*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีวิวผลการรักษาผู้มีบุตรยากของหมอหยง                จากการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เห็นผลสำเร็จจริง ทางคลินิกจึงพยายามรวบรวมเคสตัวอย่างต่างๆ ที่มารักษา
    ด้วยการทานสมุนไพรจีนของหมอหยง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุต่างๆ ไว้เป็นอีกหนึ่ง
    ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรับการรักษาภาวะมีบุตรยากรีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3

Smiley face
     คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องต้นเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบมดลูกมีขนาดเล็ก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้
     สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/08/60

 Smiley face
     คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดตรัง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/08/60

 Smiley face
     คุณจารุวรรณ กลับทอง จากจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ หลังจากคลอดน้องตงตง ตอนนี้ได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดเเนะนำ
     1 เดือน ต่อด้วยยาต้มชุดแนะนำ 1 เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำพิเศษอีก 1 ชุด หลังทานยา
     เดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดก็ตั้งครรภ์ มารอบนี้ไม่ต้องทานยาก็ท้องเองได้เลย และยังคงให้ความไว้วางใจ
     สั่งยาบำรุงครรภ์ ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/08/60

 Smiley face
     คุณละมุน ทันไธสง อายุ 43 ปี และคุณละเอียด ทันไธสง อายุ 45 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/60

 Smiley face
     คุณลัดดา แพงศรีรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 2 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/60

 Smiley face
     คุณจรรยา ศรีปราชญ์ และคุณฉัตรชัย สทิตภัทร อายุ 36ปี และ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/08/60

 Smiley face
     คุณวรันทร-พุทธิสิทธิ์ หลังจากที่คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุขภาพของ
     น้องเซนกับคุณแม่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้
     เคยมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงโดยทานยาไปประมาณ 4 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/08/60

 Smiley face
     คุณแนน แสงแดง อายุ 37 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คลอดน้องเอ็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/08/60

 Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/08/60

 Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันธ์สาทิตย อายุ 35 ปี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/08/60

 Smiley face
     คุณพรหมพร บุญตัน อายุ 30 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 8 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 02/08/60

 Smiley face
     คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องจีโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ไปทานกันทั้งคู่ โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน)
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/08/60

 Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/60

 Smiley face
     คุณพัชรีพร ศรีสุทัศน์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดสงขลาด้วย ได้คลอดน้องมีมี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยตรวจพบซีสต์ 4 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/07/60

 Smiley face
     คุณปริชาติ ชาญณรงค์ และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ จากจังหวัดสมุทปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ได้ 18 สัปดาห์แล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/07/60

 Smiley face
     คุณสมศรี และคุณเกษม มะเสนา จากจังหวัดกาฬสินธ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีขนาดของท่อรังไข่เล็กกว่าปกติ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/07/60

 Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยงทานยาไป
     1 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วครั้งเดียวติดเลย แถมได้ลูกแฝดอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/07/60

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ นามเสนา อายุ 38 ปี และคุณริทธรอน บ่อเพชร อายุ 42 ปี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานยาไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/07/60

 Smiley face
     คุณสุภัคพร ภูจอมเพชร อายุ 28 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/60

 Smiley face
     คุณสุชาดา และคุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 34 ปี และ 36 ปี จากพัทลุง ได้คลอดน้องต้นบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ เคยตรวจพบ เนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป2ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/07/60

 Smiley face
     คุณศรีสุดา ไชยจักร์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 6 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/07/60

 Smiley face
     คุณสมฤทัย บุญมี อายุ 26ปี และคุณณัฐธชนพงศ์ สินอ้วน 28 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 4 เดือน เคยรักษา
     ด้วยวิธีทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง และทานยาปรับฮอร์โมนเมื่อประจำเดือนไม่มา
     และผลการตรวจ จากสูตินารีแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าฮอร์โมนไม่ปกติทำให้ไข่ไม่ตก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/07/60

 Smiley face
     คุณไพริศรยา มหาสนิท อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องส้มแป้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/07/60

 Smiley face
     คุณศิริภานันท์ และคุณศริตวรรชณ์ มะเริงสิทธิ์ อายุ 35 ปี และ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียงเดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/07/60

 Smiley face
     คุณปัญญาภรณ์ พินญาณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 18 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นใน 5 เดือนแรก
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำอีก 3 เดือน และทานยาต้มชุดเข้มข้น ไปอีก 1 เดือน
     ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 9 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/07/60

 Smiley face
     คุณสุวรรณา และคุณธาราทร นวลดุก อายุ 32 ปี และ 33 ปีจากจังหวัดพัทลุง ได้คลอดน้องจีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ (IUI) มา 1 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำในเดือนที่ 3 และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/07/60

 Smiley face
     คุณรัตนา สิทธิวงศ์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ประจำเดือนจะมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง ไข่ไม่สมบูรณ์ ใบเล็ก มีซีสต์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานยาไปทั้งหมด 9เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/07/60

 Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/07/60

 Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ และคุณโอภาส เลขพลการ จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องเอริ์ธเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีเนื้องอกในมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) ถึง 8 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/07/60

 Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 39 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร
     ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่
     ทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/07/60

 Smiley face
     คุณอิงอุมา ชนะคุณ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ทานทั้งชายและหญิง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/07/60

 Smiley face
     คุณฐิติวรดา ยิ้มสีมา อายุ 34 ปี จากจังหวัดราชบุรี ได้คลอดน้องปุณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไปเพียง
      1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/07/60

 Smiley face
     คุณประดิฐา และคุณปานิศ จิตมหาวงศ์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานยาไป 3 เดือน เดือนที่ 3
     ทานยายังไม่หมดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/07/60

 Smiley face
     คุณปราณี-อรัญ ใยบัว อายุ 34,36 ปี จากจังหวัดราชบุรี ได้คลอดน้องJR (เจอาร์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 15 วัน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/07/60

 Smiley face
     คุณฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปีด้วย ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยรับการรักษาภาวะการมีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนคลอดน้องปรวัธน์ไปแล้ว
     มารอบนี้อยากมีน้องอีกคนแต่ก็ไม่ท้องสักที หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะ และไม่รอช้าที่จะมาทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยง เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/07/60

 Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปี จากจังหวัดพะเยา ได้คลอดน้องไบร์ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 ปี ฝ่ายชายพบมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/06/60

 Smiley face
     คุณลักษณาวดี ณพรานบุญ อายุ 28 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/06/60

 Smiley face
     คุณสิริมา-นพดล สระเเพอายุ 37 ปี จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องมะระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     และไม่มีสเปิร์มตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/06/60

 Smiley face
     คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องได้ 8 เดือนแล้วคะ วันนี้มาคลินิกเพื่อรับยาบำรุงหลังคลอดไปทาน
     เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/06/60

 Smiley face
     คุณชลีรัตน์ สิทธิมงคล อายุ 40 ปี จากจังหวัดดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมากกว่า 10 ปี ฝ่ายหญิงมีโรคประจำตัวคือ โรคโลหิตจาง
     และมีปริมาณไข่ที่ตกในแต่ละรอบเดือนน้อยกว่าปกติ เคยฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     1 ครั้ง แต่ไม่ติด เนื่องจากตรวจพบว่าปริมาณ ไข่ที่ตกน้อยกว่าคนปกติทั่วไป
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/06/60

 Smiley face
     คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจงอายุ 36 ปี จากจังหวัดลพบุรี ได้คลอดน้องทีฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)มา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด (3เดือน) ต่อด้วยยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน และทานยาต้มอีก2เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/06/60

 Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทานสมุนไพรจีนแบบต้ม
     จากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนแรกทานยา
     ชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังมารับยาบำรุงครรภ์ทานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเลย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/06/60

 Smiley face
     คุณอารีย์วรรณ และคุณธนาฤทธิ์ ไข่มุกข์ อายุ 33 และ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย
     ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยา
     ชุดเข้มข้นไป 2 เดือนก่อนที่จะปรับมาทานยาชุดมาตรฐานในเดือนที่ 3 และฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/06/60

 Smiley face
     คุณกมลรันต์ ศรีภูธร อายุ 26 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องนโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 3 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/06/60

 Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/06/60

 Smiley face
     คุณจันทภา โชติรดาภาณ์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/06/60

 Smiley face
     คุณกนกมณี หอมแก้ว และคุณกมลเดช อร่ามรัตนชัย อายุ 32 และ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/06/60

 Smiley face
     คุณธัญญารัตน์ ศรีอรุณโชค อายุ 28 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงทานไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3 เปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำ ทานทั้งหญิงและชาย
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/06/60

 Smiley face
     คุณนราพิณ แดงเงิน อายุ 29 ปี จากจังหวัดปัตตานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/06/60

 Smiley face
     คุณเพ็ญธนาลัย อัจฉริยวุฒิ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/06/60

 Smiley face
     คุณอัญชลี แผนศรี อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าเคยนี้ไปผ่าตัดต่อหมัน ปล่อยมีบุตรมาปีครึ่งก็ยังไม่ติด หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนแรก
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกยังทานชุดที่ 2 ไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/06/60

 Smiley face
     คุณอุทุมพร เทียกสม และคุณผไทเทพ ชูกรี อายุ 31 และ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกในเดือนที่ 2 ทานยายังไม่หมด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/06/60

 Smiley face
     คุณมลิสา ชูจันทร์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดราชบุรีที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชายจะเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้น และฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2 และ 3 ทานยายังไม่ครบ 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/06/60

 Smiley face
     คุณบุปผา สุนทรนันท์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าเคยนี้มีบุตรมาแล้ว อยากมีคนที่ 2 ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยทานยากระตุ้นรังไข่มาครึ่งปี
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     แล้วเปลี่ยนมาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น แต่ฝ่ายหญิงทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/06/60

 Smiley face
     คุณวรรณนิศา จันทา อายุ 25 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เป็นต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย แต่ไม่เป็นพิษ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/06/60

 Smiley face
     คุณกัลยาภัสร์ และคุณกรวิสุทธิ์ กิติเวชอนันต์ อายุ 39 ปี และ 40 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI)
     5 ครั้งไม่สำเร็จ ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน 3 เดือน
     แล้วปรับเป็นยาสมุนไพรจีนแบบแคปซูลชุดดั้งเดิมต่ออีก 1เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/06/60

 Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/06/60

 Smiley face
     คุณสุดารัตน์ ฉายศรี อายุ 37 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องได้ 9 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/06/60

 Smiley face
     คุณจรรยา ทินวงค์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำหมันแบบถาวร และได้ไปผ่าตัดแก้หมัน
     แต่ปล่อยมา 3 ปีไม่มีวี่แววว่าจะตั้งครรภ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 4 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/06/60

 Smiley face
     คุณณัชชา เช่นรัมย์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอดน้องออยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีปีกมดลูกเพียงข้างเดียว เคยฉีดสีตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่
     ข้างซ้ายอุดตัน หมอแผนปัจจุบันแจ้งว่าไม่สามารถติดบุตรเองได้ ต้องทำเด็กหลอดแก้ว
     เท่านั้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไป 2 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/05/60

 Smiley face
     คุณเนตรนารี แจ่มทอง และคุณประจักษ์ ชุฑาลุต อายุ 38 ปี และ อายุ 43 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/05/60

 Smiley face
     คุณวราภรณ์ ศรีศศิ อายุ 25 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานยังไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/05/60

 Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยไปฉีดเชื้อ (IUI)
     ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/05/60

 Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 33 ปี จากจังหวัดระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมีตัง ตอนนี้น้องอายุ 6 เดือน ก่อนหน้า
     มารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี มีปัญหาประจำเดือน
     มาไม่ปกติรอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/05/60

 Smiley face
     คุณศิริมา มะลิงาม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/05/60

 Smiley face
     คุณณสุดารัตน์ บริสุทธิ อายุ 27 ปี จากจังหวัดตรังได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบซีสต์ขนาด 5.4 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 ชุด กลับไปตรวจอีกครั้งซีสต์ไม่มีแล้ว พร้อมทั้งมีข่าวดี
     ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/60

 


Smiley face     คุณเนาวรัตน์ จันทรวงศ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     วันนี้เข้ามาตรวจกับคุณหมอหยงและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/60

 


Smiley face     คุณณชมทิศา จงพิพัฒน์พล อายุ 31 ปี ได้สั่งยาบำรุงครรภ์คุณหมอหยงไปทาน
     เพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรง คลอดง่าย ผิวดี ตอนนี้คลอดน้องแล้ว ก็ยังมาทานยาบำรุงหลังคลอดต่อ
     เพื่อบำรุงน้ำนม ขับน้ำคาวปลา ฟื้นฟูระบบสืบพันธ์ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ กระชับช่องคลอด
     เวลาปล่อยมีน้องคนต่อไปก็จะติดบุตรได้ง่าย สำหรับคนไข้ที่ไม่ได้มารักษากับทางคลินิก
     แต่อยากทานยาบำรุงครรภ์ หรือยาบำรุงหลังคลอด ก็สามารถสั่งยาไปทานได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/05/60

 


Smiley face     คุณศิวิไล วิทยา อายุ 33 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดแก้หมัน และท้องนอกมดลูกต้องตัดท่อนำไข่ไปหนึ่งข้าง เหลือท่อนำไข่
     เพียงข้างเดียว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/05/60

 


Smiley face     คุณปัทมา สำราญ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หมอบอกว่าท่อรังไข่ตีบ 1ข้าง ส่วนอีก1ข้างตัดออกไปก่อนแต่งงาน
     เคยไปฉีดเชื้อ (IUI) ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/05/60

 


Smiley face     คุณอรอุมา พิรักษา อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เป็นช็อกโกแลตซีสต์
     ขนาด 2 เซนติเมตร แล้วมีเลือดออกไม่หยุด เคยไปรักษาทานยาจีนจากที่อื่น
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 ชุด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/60

 


Smiley face     คุณพัทธนันท์ และคุณสมโชค วัฒนะ อายุ 32 ปี และ 33 ปี จากอยุธยา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ตอนนี้อายุครรภ์ 6 เดือนแล้วคะ ก่อนหน้านี้เคยทานยา
     กระตุ้นการตกไข่ แต่ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/60

 


Smiley face     คุณพิชาพัชร์ กุลมลิวัลย์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดระนอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของ
     คุณหมอหยงไป 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/05/60

 


Smiley face     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง มีถุงน้ำในรังไข เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด ทานทั้งชายและหญิง ชุดแรกทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ชุดที่ 2 เปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชุดเข็มข้น ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/05/60

 


Smiley face     คุณณัฐณิชา สุวรรณคำ อายุ 23 ปี จากจังหวัดสมุทรสาค ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า มีความผิดปกติของฮอร์โมนทำให้ไข่ไม่ตก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 ชุด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/05/60

 


Smiley face     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด
     ทานยาชุดที่ 2 ยังไม่หมดเลย (ทานเกือบ1เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/05/60

 


Smiley face     คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 38 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอดน้องพายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆ
     ขนาด 3-7 มิล ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 15 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/05/60

 


Smiley face     คุณชญาณิศา ไต่สุนา อายุ 33 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยไปตรวจสุขภาพที่คลินิกหมอบอกว่าฮอร์โมนผลิตไข่ได้น้อยมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/05/60

 


Smiley face     คุณอาภรณ์ พรายงาม อายุ 34 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานเกือบ 7 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 ชุด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/05/60

 


Smiley face     คุณเยาวรักษ์-คุณสุวัฒน์ แซ่ลิ่ม จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนที่อื่นมา 2 ที่ รวม 5 เดือนก็ยังไม่สำเร็จ จึงไปฉีดเชื้อ (IUI) อีก 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/05/60

 


Smiley face     คุณทิพวัลย์ อาภรณ์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ตอนนี้อายุครรภ์ 6 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 2 ชุด และทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีก
     1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/05/60

 


Smiley face     คุณสมใจ ถือศักดิ์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานไปแค่สองชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/05/60

 


Smiley face     คุณภารดี ศรีทอง จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/05/60

 


Smiley face     คุณณัฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องปรวัธน์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีเคยฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่เพียงข้างเดียว หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/05/60

 


Smiley face     คุณวรัญญา เพิ่มพูลอายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชุดรองพิเศษของคุณหมอหยงไป 3 ชุด ทานชุดที่ 3 ยังไม่ทันหมด
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/05/60

 


Smiley face     คุณปรีชา ชีวสันติกานต์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องยูน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์ขนาด 7 เซ็นติเมตร หลังจากสั่งยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 02/05/60

 


Smiley face     ยินดีกับคุณไข้คุณหมอหยง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/05/60

 Smiley face     คุณทรรศน์กมล ยืนยงอายุ 36 ปีจากจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้คลอดน้องต้องตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ 2 เดือนกว่าก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/04/60

 


Smiley face     คุณดาเรศ ดำรงกิจโกศล อายุ 37 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง ทำหลอดแก้วมา 10 ครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่าก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/60

 


Smiley face     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี คลอดน้องยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี
     มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ทำอิ๊คซี่ที่เยอรมัน 3 ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/04/60Smiley face     คุณวปภัศร ไทยฤทธิ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป
     1 ชุด และปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปอีก 1 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/60Smiley face     คุณปิยพันธ์-คุณณัชชา กุมารสิงห์อายุ 44 ปี และ 31 ปี ได้คลอดน้องแฮมเมอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 2 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/60Smiley face     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/04/60Smiley face     คุณณิชาภา พันธุโรจนภัทร และคุณกฤษณ์ เกิดบวรกิจ อายุ 36 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาก็ไม่สมหวัง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/04/60Smiley face     คุณชนัญชิดา จันทร์หุนีย์อายุ 32 ปี ได้คลอดน้องปานะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก จะทำหลอดแก้วแต่กระตุ้นไข่ได้แค่ 2 ใบและไข่ไม่โตจึงไม่สามารถผสมตัวอ่อนได้
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนและต่อด้วยแคปซูลอีก 2 เดือน
     รวม 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งได้ไข่ 27ใบและผสมตัวอ่อนได้ 15 ตัวจึงตัดสินใจทำหลอดแก้วอีกครั้ง
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/04/60Smiley face     คุณกัลย์วีร์ พันธ์วงศา อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดมาตราฐาน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ยังทานไม่หมดชุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/04/60Smiley face     คุณสุดาภรณ์ สาปัดสี และคุณศุภชัย คงเจริญ จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 5 เดือน มีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์ทำงานน้อยแต่ไม่เป็นพิษและกินยา
     รักษาอยู่ตลอด หมอประจำตัวบอกสามารถมีบุตรได้แล้ว แต่หลังจากปล่อยก็ยังไม่ตั้งครรภ์ จึงสั่งยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดประหยัด 1 ชุด และปรับมาทานยาชุดแนะนำ
     ทานได้เพียง 6 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/04/60

 

Smiley face     คุณปรีชา ชีวสันติกานต์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่หายจากอาการปวดหลังร้าวลงขามาเป็นปีแล้ว
     ซึ่งหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือนอาการดังกล่าวก็หายไปไม่ปวดอีกเลย โดยก่อนหน้านี้
     เคยรักษาด้วยการฉีดสเตียรอย,ฝังเข็มและนวด แต่อาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้น วันนี้เข้ามาพบคุณหมอ
     เพื่อตรวจสุขภาพและบอกข่าวดี ที่ประสบความสำเร็จจากการรักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงอีกด้วย
     ซึ่งคุณปรีชาเล่าว่า หลังจากทานยารักษาภาวะมีบุตรยากไปเพียง1เดือนก็ติดบุตรธรรมชาติ ปัจจุบันนี้
     ลูกสาวอายุ 4เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/04/60

 

 

Smiley face     ยินดีกับคนไข้คุณหมอหยงที่สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันอายุ 36 ปี ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อ(iui) มา 4 ครั้ง ทำอิ๊คซี่(icsi) 2 ครั้ง แพทย์แผนปัจจุบันตรวจแล้ว
     ทุกอย่างปกติดี แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป
     1 ชุด และต่อด้วยสมุนไพรจีนชุดแนะนำอีก 2 ชุด ส่วนฝ่ายชายทานยาสมุนไพรชุดเบสิก 3 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/04/60

 

 

Smiley face     คุณช่อทิพย์ สวัสดิ์เวช อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี คลอดลูกสาว ตอนนี้ได้ 5 เดือนแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ มาทานยาหมอหยงแล้วจะไปทำอิ๊คซี่
     แต่ติดบุตรไปก่อน ติดธรรมชาติระหว่างรอทำอิ๊คซี่
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/04/60

 

Smiley face     คุณณัฐอนัญญา ธวัชสิริณิชกุล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วมา 1 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 ชุด
     และปรับเปลี่ยนมาทานชุดเข้มขันอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/04/60

 

Smiley face     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 38 ปี ได้คลอดน้องปาล์ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก 1 ข้าง
     มีผังผืด มดลูกเอียง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/04/60

 

Smiley face     คุณพิมพ์ปวีณ์ แก้วเมฆ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยทานยาสมุนไพรจีนมาหลายที่ ทานยาเพื่อกระตุ้นไข่หลายครั้ง เข้ารักษา
     ที่โรงพยาบาลกับแพทย์แผนปัจจุบันมา 1 ปี ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/04/60

 

Smiley face     คุณธนาภรณ์ จันทร์เกตุ อายุ 27 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรประมาณ 2 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ 4-5 เดือน
     มาครั้งนึง หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/04/60

 

Smiley face     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา 1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/04/60

 

Smiley face     คุณมลิวัลย์ เบ้ามงคล อายุ 25 ปี จากจังหวัดเลย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อรังไข่ข้างขวาออกไป
     เมื่อปี 58 และเป็นซีสต์ที่รังไข่ข้างซ้าย เหลือท่อรังไข่ข้างซ้ายข้างเดียว แต่ท้องนอกมดลูกซ้ำอีกรอบ
     ที่ปีกรังไข่ข้างซ้ายเมื่อปี 59 รักษาด้วยการฉีดยาสลายตัวอ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ยังไม่ทันหมดชุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/04/60

 

Smiley face     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ามดลูกบาง
     หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ แต่หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยา
     ชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิคอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/04/60

 

Smiley face     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/04/60

 

Smiley face     คุณวัลย์นภัสร์ แก้วเรือง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 ชุด ยังทานไม่ทันหมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/04/60

 

Smiley face     คุณเสาวนีย์ และคุณจักรกฤช สลางสิงห์ อายุ 25ปี ,27ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมารักษาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทางด้านขวา
     ขนาด 2x1 เซนติเมตร ปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิก
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/03/60

 

Smiley face     คุณวิไลพร ลากลาง จากจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากทานยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/03/60

 

Smiley face     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครปฐม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี รักษาด้วยการฉีดเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน
     หลังจากนั้นก็กลับมาทานยารักษาอีกครั้ง โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 ชุด และเข้มข้นอีก 2 ชุด
     สำหรับครั้งนี้ได้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งครรภ์สมบูรณ์
     และลูกน้อยเเข็งเเรง ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์กว่า ตรวจพบการเต้นของหัวใจเด็ก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/60

 

Smiley face     คุณสุไพรรัตน์ พัวพรสวรรค์ อายุ 32 ปี และคุณคมกริช หมื่นโฮ้ง อายุ 34 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากทานยาสมุนไพรจีนที่เจริญบุตรคลินิก
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/03/60

 

Smiley face     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 35 ปี จากโคราช ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องชันย่า ตอนนี้น้องอายุ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้ามารักษา
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีปัญหาท่อนำไข่ตีบทั้ง 2 ข้าง เคยฉีดเชื้อ 2 ครั้ง
     โดยหมอแผนปัจจุบัน แจ้งว่าโอกาสติดเเค่ 1-2% เลยลองทำเด็กหลอดแก้วอีก 1 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/03/60

 

Smiley face     คุณปนัดดา อุทัยวัฒน์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดบึงกาฬ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ก็ไม่ติด
     ตรวจพบมีซีสต์ ขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด แต่ยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/03/60

 

Smiley face     คุณพัทธนันท์ ด้วงสุข อายุ 32 ปี จากอุตรดิตถ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องlego เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     หมอหยงไปไม่ครบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/03/60

 

Smiley face     คุณพรทิพย์ นาตัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ผนังมดลูกบาง เคยไปฉีดเชื้อมา 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/03/60

 

Smiley face     คุณสมพร อายุ 41 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องพรีม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอไปทาน 7 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/03/60

 

Smiley face     คุณอรรคเดช อุภัยภักตร์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ยังไม่ทันหมดชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/03/60

 

Smiley face     คุณอาลิสา ตะเคียนศก อายุ 34 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องแซนด์วิช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปีหลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/60

 

Smiley face     คุณสุวภัทร อาวร อายุ 36 ปีจากจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไปเพียง 6 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/03/60

 

Smiley face     คุณสุธาทิพย์ สุดาดวง อายุ 32 ปี ที่คลอดน้องอันดาลีฟ ตอนนี้ น้องได้ 10 เดือนกว่า
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมาปีกว่า ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป 3เดือน เดือนแรกทานยาแคปซูล 2 เดือน
     หลังทานยาต้ม ยังทานชุดที่ 3 ไม่หมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/03/60

 

Smiley face     คุณกอยใจ แสงภารา จากจังหวัดสงขลา ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานชุดเดียว
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/03/60

 

Smiley face     คุณสุรางค์ ยิ้มนวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องออนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     6 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/03/60

 

Smiley face     คุณยุทธภูมิ ปุเรชชะตัง และคุณวรรณิศา วรรณธนาชัย จากจังหวัดขอนแก่น
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/03/60

 

Smiley face     คุณเสาวภาคย์ จำเรือง อายุ 39 ปี และคุณชาตินิยม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจน คลอดน้องไข่แดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 3 ปี ฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งเเต่ยังไม่สมหวัง หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยบอกว่ามีเวลาทานยาแค่ 11 วันจะกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง จึงขอทานยาชุดเข้มข้นเลย
     ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี (ระหว่างฉีดน้ำเชื้อก็ทานยาไปด้วย
     ตลอดจนยาหมด1เดือน)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/03/60

 

Smiley face     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 30 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ในเดือนแรก และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน
     รวมทานทั้งคู่คนละ 4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/03/60

 

Smiley face     คุณจารุวรรณ กลับทอง จากจังหวัดภูเก็ต ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอด น้องตงตง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า
     หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานชุดเเนะนำ ชนิดแคปซูล 1 เดือน
     ต่อด้วยยาต้มชุดแนะนำ 1 เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำพิเศษชนิดแคปซูลอีก 1ชุด
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 07/03/60

 

Smiley face     คุณรานี วัฒนะเสวี อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/03/60

 

Smiley face     คุณเจนจิรา นามกระโทก อายุ 36 ปี จากชลบุรี ที่คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ มีปัญหาแท้ง 1 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 6 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/03/60

 

Smiley face     คุณอุทุมพร กุลทอง อายุ 32 ปี และคุณกิตติพงษ์ ไชยปลอด อายุ 28 ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตันเล็กน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 03/03/60

 

Smiley face     คุณกานดาภร ติยวรนันท์ อายุ 36 ปีจากจังหวัดศรีสะเกษให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ก่อนหน้านี้เป็นซิสต์ขนาด 3 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้ง ก็ไม่พบซีสต์แล้ว
     และได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก
     ชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 01/03/60

 

Smiley face     คุณกันต์หทัย เขมันเขตการ อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 6 เดือน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทานชุดยังไม่ทันหมดชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/2/60

 

Smiley face     คุณปราณี-อนุชา แกสมาน อายุ34-42ปี จากสตูล ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องอานิส แกสมาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา10 ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ไปทานเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ รวมทั้งอาการตกขาวที่เคยเป็นปัญหาก็ดีขึ้นไปด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/2/60

 

Smiley face     คุณณิชาภา สาทิพย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/2/60

 

Smiley face     คุณสลิลรัตน์ พิศักดิ์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา 5 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง
     1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/2/60

 

Smiley face     คุณทิพวัลย์ ปัญญาทิพย์ จากจังหวัดนครราชสีมา ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปทาน
      4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/2/60

 

Smiley face     คุณสุภารัตน์ และคุณนพพน โครตประทุม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องเฟิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/2/60

 

Smiley face     สิบตำรวจโทพิสุทธิ์ อุดธรรมใจ อายุ 28 ปี และคุณธีรภรณ์ อุดธรรมใจ อายุ 31 ปี จากจังหวัดแพร่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน และเดือนที่ 2 ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/2/60

 

Smiley face     คุณปาริฉัตร ทานะ อายุ 27 ปี จากจังหวัดนครพนม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนคลอดน้องกั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยา
     รักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดประหยัด ไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/60

 

Smiley face     คุณธรารินทร์ มังกรหงส์วชิระ อายุ 33 ปี และอรรถวิทย์ สมชัย อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงฉีดยากระตุ้นไข่ตก แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เดือนแรกทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปทั้ง 2 ท่าน เดือนที่สองฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด แต่ยังทานยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็ตรวจพบว่าตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/2/60

 

Smiley face     คุณพรชนัน ทูลขุนทด อายุ 40 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องออกัส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไป 2 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/2/60

 

Smiley face     คุณรพีพรรณ แสงดี อายุ 29 ปี จากจังหวัดชุมพร ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทั้งคู่ โดยทานไปยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/2/60

 

Smiley face     คุณนวลลออ ม่วงพันธุ์ อายุ 39 ปี จากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องปลาวาฬ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/2/60

 

Smiley face     คุณอาหาหมัด มะดีเย๊าะ อายุ 29 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาที่หน่วยมีบุตรยากศิริราช
     และฉีดเชื้อมาแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังไม่ติด และรอบฉีดเชื้อครั้งที่ 4 หมอตรวจเจอซิสต์ประมาณ 4 ซม.
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/2/60

 

Smiley face     รัชนีวรรณ กันชัย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอด
     น้องขวัญดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาหลายปี
     ประจำเดือนมาก็ไม่ปกติ เป็นปี เวลามาก็มาน้อยมาก เคยแท้ง 1ครั้ง ตัดปีกมดลูกไปข้างนึง
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดมาตรฐาน 3 ชุด ต่อด้วย
     ยาต้มชุดแนะนำอีก 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/2/60

 

Smiley face     คุณมยุรี สีลม อายุ 32 ปี จากจังหวัดชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ และฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานยังไม่ทันหมด
     ชุดที่ 2 ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/2/60

 

Smiley face     คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องลันตา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/2/60

 

Smiley face     คุณณัฐนิชา ฤทธิภา อายุ 32 ปี และคุณชงกร สุระสังข์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เคยทำหมันมาแล้ว
     และไปต่อหมันมาเพื่อต้องการมีบุตร แต่ผลการต่อท่อนำไข่ข้างซ้ายมีขนาดสั้นกว่า
     ท่อนำไข่ข้างขวา มดลูกหย่อนและคว่ำหน้าลง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/1/60

 

Smiley face     คุณจุฑารัตน์ กัณหะวงษ์ ไว้ใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนได้น้อง
     สมความปราถนา โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป 3 ชุด ต่อด้วยยาต้มชุดเเนะนำอีก1ชุด
     (4เดือน) รอบนี้พอเริ่มปล่อยมีน้องคนที่ 2 เเค่เดือนเดียว ติดบุตรเลย วันนี้เข้ามาตรวจความสมบูรณ์
     และอาการปวดหัวในช่วงตั้งครรภ์ เพราะคุณสามี (คุณป๋อง) เคยมารักษาแล้วหายจากอาการปวดหัว
     ไมเกรน ยินดีกับน้องคนที่ 2 เเบบไม่ต้องกลับมาทานยาอีก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/1/60

 

Smiley face     คุณนงค์ลักษ์ บุญสงค์ อายุ 38 ปี จากแม่สอดจังหวัดตากที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 13 ปี เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบเนื้องอกหลังรังไข่ หลังจากไปผ่าตัดรักษาก้อนเนื้องอก ขูดมดลูก และตัดต่อท่อนำไข่
     ก็ตรวจพบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้งสองข้าง หลังพักฟื้นได้ 1 เดือน ก็มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำไป 4 เดือน และเดือนที่ 5
     ทานไปได้เพียง 4 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/1/60

 

Smiley face     คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปี จากขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องนะโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/1/60

 

Smiley face     คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยตรวจพบซีสต์ที่รังไข่
     ขนาด 3 ซม.หลังจากสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ คนไข้รายงานว่า หลังจากกินยา
     ไม่ถึงเดือนก็ตั้งท้อง ตอนที่ท้อง 8 สัปดาห์ไปหาคุณหมอหยงให้จับชีพจร หมอบอกว่า
     ได้ผู้ชาย ณ ตอนนี้ 21 สัปดาห์ไปซาวด์มา ได้ผู้ชายตามที่คุณหมอหยงบอก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/1/60

 

Smiley face     คุณอารียา คงแดง จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องไอยวริญญ์หรือน้องมีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยตรวจพบผนังมดลูกหนามาก หมอให้ทานยาปรับฮอร์โมน
     ก็ไม่เห็นผล ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานทั้งคู่ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/1/60

 

Smiley face     คุณจิรวดี ชูตน จากนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องพรีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ ไป 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ
     เคยทานยาจีนจากที่อื่นมาก็ไม่สมหวัง ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยทานไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/1/60

 

Smiley face     คุณดาราลักษณ์ สว่างแก้ว (ผู้พิการทางการได้ยิน) อายุ 36 ปี จากบุรีรัมย์ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1-2 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัด ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/1/60

 

Smiley face     คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมันนี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี
     ไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันมา ทำหมดไปตั้งเยอะ แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ไปทั้งคู่ โดยทานยาไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/1/60

 

Smiley face     คุณพัทธนันท์ และคุณสมโชค วัฒนะ อายุ 32 ปี และ 33 ปี จากอยุธยา
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     เคยทานยากระตุ้นไข่ ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/1/60

 

Smiley face     คุณเปรมยุดา และคุณภูมิมินทร์ จับใจนาย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตอนนี้น้องอายุได้ 1 ปี 3 เดือน
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/1/60

 

Smiley face     คุณดาราณี ทองอินทร์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนเคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาก็ปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/1/60

 

Smiley face     คุณสุขสงวน สมกาย อายุ 33 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ไม่ติด ไปหาหมอบอกเป็นซีสต์ ที่รังไข่ ผ่าตัดซีสต์ แล้วมีปัญหา
     ท่อนำไข่ตัน 1ข้าง อีก 1 ข้างตีบ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
      ไปทั้งคู่ โดยทานยาไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/1/60

 

Smiley face     คุณยุพาพรรณ สุกศักดิ์ อายุ 34 ปี จากพัทลุง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีไข่น้อย มดลูกต่ำ และเป็นผังผืดที่มดลูกด้านซ้าย
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/1/60

 

Smiley face     คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องสุกี้
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยง
     ทานไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/1/60

 

Smiley face     คุณสุชาดา ช่วยเมือง และคุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 34 ปี และ 36 ปี จากพัทลุง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ เคยตรวจพบ เนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/1/60

 

Smiley face     คุณสารัตน์ ดีสะอาด อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากฝ่ายหญิง มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/12/59

 

Smiley face     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ เคยฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และเกือบจะไปฉีดน้ำเชื้อ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทั้งคู่ ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/12/59

 

Smiley face     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 27 ปี จากศรีสระเกษ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/12/59

 

Smiley face     คุณเนตรนภา สร้อยสุข อายุ 30 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 7 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/12/59

 

Smiley face     คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve(ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอด ฝาแฝดหญิง น้องจัสมิน
     และน้องเจสสิก้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากเป็นซีสต์ที่รังไข่
     เคยแท้ง 1ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/12/59

 

Smiley face     คุณนงนุช ยอดวงษ์ อายุ 35 ปี จากนครปฐม ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดทั้งคู่ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/12/59

 

Smiley face     คุณนลพรรณ ตั่นมี จากกระบี่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ ได้น้องจีน่า มาชื่นชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบ
     ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     และชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/12/59

 

Smiley face     คุณธีระพงษ์ ยอดแก้ว และคุณภัทรสุดา พื้นทอง อายุ 27 และ 26 ปี จากชลบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป
      ยังไม่ทันหมดชุด ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/12/59

 


Smiley face     คุณศศิพิมล นาซอน อายุ 36 ปี และสามีชาวฝรั่งเศส ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/12/59

 


Smiley face     คุณชีวารัตน์ สายพันธ์ อายุ 30 ปี จากอยุธยา ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ โดยทานยาไปแค่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/12/59

 


Smiley face     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปีและสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโชวตะ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนหลังจาก มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/12/59

 

Smiley face     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 30 ปีจากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า โดยทานยาทั้งคู่
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/12/59

 

Smiley face     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 35 ปี จากมาเลเซีย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องหงส์ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมาตรวจ
     และรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทานเดือนที่ 3
     ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/12/59

 

Smiley face     คุณครูยุพิน รสภา อายุ 28 ปีจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 2 เดือน และปรับยาเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ ได้สมตามความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/12/59

 

Smiley face     คุณเดือนนภา ศรีภูงา อายุ 40 ปี และ คุณภานุพงษ์ คำรัตน์ อายุ 50 ปี จากสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบว่าไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงโดยทานชุดแนะนำทั้งคู่ไป 2 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงปรับเป็นชุด
     แนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานครบ 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ และปัญหาการปวดหัว ปวดตามข้อ ชา ตามปลายนิ้วของฝ่ายชายก็ดีขึ้นมาก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/12/59

 

Smiley face     คุณภคมน คำเมือง อายุ 40 ปีจากสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ชุดเบสิคของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/12/59

 

Smiley face     คุณรสรินทร์ แม่หล่าย อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/12/59

 

Smiley face     คุณครูธัญญาพร หมื่นเมือง อายุ 29 ปี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้หาดใหญ่
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/11/59

 

Smiley face     คุณคัทลียา-จิราวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 33,38 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องจิญ่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้งเพราะตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 14 วัน ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     และยังได้พาน้องจิญ่ามาที่คลินิกให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/11/59

 

Smiley face     คุณกนกพิชญ์ ทะเจริญ อายุ 27 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/11/59

 

Smiley face     คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปี จากเพชรบูรณ์ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเรด้าห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/11/59

 

Smiley face

     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 29 ปีจากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/11/59

 


Smiley face     คุณวาสนา รักปลอดภัย จากสุราษฎร์ธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบ
     มดลูกต่ำ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือนกว่า
     เริ่มจากทานยาชุดประหยัด 2 เดือน แล้วปรับยาเป็นชุดเบสิค 3 เดือน ปรับเป็นยาต้มอีก 1 เดือนกว่า
     ก็ประสบความสำเร็จ และตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/11/59

 

Smiley face

     คุณปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ อายุ 39 ปีจากเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโอปอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากฝ่ายหญิงมาทาน
     ยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายรับยาไปทานด้วย
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/11/59

 

Smiley face     คุณอารีย์ พิมพ์เงิน อายุ 29 ปี จากชลบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/11/59

 

Smiley face     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องแคทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์
     ขนาด 5 ซม.ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/11/59

 

Smiley face     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทั้งคู่ไป 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/11/59

 

Smiley face     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ทำไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว และยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์ของ
     ลูกน้อยที่คลินิกและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/11/59

 

Smiley face     คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จะทำอิ๊กซี่ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/11/59

 

Smiley face     คุณฐิติวรดา ยิ้มสีมา อายุ 34 ปี จากฉะเชิงเทราให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 4 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/11/59

 

Smiley face     คุณพิมพิไล นิตตะ คุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 25,39 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะการมีบุตรยาก จนสำเร็จและคลอดน้องยูโตะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ไปทั้งคู่เพียง 1 เดือน ฝ่ายชายไปตรวจ
     อีกครั้งพบ นำ้เชื้อดีขึ้นถึง 98% และทานยาต้มของคุณหมอหยงต่ออีก 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/11/59

 

Smiley face      คุณปรียานันท์ ศรีพร ให้ความไว้วางใจ คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือนและชุดแนะนำพิเศษอีกไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/11/59

 

Smiley face      คุณขวัญดาว แก้วชิน อายุ 35 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาจนสำเร็จและคลอดน้องข้าวหอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อย มีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/11/59

 


Smiley face      คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก และสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบว่ามดลูกมีขนาดเล็ก และปล่อยมีบุตรมานานกว่า 2 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/11/59

 

 


Smiley face      คุณวิลาวรรณ บัวกลางอายุ 27 ปี จากชัยนาท ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสามารถตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบผังผืด,
     ซีสต์ขนาด 3 ซม.,และเนื้องอกขนาด 3 ซม. ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง โดยทั้งคู่ทานยา ไปเพียง 14 วัน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/11/59

 


Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/11/59

 


Smiley face      คุณบัวแก้ว คำหอมกุลอายุ 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรตามธรรมชาติได้สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/11/59

 


Smiley face      คุณขนิษฐา เรือนกุล อายุ 38 ปีจากพะเยา ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องพี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทานไม่ถึง 1 เดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ จากที่ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/11/59

 


Smiley face      คุณกฤษณา จันทร์นวล อายุ 33 ปี และสามี คุณนฤเบศ เจือกโว้น อายุ 32 ปี จากนราธิวาส
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนภรรยาตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้อน้อยแค่ 7ล้านตัว
     รูปร่างไม่ดี ไม่ค่อยวิ่ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยาชุดแนะนำชายของหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/11/59

 


Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ 39 ปี จากอิตาลี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟาบิโอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีปริมาณเพียง 6.5 ล้านตัวและยังไม่เคลื่อนไหวอีกด้วย ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สมหวัง หลังจากสั่งยาชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทาน 1 เดือน
     และทานชุดมาตรฐาน ต่อเพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/11/59

 


Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 37 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนสำเร็จ และคลอดน้องแทนคุณ (น้องซูส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาชุดพิเศษของหมอหยงกันไปเกือบ 1 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก
     ไม่ค่อยมีตัวเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงมดลูกต่ำ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/10/59

 


Smiley face      คุณอัชราฟ-คุณอารีมาน สาและ อายุ29,27 ปี จากปัตตานี ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจนตั้งครรภ์สมความปรารถนาหลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ไปทานทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็เห็นผลเลย ก่อนหน้านี้แต่งงานปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/10/59

 


Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้วอายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่นอายุ 68 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้
     8 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมา
     ทานยาชุดแนะนำของหมอหยง กันไปทั้งคู่ประมาณ 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/10/59

 


Smiley face      คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยง กันไปทั้งคู่ ประมาณ 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/10/59

 


Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา8ปีครึ่ง
     ฉีดเชื้อ 5 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ทำหลอดแก้วก็ไม่ได้เพราะไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     รักษาชุดแนะนำไป 2 เดือน ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และหลังสุดชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปอีก 1 เดือน ได้ไข่เยอะขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น จึงสามารถ
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง และหลังจากย้ายตัวอ่อนไปเพียงครั้งเดียว
     ก็ติดบุตรสมความปรารถนา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/10/59

 


Smiley face      คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ 39 ปี จากขอนแก่น ที่คลอดน้องเจริณแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 15 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ท้องลมไป 1 ครั้ง
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงไปกันทั้งคู่ ประมาณ 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 ทานมาอีก 15 วัน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของทางคลินิกอีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/10/59

 


Smiley face      คุณปราณี-อรัญ ใยบัว อายุ34,36ปี จากราชบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ติดบุตรเอง
     ตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/10/59

 


Smiley face      คุณดวงนภา โพธิ์รส อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ที่คลอดน้องโนเบวแล้ว(ลูกชาย)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า เคยแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า
     (ทานชุดเเนะนำกันทั้งคู่) ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์
     ไปถึงอายุครรภ์เดือน5 และ7,8 คุณดวงนภาชมว่าน้องแข็งแรง ผิวพรรณขาวและน่ารักมากๆ
     หลังจากคลอดแล้วก็สั่งยาบำรุงหลังคลอดไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายเเละระบบสืบพันธุ์
     เผื่อหากจะปล่อยมีน้องคนต่อไปจะได้มีง่ายๆอีกด้วย อีกทั้งปัญหาริดสีดวงของคนที่บ้านก็ดีขึ้น
                                   เป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/10/59

 


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ ภัทราสิทธิวุฒิ ที่คลอดน้องอุ๊งอิ๊งแล้ว หลังจากมาทานยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไปคนละ 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/10/59

 


Smiley face      คุณสิริมา-นพดล สระเเพ จากพัทยา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากและไม่มีสเปิร์ม
     ตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์ หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/10/59

 


Smiley face      คุณศิริลักษณ์ บุญมณี อาย 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้เลยค่ะ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/10/59

 


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 28 ปี จากชลบุรีที่คลอดน้องแพรวแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
     ซึ่งอาการปวดประจำเดือนและไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/10/59

 


Smiley face      คุณบงกชธร หาญศึกแกล้ว อายุ 34 ปี ที่คลอดน้องลูกชายแล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้ว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์หลุดไป 1 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไปเพียง 18 วัน ก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/09/59

 


Smiley face      คุณเสาวภา ทุมไพร อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาชุดประหยัดไป 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     ในส่วนของประจำเดือนก็ดีขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/09/59

 


Smiley face      คุณภัทร์ธีนันท์-จุมพล ตราบชั่วกัลปาว์ อาย 32 ปีทั้งคู่ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เลทรอบละเกือบเดือน หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1เดือนเลย ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/09/59

 


Smiley face      คุณผ่องพรรณ นวลรื่น อายุ 31 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 เดือน
     แต่เพิ่งคอนเฟริมการตั้งครรภ์ให้ได้ทราบ (รูปขอถ่ายไว้ตั้งเเต่คุณหมอหยงตรวจ
     ชีพจรแล้วบอกว่าตั้งครรภ์ จึงให้รับยาบำรุงครรภ์ไปทานเลย ซึ่งคนไข้กลับไปก็
     ตรวจพบการตั้งครรรภ์ตามผลชีพจร) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     เดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 1 เดือน
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ สมหวังตามเพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้ทันใจ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/09/59

 


Smiley face      คุณสุภาพร พุมมาลา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี
     หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำกันทั้งคู่
     สามี-ภรรยาไป 1 เดือนก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/09/59

 


Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น
                                   อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/09/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
      1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/09/59

 


Smiley face      คุณสนธยา-นที ชื่นภิรมย์ อายุ 34,33 ปี ที่คลอดน้องปุณเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/09/59

 


Smiley face      คุณอัจฉรา-นราวิทย์ ลาวัง อายุ 28 ปีทั้งคู่ ที่ทางภรรยาตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนเเล้ว
     (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์เข้ามา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/09/59

 


Smiley face      คุณนภาภรณ์ พรมเกตุ อายุ 34 ปี จากสุโขทัย ที่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือนเเล้ว
      (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์มา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนกันไปทั้งคู่
      สามี ภรรยา คนละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/09/59

 


Smiley face      คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 27 ปีที่ได้น้องทับทิมสมความปรารถนาแล้ว
      (ได้ลูกสาวตรงตามที่หมอหยงบอกไว้ตั้งเเต่ช่วงตรวจพบชีพจรการตั้งครรภ์)
      ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 3 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
      ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยง
      มาโดยตลอดทุกวันจนถึงคลอดน้องทับทิม
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/09/59

 


Smiley face       คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขนาด 3 ซม.
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีน
      ชุดแนะนำไปเพียง 24 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/09/59

 


Smiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/09/59

 


Smiley face       คุณพัชราวรรณกับคุณนพดล จากบุรีรัมย์ที่ใกล้จะได้ทายาทแล้ว
      ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 เดือน วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอดและให้คุณหมอตรวจดู
      ความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่และลูก
      โดยคุณหมอทำนายเพศจากชีพจรให้ด้วย ว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งก็ตรงตามนั้น
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไปเพียง 15 วันก็ติดบุตร
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/08/59

 


Smiley face       คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 22 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว หลังจากทานยาหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 14 วัน โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดกันไปทั้งคู่เลย
      ก่อนหน้านี้พยายามปล่อยมีบุตรกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
      แต่ไม่เคยไปตรวจร่างกาย พอสั่งยาไปทาน ก็ติดบุตรได้สมความปรารถนา
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/08/59

 Smiley face       คุณภัสนันท์ นันต๊ะยศ อายุ 28 ปี จากเชียงใหม่ ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดสีเพื่อตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้ง
      2 ข้าง ซึ่งทำให้หมดโอกาสที่จะติดบุตรเองตามธรรมชาติ แต่หลังจากเดินทางมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจ
      พบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/08/59

 


Smiley face       คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
      ถึงขั้นคุณหมอทางแผนปัจจุบันให้ความเห็นว่าหมดโอกาสที่จะมีบุตรได้
      จึงไม่ทำเด็กหลอดแก้วให้ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/08/59

 


Smiley face       คุณอรไพลิน หนูแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่คลอดน้องต้นอ้อแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิก
      ไปทานโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
      ได้เองตามธรรมชาติ ปัจจุบันน้องต้นอ้ออายุได้ 1เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/08/59

 


Smiley face       คุณศิริวิมล บุญเดช อายุ 29 ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 5 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกชุดเเนะนำไปทาน 3 เดือน แล้วมาตรวจและรับยาชุด 
      เดือนที่ 4ด้วยตนเองที่คลินิก ซึ่งคนไข้เล่าว่า ยาชุดที่ 4 ที่รับไปยังไม่ทัน
      จะได้ทานก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เลยค่ะ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/08/59

 


Smiley face       คุณพรทิยา อิงเอนุ อายุ 33 ปี จากสมุทรปราการ ที่คลอดน้องจุ๊บแจงแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นมา 4 เดือนแต่ก็ยังสมหวัง
      หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
       ไป 1 เดือน แล้วตามด้วยยาชนิดแคปซูลต่ออีก 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และยังสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วย ปัจจุบันน้องจุ๊บแจงอายุ 1 เดือนเเล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/08/59

 


Smiley face       คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ อายุ 24 ปีจากชลบุรี ที่คลอดน้องไอโฟนแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดประจำเดือนหนักมากถึงขั้นต้อง
      แอดมิดที่รพ.เป็นประจำ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และช่วงทานยาระหว่างทานยาคุณศศิประภาเล่าว่าอาการปวดประจำเดือนดีขึ้นมาก
      ไม่ปวดและไม่ต้องแอดมิดที่รพ.เหมือนเช่นเคย ปัจจุบันน้องไอโฟนอายุ 1 เดือนแล้ว
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/08/59

 


Smiley face       คุณอัจฉรา-พงศ์กร ดาวลอย อายุ 27, 30 ปี ที่ได้น้องรถถังแล้ว หลังจากมารักษา
      กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดประหยัดกันไปทั้งคู่ ซึ่งยาชุด 1 เดือนแรก
      ทานยังไม่หมด ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ ปัจจุบันน้องรถถังอายุ 3 เดือนเเล้ว ซึ่งคุณพ่อและ
      คุณแม่มือใหม่ได้พามาให้คุณหมอได้ชื่นชมกับผลงานและความน่ารัก ของน้องรถถังถึงคลินิก
      อีกทั้งยังมารับการดูแลสุขภาพหลังคลอดต่ออีก
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/08/59

 


Smiley face       คุณอริสรา บุตรดี อายุ 25 ปี จากหาดใหญ่ ที่คลอดน้องมินตั้นเเล้ว ก่อนหน้านี้
      ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทาน
      ยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/08/59

 


Smiley face       คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยองที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
      ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทานกันทั้งคู่ 
      โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน) ส่วนฝ่ายหญิงทานยา
      ชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
      ตามธรรมชาติ 
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/08/59

 


Smiley face       คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัยและคุณกฤษติพร เชื้อดี ที่ได้น้องฮักสมความปรารถนาเเล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ยัง
      ไม่สำเร็จหลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
      ของหมอหยงไปรวม 5 เดือน ( ทานยาชนิดแคปซูลไป 3 เดือนเเรกแล้วปรับเปลี่ยนเป็น
      ยาต้มต่ออีก 2 เดือน ) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/08/59

 


Smiley face       คุณสุภาพร ม่วงคล้าย อายุ 27 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีกว่า
      หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 
      ไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/08/59

 


Smiley face      คุณนงนุช ล้อธรรมดา อายุ 42 ปี จากจังหวัดน่านที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกไป 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำอีก 1 เดือน ( รวมทาน 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/08/59

 


Smiley face      คุณฐิติกาญจฬ์ ร่มซ้าย อายุ 32 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 13 ปี เคยตรวจพบมดลูกคว่ำ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่าเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/08/59

 


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 09/08/59

 

Smiley face      คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 37 ปี จากบุรีรัมย์ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆขนาด 3-7 มิล
     ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาไปเพียง 15 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 08/08/59

 


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีผนังมดลูกหนาเกินไป มีผังผืดเยอะมาก
     หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่า
     มาได้สมความปรารถนา ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 06/08/59

 


Smiley face      คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 05/08/59

 


Smiley face      คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อไป 3 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์จึงให้พักไปก่อน หลังจากมา
     ทานยารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อนที่สมหวังไปก่อนหน้านี้
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 04/08/59

 


Smiley face      คุณปุณยาพร มั่งลิ้ม อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตรวจพบท่อนำไข่บวม และอุดตันทั้ง 2 ข้าง อีกทั้งยังมีถุงน้ำในรังไข่เยอะมาก (pcos)
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปทั้งคู่
     (ฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ       
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/07/59

 


Smiley face      คุณเมทินี ฮาดดา อายุ 29 ปี จากบึงกาฬ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/07/59

Smiley face      คุณสุพัตรา อภิสุนทรกุล อายุ 33 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมารักษา กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน  ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ซึ่งคนไข้เล่าให้ฟังว่า ช่วงทานยาประจำเดือนก็มาดีขึ้นด้วย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/07/59

Smiley face      คุณฐิติขวัญ สุวรรณวงศ์ อายุ 39 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีเนื้องอกที่มดลูก 2 ก้อนและมีผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดแนะนำไปทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์ เเม้เริ่มทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/07/59

 
Smiley face      คุณศิรินันท์ แดงดี จากระยองด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดประหยัดไปทาน 1เดือนเมื่อปลายปี58
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งกลางปี 59 โดยเดินทางเข้ามาตรวจชีพจรกับคุณหมอหยงด้วยตนเอง
     และปรับตัวยาคุณภาพสูงขึ้นเป็นชุดแนะนำไปทานต่ออีก 1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/07/59Smiley face      คุณรำพึง สุขสะอาด อายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ ขอขอบคุณสำหรับการอนุญาติ ให้รีวิวและรายงานการตั้งครรภ์
     รวมทั้งความไว้วางใจที่มอบให้กับหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/07/59
Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้
     เนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติ ทำให้ไม่ได้ไข่ที่สมบูรณ์มาผสม หลังจากเพื่อนที่เคยรักษา
     กับหมอหยงเเล้วตั้งครรภ์แนะนำให้มาหาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     คุณสุณัฏฐาจึงได้มาทานยาสมุนไพรจีนไป 4 เดือน ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนเเล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/07/59
Smiley face      คุณสุนิษา บำรุงธรรม อายุ 35 ปี จากจันทบุรี ตั้งครรภ์น้องคนที่2ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา3ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 2 ครั้ง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือน ก็สมหวัง
     ปัจจุบันน้องเพลง (ลูกคนแรก) อายุได้1ขวบเเล้ว จึงปล่อยมีบุตรอีกครั้ง
     ปรากฏว่า ก็สามารถติดบุตรได้เลย เรียกว่า จากการรักษาเพียงครั้งเดียว
     ทำให้ระบบสืบพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้น
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/07/59


Smiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปีจากนครปฐม ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ1 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันและตีบอีก1ข้าง
     มีผังผืด มดลูกเอียง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/07/59Smiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยา ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     ประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/07/59Smiley face      คุณปทุมพร หงษ์บินโบก อายุ 36 ปี จากพัทยา ที่คลอดน้องดาราเเล้ว ปัจจุบันน้องอายุ 9 เดือน
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดยาต้มไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/07/59Smiley face      คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปีจากขอนแก่น ที่ตั้งครรภ์ได้ 17 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมาประมาณ 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/07/59


Smiley face      คุณณัฏฐ์ชรินทร์ สมศรี อายุ 28 ปีจากอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำพิเศษไป 1 เดือนเเล้วต่อ
     ด้วยยาต้มอีก 2 เดือน รวมทาน 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/07/59


Smiley face      คุณดวงกมล ศรลัมพ์ อายุ 35 ปี ได้น้องสิตาหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ปัจจุบัน
     น้องสิตาอายุขวบกว่าแล้ว (ทางคลินิกเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรก) ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจาก
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของน้องสาวที่สมหวังไปแล้ว โดยทานสมุนไพรจีน
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/07/59


Smiley face      คุณวิราวัลย์ ซุ้นสุวรรณ อายุ 43 ปี จากสงขลาคลอดลูกฝาแฝดชาย/หญิงเรียบร้อยเเล้ว เคย
     ทำเด็กหลอดแก้ว 6 ครั้งไม่สมหวัง ครั้งที่ 7 ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระตุ้นไม่ได้ไข่เลย
     หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนไป 2 เดือน แล้วกลับไป
     เช็คคุณภาพไข่อีกครั้ง พบว่าได้ไข่หลายใบและมีคุณภาพดี ผสมก็ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพหลายตัว
     หลังจากย้ายตัวอ่อนครั้งที่ 7 ก็สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 30/06/59

Smiley face      คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปีจากเพชรบูรณ์ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นรวมอื่นฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/06/59


Smiley face      คุณพัทธนันท์ ด้วงสุข อายุ 32 ปี จากอุตรดิตถ์ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไปไม่ครบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/06/59Smiley face      คุณสุพิชญา-วิรัช(ทนายชื่อดัง) หวังปิติพาณิชย์ อายุ 41 ปีทั้งคู่ คลอดน้องชาร์ล็อตต์เรียบร้อยเเล้ว
     (คนไข้เพิ่งรายงานผลสำเร็จจากการรักษาเข้ามาให้คุณหมอทราบ จึงเพิ่งนำมารีวิวเป็นครั้งแรก)
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 4 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเป็น 10 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อไป 4 ครั้งก็ไม่สมหวัง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/06/59


Smiley face      คุณรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ อายุ 34 ปี จากสงขลา คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อไป 1 ครั้งก็ไม่สมหวัง ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ วิ่งช้า หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดเเนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/06/59


Smiley face      คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เคย
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/06/59


Smiley face      คุณเอื้อมพร ฟุ้งไพศาล อายุ 33 ปี จากสุโขทัย ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/06/59Smiley face      คุณพิมพ์ลักษณ์ สุพรรณสาร อายุ 32 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยตรวจพบเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน ขนาด 5 ซม. และ 3 ซม. หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/06/59Smiley face      คุณสุภาภรณ์ แสงสุวรรณ อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 เดือนแล้ว
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/06/59


Smiley face      คุณกรวิการ์-มนัสชัย ศรีชัย อายุ 38,36 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/06/59Smiley face      คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก
     ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น รอบเดือนมาเลทเป็นเดือน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/06/59


Smiley face      คุณภัทชราพร นงค์เยาว์ อายุ 33 ปี ที่คลอดลูกชายที่น่ารักเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานสมุนไพรจีนสูตรยาต้มไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/06/59Smiley face      คุณศรัญญา-สมเกียรติ จำพิมาย อายุ 31,41 ปี จากนครราชสีมา สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทางมารักษา
     กับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อนที่มารักษาเเล้วสมหวัง โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/06/59


Smiley face      คุณอัญทิกา พลีเขตต์ อายุ 33 ปี คลอดน้องกีต้าร์เเล้ว และเพิ่งรายงานความสุขสมหวัง
     และความสำเร็จจากการรักษามาให้คุณหมอหยงได้ทราบ จึงนำมารีวิว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมาหลายปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/06/59


Smiley face      คุณชนัญธิดา บุญสนอง อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช คลอดน้องธาม จึงนำมารีวิว
     เป็นอีกเคสตัวอย่างของผลการรักษา ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/06/59


Smiley face      คุณสิริขวัญ อนุศรี อายุ 39 ปี จากกาญจนบุรี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อนที่มารักษา
     เเล้วสมหวังไปก่อนหน้านี้ โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/05/59


Smiley face      คุณธิดา ธนะสิทธิ์ อายุ 33 ปี จากลพบุรี ได้ลูกชายที่น่ารัก (น้องกัปตัน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/05/59Smiley face      คุณณัฐสรัญ เชื้อหยก อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อน โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/05/59Smiley face      คุณดารกา สุวรรณโชติ อายุ 32 ปี จากภูเก็ต ที่มีตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี มีปีกมดลูกข้างเดียว ตรวจพบเนื้องอกขนาด 3 ซม. 3 ก้อน หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/05/59Smiley face      คุณสุภารัตน์-นพพน โครตประทุม อายุ 34 ปีทั้งคู่ จากขอนแก่น ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์
     ตรวจพบหัวใจเด็กเต้นเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ไป 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/05/59


Smiley face      คุณภัทร พงษ์ทองดี และสามีชาวอังกฤษ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/05/59Smiley face      คุณเบญจา ฐิติสุวัฒน์ อายุ 41 ปี จากจันทบุรี ที่ได้ลูกชายที่น่ารัก หลังจากมารักษาภาวะ
     มีบุตรยากกับหมอหยงเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งมีโอกาสได้นำผลการรักษาเคสนี้มาเป็นตัวอย่างของ
     คลินิก คนไข้เคยทำเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ จึงมารักษากับหมอหยง โดยทานยา
     ชุดพิเศษไปประมาณ 2-3 เดือน ก็ได้ไข่ที่สมบูรณ์และได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ หลังกลับไปย้าย
     ตัวอ่อนอีกครั้ง ก็สมความปรารถนา
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/05/59

Smiley face      คุณปธาริดา สิหามาตย์ อายุ 26 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/05/59Smiley face      คุณณัฐนียา-วิญญู อายุ 39,41 ปี คลอดน้องปรวัธน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ส่งภาพเเห่งความสุข
     ส่งตรงมาจากห้องคลอดในวันนี้ 18/5/59 ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ต่อมาตรวจ
     พบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่เพียงข้างเดียว หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/05/59


Smiley face      คุณสุจินันท์-นิวัฒน์ สุขสำราญ อายุ 37,46 ปี จากนครสววรค์ ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมี
     บุตรมา 8 ปีครึ่ง เคยฉีดน้ำเชื้อ 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ พบปัญหา
     ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ มีเนื้องอกขนาดเกือบ 2 ซม.ถึง 3 ก้อน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือนเเรก ก่อนปรับเป็นชุดรองพิเศษ อีก 2 เดือน
     และต่อด้วยยาต้มชุดดั้งเดิมอีก 1 เดือน (รวมทาน 5 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/05/59

Smiley face      คุณสุนทรี สารทรัพย์ อายุ 26 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า หลัง
     มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปประมาณ 3 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/05/59Smiley face      คุณเสาวภาคย์ จำเรือง อายุ 39 ปี และคุณชาตินิยม ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งเเต่ยังไม่สมหวัง หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยบอกว่ามีเวลา
     ทาน 11 วันจะกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง จึงขอทานยาชุดเข้มข้นเลย ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อครั้งนี้ก็
     ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี (ระหว่างฉีดน้ำเชื้อก็ทานยาไปด้วยตลอดจนยาหมด1เดือน)
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/05/59


Smiley face      คุณเจนจิรา นามกระโทก อายุ 34 ปี จากชลบุรี คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาแท้ง 1 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 6 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 13/05/59


Smiley face      คุณภัทธพร ชนะอุดม อายุ 28 ปี จากชลบุรี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อแต่ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนไป 5 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/05/59Smiley face      อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
     รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังคลอดน้องมินนี่เรียบร้อยแล้ว เคยมีปัญหาแท้งหลายครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ
     ก็ไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปหลายเดือน
     แล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน ก่อนมาทานอีกครั้งโดยปรับยาเป็นชุดพิเศษชุดเดียว ก็ประสบความสำเร็จ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/05/59


Smiley face      คุณจอมใจ จันสุตะ อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง
     เเต่ยังไม่ติดบุตร พบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ฮอร์โมนผิดปกติ ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังทาน
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ได้ไข่สมบูรณ์มากขึ้น หลังสั่ง
     ทานอีก 1 ชุด (รวม 2 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/05/59


Smiley face      คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 35 ปีและครอบครัว ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     เคยทานยาจีนที่อื่น และฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้งเเต่ยังไม่ติดบุตร มีปัญหามดลูกคว่ำด้วย หลัง
     สั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไป 2 เดือน
     แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/05/59


Smiley face      คุณวนิดา วงศ์วิริยชาติ อายุ 30 ปี จากสมุทรสาคร ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยไปตรวจสเปิร์ม ผลออกมาพบว่ามีสเปิร์มในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มากๆ
     หลังจากเดินทางมารับการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ไปเพียง 15 วัน สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/05/59


Smiley face      คุณสลิลา ตากวิริยะนันท์ อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมา 3 ปี
     เคยทานยาจีนที่อื่น 3 เดือน ฉีดน้ำเชื้อ 6 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ยังไม่ติดบุตร
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยคุณสลิลาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำไป 3 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 6/05/59


Smiley face      คุณนุชธินันท์ อันตะนัย อายุ 33 ปี จากศรีสะเกษ ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมา 3 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/05/59


Smiley face      คุณนวลลออ ม่วงพันธุ์ อายุ 39 ปี จากระยอง ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร หลังมารับการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/05/59Smiley face      คุณจอมแก่น มาค่าย และคุณสงวน บุตรดา อายุ 38 ปี 37 ปี จากอยุธยา ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/05/59Smiley face      คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 32 ปี และครอบครัว จากชลบุรี ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 4 ปี มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำ
     ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/05/59


Smiley face      คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย หลังจากสั่งยากับ
     หยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่ด้วยระยะเวลาไม่ถึง
     1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/05/59


Smiley face      คุณธิดา มิซิเล็ท อายุ 43ย่าง44 ปี จากภูเก็ต ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 3 เดือนกว่า
     ปล่อยมาหลายปีรักษามาหลายวิธี ทั้งทานยาจีนที่อื่น 6-7 เดือน ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร ตรวจพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่รวม 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/04/59

Smiley face      คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 2 ปีกว่า
     ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษเดือนเเรก แล้วปรับเป็น
     ชุดเเนะนำต่อ 1 เดือน ตามด้วยยาชุดประหยัด 1 เดือน (รวมทั้งคู่ทานคนละ 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/04/59

Smiley face      คุณวิลาวัลย์ เครือพันธ์ จากสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร เคยตรวจพบเนื้องอกขนาดเท่าผลส้ม มีถุงน้ำในรังไข่ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 27/04/59


Smiley face      คุณบุ๋ม อายุ 36 ปี จากตรัง ตั้งครรภ์แล้ว หลังจากมีลูก 2 คนแรกแล้ว ปล่อยมา
     อีก 3 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง
     พบปัญหาผนังมดลูกบางเพียง 5 มิล ไข่มีน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปชุดเเนะนำไป 2 เดือน แล้วต่อ
     ชุดเข้มข้น 4 เดือนครึ่ง ทานไป 6 เดือนครึ่ง ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/04/59

Smiley face      คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 6 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไปอีก 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/04/59


Smiley face      คุณจุฑามาศ รุ่งเรือง อายุ 26 ปี จากชลบุรี ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 4 เดือนกว่า ปล่อยมาเกือบ 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/04/59


Smiley face      คุณจุไรรัตน์-อนุชน บัวสงค์ จากปทุมธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมา 7 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไป
     ทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/04/59


Smiley face      คุณธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล จากร้อยเอ็ด ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 11 สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 2 ปีกว่า ทานยากระตุ้นไข่
     เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ใบเล็ก มีเพียง 1 ใบ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/04/59

Smiley face      คุณกัลยาภัสร์ ศุภโชคบันดาล อายุ 30 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์ ปล่อยมาเกือบปีไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/04/59


Smiley face      คุณกุลจิรา-Mr.John เจปสัน อายุ 39,50 ปี จากสุราษฎร์ธานี ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 5 ปี ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 4 เดือนและ
     และยาต้มชุดดั้งเดิมต่ออีก 1 เดือน ทานได้15วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/04/59


Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้ว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์
     ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/04/59Smiley face      คุณทรรศ์นกมล ยืนยง อายุ 35 ปี จากมุกดาหาร ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดพิเศษไป 2 เดือน ต่อชุดแนะนำพิเศษ
     อีกเกือบเดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/04/59


Smiley face      คุณภูษณิศา มุกาเกษมิ อายุ 31 ปี จากนครปฐม ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ 7
     สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 3 ปียังไม่ติดบุตร หลังจากทานยาของหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/04/59Smiley face      คุณนันท์นภัส โชติจตุพร อายุ 26 ปี จากอ่างทอง ที่ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมา 1 ปี
     ไม่ติดบุตร ฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 20 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/04/59


Smiley face      คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์กว่าแล้ว เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งไม่ติดบุตร มีซีสต์ขนาด 5 ซม. หลังทานยาสมุนไพรจีนของ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 4 เดือน แล้วกลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ประสบ
     ความสำเร็จตั้งครรภ์ได้สมปรารถนา ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/04/59


Smiley face      คุณสุไลดา ประดุลัง อายุ 28 ปี จากกระบี่ ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปล่อยมา 2 ปี
     เคยกินยากระตุ้นไข่ตก และตรวจพบถุงน้ำ 7 ซม. ประจำเดือนมาไม่ปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังทานยาสมุนไพรจีนชุดเเนะนำของหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/04/59


Smiley face      คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 30 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 1 ปีกว่า เป็น pcos ประจำเดือนไม่มาเลยหากไม่ทานยา หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนของไปเพียง 2 เดือนกว่า ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/04/59


Smiley face      คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 39 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/04/59


Smiley face      คุณทัศยา-ทายาท โหมดม่วง-เลาหะชัยนานนท์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 7 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 3 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเกือบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 1/04/59


Smiley face      คุณกมลรัตน์ ศรีภูธร อายุ 25 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 7
     สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 31/03/59Smiley face      คุณอัมมิกา ศรสีดา อายุ 28 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 สัปดาห์กว่า
     ปล่อยมา 3 ปีก็ยังไม่ติดบุตร มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาเลทถึงเกือบ 2 อาทิตย์
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/03/59


Smiley face      คุณฐิติมาภรณ์ รัตนเพชร อายุ 26 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6
     สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 7 เดือนยังไม่ติดบุตร ประจำเดือนมาไม่ปกติบางเดือนก็มา 2 ครั้ง
     ต่อเดือน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไป
     เกือบ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/03/59


Smiley face      คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปีจากเพชรบูรณ์ ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรของหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 25/03/59


Smiley face      คุณวรรณพร ศรีสวัสดิ์ อายุ 25 ปี จากประจวบคีรีขันธ์ สามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา 4 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 24/03/59


Smiley face      คุณปรียาภัสส์ร ผิวอ่อน อายุ 28 ปี จากชลบุรี ตั้งครรภ์แล้วปัจจุบันอายุครรภ์ 24สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยท้องลมแล้วตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง ส่วนข้างที่เหลือก็มีถุงน้ำ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/03/59


Smiley face      คุณสิริวรรณ ธุวสิน อายุ 34 ปี จากฉะเชิงเทรา ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มา 3 ปีไม่ติดบุตร มีเนื้องอก 3 ซม. หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียงครึ่งเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 21/03/59Smiley face      คุณเทพสุดาและสามี ชาวสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/03/59Smiley face      คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve (ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ตรวจ
     พบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ9สัปดาห์กว่า และติดลูกแฝด ปล่อยมา 5 ปี
     ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/03/59


Smiley face      คุณโศรดา ชาติละออง อายุ 30 ปี จากนราธิวาส ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์กว่า เคยปล่อยมา 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน
     แล้วปรับเป็นชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 ทานประมาณ 10 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/03/59


Smiley face      คุณพลอยพชร มานะทัต อายุ 36 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 4 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา 2 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปประมาณ 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 16/03/59


Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี จากบุรีรัมย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมด้วย ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลัง
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     กันทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/03/59

Smiley face      คุณวรันทร-พุทธิสิทธิ์ หลังจากที่คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุขภาพของ
     น้องเซนกับคุณแม่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้
     เคยมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงโดยทานยาไปประมาณ 4 เดือน
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 14/03/59Smiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปี จากนครปฐม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่า เคยตรวจพบท่อนำไข่ตันข้างนึง อีกข้างตีบ มีผังผืด
     มดลูกเอียง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังรักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน และยาต้มชุดเเนะนำ ทานยาต้มได้เพียงไม่กี่วัน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 11/03/59

Smiley face      คุณณิพัฏฐ์ชา วิเชียรบรรณ อายุ32ปี จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์ ปล่อยมา
     เกือบ 4 ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยตรวจพบท่อนำไข่ตีบ และไข่ไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก
     หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/03/59


Smiley face      คุณธนิษฐา เรือนกุล อายุ37ปี จากพะเยา ตรวจพบการตั้งครรภ์และฝากครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่
     ซึ่งทานยายังไม่ครบเดือนเลย ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 8/03/59


Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 36 ปี จากชลบุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ปล่อยมา 3ปีไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนจำนวนน้อยไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     ไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 7/03/59


Smiley face      คุณพัชรีพร ศรีสุทัศน์ อายุ 30 ปี จากสงขลา ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 6 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 9 ปี
     เคยตรวจพบซีสต์ 4 เซนกว่า หลังจากสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/03/59


Smiley face      คุณภัฐฐ์ฐีกานท์ มาชัยยะ อายุ 35 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 6 สัปดาห์ ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนเล็กน้อย เคยกินยากระตุ้นไข่ไป
     ก็ยังไม่ติดบุตร มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/03/59


Smiley face      คุณบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน อายุ41ปี จากสิงห์บุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน จำนวนน้อย ไม่เคลื่อนไหว
     ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ก็ไม่ติดบุตร หลังจรักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 3/03/59

Smiley face      คุณรุ่งรัตน์ บัวกรด-ดุสิต เอี่ยมโซ๊ะ จากสมุทรสงคราม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 1 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังทานยา
     ของหมอหยงต่อจากเพื่อนที่ทานไปเพียงครึ่งเดือนเเล้วตั้งครรภ์ ตอนนี้ก็สมหวังตาม
     เพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อย
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/03/59


Smiley face      คุณสุภาพร กองจันทร์ จากสมุทรปราการ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์6สัปดาห์ ปล่อยมา1ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากเดินทางมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง1เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 29/02/59


Smiley face      คุณสุภาพร ไอ่สาม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์7สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา3ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     ไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 28/02/59Smiley face      คุณจารุวรรณ กลับทอง จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     9สัปดาห์กว่า ปล่อยมา3ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานชุดเเนะนำชนิดแคปซูล1เดือน ต่อยาต้มชุดแนะนำ1เดือน แล้วรับยาชุดเเนะนำ
     พิเศษชนิดแคปซูลอีก1ชุด หลังทานชุด3ยังไม่หมด ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 26/02/59


Smiley face      คุณพิลาสินี อธิพรจารุวัชร์ อายุ 33 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 2 ปี เป็น PCOS หลังเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษไป 2 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 23/02/59Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ39ปี จากอิตาลี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     และไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน1ข้าง เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษไป1ชุด และสั่งยาชุดมาตราฐานอีก2ชุด ปรากฏว่าหลังเริ่มทานยาชุดมาตราฐาน
     เพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 22/02/59

Smiley face      คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ38ปี จากขอนแก่น ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์5สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา15ปี ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตร โดยทานยาสมุนไพรจีนไป2เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 20/02/59Smiley face      คุณณภัทร พันธุ์ศิริ อายุ33ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก3 ซม.
     ผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้คุณหมอที่ตรวจบอกว่าโอกาส
     มีบุตรเองไม่น่าจะมี หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตร โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำกันทั้งคู่ เพียง1ชุด(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 19/02/59


Smiley face      คุณสุนันทา ยาระเขตต์ อายุ36ปี พยาบาลจากศิริราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีไม่ติดบุตร ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรไปยังไม่ถึงเดือนดีเลย
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 18/02/59


Smiley face      คุณบุญตา เจะตัม อายุ36ปี จากนครศรีธรรมราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา4ปี ท่อนำไข่ตัน1ข้าง มีเนื้องอกที่มดลูก เคยฉีดเชื้อมา4ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป2ชุด(2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 17/02/59


Smiley face      คุณณภักษ์กาญจน์-อธิวัฒน์ ภัทราสิทธิวุฒิ ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์กว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก หลังมารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลเพียงชุดเดียว(1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 15/02/59Smiley face      คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ35ปี จากมาเลย์เซีย ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์5สัปดาห์ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปทานที่มาเลย์เซีย2เดือน ยาหมดกลับมารับอีก2เดือน
     ปรากฏว่าทานยาเดือนที่3ยังไม่หมด ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 12/02/59


Smiley face      คุณธรณิธร-สุเมธ พูลวรลักษณ์ อายุ31ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์และฝากครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง1เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 10/02/59


Smiley face      คุณปราณี-อนุชา แกสมาน อายุ34-42ปี จากสตูล ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10ปีก็ยังไม่ติดบุตร หลังจาก
     สั่งยากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนเพียง2เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 9/02/59


Smiley face      คุณรสรินทร์-สุมล แม่หลาย อายุ31ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อถึง3ครั้ง
     ก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่ ทาน2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 5/02/59


Smiley face      คุณภรทิพย์ มีทรัพย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์5สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มา3ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่ติดบุตร หลังสั่งยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยากันทั้งคู่ หลังทานไปเพียงครึ่งเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 4/02/59Smiley face      คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ33ปี จากสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้3เดือนกว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาแคปซูลชุดเข้มข้นไปทานที่
     สิงคโปร์3เดือน หลังจากยาหมด3เดือนพอดี ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     อัพเดทข้อมูลวันที่ 2/02/59
รีวิวเพิ่มเติม >>>    1 | 2 | 3

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส *

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ

>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 


 

   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014