอดต่อ
     เพื่อบำรุงน้ำนม ขับน้ำคาวปลา ฟื้นฟูระบบสืบพันธ์ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ กระชับช่องคลอด
     เวลาปล่อยมีน้องคนต่อไปก็จะติดบุตรได้ง่าย สำหรับคนไข้ที่ไม่ได้มารักษากับทางคลินิก
     แต่อยากทานยาบำรุงครรภ์ หรือยาบำรุงหลังคลอด ก็สามารถสั่งยาไปทานได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/05/60

 


Smiley face     คุณศิวิไล วิทยา อายุ 33 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดแก้หมัน และท้องนอกมดลูกต้องตัดท่อนำไข่ไปหนึ่งข้าง เหลือท่อนำไข่
     เพียงข้างเดียว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/05/60

 


Smiley face     คุณปัทมา สำราญ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หมอบอกว่าท่อรังไข่ตีบ 1ข้าง ส่วนอีก1ข้างตัดออกไปก่อนแต่งงาน
     เคยไปฉีดเชื้อ (IUI) ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/05/60

 


Smiley face     คุณอรอุมา พิรักษา อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เป็นช็อกโกแลตซีสต์
     ขนาด 2 เซนติเมตร แล้วมีเลือดออกไม่หยุด เคยไปรักษาทานยาจีนจากที่อื่น
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 ชุด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/60

 


Smiley face     คุณพัทธนันท์ และคุณสมโชค วัฒนะ อายุ 32 ปี และ 33 ปี จากอยุธยา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ตอนนี้อายุครรภ์ 6 เดือนแล้วคะ ก่อนหน้านี้เคยทานยา
     กระตุ้นการตกไข่ แต่ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/60

 


Smiley face     คุณพิชาพัชร์ กุลมลิวัลย์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดระนอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของ
     คุณหมอหยงไป 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/05/60

 


Smiley face     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง มีถุงน้ำในรังไข เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด ทานทั้งชายและหญิง ชุดแรกทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ชุดที่ 2 เปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชุดเข็มข้น ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/05/60

 


Smiley face     คุณณัฐณิชา สุวรรณคำ อายุ 23 ปี จากจังหวัดสมุทรสาค ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า มีความผิดปกติของฮอร์โมนทำให้ไข่ไม่ตก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 ชุด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/05/60

 


Smiley face     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด
     ทานยาชุดที่ 2 ยังไม่หมดเลย (ทานเกือบ1เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/05/60

 


Smiley face     คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 38 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอดน้องพายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆ
     ขนาด 3-7 มิล ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 15 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/05/60

 


Smiley face     คุณชญาณิศา ไต่สุนา อายุ 33 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยไปตรวจสุขภาพที่คลินิกหมอบอกว่าฮอร์โมนผลิตไข่ได้น้อยมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/05/60

 


Smiley face     คุณอาภรณ์ พรายงาม อายุ 34 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานเกือบ 7 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 ชุด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/05/60

 


Smiley face     คุณเยาวรักษ์-คุณสุวัฒน์ แซ่ลิ่ม จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนที่อื่นมา 2 ที่ รวม 5 เดือนก็ยังไม่สำเร็จ จึงไปฉีดเชื้อ (IUI) อีก 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/05/60

 


Smiley face     คุณทิพวัลย์ อาภรณ์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ตอนนี้อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 2 ชุด และทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีก
     1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/05/60

 


Smiley face     คุณสมใจ ถือศักดิ์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานไปแค่สองชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/05/60

 


Smiley face     คุณภารดี ศรีทอง จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/05/60

 


Smiley face     คุณณัฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องปรวัธน์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีเคยฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่เพียงข้างเดียว หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/05/60

 


Smiley face     คุณวรัญญา เพิ่มพูลอายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชุดรองพิเศษของคุณหมอหยงไป 3 ชุด ทานชุดที่ 3 ยังไม่ทันหมด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/05/60

 


Smiley face     คุณปรีชา ชีวสันติกานต์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องยูน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์ขนาด 7 เซ็นติเมตร หลังจากสั่งยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 02/05/60

 


Smiley face     ยินดีกับคุณไข้คุณหมอหยง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/05/60

 Smiley face     คุณทรรศน์กมล ยืนยงอายุ 36 ปีจากจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้คลอดน้องต้องตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ 2 เดือนกว่าก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/04/60

 


Smiley face     คุณดาเรศ ดำรงกิจโกศล อายุ 37 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง ทำหลอดแก้วมา 10 ครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่าก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/60

 


Smiley face     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี คลอดน้องยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี
     มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ทำอิ๊คซี่ที่เยอรมัน 3 ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/04/60Smiley face     คุณวปภัศร ไทยฤทธิ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป
     1 ชุด และปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปอีก 1 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/60Smiley face     คุณปิยพันธ์-คุณณัชชา กุมารสิงห์อายุ 44 ปี และ 31 ปี ได้คลอดน้องแฮมเมอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 2 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/60Smiley face     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/04/60Smiley face     คุณณิชาภา พันธุโรจนภัทร และคุณกฤษณ์ เกิดบวรกิจ อายุ 36 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาก็ไม่สมหวัง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/04/60Smiley face     คุณชนัญชิดา จันทร์หุนีย์อายุ 32 ปี ได้คลอดน้องปานะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก จะทำหลอดแก้วแต่กระตุ้นไข่ได้แค่ 2 ใบและไข่ไม่โตจึงไม่สามารถผสมตัวอ่อนได้
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนและต่อด้วยแคปซูลอีก 2 เดือน
     รวม 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งได้ไข่ 27ใบและผสมตัวอ่อนได้ 15 ตัวจึงตัดสินใจทำหลอดแก้วอีกครั้ง
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/04/60Smiley face     คุณกัลย์วีร์ พันธ์วงศา อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดมาตราฐาน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ยังทานไม่หมดชุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/04/60Smiley face     คุณสุดาภรณ์ สาปัดสี และคุณศุภชัย คงเจริญ จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 5 เดือน มีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์ทำงานน้อยแต่ไม่เป็นพิษและกินยา
     รักษาอยู่ตลอด หมอประจำตัวบอกสามารถมีบุตรได้แล้ว แต่หลังจากปล่อยก็ยังไม่ตั้งครรภ์ จึงสั่งยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดประหยัด 1 ชุด และปรับมาทานยาชุดแนะนำ
     ทานได้เพียง 6 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/04/60

 

Smiley face     คุณปรีชา ชีวสันติกานต์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่หายจากอาการปวดหลังร้าวลงขามาเป็นปีแล้ว
     ซึ่งหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือนอาการดังกล่าวก็หายไปไม่ปวดอีกเลย โดยก่อนหน้านี้
     เคยรักษาด้วยการฉีดสเตียรอย,ฝังเข็มและนวด แต่อาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้น วันนี้เข้ามาพบคุณหมอ
     เพื่อตรวจสุขภาพและบอกข่าวดี ที่ประสบความสำเร็จจากการรักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงอีกด้วย
     ซึ่งคุณปรีชาเล่าว่า หลังจากทานยารักษาภาวะมีบุตรยากไปเพียง1เดือนก็ติดบุตรธรรมชาติ ปัจจุบันนี้
     ลูกสาวอายุ 4เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/04/60

 

 

Smiley face     ยินดีกับคนไข้คุณหมอหยงที่สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันอายุ 36 ปี ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อ(iui) มา 4 ครั้ง ทำอิ๊คซี่(icsi) 2 ครั้ง แพทย์แผนปัจจุบันตรวจแล้ว
     ทุกอย่างปกติดี แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป
     1 ชุด และต่อด้วยสมุนไพรจีนชุดแนะนำอีก 2 ชุด ส่วนฝ่ายชายทานยาสมุนไพรชุดเบสิก 3 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/04/60

 

 

Smiley face     คุณช่อทิพย์ สวัสดิ์เวช อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี คลอดลูกสาว ตอนนี้ได้ 5 เดือนแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ มาทานยาหมอหยงแล้วจะไปทำอิ๊คซี่
     แต่ติดบุตรไปก่อน ติดธรรมชาติระหว่างรอทำอิ๊คซี่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/04/60

 

Smiley face     คุณณัฐอนัญญา ธวัชสิริณิชกุล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วมา 1 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 ชุด
     และปรับเปลี่ยนมาทานชุดเข้มขันอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/04/60

 

Smiley face     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 38 ปี ได้คลอดน้องปาล์ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก 1 ข้าง
     มีผังผืด มดลูกเอียง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/04/60

 

Smiley face     คุณพิมพ์ปวีณ์ แก้วเมฆ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยทานยาสมุนไพรจีนมาหลายที่ ทานยาเพื่อกระตุ้นไข่หลายครั้ง เข้ารักษา
     ที่โรงพยาบาลกับแพทย์แผนปัจจุบันมา 1 ปี ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/04/60

 

Smiley face     คุณธนาภรณ์ จันทร์เกตุ อายุ 27 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรประมาณ 2 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ 4-5 เดือน
     มาครั้งนึง หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/04/60

 

Smiley face     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา 1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/04/60

 

Smiley face     คุณมลิวัลย์ เบ้ามงคล อายุ 25 ปี จากจังหวัดเลย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อรังไข่ข้างขวาออกไป
     เมื่อปี 58 และเป็นซีสต์ที่รังไข่ข้างซ้าย เหลือท่อรังไข่ข้างซ้ายข้างเดียว แต่ท้องนอกมดลูกซ้ำอีกรอบ
     ที่ปีกรังไข่ข้างซ้ายเมื่อปี 59 รักษาด้วยการฉีดยาสลายตัวอ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ยังไม่ทันหมดชุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/04/60

 

Smiley face     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ามดลูกบาง
     หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ แต่หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยา
     ชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิคอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/04/60

 

Smiley face     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/04/60

 

Smiley face     คุณวัลย์นภัสร์ แก้วเรือง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 ชุด ยังทานไม่ทันหมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/04/60

 

Smiley face     คุณเสาวนีย์ และคุณจักรกฤช สลางสิงห์ อายุ 25ปี ,27ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมารักษาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทางด้านขวา
     ขนาด 2x1 เซนติเมตร ปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิก
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/03/60

 

Smiley face     คุณวิไลพร ลากลาง จากจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากทานยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/03/60

 

Smiley face     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครปฐม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี รักษาด้วยการฉีดเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน
     หลังจากนั้นก็กลับมาทานยารักษาอีกครั้ง โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 ชุด และเข้มข้นอีก 2 ชุด
     สำหรับครั้งนี้ได้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งครรภ์สมบูรณ์
     และลูกน้อยเเข็งเเรง ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์กว่า ตรวจพบการเต้นของหัวใจเด็ก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/60

 

Smiley face     คุณสุไพรรัตน์ พัวพรสวรรค์ อายุ 32 ปี และคุณคมกริช หมื่นโฮ้ง อายุ 34 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากทานยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิก
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/03/60

 

Smiley face     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 35 ปี จากโคราช ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องชันย่า ตอนนี้น้องอายุ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้ามารักษา
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีปัญหาท่อนำไข่ตีบทั้ง 2 ข้าง เคยฉีดเชื้อ 2 ครั้ง
     โดยหมอแผนปัจจุบัน แจ้งว่าโอกาสติดเเค่ 1-2% เลยลองทำเด็กหลอดแก้วอีก 1 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/03/60

 

Smiley face     คุณปนัดดา อุทัยวัฒน์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดบึงกาฬ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ก็ไม่ติด
     ตรวจพบมีซีสต์ ขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด แต่ยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/03/60

 

Smiley face     คุณพัทธนันท์ ด้วงสุข อายุ 32 ปี จากอุตรดิตถ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องlego เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     หมอหยงไปไม่ครบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/03/60

 

Smiley face     คุณพรทิพย์ นาตัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ผนังมดลูกบาง เคยไปฉีดเชื้อมา 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/03/60

 

Smiley face     คุณสมพร อายุ 41 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องพรีม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอไปทาน 7 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/03/60

 

Smiley face     คุณอรรคเดช อุภัยภักตร์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ยังไม่ทันหมดชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/03/60

 

Smiley face     คุณอาลิสา ตะเคียนศก อายุ 34 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องแซนด์วิช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปีหลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/60

 

Smiley face     คุณสุวภัทร อาวร อายุ 36 ปีจากจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไปเพียง 6 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/03/60

 

Smiley face     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 32 ปี ที่คลอดน้องอันดาลีฟ ตอนนี้ น้องได้ 10 เดือนกว่า
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมาปีกว่า ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป 3เดือน เดือนแรกทานยาแคปซูล 2 เดือน
     หลังทานยาต้ม ยังทานชุดที่ 3 ไม่หมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/03/60

 

Smiley face     คุณกอยใจ แสงภารา จากจังหวัดสงขลา ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานชุดเดียว
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/03/60

 

Smiley face     คุณสุรางค์ ยิ้มนวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องออนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     6 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/03/60

 

Smiley face     คุณยุทธภูมิ ปุเรชชะตัง และคุณวรรณิศา วรรณธนาชัย จากจังหวัดขอนแก่น
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/03/60

 

Smiley face     คุณเสาวภาคย์ จำเรือง อายุ 39 ปี และคุณชาตินิยม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจน คลอดน้องไข่แดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 3 ปี ฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งเเต่ยังไม่สมหวัง หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยบอกว่ามีเวลาทานยาแค่ 11 วันจะกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง จึงขอทานยาชุดเข้มข้นเลย
     ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี (ระหว่างฉีดน้ำเชื้อก็ทานยาไปด้วย
     ตลอดจนยาหมด1เดือน)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/03/60

 

Smiley face     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 30 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ในเดือนแรก และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน
     รวมทานทั้งคู่คนละ 4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/03/60

 

Smiley face     คุณจารุวรรณ กลับทอง จากจังหวัดภูเก็ต ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอด น้องตงตง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า
     หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานชุดเเนะนำ ชนิดแคปซูล 1 เดือน
     ต่อด้วยยาต้มชุดแนะนำ 1 เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำพิเศษชนิดแคปซูลอีก 1ชุด
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/03/60

 

Smiley face     คุณรานี วัฒนะเสวี อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/03/60

 

Smiley face     คุณเจนจิรา นามกระโทก อายุ 36 ปี จากชลบุรี ที่คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ มีปัญหาแท้ง 1 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 6 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/03/60

 

Smiley face     คุณอุทุมพร กุลทอง อายุ 32 ปี และคุณกิตติพงษ์ ไชยปลอด อายุ 28 ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตันเล็กน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/03/60

 

Smiley face     คุณกานดาภร ติยวรนันท์ อายุ 36 ปีจากจังหวัดศรีสะเกษให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ก่อนหน้านี้เป็นซิสต์ขนาด 3 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้ง ก็ไม่พบซีสต์แล้ว
     และได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก
     ชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/03/60

 

Smiley face     คุณกันต์หทัย เขมันเขตการ อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 6 เดือน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทานชุดยังไม่ทันหมดชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/60

 

Smiley face     คุณปราณี-อนุชา แกสมาน อายุ34-42ปี จากสตูล ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องอานิส แกสมาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา10 ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ไปทานเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ รวมทั้งอาการตกขาวที่เคยเป็นปัญหาก็ดีขึ้นไปด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/2/60

 

Smiley face     คุณณิชาภา สาทิพย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/2/60

 

Smiley face     คุณสลิลรัตน์ พิศักดิ์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา 5 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/60

 

Smiley face     คุณทิพวัลย์ ปัญญาทิพย์ จากจังหวัดนครราชสีมา ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทาน
      4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/2/60

 

Smiley face     คุณสุภารัตน์ และคุณนพพน โครตประทุม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องเฟิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/60

 

Smiley face     สิบตำรวจโทพิสุทธิ์ อุดธรรมใจ อายุ 28 ปี และคุณธีรภรณ์ อุดธรรมใจ อายุ 31 ปี จากจังหวัดแพร่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน และเดือนที่ 2 ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/2/60

 

Smiley face     คุณปาริฉัตร ทานะ อายุ 27 ปี จากจังหวัดนครพนม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนคลอดน้องกั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยา
     รักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดประหยัด ไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/60

 

Smiley face     คุณธรารินทร์ มังกรหงส์วชิระ อายุ 33 ปี และอรรถวิทย์ สมชัย อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงฉีดยากระตุ้นไข่ตก แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เดือนแรกทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปทั้ง 2 ท่าน เดือนที่สองฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด แต่ยังทานยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็ตรวจพบว่าตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/60

 

Smiley face     คุณพรชนัน ทูลขุนทด อายุ 40 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องออกัส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไป 2 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/60

 

Smiley face     คุณรพีพรรณ แสงดี อายุ 29 ปี จากจังหวัดชุมพร ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทั้งคู่ โดยทานไปยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/60

 

Smiley face     คุณนวลลออ ม่วงพันธุ์ อายุ 39 ปี จากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องปลาวาฬ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/60

 

Smiley face     คุณอาหาหมัด มะดีเย๊าะ อายุ 29 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาที่หน่วยมีบุตรยากศิริราช
     และฉีดเชื้อมาแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังไม่ติด และรอบฉีดเชื้อครั้งที่ 4 หมอตรวจเจอซิสต์ประมาณ 4 ซม.
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/60

 

Smiley face     รัชนีวรรณ กันชัย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอด
     น้องขวัญดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาหลายปี
     ประจำเดือนมาก็ไม่ปกติ เป็นปี เวลามาก็มาน้อยมาก เคยแท้ง 1ครั้ง ตัดปีกมดลูกไปข้างนึง
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดมาตรฐาน 3 ชุด ต่อด้วย
     ยาต้มชุดแนะนำอีก 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/2/60

 

Smiley face     คุณมยุรี สีลม อายุ 32 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ และฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานยังไม่ทันหมด
     ชุดที่ 2 ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/60

 

Smiley face     คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องลันตา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/60

 

Smiley face     คุณณัฐนิชา ฤทธิภา อายุ 32 ปี และคุณชงกร สุระสังข์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เคยทำหมันมาแล้ว
     และไปต่อหมันมาเพื่อต้องการมีบุตร แต่ผลการต่อท่อนำไข่ข้างซ้ายมีขนาดสั้นกว่า
     ท่อนำไข่ข้างขวา มดลูกหย่อนและคว่ำหน้าลง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/60

 

Smiley face     คุณจุฑารัตน์ กัณหะวงษ์ ไว้ใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนได้น้อง
     สมความปราถนา โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป 3 ชุด ต่อด้วยยาต้มชุดเเนะนำอีก1ชุด
     (4เดือน) รอบนี้พอเริ่มปล่อยมีน้องคนที่ 2 เเค่เดือนเดียว ติดบุตรเลย วันนี้เข้ามาตรวจความสมบูรณ์
     และอาการปวดหัวในช่วงตั้งครรภ์ เพราะคุณสามี (คุณป๋อง) เคยมารักษาแล้วหายจากอาการปวดหัว
     ไมเกรน ยินดีกับน้องคนที่ 2 เเบบไม่ต้องกลับมาทานยาอีก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/60

 

Smiley face     คุณนงค์ลักษ์ บุญสงค์ อายุ 38 ปี จากแม่สอดจังหวัดตากที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 13 ปี เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบเนื้องอกหลังรังไข่ หลังจากไปผ่าตัดรักษาก้อนเนื้องอก ขูดมดลูก และตัดต่อท่อนำไข่
     ก็ตรวจพบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้งสองข้าง หลังพักฟื้นได้ 1 เดือน ก็มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำไป 4 เดือน และเดือนที่ 5
     ทานไปได้เพียง 4 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/60

 

Smiley face     คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปี จากขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องนะโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/1/60

 

Smiley face     คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยตรวจพบซีสต์ที่รังไข่
     ขนาด 3 ซม.หลังจากสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ คนไข้รายงานว่า หลังจากกินยา
     ไม่ถึงเดือนก็ตั้งท้อง ตอนที่ท้อง 8 สัปดาห์ไปหาคุณหมอหยงให้จับชีพจร หมอบอกว่า
     ได้ผู้ชาย ณ ตอนนี้ 21 สัปดาห์ไปซาวด์มา ได้ผู้ชายตามที่คุณหมอหยงบอก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/1/60

 

Smiley face     คุณอารียา คงแดง จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องไอยวริญญ์หรือน้องมีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยตรวจพบผนังมดลูกหนามาก หมอให้ทานยาปรับฮอร์โมน
     ก็ไม่เห็นผล ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานทั้งคู่ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/60

 

Smiley face     คุณจิรวดี ชูตน จากนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องพรีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ ไป 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ
     เคยทานยาจีนจากที่อื่นมาก็ไม่สมหวัง ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยทานไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/60

 

Smiley face     คุณดาราลักษณ์ สว่างแก้ว (ผู้พิการทางการได้ยิน) อายุ 36 ปี จากบุรีรัมย์ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1-2 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัด ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/60

 

Smiley face     คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมันนี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี
     ไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันมา ทำหมดไปตั้งเยอะ แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ไปทั้งคู่ โดยทานยาไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/1/60

 

Smiley face     คุณพัทธนันท์ และคุณสมโชค วัฒนะ อายุ 32 ปี และ 33 ปี จากอยุธยา
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     เคยทานยากระตุ้นไข่ ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/1/60

 

Smiley face     คุณเปรมยุดา และคุณภูมิมินทร์ จับใจนาย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตอนนี้น้องอายุได้ 1 ปี 3 เดือน
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/60

 

Smiley face     คุณดาราณี ทองอินทร์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนเคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาก็ปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/60

 

Smiley face     คุณสุขสงวน สมกาย อายุ 33 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ไม่ติด ไปหาหมอบอกเป็นซีสต์ ที่รังไข่ ผ่าตัดซีสต์ แล้วมีปัญหา
     ท่อนำไข่ตัน 1ข้าง อีก 1 ข้างตีบ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
      ไปทั้งคู่ โดยทานยาไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/60

 

Smiley face     คุณยุพาพรรณ สุกศักดิ์ อายุ 34 ปี จากพัทลุง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีไข่น้อย มดลูกต่ำ และเป็นผังผืดที่มดลูกด้านซ้าย
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/60

 

Smiley face     คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องสุกี้
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยง
     ทานไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/60

 

Smiley face     คุณสุชาดา ช่วยเมือง และคุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 34 ปี และ 36 ปี จากพัทลุง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ เคยตรวจพบ เนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/1/60

 

Smiley face     คุณสารัตน์ ดีสะอาด อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/12/59

 

Smiley face     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ เคยฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และเกือบจะไปฉีดน้ำเชื้อ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทั้งคู่ ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/59

 

Smiley face     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 27 ปี จากศรีสระเกษ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/59

 

Smiley face     คุณเนตรนภา สร้อยสุข อายุ 30 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 7 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/59

 

Smiley face     คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve(ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอด ฝาแฝดหญิง น้องจัสมิน
     และน้องเจสสิก้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากเป็นซีสต์ที่รังไข่
     เคยแท้ง 1ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/59

 

Smiley face     คุณนงนุช ยอดวงษ์ อายุ 35 ปี จากนครปฐม ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดทั้งคู่ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/59

 

Smiley face     คุณนลพรรณ ตั่นมี จากกระบี่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ ได้น้องจีน่า มาชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบ
     ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     และชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/59

 

Smiley face     คุณธีระพงษ์ ยอดแก้ว และคุณภัทรสุดา พื้นทอง อายุ 27 และ 26 ปี จากชลบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป
      ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/12/59

 


Smiley face     คุณศศิพิมล นาซอน อายุ 36 ปี และสามีชาวฝรั่งเศส ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/12/59

 


Smiley face     คุณชีวารัตน์ สายพันธ์ อายุ 30 ปี จากอยุธยา ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ โดยทานยาไปแค่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/59

 


Smiley face     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปีและสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโชวตะ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนหลังจาก มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/59

 

Smiley face     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 30 ปีจากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า โดยทานยาทั้งคู่
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/12/59

 

Smiley face     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 35 ปี จากมาเลเซีย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องหงส์ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมาตรวจ
     และรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทานเดือนที่ 3
     ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/59

 

Smiley face     คุณครูยุพิน รสภา อายุ 28 ปีจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 2 เดือน และปรับยาเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/59

 

Smiley face     คุณเดือนนภา ศรีภูงา อายุ 40 ปี และ คุณภานุพงษ์ คำรัตน์ อายุ 50 ปี จากสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบว่าไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงโดยทานชุดแนะนำทั้งคู่ไป 2 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงปรับเป็นชุด
     แนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานครบ 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ และปัญหาการปวดหัว ปวดตามข้อ ชา ตามปลายนิ้วของฝ่ายชายก็ดีขึ้นมาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/59

 

Smiley face     คุณภคมน คำเมือง อายุ 40 ปีจากสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ชุดเบสิคของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/59

 

Smiley face     คุณรสรินทร์ แม่หล่าย อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/59

 

Smiley face     คุณครูธัญญาพร หมื่นเมือง อายุ 29 ปี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้หาดใหญ่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/11/59

 

Smiley face     คุณคัทลียา-จิราวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 33,38 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องจิญ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้งเพราะตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 14 วัน ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     และยังได้พาน้องจิญ่ามาที่คลินิกให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/59

 

Smiley face     คุณกนกพิชญ์ ทะเจริญ อายุ 27 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/59

 

Smiley face     คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปี จากเพชรบูรณ์ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเรด้าห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/59

 

Smiley face

     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 29 ปีจากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/59

 


Smiley face     คุณวาสนา รักปลอดภัย จากสุราษฎร์ธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบ
     มดลูกต่ำ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือนกว่า
     เริ่มจากทานยาชุดประหยัด 2 เดือน แล้วปรับยาเป็นชุดเบสิค 3 เดือน ปรับเป็นยาต้มอีก 1 เดือนกว่า
     ก็ประสบความสำเร็จ และตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/59

 

Smiley face

     คุณปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ อายุ 39 ปีจากเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโอปอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายรับยาไปทานด้วย
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/59

 

Smiley face     คุณอารีย์ พิมพ์เงิน อายุ 29 ปี จากชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/59

 

Smiley face     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องแคทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์
     ขนาด 5 ซม.ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/59

 

Smiley face     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทั้งคู่ไป 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/59

 

Smiley face     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ทำไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว และยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์ของ
     ลูกน้อยที่คลินิกและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/11/59

 

Smiley face     คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จะทำอิ๊กซี่ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/59

 

Smiley face     คุณฐิติวรดา ยิ้มสีมา อายุ 34 ปี จากฉะเชิงเทราให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 4 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/59

 

Smiley face     คุณพิมพิไล นิตตะ คุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 25,39 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะการมีบุตรยาก จนสำเร็จและคลอดน้องยูโตะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ไปทั้งคู่เพียง 1 เดือน ฝ่ายชายไปตรวจ
     อีกครั้งพบ นำ้เชื้อดีขึ้นถึง 98% และทานยาต้มของคุณหมอหยงต่ออีก 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/59

 

Smiley face      คุณปรียานันท์ ศรีพร ให้ความไว้วางใจ คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนและชุดแนะนำพิเศษอีกไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/59

 

Smiley face      คุณขวัญดาว แก้วชิน อายุ 35 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาจนสำเร็จและคลอดน้องข้าวหอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อย มีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/11/59

 


Smiley face      คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบว่ามดลูกมีขนาดเล็ก และปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/59

 

 


Smiley face      คุณวิลาวรรณ บัวกลางอายุ 27 ปี จากชัยนาท ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบผังผืด,
     ซีสต์ขนาด 3 ซม.,และเนื้องอกขนาด 3 ซม. ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 14 วัน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/59

 


Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/59

 


Smiley face      คุณบัวแก้ว คำหอมกุลอายุ 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรตามธรรมชาติได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/59

 


Smiley face      คุณขนิษฐา เรือนกุล อายุ 38 ปีจากพะเยา ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องพี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทานไม่ถึง 1 เดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ จากที่ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/59

 


Smiley face      คุณกฤษณา จันทร์นวล อายุ 33 ปี และสามี คุณนฤเบศ เจือกโว้น อายุ 32 ปี จากนราธิวาส
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนภรรยาตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้อน้อยแค่ 7ล้านตัว
     รูปร่างไม่ดี ไม่ค่อยวิ่ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยาชุดแนะนำชายของหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/59

 


Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ 39 ปี จากอิตาลี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟาบิโอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีปริมาณเพียง 6.5 ล้านตัวและยังไม่เคลื่อนไหวอีกด้วย ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สมหวัง หลังจากสั่งยาชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทาน 1 เดือน
     และทานชุดมาตรฐาน ต่อเพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/59

 


Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 37 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนสำเร็จ และคลอดน้องแทนคุณ (น้องซูส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาชุดพิเศษของหมอหยงกันไปเกือบ 1 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก
     ไม่ค่อยมีตัวเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงมดลูกต่ำ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/10/59

 


Smiley face      คุณอัชราฟ-คุณอารีมาน สาและ อายุ29,27 ปี จากปัตตานี ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจนตั้งครรภ์สมความปรารถนาหลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ไปทานทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็เห็นผลเลย ก่อนหน้านี้แต่งงานปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/59

 


Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้วอายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่นอายุ 68 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้
     8 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมา
     ทานยาชุดแนะนำของหมอหยง กันไปทั้งคู่ประมาณ 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/59

 


Smiley face      คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยง กันไปทั้งคู่ ประมาณ 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/59

 


Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา8ปีครึ่ง
     ฉีดเชื้อ 5 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ทำหลอดแก้วก็ไม่ได้เพราะไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     รักษาชุดแนะนำไป 2 เดือน ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และหลังสุดชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปอีก 1 เดือน ได้ไข่เยอะขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น จึงสามารถ
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง และหลังจากย้ายตัวอ่อนไปเพียงครั้งเดียว
     ก็ติดบุตรสมความปรารถนา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/59

 


Smiley face      คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ 39 ปี จากขอนแก่น ที่คลอดน้องเจริณแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 15 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ท้องลมไป 1 ครั้ง
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงไปกันทั้งคู่ ประมาณ 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 ทานมาอีก 15 วัน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของทางคลินิกอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/59

 


Smiley face      คุณปราณี-อรัญ ใยบัว อายุ34,36ปี จากราชบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ติดบุตรเอง
     ตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/59

 


Smiley face      คุณดวงนภา โพธิ์รส อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ที่คลอดน้องโนเบวแล้ว(ลูกชาย)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า เคยแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า
     (ทานชุดเเนะนำกันทั้งคู่) ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์
     ไปถึงอายุครรภ์เดือน5 และ7,8 คุณดวงนภาชมว่าน้องแข็งแรง ผิวพรรณขาวและน่ารักมากๆ
     หลังจากคลอดแล้วก็สั่งยาบำรุงหลังคลอดไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายเเละระบบสืบพันธุ์
     เผื่อหากจะปล่อยมีน้องคนต่อไปจะได้มีง่ายๆอีกด้วย อีกทั้งปัญหาริดสีดวงของคนที่บ้านก็ดีขึ้น
                                   เป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/59

 


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ ภัทราสิทธิวุฒิ ที่คลอดน้องอุ๊งอิ๊งแล้ว หลังจากมาทานยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปคนละ 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/59

 


Smiley face      คุณสิริมา-นพดล สระเเพ จากพัทยา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากและไม่มีสเปิร์ม
     ตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์ หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/10/59

 


Smiley face      คุณศิริลักษณ์ บุญมณี อาย 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้เลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/10/59

 


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 28 ปี จากชลบุรีที่คลอดน้องแพรวแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
     ซึ่งอาการปวดประจำเดือนและไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/59

 


Smiley face      คุณบงกชธร หาญศึกแกล้ว อายุ 34 ปี ที่คลอดน้องลูกชายแล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้ว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์หลุดไป 1 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไปเพียง 18 วัน ก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/09/59

 


Smiley face      คุณเสาวภา ทุมไพร อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาชุดประหยัดไป 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     ในส่วนของประจำเดือนก็ดีขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/09/59

 


Smiley face      คุณภัทร์ธีนันท์-จุมพล ตราบชั่วกัลปาว์ อาย 32 ปีทั้งคู่ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เลทรอบละเกือบเดือน หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1เดือนเลย ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/09/59

 


Smiley face      คุณผ่องพรรณ นวลรื่น อายุ 31 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 เดือน
     แต่เพิ่งคอนเฟริมการตั้งครรภ์ให้ได้ทราบ (รูปขอถ่ายไว้ตั้งเเต่คุณหมอหยงตรวจ
     ชีพจรแล้วบอกว่าตั้งครรภ์ จึงให้รับยาบำรุงครรภ์ไปทานเลย ซึ่งคนไข้กลับไปก็
     ตรวจพบการตั้งครรรภ์ตามผลชีพจร) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     เดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 1 เดือน
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ สมหวังตามเพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้ทันใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/09/59

 


Smiley face      คุณสุภาพร พุมมาลา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี
     หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำกันทั้งคู่
     สามี-ภรรยาไป 1 เดือนก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/09/59

 


Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/09/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
      1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/09/59

 


Smiley face      คุณสนธยา-นที ชื่นภิรมย์ อายุ 34,33 ปี ที่คลอดน้องปุณเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/09/59

 


Smiley face      คุณอัจฉรา-นราวิทย์ ลาวัง อายุ 28 ปีทั้งคู่ ที่ทางภรรยาตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนเเล้ว
     (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์เข้ามา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/09/59

 


Smiley face      คุณนภาภรณ์ พรมเกตุ อายุ 34 ปี จากสุโขทัย ที่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนเเล้ว
      (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์มา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนกันไปทั้งคู่
      สามี ภรรยา คนละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/09/59

 


Smiley face      คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 27 ปีที่ได้น้องทับทิมสมความปรารถนาแล้ว
      (ได้ลูกสาวตรงตามที่หมอหยงบอกไว้ตั้งเเต่ช่วงตรวจพบชีพจรการตั้งครรภ์)
      ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 3 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
      ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยง
      มาโดยตลอดทุกวันจนถึงคลอดน้องทับทิม
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/09/59

 


Smiley face       คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขนาด 3 ซม.
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
      ชุดแนะนำไปเพียง 24 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/09/59

 


Smiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/09/59

 


Smiley face       คุณพัชราวรรณกับคุณนพดล จากบุรีรัมย์ที่ใกล้จะได้ทายาทแล้ว
      ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 เดือน วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอดและให้คุณหมอตรวจดู
      ความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่และลูก
      โดยคุณหมอทำนายเพศจากชีพจรให้ด้วย ว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งก็ตรงตามนั้น
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไปเพียง 15 วันก็ติดบุตร
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/08/59

 


Smiley face       คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 22 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว หลังจากทานยาหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 14 วัน โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดกันไปทั้งคู่เลย
      ก่อนหน้านี้พยายามปล่อยมีบุตรกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
      แต่ไม่เคยไปตรวจร่างกาย พอสั่งยาไปทาน ก็ติดบุตรได้สมความปรารถนา
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/08/59

 Smiley face       คุณภัสนันท์ นันต๊ะยศ อายุ 28 ปี จากเชียงใหม่ ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดสีเพื่อตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้ง
      2 ข้าง ซึ่งทำให้หมดโอกาสที่จะติดบุตรเองตามธรรมชาติ แต่หลังจากเดินทางมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจ
      พบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/08/59

 


Smiley face       คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
      ถึงขั้นคุณหมอทางแผนปัจจุบันให้ความเห็นว่าหมดโอกาสที่จะมีบุตรได้
      จึงไม่ทำเด็กหลอดแก้วให้ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/08/59

 


Smiley face       คุณอรไพลิน หนูแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่คลอดน้องต้นอ้อแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิก
      ไปทานโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
      ได้เองตามธรรมชาติ ปัจจุบันน้องต้นอ้ออายุได้ 1เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/08/59

 


Smiley face       คุณศิริวิมล บุญเดช อายุ 29 ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 5 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกชุดเเนะนำไปทาน 3 เดือน แล้วมาตรวจและรับยาชุด 
      เดือนที่ 4ด้วยตนเองที่คลินิก ซึ่งคนไข้เล่าว่า ยาชุดที่ 4 ที่รับไปยังไม่ทัน
      จะได้ทานก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เลยค่ะ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/08/59

 


Smiley face       คุณพรทิยา อิงเอนุ อายุ 33 ปี จากสมุทรปราการ ที่คลอดน้องจุ๊บแจงแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นมา 4 เดือนแต่ก็ยังสมหวัง
      หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
       ไป 1 เดือน แล้วตามด้วยยาชนิดแคปซูลต่ออีก 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และยังสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วย ปัจจุบันน้องจุ๊บแจงอายุ 1 เดือนเเล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/08/59

 


Smiley face       คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ อายุ 24 ปีจากชลบุรี ที่คลอดน้องไอโฟนแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดประจำเดือนหนักมากถึงขั้นต้อง
      แอดมิดที่รพ.เป็นประจำ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และช่วงทานยาระหว่างทานยาคุณศศิประภาเล่าว่าอาการปวดประจำเดือนดีขึ้นมาก
      ไม่ปวดและไม่ต้องแอดมิดที่รพ.เหมือนเช่นเคย ปัจจุบันน้องไอโฟนอายุ 1 เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/08/59

 


Smiley face       คุณอัจฉรา-พงศ์กร ดาวลอย อายุ 27, 30 ปี ที่ได้น้องรถถังแล้ว หลังจากมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดประหยัดกันไปทั้งคู่ ซึ่งยาชุด 1 เดือนแรก
      ทานยังไม่หมด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ ปัจจุบันน้องรถถังอายุ 3 เดือนเเล้ว ซึ่งคุณพ่อและ
      คุณแม่มือใหม่ได้พามาให้คุณหมอได้ชื่นชมกับผลงานและความน่ารัก ของน้องรถถังถึงคลินิก
      อีกทั้งยังมารับการดูแลสุขภาพหลังคลอดต่ออีก
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/08/59

 


Smiley face       คุณอริสรา บุตรดี อายุ 25 ปี จากหาดใหญ่ ที่คลอดน้องมินตั้นเเล้ว ก่อนหน้านี้
      ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทาน
      ยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/08/59

 


Smiley face       คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยองที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
      ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทานกันทั้งคู่ 
      โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน) ส่วนฝ่ายหญิงทานยา
      ชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
      ตามธรรมชาติ 
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/08/59

 


Smiley face       คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัยและคุณกฤษติพร เชื้อดี ที่ได้น้องฮักสมความปรารถนาเเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ยัง
      ไม่สำเร็จหลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
      ของหมอหยงไปรวม 5 เดือน ( ทานยาชนิดแคปซูลไป 3 เดือนเเรกแล้วปรับเปลี่ยนเป็น
      ยาต้มต่ออีก 2 เดือน ) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/08/59

 


Smiley face       คุณสุภาพร ม่วงคล้าย อายุ 27 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีกว่า
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 
      ไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/08/59

 


Smiley face      คุณนงนุช ล้อธรรมดา อายุ 42 ปี จากจังหวัดน่านที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกไป 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำอีก 1 เดือน ( รวมทาน 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/59

 


Smiley face      คุณฐิติกาญจฬ์ ร่มซ้าย อายุ 32 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 13 ปี เคยตรวจพบมดลูกคว่ำ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่าเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/59

 


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/08/59

 

Smiley face      คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 37 ปี จากบุรีรัมย์ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆขนาด 3-7 มิล
     ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาไปเพียง 15 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/08/59

 


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีผนังมดลูกหนาเกินไป มีผังผืดเยอะมาก
     หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่า
     มาได้สมความปรารถนา ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/08/59

 


Smiley face      คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/08/59

 


Smiley face      คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อไป 3 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์จึงให้พักไปก่อน หลังจากมา
     ทานยารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อนที่สมหวังไปก่อนหน้านี้
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/08/59

 


Smiley face      คุณปุณยาพร มั่งลิ้ม อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตรวจพบท่อนำไข่บวม และอุดตันทั้ง 2 ข้าง อีกทั้งยังมีถุงน้ำในรังไข่เยอะมาก (pcos)
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปทั้งคู่
     (ฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ       
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ฮาดดา อายุ 29 ปี จากบึงกาฬ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/07/59

Smiley face      คุณสุพัตรา อภิสุนทรกุล อายุ 33 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมารักษา กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน  ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ซึ่งคนไข้เล่าให้ฟังว่า ช่วงทานยาประจำเดือนก็มาดีขึ้นด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/07/59

Smiley face      คุณฐิติขวัญ สุวรรณวงศ์ อายุ 39 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีเนื้องอกที่มดลูก 2 ก้อนและมีผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดแนะนำไปทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์ เเม้เริ่มทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/07/59

 
Smiley face      คุณศิรินันท์ แดงดี จากระยองด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดประหยัดไปทาน 1เดือนเมื่อปลายปี58
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งกลางปี 59 โดยเดินทางเข้ามาตรวจชีพจรกับคุณหมอหยงด้วยตนเอง
     และปรับตัวยาคุณภาพสูงขึ้นเป็นชุดแนะนำไปทานต่ออีก 1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/59Smiley face      คุณรำพึง สุขสะอาด อายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ ขอขอบคุณสำหรับการอนุญาติ ให้รีวิวและรายงานการตั้งครรภ์
     รวมทั้งความไว้วางใจที่มอบให้กับหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/07/59
Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้
     เนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติ ทำให้ไม่ได้ไข่ที่สมบูรณ์มาผสม หลังจากเพื่อนที่เคยรักษา
     กับหมอหยงเเล้วตั้งครรภ์แนะนำให้มาหาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     คุณสุณัฏฐาจึงได้มาทานยาสมุนไพรจีนไป 4 เดือน ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/07/59
Smiley face      คุณสุนิษา บำรุงธรรม อายุ 35 ปี จากจันทบุรี ตั้งครรภ์น้องคนที่2ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา3ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 2 ครั้ง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือน ก็สมหวัง
     ปัจจุบันน้องเพลง (ลูกคนแรก) อายุได้1ขวบเเล้ว จึงปล่อยมีบุตรอีกครั้ง
     ปรากฏว่า ก็สามารถติดบุตรได้เลย เรียกว่า จากการรักษาเพียงครั้งเดียว
     ทำให้ระบบสืบพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/07/59


Smiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปีจากนครปฐม ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ1 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันและตีบอีก1ข้าง
     มีผังผืด มดลูกเอียง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/07/59Smiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยา ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     ประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/07/59Smiley face      คุณปทุมพร หงษ์บินโบก อายุ 36 ปี จากพัทยา ที่คลอดน้องดาราเเล้ว ปัจจุบันน้องอายุ 9 เดือน
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดยาต้มไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/07/59Smiley face      คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปีจากขอนแก่น ที่ตั้งครรภ์ได้ 17 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมาประมาณ 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/07/59


Smiley face      คุณณัฏฐ์ชรินทร์ สมศรี อายุ 28 ปีจากอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำพิเศษไป 1 เดือนเเล้วต่อ
     ด้วยยาต้มอีก 2 เดือน รวมทาน 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/07/59


Smiley face      คุณดวงกมล ศรลัมพ์ อายุ 35 ปี ได้น้องสิตาหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ปัจจุบัน
     น้องสิตาอายุขวบกว่าแล้ว (ทางคลินิกเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรก) ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจาก
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของน้องสาวที่สมหวังไปแล้ว โดยทานสมุนไพรจีน
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/07/59


Smiley face      คุณวิราวัลย์ ซุ้นสุวรรณ อายุ 43 ปี จากสงขลาคลอดลูกฝาแฝดชาย/หญิงเรียบร้อยเเล้ว เคย
     ทำเด็กหลอดแก้ว 6 ครั้งไม่สมหวัง ครั้งที่ 7 ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระตุ้นไม่ได้ไข่เลย
     หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนไป 2 เดือน แล้วกลับไป
     เช็คคุณภาพไข่อีกครั้ง พบว่าได้ไข่หลายใบและมีคุณภาพดี ผสมก็ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพหลายตัว
     หลังจากย้ายตัวอ่อนครั้งที่ 7 ก็สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/06/59

Smiley face      คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปีจากเพชรบูรณ์ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นรวมอื่นฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/06/59


Smiley face      คุณพัทธนันท์ ด้วงสุข อายุ 32 ปี จากอุตรดิตถ์ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไปไม่ครบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/06/59Smiley face      คุณสุพิชญา-วิรัช(ทนายชื่อดัง) หวังปิติพาณิชย์ อายุ 41 ปีทั้งคู่ คลอดน้องชาร์ล็อตต์เรียบร้อยเเล้ว
     (คนไข้เพิ่งรายงานผลสำเร็จจากการรักษาเข้ามาให้คุณหมอทราบ จึงเพิ่งนำมารีวิวเป็นครั้งแรก)
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 4 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเป็น 10 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อไป 4 ครั้งก็ไม่สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/06/59


Smiley face      คุณรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ อายุ 34 ปี จากสงขลา คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อไป 1 ครั้งก็ไม่สมหวัง ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ วิ่งช้า หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดเเนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/06/59


Smiley face      คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เคย
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/06/59


Smiley face      คุณเอื้อมพร ฟุ้งไพศาล อายุ 33 ปี จากสุโขทัย ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/06/59Smiley face      คุณพิมพ์ลักษณ์ สุพรรณสาร อายุ 32 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยตรวจพบเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน ขนาด 5 ซม. และ 3 ซม. หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/06/59Smiley face      คุณสุภาภรณ์ แสงสุวรรณ อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/06/59


Smiley face      คุณกรวิการ์-มนัสชัย ศรีชัย อายุ 38,36 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/06/59Smiley face      คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก
     ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น รอบเดือนมาเลทเป็นเดือน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/06/59


Smiley face      คุณภัทชราพร นงค์เยาว์ อายุ 33 ปี ที่คลอดลูกชายที่น่ารักเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานสมุนไพรจีนสูตรยาต้มไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/06/59Smiley face      คุณศรัญญา-สมเกียรติ จำพิมาย อายุ 31,41 ปี จากนครราชสีมา สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทางมารักษา
     กับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อนที่มารักษาเเล้วสมหวัง โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/06/59


Smiley face      คุณอัญทิกา พลีเขตต์ อายุ 33 ปี คลอดน้องกีต้าร์เเล้ว และเพิ่งรายงานความสุขสมหวัง
     และความสำเร็จจากการรักษามาให้คุณหมอหยงได้ทราบ จึงนำมารีวิว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาหลายปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/06/59


Smiley face      คุณชนัญธิดา บุญสนอง อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช คลอดน้องธาม จึงนำมารีวิว
     เป็นอีกเคสตัวอย่างของผลการรักษา ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/06/59


Smiley face      คุณสิริขวัญ อนุศรี อายุ 39 ปี จากกาญจนบุรี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อนที่มารักษา
     เเล้วสมหวังไปก่อนหน้านี้ โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/05/59


Smiley face      คุณธิดา ธนะสิทธิ์ อายุ 33 ปี จากลพบุรี ได้ลูกชายที่น่ารัก (น้องกัปตัน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/05/59Smiley face      คุณณัฐสรัญ เชื้อหยก อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อน โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/05/59Smiley face      คุณดารกา สุวรรณโชติ อายุ 32 ปี จากภูเก็ต ที่มีตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี มีปีกมดลูกข้างเดียว ตรวจพบเนื้องอกขนาด 3 ซม. 3 ก้อน หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/05/59Smiley face      คุณสุภารัตน์-นพพน โครตประทุม อายุ 34 ปีทั้งคู่ จากขอนแก่น ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์
     ตรวจพบหัวใจเด็กเต้นเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ไป 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/05/59


Smiley face      คุณภัทร พงษ์ทองดี และสามีชาวอังกฤษ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/05/59Smiley face      คุณเบญจา ฐิติสุวัฒน์ อายุ 41 ปี จากจันทบุรี ที่ได้ลูกชายที่น่ารัก หลังจากมารักษาภาวะ
     มีบุตรยากกับหมอหยงเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งมีโอกาสได้นำผลการรักษาเคสนี้มาเป็นตัวอย่างของ
     คลินิก คนไข้เคยทำเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ จึงมารักษากับหมอหยง โดยทานยา
     ชุดพิเศษไปประมาณ 2-3 เดือน ก็ได้ไข่ที่สมบูรณ์และได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ หลังกลับไปย้าย
     ตัวอ่อนอีกครั้ง ก็สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/59

Smiley face      คุณปธาริดา สิหามาตย์ อายุ 26 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/05/59Smiley face      คุณณัฐนียา-วิญญู อายุ 39,41 ปี คลอดน้องปรวัธน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ส่งภาพเเห่งความสุข
     ส่งตรงมาจากห้องคลอดในวันนี้ 18/5/59 ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ต่อมาตรวจ
     พบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่เพียงข้างเดียว หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/59


Smiley face      คุณสุจินันท์-นิวัฒน์ สุขสำราญ อายุ 37,46 ปี จากนครสววรค์ ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมี
     บุตรมา 8 ปีครึ่ง เคยฉีดน้ำเชื้อ 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ พบปัญหา
     ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ มีเนื้องอกขนาดเกือบ 2 ซม.ถึง 3 ก้อน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือนเเรก ก่อนปรับเป็นชุดรองพิเศษ อีก 2 เดือน
     และต่อด้วยยาต้มชุดดั้งเดิมอีก 1 เดือน (รวมทาน 5 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/05/59

Smiley face      คุณสุนทรี สารทรัพย์ อายุ 26 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า หลัง
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปประมาณ 3 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/05/59Smiley face      คุณเสาวภาคย์ จำเรือง อายุ 39 ปี และคุณชาตินิยม ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งเเต่ยังไม่สมหวัง หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยบอกว่ามีเวลา
     ทาน 11 วันจะกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง จึงขอทานยาชุดเข้มข้นเลย ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อครั้งนี้ก็
     ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี (ระหว่างฉีดน้ำเชื้อก็ทานยาไปด้วยตลอดจนยาหมด1เดือน)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/05/59


Smiley face      คุณเจนจิรา นามกระโทก อายุ 34 ปี จากชลบุรี คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาแท้ง 1 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 6 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/05/59


Smiley face      คุณภัทธพร ชนะอุดม อายุ 28 ปี จากชลบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อแต่ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนไป 5 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/05/59Smiley face      อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
     รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังคลอดน้องมินนี่เรียบร้อยแล้ว เคยมีปัญหาแท้งหลายครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ
     ก็ไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปหลายเดือน
     แล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน ก่อนมาทานอีกครั้งโดยปรับยาเป็นชุดพิเศษชุดเดียว ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/05/59


Smiley face      คุณจอมใจ จันสุตะ อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง
     เเต่ยังไม่ติดบุตร พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ฮอร์โมนผิดปกติ ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังทาน
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ได้ไข่สมบูรณ์มากขึ้น หลังสั่ง
     ทานอีก 1 ชุด (รวม 2 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/05/59


Smiley face      คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 35 ปีและครอบครัว ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     เคยทานยาจีนที่อื่น และฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้งเเต่ยังไม่ติดบุตร มีปัญหามดลูกคว่ำด้วย หลัง
     สั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไป 2 เดือน
     แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/05/59


Smiley face      คุณวนิดา วงศ์วิริยชาติ อายุ 30 ปี จากสมุทรสาคร ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยไปตรวจสเปิร์ม ผลออกมาพบว่ามีสเปิร์มในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มากๆ
     หลังจากเดินทางมารับการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ไปเพียง 15 วัน สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/05/59


Smiley face      คุณสลิลา ตากวิริยะนันท์ อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมา 3 ปี
     เคยทานยาจีนที่อื่น 3 เดือน ฉีดน้ำเชื้อ 6 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ยังไม่ติดบุตร
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยคุณสลิลาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำไป 3 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/05/59


Smiley face      คุณนุชธินันท์ อันตะนัย อายุ 33 ปี จากศรีสะเกษ ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมา 3 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/05/59


Smiley face      คุณนวลลออ ม่วงพันธุ์ อายุ 39 ปี จากระยอง ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร หลังมารับการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/05/59Smiley face      คุณจอมแก่น มาค่าย และคุณสงวน บุตรดา อายุ 38 ปี 37 ปี จากอยุธยา ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/05/59Smiley face      คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 32 ปี และครอบครัว จากชลบุรี ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 4 ปี มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำ
     ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/05/59


Smiley face      คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย หลังจากสั่งยากับ
     หยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่ด้วยระยะเวลาไม่ถึง
     1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/05/59


Smiley face      คุณธิดา มิซิเล็ท อายุ 43ย่าง44 ปี จากภูเก็ต ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 3 เดือนกว่า
     ปล่อยมาหลายปีรักษามาหลายวิธี ทั้งทานยาจีนที่อื่น 6-7 เดือน ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร ตรวจพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่รวม 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/04/59

Smiley face      คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 2 ปีกว่า
     ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษเดือนเเรก แล้วปรับเป็น
     ชุดเเนะนำต่อ 1 เดือน ตามด้วยยาชุดประหยัด 1 เดือน (รวมทั้งคู่ทานคนละ 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/59

Smiley face      คุณวิลาวัลย์ เครือพันธ์ จากสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร เคยตรวจพบเนื้องอกขนาดเท่าผลส้ม มีถุงน้ำในรังไข่ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/04/59


Smiley face      คุณบุ๋ม อายุ 36 ปี จากตรัง ตั้งครรภ์แล้ว หลังจากมีลูก 2 คนแรกแล้ว ปล่อยมา
     อีก 3 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง
     พบปัญหาผนังมดลูกบางเพียง 5 มิล ไข่มีน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปชุดเเนะนำไป 2 เดือน แล้วต่อ
     ชุดเข้มข้น 4 เดือนครึ่ง ทานไป 6 เดือนครึ่ง ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/04/59

Smiley face      คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 6 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไปอีก 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/59


Smiley face      คุณจุฑามาศ รุ่งเรือง อายุ 26 ปี จากชลบุรี ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 4 เดือนกว่า ปล่อยมาเกือบ 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/04/59


Smiley face      คุณจุไรรัตน์-อนุชน บัวสงค์ จากปทุมธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมา 7 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไป
     ทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/04/59


Smiley face      คุณธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล จากร้อยเอ็ด ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 11 สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 2 ปีกว่า ทานยากระตุ้นไข่
     เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ใบเล็ก มีเพียง 1 ใบ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/04/59

Smiley face      คุณกัลยาภัสร์ ศุภโชคบันดาล อายุ 30 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์ ปล่อยมาเกือบปีไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/04/59


Smiley face      คุณกุลจิรา-Mr.John เจปสัน อายุ 39,50 ปี จากสุราษฎร์ธานี ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 5 ปี ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 4 เดือนและ
     และยาต้มชุดดั้งเดิมต่ออีก 1 เดือน ทานได้15วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/04/59


Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้ว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์
     ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/04/59Smiley face      คุณทรรศ์นกมล ยืนยง อายุ 35 ปี จากมุกดาหาร ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดพิเศษไป 2 เดือน ต่อชุดแนะนำพิเศษ
     อีกเกือบเดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/04/59


Smiley face      คุณภูษณิศา มุกาเกษมิ อายุ 31 ปี จากนครปฐม ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ 7
     สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 3 ปียังไม่ติดบุตร หลังจากทานยาของหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/04/59Smiley face      คุณนันท์นภัส โชติจตุพร อายุ 26 ปี จากอ่างทอง ที่ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมา 1 ปี
     ไม่ติดบุตร ฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 20 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/04/59


Smiley face      คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์กว่าแล้ว เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งไม่ติดบุตร มีซีสต์ขนาด 5 ซม. หลังทานยาสมุนไพรจีนของ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 4 เดือน แล้วกลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ประสบ
     ความสำเร็จตั้งครรภ์ได้สมปรารถนา ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/04/59


Smiley face      คุณสุไลดา ประดุลัง อายุ 28 ปี จากกระบี่ ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปล่อยมา 2 ปี
     เคยกินยากระตุ้นไข่ตก และตรวจพบถุงน้ำ 7 ซม. ประจำเดือนมาไม่ปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำของหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/04/59


Smiley face      คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 30 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 1 ปีกว่า เป็น pcos ประจำเดือนไม่มาเลยหากไม่ทานยา หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนของไปเพียง 2 เดือนกว่า ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/04/59


Smiley face      คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 39 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/04/59


Smiley face      คุณทัศยา-ทายาท โหมดม่วง-เลาหะชัยนานนท์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 7 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 3 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเกือบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/04/59


Smiley face      คุณกมลรัตน์ ศรีภูธร อายุ 25 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 7
     สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/03/59Smiley face      คุณอัมมิกา ศรสีดา อายุ 28 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 สัปดาห์กว่า
     ปล่อยมา 3 ปีก็ยังไม่ติดบุตร มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาเลทถึงเกือบ 2 อาทิตย์
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/03/59


Smiley face      คุณฐิติมาภรณ์ รัตนเพชร อายุ 26 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6
     สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 7 เดือนยังไม่ติดบุตร ประจำเดือนมาไม่ปกติบางเดือนก็มา 2 ครั้ง
     ต่อเดือน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป
     เกือบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/59


Smiley face      คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปีจากเพชรบูรณ์ ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรของหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/03/59


Smiley face      คุณวรรณพร ศรีสวัสดิ์ อายุ 25 ปี จากประจวบคีรีขันธ์ สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา 4 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/03/59


Smiley face      คุณปรียาภัสส์ร ผิวอ่อน อายุ 28 ปี จากชลบุรี ตั้งครรภ์แล้วปัจจุบันอายุครรภ์ 24สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยท้องลมแล้วตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง ส่วนข้างที่เหลือก็มีถุงน้ำ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/03/59


Smiley face      คุณสิริวรรณ ธุวสิน อายุ 34 ปี จากฉะเชิงเทรา ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มา 3 ปีไม่ติดบุตร มีเนื้องอก 3 ซม. หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียงครึ่งเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/03/59Smiley face      คุณเทพสุดาและสามี ชาวสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/03/59Smiley face      คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve (ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ตรวจ
     พบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ9สัปดาห์กว่า และติดลูกแฝด ปล่อยมา 5 ปี
     ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/59


Smiley face      คุณโศรดา ชาติละออง อายุ 30 ปี จากนราธิวาส ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์กว่า เคยปล่อยมา 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน
     แล้วปรับเป็นชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 ทานประมาณ 10 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/03/59


Smiley face      คุณพลอยพชร มานะทัต อายุ 36 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 4 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา 2 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปประมาณ 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/03/59


Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี จากบุรีรัมย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมด้วย ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลัง
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     กันทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/03/59

Smiley face      คุณวรันทร-พุทธิสิทธิ์ หลังจากที่คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุขภาพของ
     น้องเซนกับคุณแม่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้
     เคยมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงโดยทานยาไปประมาณ 4 เดือน
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/03/59Smiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปี จากนครปฐม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่า เคยตรวจพบท่อนำไข่ตันข้างนึง อีกข้างตีบ มีผังผืด
     มดลูกเอียง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังรักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน และยาต้มชุดเเนะนำ ทานยาต้มได้เพียงไม่กี่วัน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/03/59

Smiley face      คุณณิพัฏฐ์ชา วิเชียรบรรณ อายุ32ปี จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์ ปล่อยมา
     เกือบ 4 ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยตรวจพบท่อนำไข่ตีบ และไข่ไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก
     หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/03/59


Smiley face      คุณธนิษฐา เรือนกุล อายุ37ปี จากพะเยา ตรวจพบการตั้งครรภ์และฝากครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่
     ซึ่งทานยายังไม่ครบเดือนเลย ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/03/59


Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 36 ปี จากชลบุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ปล่อยมา 3ปีไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนจำนวนน้อยไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     ไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/03/59


Smiley face      คุณพัชรีพร ศรีสุทัศน์ อายุ 30 ปี จากสงขลา ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 9 ปี
     เคยตรวจพบซีสต์ 4 เซนกว่า หลังจากสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/03/59


Smiley face      คุณภัฐฐ์ฐีกานท์ มาชัยยะ อายุ 35 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 6 สัปดาห์ ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนเล็กน้อย เคยกินยากระตุ้นไข่ไป
     ก็ยังไม่ติดบุตร มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/03/59


Smiley face      คุณบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน อายุ41ปี จากสิงห์บุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน จำนวนน้อย ไม่เคลื่อนไหว
     ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ก็ไม่ติดบุตร หลังจรักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/03/59

Smiley face      คุณรุ่งรัตน์ บัวกรด-ดุสิต เอี่ยมโซ๊ะ จากสมุทรสงคราม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 1 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังทานยา
     ของหมอหยงต่อจากเพื่อนที่ทานไปเพียงครึ่งเดือนเเล้วตั้งครรภ์ ตอนนี้ก็สมหวังตาม
     เพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/03/59


Smiley face      คุณสุภาพร กองจันทร์ จากสมุทรปราการ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์6สัปดาห์ ปล่อยมา1ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง1เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/02/59


Smiley face      คุณสุภาพร ไอ่สาม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์7สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     ไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/02/59Smiley face      คุณจารุวรรณ กลับทอง จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     9สัปดาห์กว่า ปล่อยมา3ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานชุดเเนะนำชนิดแคปซูล1เดือน ต่อยาต้มชุดแนะนำ1เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำ
     พิเศษชนิดแคปซูลอีก1ชุด หลังทานชุด3ยังไม่หมด ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/02/59


Smiley face      คุณพิลาสินี อธิพรจารุวัชร์ อายุ 33 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 2 ปี เป็น PCOS หลังเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษไป 2 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/02/59Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ39ปี จากอิตาลี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     และไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน1ข้าง เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษไป1ชุด และสั่งยาชุดมาตราฐานอีก2ชุด ปรากฏว่าหลังเริ่มทานยาชุดมาตราฐาน
     เพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/02/59

Smiley face      คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ38ปี จากขอนแก่น ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์5สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา15ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตร โดยทานยาสมุนไพรจีนไป2เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/02/59Smiley face      คุณณภัทร พันธุ์ศิริ อายุ33ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก3 ซม.
     ผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้คุณหมอที่ตรวจบอกว่าโอกาส
     มีบุตรเองไม่น่าจะมี หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตร โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำกันทั้งคู่ เพียง1ชุด(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/02/59


Smiley face      คุณสุนันทา ยาระเขตต์ อายุ36ปี พยาบาลจากศิริราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีไม่ติดบุตร ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรไปยังไม่ถึงเดือนดีเลย
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/02/59


Smiley face      คุณบุญตา เจะตัม อายุ36ปี จากนครศรีธรรมราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา4ปี ท่อนำไข่ตัน1ข้าง มีเนื้องอกที่มดลูก เคยฉีดเชื้อมา4ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป2ชุด(2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/02/59


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ ภัทราสิทธิวุฒิ ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์กว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลเพียงชุดเดียว(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/02/59Smiley face      คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ35ปี จากมาเลย์เซีย ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์5สัปดาห์ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปทานที่มาเลย์เซีย2เดือน ยาหมดกลับมารับอีก2เดือน
     ปรากฏว่าทานยาเดือนที่3ยังไม่หมด ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/02/59


Smiley face      คุณธรณิธร-สุเมธ พูลวรลักษณ์ อายุ31ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์และฝากครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง1เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/02/59


Smiley face      คุณปราณี-อนุชา แกสมาน อายุ34-42ปี จากสตูล ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจาก
     สั่งยากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนเพียง2เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/02/59


Smiley face      คุณรสรินทร์-สุมล แม่หลาย อายุ31ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อถึง3ครั้ง
     ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่ ทาน2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/02/59


Smiley face      คุณภรทิพย์ มีทรัพย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์5สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มา3ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยากันทั้งคู่ หลังทานไปเพียงครึ่งเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/02/59Smiley face      คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ33ปี จากสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้3เดือนกว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาแคปซูลชุดเข้มข้นไปทานที่
     สิงคโปร์3เดือน หลังจากยาหมด3เดือนพอดี ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/02/59
รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ

>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 


 

   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014