*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

น้ำเชื้ออ่อน           *** หากท่านใดประสบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน อสุจิไม่แข็งแรง สามารถเข้ามารับการรักษากับทาง เจริญบุตรคลินิก ได้ ด้วยสมุนไพรจีนสูตรของทางเจริญบุตรคลินิก เพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ โดยการโทรนัดวันเวลาเพื่อเข้ามารับการตรวจได้ เบอร์ติดต่อ 080-6880588 ***
Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face

เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณกันต์กนิษฐ์ ปามุทา อายุ 30 ปี และคุณกฤตบุญยสิทธิ์ ปามุทา อายุ 36 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ
     มาช้าบ้างเร็วบ้าง ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน น้ำเชื้อน้อย สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 38 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 40 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมน
     ที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 โดยปล่อยมีบุตรเองและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาแล้ว 1
     ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ทั้งคู่จึงกลับมาสั่งยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงทานเพียง 1 เดือน
     ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาเช่นเดิมSmiley face
     คุณพิมพิไล ชรินทร์ อายุ 35 ปี และคุณบัณฑิต ชรินทร์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
     ที่ได้คลอดน้องเนล่า เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีบุตรมาแล้ว 1 คน แต่ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มาอีก
     1 ปี ก็ไม่ติดบุตร จึงรักษาด้วยการใส่ตัวอ่อนที่เหลือจากการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ครั้งแรกแต่
     ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน อสุจิไม่วิ่ง และมีโรคประจำตัวเป็นไขมันในเลือดสูง
     ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบปัญหาเรื่องฮอร์โมนผลิตไข่น้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติค่ะSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 42 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 44 ปี สงขลา
     ที่ได้คลอดน้องธีร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุด
     ประหยัดเดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไป
     ตรวจซ้ำพบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น
     และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 29 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะ
     คะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรจน
     สำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ปกติมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ บางเดือนมีรอบเดือนมา 2 รอบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     สมความปรารถนาครั้งนี้อยากมีบุตรเพิ่มจึงกลับมารักษาที่เจริญบุตรคลินิกเพื่อรับยาของ
     คุณหมอหยงไปทานฟื้นฟูอีกครั้งค่ะSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่2สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 35 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 46 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม
     66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่2 ฝ่ายชายกลับมาสั่งยาแคปซูลชุดแนะนำ
     และยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงทานแบบไม่ต่อเนื่องรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดและชุดดั้งเดิมร่วม 2 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนาSmiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดซ้าย อายุ 35 ปี จากจังหวัดพัทลุง
     ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยรักษาด้วยการ
     และเคยผ่าตัดพังผืดที่มดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อและสเปิร์มปริมาณเยอะ แต่ตัวสเปิร์มเคลื่อนไหว
     ต่ำกว่าเกณฑ์ ตัววิ่งเร็วมีน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและ
     ได้คลอดน้องมังกรสมบูรณ์Smiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 44 ปี และคุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน(เคยทานยาที่แพทย์แผน
     ปัจจุบันให้มาก็ไม่ติดบุตร) หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2-3 ปรับยาฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องมาวินสมปรารถนาSmiley face
     คุณบุษยา รางดี อายุ 37 ปี และคุณคมสัน ล้ำเจริญทรัพย์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอูโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ใบเล็ก และก่อนนี้เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำ IUI
     ส่วนฝ่ายชายสเปิร์มไม่สมบูรณ์ วิ่งไม่ตรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยง 3 เดือน
     โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่2 ปรับฝ่ายหญิง
     ทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดเข้มข้น และเดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดดั้งเดิมก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องอูโน่ สมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณเฉลิมชัย ธิสาระ อายุ 39 ปี และคุณทวีนันท์ ธิสาระ จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนาสมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     นาน 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่ค่อยเคลื่อนไหวและรูปร่างผิดปกติ
     ส่วนฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ร่วมแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดแนะนำคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วSmiley face
     คุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 31 ปี และ คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัด ชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้องมะนาว บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรก นานถึง 6 ปี ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบ น้ำเชื้อไม่มีสเปิร์ม
     (อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฝน บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยไม่นานก็
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณศิริรัตน์ รียะซัน อายุ 31 ปี และคุณศราวุฒิ รวยสิน อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครนายก ที่ได้คลอดน้องฟาติน บุตรคนแรก(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) และน้องฟาเดล
     บุตรคนที่ 2(ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมีสเปิร์ม
     เพียง 6 ล้าน ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) เคยผ่าตัดเลาะพังผืด
     และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงเดือนแรกทานชุดประหยัด
     ก่อนจะปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม และยาแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดทั้ง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟาติน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยระหว่างที่ตั้งครรภ์ยังรับยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงตัวอ่อนให้สมบูรณ์Smiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี และคุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์
     อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะสมหวังมี
     บุตรคนแรกจากการเข้ารับรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยก่อนนี้เคยรักษาด้วยการ
     ทานยาจีนจากที่อื่นมา 2 แห่งและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่า
     ตัดซีสต์และมีประจำเดือนมาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุด
     แนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน แล้วกลับมาให้คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรเพื่อเช็ค
     ความสมบูรณ์ ก่อนกลับไป IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา(ปัจจุบันน้องเซน 7 ขวบค่ะ)
     ส่วนบุตรคนที่2 ปล่อยมีบุตรก็ตั้งครรภ์ได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     โดยหลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มารับยาบำรุงครรภ์กับหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงครรภ์ไห้สมบูรณ์Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35 ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องจุล เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ส่วนฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก พร้อมฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันน้องจุลอายุ 11 เดือนแล้วSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องเซน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นมา
     2 แห่ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ และมีประจำเดือน
     มาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน ร่วมกับ IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา
     (ปัจจุบัน 7 ขวบค่ะ)Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือน
     อย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องกวินทัต บุตรคนแรกไปก่อนหน้า มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมัสรินทร์ บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาเช่นเดิม และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยSmiley face
     คุณธิดา ซิมิเล็ท อายุ 44 ปี ด้วยนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องศลิน่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มานานหลายปี ตรวจพบภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืด และไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำหลอดแก้วอีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 9 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอะตอม เป็นที่เรียบรอยแล้ว(ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณโกศล แสงอรุณ อายุ 48 ปีที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้านี้ตรวจน้ำเชื้อพบ
     น้ำเชื้อปริมาณน้อย มีสเปิร์มรวมแค่ 31 ล้านตัว หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     แนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน สเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 160 ล้านตัว ปริมาณน้ำเชื้อมีมากขึ้น
     และปริมาณตัวสเปิร์มที่เคลื่อนไหวมีมากขึ้นจากเดิมSmiley face
     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะ
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่มีคุณภาพ ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และวันนั้นยังได้เดินทาง
     เข้ามาตรวจความสมบูรณ์ ของลูกน้อยที่อายุครรภ์ 7 เดือนที่เจริญบุตรคลินิกกับคุณหมอหยงและ
     รับยาบำรุงครรภ์ ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษา
     มดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุต
     รคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบ
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     3 เดือน ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปี และคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี
     ที่ได้คลอดบุตรชายฝาแฝด น้องติวเตอร์ กับน้องเมต้า เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้
     ตรวจน้ำเชื้อจึงพบสเปิร์ม(อสุจิ)เป็น 0 ตัว ส่วนฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุด
     แนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ กลับตรวจน้ำเชื้ออีกครั้งพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว(ค่า FSH
     ลดลงตั้งแต่ทานยาเดือนแรก) จึงไปทำ ICSI เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(บุตรแฝด)สมความปราถนาSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 41 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 43 ปี
     สงขลาที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก
     ทั้งคู่ทานชุดประหยัด เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำพบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้น
     และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ที่ได้คลอดน้องโชว์ตะ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติได้สมปรารถนา

 Smiley face
     คุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 31 ปี และ คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 37 ปี จากจังหวัด ชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกนานถึง 6 ปี
     ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบ น้ำเชื้อไม่มีสเปิร์ม(อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฝน
     บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยไม่นานก็สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 39 ปี และคุณนรินทร์ อักษรดี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม
     ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้อง 8 เดือนแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน ล่าสุดตรวจพบถุงน้ำ
     ในรังไข่ 2 ซม. และมีพังผืดเยอะ ส่วนฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำท่านเดียว ทานยังไม่หมดชุดก็ได้ตั้งครรภ์ แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากน้องไม่มีชีพจร
     โครโมโซมไม่เเข็งแรง โดยทั้งคู่ยังคงไว้วางใจการรักษาของคุณหมอหยง จึงมาทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 37 ปี และคุณไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล อายุ 44 ปี ที่ได้คลอดน้องชินะ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย(น้องอายุ 5 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวไม่ดี รูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่าเดือนแรกเป็นชุดแนะนำ และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน
     โดยชุดที่ 3 ยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถ และวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้
     พาน้องชินะ บุตรคนแรกมาให้คุณหมอหยงชื่นชมพัฒนาการและความน่ารัก
     พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณพิมพิไล นิตตะ อายุ 25 ปี และคุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดน้องยูโตะ
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ส่วนฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ มีรังไข่ข้างเดียวและมีซีสต์ในรังไข่ 4 ซม. หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     สมความปรารถนา โดยฝ่ายชายน้ำเชื้อดีขึ้น 98% ตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยาค่ะ

 Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 37 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องคิสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้อง3เดือนครึ่งแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่าง
     ไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูก
     เพื่อใส่ตัวอ่อน ครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุด
     ประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 35 ปี และคุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 5 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน มีโรคประจำตัวเป็นกรดไหลย้อน ฝ่ายหญิงมีอาการปวดหัวตอนมีประจำเดือนเคย
     รักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือนโดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2
     และเดือนที่ 3 ผู้หญิงปรับทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ทั้งคู่สุขภาพดีขึ้น ฝ่ายหญิง
     ไม่มีอาการปวดหัว ข้างต้นฝ่ายชายสมรรภภาพทางเพศดีขึ้น และติดบุตรธรรมชาติ

 Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 46 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 42 ปี จาก
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้คลอดน้องฮันญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 4
     เดือน) ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มี
     สเปิร์มไม่ถึงล้านตัวเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13
     เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำ
     พิเศษต่ออีก 9 เดือนได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อน
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณพัชรรัชต์ เปลี่ยนศรี อายุ 40 ปี และคุณพิเชษฐ์ เปลี่ยนศรี อายุ 50 ปี
     จากจังหวัดน่าน ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า ฝ่ายชายมีโรคประจำตัว
     เป็นเก๊าท์และไขมันในเลือดสูงหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรก
     ทานชุดมาตรฐานเดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดแล้วหยุดทานยาไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำ
     เด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบก้อนเนื้อในโพรงมดลูกขนาด 2.5
     มม.และ 1.5 มม.ฝ่ายชายสเปิร์มตัวเคลื่อนไหวมีน้อย ทั้งคู่จึงกลับมามาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงต่ออีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษฝ่ายชายทานชุดเบสิค เพียง 1 เดือน
     ติดบุตรธรรมชาติ และช่วยให้สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณกาญจนา เสียงแขก อายุ 38 ปี และคุณอดิศักดิ์ สินกลกิจ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตุลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องตุลย์อายุ 3
     ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 4-5 แสนตัว ฝ่ายหญิง
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด
     ยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณวิทวัส คำคลัง อายุ 33 ปี และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จและคลอดน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อย
     แล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ)ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง 2
     มิลลิเมตร และรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์ม
     รูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จหลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดเดือนที่ 2
     ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณพิมพิไล ชรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณบัณฑิต ชรินทร์ อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนาแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้มีบุตรมาแล้ว 1 คน แต่ปล่อยมี
     บุตรคนที่ 2 มาอีก 1 ปีก็ไม่ติดบุตร จึงรักษาด้วยการใส่ตัวอ่อนที่เหลือจากการทำเด็กหลอด
     แก้ว(ICSI)ครั้งแรกแต่ก็ไม่สำเร็จโดยฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน อสุจิไม่วิ่ง และมีโรคประจำตัวเป็น
     ไขมันในเลือดสูง ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบปัญหาเรื่องฮอร์โมนผลิตไข่น้อย หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตาม
     ธรรมชาติค่ะ

 Smiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดชาย อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดพัทลุงด้วยค่ะ ที่สำเร็จติดบุตรตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีด
     น้ำเชื้อ IUI 1 ครั้งไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบผังผืดในมดลูก จึงทำการผ่าตัดออกแล้ว ฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่าตัวที่วิ่งเร็วและเคลื่อนไหวดีมีต่ำกว่าเกณฑ์ คุณภาพน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ หลัง
     จากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุด
     มาตรฐานฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา

 Smiley face
     คุณปัณณรัตน์ ศรีตุลา อายุ 25 ปี และคุณธัชพล พูดจา อายุ 27 ปี จาก
     จังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อนมีสเปิร์มเพียง 4 ล้าน สเปิร์มที่มีชีวิตรอดและเคลื่อนไหวดีมีต่ำกว่าเกณฑ์ แพทย์แจ้ง
     ว่าเคสแบบนี้ทำ IVF ก็มีโอกาสสำเร็จน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายปรับมา
     ทานชุดเบสิกก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้อีก
     ด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณพรนภา อายุ 35 ปี และคุณสามี อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์ม 0 ตัว และมีขนาดอัณฑะ
     เล็กกว่าปกติ ส่งผลต่อการผลิตสเปิร์ม ฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง
     ไม่สำเร็จหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนโดยเดือนที่ 1
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เพื่อเตรียมผนังมดลูก ร่วมกับทำ
     เด็กหลอดแก้วเพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณณัฏฐิดา เพชรกุ้ง อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟอเรสต์ เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี แท้ง 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งไม่
     สำเร็จ ฝ่ายชายสเปิร์มวิ่งช้า ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอและมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือน ทุกเดือนต้องทานยาระงับปวดเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณ
     หมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัดเดือนที่ 2-3 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณอภิชญา พรหมรักษา อายุ 31 ปี และ คุณธวัชชัย พรหมรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องไตตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 3 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 1 ปีเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตกช้า ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     ไม่แข็งแรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย
     เดือนแรกหญิงทานชุดเบสิก ชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุด
     มาตรฐาน ประหยัด เดือนที่ 3 หญิงทาน ชุดประหยัด ชายปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 4 ชายทานชุดมาตรฐานคนเดียวก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณปัดยานี มินา อายุ 26 ปี และคุณกิตติชัย สุวรรณะ อายุ 28 ปี จากจังหวัดเลยด้วยนะคะ ที่ได้
     คลอดน้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมี
     บุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สม
     ความปรารถนา

 Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 36 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
      ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องยี่หว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิง
     ตรวจพบภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็
      ไม่ได้ผล และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ
      รอบแรกพบว่า เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0
     (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้

 Smiley face
     คุณนันท์นภัส ระวีศิริ อายุ 33 ปี และคุณสุรเชษฐ์ ระวีศิริ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องพอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 6 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่มีสเปิร์มที่รูปร่างสมบูรณ์เลยซักตัว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-3
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ส่วนเดือนที่ 4 ฝ่ายชายปรับทานเป็นชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนันทวัน บุญส่ง เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
      คุณฉัตรชัย ปริ่มผล อายุ 46 ปีที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษาตรวจพบสเปิร์มเพียง 7 ล้านตัวและสมรรถภาพทางเพศก็ไม่ค่อยดี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     สเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 37 ล้านตัว สุขภาพแข็งแรงขึ้นและสมรรถภาพทางเพศก็ดีขึ้นอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 39 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะที่ได้คลอดน้องเอไนน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณจุฑามาศ​ กวางติ๊ด อายุ 33 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา
      เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณธนภูมิ มูลเกตุ อายุ 34 ปี และคุณเกษรา ศรีคำ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายชายปล่อยมีบุตรมา 8 ปี
     ตรวจพบว่า เป็นเส้นเลือดขอดในลูกอัณฑะ ทำให้อสุจิวิ่งไม่ตรง
     อีกทั้งยังมีอสุจิปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง หลังจากฝ่ายชายมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวิภาพร เรืองขจร อายุ 24 ปี และคุณยุทธภูมิ ตางาม อายุ 31 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 25 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณรัชนี รัตนะ อายุ 25 ปี และคุณอลงกรณ์ รัตนะ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องดีไซน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ปรับเป็นทานชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปีและคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติ
     ทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ ฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ทานหมดไปตรวจสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว จึงไปทำอิ๊กซี่(ICSI)
     เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณทัศนีย์ อังประภาพรชัย อายุ 37 ปี คุณชาคริต ช่วยการ อายุ 41 ปี
     จากกระบี่ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ปล่อยมีบุตรได้เกือบครึ่งปี
     แต่ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ โดยมีสเปิร์มตัวสมบูรณ์
     เพียง 1% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายปรับทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 29 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ตรวจน้ำเชื้อพบ
     สเปิร์มเป็น 0 ตัว ค่าฮอร์โมน FSH ก็สูงถึง 20 ทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     กลับไปตรวจดูอีกครั้งสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว ค่าฮอร์โมน FSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ


Smiley face
     คุณพัชรินทร์ จันทรสมบูรณ์ อายุ 42 ปี และคุณสุทธิชาติ จันทร์สมบูรณ์
     อายุ 43 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างและ
     ท่อนำไข่อุดตันเป็นซีสต์ที่มดลูกและรังไข่ขนาด 3 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 36 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย
     ทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ (ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่
     ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์สั่งค่อนข้างน้อย)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดแนะนำ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณัทลฉัตร พูลชะโก อายุ 35 ปี และคุณธนพงศ์ จันทร์ค้อม อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องเฟิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)
     เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2-5
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 41 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 35 ปี จากสุรินทร์
     ได้คลอดน้องธีร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยา ได้ไป
     ฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว


Smiley face
     คุณสุริยัน แสงเสนาะ อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา ตรวจน้ำเชื้อได้สเปิร์ม 3 ล้านตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปตรวจดูอีกครั้งสเปิร์ม
     เพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านตัว ปริมาณน้ำเชื้อมากขึ้นและปริมาณตัวสเปิร์มที่เคลื่อนไหว
     มีมากขึ้น รวมถึงพบสเปิร์มที่มีรูปร่างสมบูรณ์ ต่างจากครั้งก่อนที่ตรวจไม่พบเลยคะ


Smiley face
     คุณสุกฤตา กฤตชยพัทธ์ อายุ 37 ปี และคุณสมบูรณ์ กฤตชยพัทธ์ อายุ 57 ปี
     จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องตั่วถั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้องอายุ
     2 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อยและน้ำเชื้อ
     ไม่แข็งแรง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 6
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาได้แจ้งว่า
     ช่วยให้ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 52 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปิ่นเงิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชาย
     หายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชาย
     ทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณศุภักษร โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี และคุณธนวัฒน์ โหมดเทศน์ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่ค่อยวิ่ง ฝ่ายหญิงเป็นพาหะธารัสซีเมีย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 40 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 34 ปี จากสุรินทร์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยาได้
     ไปฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว


Smiley face
     คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรทิวา  ไทยสยาม อายุ 35 ปี และคุณเอกราช ไทยสยาม  อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องน้ำยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณพรรณทิพย์ เลิศรัตนสิน อายุ 35 ปี และคุณอาณาจักร เลิศรัตนสิน อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ
     4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อน้อยและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ฝ่ายชายปรับมาทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่
     หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องจุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน
     น้องจุลอายุ 11 เดือนแล้ว


Smiley face
     ด๊อกเตอร์พิพัฒน์ โกวิทคณิต อายุ 52 ปี และ คุณวิรัญชนา จงเศรษฐี อายุ 39 ปี
     จากกรุงเทพฯที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 14 ล้านตัว และเคลื่อนไหวต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุด The best เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษคนเดียวร่วมกับทำ
     ICSI ก็ตั้งครรภ์(แฝดแท้)สมความปรารถนา โดยตรวจค่าฮอร์โมนก่อนย้ายตัวอ่อนพบว่า
     หลังจากทานยาคุณหมอหยงค่าฮอร์โมนดีมาก เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อนอีกด้วย


Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 40 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจ
     พบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องเซนอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยา
     บำรุงหลังคลอดเพื่อฟื้นฟูคุณแม่และบำรุงน้ำนมให้น้องอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 39 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 56 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอาหมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบ ปริมาณน้ำเชื้อที่เก็บได้น้อยมาก(ตอนทำ IUI เก็บน้ำเชื้อได้
     1 หยอดเท่านั้น) สเปิร์มน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF)อีก 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้วรอบใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี
     ได้คลอดน้องอะตอมเป็นที่เรียบรอยแล้ว (ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกษรินทร์ นิลเต็ม อายุ 37 ปี และคุณภารดอน ยีสันเทียะ อายุ 39 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องก้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องก้าวอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงพบ ไข่ไม่ตกเคยทาน
     ปรับฮอร์โมนแต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำ
     และรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณจุฑามาศ กวางติ๊ด อายุ 32 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและ
     รักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 32 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเกลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม 66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิศานาถ ดาวัลย์ อายุ 41 ปี และคุณฟิสิกส์ ดาวัลย์ อายุ 40 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เปอร์เซนต์การเจาะไข่ต่ำมาก ทำอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเข้มข้นทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 26 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 32 ปี จากบุรีรัมย์
     ได้คลอดน้องแสตมป์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณอโนมา ตั้งธนวัฒน์สกุล อายุ 37 ปี และคุณพงษ์ศิริ เลิศพฤกษ์ อายุ 35 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อได้ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ฝ่ายหญิงไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     มีขนาดเล็กไม่โต หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดมาตรฐาน ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคนรู้จักที่แนะนำ มาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วงค์คำภู อายุ 34 ปี และคุณไกรสร ชลคีรี อายุ 34 ปี จากนครนายก
     ได้คลอดน้องโดมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยท้องนอกมดลูกจึงต้องตัดท่อนำไข่ข้างขวาไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่
     1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-5 ปรับมาทานชุดมาตรฐาน
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสาว
     สมความปรารถนา ตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรทำนายไว้ โดยระหว่าง
     ตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้องและฟื้นฟูคุณแม่ไปทานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 42 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องนัจญ์วาบุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถติดได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว


Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย ชาวโพสะ อายุ 26 ปี และคุณพีรพันธุ์ พงษ์สถิตย์ อายุ 59 ปี จากอ่างทอง
     ได้คลอดน้องพีรดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ไม่มาบ่อยครั้ง ฝ่ายชายสเปิร์มมีปริมาณน้อย เคยทานยามาหลายอย่างแต่ก็ไม่
     สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร(หนูเกลี้ยง) อายุ 26 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องออโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียวเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็น
     ชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำ
     พิเศษ อีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     ณนริศรา พรมโชติ อายุ 41 ปี และคุณคำรพชัย ชื่นสงวน อายุ 45 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้องก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 7 เดือนครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณสเปิร์มน้อย
     และมีตัวเคลื่อนไหวเพียง 60% หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้า วันนี้ได้พาน้องก๋วยเตี๋ยวมาให้
     คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาบำรุงหลังคลอดกับคุณหมอ
     ไปทานเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย


Smiley face
     คุณนันท์นภัส ระวีศิริ อายุ 32 ปี และคุณสุรเชษฐ์ ระวีศิริ อายุ 36 ปีจากชลบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียงแค่ 1% เท่านั้นและไม่มีสเปิร์มที่รูปร่างสมบูรณ์เลยซักตัว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-3 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ส่วนเดือนที่ 4 ฝ่ายชายปรับทานเป็น
     ชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนันทวัน บุญส่ง เพื่อนที่
     แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     ​คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 41 ปี จากมุกดาหาร ได้คลอดน้องเจ้าทรัพย์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บ
     แผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง
     3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 38 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อยเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย


Smiley face
     คุณชญาภา นิลช่วย อายุ 39 ปี และคุณอิทธิกร พงศ์พิทักษ์ อายุ 40 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ มาช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตัวสเปิร์มวิ่งช้า มีตัววิ่งเพียง 20%
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนมารับยาของเดือนที่ 3 คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้ว
     แจ้งคนไข้ว่าตัวอ่อนกำลังฝังตัว หลังจากรับยาไปทานอีกต่อ 2 สัปดาห์ ก็มาแจ้งข่าวดีกับ
     คุณหมอหยงพร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณพลอยประภัสร์ พลรักเขตต์ อายุ 37 ปี และคุณณัฐพล เพชรขำ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยเข้าผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา หลังจากการผ่าตัดประจำเดือนมาไม่ปกติ และมีอาการเจ็บเสียด
     ที่รังไข่ข้างขวา ร้าวลงเอวและเข่า ตรวจซ้ำพบ ถุงซีสต์อีก 2-3 ถุง ขนาด 2 ซม. ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่า สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี(วิ่งๆหยุดๆ) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้ง
     3 เดือน ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 35 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 41 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเฟริส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า
     จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทาน
     ยาชุดแนะนำพิเศษต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องเฟริส์และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วย


Smiley face
     คุณพัทธนันท์ สุขแม้น อายุ 38 ปี และคุณสุทธิเกียรติ สุทธิ อายุ 28 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จึงไปฉีดสี คาดว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างเนื่องจากฉีดสีเข้าไม่ได้
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีจำนวนสเปิร์มแค่ 8 ล้านตัว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา
     น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น
     ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและ
     ฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วย


Smiley face
     คุณธนภูมิ มูลเกตุ อายุ 33 ปี และคุณเกษรา ศรีคำ อายุ 32 ปีจากราชบุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายชายปล่อยมีบุตรมา
     8 ปี ตรวจพบว่า เป็นเส้นเลือดขอดในลูกอัณฑะ ทำให้อสุจิเดินไม่ตรง อีกทั้งยังมีอสุจิ
     ปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง หลังจากฝ่ายชายมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 38 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 55 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อได้น้อยมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 35 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผล
     และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า
     เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 45 ปี จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องเคธี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องและคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวิภาพร เรืองขจร อายุ 23 ปี และคุณยุทธภูมิ ตางาม  อายุ 30 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 25 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปีจากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา ผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง แผลหายเจ็บ น้ำเชื้อข้นขึ้น ตรวจพบสเปิร์มได้ 50 ล้านตัว
     และแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ปกติ


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร อายุ 43 ปี และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 6 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อีก 5 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ก่อนที่ฝ่ายชาย ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และได้คลอดน้องเกรซ บุตรคนแรกโดยได้เพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจ
     และทำนายไว้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วย ส่วนครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณตาล นามอ้าย อายุ 41 ปี และคุณร.ต.สมศักดิ์ หนึ่งจันทึก อายุ 38 ปี จากเชียงราย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน
     ขนาด 4 ซม.และ 2 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     8 เดือนกว่า โดย 2 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 5-9 โดยเดือน 9 ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้บุตร
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณนารีรัตน์ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปี และคุณวัชระ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปีจากจังหวัดน่าน ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมี
     ปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือน เคยทานยา
     กระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งและเคยเข้ารับการทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติโดยก่อนจะตั้งครรภ์อาการปวดท้องประจำเดือน
     ก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงอีกด้วย


Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 41 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 47 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนัจมี่ย์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถติดได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว


Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ฝ่ายชายตรวจ
     พบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้
     10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ระหว่างการตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง และยังรับยาบำรุงหลัง
     คลอดไปทานต่อเพื่อบำรุงน้ำนม ให้น้องมินนี่และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 39 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 31 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และคุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อย
     สมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลและยาต้มของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6 ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือน 7 และ 8 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ วันนี้พาน้องนีซมาให้
     คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและยังรับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรคนที่ 2 ขอให้
     สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้


Smiley face
     คุณสุภาพร วรรณเพ็ชร อายุ 35 ปี และคุณอานุพงศ์ ทองในแก้ว อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่ข้างขวาตัน 1 ข้างและไข่ตกข้างที่ตันตลอด เคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มผิดรูปและไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องมัสรินทร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ สมความปรารถนา และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอีกด้วย


Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 33 ปี และคุณธนภณ ณัทคุณดำรงค์ อายุ 34 ปี
     จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องก้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีน้ำหนักตัวมาก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องและปวดไมเกรนร่วมด้วย เคยทานยาจีน
     จากที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเก๋ ลามอ อายุ 35 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องนาเดียบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก และเป็นไฮโปไทรอยด์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น และฝ่ายชายทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     น้องนูรีนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ยังคงไว้วางใจ กลับมาทานยาชุดเดิมอีกครั้ง
     ทานไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 39 ปี จากศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องเจนนี่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทาน
     ชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียงแค่ 1 อาทิตย์ ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรพี่จูเนียร์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา มาครั้งนี้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อน


Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 43 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 39 ปี จากพระนครศรีอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ
     เดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่
     มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 36 ปี และ คุณอิสราพงศ์ แซ่โอ อายุ 36 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์ บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์ม
     มีปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงมีพังผืดในมดลูก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนิว บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง หลังจาก
     คลอดบุตรคนแรกได้ 8 เดือน ประจำเดือนยังไม่มาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทาน
     ชุดประหยัดไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร อายุ 25 ปี และสามี อายุ 28 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียว
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็นชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน
     ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำพิเศษอีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 32 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา
     ได้คลอดน้องภัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทาน
     ชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือน
     หลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสิริพันธ์ ฉายวิเชียร อายุ 40 ปี และคุณอรรถพล ฉายวิเชียร อายุ 38 ปีจากปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบ
     มีน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มเคลื่อนไหวตัวช้า ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก 2 ซม. มีภาวะไข่ไม่ตก ตรวจพบ
     ฮอร์โมน FSH สูงถึง 40 กว่า แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า ต้องใช้ไข่บริจาคเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 29 เดือน โดยส่วนใหญ่ทานยาแคปซูล
     ชุดแนะนำ สลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ มีบางเดือนสลับทานชุดประหยัดและชุดเบสิกบ้าง
     และในเดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์ คุณหมอหยงได้ตรวจพบว่าเดือนนี้ไข่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทานยา
     มา 28 เดือน หลังจากนั้นรับยาไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติสมตามความปรารถนา


Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 33 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจ
     อีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
     ถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 36 ปีจากสุรินทร์ ได้คลอดน้องปลื้มและน้องปลาย(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรง เวลามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วย
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ร่วมกับทำ IUI อีกครั้งก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอนุพงศ์ อภิวงศ์ษา อายุ 40 ปี จากเชียงราย ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแล
     รักษาอาการ น้ำเชื้ออ่อน ก่อนมาทานยาตรวจพบ น้ำเชื้อมีจำนวนน้อย มีความข้นเหนียวมาก
     ทำให้อสุจิเคลื่อนตัวไม่ดี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งพบว่า ปริมาณอสุจิเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์
     ปกติ น้ำเชื้อไม่เหนียวข้นเหมือนเดิม ทำให้อสุจิเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นค่ะ


Smiley face
     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทินกร นิวันติ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องอินทัชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงฉีดสีพบว่าท่อนำไข่
     ตัน 1 ข้าง และประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และ คุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
      มา 2 ปีกว่า เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     และยาต้มของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5
     และ 6 ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณเอ็กซ์ อายุ 42 ปี และคุณก้อย อายุ 31 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่สมบูรณ์
     ไม่เคลื่อนไหวและไม่มีแรงเจาะไข่ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนแรก ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และก่อนหน้าการตั้งครรภ์ ฝ่ายชายได้กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง
     พบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอนิตสา ขาวอิน อายุ 36 ปี และคุณชาคริต ศรีเกษม อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีฝ่ายชายตรวจพบ
     มีสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 22 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 39 ปี จากมุกดาหาร ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้วก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน
     เก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณทัดดาว รถพูน อายุ 35 ปีจากจังหวัดระยองด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องวินโดว์
     บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     สเปิร์มไม่แข็งแรง แรงดันในการเจาะไข่น้อยกว่าปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ชุดแนะนำ ชุดเบสิกไปรวม 3 เดือน
     ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดไป 3 เดือน ทานชุดแนะนำ 1 เดือน (รวมทาน 4 เดือน)
     ก็ตั้งครรภ์ และคลอดน้องจีโฟบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณชลัดดา แก้วทรัพย์ศักดิ์ อายุ 33 ปี และคุณกิตติพัฒน์ กาไหล่ทอง อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟ้าใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 และ 2 ทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี และคุณรังสิทธิ์ วรรณกิจ อายุ 40 ปี จังหวัดนนทบุรี
     ได้คลอดน้องณดี เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่และผนังมดลูกไม่สมบูรณ์และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูกเคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยระหว่างฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งต่อไปทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดประหยัดในเดือนที่ 1-2 และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ส่วนฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 1 และยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2-3 กลับไปทำ
     IUI ซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น
     และรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง 90% จำนวนถึง 20 ล้านตัว ฝ่ายหญิงไข่
     และผนังมดลูกสวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณตะติยา พึ่งบารมีธรรม อายุ 35 ปี และคุณธีระพล สันหมุด อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องอันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 39 ปีและคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 42 ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้คลอดน้องเดลต้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรทิวา ไทยสยาม อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดรูป เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณแฮบุญ ดวงตา อายุ 31 ปี และคุณภูษา สมานฉันท์ อายุ 54 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องธอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิง
     เคยแท้ง 2 ครั้ง มีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     ไม่ค่อยแข็งแรง เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยฉีดยา
     กระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า ฝ่ายชายทานชุด
     แนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก และเดือนที่
     3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี และคุณจักรกฤษณ์ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตร
     ที่ได้คลอดน้องสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีลักษณะเหลวไม่ข้น ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์อีก 1 ครั้งจากการฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ 38 ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเนิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้า ผลตรวจอสุจิได้ 25 ล้านตัว มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 31 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 32 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3
     ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน
     และให้ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลังก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรพิมล ทองแซง อายุ 31 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้อข้นหนืดเกินไป ทำให้สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ดี
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอมรรัตน์ สีวันนา อายุ 34 ปี และคุณศุภโชค สีวันนา อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้คลอดน้องอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่ปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ((IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณดรุณี สุวรรณ อายุ 35 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องตฤณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องตฤณอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง สเปิร์มรูปร่าง
     ไม่สมบูรณ์ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนเเรกฝ่ายหญิง
     ทานเเคปซูลชุดมาตรฐานและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ในเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุวรรณิภา โชติกันตะ อายุ 35 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปกป้อง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน หญิงทานยาแคปซูล
     ชุดแนะนำ ชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องได้
     2 ขวบกว่าแล้ว มาครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจมารักษากับ
     ทางคลินิกเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ปริมาณน้อย ไม่แข็งแรง เคยทานยาจีนที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 40 ปี และคุณศิวดล เชื้อหมั้น อายุ 36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ได้คลอดน้องอัลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 ซม. และตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณทรงพล สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี และคุณชมพูนุท สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องขนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกไม่เหมาะต่อการฝังตัวอ่อน เคยทาน
     ยาจีนมาจากที่อื่น รักษาด้วยการฝังเข็ม และทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และทานยาบำรุงครรภ์จนคลอดน้องขนุน
     สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ


Smiley face
     คุณวิชญาพร ยืนยั่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คลอดน้องดาริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่โต โตช้า เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยทานยากระตุ้นไข่และรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ควบคู่กับการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 38 ปี และคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 41 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องนิวเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น
     ผังผืดในมดลูก หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่ทัน
     หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 36 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องอุ๋งอิ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่
     (ICSI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจารุพร สุขอรุณ อายุ 33 ปี และคุณอภิชัย แสนช่าง อายุ 33 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องปายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิง
     มีช็อกโกแลตซีสต์ ยาวประมาณ 10 ซม. ก็เลยไปผ่าตัดออก ตรวจพบ ท่อนำไข่
     อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์
     แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า แม้ทำเด็กหลอดแก้วโอกาสสำเร็จก็น้อย หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำ 3 เดือน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1 เดือน หลังจากนั้นปล่อย
     มีบุตรตามธรรมชาติต่ออีก 6 เดือน พอเดือนที่ 7 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกไม่แข็งแรง และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูก เคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยในการฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งล่าสุดทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและแบบยาต้มของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปทำซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นและรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง
     90% ฝ่ายหญิงไข่และผนังมดลูกสวยแข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยง
     ต่ออีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริกุล และคุณเอกชัย กาญจนอุทัยศิริ อายุ 36 ปี และ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ตกน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุด
     แนะนำแบบยาต้ม 2 เดือน และทานชุดแนะนำแบบแคปซูล 2 เดือน รวมเป็น 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย วิโยค อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และมีค่าไตสูงเกิน
     เกณฑ์มาตรฐาน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ และเคย
     ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน และทานชุดประหยัดอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกวินทัต
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้อง 2 ขวบ 3 เดือนแล้วคะ อยากมีคนที่ 2 กลับมารักษากับเจริญบุตรอีกครั้ง
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 39 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องนัจมี่ย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน มีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณดนิตา ตัชชยานุสรณ์ อายุ 25 ปี และคุณปภังกร ตัชชยานุสรณ์ อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องเบนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 40 ปี ได้คลอดน้องปุญบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก 1 ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาครั้งนี้สามารถมีน้องได้เอง เพราะผลจากการรักษา
     ในครั้งแรกทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น


Smiley face
     คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 32 ปี และคุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชาย
     ไปตรวจน้ำเชื้อผลที่ได้ไม่มีสเปิร์มเลยแม้แต่ตัวเดียว (อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสำลี ทวยไธสง อายุ 31 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทานคุมกำเนิดมาถึง 10 ปี ก่อนปล่อยมีบุตรมา 1 ปี 10 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเดือนแรก
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัดรวมทาน 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศุพิชญ์ชญา สมนาม อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุพจน์ นันทะเทศ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสระแก้ว ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาตรวจน้ำเชื้อไม่พบตัวอสุจิเลย
     อสุจิเป็น 0 หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้ง มีอสุจิเพิ่มขึ้น 300,000 ตัวขอให้ภรรยาตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน และเคย
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้คลอดน้องกลมเกลียวเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) รอบใหม่
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิได้
     7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิศา ปิสัญธนะกูล อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีเนื้องอกที่มดลูกขนาด 1*1.5 เซนติเมตร ฝ่ายชายน้ำเชื้อมีอสุจิ
     ตัวปกติแค่ 5% หมอแผนปัจจุบันบอกต้องทำอิ๊กซี่ (icsi) เท่านั้น ทำอิ๊กซี่ 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป
     2 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวาสนา มีสุวรรณ อายุ 37 ปี และคุณสมศักดิ์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องภูวดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     เชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง ไข่ไม่ตก ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง อีกข้างตีบ หมอแผนปัจจุบันบอก
     มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือน ชายทานชุดประหยัด 2 เดือน เปลี่ยนเป็นชุดแนะนำอีก 2 เดือน
     หญิงทานชุดมาตรฐาน 2 เดือน เปลี่ยนเป็นชุดเข้มข้นอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา หลังจากคลอดน้องภูวดลอายุ1ขวบ4เดือน เพิ่งมาบอกข่าวดี
     ให้คุณหมอทราบและอยากจะมีน้องอีกคน จึงมาตรวจและขอรับยากับคุณหมอหยง
     อีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี ที่ได้คลอดน้องเวียนนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) ไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน ต่อด้วยยา
     ชุดเข้มข้น 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือนครึ่ง ต่อด้วยชุดเข้มข้น 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่
     ฝ่ายชายปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาและได้บุตรเป็นเพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจและทำนายไว้


Smiley face
   คุณจิรวัฒน์ ตั้งใจ อายุ 30 ปีและคุณสุเมวดี ตั้งใจ อายุ 29 ปี
   ได้คลอดน้องน่านน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตรวจไม่พบ
   สเปิร์มเลยซักตัว (สเปิร์ม=0ตัว) หลังจากทราบผลว่าไม่มีตัวสเปิร์มเลย
   ก็มาทานยาหมอหยงชุดแนะนำต่ออีก 2 เดือน (รวมทาน4 เดือน) แล้ว
   กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง ก็พบสเปิร์มถึง 16 ล้านตัว และหลังจาก
   มาทาน ยาชุดแนะนำต่ออีก 1 เดือน ก็ตรวจพบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นถึง
   117 ล้านตัว สุดท้ายไปตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นถึง 159 ล้านทั้งคู่
   ทานยาชุดแนะนำไป 6 เดือน ตั้งครรภ์ได้สมปรารถนา


Smiley face
   คุณรฐิภัทร ค้าเกลือ อายุ 32 ปี และคุณลุนนี ค้าเกลือ อายุ 26 ปี จากจังหวัด
   ชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายไป
   ตรวจน้ำเชื้อ ผลที่ได้ไม่มีสเปิร์มเลยแม้แต่ตัวเดียว (อสุจิ 0 ตัว) หลังจากมาทานยา
   สมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
   คุณวิทยา พันธ์ขาว อายุ 34 ปี และภรรยาจากจังหวัดนนท์บุรี ได้คลอด
   น้องเพ้นและน้องพู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยาหมอหยง เคยตรวจ
   สเปิร์ม 2 ครั้ง และผลออกมาเป็น 0 ตัว ทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
   ของหมอหยงไปเกือบ 1 เดือน กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้งพบว่าสเปิร์มเพิ่มเป็น
   6 ล้านตัว ได้ตรวจเพิ่มอีก2ครั้ง ได้ผลสเปิร์มเป็น 32 ล้านตัวและ 53 ล้านตัว
   และกลับไปทำอิ๊กซี่ ได้ลูกแฝดสมความปรารถนาเลยคะ


Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 37 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องจูเนียร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียง
     แค่ 1 อาทิตย์ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 33 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องโมเนต์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี ฝ่ายหญิงไข่มีขนาดเล็กและ
     มีจำนวนน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดยทานชุดพิเศษ ชุดแนะนำและชุดเบสิกตามลำดับ ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     และคลอดน้องมันนี่ บุตรคนแรกเรียบร้อยแล้ว รอบนี้แม้ไม่ได้ทานยาคุณหมอหยง
     แต่ผลจากการรักษาในรอบก่อน ส่งผลให้ระบบสืบพันธ์ยังคงทำงานได้สมบูรณ์เป็นปกติ
     จึงสามารถติดบุตรคนที่สองได้ตามธรรมชาติอีกครั้ง


Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ37ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ34ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่
     2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้าผลตรวจอสุจิ 25 ล้าน
     มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เดือนที่ 1 ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิ
     ได้ 7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องปริม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบว่า ”มดลูกคว่ำ” ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง เดือนที่ 1
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ และเดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำพิเศษ
     รวมทานยาไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาซึ่ง
     ตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณสุรางค์ ยิ้มยวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่สอง ก่อนหน้านี้มารักษาอาการภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนคลอด
     น้องออนิวไปแล้ว ก่อนหน้ามีบุตรคนแรกเคยปล่อยมาถึง 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา มารอบนี้ระบบภายในยังสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องทานยาก็สามารถ
      มีบุตรได้ต่อเนื่อง ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณตะติยา พึ่งบารมีธรรม อายุ 34 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน
     ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภัฐฐ์ฐีกานท์ มาชัยยะ อายุ 38 ปี ที่ได้คลอดน้องพิภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนเล็กน้อย เคยกินยากระตุ้นไข่ไป ก็ยังไม่ติดบุตร
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรพรรณ ฮาดกัญญา อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องไปเปอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาไป 6 เดือน
     ทานชุดแนะนำพิเศษเดือนที่ 1 เดือนที่ 2-3 ทานชุดเข้มข้นเดือนที่ 4-5 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     เดือนที่ 6 ทานยาชุดพิเศษ และฝ่ายหญิงทานไป 4 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2-3 ทานยาชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 4 ทานชุดเบสิก ซึ่งปรับยาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
     เรื่อย ๆ จนสามารถตั้งครรภ์ได้ในชุดพิเศษ


Smiley face
     คุณลลิตา จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องคุณค่าเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ ทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 ชุด ไปตรวจซ้ำ
     คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มมาประมาณ40% แล้วกลับไปทำ IUI ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารีย์วรรณ และคุณธนาฤทธิ์ ไข่มุกข์ อายุ 33 และ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
      ได้คลอดน้องน้ำพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนปริมาณน้อยไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเข้มข้นไป
     2 เดือน ก่อนที่จะปรับมาทานยาชุดมาตรฐานในเดือนที่ 3 และฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอาภาภรณ์ ชูนามเดช อายุ 31 ปี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีถุงน้ำที่ปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
      ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
      ชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน เคลื่อนไหวช้า ฝ่ายหญิง
     เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง เคยรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหลายที่ทาน
     ยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริรัตน์ พิกุลทองอำไพ อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องเอวา
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเอวาอายุได้ 2 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1 ปีกว่า ตรวจพบว่า ฝ่ายหญิง
     มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง ส่งผลต่อการตกไข่และระบบประจำเดือนผิดปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 31 ปี จากจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน และในเดือนที่ 3 ปรับมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชาย ทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ได้คลอดน้องภูมิใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา
     1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่
     ถึงเดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนลพรรณ ไพฑูรย์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 4 เปลี่ยนมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่ทันหมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องธันวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้คลอดน้องโตโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
     มีถุงน้ำในรังไข่ เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนแรกทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทาน
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข็มข้นในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเพชรนภา และคุณอนุชา เปลี่ยมแพร อายุ 30 ปี จากจังหวัดอ่างทองได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากฝ่ายชาย
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริมา มะลิงาม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องมุกดาเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สาเร็จ
     ทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุไลดา ประดุลัง อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯที่ได้คลอดน้องนาซีรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ มีถุงน้ำในรังไข่ขนาด 7 ซม.
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
      ตอนนี้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 ได้ 6 เดือน ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์


Smiley face
     คุณวัชร ล้านแปง อายุ 47 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะอาการมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง มีจำนวน
     สเปิร์มเพียง 14 ล้านตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้าน อยู่ในเกณฑ์ปกติ


Smiley face
     คุณอาริฟ เพชรทองคำ อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการน้ำเชื้ออ่อน อาการปวดหัวและปวดหลัง ก่อนมาทานยาน้ำเชื้ออ่อน
     เคลื่อนไหว 0% ปวดหัว และปวดหลังมาก บางครั้งปวดถึงขั้นขยับตัว แขนขาไม่ค่อยได้เลย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง กลับไปตรวจพบสเปิร์ม เคลื่อนไหวดีขึ้น
      เป็น 60% และปริมาณสเปิร์มก็เพิ่มมากขึ้น ไม่มีอาการปวดหัวและหลังอีกเลย


Smiley face
     คุณศุพิชญ์ชญา สมนาม อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุตานาบี อายุ 39 ปี และคุณสมหมาย อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาได้ 6 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน มีรูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันวรินภัส นวรัตน์ ณ อยุธยา อายุ 31 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องฮาเปอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     รูปร่างไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 5 เดือน
     โดยทานชุดแนะนำ 2 เดือน และทานยาชุดเบสิกอีก 3 เดือนก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้คลอดน้องณฬาและต้องณดา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว และได้ลูกแฝดอีกด้วย


Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องกรุ๊งกริ๊ง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้งไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจุไรรัตน์ และคุณอนุชน บัวสงค์ อายุ 33 ปี และ 31 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา จนคลอดน้องเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลลิตา จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา จนตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่ติด ทำการฉีดน้ำเชื้อ
     IUI 2 ครั้งไม่ติด ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรชุดพิเศษของ
     คุณหมอหยง 1 ชุด ไปตรวจซ้ำ คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มมาประมาณ40% แล้วกลับไปทำ IUI ก็ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณสิริชัย พงษ์ฟ้าประทานพร สามีของคุณสุนทรี เกิดผล ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการน้ำเชื้ออ่อน ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบน้ำเชื้อ มีสเปิร์มประมาณ 10 ล้านตัว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปตรวจพบว่า
     สเปิร์มเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านตัว อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถมีบุตรได้


Smiley face
     คุณเมสุดา ปานอ่อน อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัด
     ในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดพิเศษในเดือนที่ 2 และฝ่ายชายทานยาชุดเข้มข้น
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรุ่งโรจน์ อุ่มยืนยง อายุ 34 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงรักษาอาการน้ำเชื้ออ่อน
     ก่อนหน้านี้เคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนที่โรงพยาบาล หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัด ของหมอหยง ไป1เดือน กลับไปตรวจ พบว่าสเปิร์มแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น
     จนอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถมีบุตรตามธรรมชาติได้


Smiley face
     คุณณภัทร พันธุ์ศิริ อายุ 34 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกและผังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุพนิดา ตุ่นลำ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ1 ครั้ง มีซีสต์รอบมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำในเดือนแรก เดือนที่ 2 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 3 ทานยาชุดประหยัด
     และ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรพรรณ ฮาดกัญญา อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาไป 6 เดือน ทานชุดแนะนำพิเศษเดือนที่ 1 เดือนที่ 2-3
     ทานชุดเข้มข้น เดือนที่ 4-5 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่ 6 ทานยาชุดพิเศษ และฝ่ายหญิง
     ทานไป 4 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 ทานยาชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 4
     ทานชุดเบสิก ซึ่งปรับยาให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งครรภ์ได้ในชุดพิเศษ


Smiley face
     คุณภริตพร แสงสุริย อายุ 42 ปี และคุณอภิสิทธ์ บุญพิม อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงกระตุ้นไม่ได้ไข่เลย
     ค่า AMH ต่ำมาก มีเพียง 0.16 ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยวิ่ง หลังจากฝ่ายหญิงทานยาชุด
     เข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำพิเศษในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานชุดแนะแนะ
     ใน 2 เดือนหลัง ฝ่ายหญิงไข่สมบูรณ์ขึ้น ได้ไข่ 4 ใบ ตัวอ่อน3ตัว ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มดีขึ้น
     อยู่ในเกณฑ์ปกติ ขอให้ตั้งครรภ์ได้ ในเร็ว ๆ วันนี้


Smiley face
     คุณวรันทร-พุทธิสิทธิ์ หลังจากที่คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     สุขภาพของน้องเซนกับคุณแม่ก็สมบูรณ์แข็งแรงดี ก่อนหน้านี้เคยมารักษาภาวะมีบุตรยาก
     กับหมอหยงโดยทานยาไปประมาณ 4 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน


Smiley face
     คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องจีโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     ไปทานกันทั้งคู่ โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน)
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยงทานยา
     ไป 1 เดือน กลับไปทำหลอดแก้วครั้งเดียวติดเลย แถมได้ลูกแฝดอีกด้วย


Smiley face
     คุณสุวรรณา และคุณธาราทร นวลดุก อายุ 32 ปี และ 33 ปีจากจังหวัดพัทลุง ได้คลอดน้องจีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อมา(IUI)
     1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำในเดือนที่ 3 และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 39 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร
     ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่
     ทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปี จากจังหวัดพะเยา ได้คลอดน้องไบร์ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 ปี ฝ่ายชายพบมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณสิริมา-นพดล สระเเพอายุ 37 ปี จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องมะระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     และไม่มีสเปิร์มตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติได้


Smiley face
     คุณอารีย์วรรณ และคุณธนาฤทธิ์ ไข่มุกข์ อายุ 33 และ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย
     ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยา
     ชุดเข้มข้นไป 2 เดือนก่อนที่จะปรับมาทานยาชุดมาตรฐานในเดือนที่ 3 และฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณแสงอาทิตย์ รัตนเพิ่ม อายุ 33 ปี ที่สเปิร์มจาก 8 ล้านตัว เพิ่มขึ้นถึง 90 ล้านตัว
     ก่อนหน้ามาทานยาหมอหยง เคยตรวจพบสเปิร์มแค่ 8 ล้านตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง พบว่าสเปิร์มเพิ่มเป็น 90 ล้านตัว
     อีกทั้งการเคลื่อนไหวและรูปร่างของสเปิร์มก็ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ยังได้สั่งยาไปทานอย่าง
     ต่อเนื่องเพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก ขอให้ติดบุตรได้สมความปรารถนาเร็วๆนี้


Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชยพล เมธาพรวณิช อายุ 39 ปี อาการน้ำเชื่ออ่อนและไม่แข็งแรงดีขึ้น
     ถึง 70 เปอร์เซ็น ก่อนหน้ามาทานยาหมอหยง ไปตรวจที่โรงพยาบาล พบมีอาการน้ำเชื่ออ่อน
     สเปิร์มไม่วิ่ง (ไม่แข็งแรง) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป
     1 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบการเคลื่อนไหวและรูปร่างของสเปิร์มก็ดีขึ้นถึง
     70 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก


Smiley face
     คุณศิริมา มะลิงาม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณภูริทัต พุทธลา อายุ 30 ปีจากจังหวัดนครพนม ที่สเปิร์มจาก 7 ล้านตัว เพิ่มขึ้นถึง
     17 ล้านตัว ก่อนหน้ามาทานยาหมอหยง เคยตรวจสเปิร์ม และผลออกมามีสเปิร์มแค่
     7 ล้านตัว และการเคลื่อนตัวแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง พบว่าสเปิร์ม
     เพิ่มเป็น 17 ล้านตัว การเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันกำลัง
     ทานยาต่อเนื่องกันทั้งสามี-ภรรยา ขอให้ติดบุตรได้สมความปรารถนาเร็วๆนี้

Smiley face     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง มีถุงน้ำในรังไข เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด ทานทั้งชายและหญิง ชุดแรกทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ชุดที่ 2 เปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชุดเข็มข้น ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณทรรศน์กมล ยืนยงอายุ 36 ปีจากจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้คลอดน้องต้องตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ 2 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณสันจิตร ชิดเชื้อ อายุ 34 ปีจากจังหวัดชลบุรี ที่สเปิร์มเคลื่อนไหวดีขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์
     ก่อนหน้ามาทานยารักษาเคยตรวจพบสเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง
     พบว่าสเปิร์มเคลื่อนไหวดีขึ้น 40 เปอร์เซนต์และเดือนที่ 2 ปรับเป็น ชุดพิเศษ
     ทานหมดกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่าสเปิร์มเคลื่อนไหวดีขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์
     ปัจจุบันกำลังทานยาต่อเนื่องกันทั้งสามี-ภรรยา ขอให้ติดบุตรได้สมความปรารถนาเร็วๆนี้

Smiley face     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 38 ปี ได้คลอดน้องปาล์ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบ
     อีก 1 ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา 1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณณภัทร กาญจนามุสิก อายุ 43 ปี ที่ให้ความไว้วางใจหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก จากสาเหตุน้ำเชื้ออ่อน ก่อนหน้ามารักษาตรวจพบสเปิร์มไม่สมบูรณ์ จำนวนน้อย
     และเคลื่อนไหวตัวไม่ดี หลังจากทานยาหมอหยงไป 3 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบ
     สเปิร์มเพิ่มถึง129ล้านตัว และการเคลื่อนไหวดีขึ้นอีกเท่าตัวนึง

Smiley face     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 30 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ในเดือนแรก และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน
     รวมทานทั้งคู่คนละ 4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณณัฏฐ์พัชร์ - คุณประดิษฐ์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 40 ปีจากร้อยเอ็ด ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยตรวจพบ สเปิร์ม 0 ตัว หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 เดือนแล้วค่อยกลับไปตรวจ ปรากฏว่าพบสเปิร์ม 4.6 ล้านตัว
     แต่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปตรวจช่วงระหว่างทานยาเลย จึงไม่แน่ใจว่าสเปิร์ม
     สามารถเพิ่มขึ้นตั้งเเต่ทานไปกี่เดือน ปัจจุบันกำลังทานยาต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สเปิร์มที่เพิ่มขึ้น
     มาแข็งแรงสมบูรณ์และเพิ่มมากขึ้นพอที่จะให้ติดบุตรได้

Smiley face     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ เคยฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และเกือบจะไปฉีดน้ำเชื้อ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทั้งคู่ ยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณอารีย์ ผาแก้ว อายุ 28 ปีและสามีชาวญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโชวตะ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนหลังจาก มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องแคทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์
     ขนาด 5 ซม.ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 4 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา

Smiley face     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทั้งคู่ไป 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ทำไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว และยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์ของ
     ลูกน้อยที่คลินิกและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วย

Smiley face     คุณพิมพิไล นิตตะ คุณเคนโกะ สามีชาวญี่ปุ่น อายุ 25,39 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะการมีบุตรยาก จนสำเร็จและคลอดน้องยูโตะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ไปทั้งคู่เพียง 1 เดือน ฝ่ายชายไปตรวจ
     อีกครั้งพบ นำ้เชื้อดีขึ้นถึง 98% และทานยาต้มของคุณหมอหยงต่ออีก 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา 1 ปี

Smiley face     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี

Smiley face     คุณขนิษฐา เรือนกุล อายุ 38 ปีจากพะเยา ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องพี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทานไม่ถึง 1 เดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ จากที่ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี

Smiley face     คุณกฤษณา จันทร์นวล อายุ 33 ปี และสามี คุณนฤเบศ เจือกโว้น อายุ 32 ปี จากนราธิวาส
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนภรรยาตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้อน้อยแค่ 7ล้านตัว
     รูปร่างไม่ดี ไม่ค่อยวิ่ง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากสั่งยาชุดแนะนำชายของหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ 39 ปี จากอิตาลี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟาบิโอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อ่อน มีปริมาณเพียง 6.5 ล้านตัวและยังไม่เคลื่อนไหวอีกด้วย ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สมหวัง หลังจากสั่งยาชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทาน 1 เดือน
     และทานชุดมาตรฐาน ต่อเพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์

Smiley face     คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 37 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนสำเร็จ และคลอดน้องแทนคุณ (น้องซูส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากทานยาชุดพิเศษของหมอหยงกันไปเกือบ 1 เดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก
     ไม่ค่อยมีตัวเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงมดลูกต่ำ ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี

Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้วอายุ 28 ปี และสามีชาวญี่ปุ่นอายุ 68 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้
     8 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมา
     ทานยาชุดแนะนำของหมอหยง กันไปทั้งคู่ประมาณ 1 เดือนก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณสิริมา-นพดล สระเเพ จากพัทยา อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากและไม่มีสเปิร์ม
     ตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์ หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้

Smiley face      คุณอัจฉรา-นราวิทย์ ลาวัง อายุ 28 ปีทั้งคู่ ที่ทางภรรยาตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนเเล้ว
     (เพิ่งรายงานการตั้งครรภ์เข้ามา จึงเพิ่งนำมารีวิว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ


Smiley face       คุณทัดดาว รถพูน อายุ 33 ปี จากระยองที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
      ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมากๆ หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทานกันทั้งคู่ 
      โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด,ชุดเเนะนำ,ชุดเบสิก ไปรวม 3 ชุด (3 เดือน) ส่วนฝ่ายหญิงทาน
      ยาชุดประหยัดไป 3 ชุด และทานชุดแนะนำอีก1ชุด (รวมทาน 4 เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์
      ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย


Smiley face      คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อไป 3 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์จึงให้พักไปก่อน หลังจากมา
     ทานยารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อนที่สมหวังไปก่อนหน้านี้
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 2 ปีกว่า
     ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษเดือนเเรก แล้วปรับเป็น
     ชุดเเนะนำต่อ 1 เดือน ตามด้วยยาชุดประหยัด 1 เดือน (รวมทั้งคู่ทานคนละ 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     Smiley face      คุณเมทินี ฮาดดา อายุ29ปี จากบึงกาฬ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณฐิติขวัญ สุวรรณวงศ์ อายุ 39 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีเนื้องอกที่มดลูก 2 ก้อนและมีผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดแนะนำไปทานทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์ เเม้เริ่มทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไข่ตกแล้วSmiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยาด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติSmiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปีจากนครปฐมอีกครั้งนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ1 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตันและตีบ
     อีก1ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไป
     เพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face      คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปีจากเพชรบูรณ์ ที่ตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยาจีนที่อื่นรวมอื่นฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ อายุ 34 ปี จากสงขลา คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อไป 1 ครั้งก็ไม่สมหวัง ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ วิ่งช้า หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดเเนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณวนิดา วงศ์วิริยชาติ อายุ 30 ปี จากสมุทรสาคร ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยไปตรวจสเปิร์ม ผลออกมาพบว่ามีสเปิร์มในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มากๆ
     หลังจากเดินทางมารับการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ไปเพียง 15 วัน สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณนุชธินันท์ อันตะนัย อายุ 33 ปี จากศรีสะเกษ ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปล่อยมา 3 ปี
     ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ส่วนฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณธิดา มิซิเล็ท อายุ 43ย่าง44 ปี จากภูเก็ต ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 3 เดือนกว่า
     ปล่อยมาหลายปีรักษามาหลายวิธี ทั้งทานยาจีนที่อื่น 6-7 เดือน ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร ตรวจพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่รวม 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้Smiley face      คุณจุไรรัตน์-อนุชน บัวสงค์ จากปทุมธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมา 7 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไป
     ทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล จากร้อยเอ็ด ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 11 สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 2 ปีกว่า ทานยากระตุ้นไข่
     เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ใบเล็ก มีเพียง 1 ใบ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณกุลจิรา-Mr.John เจปสัน อายุ 39,50 ปี จากสุราษฎร์ธานี ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 5 ปี ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 4 เดือนและ
     และยาต้มชุดดั้งเดิมต่ออีก 1 เดือน ทานได้15วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face      คุณอารีย์ ผาแก้ว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 7 สัปดาห์
     ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     ยาชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณทรรศ์นกมล ยืนยง อายุ 35 ปี จากมุกดาหาร ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดพิเศษไป 2 เดือน ต่อชุดแนะนำพิเศษ
     อีกเกือบเดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ ตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์กว่าแล้ว เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งไม่ติดบุตร มีซีสต์ขนาด 5 ซม. หลังทานยาสมุนไพรจีนของ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 4 เดือน แล้วกลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ประสบ
     ความสำเร็จตั้งครรภ์ได้สมปรารถนา ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
Smiley face      คุณสาวิตรี-พิศาล รามจันทร์ จากพัทลุง มารักษาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายเคยตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน มีปริมาณเพียง 10 ล้านตัว หลังจากทานยาชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน
     กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่าน้ำเชื้อสมบูรณ์ขึ้นมาก เพิ่มเป็น 48 ล้านตัว ซึ่งช่วยให้มีโอกาส
     ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น
Smiley face      คุณเทพสุดาและสามี ชาวสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือนแล้ว ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง

Smiley face      คุณพลอยพชร มานะทัต อายุ 36 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 4 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ ปล่อยมา 2 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปประมาณ 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี จากบุรีรัมย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมด้วย ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลัง
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     กันทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณวรินทร หะรังสี อายุ 37 ปี จากนครปฐม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ 6 สัปดาห์กว่า เคยตรวจพบท่อนำไข่ตันข้างนึง อีกข้างตีบ มีผังผืด
     มดลูกเอียง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังรักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน และยาต้มชุดเเนะนำ ทานยาต้มได้เพียงไม่กี่วัน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์Smiley face      คุณธนิษฐา เรือนกุล อายุ37ปี จากพะเยา ตรวจพบการตั้งครรภ์และฝากครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ 1 ปีก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิกไป โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่
     ซึ่งทานยายังไม่ครบเดือนเลย ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face      คุณภัฐฐ์ฐีกานท์ มาชัยยะ อายุ 35 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ 6 สัปดาห์ ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนเล็กน้อย เคยกินยากระตุ้นไข่ไป
     ก็ยังไม่ติดบุตร มารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face      คุณสกุลเกต แก้วจอหอ อายุ 36 ปี จากชลบุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ปล่อยมา 3ปีไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนจำนวนน้อยไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     ไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face      คุณบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน อายุ41ปี จากสิงห์บุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน จำนวนน้อย ไม่เคลื่อนไหว
     ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ก็ไม่ติดบุตร หลังจรักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองSmiley face      คุณรุ่งรัตน์ บัวกรด-ดุสิต เอี่ยมโซ๊ะ จากสมุทรสงคราม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์8สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 1 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร หลังทานยา
     ของหมอหยงต่อจากเพื่อนที่ทานไปเพียงครึ่งเดือนเเล้วตั้งครรภ์ ตอนนี้ก็สมหวังตาม
     เพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อย
Smiley face      คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ39ปี จากอิตาลี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     และไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน1ข้าง เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษไป1ชุด และสั่งยาชุดมาตราฐานอีก2ชุด ปรากฏว่าหลังเริ่มทานยาชุดมาตราฐาน
     เพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์Smiley face      คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ33ปี จากสิงคโปร์ ตั้งครรภ์ได้3เดือนกว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาแคปซูลชุดเข้มข้นไปทานที่
     สิงคโปร์3เดือน หลังจากยาหมด3เดือนพอดี ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face      คุณเทียนทอง- คมสันต์ โวหารลึก อายุ41,44ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์เเล้ว อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งไม่ติดบุตร
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างผิดปกติ หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนทั้งคู่ เป็นชุดมาตรฐาน 1ชุดต่อ
     ชุดเเนะนำอีก1ชุด รวม2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองSmiley face      คุณสุกฤตา สิงห์บุญมา อายุ34ปี ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้าปล่อยมา4ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนและไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกโดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำกันทั้งคู่ ทานไป1เดือนกว่า
     (รับยาไป2เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณภัทราภรณ์-เอกชัย สุขมณี อายุ36,34ปี จากสงขลา ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งมีรังไข่เพียงข้างเดียว กระตุ้นเเล้วยังได้ไข่ใบเดียว ฝ่าย
     ชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ2ครั้งก็ไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยง โดย
     ทานยาเเคปซูลชุดแนะนำไปยังไม่ทันหมดชุด1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face      สุลีลา-ชนรรค์ เลขาวัฒนานุกิจ ที่ให้ความไว้วางใจหมอหยงในการดูเเลรักษา
     ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน มีจำนวนเพียง2ล้านตัว
     หลังสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปทานเพียงชุดเดียว โดยทานยาไปเกือบ1เดือน
     แล้วตรวจน้ำเชื้อดูพบว่าเพิ่มขึ้นถึง22ล้านตัว ซึ่งระบุว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Smiley face      คุณสมใจ กวยเงิน ให้ความไว้วางใจหมอหยง
     ในการดูแลรักษา หลังทานยาตรวจพบ สเปิร์มดีขึ้น


Smiley face      คุณอำนาจ จีบจอหอ ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน จากเดิม 25%
     หลังจากทานยา 2 เดือน มีความสมบูรณ์ เพิ่มเป็น 75%Smiley face      คุณพุทธิสิทธิ์ วงศ์ราชบุตร ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทานยา หมอชมว่าเชื้อแข็งแรงดีขึ้นเยอะ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว

น้ำเชื้ออ่อน           อสุจิของคนปกติ ที่องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความไว้ คือ ปริมาณน้ำอสุจิไม่ต่ำกว่า 2 มล.จำนวนตัวอสุจิไม่ต่ำกว่า 20 ล้านต่อ 1 มล. ตัวอสุจิมีชีวิตไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 ตัว อสุจิปกติ (มีหัวหางปกติ) ต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ตัว อสุจิวิ่งไปข้างหน้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตัว อสุจิวิ่งไปด้านหน้าอย่างแข็งแรงและรวดเร็วไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 หากน้ำเชื้อมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเหล่านี้ ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง เรียกว่าน้ำเชื้ออ่อน หรืออสุจิไม่แข็งแรง

           สาเหตุที่อสุจิไม่แข็งแรง
           ส่วนใหญ่มักเกิดจากหลายสาเหตุ หรือบางทีก็ไม่ทราบสาเหตุ การที่อสุจิอ่อนแอหรือมีน้อยมักเกิดเพราะมีการสร้างน้อยหรือมีการทำลายจนทำให้ไม่แข็งแรงซึ่งอาจ เป็นตั้งแต่คุณเกิดมา หรือมีการติดเชื้อในภายหลังเช่น ติดเชื้อคางทูมลงลูกอัณฑะ หรือบางคนลูกอัณฑะไม่ลงถุง หรือได้รับสารพิษ สารเคมี รังสี ความร้อน ยาบางชนิด เครียด ไม่ได้พักผ่อน หรือมีฮอร์โมนเพศชายผิดปกติ จนอัณฑะสร้างอสุจิน้อยลงหรืออสุจิถูกทำลายมากขึ้น
* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 

                                                                                                                                                                                                                      
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014