*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

ผนังมดลูกบาง, หนา           *** หากท่านใดประสบปัญหาผนังมดลูกบาง สามารถเข้ามารับการรักษากับทาง เจริญบุตรคลินิก ได้ ด้วยสมุนไพรจีนสูตรของทางเจริญบุตรคลินิก โดยการโทรนัดวันเวลาเพื่อเข้ามารับการตรวจได้ เบอร์ติดต่อ 080-6880588 ***
เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 38 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 40 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมน
     ที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่2 โดยปล่อยมีบุตรเองและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาแล้ว
     1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ทั้งคู่จึงกลับมาสั่งยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงทานเพียง 1 เดือน
     ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาเช่นเดิมSmiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 40 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องโนเอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เคยแท้งบุตรมา 3 ครั้ง เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI)2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์ และมีมูกในโพรงมดลูก**บริเวณ
     แผลผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     รวม 6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     หมายเหตุ**มีมูกในโพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนลอยในมูก ไม่สามารถเกาะ/ฝังกับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกSmiley face
     คุณชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 41 ปี
     จากสตูลที่ได้คลอดน้องอิ้งค์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการประจำเดือนไม่ปกติ
     รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ(+/- 10 วัน) เคยรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่
     ไม่สำเร็จพบปัญหาไข่ไม่โต ไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้ยากระตุ้นไข่แต่ไม่ได้ผล หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ IVF ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องอิ้งค์สมปรารถนา โดยระหว่างการรักษาเก็บตัวอ่อนได้ถึง 5 ตัวและมดลูกสวยด้วยค่ะSmiley face
     คุณศิรินันท์ เงินยวง อายุ 26 ปี และคุณสามี อายุ 30 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม
     ที่คลอดน้องสมายด์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มา 3 ปี มีปัญหา
     ไข่ไม่ตก สาเหตุเนื่องจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ รอบเดือนมาไม่ปกติ(3 เดือนมาครั้ง)
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนจึงมีรอบเดือน และตรวจพบอุ้งเชิงกรานอักเสบ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำ
     และอีก 2 เดือนทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา เช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาทานยารักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแล้ว สำเร็จติดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 40 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 54 ปี ที่ได้คลอดน้องพาเดล
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่
     ไม่สำเร็จจึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม
     โดยตรวจพบปัญหาค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า
     ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8 ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ
     ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ
     ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ) และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน
     เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณกาญจนา โกบไบ อายุ 31 ปี และคุณณัฐวุฒิ กาสาเอก อายุ 39 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดช็อคโกแลตซีสต์ที่
     รังไข่ขวา และยังตรวจพบพังผืดและเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก ทำให้มีอาการปวดประจำเดือน
     อย่างมาก และยังพบผนังมดลูกหนาและมดลูกคว่ำอีกด้วย แพทย์แจ้งให้ผ่าตัดมดลูกออก
     แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึงตัดสินใจมาเริ่มรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน ที่คลอดน้องเคนโตะเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งมดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่
     ตัวอ่อนยากมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่เพียงครั้งเดียว ก็สำเร็จติดบุตร
     และคลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี
     ที่คลอดน้องไตร บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก
     ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ
     หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น กับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องตฤณ บุตรคนแรกเป็นที่
     เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ จึงกลับมาทานยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน ร่วมกับทำ ICSI
     (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องไตร บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณฉัตรกมล ใจช่วย อายุ 41 ปี และคุณณรงค์ คุณสุข อายุ 47 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องบัวฉัตรเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมดลูกต่ำ
     มีอาการปวดไมเกรนอย่างมากร่วมด้วย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนาSmiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี และคุณสุพัฒชัย แสนสอาด อายุ 33 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องพาขวัญ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบปากมดลูกหนา
     และมีภาวะ PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอดเพื่อให้รอบเดือนมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 27 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้เคยรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จตั้งครรภ์คลอดบุตรมาก่อนหน้านี้
     ต่อมามีอาการหน่วง คล้ายมดลูกหย่อนและมีตกขาวมาก จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์และมดลูกให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกครั้ง หลังทานยาเพียง
     2 สัปดาห์แรก รู้สึกตกขาวหาย อาการมดลูกหย่อนดีขึ้น ไม่รู้สึกหน่วงเวลานั่ง
     รู้สึกกระชับขึ้น ร่างกายดีขึ้นอีกด้วยSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     เข้มข้นกับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องตฤณ บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ
     จึงกลับมาทานยาแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน
     ร่วมกับทำ ICSI (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 39 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 53 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จึงรักษา
     ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม โดยตรวจพบปัญหา
     ค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า ส่งผลให้
     เก็บไข่ได้น้อยผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน แคปซูลชุด
     แนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8 ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ ICSI อีกครั้ง
     โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่าน
     มาไข่มีปัญหาทุกใบ) และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน เนื่องจากตรวจพบ
     ผนังมดลูกบาง โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 39 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 40 ปี
     ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปี
     แต่ไม่ติดบุตร เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์และมีน้ำขังบริเวณแผลผ่าคลอด
     ในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
      คุณวิทวัส คำคลัง อายุ 33 ปี และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
      ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จและคลอดน้องลีโอ
      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
      ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง 2 มิลลิเมตร และรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
      ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก
      แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
      โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา


Smiley face
      คุณหนิง อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ด้วยนะคะ ที่สำเร็จติดบุตร ตั้งครรภ์สมปรารรถนา
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้งเนื่องจากท้องลมและตัวอ่อนหยุดโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งว่า ผนังมดลูกบางไม่ถึง 8 มม.
      และไข่ยังใบเล็ก โดยทานยากระตุ้นและฉีดกระตุ้นไข่แล้วแต่ไข่ไม่ค่อยโต
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล ชุดเบสิคของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
      ก็ติดบุตรสำเร็จ ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนาSmiley face
      คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี (ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน)
      ที่ตั้งครรภ์ สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว IVF 1 ครั้ง
      ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้ง มดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่ตัวอ่อนยากมาก หลังจากทั้งคู่
      มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
      พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่ ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา
Smiley face
     คุณพรนภา อายุ 35 ปี และคุณสามี อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์ม 0 ตัว และมีขนาดอัณฑะเล็กกว่าปกติส่ง
     ผลต่อการผลิตสเปิร์มฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว
     เพื่อเตรียมผนังมดลูก ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วเพียงครั้งเดียว
ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และ 2 เดือนหลังปรับมาทานชุดเข้มข้น ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 36 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องยี่หว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ ถึงแม้จะ
     รับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย
     ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์
     ตรวจรอบสองพบว่าสเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี เคยแท้งบุตร 1 ครั้ง ตรวจพบพังผืดและมีผนังมดลูกบาง เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และตั้งใจเก็บไข่เพื่อทำ IVF แต่
     ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนาSmiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 41 ปี และคุณเอกธนา ผิวเหลือง อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องซูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่
     ซ้ายตัน ผนังมดลูกบาง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์นอกมดลูกและ
     ได้ตัดปีกมดลูกขวาออก แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาต่อ จึงกลับมาทานต่อ
     อีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดแนะนำไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องมาเดลบุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์
     จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป 5 เดือนกว่า
     โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็นยาต้ม
     ชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี จากเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ปากมดลูกหนา และมีภาวะ PCOS
     มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ รอบเดือนไม่มาต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะSmiley face
     คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุปรียา กิจบำรุง อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องแสตมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ มีถุงน้ำในรังไข่ด้านขวาขนาด 2.5 ซม.
     มีพังผืดที่ปีกมดลูกและมดลูกเอียงด้านซ้าย โดยยังมีผนังมดลูกบางอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2-3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณกรวรรณ หมีป่า อายุ 33 ปี และคุณเอกวิชญ์ โสทธิสงค์ อายุ 31 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง โดยทานสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูล ไปไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคำแนะนำของคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะ
     ผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์ จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยา
     ไป 5 เดือนกว่า โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่ม
     ประสิทธิภาพเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไป
     ใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 35 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผล
     และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า
     เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณรัตติยา ทองอ่อน อายุ 37 ปี และ Mr.Jame Whitaker อายุ 57 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้อง(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องทั้งสองอายุ 3 ขวบ ก่อนหน้าที่จะมา
     รักษากับคุณหมอหยงตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์ ผนังมดลูกบางเพียง 6 มม. เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก
     เดือนที่ 2 และ 3ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า
     ผนังมดลูกหนาตัวดีขึ้นมาก อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไข่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ได้ตัวอ่อน
      6 ตัวและเมื่อย้ายตัวอ่อนก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 41 ปี จากตรัง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติและคลอดน้องธาม บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ครั้งนี้
     ต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 4 ปี ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ต่อแต่ย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะผนังมดลูกหนาทึบ
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณนัฒนันท์ สารศาลิน อายุ 35 ปี และคุณประพล ศรีสดฤกษ์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องคอตตอน(cotton)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบผนังมดลูกหนา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาSmiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี และคุณรังสิทธิ์ วรรณกิจ อายุ 40 ปี จังหวัดนนทบุรี
     ได้คลอดน้องณดี เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่และผนังมดลูกไม่สมบูรณ์และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูกเคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยระหว่างฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งต่อไปทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดประหยัดในเดือนที่ 1-2 และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ส่วนฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 1 และยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2-3 กลับไปทำ
     IUI ซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น
     และรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง 90% จำนวนถึง 20 ล้านตัว ฝ่ายหญิงไข่
     และผนังมดลูกสวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณทรรศนีย์ นาต้ะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดตาก ที่ได้คลอดน้องภิสิงห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ต้องทานยา
     ปรับฮอร์โมนตลอด มดลูกตรวจพบผนังไม่เรียบ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน หญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ชายทานยา
     แคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง
     และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องมายด์กรีน บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโนเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง ตรวจพบ ผนังมดลูกบางและ
     มีผังผืด เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บ
     ไข่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาSmiley face
     คุณทรงพล สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี และคุณชมพูนุท สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องขนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกไม่เหมาะต่อการฝังตัวอ่อน เคยทาน
     ยาจีนมาจากที่อื่น รักษาด้วยการฝังเข็ม และทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และทานยาบำรุงครรภ์จนคลอดน้องขนุน
     สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบและ
     ไม่แข็งแรง (เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำ
     ครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก
     กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องมายด์กรีนเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด 5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณวิทวัส คำคลัง และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 33 ปี และอายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยกินยา
     และฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบางเพียง 2 มม.
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยทาน
     เป็นชุดประหยัด 1 เดือน ชุดเบสิก 1 เดือน และชุดประหยัดอีก 1 เดือน รวมทาน
     เพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องจิงจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และทำการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวรพรรณ กิจวัตร์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องคิริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบผนังมดลูกหนา
     ถ้าจะมีลูกต้องขูดมดลูกก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสมจิต พรายงาม อายุ 38 ปี และคุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 33 ปี จากจังหวัดจันทบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจพบผนังมดลูกบาง
     หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 3 เดือน ก่อนปรับมาทานยาต้ม
     สมุนไพรจีนอีก 1 เดือน และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
      4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอรวรรณ อิ่นแก้วมูล จากจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยา ไปอัลตร้าซาวด์พบปัญหาผิวมดลูกไม่สวย
     และก็บางค่ะ ทำการฉีดเชื้อ (IUI) มา2 ครั้งเจอไข่แค่ใบเดียว หลังจากมาทานยาต้ม
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 1 เดือน กลับไปอัลตร้าซาวด์อีกครั้ง หมอบอกว่า
     ผิวมดลูกดีขึ้น หนาขึ้นSmiley face
     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คลอดน้องต้นหอม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาล
     พบว่าผนังมดลูกบางมาก หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิกอีก 2 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     ผนังมดลูกบาง 6 มิล เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องต้นเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบมดลูกมีขนาดเล็ก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้
     สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจงอายุ 36 ปี จากจังหวัดลพบุรี ได้คลอดน้องทีฆ์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)
     มา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด
     (3เดือน) ต่อด้วยยาแคปซูล ชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน และทานยาต้มอีก 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่า
     มดลูกบาง หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ แต่หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิคอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณจริยา พึ่งนิล อายุ 29 ปีจากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษา
     อาการมีบุตรยากและมดลูกบาง ก่อนหน้าที่จะมาทานยา ผนังมดลูกบาง 3-5 มิล หลังจาก
     ทานยาได้ 3 วัน กลับไปตรวจอีกครั้ง พบผนังมดลูกหนาขึ้นถึง 8 มิล และยังทานยาอย่าง
     ต่อเนื่องเพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก


Smiley face     คุณณัฐนิชา ฤทธิภา อายุ 32 ปี และคุณชงกร สุระสังข์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เคยทำหมันมาแล้ว
     และไปต่อหมันมาเพื่อต้องการมีบุตร แต่ผลการต่อท่อนำไข่ข้างซ้ายมีขนาดสั้นกว่า
     ท่อนำไข่ข้างขวา มดลูกหย่อนและคว่ำหน้าลง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณอารียา คงแดง จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องไอยวริญญ์หรือน้องมีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยตรวจพบผนังมดลูกหนามาก หมอให้ทานยาปรับฮอร์โมน
     ก็ไม่เห็นผล ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานทั้งคู่ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณจารุณี มีอินถา อายุ 38 ปี ที่กลับตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่า
     ปัญหาที่เคยตรวจพบดีขึ้นจนเป็นปกติในทุกระบบหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน 
     ก่อนหน้านี้พบปัญหาดังนี้
     1. ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยตรวจพบไข่ขนาดเพียง14.16มิล ไข่มีขนาด22-23มิล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
     2. ผนังมดลูกที่เคยหนาเพียง 5.7มิล เพิ่มเป็น 8.9มิล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
     3. เนื้องอกในมดลูกที่เคยตรวจพบ ขนาด 1.5 ซม. หายไป


Smiley face       คุณชนัดดา ชาญณรงค์ อายุ34ปี มีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยวิธี
      แผนปัจจุบันอยู่3เดือนยังไม่ดี จึงไม่สามารถใส่ตัวอ่อนได้ หลังจากสั่งยากับ
      หมอหยงไปทานเพื่อให้ผนังมดลูกหนาตัวขึ้น โดยทานเพียงชุดเดียว (1เดือน)
      เมื่อกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่าผนังมดลูกหนาขึ้น และสามารถย้ายตัวอ่อนได้แล้ว


Smiley face       คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
      ถึงขั้นคุณหมอทางแผนปัจจุบันให้ความเห็นว่าหมดโอกาสที่จะมีบุตรได้
      จึงไม่ทำเด็กหลอดแก้วให้ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     มีผนังมดลูกหนาเกินไป มีผังผืดเยอะมาก หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     ไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่า มาได้สมความปรารถนา
     ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วย


Smiley face      คุณธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล จากร้อยเอ็ด ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 11 สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 2 ปีกว่า เคยทานยากระตุ้นไข่
     เเละฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ใบเล็ก
     และไข่น้อยมีไข่เพียง 1 ใบ รวมถึงผนังมดลูกบางอีกด้วย ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     เคลื่อนไหวไม่ค่อยดี หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลไปทั้งคู่เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณปิยวรรณ วัศวณิชย์ชากร อายุ 36 ปี ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมีน้องคนแรกมา
     ประมาณ 3 ปี ก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ มีซีสต์ 2.5 ซม.
     ผนังมดลูกไม่สวย หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 33 ปี ที่ปัจจุบันตั้งครรภ์ 3 เดือนเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก เคยกินยาจีนที่อื่นมาเกือบปีและฉีดเชื้อ 3 ครั้งรวมทั้งทำเด็กหลอดแก้ว
     อีก 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง พบปัญหาท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง และผนังมดลูกไม่สวย หลังจาก
     เดินทางมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูล
     ชุดเข้มข้นกับชุดแนะนำอย่างละชุด รวมทาน 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณพิมพ์ประไพ อินทร์บาล จากระยอง มีปัญหาผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง 2 มิลกว่า มีซีสต์
     ขนาด 2 เซนกว่า และมีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิ
     โดยทานยาชุดเข้มข้นไป 5 เดือน พบว่าผนังมดลูกหนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซีสต์ก็หายไป
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดหนัก มีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมาก
Smiley face      คุณบุ๋ม อายุ 36 ปี จากตรัง ตั้งครรภ์แล้ว หลังจากมีลูก 2 คนแรกแล้ว ปล่อยมา
     อีก 3 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง
     พบปัญหาผนังมดลูกบางเพียง 5 มิล ไข่มีน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปชุดเเนะนำไป 2 เดือน แล้วต่อ
     ชุดเข้มข้น 4 เดือนครึ่ง ทานไป 6 เดือนครึ่ง ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณช่อทิพย์ สะสม อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว มีปัญหา
     ผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง5มิลและมีท่อนำไข่ข้างเดียว หลังมารักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้ม8เดือนและยาแคปซูลอีก1เดือน
     (9เดือน) ก็ติดบุตรได้เอง
ผนังมดลูกบาง, หนา           ผนังมดลูกบาง โดยทั่วไปความหนาของผนังมดลูกขณะไข่ตก หรือขณะที่มี LH Surge จะไม่ควรต่ำกว่า 8 มม.
ถ้าบางกว่านั้นก็จะถือว่ามีผนังมดลูกบาง

           ผนังมดลูกบาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
      1. การติดเชื้อ ซึ่งผู้ที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานบ่อยๆจะมีอาการที่สังเกตได้ คือ ตกขาวมาก มีกลิ่น ปวดท้องน้อย
      2.ผู้ที่เคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน ทำให้เนื้อเยื่อในบริเวณที่ถูกขูดอาจมีพังผืดมาทดแทน และทำให้เยื่อบุมดลูกเจริญได้ไม่หนาตัวเท่าที่ควร
      3.เลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อย
      4.มีภาวะต่อต้านเยื่อบุมดลูกในร่างกาย Endometrial Antibodies
      5.ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายน้อย ซึ่งเอสโตรเจนจะมีผลต่อการสร้างความหนาตัวของเยื่อบุมดลูกในแต่ละรอบเดือน
      6.ได้รับยากระตุ้นไข่บางอย่าง เช่น Clomiphene หรือชื่อทางการค้า คือ Clomid , Serophene ซึ่งยากลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายตรงข้าม กับฮอร์โมนเอสโตรเจน ดังนั้น ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติไม่สามารถสร้างความหนาตัวของเยื่อบุมดลูกได้เต็มที่
      7.เนื้องอกบางอย่างของกล้ามเนื้อมดลูก หรือเนื้องอกของเยื่อบุมดลูก ที่ทำให้เยื่อบุมดลูกไม่สามารถเจริญได้ตามปกติ


* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            
 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014