*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติเคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี และคุณณัฏกฤช พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์คลอดน้องเวย์เป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน
     หรือ บางครั้งมีปริมาณประจำเดือนน้อยมาก เคยใช้ชุดตรวจการตกไข่แต่ตรวจไม่พบไข่ตกเลย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด พร้อมกับยาเลือกเพศบุตรชาย ก็ตั้งครรภ์และ
     ได้คลอดน้องเวย์ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อย
     วันนี้ได้พาน้องเวย์มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก และสุขภาพที่แข็งแรงของน้องด้วยค่ะSmiley face
     คุณกันต์กนิษฐ์ ปามุทา อายุ 30 ปี และคุณกฤตบุญยสิทธิ์ ปามุทา อายุ 36 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ
     มาช้าบ้างเร็วบ้าง ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน น้ำเชื้อน้อย สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณแม่ อายุ 41 ปี และคุณพ่อ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้าจะเข้ารักษา
     กับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์ อายุ 38 ปี และคุณวิชาญ พร้อมพาณิชย์ อายุ 40 ปี
     ที่ได้คลอดน้องปันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 2 ขวบ 1 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 1 ปีครึ่งทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรง
     ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างและมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ติดบุตรสมความปรารถนาและ
     ได้คลอดน้องปันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วSmiley face
     คุณจิราภา บุญเกื้อ อายุ 32 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้าจะมารักษา
     กับคุณหมอหยง เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ 2 ครั้งบริเวณรังไข่ซ้าย-ขวา และปัจจุบันกลับมา
     ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์อีกครั้งที่รังไข่ซ้าย มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากจน
     ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ต้องฉีดยาระงับปวดเสมอ หลังจากทานยาสมุนไพร
     ชนิดแคปซูลหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่2 ทานชุดประหยัด
     อาการปวดท้องประจำเดือนข้างต้นดีขึ้นอย่างมากSmiley face
     คุณกนกกานต์ ชูคันชั่ง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้อง 6 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณชุติกาญจน์ พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี และคุณณัฏกฤช พูลวรลักษณ์ อายุ 27 ปี
     ที่ได้คลอดน้องเวย์ เป็นที่เรียบร้อย(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคย
     ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ
     บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน หรือ บางครั้งมีปริมาณประจำเดือนน้อยมาก เคยใช้ชุดตรวจการ
     ตกไข่แต่ตรวจไม่พบไข่ตกเลย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด
     พร้อมกับยาเลือกเพศบุตรชาย ก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องเวย์ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 41 ปี
     จากสตูล ที่ได้คลอดน้องอิ้งค์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการประจำเดือนไม่ปกติ
     รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ(+/- 10 วัน) เคยรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่
     ไม่สำเร็จพบปัญหาไข่ไม่โต ไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้ยากระตุ้นไข่แต่ไม่ได้ผล หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ IVF ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องอิ้งค์สมปรารถนา โดยระหว่างการรักษาเก็บตัวอ่อนได้ถึง 5 ตัวและมดลูกสวยด้วยค่ะSmiley face
     คุณเกศรา พานทอง อายุ 28 ปี และคุณธวัชชัย เก่งกล้า อายุ 33 ปี จากจังหวัดอ่างทอง
     ที่ได้คลอดน้องพร้อม เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ(เนื่องจากฉีดยาคุมเป็นเวลานาน)
     ประจำเดือนมาสั้นบ้างยาวบ้าง บางครั้งประจำเดือนไม่มาหลายๆเดือนติดต่อกัน หลังจากทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศุภนิดา ใจประนพ อายุ 41 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้าจะมาทานยา
     รักษา ช่วงมีประจำเดือนมีอาการปวดท้องอย่างมาก และมีอาการปวดหัวไมเกรนทั้งก่อน
     และหลังมีรอบเดือนร่วมด้วย หลังจากทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษหมอหยง
     เพียง 3 เดือน หายปวดไมเกรน และอาการปวดท้องประจำเดือนดีขึ้นมากอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณปราณี แกสมาน อายุ 41 ปี และคุณอนุชา แกสมาน อายุ 50 ปี จากสตูล ที่ได้คลอด
     น้องอานัส บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 10 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ และมีตกขาวร่วมด้วย หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอานิส เดือนที่ 3
     บุตรคนแรกพร้อมรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเนื่อง รวมถึงอาการตกขาวข้างต้นดีขึ้นตั้งแต่
     เดือนแรกส่วนบุตรคนที่2 เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้และได้คลอดน้องอานัส บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกลับมา
     สั่งยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงทานอีกเช่นเดิมSmiley face
     คุณวิไลลักษณ์ ขวัญวารี อายุ 21 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้านี้ตรวจพบ
     ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดติดต่อกันหลายๆเดือน
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนจึงรอบเดือนเท่านั้น แพทย์ปัจจุบันที่ตรวจแจ้งว่า จะไม่มีรอบเดือน
     เพราะผนังมดลูกบางมาก หลังจากทานยาหมอหยงเพียง 1 เดือน ปรับประจำเดือนให้มาปกติ
     ตั้งแต่เดือนแรกที่ทานSmiley face
     คุณสุวัฒนา ชื่นเกิด อายุ 31 ปี และคุณธเนศ สมสวัสดิวัฒน์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี
     ที่ได้คลอดน้องข้าวหอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน แต่ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ปกติ รอบเดือนยาว มาไม่สม่ำเสมอ ต้องการทานยาเตรียมความพร้อมฟื้นฟูระบบ
     สืบพันธุ์ให้สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้ติดบุตรได้เร็ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด เดือนที่ 3 ทั้งคู่ทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 26 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 29 ปี ที่ได้คลอด
     น้องมูฮัมหมัดมุชัรรอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS
     ถุงน้ำในรังไข่หลายใบประจำเดือนไม่มา ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศิรินันท์ เงินยวง อายุ 26 ปี และคุณสามี อายุ 30 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม
     ที่คลอดน้องสมายด์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มา 3 ปี มีปัญหา
     ไข่ไม่ตก สาเหตุเนื่องจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ รอบเดือนมาไม่ปกติ(3 เดือนมาครั้ง)
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนจึงมีรอบเดือน และตรวจพบอุ้งเชิงกรานอักเสบ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำ
     และอีก 2 เดือนทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา เช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาทานยารักษา
     ภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงแล้ว สำเร็จติดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ได้
     5 เดือนแต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณ
     หมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ แล้วปรับเป็นยา
     ต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุดอาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณชนกสุดา รัตนวงค์ อายุ 25 ปี และ คุณวินัย เสนารัตน์ อายุ 27 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายหญิงตรวจพบเนื้องอก
     หลังมดลูกขนาด 3 ซม. มีอาการปวดประจำเดือนร่วม(ปวดท้อง/เอว/หลัง)
     ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา (อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น
     และเนื้องอกยุบหายตั้งแต่ทานเดือนแรก)Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 29 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะ
     คะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรจน
     สำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ปกติมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ บางเดือนมีรอบเดือนมา 2 รอบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     สมความปรารถนาครั้งนี้อยากมีบุตรเพิ่มจึงกลับมารักษาที่เจริญบุตรคลินิกเพื่อรับยาของ
     คุณหมอหยงไปทานฟื้นฟูอีกครั้งค่ะSmiley face
     คุณพิมพ์วลัญช์ พุทธิสาร อายุ 27 ปี ที่ได้คลอดน้องออก้า บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน สำเร็จตั้งครรภ์และคลอด
     น้องออกัสบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองนาน 9 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เนื่องจากประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนขาดหลายเดือน ต้องกินยาคุมจึงมีรอบเดือน(หยุดทาน
     ไม่มา)และยังมีปัญหาสุขภาพ มีสิวฮอร์โมน เล็บม่วงเวลาเจออากาศเย็น จึงกลับมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน รอบเดือนมาปกติและ
     ติดบุตรตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เช่นเดียวกับครั้งแรกSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้คลอดน้องอังเปา เป็นที่เรียบร้อย ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติSmiley face
     คุณจรินทร์ทิพย์ ขวัญจิตร์ อายุ 42 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้านี้ตรวจพบ
     ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีปัญหาไข่ไม่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่
     เพื่อทำ IUI แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลชุดประหยัดหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน พบมูกไข่ตก รวมถึงลักษณะประจำเดือนมาดีขึ้น และไม่มีอาการปวดท้องประจำเดือน
     เหมือนเคยอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่2สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
     คุณกาญจนา โกบไบ อายุ 31 ปี และคุณณัฐวุฒิ กาสาเอก อายุ 39 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดช็อคโกแลตซีสต์ที่
     รังไข่ขวา และยังตรวจพบพังผืดและเนื้องอกที่กล้ามเนื้อมดลูก ทำให้มีอาการปวดประจำเดือน
     อย่างมาก และยังพบผนังมดลูกหนาและมดลูกคว่ำอีกด้วย แพทย์แจ้งให้ผ่าตัดมดลูกออก
     แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึงตัดสินใจมาเริ่มรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดซ้าย อายุ 35 ปี จากจังหวัดพัทลุง
     ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยรักษาด้วยการ
     และเคยผ่าตัดพังผืดที่มดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อและสเปิร์มปริมาณเยอะ แต่ตัวสเปิร์มเคลื่อนไหว
     ต่ำกว่าเกณฑ์ ตัววิ่งเร็วมีน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและ
     ได้คลอดน้องมังกรสมบูรณ์Smiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจห้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จคลอดน้องนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์
     รวมอาการปวดประจำเดือนหายไป จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณพัชริดา สิริวงศ์เครือ อายุ 30 ปี และ คุณอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ อายุ 29 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาน้อย รอบเดือนค่อน
     ข้างสั้น เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไข่ไม่ตก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือนโดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสมปฤดี วงค์วิเศษ อายุ 31 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือน มีอาการปวดต้นขา ปวดหลัง ปวดท้องประจำเดือน
     รวมถึงรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ หลังจากทานยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่2 ทานชุดประหยัด อาการข้างต้นดีขึ้น หายไปเลยค่ะSmiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่คลอดน้องเติมฝัน บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมน
     ถึงมีรอบเดือน พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณสุนทรี สารทรัพย์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้
     ตั้งครรภ์คลอดน้องอลิชและน้องรียา สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันน้องอายุได้ 7 ขวบ และ 5 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5-6 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน แต่ฝ่ายหญิงรอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานยาต้ม 1 อาทิตย์ ต่อเดือนที่ 2-5 เป็นทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องอลิช บุตรคนแรก(ปัจจุบันน้องอายุได้ 7ขวบ) และน้องรียา
     บุตรคนที่2(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ) อย่างต่อเนื่องเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่คลอดน้องโอมิ
     บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอดน้องณิชา บุตรคนแรกสำเร็จสมปรารถนา จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     แต่รอบเดือนสั้นผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อยอย่างมาก ตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 2 ซม.
     และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีก
     1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เช่นเดิมSmiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง เจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูกก่อนจะเข้า
     ผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด และยังตรวจพบท่อนำ
     ไข่ข้างซ้ายตีบเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนัฏฐาภรณ์ เมฆหมอก อายุ 39 ปี และคุณณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วง อายุ
     43 ปี จากจังหวัดชุมพร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนผิดปกติ สั้นบ้างยาวบ้าง(อยู่ระหว่าง 25-45 วัน) เคยผ่าซีสต์ต่อมบาร์โธลิน
     มีภาวะช่องคลอดแห้ง หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก
     ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฟ้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี และคุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์
     อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะสมหวังมี
     บุตรคนแรกจากการเข้ารับรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยก่อนนี้เคยรักษาด้วยการ
     ทานยาจีนจากที่อื่นมา 2 แห่งและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่า
     ตัดซีสต์และมีประจำเดือนมาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุด
     แนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน แล้วกลับมาให้คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรเพื่อเช็ค
     ความสมบูรณ์ ก่อนกลับไป IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา(ปัจจุบันน้องเซน 7 ขวบค่ะ)
     ส่วนบุตรคนที่2 ปล่อยมีบุตรก็ตั้งครรภ์ได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     โดยหลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มารับยาบำรุงครรภ์กับหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงครรภ์ไห้สมบูรณ์Smiley face
     คุณกฤษติยา สีดี อายุ 37 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จตั้งครรภ์
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานาน 4 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือนยาวผิดปกติ ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวไทรอยด์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องเซน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นมา
     2 แห่ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ และมีประจำเดือน
     มาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน ร่วมกับ IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา
     (ปัจจุบัน 7 ขวบค่ะ)Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือน
     อย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องกวินทัต บุตรคนแรกไปก่อนหน้า มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมัสรินทร์ บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาเช่นเดิม และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยSmiley face
     คุณปัญญาพร จิตรจรัส อายุ 29 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้เวลาจะมีประจำเดือนจะมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมาก มีทั้งปวดศีรษะก่อนมี
     ประจำเดือน และปวดท้องประจำเดือนอย่างมากในวันแรกของรอบเดือน หลังจากทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงหมอหยงเพียง 2 เดือน อาการข้างต้นแทบไม่มีเลยค่ะSmiley face
     คุณอภิญญา เตชะบุญไพศาล อายุ 39 ปี และคุณ Harrison Turner
     อายุ 32 ปี ปัจจุบันอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ และเคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่หลุดไปตอน 7 สัปดาห์เนื่องจาก
     ตัวอ่อนไม่แข็งแรง รวมถึงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณดวงตา วรชินา อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณณิชานันท์ ดีมั่น อายุ 34 ปี จากจังหวัดพิจิตร ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้าจะเริ่มมาทานยารักษากับคุณหมอหยง รอบเดือนมาไม่ปกติ เลือดประจำเดือนมาน้อย
     มาก และมีอาการปวดรอบเดือนร่วมด้วย ทั้งอาการปวดหลัง ปวดท้อง ปวดหัวอย่างมาก
     ทั้งก่อนและระหว่างมีประจำเดือน รวมถึงมีอาการตกขาวบ่อย หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่1 ทานชุดประหยัด เดือนที่2-4
     ทานชุดเบสิก อาการต่างๆดีขึ้น ทานเดือนแรก ประจำเดือนมามากขึ้น อาการปวดหลัง ปวดท้อง
     ปวดหัว ช่วงก่อนและระหว่างเป็นประจำเดือนดีขึ้น ไม่เป็นตกขาวอีกด้วย ค่ะSmiley face
     คุณรุ่งนภา ธรมีฤทธิ์ อายุ 32 ปี และคุณสิริชัย ศิริมณฑา อายุ 24 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา ฝ่ายหญิงประจำเดือนผิดปกติ
     รอบเดือนยาวระยะห่าง 50 กว่าวัน และเคยแท้ง 1 ครั้งตอน 5 สัปดาห์ หลังจากฝ่ายหญิงทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้าเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ลักษณะเป็นแบบเดือน
     เว้นเดือน และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณจารุวรรณ เฉลี่ยกลาง อายุ 30 ปี และคุณเกษมสันต์ หมั่นดำ อายุ 29 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนผิดปกติ ต้องทานยาคุมจึงมีรอบเดือน พอหยุดทานก็ไม่มีประจำเดือน
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสมบูรณ์ บางกุ้ง อายุ 33 ปี และคุณสมบูรณ์ ชื่นอารมณ์ อายุ 32 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก(ตัดปีกมดลูกออก 1
     ข้าง) ประจำเดือนมาน้อยแค่ 2 วัน วันที่ 2 มากะปริบกะปรอย หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือน 1 และ 2 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณจามจุรี เกวี อายุ 37 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนที่จะมารักษากับคุณหมอหยง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมาก ปวดทุกเดือน
     ช่วงที่หายจากเป็นประจำเดือนก็ยังมีอาการปวดอยู่ เนื่องจากตรวจพบว่า ผังผืดในอุ้งเชิงกราน
     ขนาดใหญ่มาก และมีถุงน้ำในช่องท้องร่วมด้วย แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่าถ้าอยากหายปวดต้อง
     ตัดมดลูกออกเท่านั้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาต้มชุดพิเศษ
     ไป 2 เดือน และเดือนที่ 3 ปรับมาทานยาต้มชุดดั้งเดิม อาการปวดท้องเบาลงตั้งแต่เดือนแรกที่
     ทานยา และอาการปวดลดลงเรื่อยๆ เดือนที่ 3 ใช้ชีวิตได้ปกติค่ะSmiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้วก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ชม.
     ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยรักษาด้วย
     การทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย ไม่มีคุณภาพ หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล
     เดือนที่ 2 ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทั้งคู่ตรวจไม่พบสาเหตุภาวะมีบุตรยาก แต่ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 6
     เดือน โดยเดือนที่ 1-6 ฝ่ายหญิง ทานแคปซูลชุดแนะนำค่ะ ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ
     3 เดือนแรก ก่อนปรับมาทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 4-6 ก็สามารถตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติสมปรารถนา และวันนี้คุณแม่ได้พาน้องวินบุตรคนแรกมาให้คุณหมอหยงชื่นชม
     พัฒนาการและความน่ารัก พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณชันญาลักษณ์ กองหมี อายุ 34 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยา
     รักษากับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS ประจำเดือนผิดปกติ(รอบเดือนยาว
     40-45 วัน) และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมาก ทั้งปวดท้องปวดหลังร่วมด้วย เคยรักษาด้วย
     การกินยากระตุ้นไข่ตก และฉีดยากำหนดวันไข่ตก 4 ครั้ง รวมถึงเคยทานยาคนไข้เบาหวานเพื่อ
     ช่วยปรับสมดุลของมดลูกแต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด ยาต้มชุดดั้งเดิมของ
     คุณหมอหยง เพียง 1 อาทิตย์กว่า ประจำเดือนมาปกติและไม่ปวดท้องเลยค่ะ ปวดหลังปวดเอวก็
     ไม่มีอาการเลย และช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ ระยะห่างรอบเดือนสั้นลงเหลือ 34 วันค่ะSmiley face
     คุณพัชรินทร์ ภู่ทอง อายุ 26 ปี และคุณฉลองชัย เหมรา อายุ 33 ปี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ตกช้า
     ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ และมีประจำเดือนผิดปกติ มาๆหายๆ ไม่มา 2-3 เดือนจึงทานยาคุม
     เพื่อให้มีประจำเดือน แต่มาน้อยมาก กะปริบกะปรอย และเดือนที่ 3 ทานยาคุมแล้วก็ไม่มีรอบ
     เดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (มีประจำเดือนมาปกติตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยา)Smiley face
     คุณรัชนีกร บุญรังษี อายุ 34 ปี และคุณเอกชัย บุญชาติ อายุ 37 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     หาวันไข่ตกยาก และมีปัญหาสุขภาพเรื่องการนอนไม่หลับ(ต้องใช้ยานอนหลับ)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ และปรับเป็นชุดประหยัด ในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
     และปัญหานอนไม่หลับหายไป นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณทรรศวรรณ เสนเอียด อายุ 30 ปี และคุณวัชระ ประจงไสย อายุ 35 ปี จากจังหวัดตรัง
     ที่ได้คลอดน้องมาร์ติณห์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบเนื้องอก
     ในมดลูกขนาด 8 ซม. และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดยก่อนหน้าประจำเดือนมามากผิดปกติ
     ต่อมาขาดเป็นเดือนเว้นเดือน ต้องทานยาปรับฮอร์โมนให้มีรอบเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี ที่ได้คลอด
     น้องออสติณ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนไม่มีรอบเดือน(รอบเดือนยาว 29-50 วัน)และต้องทานยาระงับปวด
     เนื่องจากมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ปัญหาไข่ไม่โต ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดแนะนำร่วม
     ในเดือนที่ 2-4 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา โดยระหว่างทานยาก็ช่วยปรับให้
     มีรอบเดือนตามปกติในทุกเดือนด้วยค่ะ
     วันนี้ได้นำน้องออสติณ(อายุ 9 เดือน) มาให้คุณหมอหยงชื่มชมความน่ารัก พร้อมกับแนะนำพาคนไข้ใหม่
     มาให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกันค่ะSmiley face
     คุณกฤษณา บัดสูงเนิน อายุ 24 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา ประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือนมาน้อยและกะปริบกะปรอย
     (มีรอบเดือนครั้ง 1-2 วันเท่านั้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน อาการดังกล่าวดีขึ้น รอบเดือนมาปริมาณมากขึ้น และช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณวาสนา หมื่นเนียม อายุ 36 ปี และคุณอนันต์ หมื่นเนียม อายุ 37 ปี ที่ได้คลอดน้องอิ๊งค์
     (ตอนนี้อายุ 3 ขวบ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ
     เนื้องอกในมดลูกขนาด 3 ซม. และซีสต์ขนาด 7 ซม. มีประจำเดือนมากระปริดกระปรอยทุกวัน
     (หลังหยุดฉีดยาคุม) หลังจากมาทานยาหมอหยงเพียง 1 เดือน กลับไปตรวจซ้ำอีกครั้งพบว่า
     เนื้องอกที่เคยมีหายไปและซีสต์ลดเหลือเพียง 3 ซม. และได้ทานยาต่อเนื่อง อีก 4 เดือน
     ซีสต์ขนาดเล็กลง พร้อมกับตั้งครรภ์สมความปรารถนาและได้คลอดน้องอิ๊งค์เป็นที่เรียบร้อย
     (ตอนนี้น้อง 3 ขวบแล้ว) หลังคลอดน้องอิ๊งค์ก็ตรวจไม่พบซีสต์อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต และมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ
     แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณเจนจิรา ทองนารถ อายุ 37 ปี และคุณอภิชาติ เผ่าวณิชย์ อายุ 36 ปี ที่ได้คลอดน้องธันวา
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตรไม่นาน แต่ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาน้อยมาก
     แค่ 1-2 วัน ทั้งคู่ต้องการฟื้นฟูเตรียมร่างกายเพื่อให้ติดบุตรได้เร็วขึ้น หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และฝ่ายชายยังทานยาแคปซูลชุด
     ประหยัดต่ออีก 1 เดือน เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี และคุณอติ วงแหวน อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้อง อาคิล
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาว
     มาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง บางรอบ 40 กว่าวันมาครั้งหรือเดือนเว้นเดือน เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     แนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี และคุณสุพัฒชัย แสนสอาด อายุ 33 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องพาขวัญ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบปากมดลูกหนา
     และมีภาวะ PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอดเพื่อให้รอบเดือนมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณนงลักษณ์ แก้วทวี อายุ 35 ปี และคุณกล้าหาญ พิริยานิมิตร อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครปฐม
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ตรวจพบ ภาวะPCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) ต้องกินยาปรับฮอร์โมนถึงมีรอบเดือน
     พอหยุดทานก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด ต่อมาเดือนที่ 3-4 ปรับเป็นทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องนับตังค์ บุตรแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณน้ำอ้อย นามวิชา อายุ 35 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศสวีเดนที่ได้คลอดบุตรสาว
     เป็นที่เรียบร้อยสมความปรารถนา ก่อนจะมาทานยารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-3 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณเกศรา พานทอง อายุ 27 ปี และคุณธวัชชัย เก่งกล้า อายุ 32 ปี จากจังหวัดอ่างทอง
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก
     แต่ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ(เนื่องจากฉีดยาคุมเป็นเวลานาน)
     ประจำเดือนมาสั้นบ้างยาวบ้าง บางครั้งประจำเดือนไม่มาหลายๆเดือนติดต่อกัน
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุธาสินี เม่งหยู่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดสงขลาที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนผิดปกติ
     รอบเดือนยาวถึง 58 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่แท้งไปก่อนในช่วงแรก จึงกลับมาทานยารักษากับ
     คุณหมอหยงอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันตอนนี้อายุครรภ์
     ได้ 4 เดือนแล้วค่ะSmiley face
     คุณอาทิตยา ภู่สำลี อายุ 25 ปี และคุณมนัสวีย์ ยะรังวงษ์ อายุ 28 ปี ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบภาวะ PCOS ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ประจำเดือนไม่มา
     ต้องทานยาคุมจึงมีประจำเดือน(หยุดทานไม่มา) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณจิตรลดา ตรีมงคล อายุ 30 ปี และคุณธีรศักดิ์ ตรีมงคล อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้องเหนือ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อนทั้งคู่
     แต่ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนยาวถึง 38 วัน และบางเดือนก็ไม่มี
     รอบเดือนเลย รวมถึงปวดหลัง/สะโพกมากเวลามีประจำเดือน หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสิริณัฏฐ์ ว่าความ อายุ 43 ปี จากจังหวัดสระบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษามีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดหัวข้างเดียว ปวดปีกมดลูกก่อนมี
     ประจำเดือนและหลังมีประจำเดือน ปากช่องคลอดแห้ง ประจำเดือนมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 1 เดือน โดยทานยาชุดแนะนำ
     อาการปวดท้องประจำเดือน อาการปวดหัวข้างเดียว และอาการปวดปีกมดลูกก่อนมีประจำเดือน
     และหลังมีประจำเดือนข้างต้นหาย สีประจำเดือนดีขึ้นไม่มีกลิ่น ปากช่องคลอดไม่แห้งด้วยค่ะSmiley face
     คุณกนัฐยา รัตนะ อายุ 37 ปี และคุณประสิทธิ์ชัย สิงห์ธนะ อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดลูกแฝด
     น้องติณห์และน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตั้งต้นน้อย รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ เคยกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมกับทำ IUI เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณชญาดา มณีรัตนสุบรรณ(คุณวีสริตา โจมชู) อายุ 36 ปี จากจังหวัดสตูล​
     ที่ได้คลอดน้องโอโซน บุตรชายเรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ โดยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม.
     และเวลามีรอบเดือนจะปวดท้องประจำเดือนมาก (ต้องทานยาระงับปวดตลอด)
     จึงเข้ารับการฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้างอีกด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน
     เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่(ICSI)เพียงครั้งเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา(น้องโอโซนน้ำหนักคลอด 3,330 กรัม)Smiley face
     คุณสร้อยทอง ดวงแก้ว อายุ 39 ปีจากจังหวัดลำปาง ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยาเวลาประจำเดือนมาจะมีอาการปวดท้องเป็นอย่างมาก
     ทานยาแก้ปวดพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน อาการปวดหายค่ะ
Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 40 ปี และคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 40 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องณัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน เดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิง
     ทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ โดยวันนี้คุณแม่พาน้องณัชชามาให้
     คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและคุณแม่ยังแจ้งว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณจันทิมา สิงขร อายุ 34 ปี และคุณ Chu Chig Huang อายุ 32 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 เดือน 15 วัน) ก่อนหน้านี้แก้หมัน
     แล้วปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยแท้ง 1 ครั้ง โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดไมเกรน
     ร่วมด้วยรวมถึงปัญหาสุขภาพมือเท้าเย็น ตรวจพบปัญหามดลูกคว่ำ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการมือเท้าเย็นที่
     เป็นอยู่หายและได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วSmiley face
     คุณวีณา อาชีพโลหะ อายุ 34 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา ก่อนมาทานยาเวลาประจำเดือนมาจะมีอาการปวดท้องและปวดหลัง 1-2 วันทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนแรกทานยาต้มชุดแนะนำ
     พิเศษ เดือนที่ 2-3 ทานแคปซูลชุดเบสิก อาการปวดท้องและปวดหลังหาย

 Smiley face
     คุณชาลิสา ภู่มาก อายุ 27 ปี และคุณปรวัฒ พุทธบัลลัง อายุ 39 ปี จากจังหวัดปทุมธาณี
     ที่ได้คลอดน้องออกัส บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงไม่มีประจำเดือนมา
     นานเกือบ 4 ปี เนื่องจากฉีดยาคุมต่อเนื่อง 3 ปี และหลังหยุดฉีดยาคุม รอบเดือนก็ไม่มาตาม
     ปกติเคยรักษาด้วยการทานยาที่อื่นๆ มาหลายอย่างก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ประจำเดือนมาปกติ
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 27 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องตั๊กกี้บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่อง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณเกศทิพย์ เรืองทอง อายุ 32 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไว้วางใจ
     ให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก
     ปวดจนทำอะไรไม่ได้เลย ต้องทานยาแก้ปวดตลอด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดดีขึ้น
Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพรินตันท์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่รังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง วลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมดลูกด้านขวา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือน
     และปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อเนื่อง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วงSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 5 ปี ประจำเดือนผิดปกติ มาไม่สม่ำเสมอ
     บางเดือนไม่มา เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไม่ถึง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ

 Smiley face
     คุณนิศารัตน์ อินพรม อายุ 27 ปี และคุณเป้า คุชิตา อายุ 49 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ประจำเดือนผิดปกติ
     (3-4 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง) และทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมควมปรารถนา

 Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ เอี่ยมคำ อายุ 36 ปี และคุณอำพล หมั่นบำรุง อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้คลอดน้องมันปูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยผ่าตัดซีสต์ 3 ปีก่อน
     เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมาก ต้องทานยาระงับปวดตลอด จึงไปตรวจและพบว่า
     มีพังผืดและซีสต์ที่รังไข่ขนาด 6 ซม. (เคยผ่าตัดซีสต์มา 2-3 ปีก่อนแล้ว) แพทย์ระบุให้รักษา
     ด้วยการฉีดยาคุมหรือตัดรังไข่ซ้ายออก แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึงตัดสินใจมาทานยารักษา
     กับคุณหมอหยง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้องแบมแบมเป็นที่เรียบร้อย
     แล้วก่อนหน้านี้ทานยาคุมนาน 9 ปี เริ่มปล่อยมีบุตรมาได้ 1 ปี ประจำเดือนไม่มาเลย ตรวจพบ
     เป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณอังคณา วันรักชาติ อายุ 39 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมา
     ทานยารักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ บางเดือนมาแค่กระปิดกระปรอยหลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ประจำเดือนมาตามรอบปกติ

 Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่
     2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอด
     น้องณิชา บุตรคนแรกสำเร็จ จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2 รอบเดือนสั้นผิดปกติมีอาการปวดท้อง
     น้อยอย่างมาก ตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 2 ซม. และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีก 1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์บุตร
     คนที่ 2 สมปรารถนาา

 Smiley face
     คุณยุทธนา โถชัยคำ อายุ 33 ปี และคุณเย็นฤดี แก้วมะ อายุ 26 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ 6 เดือน)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีประจำเดือนมาไม่ปกติ (1 ปีมาแค่ 2 ครั้ง) ต้องทานยาปรับ
     ฮอร์โมนจึงมีรอบเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดย
     ฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษและชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา

 Smiley face
     คุณพิมพ์วลัญช์ พุทธิสาร อายุ 27 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน สำเร็จตั้งครรภ์และคลอด
     น้องออกัสบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองนาน 9 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เนื่องจากประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนขาดหลายเดือน ต้องกินยาคุมจึงมีรอบเดือน(หยุดทาน
     ไม่มา) และยังมีปัญหาสุขภาพมีสิวฮอร์โมน เล็บม่วงเวลาเจออากาศเย็น จึงกลับมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน รอบเดือนมาปกติ และ
     ติดบุตรตั้งครรภ์คนที่ 2 เช่นเดียวกับครั้งแรก

 Smiley face
     คุณพัชรประภา บุญมา อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยองที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแล
     รักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมาก ปวดจนทำงานไม่ได้เลย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     อาการปวดหาย

 Smiley face
     คุณขวัญ​ อายุ 39 ปี จากจังหวัดสตูล​ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาก่อนมา
     ทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนหนักมาก ต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน หลัง
     จากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 เดือน อาการปวด
     ประจำเดือนหาย

 Smiley face
     คุณวิทวัส คำคลัง อายุ 33 ปี และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จและคลอดน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อย
     แล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ)ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง 2
     มิลลิเมตร และรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์ม
     รูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จหลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดเดือนที่ 2
     ทานชุดเบสิก และเดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณสุรียา ดวงฤทัย อายุ 26 ปี จากจังหวัดระยองที่ได้คลอดน้องถิงถิง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขวา ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ รอบเดือนสั้นบ้างยาวบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณนารีรัตน์​ ศรี​เดช อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี​ ที่ได้คลอดน้องปลื้ม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเสมอ เคยรักษาด้วยการกระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้ง
     ครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกที่ทานยาเลยค่ะ

 Smiley face
     คุณฐาปนันท์ แก้วงาม อายุ 36 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาก่อนมาทานยาเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องทั้งวัน และตรวจไม่เจอไข่ตก หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ประจำเดือนหายตรวจเจอไข่ตกและมีมูกไข่ตกด้วยคะ

 Smiley face
     คุณรุจิรดา เตโช อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาก่อนมาทานยาคุณหมอหยงจะมีอาการปวดท้องน้อยจี๊ดๆ ช่วงก่อนระหว่างจะมีรอบ
     เดือนรวมถึงเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องน้อยตลอดและมีสิวขึ้นตลอด หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ร่างกายดีขึ้น สิวและ
     อาการปวดท้องน้อยต่างๆก็ดีขึ้น หายปวดค่ะ

 Smiley face
     คุณศิรินันท์ เงินยวง อายุ 25 ปี และคุณสามี อายุ 29 ปี จากจังหวัด
     มหาสารคามที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มา 3 ปี มีปัญหา
     ไข่ไม่ตก สาเหตุเนื่องจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ รอบเดือนมาไม่ปกติ(3 เดือนมาครั้ง) ต้องทาน
     ยาปรับฮอร์โมน จึงมีรอบเดือน และตรวจพบอุ้งเชิงกรานอักเสบ หลังจากมาทานยาสมุนไพรชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และอีก 2 เดือนทานชุด
     ประหยัดก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอ
     หยงแล้ว สำเร็จติดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ค่ะ

 Smiley face
     คุณพรภิรมย์ ทองเหลา อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากและมีอาการเวียนหัวจะ
     เป็นลมด้วย ต้องทานยาระงับปวดชนิดแรง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน อาการปวดดังกล่าวหาย

 Smiley face
     คุณมะเหมี่ยว อายุ 36 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา เวลาประจำเดือนจะมามีอาการปวดท้องน้อย หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     อาการดังกล่าวหายเป็นปกติ

 Smiley face
     คุณวัชรี สุขเกษม อายุ 35 ปี และคุณประสิทธิ์ พิมพ์ทอง อายุ 47 ปี ที่สำเร็จได้ตั้งครรภ์
     สมปรารถนาก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนยาวกว่าปกติ หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สำเร็จติดบุตร
     สมปรารถนา และยังช่วยให้ฝ่ายช่ายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วย

 Smiley face
     คุณณัฏฐิดา เพชรกุ้ง อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟอเรสต์ เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี แท้ง 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งไม่
     สำเร็จ ฝ่ายชายสเปิร์มวิ่งช้า ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอและมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือน ทุกเดือนต้องทานยาระงับปวดเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณ
     หมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัดเดือนที่ 2-3 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณแสงระวี เดชบุญทวีสุข อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายหญิงมีการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จและตรวจไม่พบ
     สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่งก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณศรัญญา​ ตันติสัตยา​นนท์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาก่อนมาทานยารักษา เป็น PCOS ประจำเดือนไม่มาเลย ถ้าไม่ทานยาคุมปรับฮอร์โมน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 14 วัน
     ประจำเดือนมาปกติและร่างกายก็ดีขึ้นมากอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณศิรินันท์ แดนดี อายุ 25 ปี จากจังหวัดระยองด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องสกิวเป็นที่เรียบร้อย
     เเล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทาน ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือนเมื่อปี 58 แล้วหยุดพักไป และกลับมาทานยาอีก ครั้งปี 59 ได้ปรับยา
     เป็นแคปซูลชุดแนะนำไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณสุพรรษา เบญจาทิกุล อายุ 28 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ คลอดน้องเหมยเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีครึ่ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     และมดลูกคว่ำ รวมถึงมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ บางครั้งประจำเดือน
     ไม่มา 2-3 เดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุด
      แนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณทรรศวรรณ เสนเอียด อายุ 29 ปี จากจังหวัดกระบี่ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เป็นเนื้องอกในมดลูกขนาด 7-8 ซม และประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมามากผิดปกติ ต่อมาเป็นเดือนเว้นเดือนหลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 


Smiley face    คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
   ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอหยง
   ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
   มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ จะทำอิ๊กซี่(ICSI) ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย หลังจาก
   มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
   ตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร อายุ 36 ปี และคุณนิรันดร์ ศรีมา อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องอิ๊งซึ่งปัจจุบันอายุ 6 ขวบ และน้องไตเติ้ล อายุ 4 ขวบ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     รอบเดือนมา ไม่ตรง มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด
     ทานยังไม่หมดก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ๊งบุตรคนแรก และปล่อยให้มีน้องคนที่ 2 ต่อ
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์สมบูรณ์ แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว

 Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 40 ปี และคุณสายัณห์
     ยันตะบุตร อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ที
     ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมนแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน
     โดยปรับมาทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ทานชุดพิเศษต่อเนื่องอีก 3 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมบูรณ์และได้น้องพัฒน์สมความปรารถนาเลยค่ะSmiley face
      คุณจันทราทิพย์ ถอยกระโทก อายุ 26 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนทุก
     เดือนปวดบีบจนต้องนอนคดตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนหาย

 Smiley face
     คุณชาลิสา ภู่มาก อายุ 27 ปี
     จากจังหวัดปทุมธาณี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เคยฉีดยาคุม
     ทำให้ประจำเดือนไม่มานานถึง 3 ปี หลังจากหยุดฉีดยาคุมมาเกือบ 1 ปี
     ประจำเดือนก็ยังไม่มา เคยทานยารักษามาหลายอย่างก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ประจำเดือนมาปกติ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
      คุณวรรณวิสา ศรีศิริภิญโญ อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือน ปวดมากจนทำงานไม่ได้ ต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนหายSmiley face
     คุณวี​ส​ริ​ตา​ โจม​ชู อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดสตูล​ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม.
     เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก จึงไปฉีดสีดูพบว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ
     แล้วไปทำอิ๊กซี่(ICSI)ร่วมเพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี จากจังหวัดสตูล
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนยาวมาไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณจิตรลดา ตรีมงคล อายุ 30 ปี และคุณธีรศักดิ์ ตรีมงคล อายุ 30 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ไม่เคยตรวจรักษามาก่อนทั้งคู่ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1
     เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
      คุณอัชฎาภรณ์ ฟูแสง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา
     มีอาการปวดท้องประจำเดือน ตรวจพบเป็นซีสต์และพังผืด
     เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุม ทำให้ไม่มีประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ซีสต์และพังผืดไม่โตขึ้น ประจำเดือนมาปกติ อาการปวดประจำเดือนก็หายค่ะSmiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา อายุ 34 ปี จากจังหวัดแพร่ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จได้ไข่แค่ 1 ใบ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยเองมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวถึง 45-50 วัน และยังพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 3 ซม.
     จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
      คุณญาณิดา สถาปนิกานนท์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนหน้ามาทานยารักษา ประจำเดือนไม่มาเลย เป็น PCOS
     ต้องกินยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ประจำเดือนมาปกติ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆวันนี้นะคะSmiley face
      คุณชุติมา ไกรพึ่งดี อายุ 27 ปีจากจังหวัดอยุธยา​ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากทุกเดือน และทุกเดือนต้องทานยาแก้ปวด
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น หายปวดประจำเดือนSmiley face
     คุณวราชล ขวัญคุม อายุ 40 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องอิง(คนโตอายุ 4 ขวบ) และน้องเนลล์(คนเล็กอายุ 10 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังแท้งประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองแต่แท้งไปก่อน และไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งติดแต่ก็แท้งอีก
     โดยตอนทานยากระตุ้นไข่มีปัญหาไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเนลล์ บุตรคนที่2 สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจุฑามาศ สมศรี อายุ 29 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ทุกเดือน และต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ประจำเดือนหาย


Smiley face
     คุณอุมาพร แร่ทอง อายุ 31 ปี และคุณธีรยุทธ ชาระมาตย์ อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกศทิพย์ เรืองทอง อายุ 32 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนมาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ตรวจพบ
     เป็นพังผืดหนา 3 ซม. เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก ปวดจนทำอะไรไม่ได้เลย
     ต้องทานยาแก้ปวดตลอด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และอาการปวดประจำเดือนก็ดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา อายุ 36 ปี และคุณปรเมธ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบปี
     แต่ฝ่ายหญิงมีภาวะ PCOS ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง)
     และเวลาประจำเดือนมาก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 1 ปีกว่ายังไม่ติดบุตร จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกครั้งเช่นเดียวกันท้องแรกค่ะ


Smiley face
     คุณมัทนา คำแดง 27 ปี จากอุบลราชธานี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือน
     ต้องทานยาระงับปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนหาย


Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 38 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด
     อายุ 37 ปี จากภูเก็ต ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์)
     3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุมเพื่อให้ซีสต์ยุบ
     แต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานยาชุดมาตรฐานยัง
     ไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณสุทิสา มหาทรัพย์สกุล อายุ 33 ปี จากระยอง ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ ก่อนมาทานยารักษากับคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงเป็นภูมิแพ้จากกรรมพันธุ์ มีน้ำมูกและคัดจมูกเป็นประจำ และยังมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนมากทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยง อาการดังกล่าวดีขึ้นมาก แทบไม่มีอาการคัดจมูกและ
     ไม่มีน้ำมูกเลย และอาการปวดก็ลดน้อยลงมากด้วย


Smiley face
     คุณปรารถนา สุทธิศิลป์ อายุ 32 ปี และคุณระพีพงษ์ พุ่มน้อย อายุ 49 ปี
     จากจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการปวดหลัง
     และปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรทิพย์ ไชยเภรี อายุ 31 ปีจากกรุงเทพฯ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา ประจำเดือนมาไม่ปกติ ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์
     ในรังไข่ 2 ข้าง ขนาด 6.7 ซ.ม.และ 5.6 ซ.ม หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง แล้วกลับไปตรวจอีกครั้ง ช็อกโกแลต
     ซีสต์ขนาด 6.7 ซ.ม. ยุบหายไป และอีกข้างขนาด 5.6 ซ.ม.ก็ยุบลง
     เหลือ 2 ซ.ม. และรอบเดือนยังมาตามปกติด้วย


Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 28 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 26 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฟังคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง
     5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     พิเศษของคุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือน
     มาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ


Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ กันทะวงศ์ อายุ 32 ปี และคุณธัชชัย กันทะวงศ์ อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนผิดปกติ รอบเดือนยาวกว่าปกติ บางเดือนก็ไม่มีประจำเดือนเลย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอล บุตรคนแรกสมปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 39 ปีและคุณสายัณห์ ยันตะบุตร อายุ 39 ปี จากกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมน
     แต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน โดยปรับมา
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน แคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือน และยาต้มชุดพิเศษอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรพรรณ รักษาพันธ์ อายุ 32 ปี และคุณอาทิตย์ ทองคำ อายุ 31 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     ที่ไหน ฝ่ายหญิงรอบเดือนยาวผิดปกติ (ประมาณ 40-45 วัน/ครั้ง เป็นแบบเดือนเว้นเดือน)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณขัตติยา ศรีจันทวงษ์ อายุ 27 ปี จากเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ปากมดลูกหนา และมีภาวะ PCOS
     มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ รอบเดือนไม่มาต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิชชา จิรบวรสิน อายุ 32 ปี จากชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างหนักต้องใช้ถุงน้ำร้อน
     ประคบวันละ 2-3 รอบ และมีอาการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆ เวลาปวดต้องทาน
     ยาระงับปวดทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนและปวดหัวไมเกรน
     ดีขึ้นมาก


Smiley face
     คุณพัชราพรรณ สีแดด อายุ 33 ปี สมุทรปราการ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนและต้องทานยา
     แก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนหาย


Smiley face
     คุณนูรีซะห์ กาเกาะ อายุ 29 ปีจากจังหวัดยะลา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาไม่ถึง 1 ปี แต่เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน
     2 ครั้งและได้ตัดรังไข่ด้านขวาออก ส่วนรังไข่ด้านซ้ายตรวจพบ ซีสต์ขนาด
     3 ซม. และ 4 ซม. เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการฉีดยาคุมแต่ทำให้
     ประจำเดือนมาผิดปกติ มีประจำเดือนกะปริดกะปรอยเกือบทุกวันนานถึง 10 เดือน
     (ทานยาปรับฮอร์โมนแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 34 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 34 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องต้นบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่ไม่ตก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยให้
     ฝ่ายชายร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยไม่เพลียง่าย และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
     หลังช้าลงด้วย


Smiley face
     คุณรักตาภา ระมาศจาย อายุ 39 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องมากิเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องมากิอายุได้ 4 ขวบกว่าแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ และเดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนก็ไม่มา ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ เคยฉีดน้ำเชื้อ
     IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เดือนที่ 2-4
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาช่วย
     ลดอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 52 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปิ่นเงิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชาย
     หายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชาย
     ทานยาเพียง 3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณรัตนา แก้วพุฒตาล 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน เวลาเป็นรอบเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรณีย์ อ่อนประเสริฐ อายุ 28 ปี จากจังหวัดสงขลา ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนไม่มา
     ตรวจพบเป็น PCOS ต้องทานยาปรับฮอร์โมนประจำเดือนถึงจะมา พอหยุดทานยา
     ประจำเดือนก็ไม่มา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรณัน ม่วงจีน อายุ 28 ปีจากจังหวัดราชบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนและต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     อาการปวดประจำเดือนหาย


Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 35 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องโมบายบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา และระหว่าง
     ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณนรีรัตน์ ทองสกุล อายุ 26 ปี และคุณณรงค์ หมาดรา อายุ 29 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องนัดวีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี รอบเดือน
     มาไม่ปกติ เป็นเดือนเว้นเดือน เคยทานยารักษาจากที่อื่นมาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเสาวณีย์ นุชเปล่ง อายุ 37 ปี และคุณรัตนพันธ์ ยิ้มกล่ำ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือน
     มาผิดปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ โดยก่อนนี้เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่รังไข่จึงทำให้รังไข่ด้านนั้นไม่ผลิตไข่ และยังมีซีสต์ที่มดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด แล้วหยุดทานไปเกือบปีก่อนที่เดือนที่ 3-6 ฝ่ายหญิงปรับทาน
     ชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษา
     สำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     7 ซม. ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย ไข่คุณภาพไม่ดี
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทาน
     แคปซูลชุดเข้มข้น เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือนไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้ บุตรคนแรกไปแล้วก่อนหน้านี้
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณสุรียา ดวงฤทัย อายุ 25 ปี จากระยองที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ขวา ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนสั้นบ้างยาวบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกัณฐมณี ละทะโล อายุ 31 ปี จากสกลนคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบพังผืดที่ปีกมดลูก และมีภาวะ PCOS
     ฮอร์โมนเพศชายสูง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่สม่ำเสมอยาว 35-50 วัน
     บางเดือนมาเร็วห่างเพียง 14 วัน เคยใช้ยาปรับฮอร์โมนและยาคุมแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ได้คลอดน้องออดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอดน้องตั้งใจสมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือนก็มาตามปกติและ
     เดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพุทธวดี ปานน้อย อายุ 25 ปี และคุณดนัย ฤทธิเดช อายุ 22 ปี
     จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการต่อมบาร์โธลินบวมอักเสบ และรอบเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงกันเลยในแต่ละรอบ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปนัดดา มินานันท์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือนไม่มาเลย
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเท่านั้นจึงมีประจำเดือนมา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 34 ปี และคุณชากร ดิษฐกิจ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องมิลินท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ซม. ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย คุณภาพไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2
     ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     และยังได้เพศหญิงตรงตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรให้ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย


Smiley face
     คุณนิภาภัทร แก้วเกษม อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน หลังการผ่าตัดรอบเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้มีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุทธิภรณ์  ใจห่วง อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมาก ปวดทุกเดือน จนต้อง
     ทานยาระงับปวด และยังมีประจำเดือนมาน้อยมากทั้งปริมาณและจำนวนวัน(มา1วันเท่านั้น)
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น ไม่ปวด และประจำเดือนมาตามปกติตั้งแต่หลังจากทานยาเดือนแรก


Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 37 ปีและคุณชัชนันท์ บุญสมศรี จากระยอง ได้คลอดน้องมีตัง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องมีตัง อายุ 4 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเลื่อนเป็นอาทิตย์ บางครั้งเลื่อนเป็นเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้พาน้องมีตังมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก
     และยังมารับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรอีกคนด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณสายสุนีย์  พรมขาว อายุ 39 ปี จากจังหวัดตากที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือนมาก จนต้องทานยาระงับปวดทุกเดือน
     และเวลามีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเจ็บท้องน้อยมากร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดต่างๆก็หาย ไม่ปวดเลยค่ะ


Smiley face
     คุณพิริยา เฉียบแหลม อายุ 28 ปี และคุณเสกสรร ทองอินทร์ อายุ 28 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ 2-3 ปีแล้ว มีรอบเดือนยาว หลายครั้งประจำเดือนไม่มา ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ไข่ไม่โต(คาดว่าเป็น PCOS) เคยทานยาและฉีดกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจุฑาภรณ์ เอี่ยมคำ อายุ 35 ปี และคุณอำพล หมั่นบำรุง อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยผ่าตัดซีสต์
     3 ปีก่อน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมาก ต้องทานยาระงับปวดตลอด จึงไปตรวจ
     และพบว่า มีพังผืดและซีสต์ที่รังไข่ขนาด 6 ซม.(เคยผ่าตัดซีสต์มา 2-3 ปีก่อนแล้ว)
     แพทย์ระบุให้รักษาด้วยการฉีดยาคุมหรือตัดรังไข่ซ้ายออก แต่เนื่องจากต้องการมีบุตรจึง
     ตัดสินใจมาทานยารักษากับคุณหมอหยง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชนิตาภรณ์ ยาสซีน อายุ 62 ปี และคุณฮัสซัน อาลี อายุ 55 ปี จากสระบุรี ได้คลอด
     น้องเฮง เฮง บุตรคนแรก และน้องซาร่า จาน่า(แฝด) บุตรคนที่ 2และ3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนผิดปกติ 2-3 เดือน
     จึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดพิเศษ และเดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุด The best เนื่องจาก
     ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติได้ จึงทานยาของหมอหยงแล้วรักษาร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกได้บุตรชาย ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ
     และครั้งที่ 2 ได้แฝดหญิงเกือบขวบแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณเชิญพิษณ์ พุทธก้อม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง และเคยแท้งบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณตรีทิพย์นิภา เที่ยงวงศ์ อายุ 29 ปี จากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ขาดนานกว่า 3 เดือน
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมน รอบเดือนถึงจะมา พอหยุดทานรอบเดือนก็ไม่มา และจะมี
     อาการปวดท้องน้อยก่อนมีรอบเดือน 1-2 สัปดาห์ร่วมด้วย หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยารอบเดือนมาปกติ ตรงสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนแรก
     ที่ทานยา รวมถึงอาการปวดท้องน้อยก็หายไม่ปวดอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณฐิติมา แสงรักษา อายุ 36 ปี จากสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันน้องอายุ 4 ปี ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมี
     บุตรมา 2 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน แต่รอบเดือนมา
     ไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     วันนี้ได้พาน้องธามมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณกมลชนก รัตนทารถ อายุ 30 ปีและคุณณัฐกฤต พันธุ์ปกรณ์ อายุ 33 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบมีพังผืด โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนต้องทานยา
     ระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรกทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคุณชญานี หาญชาญสิริ ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จ
     ไปก่อนหน้านี้ โดยระหว่างทานยาคนไข้แจ้งเพิ่มเติมว่า ช่วยให้สมรรถภาพ
     ทางเพศดีขึ้นอีกด้วย รวมถึงปัญหาสุขภาพด้านการขับถ่ายก็ดีขึ้นเช่นกัน
     ไม่ขับถ่ายเป็นเลือดแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 26 ปี และคุณนพดล สิงหพันธ์ 32 ปี จากบุรีรัมย์
     ได้คลอดน้องแสตมป์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 15 วัน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องสตังค์
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณชฎามาศ ทองเนื้อห้า อายุ 29 ปี และคุณทรงวุฒิ เกตุแก้ว อายุ 30 ปี
     จากชุมพร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบเป็นเบาหวาน
     รักษาด้วยการฉีดอินซูลินวันละ 3 รอบ และมีอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มาช้าบ้างเร็วบ้างทำให้นับวันไข่ตกได้ยาก รวมถึงมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ค่อนข้างมาก โดยต้องทานยาระงับปวดช่วยเป็นประจำ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดและยาแคปซูลรักษาเบาหวานของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน และในเดือนที่ 5 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ช่วงที่ทานยารักษาเบาหวาน ค่าน้ำตาลก็ลดลง
     โดยไม่ต้องฉีดอินซูลินอีกด้วยค่ะ และยังช่วยให้ประจำเดือนแต่ละรอบมาตรง
     มากขึ้น รวมถึงหายจากอาการปวดข้างต้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย ชาวโพสะ อายุ 26 ปี และคุณพีรพันธุ์ พงษ์สถิตย์ อายุ 59 ปี จากอ่างทอง
     ได้คลอดน้องพีรดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ไม่มาบ่อยครั้ง ฝ่ายชายสเปิร์มมีปริมาณน้อย เคยทานยามาหลายอย่างแต่ก็ไม่
     สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกมลวรรณ อู่ฉาย อายุ 25 ปี และคุณศราวุธ อู่ฉาย อายุ 25 ปี จากสุราษฎร์ธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยอย่างมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิชญาดา ขันหลวง อายุ 35 ปี และคุณภิญโญ วงศสุวรรณ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวด
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสมคิด พูลสาริกิจ อายุ 35 ปี คุณอนุรักษ์ คงเกาะ อายุ 37 ปี จากอุทัยธานี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ตรวจพบ ซีสต์ขนาด 4 ซม. และประจำเดือนมาไม่ปกติ โดย 3-4 เดือน
     จึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     12 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิกสลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     และในเดือนที่ 7-8 ให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้
     โดยระหว่างการรักษาสามารถปรับให้ระบบประจำเดือนฝ่ายหญิงมาตามปกติ
     ทุกเดือนอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ คูหาทอง อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ ยังตรวจพบมดลูกต่ำและมีพังผืดด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน แต่หยุดไป 6 เดือน แล้วจึง
     กลับมาทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยได้แจ้งว่าระหว่างการทานยาในครั้งแรกช่วยให้ประจำเดือน
     มาตามปกติและพังผืดหายอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณสุพรรษา เบญจาทิกุล อายุ 27 ปี จากอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวผิดปกติ
     บางครั้งประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือน เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ ตรวจพบ
     มดลูกคว่ำและท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา


Smiley face
     ​คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 38 ปี จากระยอง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรง รอบเดือนเลทไปเป็นอาทิตย์ บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องมีตังค์ บุตรชายคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยา
     กับคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานเป็นยาแคปซูลชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิลัยลักษ์ พรมดี อายุ 25 ปี จากกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า มีรอบเดือนยาวผิดปกติ บางเดือนประจำเดือน
     ขาดไม่มา ตรวจพบ ไข่ไม่ตก เคยทานยาจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณขนิษฐา จำปางาม อายุ 38 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนมาทานยารักษา มีอาการปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     อาการปวดท้องประจำเดือนหาย ไม่มีอาการปวดเลยค่ะ


Smiley face
     ​คุณปรางฤทัย เจริญฤทธิ์ อายุ 31 ปี และคุณวิโรจน์ ลัคนาวงศ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้คลอดน้องอลิสเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมาปีกว่า เคยผ่าตัดซีสต์
     ที่ปีกมดลูกข้างขวามาได้เกือบปี แต่หลังจากกลับไปตรวจซ้ำพบ ซีสต์ขนาด 2 ซม.
     อีกเช่นเดิม โดยจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วยและต้องทานยาระงับปวดช่วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยทานเป็นชุดแนะนำและชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและ
     ได้คลอดน้องอลิสอย่างสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะ


Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูก
     ก่อนจะเข้าผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด
     และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรรณพร ศรีแก้ว อายุ 34 ปี และคุณภัทรภณ ศรีแก้ว อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องลูกหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และได้ติดต่อคุณหมอหยงเพื่อแจ้งข่าวดี ปัจจุบัน
     น้องลูกหมีอายุได้ 3 ขวบแล้ว


Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ กันทะวงศ์ อายุ 31 ปี และคุณธัชชัย กันทะวงศ์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องพอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวกว่าปกติ บางเดือนก็ไม่มีประจำเดือนเลย หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปุญญิศา พันธิทักษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย พันธิทักษ์ อายุ 40 ปี จากอุบลราชธานี
     ที่ได้คลอดน้องอาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนไม่ตรงและมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลว
     และเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บ
     แผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง
     3 เดือนและฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณฟาง อายุ 26 ปี จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ประจำเดือนผิดปกติ(ประจำเดือนไม่มาเลย) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยหลังจากทานยาไปแค่ 1 เดือนแรก ประจำเดือน
     ก็มาตามปกติและเดือนถัดมา ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปรารถนา สุทธิศิลป์ อายุ 31 ปี และคุณระพีพงษ์ พุ่มน้อย อายุ 48 ปี จากกาญจนบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     มีอาการปวดหลังและปวดท้องประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชญาภา นิลช่วย อายุ 39 ปี และคุณอิทธิกร พงศ์พิทักษ์ อายุ 40 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ มาช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตัวสเปิร์มวิ่งช้า มีตัววิ่งเพียง 20%
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนมารับยาของเดือนที่ 3 คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้ว
     แจ้งคนไข้ว่าตัวอ่อนกำลังฝังตัว หลังจากรับยาไปทานอีกต่อ 2 สัปดาห์ ก็มาแจ้งข่าวดีกับ
     คุณหมอหยงพร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณสุรีย์ ชัยรัตน์ศิริกุล อายุ 47 ปีจากจังหวัดสงขลาด้วยนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ ก่อนมาทานยารักษามีอาการปวดท้องเหมือนจะเป็นประจำเดือน
     แต่ไม่มีประจำเดือนมานานถึง 6 เดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน อาการปวดท้องหาย ประจำเดือนมาปกติ


Smiley face
     คุณปิยะวรรณ พิทักษา อายุ 31 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ซึ่งปัจจุบันอายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบไทรอยด์เป็นพิษ
     และมีซีสต์ขนาด 2 ซม. โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน และทานยารักษาไทรอยด์
     อีก 1 เดือนแล้วหยุดทานไป แต่ยังคงให้ความไว้วางใจในการรักษาของคุณหมอหยง จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังแจ้งอีกด้วยว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ทานยาช่วยให้อาการปวดท้องประจำเดือนดีขึ้นมาก
     ไม่มีอาการปวดท้องอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอมรา ขุนทอง อายุ 36 ปี และคุณวรากรณ์ สืบรอง อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องโซนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร่วมด้วยในบางครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามน้องที่รู้จักได้แนะนำ
     มาและรักษาจนสำเร็จตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว


Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ มีรอบเดือนยาวกว่าปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง ปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง เพื่อบำรุงให้ลูกน้อย
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณชญานิศา อินเลิศ อายุ 38 ปี และคุณภูดิศ อรรถไชยวุฒิ อายุ 35 ปี จากอุบลราชธานี
     ได้คลอดน้องเฌอแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตร แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือน
     ยาวกว่าปกติ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพลอยประภัสร์ พลรักเขตต์ อายุ 37 ปี และคุณณัฐพล เพชรขำ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยเข้าผ่าตัด
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา หลังจากการผ่าตัดประจำเดือนมาไม่ปกติ และมีอาการเจ็บเสียด
     ที่รังไข่ข้างขวา ร้าวลงเอวและเข่า ตรวจซ้ำพบ ถุงซีสต์อีก 2-3 ถุง ขนาด 2 ซม. ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่า สเปิร์มเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี(วิ่งๆหยุดๆ) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้ง
     3 เดือน ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณบงกช เวสารัชกิตติ อายุ 32 ปี และคุณวรานนท์ ล้วนใจบุญธรรม อายุ 32 ปี
     จากนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษากับ
     คุณหมอหยง ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ บางเดือนมา
     บางเดือนไม่มา รอบเดือนยาว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกชกร พิมพา อายุ 28 ปี จากกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษา ก่อนเป็นประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องกับปวดหลังมาก และยิ่งช่วง
     วันแรกของรอบเดือนจะปวดจนไม่สามารถทำอะไรได้เลย ต้องนอนพัก
     หลังจากมาทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน อาการปวดท้องและปวดหลังหาย
     ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณชฎามาศ ทองเนื้อห้า อายุ 27 ปี จากชุมพร ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ และยังมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมาก ต้องการ
     ทาน ยาระงับปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     อาการดังกล่าวดีขึ้นมาก ประจำเดือนมาตรง และไม่ปวดประจำเดือนอีก


Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ​
     ได้คลอดบุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเวลาประจำเดือนมา
     ก็จะมีอาการปวดหัวไมเกรนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     และแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา อีกทั้งอาการปวดไมเกรนก็ดีขึ้นอย่างมากอีกด้วย วันนี้ได้
     พาน้องมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาสมุนไพรจีนเพื่อ
     เตรียมตัวมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ - คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา
     น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น
     ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือนและ
     ฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังช่วยลด
     อาการปวดท้องประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วย


Smiley face
     คุณพราวนภา จากกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนมาทานยามีอาการปวดหลังและปวดประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง อาการดังกล่าวดีขึ้น


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์-คุณพูลทรัพย์ ตาแก้ว อายุ 51 ปี จากกรุงเทพฯได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษา ฝ่ายชายผ่าตัดแก้หมันมา น้ำเชื้อเหลวและเจ็บแผลมาก
     ส่วนฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง ฝ่ายชายหายเจ็บแผลผ่าตัด
     น้ำเชื้อก็ข้นขึ้น ตรวจน้ำเชื้อได้ถึง 50 ล้านตัว โดยรวมแล้วฝ่ายชายทานยาเพียง 3 เดือน
     และฝ่ายหญิงทานร่วม 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังช่วยลดอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนดังกล่าวของฝ่ายหญิงให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอัมพิกา ศรสีดา อายุ 33 ปี จากแพร่ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยเองมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาวถึง 45-50 วัน และยังพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 3 ซม.
     จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกรรณิกา สมพงษ์ อายุ 33 ปี และคุณเอกชัย โลหิตหาญ อายุ 33 ปี จากสมุทรสาคร
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชฏาภรณ์ บุญเชียง อายุ 26 ปี จากนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะมาทานยารักษา เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     อาการปวดประจำเดือนหาย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 37 ปีและคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องนัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     เดือนที่ 1 หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น
     ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่


Smiley face
     คุณอภิญญา ว่องไว อายุ 25 ปี และ คุณแบงค์ แป้นสดใส อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ที่ไหนมาก่อน เคยแต่ทานยาบำรุงทั่วไปแต่ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาเร็ว
     บ้างช้าบ้าง บางเดือนก็ไม่มา หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัทธ์ธีรา พรหมบุตร อายุ 34 ปี และคุณสุวิทย์ กระจ่างจิต อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ัตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกสมความปรารถนา
     และระหว่างทานยาช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวดีขึ้นมาก ปวดน้อยลง ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณธิดา มิชีเล็ท อายุ 48 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ปัญหาสุขภาพ ก่อนมาทานยารักษา มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ
     ผมร่วง มีสิวฝ้า และไม่มีเรี่ยวแรง ลักษณะคล้ายเข้าสู่วัยทอง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป อาการดังกล่าวดีขึ้นมากค่ะ


Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ (2-6 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง)
     ตรวจพบมีถุงน้ำในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็นภาวะ PCOS และไม่สามารถรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อได้
     เนื่องจากกระตุ้นไข่ แล้วแต่ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องปันดาและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรง


Smiley face
     คุณสุกัญญา ดาหา อายุ 31 ปี และคุณพงศกร ดาหา อายุ 29 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ได้คลอดน้องไอรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ประจำเดือนมาน้อยและมาไม่ตรงกัน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง และตรวจพบ
     ไข่ไม่โต เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     อย่างมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนารีรัตน์ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปี และคุณวัชระ วงศ์ภาดี อายุ 35 ปีจากจังหวัดน่าน ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมี
     ปริมาณน้อย ฝ่ายหญิงเวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือน เคยทานยากระตุ้น
     ไข่ตก 2 ครั้งและเคยเข้ารับการทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามธรรมชาติ โดยก่อนจะตั้งครรภ์อาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงอีกด้วย


Smiley face
     คุณกัญญาภรณ์ เจริญพร อายุ 32 ปี และคุณอุดมศักดิ์ รูปกลม อายุ 35 ปี จากกาญจนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง
     เคยท้องลม 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม จึงหยุดพักทานยาแล้ว
     ปล่อยมีบุตรเองอีก 2 ปีกว่า แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ให้ฝ่ายชายทานยาร่วมด้วย ทั้งคู่มาทานชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้ว ตรวจพบหัวใจและแข็งแรงปกติค่ะ


Smiley face
     คุณสมลักษณ์ นาบำรุง อายุ 34ปี และคุณกิตติ มานะศิริวัลลภ อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบเป็น
     ช็อกโกแลตซีสต์ ขนาด 3.9 ซม. เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องอย่างมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมนัสนันท์ เจ๊ะแม็ง อายุ 48 ปี และสามี Choi Chun Ho ชาวสิงคโปร์ อายุ 30 ปี จากสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องและปวดมดลูกอย่างมาก และเคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธัญสุดา ตันวิวัฒน์สกูล อายุ 25 ปี และคุณสมโภช ฝนชุ่มฉ่ำ อายุ 25 ปี
     จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ประจำเดือนมาไม่ปกติและไข่ไม่ตก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 ปรับมาทานชุดแนะนำ ทานยัง
     ไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชฎาพร ไทรแก้ว อายุ 27 ปี และคุณธันยบูรณ์ จิรวรรณธร อายุ 25 ปีจากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบเป็น PCOS มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ ประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้องทานยาปรับ
     ฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาเท่านั้น และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกถึง 5 เดือนแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน และเดือนที่ 4 ทานเป็นแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยตั้งแต่
     ทานยา เดือนแรกก็ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติหลังจากที่ไม่มาถึง 1 ปีกว่าค่ะ


Smiley face
     คุณพรนภา ศรีสร้างคอม อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ(2 เดือนมีประจำเดือน 1 ครั้ง) หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 30 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณพัชริดา หนองใหญ่ อายุ 38 ปี จากราชบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาจะมีอาการมดลูกอักเสบบ่อยๆ เวลาประจำเดือนมาก็
     ปวดท้องมาก ประจำเดือนมากะปริบกะปรอย มีตกขาวเยอะและปากมดลูกก็แห้ง
     แทบจะไม่มีอาการ อาการมดลูกอักเสบก็น้อยลง ปากมดลูกไม่แห้งแล้ว ไปตรวจ
     อัลตราซาวน์มาแพทย์แจ้งว่า มดลูกสะอาด ขนาดมดลูกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     ไข่ที่มี ก็เยอะ ขนาดไข่ก็สวย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 37 ปี และสามีชาวสิงคโปร์ จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องมัสรินทร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติและมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และตัวยายังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอีกด้วย


Smiley face
     คุณยิ่งหลวง ณัทคุณดำรงค์ อายุ 33 ปี และคุณธนภณ ณัทคุณดำรงค์ อายุ 34 ปี
     จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องก้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีน้ำหนักตัวมาก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องและปวดไมเกรนร่วมด้วย เคยทานยาจีน
     จากที่อื่น 4 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 23 ปี และคุณวรยุธ ช่างปั้น อายุ 25 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องณิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 36 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด อายุ 35 ปี จากภูเก็ต
     ได้คลอดน้องเพียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์) 3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุม
     เพื่อให้ซีสต์ยุบแต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง
     และเดือนที่ 3 หญิงทานยาชุดมาตรฐานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 34 ปี จากขอนแก่น ได้คลอดน้องปันปันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างขวาอุดตัน และเวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องต้องทานยาระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และระหว่างที่ทานยาก่อนจะ
     ตั้งครรภ์ยังช่วยให้อาการปวดท้องดังกล่าวหายอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณเกศรา แสนเสนา อายุ 45 ปีจากนครปฐม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องทรมานมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 10 กว่าวัน
     อาการปวดประจำเดือนหาย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ววันนี้


Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณฐานิสา พึ่งสุภา อายุ 36 ปี และคุณธวัชชัย กล่อมสุนทร อายุ 24 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ บางครั้ง 4-5 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ทันหมดชุดแรก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องออสตินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณสุภัสสร ดอกดวง อายุ 37 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ ซีสต์ในรังไข่ขนาด 4-5 ซม. เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องน้อย
     และปวดหลังร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรปภา อ่อนตานา อายุ 34 ปี จากลำพูน ได้คลอดน้องน้ำน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์จึงได้ตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     ส่วนข้างขวาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยา
     ระงับปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดา เฉลิมแสน อายุ 36 ปีจากร้อยเอ็ด ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก ปวดจนหน้าซีด
     ทรมานมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     อาการปวดดังกล่าวหาย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณอุไร พันธ์จันทร์ อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องปีใหม่ บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ และหลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณลัดดาวัลย์ ปริสุธรรม อายุ 25 ปี และคุณสัญญา ทาบุญ อายุ 28 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเกล้าอายุได้เกือบ 2 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้
     มาแบบกะปริดกะปรอย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือนแล้วหยุดทานยาไปประมาณ 1 ปี ก่อนจะกลับมาทานยาอีกครั้ง
     โดยปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดาพร สำราญเนตร อายุ 34 ปี จากบุรีรัมย์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือนจะมีอาการ
     ปวดท้องมาก ปวดจนแทบเดินไม่ได้ หลังจากมาทานยาไปเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ดีขึ้นมาก ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้คลอดน้องเบลบุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยฉีด
     น้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกไปก่อน
     หน้านี้เรียบร้อยแล้ว และอยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้
     ทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเบล
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อ
     บำรุงน้ำนมและบำรุงร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 36 ปีจากสุรินทร์ ได้คลอดน้องปลื้มและน้องปลาย(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรง เวลามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วย
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ร่วมกับทำ IUI อีกครั้งก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติต้องทานยาปรับฮอร์โมน หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทินกร นิวันติ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอด
     น้องอินทัชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง และประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่
     อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง
     2 เดือนรวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และ
     อาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก


Smiley face
     คุณจุฑามาศ หลักเพ็ชร อายุ 34 ปีและคุณนิรันดร์ ศรีมา อายุ 34 ปีจากปราจีนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอิ๊งซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ขวบ 7 เดือนและน้องไตเติ้ล อายุ 1 ขวบ 10 เดือน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     รอบเดือนมาไม่ตรง มาเร็วบ้าง ช้าบ้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ๊งบุตรคนแรก และปล่อย
     ให้มีน้องคนที่ 2 ต่อ ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณกันจนา คำไคล้ อายุ 29 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องกันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะรักษากับคุณหมอหยง เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงตัดปีกมดลูกข้างขวาออก
     1 ข้าง มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเคยฉีดยาคุมมาก่อน และตรวจพบ
     เป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ซีสต์หาย แต่ตรวจเพิ่มเติมพบ
     ท่อนำไข่ข้างซ้ายที่เหลืออุดตัน จึงได้ปรับเพิ่มตัวยาเป็นแคปซูลชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน
     รวมทานยาทั้งสิ้น 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 39 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องวีต้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า มดลูกคว่ำเล็กน้อย บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก
     อาจทำให้มีบุตรยาก เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     เรียบร้อยแล้ว และอยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยา
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวาสนา ศรีบุญ อายุ 38 ปี จากภูเก็ต ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องอย่างมาก ปวดทรมานจนไม่สามารถ
     ทำกิจวัตรประจำวันได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     อาการปวดหายเป็นปลิดทิ้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้


Smiley face
     คุณปิยนุช แก้วอ่อน อายุ 28 ปีจากปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้ง
     1-2 เดือนจึงมีประจำเดือนมา 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปิยฉัตร เลาห์พันธุ์รักษ์ อายุ 34 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้อง อันอัน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ตรวจพบเป็น PCOS ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ มีรอบเดือนเพียง 2-3 ครั้ง/ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 31 ปีจากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ มีพังผืดที่รังไข่ข้างขวา เป็น PCOS
     (ฮอร์โมนเพศชายเยอะ) เวลาประจำเดือนมามีอาการปวดท้องอย่างมาก ปวดจนทำงานไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดประจำเดือนก็หายด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณเพ็ญพักตร์ ภาคแก้ว อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่ไม่ตก ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสาวิตรี สัมมาบัติ อายุ 31 ปีจากจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่มดลูก 2 ก้อนและมีอาการมดลูกบวม
     เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวดชนิดรุนแรง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวีรยา ไชยมงคล อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเคยฉีดยาฮอร์โมนทำให้มีอาการ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาน้อยกะปริดกะปรอย หรือบางครั้งประจำเดือนไม่มาเลย
     และมีอาการปวดท้องอย่างมากร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ประจำเดือนมาเยอะขึ้น มาตรง และ
     อาการปวดท้องก็ดีขึ้น ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้นะคะ


Smiley face
     คุณสุกัญญา ดาหา อายุ 30 ปีจากจังหวัดสระบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงและมาน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภัชราภรณ์ สุดสะอาด อายุ 26 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องพรีมเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่ตรงเลื่อน
     7-15 วัน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณยุทธนา โถชัยคำ อายุ 35 ปีและคุณเย็นฤดี แก้วมะ อายุ 27 ปีจากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปีหนึ่งมาแค่ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุมาลีรัตน์ เฉลิมพันธ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องตุนตังค์
     เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้น้องตุนตังค์อายุได้ 3 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เวลามีรอบเดือนจะมีอาการปวดหลังร่วมด้วย และเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณแอม อายุ 26 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบประจำเดือน
     32-40 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และก่อนตั้งครรภ์หลังจากที่ทานยา
     เพียง 1 เดือน ก็ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ ไม่เลื่อนอีกด้วย


Smiley face
     คุณชลธิชา แก้วเข็ม อายุ 29 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราได้คลอดน้องซันนี่
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ เนื่องจาก
     ก่อนหน้านี้ฉีดยาคุม ตรวจพบถุงน้ำในมดลูก ไข่ไม่ตก และไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนแรกทานเป็นแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3
     ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ต่อมาปรับเป็นแคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 4-5
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 42 ปีจากจังหวัดปทุมธานีได้คลอดน้องTen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดผังผืดในมดลูก เวลามีประจำเดือน
     มาจะปวดท้องมาก และยังตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 7 ครั้ง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกทานชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเป็นชุด
     ดั้งเดิมและชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็น
     ชุดพิเศษ ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมทั้งอาการ
     ปวดประจำเดือนดังกล่าวก็หายอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณธนกร แก้วอินทร์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ ด้วงชาวนา อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ตรวจพบมีถุงน้ำในรังไข่ ไข่ไม่ตก เป็น PCOS จะฉีดน้ำเชื้อ ไข่ก็โตไม่ได้ขนาด หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้มและแคปซูล ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ลักษณะเป็นแบบเดือนเว้นเดือน และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับ
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่
     2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดประจำเดือนอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องกวินทัต บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     เองเกือบ 1 ปี จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดเข้มข้นไป 3 เดือน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา และยังช่วยให้หายจากการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอีกด้วย


Smiley face
     คุณทรรศนีย์ นาต้ะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องภิสิงห์เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด มดลูกตรวจพบผนังไม่เรียบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน หญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทาน
     ชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้คลอดน้องนุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทาน
     เพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม อาการปวดประจำเดือนหายไป
      จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรประภา สิริภัทรวิช อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 7 ซม. ตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่างมากร่วมด้วย เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเพราะมีไข่น้อย คุณภาพไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนที่ 1
     ทานชุดเข้มข้นชนิดแคปซูล เดือนที่ 2 ทานชุดเข้มข้นยาต้ม 15 วัน+แคปซูล 15 วัน
     เดือนที่ 3 ทานชุดดั้งเดิมยาต้ม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธมลวรรณ สุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณกฤษฏา ลักขษร อายุ 32 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัชริดา หนองใหญ่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าไปแก้หมันไม่ปวดประจำเดือน หลังจาก
     แก้หมันมาปวดประจำเดือนมาก แล้วเวลามีประจำเดือน ก็มาน้อยมาก มีมาแค่
     สองถึงสามวันก็หมด ไม่สบายตัวเหมือนคนท้องอืด หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยง อาการที่เป็นดีขึ้นมากไม่ปวด และประจำเดือนมาเยอะขึ้น
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณสมคิด พลูสาริกิจ อายุ 35 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษารักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปวดประจำเดือนทุกครั้งแบบปวดหนักมาก
     เคยถึงกับเป็นลมไปเลย และรอบเดือนมาไม่ตรง 3-4 เดือนมาครั้ง หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดประจำเดือนก็หายไป และมีรอบ
     เดือนทุกเดือนอีกด้วยก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธนพร บุญช่วย อายุ 43 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปาตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องปาตั้นอายุได้ 3 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือน
     มาไม่สม่ำเสมอ เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 29 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณณัฐชยา วิเศษวิไลรักษ์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาประจำเดือนมาทุกเดือน
     จะมีอาการปวดท้องน้อยทรมานมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน อาการปวดท้องน้อยดังกล่าวหายเลยค่ะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณดวงจันทร์ เจริญนาน อายุ 26 ปี และคุณกฤษณะ เจริญนาน อายุ 41 ปี จังหวัดชลบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงเคย
     ผ่าตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง ทานยาเร่งไข่ตกก็ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนและปวดเมื่อยตัว อีกทั้งจะมีอาการปวดหัวไมเกรน
     เป็นอย่างมาก ต้องทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงทุกวัน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ
     ทั้งคู่ เดือนที่ 2 ชายทานชุดประหยัด หญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3 ชายทานชุดประหยัด
     หญิงทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่หมดเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อีกทั้ง
     อาการปวดต่างๆ ข้างต้นก็หาย ไม่มีอาการปวดตั้งแต่ทานยาเดือนแรก


Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 33 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพัตเตอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมด
     ลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลอย่างละครึ่ง
     เดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว


Smiley face
     คุณณัฐณิชาช์ สาระทิศ ที่ไว้วางใจในการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ก่อนหน้านี้ประจำเดือนไม่ปกติ มีอาการปวดหลังและปัสสาวะบ่อยร่วมด้วย
     หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     อาการดังกล่าวหายไป รวมทั้งช่วยให้ผิวพรรณขาวสดใสดีขึ้นมากขอให้ตั้งครรภ์เร็วๆ นี้


Smiley face
     คุณอนงค์ทิพย์ เต็งเจริญพงศ์ธร อายุ36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาประจำเดือนมาทุกเดือน
     จะมีอาการปวดท้องมาก บางเดือนต้องใช้ยาช่วยลดปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง เดือนแรกอาการปวดลดลง ทานต่อเดือนที่2 เวลาประจำเดือน
     มาจะไม่รู้สึกว่าปวดเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณอภิญญา ฉัตรเกษ อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาเป็นประจำเดือน ปวดท้องจนเดินไม่ได้
     ปวดหลังทรมานมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     อาการปวดท้องและปวดหลังก็หายเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณสุภาวดี คำคุณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้จะมีอาการปวดหน่วงท้อง
     ร่วมกับมีอาการตกขาวเป็นประจำ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ทานชุดเข้มข้น 3 เดือนและชุดแนะนำ 2 เดือน มดลูกดีขึ้น
     อาการปวดและตกขาวดังกล่าวหายไป ขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆนี้คะ


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 25 ปี จากจังหวัดยโสธร ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     และเจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือน
     จะมีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดเมื่อยตัว อีกทั้งจะมีอาการปวดหัว
     ไมเกรนเป็นอย่างมาก ต้องทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงทุกวัน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ต่างๆ ก็ไม่มีอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณจริณี กล่อมสุวรรณ อายุ 30 ปี จากจังหวัดกระบี่ ที่ได้คลอดน้องโฟโต้และ
     น้องโฟกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมา
     ไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดหลังเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันน้องแฝดอายุ 3 ขวบ มาครั้งนี้อยากมีบุตรอีกครั้ง ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     มารักษากับทางคลินิกเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณดวงตา วรชินา อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่ติด ไปฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว
     จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก


Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ มดลูกคว่ำ มีผังผืดที่รังไข่ข้างขวา และฮอร์โมนผิดปกติ
     (ฮอร์โมนเพศชายมากเกิน) โดยยังมีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้ และมี
     อาการปวดหลังร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอริศรา สันประภา อายุ 26 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าานี้เวลามีประจำเดือนปวดหนักมากต้องทานยาแก้ปวด
     ทุกวันที่มีประจำเดือน แต่ก็ยังมีอาการปวด หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     อาการปวดประจำเดือนที่เคยเป็นก็หายไป คนไข้เล่าว่าไม่รู้สึกปวดอีกเลยและไม่ต้องทานยา
     แก้ปวดด้วย ที่ให้ความไว้วางใจหมอหยงในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพและ
     ขอให้ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเร็วๆนี้นะคะ


Smiley face
     คุณกชมล ศรีทัศนาสกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องนะโม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภฤศดี สุขพ่วง อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องใจก้าเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาแบบ
     เดือนเว้นเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานยา
     ไปเพียง 3 เดือน เดือนที่1-2 ทั้งคู่ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าทุกเดือนจะปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้
     ปวดหลังด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     อาการปวดก็ไม่มีอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยง และเจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     คลอดน้องกวินทัตเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนเป็นอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ไม่สามารถทำงานได้เลย หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการปวด
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก และระบบประจำเดือนมาตรง สม่ำเสมอขึ้นด้วย


Smiley face
     คุณธีรภรณ์ อุดธรรมใจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดแพร่ ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรรณภัสสร อินทจักร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปิ่น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มีอาการปวดท้องประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อาการปวดท้องประจำเดือน
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก ไม่ค่อยปวดแล้ว


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ สลางสิงห์ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้คลอดน้องใบบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ต้องขูดมดลูก
     1 ครั้ง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชลธิชา แก้วเข็ม อายุ 28 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากก่อนหน้านี้
     ฉีดยาคุม ตรวจพบถุงน้ำในมดลูก และไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนแรกทานเป็นชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 เป็นยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ต่อมาปรับเป็นชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 4 -5 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 กว่าปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษาผังผืดในมดลูก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างมาก และตรวจพบ
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่น้อย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 7 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกเริ่มจากชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นชุดดั้งเดิม และเป็นชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน
     เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็นชุดพิเศษ พร้อมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา รวมทั้งช่วยให้อาการปวดประจำเดือนดังกล่าวหายอีกด้วย


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้คลอดน้องปริ้นซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช็อกโกแลตซีสต์และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็น
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช็อกโกแลตซีสต์


Smiley face
     คุณศรีกัญญา บนสันเทียร อายุ 31 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปีนึงจะมีรอบเดือนเพียง2-3ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็มีประจำเดือนมาเป็นปกติ
     ทุกเดือนคนไข้มาเล่าให้ฟังว่าจากวันที่เริ่มทานยาถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 1ปี รอบเดือนก็มาตรง
     ทุกเดือนขอบคุณที่ให้ความไว้ใจหมอหยงในการรักษา


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 31 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยา มีอาการปวดประจำเดือน
     และปวดหัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดหาย
     แล้วคะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณดารุณี ชูชื่น อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ไข่น้อย เคยกินยากระตุ้น
     ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดย 2 เดือนแรกฝ่ายชายและหญิงทานชุดเบสิกทั้งคู่ ต่อมาเดือนที่ 3 และ 4
     ฝ่ายหญิงปรับตัวยาเป็นชุดมาตรฐานและชุดแนะนำตามลำดับ พร้อมกลับไปทำ
     เด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรพรรณ เอื้อเฟื้อ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเกรส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง
     10 วันก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรุวรรณ ชัยพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าทุกเดือนจะปวดประจำเดือนมาก เป็นซีสต์
     ที่ปีกมดลูกเลยทำให้มีลูกยาก เพราะไปขวางทางเดินไข่ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดลดลงมาก ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณชยาภรณ์ คุ้มครอง ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอย่างรุนแรง โดยก่อนหน้าที่จะมารักษาเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ชักเกร็ง รู้สึกอ่อนแรง ชา หายใจไม่ทัน จะหมดสติ เคยตรวจรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
     พบว่าเป็นซีสต์และมดลูกโต ได้รับยาปรับโฮโมนมาทานแต่อาการยังไม่ดีขึ้น หลังจาก
     มาทานยากับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่ง อาการต่างๆดีขึ้นมากและหายจากอาการ
     ดังกล่าวจนเป็นปกติ


Smiley face
     คุณธมลวรรณ จงมีเสร็จ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาตรวจพบซีสต์
     จำนวน 2 ก้อน และปวดประจำเดือนมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยง ตรวจพบซีสต์หายไป1 ก้อน อีก 1 ก้อนขนาดเล็กลงมาก
     ปวดประจำเดือนก็ ไม่ปวดมากเหมือนเมื่อก่อน ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณลำพูล จุลสม อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนมาก ๆ วันแรกที่มา
     ก็ใช้ยาพาราแก้ปวดวันละ3เม็ด หลังจากนั้นเดือนต่อมาปวดมาก ๆ ทุกวันที่มีประจำเดือน
     3-4 วัน ก็ปวดทุกวันขาเกร็งชา ทำงานไม่ได้เลย ทานยาแก้ปวดร่วมกับฉีดยาแก้ปวด
     ไปหาหมอตรวจ บอกว่าไม่มีซีสต์แต่เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณศศิญา ลำลอง อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาเวลามีประจำเดือน
     จะปวดและปริมาณจะแยะมากคะ ประจำเดือนจะออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนตับ
     เหนื่อยและเพลียมากวันแรกๆคือต้องนอนทั้งวัน ทำงานหนักมากไม่ได้ ถ้าไม่
     ระวังยังทำงานอยู่ก็จะปวดตัวมาก ๆ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณนัฐพร กนกรัชดากร อายุ 23 ปี จากจังหวัดตาก ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณสุขิตา เข็มทองปรุ อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนทุกเดือน ปวดขา ปวดหลัง
     ปวดถึงขนาดทำงานไม่ได้ต้องลางานทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณจิตพิสุทธิ์ อริยะศิริกุล อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน ปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ไม่มีอาการ
     ปวดท้องเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณธานิดา เลี่ยมมินพูล อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้องเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มารับการรักษาอีกครั้ง
     เพื่อมีบุตรคนที่ 2 ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบ
     และไม่แข็งแรง ( เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำ
     ครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก
     กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอาทิตยาธร แจ่มจำรัส อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน ปวดท้อง
     ปวดหลังจนเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องกินยาแก้ปวดทุกๆ เดือนหลัง
     จากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง พอถึงช่วงมีประจำเดือน
     ไม่มีอาการปวดท้องเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 23 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องมิลินเป็น
     ที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไป 3 เดือน
     และทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีก 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุนทรี วรประสพ อายุ 31 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมาก
     ปวดจนไม่อยากจะเดินไปไหน แถมเลือดออกแบบกระปิดกระปรอย มีสิวอักเสบขึ้น
     ทุกครั้งในช่วงมีประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง พอถึงช่วงมีประจำเดือน ไม่มีอาการปวดท้องเลย แถมยังมีประจำเดือน
     ค่อนข้างมาก สิวที่เคยเป็นก็ไม่มี ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณชลิตา คชกฤษ อายุ 34 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดท้องมากตอนเป็นประจำเดือน
     ปวดจนจะช็อก ไปตรวจที่โรงพยาบาลพบเนื้องอกในโพรงมดลูก 2 ก้อน ขนาด
     3 เซนติเมตร กับ 4 เซนติเมตร และช็อกโกแลตซีสต์ในรังไข่ข้างขวา 3 ซม.
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดท้องก็หาย
     ไปตรวจที่โรงพยาบาลมาอีกรอบ ขนาดของช็อกโกแลตซีสต์เล็กลงและไม่ปวดท้อง
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     ปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 32 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดประจำเดือนมาก ต้องทาน
     ยาแก้ปวดทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     อาการปวดท้องก็หายไม่ปวดแล้วคะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณอัญชีรา ขะจีฟ้า อายุ 25 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยากับคุณหมอหยง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากๆ ต้องทานยา
     แก้ปวดช่วยเป็นประจำ จนช่วงหลังแม้ทานยาแก้ปวดแล้ว ก็ไม่ช่วยให้หายจากอาการปวด
     ประจำเดือน เหมือนมีอาการดื้อยา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน อาการปวดท้องไม่มีอีกเลยคะ


Smiley face
     คุณกรรณิการ์ นาคกลั่น อายุ 34 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดประจำเดือน ปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     อาการปวดท้องก็ไม่ปวดท้องอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ก่อนมาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภานิชา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 40 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องน้ำหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 แต่เป็นท้องลม มีเลือดออก และตั้งครรภ์อีกครั้ง
     แต่ก็เป็นท้องลม แต่ไม่มีเลือดออก ตัวอ่อนไม่โต คุณหมอนัดขูดมดลูก หลังจากนั้น
     ก่อนมีประจำเดือนจะปวดท้องมากและปวดหัวมาก ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ทางคุณหมอแนะนำ
     ให้ตรวจภาวะโรคแฝง จึงพบว่าเป็นภาวะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถ
     เจริญเติบโตในครรภ์ได้ รับยากระตุ้นรังไข่ปรากฏว่า กระตุ้นได้ข้างเดียวคือข้างขวาส่วนข้าง
     ซ้ายไม่โต และเคยฉีดยาให้ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน และเดือนที่ 2 เพิ่มให้ฝ่ายชาย
     ทานชุดประหยัดควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องและปวดหัว
     ที่เคยเป็นมาก่อนก็หายด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช๊อกโกแลตซีสต์ และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช๊อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช๊อกโกแลตซีสต์
     ที่เป็นก็หายเป็นปกติ


Smiley face
     คุณเจษฎาภรณ์ ดาวนัน อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอัพเดท
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร
     ปวดประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนคุณหมอหยงไป 9 เดือน โดยทาน
     ชุดประหยัดไป 6 เดือน และขยับเพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 7 และ 8 ในเดือนที่ 9
     ทานยาต้มชุดดั้งเดิมอีกแค่ครึ่งเดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร
     และอาการปวดประจำเดือนหาย วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอด เพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธ์
     และร่างกายรวมทั้งช่วยให้น้ำนมสมบูรณ์ และก่อนหน้านี้ที่มาพบคุณหมอหยง
     คุณหมอตรวจชีพจรแล้วบอกว่าตั้งครรภ์แล้ว จึงรับยาบำรุงครรภ์ไปในวันนั้นเลย
     ซึ่งก็ตั้งครรภ์จริงตามผลการตรวจชีพจรเลยค่ะ


Smiley face
     คุณวิไลลักษณ์ ภมรอัครจินดา อายุ 30 ปี จากจังหวัดสงขลา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณโมลี สุภัทรนิยพงศ์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอาโป
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ไข่มีขนาดเล็ก และมีเนื้องอก
     ในมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร รอบประจำเดือนไม่ปกติ 45-90 วันครั้ง เคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณคุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 32 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องและปวดที่ปีกมดลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     และแคปซูลอย่างละครึ่งเดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและ
     ปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว


Smiley face
     ศศิกานต์ ชูระมาน อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากๆ
     เวลาเดินเยอะๆ ก็รู้สึกเจ็บจี๊ดๆที่ท้องน้อย ต้องนอนพักซักครึ่งชั่วโมงถึงจะหาย
     และมีอาการปวดโรคไมเกรนร่วมด้วย หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า อาการปวดท้องต่างๆ และปวด
     ไมเกรนไม่มีอาการอีกเลยคะ


Smiley face
     คุณธนาภรณ์ จันทร์เกตุ อายุ 27 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้ม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 2 ปีครึ่ง มีอาการประจำเดือน
     มาไม่ปกติ 4-5 เดือนมาครั้ง หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณน้ำอ้อย นามวิชา อายุ 30 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริรัตน์ พิกุลทองอำไพ อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องเอวา
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเอวาอายุได้ 2 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1 ปีกว่า ตรวจพบว่า ฝ่ายหญิง
     มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง ส่งผลต่อการตกไข่และระบบประจำเดือนผิดปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มานานถึง
     6 เดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 วัน ประจำเดือนมาแล้ว
     จากที่ประจำเดือนไม่มานานถึง 6 เดือน


Smiley face
     คุณขนิษฐา ชูกร จากจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีประจำเดือนจะปวดไมเกรน 2-3 วันและจะปวดท้องมาก
     ร้าวลงขา ปวดประมาณ 2 สัปดาห์ ต้องทานยาแก้ปวดตลอดเวลา หลังมาทานยาคุณหมอหยงได้
     1 เดือนอาการปวดไมเกรนแทบไม่มีเลย ส่วนอาการปวดท้องร้าวลงขาก็ปวดแค่ 2 วัน
     และก็ไม่ปวดเลย สบายหัวสบายตัวขึ้นเยอะ


Smiley face
     คุณสุรีย์พร สายแสงทอง อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาปวดท้องมากเวลาประจำเดือนมา
     ต้องกินยา ติดกัน เช้า กลางวัน เย็น 2 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนครึ่ง เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องทานยาแก้ปวด อาการปวดหายแล้ว


Smiley face
     คุณสรญา สุขประเสริฐ อายุ 34 ปี และคุณสุเมศ เปรมมุณี อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะอาการมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาฝ่ายหญิง
     ปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวด ฝ่ายชายมีอาการปวดเอว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ก็หายปวดทั้งคู่


Smiley face
     คุณสุไลดา ประดุลัง อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯที่ได้คลอดน้องนาซีรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ มีถุงน้ำในรังไข่ขนาด 7 ซม.
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     ตอนนี้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2ได้ 6 เดือน ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์


Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 23 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องก้านตอง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่ละรอบไม่ตรงกัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน


Smiley face
     คุณศรีสมร วิลาวัล จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาประจำเดือนจะมา ก็จะปวดท้อง ปวดขา ปวดจนต้องทาน
     ยาแก้ปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด
     ประจำเดือนมาเยอะขึ้น ปกติจะมากระปริดกระปอย


Smiley face
     คุณปฏิญญา เกิดชมแพงทวี อายุ 31 ปี และคุณทวีศักดิ์ ขอขันกลาง อายุ 32 ปี จากจังหวัด
     นครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 9 ปี
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ค่อยปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเพียงดาว พรรณา จากจังหวัดขอนแก่น​ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน ปวดมากต้องทานยาแก้ปวด
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ


Smiley face
     คุณกัญญาลักษณ์ แคว้นครสิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องเตือน แต่ไม่ถึงกับต้องทานยาแก้ปวด
     มีอาการเวียนศรีษะอาเจียน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานประมาณ
     เดือนที่สองอาการเวียนศรีษะก็ไม่มีอาเจียนก็หาย ก่อนทานยาตอนมีประจำเดือนเลือด
     จะออกเป็นก้อน เป็นลิ้มๆ ตอนนี้แทบจะไม่มีแล้ว


Smiley face
     คุณพรพรรณ เอื้อเฟื้อ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง 10 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปัจจัย ล้านแปง จากจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีปวดประจำเดือน ปวดหัว ปวดหลัง
     ปวดท้องมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ทานเดือนแรกก็หายปวดเลย


Smiley face
     คุณประภัสสร แก้วเจริญ อายุ 31 ปี จากจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยา เวลามีประจำเดือนมาวันแรกจะเป็นไข้ทับฤดู
     ทุกครั้ง มีอาการหนาวแต่เหงื่อออก ต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ก็หายปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีก สิวที่หลังกับหน้าอก
     ก็หายด้วย


Smiley face
     คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องซูกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ตรวจพบ
     เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น
     ประจำเดือนมาช้าเป็นเดือน หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรินลดา สมนึก อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องรอชาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ก่อนทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 5 เซนติเมตร และ
     มีอาการปวดท้องอย่างหนักเวลามีประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     9 เดือน ซึ่งทั้งคู่อดทนทานยารักษาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสามารถมีบุตรได้ มีการทานยา
     ทั้งแบบต้มและแคปซูล จนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 23 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัด 3 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     อีก 2 เดือน รวมทานยาไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริพร พิลาศรี อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดหลังและปวดประจำเดือนเลย


Smiley face
     คุณณัฏฐชยา แสงจันทร จากจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องมากเวลาจะมประจำเดือน
     ปวดจนแทบไม่อยากจะลุกไปไหนเลยอยากจะนอนอย่างเดียว หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ


Smiley face
     คุณจีรภา มีบ้านต้น อายุ 27 ปี จากจังหวัดหนองบัวลำภู ได้คลอดน้องผักหวาน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เป็น PCOS ถุงน้ำในรังไข่และฮอร์โมน
     เพศชายในเลือดสูง ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ประจำเดือนไม่มาถ้าไม่ทานยาปรับฮอร์โมน
     เคยรักษาแบบทานยากระตุ้นไข่ตก 3 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวาสนา สมศรี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือน ปวดท้องน้อยมาก
     เหมือนมดลูกจะหลุดออกมา เหมือนมดลูกจะหลุดออกมา หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ

Smiley face
     คุณกรวิภา ครุฑโต อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการปวดประจำเดือน ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือน
     ต้องเข้าโรงพยาบาล ไปฉีดยาทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไม่ต้องกินยาแก้ปวด และ ไม่ปวดประจำเดือนอีกเลย

Smiley face
     คุณปิยะวรรณ พิทักษา จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องมากจะหน่วงๆ บริเวณท้อง บางครั้งมีอาเจียน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็รู้สึกไม่ปวดท้อง

Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 29 ปีจากจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 7 เซนติเมตร
     ประจำเดือนไม่มาปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน ซีสต์ที่เป็นหาย ประจำเดือนก็มาปกติ

Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 37 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 7 เดือน ฝ่ายหญิงทานยา
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อน ครั้งแรก
     ไม่ติดปรับทานยาชุดเข้มข้นต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณบรรณพต กินิยม และคุณทรัพย์ทวี สมุห์สนธ์ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนทานยาฝ่ายชายไม่ค่อยแข็งตัว หลั่งเร็วและปวด
     ตามตัว ส่วนฝ่ายหญิงจะมีอาการชาตามปลายมือจับอะไรนานๆ จะมีอาการปวดมือ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มามากขึ้น จากมาน้อยและไม่ปวดท้อง ไม่มีอาการชาปลายมือเลย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณสุดา อ่วมอิ่ม อายุ 36 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาตอนเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมาก
     ต้องกินยาแก้ปวด แต่เป็นแค่วันแรก และปวดมากปวดมาตั้งแต่สมัยเรียน กินยาแก้ปวด
     มาเรื่อยๆ ถ้าไม่กินเหมือนจะทำงานไม่ค่อยได้ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงทานยาไป 1เดือน อาการปวดท้องค่อยๆลดลง ทานแค่ชุดเดียว
     จนตอนนี้ก็ไม่กินยาแก้ปวดท้องแล้ว

Smiley face
     คุณพรพิมล สีเดช ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก
     ก่อนมาทานยามีอาการปวดหัว ปวดประจำเดือนมากทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ทานยาไป 1เดือน อาการปวดหัวและปวดประจำเดือนหายไป จากเมื่อก่อน
     ปวดมาก ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณดาวมณี สร้อยจิตต์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     ภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานยาได้จะครบ1เดือนแล้วรู้สึกได้ว่า เวลามีประจำเดือนแล้ว
     ไม่ปวดท้องเหมือนที่ผ่านๆมา

Smiley face
     คุณประไพรินทร์ นธีนาม จากจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง อาการปวดประจำเดือน
     ก็หายปวดเลยคะ ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณเจษฎาภรณ์ ดาวนัน อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร ปวดประจำเดือน หลังจาก
     มาทานยาชุดเบสิกในเดือนที 7 กับ 8 และเดือนที่ 9 ทานยาต้มแค่ครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร และอาการปวดประจำเดือนก็หาย

Smiley face
     คุณสุพนิดา ตุ่นลำ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ1 ครั้ง มีซีสต์รอบมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำในเดือนแรก เดือนที่ 2 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 3 ทานยาชุดประหยัด
     และ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณโมลี สุภัทรนิยพงศ์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ไข่มีขนาดเล็ก มีเนื้องอกในมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร
     รอบประจำเดือนไม่ปกติ 45-90 วันครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณฐิติรัตนน์ อินนา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือนกว่า ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     มีอาการปวดประจำเดือนเป็นอย่างมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็หายปวดประจำเดือนอีกทั้งประจำเดือนยังมาตรงเป็นปกติ ซึ่งช่วยให้นับวัน
     ไข่ตกได้ง่ายขึ้น จากนั้นก็ติดบุตรตามธรรมชาติเลย

Smiley face
     คุณน้ำผึ้ง ลาภเฉลิมพงศ์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการมดลูกโต
     ปวดบริเวณมดลูกเป็นบางครั้ง ยกของหนักไม่ได้ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง อาการปวดมดลูกลดลง สามารถยกของหนักได้มากกว่าเมื่อก่อน
     ขอให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีบุตรได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณนันทพร สังขวุฒิชัยกุล อายุ 37 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา อาการปวด
     ประจำเดือน ก่อนมาทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร ที่รังไข่ด้านซ้ายทำให้มี
     อาการปวดประจำเดือน และอาการปวดจิ๊ดทางด้านซ้าย หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานเดือนแรก อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น ทานยาต่อเนื่อง
     ในเดือนที่ 2 กลับไปตรวจอีกครั้ง หมอบอกซีสต์ไม่มีแล้ว

Smiley face
     คุณณปภัช ควาง อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดหัวมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลย
     ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณภาวิณี บุญโชติ อายุ 28 ปีจากจังหวัดสงขลา ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยามีอาการปวดหน่วงท้องน้อยมาก และปวดตรงขาหนีบ
     ฉี่บ่อยมาก ตรวจพบซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปแค่ 21 วันกลับไปตรวจอีกครั้ง ซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตรหายไป ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ได้

Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปี จากจังหวัดพะเยา ได้คลอดน้องไบร์ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 ปี ฝ่ายชายพบมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face
     คุณปัญรัฏฐ์ ทัพลา อายุ 22 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาช่วงเป็นประจำเดือนทำอะไรไม่ได้เลย
     ต้องนอนงอตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรก
     ไม่ต้องกินยาแก้ปวด ไม่ปวด รู้สึกภายในมดลูกสะอาดขึ้นสบายตัวขึ้นไม่ต้อง
     นอนงอตัวเหมือนเดิม และไม่เป็นตกขาวอีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณกาญจนา ม่านตา อายุ 42 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ และปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด

Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 33 ปี จากจังหวัดระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมีตัง ตอนนี้น้องอายุ 6 เดือน ก่อนหน้า
     มารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี มีปัญหาประจำเดือน
     มาไม่ปกติรอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณรัติกาล โนจา อายุ 40 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาช่วงเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมากๆ
     ทรมานสุดๆ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยง ทานเดือนแรก
     อาการปวดท้องหายสนิท ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้
Smiley face     คุณณประภา ไตลัง อายุ 36 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้
     ตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณนันนภัทร์ เพชรพิลัยพร อายุ 29 ปี จากจังหวัดตาก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาก่อนมาทานยามีอาการปวดบริเวณท้องน้อย ปวดมากและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานไปชุดนึง อาการปวดหาย
     ประจำเดือนมาตรง อาการดีขึ้นมาก ขอให้สมหวังมีบุตรได้ไนเร็วนี้
Smiley face     คุณคีติกา เจริญผล อายุ 27 ปี จากจังหวัดสระแก้ว ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน อาการปวดประจำเดือน ปวดท้องและหลังก็หาย ก่อนหน้ามารักษา ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ มีอาการปวดท้องและปวดหลังมากจนไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทั้งนี้คนไข้ยังได้สั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณกันยกร สมพันธ์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดตราด ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงรักษา
     อาการปวดประจำเดือน ก่อนมาทานยาเคยผ่าตัดซีสต์ มีรังไข่เหลือข้างซ้ายข้างเดียว
     มดลูกไม่แข็งแรงเป็นพังผืด ปวดหน่วงๆ ช่วงมีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ทานไปชุดนึงไม่ค่อยปวดท้อง อาการปวดเอวร้าวถึงสะโพกก็หาย
     ปกติตั้งแต่ผ่าตัดมาจะยืนนานๆ ไม่ได้ ปวดเอว และปวดสะโพกมาก แต่ตอนนี้อาการหายแล้ว
Smiley face     คุณณัฐพร แก้วทิ้ง อายุ 21 ปี จากปทุมธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     คนไข้เล่าว่า รอบเดือนมาก็ไม่ปวดประจำเดือนเลย ไม่ต้องฉีดหรือทานยาแก้ปวดอีก ก่อนหน้า
     มารักษา ปวดประจำเดือนมาก ต้องฉีดยาแก้ปวดทุกเดือน ปวดถึงขนาดต้องร้องไห้
     และคนไข้ยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก
Smiley face     รัชนีวรรณ กันชัย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอด
     น้องขวัญดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาหลายปี
     ประจำเดือนมาก็ไม่ปกติ เป็นปี เวลามาก็มาน้อยมาก เคยแท้ง 1ครั้ง ตัดปีกมดลูกไปข้างนึง
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดมาตรฐาน 3 ชุด ต่อด้วย
     ยาต้มชุดแนะนำอีก 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณจันทิมา พันธ์แดง อายุ 40 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน อาการเหนื่อยง่ายก็หายไป ไม่รู้สึกเหนื่อย อาการปวดประจำเดือนก็หาย
     ก่อนหน้ามารักษา เวลารอบเดือนมาจะเหนื่อยง่าย ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ทั้งนี้คนไข้
     ยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยากขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องลันตา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปี จากขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องนะโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณกมลชนก คุ้มภัย อายุ 33 ปีจากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษาอาการ
     ภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     แล้วพบมูกไข่ตก อาการปวดประจำเดือนก็หายไป อาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยังได้สั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆ นี้
Smiley face     คุณดาราณี ทองอินทร์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนเคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาก็ปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face     คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องสุกี้
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยง
     ทานไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณสุณิสา วุ่นพันธ์ อายุ 34 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน คนไข้เล่าว่า ไม่ปวดเลย
     ตอนมาแทบไม่รู้ตัวเลย ไม่หงุดหงิดอีกด้วย ก่อนหน้ามารักษาปวดมาก ต้องทานยา
     แก้ปวดประจำเดือนทุกเดือน และยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะ
     การมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณนันทพร สังขวุฒิชัยกุล อายุ37 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาอาการปวด
     ประจำเดือน ก่อนหน้านี้ตรวจพบซีสต์ขนาด 2 ซม.ที่รังไข่ด้านซ้ายทำให้มีอาการปวด
     ประจำเดือนและอาการปวดจิ๊ด ทางด้านซ้าย หลังจากสั่งยาต้มสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยง
     ไปทาน พียง1 เดือน อาการปวดประจำเดือนก็หาย
Smiley face     คุณธนภัทร น่าชม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา อาการปวดประจำเดือน
     และมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือน จะปวดท้องมากๆ จนต้องกินยาแก้ปวดทุกครั้งที่มี
     ประจำเดือน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน อาการปวดประจำเดือนก็หาย
     ไม่ปวดอีกเลย
Smiley face     คุณวาสนา รักปลอดภัย จากสุราษฎร์ธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบ
     มดลูกต่ำ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือนกว่า
     เริ่มจากทานยาชุดประหยัด 2 เดือน แล้วปรับยาเป็นชุดเบสิค 3 เดือน ปรับเป็นยาต้มอีก 1 เดือน
     กว่าก็ประสบความสำเร็จ และตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณณัฐชยา วงศ์ศักดินาชัย จากสมุทรปราการให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้มักจะเป็นตกขาวทุกเดือน ซื้อยามากินและสอดก็ไม่หาย หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     รักษาอาการตกขาวของคุณหมอหยงไปทาน ยังไม่ทันหมดขวด ก็รายงานมาว่าอาการตกขาว
     ที่เป็นอยู่หายแล้ว
Smiley face     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปีSmiley face      คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยง กันไปทั้งคู่
     ประมาณ 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ

 


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 28 ปี จากชลบุรีที่คลอดน้องแพรวแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
     ซึ่งอาการปวดประจำเดือนและไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา

 

Smiley face      คุณเสาวภา ทุมไพร อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาชุดประหยัดไป 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     ในส่วนของประจำเดือนก็ดีขึ้น
Smiley face      คุณภัทร์ธีนันท์-จุมพล ตราบชั่วกัลปาว์ อาย 32 ปีทั้งคู่ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เลทรอบละเกือบเดือน หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1เดือนเลย ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น
Smiley face      คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
      1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
Smiley face       คุณพัชราวรรณกับคุณนพดล จากบุรีรัมย์ที่ใกล้จะได้ทายาทแล้ว
      ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 เดือน วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอดและให้คุณหมอตรวจดู
      ความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่และลูก
      โดยคุณหมอทำนายเพศจากชีพจรให้ด้วย ว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งก็ตรงตามนั้น
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไปเพียง 15 วันก็ติดบุตร
Smiley face       คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 22 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว หลังจากทานยาหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 14 วัน โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดกันไปทั้งคู่เลย
      ก่อนหน้านี้พยายามปล่อยมีบุตรกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
      แต่ไม่เคยไปตรวจร่างกาย พอสั่งยาไปทาน ก็ติดบุตรได้สมความปรารถนา
Smiley face       คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ อายุ 24 ปีจากชลบุรี ที่คลอดน้องไอโฟนแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดประจำเดือนหนักมากถึงขั้นต้อง
      แอดมิดที่รพ.เป็นประจำ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และช่วงทานยาระหว่างทานยาคุณศศิประภาเล่าว่าอาการปวดประจำเดือนดีขึ้นมาก
      ไม่ปวดและไม่ต้องแอดมิดที่รพ.เหมือนเช่นเคย ปัจจุบันน้องไอโฟนอายุ 1 เดือนแล้ว
Smiley face      คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจาก
     สั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยาด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณสุกัญญา ผดุงเวียง อายุ 30 ปี จากสมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจหมอหยง
     ในการดูแลรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษา มีอาการปวดประจำเดือน
     หนักมาก ต้องทานยาแก้ปวดและตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 5 ซม. รวมทั้งมี
     ผังผืดในมดลูกอีกด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยง 2 เดือน
     อาการปวดประจำเดือน ก็ไม่มีรบกวนอีกโดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดอีกด้วย
Smiley face      คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปีจากขอนแก่น ที่ตั้งครรภ์ได้ 17 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมาประมาณ 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เคย
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก
     ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น รอบเดือนมาเลทเป็นเดือน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณวรารัตน์ รุ่งเรือง ไว้วางใจหมอหยงในการดูแลรักษา ก่อนมารักษาจะมีอาการขี้หนาว
     และต้องทานยาแก้ปวดประจำเดือนทุกครั้งที่มีรอบเดือน หลังจากมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิกด้วยการทานสมุนไพรจีน ก็มีอาการดีขึ้นปัจจุบันไม่เป็นคนขี้หนาวง่ายแล้ว
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดอีกด้วย
Smiley face      คุณพิมพ์ประไพ อินทร์บาล จากระยอง มีปัญหาผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง 2 มิลกว่า มีซีสต์
     ขนาด 2 เซนกว่า และมีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิ
     โดยทานยาชุดเข้มข้นไป 5 เดือน พบว่าผนังมดลูกหนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซีสต์ก็หายไป
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดหนัก มีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมาก
Smiley face      คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 32 ปี และครอบครัว จากชลบุรี ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 4 ปี มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำ
     ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย หลังจากสั่งยากับ
     หยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่ด้วยระยะเวลาไม่ถึง
     1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี จากบุรีรัมย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมด้วย ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลัง
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     กันทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณณัฏฐนันท์ จันทร์ทอง มีอาการปวดประจำเดือนมาก ต้องทานยา
     ปวดทุกครั้ง และรอบเดือนมาเร็วกว่ากำหนด รวมทั้งภาวะไข่ไม่ตก
     โดยหลังจากที่ได้รับการรักษาไม่ถึง 2 เดือน รอบเดือนก็มาปกติ
     ไม่ปวดท้อง และตรวจพบการตกไข่
Smiley face      คุณอมร อาจแหยม ให้หมอหยงดูแลรักษาอาการปวดประจำเดือนมาก
     ต้องทานยาแก้ปวดทุก4ชั่วโมง และประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่หลังจาก
     ทานสมุนไพรที่เจริญบุตรคลินิก ปัจจุบันอาการปวดก็หาย และประจำเดือน
     ก็มาเป็นปกติ
Smiley face      คุณวนิดา แสงสี มาดูเเลรักษาปัญหาท้องอืด แน่น และมีอาการ
     ปวดประจำเดือน รวมทั้งประจำเดือนมาไม่ตรง หลังจากมารักษา
     ที่เจริญบุตรคลินิกเพียง 1 เดือน อาการท้องอืดก็หาย และไม่ปวด
     ประจำเดือนอีกเลย รวมทั้งรอบเดือนก็มาตรงเป็นปกติ
Smiley face      คุณศศินันท์ จากสมุทรปราการ ที่ไว้วางใจหมอหยง
     ให้ดูเเลรักษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ปวดประจำเดือนมากต้องทานยาแก้ปวดและรอบเดือนไม่ปกติ
     หลังจากรับการรักษาด้วยสมุนไพรจีนแล้ว รอบเดือนดีขึ้น
Smiley face      คุณสุจิรา ดูเเลรักษาประจำเดือนมาจะปวดแบบไปไหนไม่ได้เลย
     ปวดหลัง มีไข้ และรอบเดือนมายาวถึง 9 วันกว่าจะหมด
     หลังจากทานยาไป 2 เดือน ก็ไม่มีอาการปวด ไม่มีไข้

Smiley face      คุณศศิภา ดูแลรักษาปัญหาเรื่องของประจำเดือน จะมีอาการ
     ท้องขณะมีประจำเดือน และประจำเดือนมาเป็นระยะเวลานาน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก อาการปวด
     ประจำเดือนก็ดีขึ้น และรอบเดือนก็เริ่มกลับเป็นปกติ
Smiley face      คุณบังอร หลังจากทานยาไปเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ประจำเดือนที่เคยปวดมาก ก็ไม่ปวดอีก ประจำเดือนที่มาเร็ว
     ก็ขยับมาอยู่ในช่วงที่ควรจะเป็น รวมทั้งอาการขี้หนาวก็หาย

Smiley face      คุณรสสุคนธ์ จากสระบุรี ไว้วางใจให้หมอหยงดูแลรักษา
     ปัญหาสุขภาพ หลังจากมาทานยาอยู่ 1 เดือน ประจำเดือน
     ที่เคยปวดถึงขั้นต้องทานยาแก้ปวดก็ไม่ปวดอีกเลย

Smiley face      คุณปาณิศรา ให้หมอหยงดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ ประจำเดือนมา
     มารอบละ 10 วัน มาเร็วบ้างช้าบ้าง มีอาการปวดเอว ปวดบ่า
     ปวดคอ และไหล่ หลังจากรักษากับหมอหยงประมาณ 2 เดือน
     ระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติ
Smiley face      คุณณภัทร จากราชบุรี มาดูแลปัญหาสุขภาพ ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ปีนึงมาเเค่2-3ครั้ง มีอาการปวดหัวหนักมาก
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนกับหมอหยงประมาณ 2เดือน
     ปัจจุบันประจำเดือนมาเร็วขึ้น ไม่ปวดหัวไม่ต้องทานยาแก้ปวด
ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ           1. ประจำเดือนมามากกว่าปกติ
อาจเกิดจากความผิดปกติของรอบเดือนที่ไม่มีการตกไข่นาน ทำให้ไม่มีฮอร์โมนมากระตุ้นเยื่อบุผนังมดลูก ทำให้เยื่อบุหนาขึ้นเรื่อย ๆ พอมีประจำเดือนมาเลยมีการขับออกมามากกว่าปกติ

           2. ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ
เกิดจากเยื่อในโพรงมดลูกตีบ หรือกินอาหารไม่เพียงพอ ผอมเกินไป กินยาคุมเป็นระยะเวลานานทำให้ฮอร์โมนที่มากระตุ้นมดลูกไม่ทำงาน

           3. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
เช่น 2-3 เดือนมาครั้ง มาไม่มากกะปริบกะปรอย เกิดเพราะไม่มีการตกไข่ และคนอ้วน ภาวะขาดประจำเดือน เกิดจากความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนเพศ ทำให้ไม่มีประจำเดือน         


* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014