*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Friend

รังไข่ทำงานผิดปกติ แบบกลุ่มอาการ PCOS

(Polycystic Ovarian Syndrome)


เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณวิไลลักษณ์ ขวัญวารี อายุ 21 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้านี้ตรวจพบ
     ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดติดต่อกันหลายๆเดือน
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนจึงรอบเดือนเท่านั้น แพทย์ปัจจุบันที่ตรวจแจ้งว่า จะไม่มีรอบเดือน
     เพราะผนังมดลูกบางมาก หลังจากทานยาหมอหยงเพียง 1 เดือน ปรับประจำเดือนให้มาปกติ
     ตั้งแต่เดือนแรกที่ทานSmiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 41 ปี และคุณคมสัน วงกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบภาวะ
     ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และได้คลอด
     น้องเมล่อนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนบุตรคนที่2 หลังจากปล่อยได้ 3 ปีกว่าแต่ไม่ติดบุตร
     จึงกลับมาทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรคนที่2 เช่นเดิมSmiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 26 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 29 ปี ที่ได้คลอด
     น้องมูฮัมหมัดมุชัรรอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS
     ถุงน้ำในรังไข่หลายใบประจำเดือนไม่มา ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณทิพยรัตน์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี กับคุณคงศักย์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง
     เนื่องจากท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบภาวะถุงน้ำ
     ในรังไข่หลายใบ(PCOS) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนาSmiley face
     คุณจรินทร์ทิพย์ ขวัญจิตร์ อายุ 42 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้านี้ตรวจพบ
     ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีปัญหาไข่ไม่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่
     เพื่อทำ IUI แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลชุดประหยัดหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน พบมูกไข่ตก รวมถึงลักษณะประจำเดือนมาดีขึ้น และไม่มีอาการปวดท้องประจำเดือน
     เหมือนเคยอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่2สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณปพิชญา สุชารี อายุ 31 ปี และคุณปิยะพงษ์ สุชารี อายุ 35 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่2 มา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีภาวะมีบุตรยากจากภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยเข้ารับการรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากฉีดกระตุ้นไข่ถึง 2 รอบแต่ไข่ไม่โต
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่1 ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ปรับทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ติดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาตามธรรมชาติSmiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่คลอดน้องเติมฝัน บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมน
     ถึงมีรอบเดือน พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณศิริรัตน์ รียะซัน อายุ 31 ปี และคุณศราวุฒิ รวยสิน อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครนายก ที่ได้คลอดน้องฟาติน บุตรคนแรก(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) และน้องฟาเดล
     บุตรคนที่ 2(ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมีสเปิร์ม
     เพียง 6 ล้าน ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) เคยผ่าตัดเลาะพังผืด
     และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงเดือนแรกทานชุดประหยัด
     ก่อนจะปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม และยาแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดทั้ง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟาติน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยระหว่างที่ตั้งครรภ์ยังรับยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงตัวอ่อนให้สมบูรณ์Smiley face
     คุณชันญาลักษณ์ กองหมี อายุ 34 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS ประจำเดือนผิดปกติ(รอบเดือนยาว
     40-45 วัน) และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมาก ทั้งปวดท้องปวดหลังร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการกินยา
     กระตุ้นไข่ตก และฉีดยากำหนดวันไข่ตก 4 ครั้ง รวมถึงเคยทานยาคนไข้เบาหวานเพื่อช่วยปรับสมดุลของ
     มดลูกแต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด ยาต้มชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงเพียง 1 อาทิตย์
     กว่า ประจำเดือนมาปกติและไม่ปวดท้องเลยค่ะ ปวดหลังปวดเอวก็ไม่มีอาการเลย
     และช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ ระยะห่างรอบเดือนสั้นลงเหลือ 34 วันค่ะSmiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก และน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     เคยตรวจพบ ภาวะ PCOS และเคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรก ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานอีกครั้งทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์คนที่ 2 เช่นเดียวกับคนแรกค่ะSmiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี และคุณสุพัฒชัย แสนสอาด อายุ 33 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องพาขวัญ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบปากมดลูกหนา
     และมีภาวะ PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอดเพื่อให้รอบเดือนมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปี และคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดบุตรชายฝาแฝด
     น้องติวเตอร์ กับน้องเมต้า เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบ
     ฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ ตรวจน้ำเชื้อจึงพบสเปิร์ม(อสุจิ)เป็น 0 ตัว
     ส่วนฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ กลับตรวจน้ำเชื้ออีกครั้งพบ
     สเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว(ค่า FSH ลดลงตั้งแต่ทานยาเดือนแรก) จึงไปทำ ICSI
     เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(บุตรแฝด)สมความปราถนาSmiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมนถึงมีรอบเดือน
     พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 25 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 28 ปี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ประจำเดือนไม่มา
     ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้องแบมแบมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทานยาคุมนาน 9 ปี เริ่มปล่อยมีบุตรมาได้ 1 ปี ประจำเดือนไม่มาเลย
     ตรวจพบเป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 36 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องยี่หว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์
     ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย
     ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า
     สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี
     ที่ได้คลอดน้องเวียนนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้ารับการรักษากับคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงมีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีอาการไข่ไม่ตก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณญาณิดา สถาปนิกานนท์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้ามาทานยารักษา ประจำเดือนไม่มาเลย เป็น PCOS
     ต้องกินยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ประจำเดือนมาปกติ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆวันนี้นะคะSmiley face
     คุณวิวรรธน์ คงทน อายุ 31 ปีและคุณอังศิรินทร์ กลับรอด อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบฮอร์โมนค่า FSH สูงกว่าปกติ
     ทำให้ไม่สามารถผลิตสเปิร์มได้ ฝ่ายหญิงเป็น PCOS และไข่ไม่โต
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-6 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ทานหมดไปตรวจสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านตัว จึงไปทำอิ๊กซี่(ICSI)
     เพียงครั้งเดียวก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา อายุ 36 ปี และคุณปรเมธ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบปี
     แต่ฝ่ายหญิงมีภาวะ PCOS ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง)
     และเวลาประจำเดือนมาก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 1 ปีกว่ายังไม่ติดบุตร จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกครั้งเช่นเดียวกันท้องแรกค่ะ
Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 28 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 26 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฟังคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง
     5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     พิเศษของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือน
     มาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ
Smiley face
     คุณณัทลฉัตร พูลชะโก อายุ 35 ปี และคุณธนพงศ์ จันทร์ค้อม อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องเฟิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)
     เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2-5
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี จากเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ปากมดลูกหนา และมีภาวะ PCOS
     มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ รอบเดือนไม่มาต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอรณีย์ อ่อนประเสริฐ อายุ 28 ปี จากจังหวัดสงขลา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนไม่มา
     ตรวจพบเป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา พอหยุดทานยา
     ประจำเดือนก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 31 ปีทั้งคู่
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     และเพิ่งคลอดน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ตรวจพบเป็น PCOS เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ต้องครรภ์สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
Smiley face
     คุณกัณฐมณี ละทะโล อายุ 31 ปี จากสกลนคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบพังผืดที่ปีกมดลูก และมีภาวะ PCOS
     ฮอร์โมนเพศชายสูง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่สม่ำเสมอยาว 35-50 วัน
     บางเดือนมาเร็วห่างเพียง 14 วัน เคยใช้ยาปรับฮอร์โมนและยาคุมแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือนไม่มาเลย
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพิริยา เฉียบแหลม อายุ 28 ปี และคุณเสกสรร ทองอินทร์ อายุ 28 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ 2-3 ปีแล้ว มีรอบเดือนยาว หลายครั้งประจำเดือนไม่มา ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ไข่ไม่โต(คาดว่าเป็น PCOS) เคยทานยาและฉีดกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 34 ปี และคุณภัทรภณ ศรีแก้ว อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องลูกหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และได้ติดต่อคุณหมอหยงเพื่อแจ้งข่าวดี ปัจจุบัน
     น้องลูกหมีอายุได้ 3 ขวบแล้ว
Smiley face
     คุณนวลธิณี ธีรทองดี อายุ 35 ปี และคุณกอบชัย ธีรทองดี อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ภาวะ PCOS ไข่ไม่โตและไม่สมบูรณ์ถึงแม้จะรับยากระตุ้นไข่ถึง 2 ครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผล
     และยังมีปัญหาผนังมดลูกบางขรุขระร่วมด้วย ส่วนของฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อ รอบแรกพบว่า
     เคลื่อนไหวช้า รูปร่างไม่สมบูรณ์ ตรวจรอบสองพบว่า สเปิร์มเป็น 0 (ไม่พบสเปิร์ม) หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-6 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง) ตรวจพบมีถุงน้ำ
     ในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็นภาวะ PCOS และไม่สามารถรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อได้ เนื่องจากกระตุ้นไข่
     แล้วแต่ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องปันดาและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณธัญสุดา ตันวิวัฒน์สกูล อายุ 25 ปี และคุณสมโภช ฝนชุ่มฉ่ำ อายุ 25 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง ประจำเดือนมาไม่ปกติและไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 ปรับมาทาน
     ชุดแนะนำ ทานยังไม่หมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 27 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 25 ปีจากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้องทานยาปรับ
     ฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง 5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่
     ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ
Smiley face
     คุณปิยฉัตร เลาห์พันธุ์รักษ์ อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้อง อันอัน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มีรอบเดือนเพียง 2-3 ครั้ง/ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันสาทิตย อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ รังไข่ทำงานผิดปกติ
     (PCOS) ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์
     แต่แท้ง 2 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำอิ๊คซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องภู บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และสามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว แต่ยังคง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงเข้ารับการตรวจและรับยาบำรุงครรภ์เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 31 ปีจากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ มีพังผืดที่รังไข่ข้างขวา เป็น PCOS
     (ฮอร์โมนเพศชายเยอะ) เวลาประจำเดือนมามีอาการปวดท้องอย่างมาก ปวดจนทำงานไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดประจำเดือนก็หายด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ ด้วงชาวนา อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ตรวจพบมีถุงน้ำในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็น PCOS จะฉีดน้ำเชื้อ ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูล ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณคนธรส ยอดใจดี อายุ 22 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบ เป็น PCOS
     เคยทานยาปรับฮอร์โมนและกระตุ้นไข่รวม 5 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ มดลูกคว่ำ มีผังผืดที่รังไข่ข้างขวา และฮอร์โมนผิดปกติ
     (ฮอร์โมนเพศชายมากเกิน) โดยยังมีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้ และมี
     อาการปวดหลังร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี ที่ได้คลอดน้องเวียนนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) ไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน ต่อด้วยยาชุดเข้มข้น
     1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือนครึ่ง ต่อด้วยชุดเข้มข้น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 29 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ได้คลอดน้องนับตังค์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด
     แล้วปรับมาเป็นทานชุดเบสิกในเดือนที่ 3 และ 4 ในเดือนที่ 4 ทานยาไปได้แค่ 11 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเพ็ชรรัตน์ เทพทองดี อายุ 33 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องลีโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณชุลีพร บุญพา อายุ 39 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้คลอดแฝดพี่แพตตี้
     และแฝดน้องพิตต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตั้งใจมีน้อง
     ให้กับลูกชายคนโต ตรวจพบว่าเป็นมีภาวะ PCOS ทานยาแผนปัจจุบันมาประมาณ
     1 ปี ก็ไม่ติด เคยแท้ง 1 ครั้ง เห็นเพื่อนมารักษากับคุณหมอหยงแล้วมีลูก ก็เลยสั่งยามาทาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ได้แฝดจากธรรมชาติไม่ได้ทำกิฟต์
Smiley face
     คุณวิรุฬห์กิจ อัมภาพันธุ์กิจ และคุณธัชกร ตั้งสกุลกระจ่าง อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเซอิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ เป็น PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ
     เคยฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมาเรียม นำยูรี อายุ 26 ปี จากจังหวัดสระบุรี ได้คลอดน้องซากีฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)กับโรงพยาบาลเอกชน
     แต่ก็ยังไม่ท้อง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ทานยายังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้คลอดน้องโตโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
     มีถุงน้ำในรังไข่ เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน เดือนแรกทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข็มข้นในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจีรภา มีบ้านต้น อายุ 27 ปี จากจังหวัดหนองบัวลำภู ได้คลอดน้องผักหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เป็น PCOS ถุงน้ำในรังไข่และฮอร์โมนเพศชายในเลือดสูง
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ประจำเดือนไม่มาถ้าไม่ทานยาปรับฮอร์โมน เคยรักษาแบบทานยากระตุ้นไข่ตก
     3 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 29 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด แล้วปรับมาเป็นทานชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 และ 4 ในเดือนที่ 4 ทานยาไปได้แค่ 11 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ
Smiley face
     คุณจีรภา มีบ้านต้น อายุ 27 ปี จากจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เป็น PCOS ถุงน้ำในรังไข่และฮอร์โมนเพศชายในเลือดสูง
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ประจำเดือนไม่มาถ้าไม่ทานยาปรับฮอร์โมน เคยรักษาแบบทานยา
     กระตุ้นไข่ตก 3 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมาเรียม นำยูรี อายุ 26 ปี จากจังหวัดสระบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     กับโรงพยาบาลเอกชนแต่ก็ยังไม่ท้อง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ทานยายังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันธ์สาทิตย อายุ 35 ปี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณไพริศรยา มหาสนิท อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องส้มแป้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
     เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณสุภาภรณ์ วิริยะพันธ์ อายุ 21 ปี จากจังหวัดนครพนม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     ไข่ไม่ตกเรื้อรัง มีถุงน้ำในรังไข เคยไปรักษามาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 ชุด ทานทั้งชายและหญิง ชุดแรกทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำ ชุดที่ 2 เปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชุดเข็มข้น ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติSmiley face      คุณปุณยาพร มั่งลิ้ม อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตรวจพบท่อนำไข่บวม และอุดตันทั้ง 2 ข้าง อีกทั้งยังมีถุงน้ำในรังไข่เยอะมาก (pcos)
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปทั้งคู่
     (ฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ       

 

Smiley face      คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 30 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 1 ปีกว่า เป็น pcos ประจำเดือนไม่มาเลยหากไม่ทานยา หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนของไปเพียง 2 เดือนกว่า ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณพิลาสินี อธิพรจารุวัชร์ อายุ 33 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 2 ปี เป็น PCOS หลังเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษไป 2 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face      คุณศิริรัตน์ รียาซิน จากนครนายก ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์
     มีปัญหาเป็นpcos ปล่อยมา3ปีก็ไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปลายปี56เคย
     มาปรึกษาหมอหยงแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ติดจึงหยุดพักไป และตัดสินใจรักษาอีกครั้งโดย
     เลือกชุดยาที่คุณภาพดีขึ้น เป็นชุดแนะนำ โดยทานเพียงชุดเดียว ก็สามารถติดบุตรได้
Smiley face      คุณวิรุฬห์กิจและคุณธัชกร ตั้งสกุลกระจ่าง ตอนนี้ตั้งครรภ์
     13สัปดาห์ ซึ่งมีปัญหาเป็นpcosมีถุงน้ำที่รังไข่หลายใบ
     เคยฉีดเชื้อ3ครั้ง กระตุ้นไข่ได้3ใบ หลังจากมาตรวจรักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน5ชุด(5เดือน) ก็สำเร็จ

รังไข่ทำงานผิดปกติ แบบกลุ่มอาการ PCOS

อาการประกอบไปด้วย
           ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดประจำเดือนนานๆ (เกิดจากไม่มีการตกไข่ หรือตกไข่ผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ) น้ำหนักมาก อ้วน มีขนดกกว่าปกติที่ใบหน้า ร่องอก และท้องน้อย

           PCOS เกิดขึ้นได้อย่างไร
           ตามธรรมดาสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 18-40 ปี) ควรจะมีการตกไข่ของรังไข่สม่ำเสมอทุกเดือน (ทุก 28+ 7 วัน) ช่วงก่อนตกไข่เป็นครึ่งแรกของรอบประจำเดือน รังไข่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมากระตุ้นเยื่อบุโพรงมดลูก (หลังจากหลุดลอกไปจากการมีประจำเดือน) ให้เจริญงอกงามหนาตัวขึ้น พอช่วงหลังการตกไข่ ในครึ่งหลังของรอบประจำเดือน รังไข่จะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขึ้นมาด้วย ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญมาก่อนหน้านี้มีความสมบูรณ์พร้อมรับการฝังตัวและเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ ถ้ามีการตั้งครรภ์ รังไข่จะทำงานต่ออีกจนถึง 7-10 สัปดาห์ จากนั้นก็หยุดทำงาน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรกทำงานต่อไป ถ้ามีไข่ตกแต่ไม่มีการตั้งครรภ์ รังไข่จะทำงานต่อหลังไข่ตกประมาณ 10-12 วัน ก็หยุดสร้างฮอร์โมน หลังจากนั้น 2-3 วันเยื่อบุโพรงมดลูกก็จะหลุดลอกออกมาพร้อมเลือดเป็นประจำเดือน ถ้าไม่มีการตกไข่ รังไข่จะไม่มีการสร้างโปรเจสเตอโรน มีแต่เอสโตรเจน เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าถุงไข่ฝ่อตัวเมื่อไรก็ทำให้เอสโตรเจนหมด เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะหลุดลอกออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าถุงไข่ค่อย ๆ โตช้า ๆ ไม่เรื่อย ๆ หรือ โตอยู่กับที่นาน ๆ ฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ออกมาน้อย ๆ ช้า ๆ เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอกออกมา ก็จะไม่มีประจำเดือน ถ้าระหว่างนั้นมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้น ๆ ลง ๆ ก็จะมีการหลุดลอกเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นช่วง ๆ ทำให้มีลักษณะเลือดออกกะปริดกะปรอยไม่แน่นอน หรือถ้าเยื่อบุโพรงมดลูกถูกกระตุ้นจนหนามากเกิน มันก็จะหลุดลอกออกมาเองเหมือนน้ำล้นถ้วย ลักษณะเลือดประจำเดือนก็จะออกมาแบบมากและนาน จะเห็นว่าถ้ามีการตกไข่สม่ำเสมอ ประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอ แต่ถ้าไม่ตกไข่ ประจำเดือนอาจจะมาเป็นแบบใดก็ได้ เรากลับมาดูโรคหรือกลุ่มอาการ PCOS เราตรวจพบว่าที่รังไข่แทนที่จะมีถุงไข่เพียง 1 ถุงโตขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ไข่ตกในแต่ละเดือนสลับข้างกันในรังไข่แต่ละข้าง กลับพบว่าในรังไข่แต่ละข้าง มีถุงไข่เล็ก ๆ เต็มไปหมด ไม่มีถุงไข่ถุงไหนจะเจริญจนถึงการตกไข่ เมื่อทำ ultrasound ก็จะพบเป็นถุงเล็กๆ ใต้ผิวรังไข่ รังไข่เองก็จะโตกว่าปกติเล็กน้อย จึงเป็นที่มาของคำว่า Polycystic (Poly = มาก, Cyst = ถุง)

           โดยสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มอาการ PCOS หรือ PCOD ก็คือ ประจำเดือนผิดปกติ อ้วน และมีขนดก แต่ทุกคนที่เป็นโรคนี้ อาจมีอาการไม่ครบทั้ง 3 อย่างก็ได้ แต่ตัวยืนคือ รังไข่ทำงานผิดปกติ

           สำหรับผู้ที่มีปัญหา โรคPCOS สามารถมาเริ่มการรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกได้เลย ใช้สมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกในการรักษา โดยการฟื้นฟูและปรับสมดุล ซึ่งหลังจากมารับการรักษาจนเป็นปกติแล้ว คนไข้ก็สามารถมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

 

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014