*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Smiley face
     คุณอโนมา ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 36 ปี และคุณนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/1/65

 Smiley face
     คุณพนาวรรณ โอมาก อายุ 42 ปี และคุณวรพจน์ แก้วอารีย์ อายุ 45 ปี
     จากสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามที่เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/65

 Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม
     2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/1/65

 Smiley face
     คุณหวานชื่น-คุณอัครวุฒิ เวทย์วีระพงศ์ อายุ 36 ปี และ 38 ปี จากระยอง
     ที่ได้คลอดน้องเอ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยทานยา
     และฉีดยากระตุ้นไข่ตกมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/65

 Smiley face
     คุณณิชชา จิรบวรสิน อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างหนักต้องใช้ถุงน้ำร้อน
     ประคบวันละ 2-3 รอบ และมีอาการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆ เวลาปวดต้องทาน
     ยาระงับปวดทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนและปวดหัวไมเกรน
     ดีขึ้นมาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/01/65

 Smiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง
     ต้องตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/12/64

 Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 37 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องเจไดและเจแดน(แฝด)
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก
     ตรงตำแหน่งที่ฝังตัวของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้า
     กระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยคุณปิยวรรณยังแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว
     กลับไปตรวจซ้ำพบว่า มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/64

 Smiley face
     คุณอมรรัตน์ งามขำ อายุ 27 ปี จากระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฉีดสีดูท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 13 วัน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/64

 Smiley face
     คุณนูรีซะห์ กาเกาะ อายุ 29 ปีจากจังหวัดยะลา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาไม่ถึง 1 ปี แต่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน
     2 ครั้งและได้ตัดรังไข่ด้านขวาออก ส่วนรังไข่ด้านซ้ายตรวจพบ ซีสต์ขนาด
     3 ซม. และ 4 ซม. เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการฉีดยาคุมแต่ทำให้
     ประจำเดือนมาผิดปกติ มีประจำเดือนกะปริดกะปรอยเกือบทุกวันนานถึง 10 เดือน
     (ทานยาปรับฮอร์โมนแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/12/64

 Smiley face
     คุณสุกฤตา กฤตชยพัทธ์ อายุ 37 ปี และคุณสมบูรณ์ กฤตชยพัทธ์ อายุ 57 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตั่วถั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้องอายุ
     2 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อยและน้ำเชื้อ
     ไม่แข็งแรง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 6
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาได้แจ้งว่า
     ช่วยให้ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/64

 Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 34 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องต้นบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่ไม่ตก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยให้
     ฝ่ายชายร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยไม่เพลียง่าย และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
     หลังช้าลงด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/64

 Smiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว (ตอนนี้ 6 สัปดาห์ ตรวจพบหัวใจน้องแล้วด้วยค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง ทำ IUI มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร
     ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/64

 Smiley face
     คุณรักตาภา ระมาศจาย อายุ 39 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องมากิเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องมากิอายุได้ 4 ขวบกว่าแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/64

 Smiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนก็ไม่มา ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ เคยฉีดน้ำเชื้อ
     IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เดือนที่ 2-4
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาช่วย
     ลดอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/64

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 52 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปิ่นเงิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชาย
     หายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชาย
     ทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/64

 Smiley face
     คุณรัตนา แก้วพุฒตาล 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน เวลาเป็นรอบเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/64

 Smiley face
     คุณนิภาพร ภูขลิบม่วง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างซ้ายตันและข้างขวาตีบ(แพทย์โรงพยาบาลแนะนำให้ทำ
     เด็กหลอดแก้วจึงจะมีโอกาสมีบุตรได้เท่านั้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า เดือนแรกทานชุดเบสิก
     ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/64

 Smiley face
     คุณอรณีย์ อ่อนประเสริฐ อายุ 28 ปี จากจังหวัดสงขลา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนไม่มา
     ตรวจพบเป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา พอหยุดทานยา
     ประจำเดือนก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/64

 Smiley face
     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอามานีบุตรคนที่ 3
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนของหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า เดือนแรก ทานยาแคปซูล
     ชุดประหยัดและปรับเป็นยาต้ม ชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 2-3 ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องอันดาลีฟบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 และ 3 ตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/64

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ถิ่นฐาน อายุ 34 ปี และคุณณัฐพล ถิ่นฐาน อายุ 34 ปี จากกาญจนบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจ
     รักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/11/64

 Smiley face
     คุณสุวรรณี ชื่นศิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องเอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/64

 Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 38 ปี และคุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยแท้ง 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/64

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 35 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องโมบายบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา และระหว่าง
     ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/64

 Smiley face
     คุณนรีรัตน์ ทองสกุล อายุ 26 ปี และคุณณรงค์ หมาดรา อายุ 29 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องนัดวีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี รอบเดือน
     มาไม่ปกติ เป็นเดือนเว้นเดือน เคยทานยารักษาจากที่อื่นมาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/64

 Smiley face
     คุณเสาวณีย์ นุชเปล่ง อายุ 37 ปี และคุณรัตนพันธ์ ยิ้มกล่ำ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือน
     มาผิดปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ โดยก่อนนี้เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่รังไข่จึงทำให้รังไข่ด้านนั้นไม่ผลิตไข่ และยังมีซีสต์ที่มดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด แล้วหยุดทานไปเกือบปีก่อนที่เดือนที่ 3-6 ฝ่ายหญิงปรับทาน
     ชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษา
     สำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/64

 Smiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/10/64

 Smiley face
     คุณพัด อายุ 43 ปีจากสมุทรสงคราม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ผ่าตัดแก้หมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เกรงว่าท่อนำไข่อาจอุดตันแต่ไม่สามารถฉีดสี
     ดูท่อนำไข่ได้เนื่องจากแพ้สารทึบแสง จึงตัดสินใจมารักษากับคุณหมอหยง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือนโดยเดือนที่ 1-3 ทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/64

 Smiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 31 ปีทั้งคู่
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     และเพิ่งคลอดน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ตรวจพบเป็น PCOS เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ต้องครรภ์สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/64

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     7 ซม. ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย ไข่คุณภาพไม่ดี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทาน
     แคปซูลชุดเข้มข้น เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/64

 Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/64

 Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือนไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้ บุตรคนแรกไปแล้วก่อนหน้านี้
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/64

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 41 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้คลอดน้องมาร์ทา
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยน
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะ
     ระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงฟื้นฟูให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/64

 Smiley face
     คุณศุภักษร โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี และคุณธนวัฒน์ โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่ค่อยวิ่ง ฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/9/64

 Smiley face
     คุณสุกัญญา ผลสวัสดิ์ อายุ 38 ปีและพ.จ.อ. จำเนียร ผลสวัสดิ์ อายุ 49 ปี
     จากจันทบุรี ที่ได้คลอดน้องญาดา บุตรคนแรก(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบกว่า) และ
     น้องปกป้องบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาดาบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/9/64

 Smiley face
     คุณสุรียา ดวงฤทัย อายุ 25 ปี จากระยองที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขวา ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนสั้นบ้างยาวบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/64

 Smiley face
     คุณจุฑามณี เกษโกมล อายุ 32 ปี และคุณวชิระ เนียมทรัพย์ อายุ 28 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องแทนคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/64

 Smiley face
     คุณสรินทร ขติยะสุนทร อายุ 31 ปี และคุณสุรศักดิ์ เจียร์วรรณ์ อายุ 36 ปี
     จากนครศรีธรรมราช ที่ได้คลอดน้องต้นหลิวสมความปรารถนาแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ
     1 ปี 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่และฉีดยากระตุ้นไข่ตก
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/9/64

 Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 40 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 34 ปี จากสุรินทร์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยาได้
     ไปฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/64

 Smiley face
     คุณกัณฐมณี ละทะโล อายุ 31 ปี จากสกลนคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบพังผืดที่ปีกมดลูก และมีภาวะ PCOS
     ฮอร์โมนเพศชายสูง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่สม่ำเสมอยาว 35-50 วัน
     บางเดือนมาเร็วห่างเพียง 14 วัน เคยใช้ยาปรับฮอร์โมนและยาคุมแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/9/64

 Smiley face
     คุณโบ อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ชุดแนะนำพิเศษและชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงรวม 11 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/64

 Smiley face
     คุณสุชัญสินี บางทุ่ง อายุ 36 ปี และคุณสตีฟ ปาอีส อายุ 52 ปี(สามีชาวต่างชาติ)
     จากอุตรดิตถ์ ได้คลอดน้องอเล็กซานเดอร์ สมความปรารถนาแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนมาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ตรวจเจอเนื้อร้ายที่ปากมดลูก แพทย์ตัดออกไปบางส่วน ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อย
     ต้องไปตัดอีกครั้ง จึงมาทานยาเพื่อไม่อยากให้ก้อนเนื้อโตขึ้น หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ท้อง
     ธรรมชาติ และเนื้อร้ายที่เหลืออยู่ก็หายไปอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/9/64

 Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ได้คลอดน้องออดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/9/64

 Smiley face
     ​คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/9/64

 Smiley face
     คุณวันทนา มงคลสุภา อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจ
     ร่างกายพบว่าฮอร์โมนในร่างกายต่ำ รักษาด้วยการทานยาและฉีดฮอร์โมน
     มาก่อน แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/9/64

 Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอดน้องตั้งใจสมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือนก็มาตามปกติและ
     เดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/9/64

 Smiley face
     คุณพีชญา สร้อยพรมมา อายุ 31 ปี จากอุตรดิตถ์ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยท้องนอกมดลูก ได้ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้างและท่อนำไข่ข้างที่เหลือตีบ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/8/64

 Smiley face
     คุณเขมิกา ประทุมชัน อายุ 41 ปี และคุณจิรภัทร ว่องกิจ อายุ 39 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/8/64

 Smiley face
     คุณพรทิวา  ไทยสยาม อายุ 35 ปี และคุณเอกราช ไทยสยาม  อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องน้ำยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/8/64

 Smiley face
     คุณพรรณทิพย์ เลิศรัตนสิน อายุ 35 ปี และคุณอาณาจักร เลิศรัตนสิน อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ
     4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อน้อยและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ฝ่ายชายปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่
     หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/8/64

 Smiley face
     คุณพิชญนันท์ เหลือพงษ์ อายุ 31 ปี และคุณศิรพงศ์ เงินแก้วทิพย์ อายุ 31 ปี
     จากนนทบุรี ได้คลอดน้องบีเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/8/64

 Smiley face
     คุณพุทธวดี ปานน้อย อายุ 25 ปี และคุณดนัย ฤทธิเดช อายุ 22 ปี
     จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการต่อมบาร์โธลินบวมอักเสบ และรอบเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงกันเลยในแต่ละรอบ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/8/64

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี และคุณปรัชญา เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้อง Bigi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     เคยผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ 2 ข้าง และตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/8/64

 Smiley face
     คุณพัชรีย์ เชิดชูชัยทิพย์ อายุ 38 ปี และคุณมาวิน โคกพูล อายุ 21 ปี จากลพบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/64

 Smiley face
     คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 30 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อนแล้ว 1 คน หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็แท้ง 3 ครั้ง
     เป็นตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้งและท้องลม 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     และคลอดน้องทับทิม บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 3 สามารถตั้งครรภ์
     ได้ต่อเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/8/64

 Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่ตก ไข่ไม่โต เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือน เดือนที่ 1
     ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม
     ยังคงไว้วางใจคุณหมอหยงจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/8/64

 Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือนไม่มาเลย
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/8/64

 Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี และคุณชากร ดิษฐกิจ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องมิลินท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ซม. ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย คุณภาพไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2
     ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     และยังได้เพศหญิงตรงตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรให้ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/8/64

 Smiley face
     คุณนิภาภัทร แก้วเกษม อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน หลังการผ่าตัดรอบเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้มีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/8/64

 Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องจุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน
     น้องจุลอายุ 11 เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/7/64

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/7/64

 Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 37 ปีและคุณชัชนันท์ บุญสมศรี จากระยอง ได้คลอดน้องมีตัง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องมีตัง อายุ 4 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเลื่อนเป็นอาทิตย์ บางครั้งเลื่อนเป็นเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้พาน้องมีตังมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก
     และยังมารับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรอีกคนด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/7/64

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด
     แก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ส่วนอีกข้างท่อพับ และเคยแท้ง
     2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ทานต่อจนคลอดน้องปุน บุตรชาย
     คนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรง จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/7/64

 Smiley face
     ครอบครัวคุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพรีม
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี
     ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/7/64

 Smiley face
     ด๊อกเตอร์พิพัฒน์ โกวิทคณิต อายุ 52 ปี และ คุณวิรัญชนา จงเศรษฐี อายุ 39 ปี
     จากกรุงเทพฯที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 14 ล้านตัว และเคลื่อนไหวต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุด The best เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษคนเดียวร่วมกับทำ
     ICSI ก็ตั้งครรภ์(แฝดแท้)สมความปรารถนา โดยตรวจค่าฮอร์โมนก่อนย้ายตัวอ่อนพบว่า
     หลังจากทานยาคุณหมอหยงค่าฮอร์โมนดีมาก เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/7/64

 Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 40 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจ
     พบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องเซนอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยา
     บำรุงหลังคลอดเพื่อฟื้นฟูคุณแม่และบำรุงน้ำนมให้น้องอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/7/64

 Smiley face
     คุณฮิโรกิ โทโจ อายุ 35 ปี และคุณเพ็ญนภา โทโจ อายุ 37 ปี จากประเทศญี่ปุ่น
     ที่ได้คลอดน้องฮิโรโตะบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ เนื้องอกขนาด 4.5 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาอีกครั้ง โดยเลือกทานแคปซูลชุดแนะนำ
     และอยากได้บุตรชาย คุณหมอจึงแถมยาเลือกเพศชายไปให้ ทานไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และได้บุตรชายสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/7/64

 Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 39 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 56 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอาหมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบ ปริมาณน้ำเชื้อที่เก็บได้น้อยมาก(ตอนทำ IUI เก็บน้ำเชื้อได้
     1 หยอดเท่านั้น) สเปิร์มน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF)อีก 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้วรอบใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/7/64

 Smiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี
     ได้คลอดน้องอะตอมเป็นที่เรียบรอยแล้ว (ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/7/64

 Smiley face
     คุณวิภา หล้าหา อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ข้างซ้าย 4 ซม. ข้างขวา 2 ซม.
     ได้ผ่าตัดซีสต์ออกทั้ง 2 ข้างแล้ว และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง ทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ โดยตรวจพบค่าฮอร์โมนรังไข่ (AMH)
     ต่ำเพียง 0.82 มีไข่น้อย และมีช๊อกโกแลตซีสต์ที่ปากมดลูกด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติ
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/7/64

 Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 33 ปี และคุณศรัญญู มณีพฤกษ์ อายุ 34 ปี
     จากสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องกัปตันบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา 3 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาณิน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/7/64

 Smiley face
     คุณพิริยา เฉียบแหลม อายุ 28 ปี และคุณเสกสรร ทองอินทร์ อายุ 28 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ 2-3 ปีแล้ว มีรอบเดือนยาว หลายครั้งประจำเดือนไม่มา ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ไข่ไม่โต(คาดว่าเป็น PCOS) เคยทานยาและฉีดกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ เอี่ยมคำ อายุ 35 ปี และคุณอำพล หมั่นบำรุง อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยผ่าตัดซีสต์
     3 ปีก่อน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมาก ต้องทานยาระงับปวดตลอด จึงไปตรวจ
     และพบว่า มีพังผืดและซีสต์ที่รังไข่ขนาด 6 ซม.(เคยผ่าตัดซีสต์มา 2-3 ปีก่อนแล้ว)
     แพทย์ระบุให้รักษาด้วยการฉีดยาคุมหรือตัดรังไข่ซ้ายออก แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึง
     ตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/6/64

 Smiley face
     คุณปรียานุช ศรีพิกุล อายุ 32 ปี และคุณอัครเดช สุขหล่อ อายุ 28 ปี จากพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันแล้วปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/6/64

 Smiley face
     คุณชนิตาภรณ์ ยาสซีน อายุ 62 ปี และคุณฮัสซัน อาลี อายุ 55 ปี จากสระบุรี ได้คลอด
     น้องเฮง เฮง บุตรคนแรก และน้องซาร่า จาน่า(แฝด) บุตรคนที่ 2และ3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนผิดปกติ 2-3 เดือน
     จึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดพิเศษ และเดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุด The best เนื่องจาก
     ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติได้ จึงทานยาของหมอหยงแล้วรักษาร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกได้บุตรชาย ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ
     และครั้งที่ 2 ได้แฝดหญิงเกือบขวบแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/6/64

 Smiley face
     คุณรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์ อายุ 36 ปี และคุณวิชาญ พร้อมพาณิชย์ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ฝ่ายหญิงน้ำหนักค่อนข้างมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/6/64

 Smiley face
     คุณเกษรินทร์ นิลเต็ม อายุ 37 ปี และคุณภารดอน ยีสันเทียะ อายุ 39 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องก้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องก้าวอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงพบ ไข่ไม่ตกเคยทาน
     ปรับฮอร์โมนแต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำ
     และรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/6/64

 Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 39 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 34 ปี จากปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/6/64

 Smiley face
     คุณเชิญพิษณ์ พุทธก้อม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง และเคยแท้งบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ กวางติ๊ด อายุ 32 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและ
     รักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/6/64

 Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 32 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเกลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม 66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/6/64

 Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโอลิเวีย
     บุตรสาวเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจ
     และรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยา
     บำรุงครรภ์ ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/5/64

 Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/5/64

 Smiley face
     คุณตรีทิพย์นิภา เที่ยงวงศ์ อายุ 29 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดนานกว่า 3 เดือน
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมน รอบเดือนถึงจะมา พอหยุดทานรอบเดือนก็ไม่มา และจะมี
     อาการปวดท้องน้อยก่อนมีรอบเดือน 1-2 สัปดาห์ร่วมด้วย หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยารอบเดือนมาปกติ ตรงสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนแรก
     ที่ทานยา รวมถึงอาการปวดท้องน้อยก็หายไม่ปวดอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/5/64

 Smiley face
     คุณนิศานาถ ดาวัลย์ อายุ 41 ปี และคุณฟิสิกส์ ดาวัลย์ อายุ 40 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เปอร์เซนต์การเจาะไข่ต่ำมาก ทำอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเข้มข้นทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/5/64

 Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 26 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ
     1 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/5/64

 Smiley face
     คุณฐิติมา แสงรักษา อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันน้องอายุ 4 ปี ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมี
     บุตรมา 2 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน แต่รอบเดือนมา
     ไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     วันนี้ได้พาน้องธามมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/5/64

 Smiley face
     คุณกมลชนก รัตนทารถ อายุ 30 ปีและคุณณัฐกฤต พันธุ์ปกรณ์ อายุ 33 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบมีพังผืด โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนต้องทานยา
     ระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรกทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคุณชญานี หาญชาญสิริ ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ โดยระหว่างทานยาคนไข้แจ้งเพิ่มเติมว่า ช่วยให้สมรรถภาพ
     ทางเพศดีขึ้นอีกด้วย รวมถึงปัญหาสุขภาพด้านการขับถ่ายก็ดีขึ้นเช่นกัน
     ไม่ขับถ่ายเป็นเลือดแล้วค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/5/64

 Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 40 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฌอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/64

 Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 26 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 32 ปี จากบุรีรัมย์
     ได้คลอดน้องแสตมป์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/5/64

 Smiley face
     คุณอโนมา ตั้งธนวัฒน์สกุล อายุ 37 ปี และคุณพงษ์ศิริ เลิศพฤกษ์ อายุ 35 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อได้ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ฝ่ายหญิงไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     มีขนาดเล็กไม่โต หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคนรู้จักที่แนะนำ มาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/64

 Smiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 27 ปี และคุณจักรพงษ์ สุรเจริญเวชกุล อายุ 29 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้คลอดน้องน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างขวาขนาด 3 ซม. และเคยแท้งบุตร(ขูดมดลูก) 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์ จนคลอด
     น้องน้ำมนต์อย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/5/64

 Smiley face
     คุณหวานชื่น เวทย์วีระพงศ์ อายุ 35 ปี และคุณอัครวุฒิ เวทย์วีระพงศ์ อายุ 37 ปี
     จากระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตกมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/4/64

 Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วงค์คำภู อายุ 34 ปี และคุณไกรสร ชลคีรี อายุ 34 ปี จากนครนายก
     ได้คลอดน้องโดมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยท้องนอกมดลูกจึงต้องตัดท่อนำไข่ข้างขวาไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่
     1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-5 ปรับมาทานชุดมาตรฐาน
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสาว
     สมความปรารถนา ตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรทำนายไว้ โดยระหว่าง
     ตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้องและฟื้นฟูคุณแม่ไปทานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/4/64

 Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 42 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องนัจญ์วาบุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถติดได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/4/64

 Smiley face
     คุณญาณิศา แสงมณี อายุ 38 ปี และคุณเลิศชัย นาคเรืองศรี อายุ 40 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องญาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนัฒนันท์ สารศาลิน
     เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/4/64

 Smiley face
     คุณนุจิตรา ทองไชย อายุ 40 ปี และคุณดุรงฤทธิ์ ทองไชย อายุ 48 ปี จากศรีสะเกษ
     ได้คลอดน้องตัวตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิง ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/4/64

 Smiley face
     คุณชฎามาศ ทองเนื้อห้า อายุ 29 ปี และคุณทรงวุฒิ เกตุแก้ว อายุ 30 ปี
     จากชุมพร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบเป็นเบาหวาน
     รักษาด้วยการฉีดอินซูลินวันละ 3 รอบ และมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มาช้าบ้างเร็วบ้างทำให้นับวันไข่ตกได้ยาก รวมถึงมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ค่อนข้างมาก โดยต้องทานยาระงับปวดช่วยเป็นประจำ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดและยาแคปซูลรักษาเบาหวานของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน และในเดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ช่วงที่ทานยารักษาเบาหวาน ค่าน้ำตาลก็ลดลง
     โดยไม่ต้องฉีดอินซูลินอีกด้วยค่ะ และยังช่วยให้ประจำเดือนแต่ละรอบมาตรง
     มากขึ้น รวมถึงหายจากอาการปวดข้างต้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/4/64

 Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย ชาวโพสะ อายุ 26 ปี และคุณพีรพันธุ์ พงษ์สถิตย์ อายุ 59 ปี จากอ่างทอง
     ได้คลอดน้องพีรดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ไม่มาบ่อยครั้ง ฝ่ายชายสเปิร์มมีปริมาณน้อย เคยทานยามาหลายอย่างแต่ก็ไม่
     สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/4/64

 Smiley face
     คุณกมลวรรณ อู่ฉาย อายุ 25 ปี และคุณศราวุธ อู่ฉาย อายุ 25 ปี จากสุราษฎร์ธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยอย่างมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/4/64

 Smiley face
     คุณวิชญาดา ขันหลวง อายุ 35 ปี และคุณภิญโญ วงศสุวรรณ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวด
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/4/64

 Smiley face
     คุณสมคิด พูลสาริกิจ อายุ 35 ปี คุณอนุรักษ์ คงเกาะ อายุ 37 ปี จากอุทัยธานี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ตรวจพบ ซีสต์ขนาด 4 ซม. และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดย 3-4 เดือน
     จึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     12 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิกสลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     และในเดือนที่ 7-8 ให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     โดยระหว่างการรักษาสามารถปรับให้ระบบประจำเดือนฝ่ายหญิงมาตามปกติ
     ทุกเดือนอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/4/64

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ คูหาทอง อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ ยังตรวจพบมดลูกต่ำและมีพังผืดด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน แต่หยุดไป 6 เดือน แล้วจึง
     กลับมาทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยได้แจ้งว่าระหว่างการทานยาในครั้งแรกช่วยให้ประจำเดือน
     มาตามปกติและพังผืดหายอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/4/64

 Smiley face
     คุณนริศรา พรมโชติ อายุ 41 ปี และคุณคำรพชัย ชื่นสงวน อายุ 45 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้องก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 7 เดือนครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณสเปิร์มน้อย
     และมีตัวเคลื่อนไหวเพียง 60% หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้า วันนี้ได้พาน้องก๋วยเตี๋ยวมาให้
     คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาบำรุงหลังคลอดกับคุณหมอ
     ไปทานเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/4/64

 Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร(หนูเกลี้ยง) อายุ 26 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องออโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียวเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็น
     ชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำ
     พิเศษ อีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/4/64

 Smiley face
     คุณสุพรรษา เบญจาทิกุล อายุ 27 ปี จากอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ
     บางครั้งประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ ตรวจพบ
     มดลูกคว่ำและท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/3/64

 Smiley face
     คุณเบญญาภา อภิรชตโยธิน อายุ 22 ปี และคุณอรรคเดช อุภัยภักตร์ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานีที่ได้คลอดน้องของขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
     น้องของขวัญอายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/3/64

 Smiley face
     คุณกรณิกา คำสุข อายุ 35 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมาเกือบปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     กลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/3/64

 Smiley face
     ​คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 41 ปี จากตรัง ได้คลอดน้องการ์โม่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่
     พบว่าท่อนำไข่อุดตัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/3/64

 Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 36 ปี จากสงขลาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตรงตำแหน่งที่ฝังตัว
     ของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้ากระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน
     ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยคุณปิยวรรณยังแจ้ง
     เพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว กลับไปตรวจซ้ำพบว่า
     มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/3/64

 Smiley face
     ​คุณโชติรัตน์ วรกิจปัญญากุล อายุ 40 ปี และคุณณัฐพล วรกิจปัญญากุล
     อายุ 38 ปี จากนนทบุรี ได้คลอดน้องโปรตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ครรภ์ไม่สมบูรณ์
     จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาแคปซูลชุดเบสิก
     และให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/3/64

 Smiley face
     ​คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 38 ปี จากระยอง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรง รอบเดือนเลทไปเป็นอาทิตย์ บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องมีตังค์ บุตรชายคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยา
     กับคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานเป็นยาแคปซูลชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/3/64

 Smiley face
     คุณสุปรียา กิจบำรุง อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องแสตมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ มีถุงน้ำในรังไข่ด้านขวาขนาด 2.5 ซม.
     มีพังผืดที่ปีกมดลูกและมดลูกเอียงด้านซ้าย โดยยังมีผนังมดลูกบางอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2-3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/3/64

 Smiley face
     คุณนันท์นภัส ระวีศิริ อายุ 32 ปี และคุณสุรเชษฐ์ ระวีศิริ อายุ 36 ปีจากชลบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่มีสเปิร์มที่รูปร่างสมบูรณ์เลยซักตัว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-3 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ส่วนเดือนที่ 4 ฝ่ายชายปรับทานเป็น
     ชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนันทวัน บุญส่ง เพื่อนที่
     แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/3/64

 Smiley face
     คุณวิลัยลักษ์ พรมดี อายุ 25 ปี จากกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า มีรอบเดือนยาวผิดปกติ บางเดือนประจำเดือน
     ขาดไม่มา ตรวจพบ ไข่ไม่ตก เคยทานยาจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/3/64

 Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 39 ปี และคุณจิตรกร ชนะค้า อายุ 41 ปี จากบึงกาฬ
     ได้คลอดน้องออปโต้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี
     ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/64

 Smiley face
     ​คุณปรางฤทัย เจริญฤทธิ์ อายุ 31 ปี และคุณวิโรจน์ ลัคนาวงศ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้คลอดน้องอลิสเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาปีกว่า เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่ปีกมดลูกข้างขวามาได้เกือบปี แต่หลังจากกลับไปตรวจซ้ำพบ ซีสต์ขนาด 2 ซม.
     อีกเช่นเดิม โดยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยและต้องทานยาระงับปวดช่วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยทานเป็นชุดแนะนำและชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและ
     ได้คลอดน้องอลิสอย่างสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/64

 Smiley face
     ​คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 41 ปี จากมุกดาหาร ได้คลอดน้องเจ้าทรัพย์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
          อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/2/64

 Smiley face
     คุณธิดาพร ไตรศิวะกุล อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/2/64

 Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูก
     ก่อนจะเข้าผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด
     และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/64

 Smiley face
     ​คุณมาริษา ปลัดขุนทอง อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องกาพุซีน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/64

 Smiley face
     คุณอรุณี จำปา อายุ 35 ปี และคุณธงชัย ข่าขันมาลี อายุ 30 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องเจไดและน้องไนตัล(แฝดชาย)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/64

 Smiley face
     คุณกรวรรณ หมีป่า อายุ 33 ปี และคุณเอกวิชญ์ โสทธิสงค์ อายุ 31 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูล ไปไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/2/64

 Smiley face
     ​คุณอาภาภรณ์ ชิณวงค์ อายุ 31 ปี และคุณวุฒิพงษ์​ ผาภู​ อายุ 34 ปี จากหนองคาย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่น้อย
     มีแค่ 1-2 ฟอง แม้จะทานยากระตุ้นไข่ก็ได้เพียง 3-4 ฟองเท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/2/64

 Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ กันทะวงศ์ อายุ 31 ปี และคุณธัชชัย กันทะวงศ์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องพอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวกว่าปกติ บางเดือนก็ไม่มีประจำเดือนเลย หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/64

 Smiley face
     คุณเกษญาดา จันทวงศ์ อายุ 36 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/64

 Smiley face
     คุณปุญญิศา พันธิทักษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย พันธิทักษ์ อายุ 40 ปี จากอุบลราชธานี
     ที่ได้คลอดน้องอาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนไม่ตรงและมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/1/64

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บ
     แผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง
     3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/64

 Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 38 ปี และคุณศุภกฤต มหาคิตะ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องบัวชมพู บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องแต๊งค์กิ้ว บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ติดบุตรต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/64

 Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 38 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/64

 Smiley face
     ​คุณพลอยมณี ศรียศ อายุ 24 ปี และคุณชาติเชื้อ ประจักษ์จิตต์ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ
     ซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/64

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปุนบุตรชาย สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทำการผ่าตัดแก้หมัน เคยแท้ง 2 ครั้ง และตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังมารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องอีกด้วย วันนี้พาน้องปุน
     บุตรชาย มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก ซึ่งน้องปุนมีสุขภาพที่เเข็งแรงมากๆ อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/1/64

 Smiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     4 เดือนแล้วหยุดไป แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้
     ฝ่ายชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ ทานอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/64

 Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือน
     ก็มาตามปกติและเดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/64

 Smiley face
     คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 34 ปี และคุณภัทรภณ ศรีแก้ว อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องลูกหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และได้ติดต่อคุณหมอหยงเพื่อแจ้งข่าวดี ปัจจุบัน
     น้องลูกหมีอายุได้ 3 ขวบแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/64

 Smiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะ
     ผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์ จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป
     5 เดือนกว่า โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็น
     ยาต้มชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/64

 Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 40 ปี ด้วยนะคะที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เข้ารับ
     การผ่าตัดแก้หมันและฉีดสีเข้าตรวจท่อนำไข่พบว่า ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปรวม 5 เดือน โดยฝ่ายหญิงรับเป็นชุดประหยัด
     ชุดเบสิกและชุดมาตรฐาน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพื่อบำรุงเพิ่มเติมในเดือนแรก
     ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/64

 Smiley face
     คุณปรารถนา สุทธิศิลป์ อายุ 31 ปี และคุณระพีพงษ์ พุ่มน้อย อายุ 48 ปี จากกาญจนบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     มีอาการปวดหลังและปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/12/63

 Smiley face
     คุณชญาภา นิลช่วย อายุ 39 ปี และคุณอิทธิกร พงศ์พิทักษ์ อายุ 40 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ มาช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตัวสเปิร์มวิ่งช้า มีตัววิ่งเพียง 20%
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนมารับยาของเดือนที่ 3 คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้วแจ้งคนไข้ว่า
     ตัวอ่อนกำลังฝังตัว หลังจากรับยาไปทานอีกต่อ 2 สัปดาห์ ก็มาแจ้งข่าวดีกับคุณหมอหยงพร้อม
     รับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/63

 Smiley face
     คุณปิยะวรรณ พิทักษา อายุ 31 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ซึ่งปัจจุบันอายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ
     และมีซีสต์ขนาด 2 ซม. โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน และทานยารักษาไทรอยด์
     อีก 1 เดือนแล้วหยุดทานไป แต่ยังคงให้ความไว้วางใจในการรักษาของคุณหมอหยง จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังแจ้งอีกด้วยว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องประจำเดือนดีขึ้นมาก
     ไม่มีอาการปวดท้องอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/63

 Smiley face
     คุณนิศารัตน์ สามบุญชื่น อายุ 28 ปี และคุณชัยศิริ เสือจำศีล อายุ 36 ปี จากกำแพงเพชร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดเข้มข้นฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำมา
     และทานยารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/63

 Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 41 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 40 ปี จากพิษณุโลก ที่ได้คลอด
     น้องณัชชาบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกรักษามีบุตรยากชื่อดังที่เชียงใหม่
     โดยฝ่ายหญิงมีฮอร์โมนเพศชายสูง เก็บไข่ได้น้อยแค่ 5 ฟอง แบ่งใส่ตัวอ่อน 2 รอบ
     แต่ไม่ติดทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานยาต้มและแคปซูลชุดดั้งเดิมเพียง 1 เดือนเช่นกัน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณัชชา บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/63

 Smiley face
     คุณธัญธาดา​ ธุรีวรรณ์ อายุ 31 ปี และคุณธนพล ธุรีวรรณ์ อายุ 33 ปี จากปทุมธานี​
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/63

 Smiley face
     คุณอมรา ขุนทอง อายุ 36 ปี และคุณวรากรณ์ สืบรอง อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องโซนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร่วมด้วยในบางครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามน้องที่รู้จักได้แนะนำมาและรักษาจนสำเร็จตั้งครรภ์ไป
     ก่อนหน้านี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/12/63

 Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มีรอบเดือนยาวกว่าปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิง ปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง เพื่อบำรุงให้ลูกน้อยในครรภ์
     สมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/12/63

 Smiley face
     คุณชญานิศา อินเลิศ อายุ 38 ปี และคุณภูดิศ อรรถไชยวุฒิ อายุ 35 ปี จากอุบลราชธานี
     ได้คลอดน้องเฌอแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตร แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือน
     ยาวกว่าปกติ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/63

 Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 27 ปี และคุณมูฮัมมัดอามีน โต๊ะโยะ อายุ 26 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีก้อนที่ใหญ่สุดถึง 8 ซม. หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     โดยระหว่างตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องอาฟันดี
     บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 ทานยาที่เหลือจากครั้งก่อนจนหมดชุด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/12/63

 Smiley face
     คุณพลอยประภัสร์ พลรักเขตต์ อายุ 37 ปี และคุณณัฐพล เพชรขำ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยเข้าผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา หลังจากการผ่าตัดประจำเดือนมาไม่ปกติ และมีอาการเจ็บเสียด
     ที่รังไข่ข้างขวา ร้าวลงเอวและเข่า ตรวจซ้ำพบ ถุงซีสต์อีก 2-3 ถุง ขนาด 2 ซม. ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่า สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี(วิ่งๆหยุดๆ) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้ง 3 เดือน
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณ
     พัทธ์ธีรา พรหมบุตร เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/63

 Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี
     จากนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษากับ
     คุณหมอหยง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ บางเดือนมา
     บางเดือนไม่มา รอบเดือนยาว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/63

 Smiley face
     คุณพร้อมพร เพ็ญศิริพันธุ์ อายุ 35 ปี และคุณธนกฤต กาญจนวิไล อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ
     ฮอร์โมนผิดปกติ ส่งผลให้ไข่ตกน้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฟองเล็ก เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก
     2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับตัวยาเพิ่มเป็นชุดแนะนำ ทานยังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/63

 Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 35 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 41 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเฟริส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นจนอยู่ใน
     เกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษต่ออีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนม
     ให้น้องเฟริส์และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/11/63

 Smiley face
     คุณมลฤดี บุญทิน อายุ 33 ปี และคุณคมสัน กินรี อายุ 35 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องพริ้มพราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 10 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้งและตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ซ้ายขนาด 8 เซนติเมตร จึงทำการผ่าตัด
     ปีกมดลูกข้างซ้ายออก เหลือปีกมดลูกข้างขวาเพียงข้างเดียวและยังมีซีสต์ที่
     รังไข่ข้างขวาขนาด 3 เซนติเมตรอีกด้วย โดยพบว่า รังไข่ข้างที่เหลือมีไข่น้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรของคุณหมอหยงไป 8 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 4 ปรับทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 5 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 7 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 8 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/11/63

 Smiley face
     คุณอโนมา ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 35 ปี และคุณนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์ อายุ 42 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/63

 Smiley face
     คุณพัทธนันท์ สุขแม้น อายุ 38 ปี และคุณสุทธิเกียรติ สุทธิ อายุ 28 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จึงไปฉีดสี คาดว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างเนื่องจากฉีดสีเข้าไม่ได้
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีจำนวนสเปิร์มแค่ 8 ล้านตัว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/63

 Smiley face
     คุณจินดาสา นามสมมุติ อายุ 37 ปี และ สามีชาวเดนมาร์ก อายุ 49 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นไทรอยด์ แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า อาการของ
     โรคไทรอยด์ส่งผลให้มีบุตรยากหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและ
     แคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/63

 Smiley face
     คุณชุตินันท์ บัวจำปา อายุ 33 ปี และคุณเฉลิมวุฒ วงสถาน อายุ 34 ปี
     จากปราจีนบุรี ได้คลอดน้องอองตวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้คะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/63

 Smiley face
     คุณศศิกานต์ วราทรนิธิศ อายุ 38 ปี และคุณปวิน ศุภการกำจร อายุ 40 ปี
     จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีซีสต์ขนาด 0.3-0.5 ซม. เคยรักษาด้วยการทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้ง
     ในการทำครั้งแรกต้องยุติกระบวนการเพราะมีปริมาณไข่น้อย ครั้งที่ 2 เก็บไข่
     แล้วผสมได้ตัวอ่อน 8 ตัว แต่ตรวจโครโมโซมผ่านแค่ 4 ตัว จากนั้นทำการฟรีซ
     ตัวอ่อนไว้ 1 ปี และก่อนเข้าใส่ตัวอ่อนครั้งนี้ จึงมาทานยากับคุณหมอหยง
     เพื่อเตรียมผนังมดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/63

 Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ​
     ได้คลอดบุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเวลาประจำเดือนมา
     ก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     และแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา อีกทั้งอาการปวดไมเกรนก็ดีขึ้นอย่างมากอีกด้วย วันนี้ได้
     พาน้องมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาสมุนไพรจีนเพื่อ
     เตรียมตัวมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/63

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา
     น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น
     ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและ
     ฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/63

 Smiley face
     คุณจิราพร บินขุนทด อายุ 35 ปี และคุณไกรเลิศ เปขุนทด อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องลันตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 20 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/63

 Smiley face
     คุณวิภาวี เนาวรังษี อายุ 34 ปี และคุณเปรม จันทร์สว่าง อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตรได้ 1 เดือน จึงมาทานยาบำรุงเพื่อเตรียมร่างกาย
     ให้สมบูรณ์พร้อมมีบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/63

 Smiley face
     คุณธนภูมิ มูลเกตุ อายุ 33 ปี และคุณเกษรา ศรีคำ อายุ 32 ปีจากราชบุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายชายปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     ตรวจพบว่า เป็นเส้นเลือดขอดในลูกอัณฑะ ทำให้อสุจิเดินไม่ตรง อีกทั้งยังมีอสุจิปริมาณน้อย
     และไม่แข็งแรง หลังจากฝ่ายชายมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/10/63

 Smiley face
     คุณสิตาภา รอดสีเสน อายุ 26 ปี และ คุณธิเบต อัตเห อายุ 27 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงผ่าตัดแก้หมันมา 5 เดือน หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/9/63

 Smiley face
     คุณพราวนภา จากกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนมาทานยามีอาการปวดหลังและปวดประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง อาการดังกล่าวดีขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/9/63

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิง
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจ
     น้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของ
     ฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/63

 Smiley face
     คุณรติรัตน์ ขุมทองพิพัธน์ อายุ 35 ปี จากสระแก้ว ที่ได้คลอดน้องปันขวัญ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณิริณ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจาก
     รักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อน โดยครั้งนี้หลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ยังคงไว้วางใจ
     รับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/9/63

 Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 38 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 55 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อได้น้อยมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/9/63

 Smiley face
     คุณศิริขวัญ นาควารี อายุ 29 ปี จากสระบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/9/63

 Smiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา อายุ 33 ปี จากแพร่ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยเองมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวถึง 45-50 วัน และยังพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 3 ซม.
     จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/9/63

 Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องญาณิน บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/9/63

 Smiley face
     คุณณปภัช ปั้นแตง อายุ 34 ปี และคุณฉัตรชัย ปั้นแตง อายุ 54 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/9/63

 Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 35 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผล
     และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า
     เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/8/63

 Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 45 ปี จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องเคธี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องและคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/8/63

 Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 33 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/8/63

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 31 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 44 ปี จากราชบุรี
     ที่ได้คลอดน้องกริซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกด้านนอกมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจพบโครโมโซมผิดปกติ
     และตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเอง
     ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถช่วยบำรุงไข่
     ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/8/63

 Smiley face
     คุณอภิชา จีนาวนิชย์ อายุ 32 ปี และคุณสรวิชญ์ สุดใส อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/8/63

 Smiley face
     คุณนรีรัตน์ ทองสกุล อายุ 25 ปี และคุณณรงค์ หมาดรา อายุ 28 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยารักษาจากที่อื่น
     มาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/8/63

 Smiley face
     คุณวิภาพร เรืองขจร อายุ 23 ปี และคุณยุทธภูมิ ตางาม  อายุ 30 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 25 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/8/63

 Smiley face
     คุณจุฑามณี เกษโกมล อายุ 31 ปีและคุณวชิระ เนียมทรัพย์ อายุ 27 ปีจากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/8/63

 Smiley face
     คุณน้ำอ้อย รัตนประเสริฐ อายุ 34 ปี จากชลบุรี ที่ได้คลอดน้องมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า โดยทานชุดเบสิกตามด้วยชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตาม
     คุณลุนนี ค้าเกลือ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/8/63

 Smiley face
     คุณชุติมา ผาเจริญ อายุ 30 ปีและคุณปิยะพล ผาเจริญ อายุ 30 ปี จากอุตรดิตถ์ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3 ปรับ
     มาทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/8/63

 Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 37 ปีและคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องนัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/7/63

 Smiley face
     คุณอภิญญา ว่องไว อายุ 25 ปี และ คุณแบงค์ แป้นสดใส อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ที่ไหนมาก่อน เคยแต่ทานยาบำรุงทั่วไปแต่ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาเร็ว
     บ้างช้าบ้าง บางเดือนก็ไม่มา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/7/63

 Smiley face
     คุณจินดารัตน์ มีซอง อายุ 30 ปี และคุณประเสริฐ สมบัติเจริญกิจ อายุ 35 ปี จากกระบี่
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/7/63

 Smiley face
     คุณจิราพร​ ประนัดสุจ่า อายุ 30 ปี และคุณประสิทธิ์​ เจริญศรีเมือง อายุ 34 ปี จากสระบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลไปเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2-3 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/7/63

 Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 34 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ัตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา และระหว่าง
     ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/7/63

 Smiley face
     คุณกิ่งแก้ว  หวานตลอด อายุ 28 ปี และคุณโชติศักดิ์ อิงค์โชติศักดิ์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/7/63

 Smiley face
     คุณวรัญญา อักขระ อายุ 31 ปี และคุณสยาม โลหะพรม อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัดเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายปรับทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/7/63

 Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-6 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง) ตรวจพบมีถุงน้ำ
     ในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็นภาวะ PCOS และไม่สามารถรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อได้ เนื่องจากกระตุ้นไข่
     แล้วแต่ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องปันดาและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/7/63

 Smiley face
     คุณอรวรรณ จินดาวัลย์ อายุ 28 ปี และคุณวรพจน์ จันทร์เพ็ญ อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด 2 เดือน และเพิ่มให้
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/7/63

 Smiley face
     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนของหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า เดือนแรก ทานยาแคปซูลชุดประหยัด
     และปรับเป็นยาต้ม ชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 2-3 ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันดาลีฟ
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 และ 3 ตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/7/63

 Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี ปัจจุบันอาศัย
     อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/6/63

 Smiley face
     คุณสุกัญญา ดาหา อายุ 31 ปี และคุณพงศกร ดาหา อายุ 29 ปี จากจังหวัดสระบุรี ได้คลอดน้องไอรีน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือน
     มาน้อยและมาไม่ตรงกัน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/6/63

 Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร อายุ 43 ปี และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 6 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อีก 5 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ก่อนที่ฝ่ายชาย ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และได้คลอดน้องเกรซ บุตรคนแรกโดยได้เพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจ
     และทำนายไว้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วย ส่วนครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/6/63

 Smiley face
     คุณตาล นามอ้าย อายุ 41 ปี และคุณร.ต.สมศักดิ์ หนึ่งจันทึก อายุ 38 ปี จากเชียงราย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน
     ขนาด 4 ซม.และ 2 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     8 เดือนกว่า โดย 2 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 5-9 โดยเดือน 9 ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้บุตร
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/6/63

 Smiley face
     คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องภูมิ บุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     ทานไป 4 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/6/63

 Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง และตรวจพบไข่ไม่โต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องอย่างมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/6/63

 Smiley face
     คุณเสาวลักษณ์ พราหมณี อายุ 40 ปี และคุณทวิช คงเกิด อายุ 43 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 20 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และตรวจพบท่อนำไข่ข้างขวาอุดตันเนื่องจากการฉีดน้ำเชื้อ หลังจากนั้นทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด 2 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้นไป 4 เดือน ทานชุดแนะนำไป
     1 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/6/63

 Smiley face
     คุณนารีรัตน์ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปี และคุณวัชระ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปีจากจังหวัดน่าน ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมี
     ปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     2 ครั้งและเคยเข้ารับการทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ
     โดยก่อนจะตั้งครรภ์อาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/6/63

 Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์และมีพังผืดเยอะ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/3/63

 Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 41 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 47 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนัจมี่ย์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     ก็สามารถติดได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/5/63

 Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องยูเดย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดแก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     ส่วนอีกข้างท่อพับ และเคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังได้เพศชายตรงตามที่
     คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรให้ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย ตอนตั้งครรภ์ก็ทานยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงอย่างต่อเนื่องจนคลอดเลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/5/63

 Smiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 37 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 39 ปีจากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/5/63

 Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อน ตรวจ
     โครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ระหว่างการตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยง ไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
     และยังรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเพื่อบำรุงน้ำนม ให้น้องมินนี่
     และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/5/63

 Smiley face
     คุณสมลักษณ์ นาบำรุง อายุ 34ปี และคุณกิตติ มานะศิริวัลลภ อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบเป็น
     ช็อกโกแลตซีสต์ ขนาด 3.9 ซม. เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องอย่างมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/5/63

 Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 39 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 43 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/5/63

 Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 39 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 31 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อให้
     ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/4/63

 Smiley face
     คุณมนัสนันท์ เจ๊ะแม็ง อายุ 48 ปี และสามี Choi Chun Ho ชาวสิงคโปร์ อายุ 30 ปี จากสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องและปวดมดลูกอย่างมาก และเคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/4/63

 Smiley face
     คุณธัญสุดา ตันวิวัฒน์สกูล อายุ 25 ปี และคุณสมโภช ฝนชุ่มฉ่ำ อายุ 25 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง ประจำเดือนมาไม่ปกติและไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 ปรับมาทาน
     ชุดแนะนำทานยังไม่หมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/3/63

 Smiley face
     คุณพาริดะ มัยหมาด อายุ 40 ปี และคุณธีระศักดิ์ กอบโกย อายุ 60 ปี จากภูเก็ต ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/3/63

 Smiley face
     คุณวรัญ​ญา​ มาลาวิโรจน์​พันธุ์ อายุ 33 ปี และคุณภาคินัย โขมะพันธ์ อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดย 2 เดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานชุดแนะนำ ทานไปไม่กี่วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     มีน้องไปก่อนหน้านี้ วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/3/63

 
Smiley face
     คุณสุชาดา ทองเปี้ย อายุ 34 ปี จากจังหวัดน่าน ได้คลอดน้องอุลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ และตรวจพบ ช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม.
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้องอุลตร้าอายุได้ 2 ขวบกว่า อยากมีน้องอีกคนจึง
     กลับมาทานยาอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/3/63

 Smiley face
     คุณจิณณ์พาณี สุวรรณศรี อายุ 34 ปี และคุณอนุพงษ์ นิลเพชร อายุ 35 ปี จากจังหวัดลำปาง
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/2/63

 Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี และคุณณัฐพัชร์ ธรรมศิริ อายุ 40 ปี จากจังหวัดลำ​ปาง​
     คลอดน้องภูริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยทานยารักษา
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่แท้งไป จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัด
     อีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/63

 Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 27 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 25 ปีจากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้องทานยาปรับ
     ฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง 5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่
     ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/2/63

 Smiley face
     คุณพรนภา ศรีสร้างคอม อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ(2 เดือนมีประจำเดือน 1 ครั้ง) หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/63

 Smiley face
     คุณศุภิญญากิจ เกตุวิเศษกูล อายุ 33 ปี จากกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ปรับมาทาน
     ชุดแนะนำ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/2/63

 Smiley face
     คุณสริตา หีมยิ อายุ 36 ปี และคุณมนัส หัสนีย์ อายุ 37 ปี จากพังงา ได้คลอดน้องฮะซีฟ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้องฮะซีฟอายุได้ 3 ขวบครึ่ง อยากมีน้องอีกคน
     จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ขอให้สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/63

 Smiley face
     คุณกวีวัฒน์ เอี่ยมทรัพย์ อายุ 34 ปี และคุณธันย์ดารินทร์ เอี่ยมทรัพย์ อายุ 30 ปี จากชลบุรี
     ได้คลอดน้องขมิ้น บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ
     ท่อนำไข่คด ไข่มีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก สมตามความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/2/63

 Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 40 ปี จากนครปฐม ได้คลอดน้องมิรินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน แต่ยังคงให้
     ความไว้วางใจกลับมาทานยารักษาต่อ โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 เดือน และเข้มข้น
     อีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์เเข็งเเรง ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถติดได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/2/63

 Smiley face
     คุณพัชรี จันหาญ อายุ 30 ปี และคุณสมศักดิ์ บุญพรม อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ฝ่ายหญิง
     ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำ
     มาซึ่งรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/63

 Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 30 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/2/63

 Smiley face
     คุณวราลักษณ์ ทังคณารักษ์ อายุ 42 ปี และคุณสุพชร บุตรวิไล อายุ 49 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องนาราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นตัวยาชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงให้น้องสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/63

 Smiley face
     คุณพรทิพย์ พรหมเสนา อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเฟธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดองค์รวม และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/63

 Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 26 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องอาฟันดีเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีขนาด
     ที่ใหญ่สุดคือ 8 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/2/63

 Smiley face
     คุณรวีภรณ์ ครองพวก อายุ 37 ปี และคุณผดุง สระสวย อายุ 46 ปี จากชัยภูมิ ที่ได้คลอด
     น้องมิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/2/63

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และคุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและยาต้ม
     ของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6
     ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8 ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามธรรมชาติ วันนี้พาน้องนีซมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และยังรับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/63

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 36 ปี และ คุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ได้คลอดน้องณิรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/2/63

 Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 25 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องชอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ผ่าตัดต่อหมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/63

 Smiley face
     คุณอรุณี จำปา อายุ 34 ปี และคุณธงชัย ข่าขันมาลี อายุ 29 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และผลอัลตร้าซาวด์ยังตรวจพบได้บุตรแฝดอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/2/63

 Smiley face
     คุณสุภาพร วรรณเพ็ชร อายุ 35 ปี และคุณอานุพงศ์ ทองในแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่ข้างขวาตัน 1 ข้างและไข่ตกข้างที่ตันตลอด เคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มผิดรูปและไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/2/63

 Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/63

 Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องมัสรินทร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/63

 Smiley face
     คุณสุชาดา สาปัดสี อายุ 30 ปี และสามี จากชลบุรี ได้คลอดน้องอคิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 1 เดือนแรก เดือนที่ 2-3
     ปรับมาทานชุดเบสิก เดือนที่ 4 ทานชุดประหยัดและเพิ่มให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคุณโชติกา สาปัดสี น้องสาวที่เคย
     มารักษาจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/63

 Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 33 ปี และคุณธนภณ ณัทคุณดำรงค์ อายุ 34 ปี
     จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องก้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีน้ำหนักตัวมาก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องและปวดไมเกรนร่วมด้วย เคยทานยาจีน
     จากที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/63

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 23 ปี และคุณวรยุธ ช่างปั้น อายุ 25 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องณิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/1/63

 Smiley face
     คุณอมรา ขุนทอง อายุ 35 ปี และคุณวรากรณ์ สืบรอง อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามน้องที่รู้จักที่แนะนำและรักษาจนตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/1/63

 Smiley face
     คุณภัทธิยากร วาฤทธ์ิ อายุ 30 ปี และคุณธานินทร์ สายบุดดี อายุ 39 ปี จากชลบุรี ที่ได้คลอด
     น้องการ์ฟิวส์และน้องออลนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     เป็นท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/63

 Smiley face
     คุณวริยา สวัสดิ์วิมล อายุ 32 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องพรีมมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้พาน้องพรีมมี่มาให้คุณหมอหยง ชื่นชมความน่ารัก
     และยังรับยาไปทานเนื่องจากต้องการมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/1/63

 Smiley face
     คุณพิมรุจา ณ บางช้าง อายุ 41 ปี จากปราจีนบุรี ได้คลอดน้องวายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยรับการรักษาที่ไหน กินเพียงยาบำรุงสตรีทั่วไป หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/1/63

 Smiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 26 ปี และคุณจักรพงษ์ สุรเจริญเวชกุล อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่
     ข้างขวาขนาด 3 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/1/63

 Smiley face
     คุณเก๋ ลามอ อายุ 35 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องนาเดียบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก และเป็นไฮโปไทรอยด์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น และฝ่ายชายทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     น้องนูรีนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ยังคงไว้วางใจ กลับมาทานยาชุดเดิมอีกครั้ง
     ทานไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/1/63

 Smiley face
     คุณญาณิศา แสงมณี อายุ 37 ปี และคุณเลิศชัย นาคเรืองศรี อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด
     ทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/63

 Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 39 ปี จากศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องเจนนี่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทาน
     ชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียงแค่ 1 อาทิตย์ ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรพี่จูเนียร์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา มาครั้งนี้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/63

 Smiley face
     คุณกัญญาภรณ์ เจริญพร อายุ 32 ปี และคุณอุดมศักดิ์ รูปกลม อายุ 35 ปี จากกาญจนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง
     เคยท้องลม 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม จึงหยุดพักทานยาแล้วปล่อยมีบุตรเองอีก2 ปีกว่า
     แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยครั้งนี้ให้ฝ่ายชายทานยาร่วมด้วย
     ทั้งคู่มาทานชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้ว
     ตรวจพบหัวใจและแข็งแรงปกติค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/1/63

 Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 36 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด อายุ 35 ปี จากภูเก็ต
     ได้คลอดน้องเพียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์) 3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุม
     เพื่อให้ซีสต์ยุบแต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง
     และเดือนที่ 3 หญิงทานยาชุดมาตรฐานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/1/63

 Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 43 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 39 ปี จากพระนครศรีอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4
     ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น
     ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/1/63

 Smiley face
     คุณหนิง อายุ 29 ปี และสามี อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/63

 Smiley face
     คุณปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 34 ปี จากขอนแก่น ได้คลอดน้องปันปันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างขวาอุดตัน และเวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องต้องทานยาระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และระหว่างที่ทานยาก่อนจะ
     ตั้งครรภ์ยังช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวหายอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/1/63

 Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 36 ปี และ คุณอิสราพงศ์ แซ่โอ อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์ บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์ม
     มีปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงมีพังผืดในมดลูก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนิว บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง หลังจาก
     คลอดบุตรคนแรกได้ 8 เดือน ประจำเดือนยังไม่มาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทาน
     ชุดประหยัดไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/63

 Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไอยิส อายุ 32 ปีจากจังหวัดเชียงราย ได้คลอดน้องอลิสบุตรคนที่ 2 แล้ว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนจนได้น้องอัสมาราบุตรคนแรก
     ซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ปีกว่า ครั้งนี้ปล่อยมีบุตรเองแต่แท้งถึง 2 ครั้ง เนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต
     ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/63

 Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเฟียร์ซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/63

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 15 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถ
     ช่วยบำรุงไข่ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/1/63

 Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 37 ปี จากกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบเป็นช็อคโกแลตซีสต์อยู่ริมปีกมดลูก 2 ข้าง ข้างละ 2.3 ซม.
     และท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/12/62

 Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/62

 Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/12/62

 Smiley face
     คุณฐานิสา พึ่งสุภา อายุ 36 ปี และคุณธวัชชัย กล่อมสุนทร อายุ 24 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ บางครั้ง 4-5 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ทันหมดชุดแรก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/62

 Smiley face
     คุณพิชชานันท์ บุญส่ง อายุ 36 ปี และคุณเกรียงไกร บุญส่ง อายุ 37 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอด
     น้องเทอร์โบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ไข่ตกน้อยมาก
     มีค่า AMH เพียง 0.81 เท่านั้น เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนที่ 1 ทานยาชุดประหยัด เดือนที่
     2 เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วม ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/62

 Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร อายุ 25 ปี และสามี อายุ 28 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียว
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็นชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน
     ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำพิเศษอีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/12/62

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     วันนี้พาน้องมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/62

 Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องออสตินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/12/62

 Smiley face
     คุณสุภัสสร ดอกดวง อายุ 37 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ ซีสต์ในรังไข่ขนาด 4-5 ซม. เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องน้อย
     และปวดหลังร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/12/62

 Smiley face
     คุณธัญพร​ วรสกุลกาญจน์ อายุ 41 ปี จากอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนานน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และทานชุดเบสิกในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/62

 Smiley face
     คุณอรปภา อ่อนตานา อายุ 34 ปี จากลำพูน ได้คลอดน้องน้ำน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์จึงได้ตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     ส่วนข้างขวาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยา
     ระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/12/62

 Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 32 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา
     ได้คลอดน้องภัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่
     2-3 ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชาย
     ทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/62

 Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยง เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่ บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/12/62

 Smiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/62

 Smiley face
     คุณรัตติยา ทองอ่อน อายุ 37 ปี และ Mr.Jame Whitaker อายุ 57 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้อง(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องทั้งสองอายุ 3 ขวบ ก่อนหน้าที่จะมารักษา
     กับคุณหมอหยงตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์ ผนังมดลูกบางเพียง 6 มม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     และเดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ผนังมดลูกหนาตัว
     ดีขึ้นมาก อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไข่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ได้ตัวอ่อน 6 ตัวและเมื่อย้าย
     ตัวอ่อนก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/62

 Smiley face
     คุณสิริพันธ์ ฉายวิเชียร อายุ 40 ปี และคุณอรรถพล ฉายวิเชียร อายุ 38 ปีจากปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบ
     มีน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มเคลื่อนไหวตัวช้า ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก 2 ซม. มีภาวะไข่ไม่ตก ตรวจพบฮอร์โมน
     FSH สูงถึง 40 กว่า แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า ต้องใช้ไข่บริจาคเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 29 เดือน โดยส่วนใหญ่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     สลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ มีบางเดือนสลับทานชุดประหยัดและชุดเบสิกบ้าง และในเดือนก่อน
     ที่จะตั้งครรภ์ คุณหมอหยงได้ตรวจพบว่าเดือนนี้ไข่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทานยามา 28 เดือน
     หลังจากนั้นรับยาไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติสมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/12/62

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ วงศ์อนุ อายุ 37 ปี และ คุณฐิตติ ลักษมีวัฒนา อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอะเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ต้องการมาทานยาบำรุงเตรียมความพร้อม
     เพื่อจะมีบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและมารักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/62

 Smiley face
     คุณลัดดาวัลย์ ปริสุธรรม อายุ 25 ปี และคุณสัญญา ทาบุญ อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเกล้าอายุได้เกือบ 2 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้
     มาแบบกะปริดกะปรอย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือนแล้วหยุดทานยาไปประมาณ 1 ปี ก่อนจะกลับมาทานยาอีกครั้ง
     โดยปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/62

 Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 44 ปีจากหนองคาย
     ได้คลอดน้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา และผนังมดลูกตรวจพบก้อนขนาด 2 ซม.
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ และทานยาจีนจากที่อื่นรวมถึงการฝังเข็มแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงไว้วางใจทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูให้คุณแม่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/11/62

 Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 41 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปราถนา และทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงต่อเนื่องจนคลอดน้องตังเมสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งตอนตั้งครรภ์คุณหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็ได้บุตรชายตรงตามที่ตรวจชีพจรเลยค่ะ
     วันนี้ได้พาน้องตังเมมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังคงให้ความไว้วางใจ
     เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับคุณหมอหยงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/62

 Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 33 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์ม
     เพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษ
     ต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/62

 Smiley face
     คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 42 ปี และคุณศราวุฒิ สุวรรณหงษ์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเปรม
     อายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะค่า FSH สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มาตรวจรักษาปัญหาสุขภาพ พร้อมพาน้องเปรม
     มาให้คุณหมอหยงชื่นชมด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/62

 Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้คลอดน้องเบลบุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว และ
     อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเบลสมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมและบำรุงร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรง
     สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/11/62

 Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 36 ปีจากสุรินทร์ ได้คลอดน้องปลื้มและน้องปลาย(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรง เวลามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วย
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ร่วมกับทำ IUI อีกครั้งก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/62

 Smiley face
     คุณกนกวรรณ แตงเย็น อายุ 33 ปี และ คุณธนกร ทาจิ๋ว อายุ 36 ปี จากนครสวรรค์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมี
     บุตรมาถึง 7 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำและมารักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/62

 Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติต้องทานยาปรับฮอร์โมน หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/62

 Smiley face
     คุณขวัญจิต เจนจบ อายุ 40 ปีและคุณอนุวัตร ศรีสุขเจริญ อายุ 26 ปี จากสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/62

 Smiley face
     คุณอุมา ชาดก อายุ 28 ปี จากจังหวัดภูเก็ตที่ได้คลอดน้องเกลและน้องเกรสเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องเกล บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนน้องเกรสบุตรคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง เพราะระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/11/62

 Smiley face
     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทินกร นิวันติ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงฉีดสีพบว่าท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง
     และประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/62

 Smiley face
     คุณชญานี หาญชาญสิริ อายุ 33 ปี และคุณปรมะ อยู่เกิดเดชากร อายุ 36 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปริญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     ประมาณ 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบว่า มีช็อกโกแลตซีสต์ และก็มีค่า fsh สูงกว่าเกณฑ์
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตก แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     พิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุง
     ครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/62

 Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/62

 Smiley face
     คุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเจนิส บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     จนคลอดน้องจิญ่า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เพราะผลจากการรักษาในครั้งแรก ทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/62

 Smiley face
     คุณสุนทรี เกิดผล อายุ 37 ปี และ คุณสิริชัย พงษ์ฟ้าประทานพร อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องชบาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มประมาณ 2 ล้านตัว เคยตั้งครรภ์จากทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
      โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำต่ออีก 1 เดือน
     กลับไปตรวจน้ำเชื้อซ้ำพบว่า สเปิร์มเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ และฝ่ายหญิงก็
      สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนาในเวลาต่อมา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/62

 Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี จากนครปฐม
     ได้คลอดน้องภูผาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยาจีน
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/62

 Smiley face
     คุณสุดากาญจน์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 36 ปี และ คุณเอกสถิตย์ อรุณเอกรัตนณัฐ อายุ 38 ปี
     จากนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อีกไม่ถึง 1 สัปดาห์ก็พบกับเจ้าตัวเล็ก
     แล้ว ขอให้คลอดน้องอย่างปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/62

 Smiley face
     คุณประวีณา กิจโชคประเสริฐ อายุ 18 ปี จากกาญจนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/62

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และ คุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
      มา 2 ปีกว่า เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     และยาต้มของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5
     และ 6 ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/62

 Smiley face
     คุณเอ็กซ์ อายุ 42 ปี และคุณก้อย อายุ 31 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่สมบูรณ์
     ไม่เคลื่อนไหวและไม่มีแรงเจาะไข่ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนแรก ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และก่อนหน้าการตั้งครรภ์ ฝ่ายชายได้กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง
     พบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/62

 Smiley face
     คุณสายทอง สีน้อยพรม อายุ 34 ปี และคุณสมภพ ไวยพัฒน์ อายุ 40 ปี จากปทุมธานี
     ได้คลอดน้องเกื้อกูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/10/62

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน โดยครั้งนี้
     ยังให้ความไว้วางใจรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/10/62

 Smiley face
     คุณนิลญา เหล่าจันทร์ อายุ 28 ปี และคุณอิทธิพล นิ่มลพ อายุ 26 ปี
     จากมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จ
     คลอดน้องไปก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/10/62

 Smiley face
     คุณจิราพร บินขุนทด อายุ 34 ปี และคุณไกรเลิศ เปขุนทด อายุ 35 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 20 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/10/62

 Smiley face
     คุณอนิตสา ขาวอิน อายุ 36 ปี และคุณชาคริต ศรีเกษม อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีฝ่ายชายตรวจพบ
     มีสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 22 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/10/62

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ คาร์สท์ อายุ 41 ปีและคุณบี(ชาวเยอรมัน) อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องแฝด “น้องโคดี้และน้องแคสซี่” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี ตรวจพบ เนื้องอกในมดลูกหลายก้อน แต่ละก้อนขนาด 1-3 ซม.
     เคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากเดือนแรกมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษ และเดือนที่ 2-4 ทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 4 ทานยังไม่หมดชุด
     รวมแล้วทานยาคุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่า ร่วมกับการทำอิ๊กซี่(ICSI) เนื่องจาก
     ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อไว้ เพราะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นหลัก ก็ตั้งครรภ์ได้ลูกแฝด
     สมความปรารถนาตามคุณนิชาภา สงเกื้อ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จคลอด
     น้องแฝดไปก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/10/62

 Smiley face
     คุณวริษฐา วนาสุขพันธ์ อายุ 37 ปี และคุณฐานิศ คุ้งบรรพต อายุ 39 ปี จากนครสวรรค์
     ได้คลอดน้องภามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/10/62

 Smiley face
     คุณสุภารัตน์ คันทะมูล อายุ 37 ปี และคุณสาธิต จันเดช อายุ 36 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดไทม์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรประมาณ 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/10/62

 Smiley face
     คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร อายุ 34 ปีและคุณนิรันดร์ ศรีมา อายุ 34 ปีจากปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอิ๊งซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ขวบ 7 เดือนและน้องไตเติ้ล อายุ 1 ขวบ 10 เดือน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     รอบเดือนมาไม่ตรง มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ๊งบุตรคนแรก และปล่อย
     ให้มีน้องคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/10/62

 Smiley face
     คุณกันจนา คำไคล้ อายุ 29 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องกันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะรักษากับคุณหมอหยง เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงตัดปีกมดลูกข้างขวาออก
     1 ข้าง มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเคยฉีดยาคุมมาก่อน และตรวจพบ
     เป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ซีสต์หาย แต่ตรวจเพิ่มเติมพบ
     ท่อนำไข่ข้างซ้ายที่เหลืออุดตัน จึงได้ปรับเพิ่มตัวยาเป็นแคปซูลชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน
     รวมทานยาทั้งสิ้น 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/10/62

 Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 41 ปี จากตรัง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติและคลอดน้องธาม บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ครั้งนี้
     ต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 4 ปี ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ต่อแต่ย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะผนังมดลูกหนาทึบ
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/10/62

 Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 39 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องวีต้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า มดลูกคว่ำเล็กน้อย บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก
     อาจทำให้มีบุตรยาก เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/62

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ไชยสถิตย์ อายุ 30 ปี และคุณจตุเทพ เหล่าศิริรัตน์ อายุ 31 ปีจากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องธีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคำแนะนำของญาติที่มารักษาและคลอดบุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/10/62

 Smiley face
     คุณสุนันทา แก้วมา อายุ 30 ปี และคุณกิตติพงษ์ เลิศวรพงษ์ศักดิ์ อายุ 32 ปี
     จากนครปฐม ได้คลอดน้องยูเจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 5 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/10/62

 Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     เรียบร้อยแล้ว และอยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยา
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/62

 Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/10/62

 Smiley face
     คุณสุมาริน ศรีด่าน อายุ 30 ปีและคุณวิชิต คำจันทราช อายุ 36 ปี จากชลบุรี
     ได้คลอดน้องมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/10/62

 Smiley face
     คุณสุนิศา ดีกระจ่าง อายุ 37 ปี จากสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันและปล่อยมีบุตรเองมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/10/62

 Smiley face
     คุณนัฒนันท์ สารศาลิน อายุ 35 ปี และคุณประพล ศรีสดฤกษ์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องคอตตอน(cotton)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบผนังมดลูกหนา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/62

 Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องโอมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดและเนื้องอก
     ขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/9/62

 Smiley face
     คุณบุศรินทร์ธร ริงเกล อายุ 42 ปี จากอุดรธานี ได้คลอดน้องเอริก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดนำ้เชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องเอริก้าสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/9/62

 Smiley face
     คุณมนธิวา เขียวมรกต อายุ 36 ปี คุณณัฐนนท์ ต่ายเนาว์คง อายุ 31 ปี จากจันทบุรี
     ได้คลอดน้องมิลินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน แล้วหยุดพักทานยาเกือบ 1 ปีก่อนจะกลับมาทานยา
     อีกครั้ง โดยครั้งนี้ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดประหยัดอีกเพียง 4 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุง
     ให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/9/62

 Smiley face
     คุณสุชาดา กันกง อายุ 35 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องพร้อม บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจาก ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอช บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ค่ะ และหลังจากปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มาประมาณ 1 ปีกว่ายังไม่สมหวัง จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
      โดยทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพร้อม
     บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/9/62

 


Smiley face
     คุณปิยนุช แก้วอ่อน อายุ 28 ปีจากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้ง
     1-2 เดือนจึงมีประจำเดือนมา 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/9/62

 Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 39 ปีจากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเอเธนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายที่ ทั้งทานยา
     กระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ถึง 8 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ และยังตรวจพบว่า มีพังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดย
     เดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทานชุดเบสิก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตอนท้องก็ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเนื่อง
     จนคลอดน้องเอเธนส์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/9/62

 Smiley face
     คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 39 ปี จากมุกดาหาร ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/9/62

 Smiley face
     คุณโสนน้อย บุษดี อายุ 34 ปี จากนครสวรรค์ ได้คลอดน้อง พี่อาเสี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ ฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา กำลังจะเข้ารับการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) แต่เปลี่ยนใจมาเข้ารับการรักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแทน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ของคุณแม่ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/9/62

 Smiley face
     คุณปิยฉัตร เลาห์พันธุ์รักษ์ อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้อง อันอัน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มีรอบเดือนเพียง 2-3 ครั้ง/ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/9/62

 


รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014