Add Friend

การฉีดเชื้อ

          เคสตัวอย่างคนไข้ที่เคยฉีดน้ำเชื้อแต่ยังไม่ติดบุตร พอมาทานยาหมอหยงก็ติดบุตรไปได้ค่ะ

เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณแม่ อายุ 41 ปี และคุณพ่อ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้าจะเข้ารักษา
     กับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 36 ปี และคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 31 ปี
     ที่ได้คลอดน้องภูบดินทร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยกระตุ้นไข่ตก
     และรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำเดือนที่ 3-7 ทานชุดประหยัด ฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1-3 เดือนร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์คลอด
     บุตรคนที่ 1 สมปรารถนา โดยหลังคลอดก็ทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูระบบ
     สืบพันธุ์ต่อและสามารถตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่ 2 ต่อได้ เนื่องจากสมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 38 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 40 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์
     สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่2 โดยปล่อยมีบุตรเองและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาแล้ว 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     ทั้งคู่จึงกลับมาสั่งยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงทานเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมความปรารถนาเช่นเดิมSmiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 40 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องโนเอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เคยแท้งบุตรมา 3 ครั้ง เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์ และมีมูกในโพรงมดลูก**บริเวณแผล
     ผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงรวม
     6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     หมายเหตุ**มีมูกในโพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนลอยในมูก ไม่สามารถเกาะ/ฝังกับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกSmiley face
     คุณชวนขวัญ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณไพบูลย์ แสงยืนยงพิพัฒน์ อายุ 41 ปี จากสตูล
     ที่ได้คลอดน้องอิ้งค์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการประจำเดือนไม่ปกติ รอบเดือน
     ไม่สม่ำเสมอ(+/- 10 วัน) เคยรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาไข่ไม่โต ไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้ยากระตุ้นไข่แต่ไม่ได้ผล หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ IVF ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิ้งค์
     สมปรารถนา โดยระหว่างการรักษาเก็บตัวอ่อนได้ถึง 5 ตัวและมดลูกสวยด้วยค่ะSmiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 41 ปี และคุณคมสัน วงกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบภาวะ
     ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และได้คลอด
     น้องเมล่อนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนบุตรคนที่2 หลังจากปล่อยได้ 3 ปีกว่าแต่ไม่ติดบุตร
     จึงกลับมาทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรคนที่2 เช่นเดิมSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 42 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 44 ปี สงขลา
     ที่ได้คลอดน้องธีร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น
     และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์
     ได้ 5 เดือนแต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล
     ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด
     อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณทิพยรัตน์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี กับคุณคงศักย์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง
     เนื่องจากท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบภาวะถุงน้ำ
     ในรังไข่หลายใบ(PCOS) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนาSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 40 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 54 ปี ที่ได้คลอดน้องพาเดล
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม
     โดยตรวจพบปัญหาค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า
     ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8 ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ
     ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ
     ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ) และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน
     เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้คลอดน้องอังเปา เป็นที่เรียบร้อย ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ติดบุตรธรรมชาติSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง และตรวจพบ
     เป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ
     จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 35 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 46 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม
     66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่2 ฝ่ายชายกลับมาสั่งยาแคปซูลชุดแนะนำ
     และยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงทานแบบไม่ต่อเนื่องรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดและชุดดั้งเดิมร่วม 2 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนาSmiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดซ้าย อายุ 35 ปี จากจังหวัดพัทลุง
     ที่ได้คลอดน้องมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยรักษาด้วยการ
     และเคยผ่าตัดพังผืดที่มดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อและสเปิร์มปริมาณเยอะ แต่ตัวสเปิร์มเคลื่อนไหว
     ต่ำกว่าเกณฑ์ ตัววิ่งเร็วมีน้อย หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและ
     ได้คลอดน้องมังกรสมบูรณ์Smiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 44 ปี และคุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
     ที่ได้คลอดน้องมาวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน(เคยทานยาที่แพทย์แผนปัจจุบัน
     ให้มาก็ไม่ติดบุตร) หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2-3 ปรับยาฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องมาวินสมปรารถนาSmiley face
     คุณบุษยา รางดี อายุ 37 ปี และคุณคมสัน ล้ำเจริญทรัพย์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอูโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ใบเล็ก และก่อนนี้เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำ IUI
     ส่วนฝ่ายชายสเปิร์มไม่สมบูรณ์ วิ่งไม่ตรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยง 3 เดือน
     โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่2 ปรับฝ่ายหญิง
     ทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดเข้มข้น และเดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดดั้งเดิมก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องอูโน่ สมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณปพิชญา สุชารี อายุ 31 ปี และคุณปิยะพงษ์ สุชารี อายุ 35 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่2 มา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีภาวะมีบุตรยากจากภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยเข้ารับการรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากฉีดกระตุ้นไข่ถึง 2 รอบแต่ไข่ไม่โต
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่1 ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ปรับทานชุดแนะนำพิเศษ ก็ติดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาตามธรรมชาติSmiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจห้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จคลอดน้องนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม
     อาการปวดประจำเดือนหายไป จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณพนัตตา อัจจิมากุล อายุ 37 ปี และคุณฐานวัฒน์ นำชัยธนานนท์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     แต่ไม่สามารถย้ายตัวอ่อนได้ เพราะตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตาม ดร.วีรภา กิจจาทร พี่สาวที่แนะนำ
     และมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 38 ปี และคุณปภังกร เปลี่ยนสมัย อายุ 43 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องคิวคิว สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ5ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และยังตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเข้าทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถเก็บไข่ได้เลย
     เนื่องจากไข่น้อยมาก(กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้นใน
     เดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องคิวคิวสมความปรารถนาSmiley face
     คุณศิริกัญญา เย็นศิริ อายุ 38 ปี และคุณอนุสรณ์ แสงสุดตา อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์บุตรคนที่2 สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัด
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีส แล้วฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จนมีบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเริ่มปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มานานอีก 3 ปี โดยกลับไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดย IUI ครั้งที่3
     ติดแต่แท้งเพราะตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตต่อ และยังตรวจพบติ่งเนื้อเล็กๆในมดลูกอีกด้วย
     หลังทานฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ติดบุตรคนที่ 2 ตามธรรมชาติสมปรารถนา ปัจจุบันคลอดน้องน้ำมนต์สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง เจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูกก่อนจะเข้า
     ผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด และยังตรวจพบท่อนำ
     ไข่ข้างซ้ายตีบเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศิริรัตน์ รียะซัน อายุ 31 ปี และคุณศราวุฒิ รวยสิน อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครนายก ที่ได้คลอดน้องฟาติน บุตรคนแรก(ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ) และน้องฟาเดล
     บุตรคนที่ 2(ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมีสเปิร์ม
     เพียง 6 ล้าน ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบภาวะ PCOS(ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ) เคยผ่าตัดเลาะพังผืด
     และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงเดือนแรกทานชุดประหยัด
     ก่อนจะปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม และยาแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดทั้ง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟาติน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยระหว่างที่ตั้งครรภ์ยังรับยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงตัวอ่อนให้สมบูรณ์Smiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี และคุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์
     อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะสมหวังมี
     บุตรคนแรกจากการเข้ารับรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยก่อนนี้เคยรักษาด้วยการ
     ทานยาจีนจากที่อื่นมา 2 แห่งและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่า
     ตัดซีสต์และมีประจำเดือนมาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุด
     แนะนำ ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน แล้วกลับมาให้คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรเพื่อเช็ค
     ความสมบูรณ์ ก่อนกลับไป IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา(ปัจจุบันน้องเซน 7 ขวบค่ะ)
     ส่วนบุตรคนที่2 ปล่อยมีบุตรก็ตั้งครรภ์ได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     โดยหลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มารับยาบำรุงครรภ์กับหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงครรภ์ไห้สมบูรณ์Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้นปัณณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้งแล้วจึงผ่าตัดเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียว ต่อมาเข้ารับการรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35 ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องจุล เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ส่วนฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก พร้อมฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันน้องจุลอายุ 11 เดือนแล้วSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องเซน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นมา
     2 แห่ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ และมีประจำเดือน
     มาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน ร่วมกับ IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา
     (ปัจจุบัน 7 ขวบค่ะ)Smiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี ที่คลอดน้องไตร
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     กับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องตฤณ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ จึงกลับมาทานยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน ร่วมกับทำ ICSI
     (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องไตร บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนิตยา กลัดสุข อายุ 36 ปี และคุณดนัย จันตรา อายุ 38 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ที่ได้คลอดน้องนิลินเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 12 ปี ตรวจพบปีกมดลูกซ้ายตีบตัน
     เคยกระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI)แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนาSmiley face
     คุณพิชฌา สุตะวงค์ อายุ 39 ปี และคุณสุธี นฤหาด อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องธามเป็นที่
     เรียบร้อยก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน 2 ครั้ง และเคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณธิดา ซิมิเล็ท อายุ 44 ปี ด้วยนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องศลิน่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มานานหลายปี ตรวจพบภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืด และไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำหลอดแก้วอีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 9 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน
     โดย รอบหลังปรับทานเป็นชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา และก่อนหน้านี้
     มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า
     เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 36 ปี และคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 31 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยกระตุ้นไข่ตก
     และรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 3-7 ทานชุดประหยัด ฝ่ายชายทานชุดประหยัด 1-3 เดือนร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา โดยหลังคลอดก็ทานยาบำรุงหลังคลอด
     เพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ต่อ ในส่วนของบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์บุตรต่อได้ตามธรรมชาติ
     เนื่องจากสมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทั้งคู่ตรวจไม่พบสาเหตุภาวะมีบุตรยาก แต่ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 6
     เดือน โดยเดือนที่ 1-6 ฝ่ายหญิง ทานแคปซูลชุดแนะนำค่ะ ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ
     3 เดือนแรก ก่อนปรับมาทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 4-6 ก็สามารถตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติสมปรารถนา และวันนี้คุณแม่ได้พาน้องวินบุตรคนแรกมาให้คุณหมอหยงชื่นชม
     พัฒนาการและความน่ารัก พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะ
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่มีคุณภาพ ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และวันนั้นยังได้เดินทาง
     เข้ามาตรวจความสมบูรณ์ ของลูกน้อยที่อายุครรภ์ 7 เดือนที่เจริญบุตรคลินิกกับคุณหมอหยงและ
     รับยาบำรุงครรภ์ ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษา
     มดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุต
     รคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี ที่ได้คลอด
     น้องออสติณ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนไม่มีรอบเดือน(รอบเดือนยาว 29-50 วัน)และต้องทานยาระงับปวด
     เนื่องจากมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ปัญหาไข่ไม่โต ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดแนะนำร่วม
     ในเดือนที่ 2-4 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา โดยระหว่างทานยาก็ช่วยปรับให้
     มีรอบเดือนตามปกติในทุกเดือนด้วยค่ะ
     วันนี้ได้นำน้องออสติณ(อายุ 9 เดือน) มาให้คุณหมอหยงชื่มชมความน่ารัก พร้อมกับแนะนำพาคนไข้ใหม่
     มาให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกันค่ะSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต และมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ
     แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี และคุณอติ วงแหวน อายุ 30 ปี ที่ได้คลอดน้อง อาคิล เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนยาว มาไม่สม่ำเสมอ
     ช้าบ้างเร็วบ้าง บางรอบ 40 กว่าวันมาครั้งหรือเดือนเว้นเดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนาSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 41 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 43 ปี
     สงขลาที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง
     เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     เข้มข้นกับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องตฤณ บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ
     จึงกลับมาทานยาแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน
     ร่วมกับทำ ICSI (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 39 ปี และคุณนรินทร์ อักษรดี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม
     ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้อง 8 เดือนแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน ล่าสุดตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ 2 ซม.
     และมีพังผืดเยอะ ส่วนฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำท่านเดียว ทานยังไม่หมดชุดก็ได้
     ตั้งครรภ์แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากน้องไม่มีชีพจร โครโมโซมไม่เเข็งแรง โดยทั้งคู่ยังคงไว้วางใจการรักษาของ
     คุณหมอหยงจึงมาทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 37 ปี และคุณไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล อายุ 44 ปี ที่ได้คลอดน้องชินะ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย(น้องอายุ 5 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวไม่ดี รูปร่างไม่สมบูรณ์ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่า
     เดือนแรกเป็นชุดแนะนำ และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน โดยชุดที่ 3 ยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถ และวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้พาน้องชินะ บุตรคนแรกมาให้
     คุณหมอหยงชื่นชมพัฒนาการและความน่ารัก พร้อมรับยาเพื่อมีบุตรคนที่ 2 อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณภัทรวดี ปราบกรี อายุ 40 ปี ที่คลอดน้องธาร์ชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยง เคยมีบุตรสาวแล้ว 1 คน แต่ต้องการมีบุตรชายเพิ่มจึง
     เริ่มทำการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งเพื่อคัดเลือกเพศบุตรแต่ไม่สำเร็จทั้ง 2 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและยาเลือกเพศชายของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายสมความSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 39 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 53 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม โดยตรวจพบปัญหา
     ค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย
     ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุด
     แนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8
     ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ
     ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ)
     และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง
     โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 38 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้อง Idea เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง มีการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์จากการทำ IUI ครั้งแรกและ IUI ครั้งที่ 2
     ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดบุตรสมความปรารถนาSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องตฤณ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ร่วมกับ ICSI(เตรียมมดลูกฝังตัวอ่อน) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณกนัฐยา รัตนะ อายุ 37 ปี และคุณประสิทธิ์ชัย สิงห์ธนะ อายุ 39 ปี ที่ได้คลอดลูกแฝด
     น้องติณห์และน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตั้งต้นน้อย รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ เคยกระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมกับทำ IUI เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ที่ได้คลอดน้องนาฟ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้ 7 เดือนค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร ที่แนะนำมาและ
     รักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณชญาดา มณีรัตนสุบรรณ(คุณวีสริตา โจมชู) อายุ 36 ปี จากจังหวัดสตูล​ ที่ได้คลอดน้องโอโซน
     บุตรชายเรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     โดยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม. และเวลามีรอบเดือนจะปวดท้องประจำเดือนมาก
     (ต้องทานยาระงับปวดตลอด) จึงเข้ารับการฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้างอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่(ICSI)เพียงครั้งเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา(น้องโอโซนน้ำหนักคลอด 3,330 กรัม)Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 40 ปี และคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 40 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องณัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่ โดยวันนี้คุณแม่พาน้องณัชชามาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และคุณแม่ยังแจ้งว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณนิตยา กลัดสุข อายุ 35 ปี และคุณดนัย จันตรา อายุ 37 ปี จากบุรีรัมย์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 12 ปี ฉีดสีพบปีกมดลูกซ้ายตีบตัน
     เคยทานยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ(lUI)แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัด ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 39 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 40 ปี ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (ICSI) รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์
     และมีน้ำขังบริเวณแผลผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 5 ปี ประจำเดือนผิดปกติ มาไม่สม่ำเสมอ
     บางเดือนไม่มา เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไม่ถึง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ

 Smiley face
     คุณสุดาทิพย์ เลขยัน อายุ 35 ปี และคุณปราโมทย์ สุวรรณสุข อายุ 43 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีโรคประจำตัวเป็นกรดไหลย้อน ฝ่ายหญิงมีอาการปวดหัวตอนมีประจำเดือนเคย
     รักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือนโดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2
     และเดือนที่ 3 ผู้หญิงปรับทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ทั้งคู่สุขภาพดีขึ้น ฝ่ายหญิง
     ไม่มีอาการปวดหัว ข้างต้นฝ่ายชายสมรรภภาพทางเพศดีขึ้น และติดบุตรธรรมชาติ

 Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 46 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 42 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ที่ได้คลอดน้องฮันญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 4 เดือน) ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิง
     ตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัวเคย
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จโดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2
      ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทาน
     ชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มาก
     ขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อน อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
      สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณพัชรรัชต์ เปลี่ยนศรี อายุ 40 ปี และคุณพิเชษฐ์ เปลี่ยนศรี อายุ 50 ปี
     จากจังหวัดน่าน ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็น
     เก๊าท์และไขมันในเลือดสูงหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรกทานชุด
     มาตรฐานเดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดแล้วหยุดทานยาไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำเด็กหลอด
     แก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบก้อนเนื้อในโพรงมดลูกขนาด 2.5 มม.และ 1.5
     มม.ฝ่ายชายสเปิร์มตัวเคลื่อนไหวมีน้อย ทั้งคู่จึงกลับมามาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงต่ออีก
     ครั้ง โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษฝ่ายชายทานชุดเบสิค เพียง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ และ
     ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

 Smiley face
     คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และคุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     นาน 13 ปี ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง ติดแต่แท้ง
     ไปหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่
     1 ฝ่าย หญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และ
     เดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณวารุณี เพชรตีบ อายุ 34 ปี และคุณทศพล ยอดชาย อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดพัทลุงด้วยค่ะ ที่สำเร็จติดบุตรตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีด
     น้ำเชื้อ IUI 1 ครั้งไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบผังผืดในมดลูก จึงทำการผ่าตัดออกแล้ว ฝ่ายชาย
     ตรวจน้ำเชื้อพบว่าตัวที่วิ่งเร็วและเคลื่อนไหวดีมีต่ำกว่าเกณฑ์ คุณภาพน้ำเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ หลัง
     จากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุด
     มาตรฐานฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา

 Smiley face
     คุณหนิง อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ด้วยนะคะ ที่สำเร็จติดบุตร ตั้งครรภ์
     สมปรารรถนาก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้งเนื่องจากท้องลมและตัวอ่อนหยุดโต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งว่า ผนังมดลูกบางไม่ถึง 8 มม. และไข่ยังใบเล็ก
     โดยทานยากระตุ้นและฉีดกระตุ้นไข่แล้วแต่ไข่ไม่ค่อยโต หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิคของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรสำเร็จ ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา

 Smiley face
     คุณวันทนา มงคลสุภา อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องธิชา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจร่างกายพบว่าฮอร์โมนในร่างกายต่ำ
     รักษาด้วยการทานยาและฉีดฮอร์โมนมาก่อนแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ได้คลอดน้องณัฐสกนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันข้างขวา 1 ข้าง เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณวิภา หล้าหา อายุ 32 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ข้างซ้าย 4 ซม. ข้างขวา 2 ซม. ออกทั้ง
     2 ข้างแล้ว และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ โดยตรวจพบ
     ค่าฮอร์โมนรังไข่(AMH)ต่ำเพียง 0.82 มีไข่น้อย และมีช๊อกโกแลตซีสต์ที่ปากมดลูกด้วย หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความ
     ปรารถนา

 Smiley face
     คุณณัฏฐิดา เพชรกุ้ง อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟอเรสต์ เป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี แท้ง 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งไม่
     สำเร็จ ฝ่ายชายสเปิร์มวิ่งช้า ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอและมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือน ทุกเดือนต้องทานยาระงับปวดเสมอ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณ
     หมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัดเดือนที่ 2-3 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณอภิชญา พรหมรักษา อายุ 31 ปี และ คุณธวัชชัย พรหมรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดเลย
     ที่ได้คลอดน้องไตตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 3 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 1 ปีเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ตกช้า ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     ไม่แข็งแรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย
     เดือนแรกหญิงทานชุดเบสิก ชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุด
     มาตรฐาน ประหยัด เดือนที่ 3 หญิงทาน ชุดประหยัด ชายปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 4 ชายทานชุดมาตรฐานคนเดียวก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณแสงระวี เดชบุญทวีสุข อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายหญิงมีการอาการปวดท้อง
     ประจำเดือน ต้องทานยาระงับปวดช่วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จและตรวจไม่พบ
     สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่งก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 


Smiley face    คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปีจากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
   ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอหยง
   ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้ง
   แต่ไม่สำเร็จ จะทำอิ๊กซี่(ICSI) ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย หลังจาก
   มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
   ตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณเสาด๊ะ วุ่นชูแก้ว อายุ 30 ปี จากจังหวัดสตูล
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     รอบเดือนยาวมาไม่สม่ำเสมอ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและเคยรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ

Smiley face
     คุณวี​ส​ริ​ตา​ โจม​ชู อายุ 36 ปี
     จากจังหวัดสตูล​ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตรวจพบก้อนเนื้อในมดลูกขนาดใหญ่ถึง 5 ซม.
     เวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องมาก จึงไปฉีดสีดูพบว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ปรับทานชุดแนะนำ
     แล้วไปทำอิ๊กซี่(ICSI)ร่วมเพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 39 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะที่ได้คลอดน้องเอไนน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 39 ปีและสามี อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดดั้งเดิมทั้งคู่ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานแคปซูลชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

Smiley face
     อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี
     จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เคยแท้งมาหลายครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปหลายเดือนแล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งโดยปรับมาทานเป็นชุดพิเศษเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา และระหว่างตั้งครรภ์
     ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษเพื่อให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ

Smiley face
     คุณจุฑามาศ​ กวางติ๊ด อายุ 33 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา
      เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ

Smiley face
     คุณวราชล ขวัญคุม อายุ 40 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องอิง(คนโตอายุ 4 ขวบ) และน้องเนลล์(คนเล็กอายุ 10 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังแท้งประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองแต่แท้งไปก่อน และไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งติดแต่ก็แท้งอีก
     โดยตอนทานยากระตุ้นไข่มีปัญหาไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเนลล์ บุตรคนที่2 สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณวัลนา กกฝ้าย อายุ 36 ปี และคุณศุภวุฒิ เค้าไพบูลย์
     อายุ 34 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพอเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 10 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
      เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     เดือนแรกทานยาชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 3
     ทานยาชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณผู้หญิง อายุ 39 ปี และคุณสามี อายุ 35 ปี
     อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอมริกา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ยังไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน
     มาทานยาเตรียมความพร้อมเพื่อจะกลับมาทำ ICSI
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณอัญชลี คงศรี อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกนัฐยา รัตนะ อายุ 37 ปี และคุณประสิทธิ์ชัย สิงห์ธนะ อายุ 39 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมกับทำ(IUI) เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชมัยพร อุบลวงษ์ศรี อายุ 43 ปี และคุณเอกอุทัย อุบลวงษ์ศรี อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องน้ำนนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้า
     มาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ที่รังไข่ 2 ข้าง
     ขนาด 3 cm. และมีไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งและทำ
     อิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่
     เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 4-5 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดประหยัด เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี เคยแท้งบุตร 1 ครั้ง ตรวจพบพังผืดและมีผนังมดลูกบาง เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และตั้งใจเก็บไข่เพื่อทำ IVF แต่
     ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 41 ปี และคุณเอกธนา ผิวเหลือง อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องซูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่
     ซ้ายตัน ผนังมดลูกบาง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์นอกมดลูกและ
     ได้ตัดปีกมดลูกขวาออก แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาต่อ จึงกลับมาทานต่อ
     อีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดแนะนำไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ


Smiley face
     คุณระภีพร หลงสมบูรณ์ อายุ 30 ปี และคุณจิรภัทร เทียนชัย อายุ 40 ปี
     จากนครปฐม ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง รักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยปรับตัวยาเพิ่มขึ้นตามลำดับ เดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น
     ชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 37 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องเจไดและเจแดน(แฝด)
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก
     ตรงตำแหน่งที่ฝังตัวของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้า
     กระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยคุณปิยวรรณยังแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว
     กลับไปตรวจซ้ำพบว่า มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดี


Smiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว (ตอนนี้ 6 สัปดาห์ ตรวจพบหัวใจน้องแล้วด้วยค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง ทำ IUI มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร
     ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณศุจินธร ทวีนพรัตน์ อายุ 33 ปี และคุณเสกสิทธิ์ สุนทรชัยนาคแสง อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาช้าบ้างเร็วบ้าง บางเดือนก็ไม่มา ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย ต้องทานยาระงับปวดเป็นประจำ เคยฉีดน้ำเชื้อ
     IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว เดือนที่ 2-4
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยระหว่างทานยาช่วย
     ลดอาการปวดท้องประจำเดือนอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 41 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้คลอดน้องมาร์ทา
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยน
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะ
     ระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงฟื้นฟูให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย


Smiley face
     คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวันทนา มงคลสุภา อายุ 32 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจ
     ร่างกายพบว่าฮอร์โมนในร่างกายต่ำ รักษาด้วยการทานยาและฉีดฮอร์โมน
     มาก่อน แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรทิวา  ไทยสยาม อายุ 35 ปี และคุณเอกราช ไทยสยาม  อายุ 37 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องน้ำยิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี และคุณปรัชญา เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้อง Bigi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     เคยผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ 2 ข้าง และตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 35ปี และคุณธนัทเดช พยุงสุวรรณ อายุ 42 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องจุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยทานยาและฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า
     ฝ่ายชายทานชุดแนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก
     และเดือนที่ 3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบัน
     น้องจุลอายุ 11 เดือนแล้ว


Smiley face
     ครอบครัวคุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพรีม
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี
     ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 39 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 56 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอาหมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบ ปริมาณน้ำเชื้อที่เก็บได้น้อยมาก(ตอนทำ IUI เก็บน้ำเชื้อได้
     1 หยอดเท่านั้น) สเปิร์มน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF)อีก 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้วรอบใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิภา หล้าหา อายุ 31 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ข้างซ้าย 4 ซม. ข้างขวา 2 ซม.
     ได้ผ่าตัดซีสต์ออกทั้ง 2 ข้างแล้ว และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้ง ทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ โดยตรวจพบค่าฮอร์โมนรังไข่ (AMH)
     ต่ำเพียง 0.82 มีไข่น้อย และมีช๊อกโกแลตซีสต์ที่ปากมดลูกด้วย หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติ
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจุฑามาศ กวางติ๊ด อายุ 32 ปี และคุณอาทิต โพธิภักดิ์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก ไข่น้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีตัวที่เคลื่อนไหวน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติสมความปรารถนา ตามคุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์เพื่อนที่แนะนำและ
     รักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณจุฑารัตน์ ประทุมวงษ์ อายุ 32 ปี และคุณอดิศร จันทร์ยวง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องเกลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์ม 66 ล้านตัว แต่รูปร่างไม่สมบูรณ์และไม่เคลื่อนไหว
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทานชุดแนะนำคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 26 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ
     1 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณนุจิตรา ทองไชย อายุ 40 ปี และคุณดุรงฤทธิ์ ทองไชย อายุ 48 ปี จากศรีสะเกษ
     ได้คลอดน้องตัวตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิง ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิชญาดา ขันหลวง อายุ 35 ปี และคุณภิญโญ วงศสุวรรณ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องอย่างมากต้องทานยาระงับปวด
     ตรวจพบไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปิยวรรณ เพชรตีบ อายุ 36 ปี จากสงขลาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตรงตำแหน่งที่ฝังตัว
     ของตัวอ่อน จึงได้ขูดก้อนเนื้อที่มดลูกออก และเตรียมตัวเข้ากระบวนการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงควบคู่ไป 1 เดือน
     ร่วมกับการฉีดน้ำเชื้อ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยคุณปิยวรรณยังแจ้ง
     เพิ่มเติมด้วยว่า หลังทานยาคุณหมอหยงไปแล้ว กลับไปตรวจซ้ำพบว่า
     มดลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ


Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 39 ปี และคุณจิตรกร ชนะค้า อายุ 41 ปี จากบึงกาฬ
     ได้คลอดน้องออปโต้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี
     ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูก
     ก่อนจะเข้าผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด
     และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     ​คุณอาภาภรณ์ ชิณวงค์ อายุ 31 ปี และคุณวุฒิพงษ์​ ผาภู​ อายุ 34 ปี จากหนองคาย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่น้อย
     มีแค่ 1-2 ฟอง แม้จะทานยากระตุ้นไข่ก็ได้เพียง 3-4 ฟองเท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 38 ปี และคุณศุภกฤต มหาคิตะ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องบัวชมพู บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องแต๊งค์กิ้ว บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ติดบุตรต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 38 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณกุลวดี กิจกสิวัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณวรวิทย์ ปิติธนลาภ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     4 เดือนแล้วหยุดไป แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้
     ฝ่ายชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ ทานอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 41 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 40 ปี จากพิษณุโลก ที่ได้คลอด
     น้องณัชชาบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกรักษามีบุตรยากชื่อดังที่เชียงใหม่
     โดยฝ่ายหญิงมีฮอร์โมนเพศชายสูง เก็บไข่ได้น้อยแค่ 5 ฟอง แบ่งใส่ตัวอ่อน 2 รอบ
     แต่ไม่ติดทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานยาต้มและแคปซูลชุดดั้งเดิมเพียง 1 เดือนเช่นกัน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณัชชา บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง


Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 35 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 41 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้คลอดน้องเฟริส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า
     จำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำ
     พิเศษต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องเฟริส์และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องญาณิน บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 37 ปีและคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 37 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องนัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร อายุ 43 ปี และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 6 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อีก 5 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ก่อนที่ฝ่ายชาย ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และได้คลอดน้องเกรซ บุตรคนแรกโดยได้เพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจ
     และทำนายไว้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วย ส่วนครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องภูมิ บุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     ทานไป 4 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิลาวัลย์ เอี่ยมวัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี เคยเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง และตรวจพบ
     ไข่ไม่โต เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     อย่างมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     ไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเสาวลักษณ์ พราหมณี อายุ 40 ปี และคุณทวิช คงเกิด อายุ 43 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 20 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และตรวจพบท่อนำไข่ข้างขวาอุดตันเนื่องจากการฉีดน้ำเชื้อ หลังจากนั้นทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด 2 เดือน
     และฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้นไป 4 เดือนทานชุดแนะนำไป 1 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์และมีพังผืดเยอะ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำคนเดียว ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 37 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 39 ปีจากจังหวัดระยอง
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     เพียง 2 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วมด้วยในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรัญญา มาลาวิโรจน์พันธุ์ อายุ 33 ปี และคุณภาคินัย โขมะพันธ์ อายุ 33 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือนกว่า
     โดย 2 เดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานชุดแนะนำ ทานไปไม่กี่วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำมาและรักษา
     สำเร็จ มีน้องไปก่อนหน้านี้ วันนี้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย


Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 40 ปี จากนครปฐม ได้คลอดน้องมิรินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน แต่ยังคงให้
     ความไว้วางใจกลับมาทานยารักษาต่อ โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 เดือน และเข้มข้น
     อีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์เเข็งเเรง ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถติดได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และคุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า
     เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและยาต้ม
     ของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6
     ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8 ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาตามธรรมชาติ วันนี้พาน้องนีซมาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และยังรับยาไปทานเพื่อเตรียมมีบุตรคนที่ 2 ขอให้สมหวังและตั้งครรภ์ในเร็ววันนี้


Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 25 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องชอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ ผ่าตัดต่อหมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 43 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 39 ปี จากพระนครศรีอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4
     ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น
     ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนิง อายุ 29 ปี และสามี อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องคริสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปุ้ย อายุ 34 ปี และ สามี อายุ 40 ปี จากบึงกาฬ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตกเรื้อรัง(PCOS) ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ บางเดือนไม่มีประจำเดือน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีปริมาณน้อยและไม่แข็งแรง
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคนรู้จักที่แนะนำ
     และรักษาจนตั้งครรภ์และคลอดบุตรไปแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณฐานิสา พึ่งสุภา อายุ 36 ปี และคุณธวัชชัย กล่อมสุนทร อายุ 24 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ บางครั้ง 4-5 เดือนจึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ไปยังไม่ทันหมดชุดแรก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     วันนี้พาน้องมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณธัญพร วรสกุลกาญจน์ อายุ 41 ปี จากอุดรธานี​ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนานน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และทานชุดเบสิกในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 32 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 33 ปี จากนครราชสีมา
     ได้คลอดน้องภัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่
     2-3 ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชาย
     ทานยาชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรัตติยา ทองอ่อน อายุ 37 ปี และ Mr.Jame Whitaker อายุ 57 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้อง(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันน้องทั้งสองอายุ 3 ขวบ ก่อนหน้าที่จะมารักษา
     กับคุณหมอหยงตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์ ผนังมดลูกบางเพียง 6 มม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 และ 3
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     และเดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก และกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ผนังมดลูกหนาตัว
     ดีขึ้นมาก อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไข่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ได้ตัวอ่อน 6 ตัวและเมื่อย้าย
     ตัวอ่อนก็ตั้งครรภ์(แฝด)สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรุจิรัตน์ จิรสินรัตนสิริ อายุ 33 ปี และคุณนันทฉัตร จิรสินรัตนสิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรสาคร
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบมีสเปิร์มเพียง 1 ล้านตัวและสมบูรณ์แค่ 1% เท่านั้น เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ฝ่ายชายกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า จำนวนสเปิร์ม
     เพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 67% จึงทานยาชุดแนะนำพิเศษ
     ต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 42 ปี และคุณศราวุฒิ สุวรรณหงษ์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเปรม
     อายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะค่า FSH สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มาตรวจรักษาปัญหาสุขภาพ พร้อมพาน้องเปรม
     มาให้คุณหมอหยงชื่นชมด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้คลอดน้องเบลบุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องโบนัส บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว และ
     อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเบลสมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมและบำรุงร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรง
     สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 36 ปีจากสุรินทร์ ได้คลอดน้องปลื้มและน้องปลาย(แฝด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ตรง เวลามีประจำเดือนมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วย
     เคยทานยากระตุ้นไข่ตกและฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ร่วมกับทำ IUI อีกครั้งก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก


Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 35 ปี และ คุณสุภณัฎฐ์ พฤทธิราชวิทยา อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องนีซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
      มา 2 ปีกว่า เคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ในระหว่างทำฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 8 ฟอง เมื่อผสมแล้วได้ตัวอ่อนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     และยาต้มของคุณหมอหยงรวม 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือน 5
     และ 6 ทานแคปซูลชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7 และ 8
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณเอ็กซ์ อายุ 42 ปี และคุณก้อย อายุ 31 ปี จากชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่สมบูรณ์
     ไม่เคลื่อนไหวและไม่มีแรงเจาะไข่ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนแรก ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และก่อนหน้าการตั้งครรภ์ ฝ่ายชายได้กลับไปตรวจสเปิร์มอีกครั้ง
     พบสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นและเคลื่อนไหวได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน โดยครั้งนี้
     ยังให้ความไว้วางใจรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องโอมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืดและเนื้องอก
     ขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 41 ปี จากตรัง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติและคลอดน้องธาม บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ครั้งนี้
     ต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 4 ปี ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ต่อแต่ย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะผนังมดลูกหนาทึบ
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ


Smiley face
     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 29 ปี จากศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้
     เรียบร้อยแล้ว และอยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ทานยา
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องโอมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืด
     และเนื้องอกขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ร่วมกับการทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณบุศรินทร์ธร ริงเกล อายุ 42 ปี จากอุดรธานี ได้คลอดน้องเอริก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดนำ้เชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องเอริก้าสมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 39 ปีจากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเอเธนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายที่ ทั้งทานยา
     กระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ถึง 8 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ และยังตรวจพบว่า มีพังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดย
     เดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทานชุดเบสิก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตอนท้องก็ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเนื่อง
     จนคลอดน้องเอเธนส์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ


Smiley face
     คุณดวงกมล จูบุญส่ง อายุ 36 ปีจากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องไอดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก และปรับทานยาต้มกับแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงตามที่คุณหมอหยง
     ได้จับชีพจรทำนายเพศไว้ก่อนหน้านี้


Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันสาทิตย อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ รังไข่ทำงานผิดปกติ
     (PCOS) ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์
     แต่แท้ง 2 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำอิ๊คซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องภู บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และสามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว แต่ยังคง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงเข้ารับการตรวจและรับยาบำรุงครรภ์เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 38 ปีจากจังหวัดสมุทรปรากา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ได้คลอดน้องต้นปัณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งผ่าตัดเหลือท่อนำไข่ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันทภัค แก้วปุ่นนิล อายุ 38 ปีและคุณประวิทย์ บุญยืน อายุ 31 ปี จากจังหวัด
     อุตรดิตถ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 15 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังมาตรวจพร้อมรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงเพื่อบำรุง
     ให้ลูกน้อยแข็งแรงอีกด้วย


Smiley face
     คุณชลัดดา แก้วทรัพย์ศักดิ์ อายุ 33 ปี และคุณกิตติพัฒน์ กาไหล่ทอง อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟ้าใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 และ 2 ทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี และคุณรังสิทธิ์ วรรณกิจ อายุ 40 ปี จังหวัดนนทบุรี
     ได้คลอดน้องณดี เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่และผนังมดลูกไม่สมบูรณ์และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูกเคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยระหว่างฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งต่อไปทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดประหยัดในเดือนที่ 1-2 และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ส่วนฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 1 และยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2-3 กลับไปทำ
     IUI ซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น
     และรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง 90% จำนวนถึง 20 ล้านตัว ฝ่ายหญิงไข่
     และผนังมดลูกสวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 39 ปีและคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 42 ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้คลอดน้องเดลต้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 42 ปีจากจังหวัดปทุมธานีได้คลอดน้องTen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดผังผืดในมดลูก เวลามีประจำเดือน
     มาจะปวดท้องมาก และยังตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 7 ครั้ง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกทานชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเป็นชุด
     ดั้งเดิมและชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็น
     ชุดพิเศษ ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมทั้งอาการ
     ปวดประจำเดือนดังกล่าวก็หายอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 39 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คลอดน้องณิชา
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอก เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 4 ครั้งและทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนแรกทั้งคู่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดมาตรฐาน และปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 3
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรทิวา ไทยสยาม อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดรูป เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณบี อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยผ่าตัดท่อนำไข่ข้างซ้ายออกเนื่องจากเป็นซีสต์ในท่อนำไข่
     และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือนควบคู่กับการฉีดเชื้อ (IUI) ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 41 ปี และ คุณสิณพงศ์ มากพูน อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คลอดน้องพอร์ช บุตรชายคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากมาทานยารักษาจนได้น้องเพชร บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ได้น้องเพชร สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 มาทานยาชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอร์ช
     สมความปรารถนาอีกเช่นกัน


Smiley face
     คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และ คุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี จาก
     จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องสตาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาถึง 13 ปี ตรวจพบ ช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     ติดแต่แท้งไป หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณขนิษฐ์ ประยุทธมิ่งเจริญ อายุ 34 ปี และ คุณดรินทร์ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ได้คลอดน้องเหมยลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน เดือนที่ 1 หญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทาน
     ชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้คลอดน้องนุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทาน
     เพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม อาการปวดประจำเดือนหายไป
      จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง เหลือท่อนำไข่ด้านซ้าย
     ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องณัฐสกน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ต่อและทานอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องณัฐสกน
      สมบูรณ์แข็งแรงดี


Smiley face
     คุณณิพัฏฐ์ชา วิเชียรบรรรณ อายุ 35 ปี และคุณชวลิต สงวนพร อายุ 33 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องฟูจิ บุตรคนแรกและน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
     น้องฟูจิอายุได้ 2.7 ขวบ และน้องโตชิอายุ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่ตีบ และไข่ไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็ก
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟูจิ
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา จนน้องฟูจิอายุ 2.5 ขวบก็สามารถตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ได้สมบูรณ์จากการรักษา
     จากครั้งก่อนหน้านี้แล้ว


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ อินทะชัย อายุ 33 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยฉีดยา
     กระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือนกว่า ฝ่ายชายทานชุด
     แนะนำไป 2 เดือนกว่า ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำใน 2 เดือนแรก และเดือนที่
     3-4 ปรับตัวยาเป็นชุดดั้งเดิมและชุดเข้มข้น ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี และคุณจักรกฤษณ์ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตร
     ที่ได้คลอดน้องสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีลักษณะเหลวไม่ข้น ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์อีก 1 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณช่อทิพย์ บุญฑล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องต้นน้ำ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานชุดเบสิก ชายชุดประหยัด เดือนที่ 2-3 หญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนาจนคลอดน้องเพียงฟ้า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ รอบนี้อยากมีบุตรคนที่ 2
     ปล่อยมีบุตรเองแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ไป 1 ครั้ง จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวาเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง เคยตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน ชุดรองพิเศษ
     และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ครั้งนี้มาตรวจเเละรับยาไป
     ทาน เพื่อให้มีลูกคนที่2 พร้อมเอาน้องเเพรวาลูกคนเเรกมาให้คุณหมอได้ชื่นชม
     ความน่ารักและความเเข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องซันย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องอายุ 3 ขวบครึ่งแล้วคะ ก่อนหน้าที่จะมาทานยา ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ท้องธรรมชาติ มาครั้งนี้
     สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ต่อได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์
     จากครั้งก่อน และยังสั่งยาบำรุงครรภ์กับคุณหมอหยงไปบำรุงลูกในครรภ์และ
     บำรุงร่างกายของคุณแม่ ขอให้น้องและคุณแม่สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะคะ


Smiley face
     คุณสุจิตรา อุทาหรณ์ อายุ 24 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ 38 ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเนิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้า ผลตรวจอสุจิได้ 25 ล้านตัว มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณแม่ปริม อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้คลอดน้องปอมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่รังไข่ด้านขวา จึงผ่าตัดออกไป 1 ข้าง
     และรังไข่ข้างซ้ายก็มีซีสต์ขนาด 3.8 ซม. ท่อนำไข่ตีบด้วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และมีภาวะแท้งคุกคาม หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพนัตตา อัจจิมากุล อายุ 37 ปี และคุณฐานวัฒน์ นำชัยธนานนท์ อายุ 41 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สามารถย้ายตัวอ่อนได้ เพราะตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติ หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน หญิงทานยาชุดแนะนำ
     ชายทานยาชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตาม ดร.วีรภา กิจจาทร พี่สาวที่
     แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 31 ปีและคุณนพรัตน์ เปลื้องกระโทก อายุ 32 ปีจากจังหวัดนครราชสีมา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     2 ข้าง ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 7 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3
     ทานชุดประหยัด แล้วหยุดไป 3 เดือน กลับมาทานชุดประหยัดต่ออีก 4 เดือน และให้ฝ่ายชายทานยา
     ชุดประหยัดร่วมด้วยใน 2 เดือนหลัง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกษร เข้มแข็ง อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยรับการรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 7 วัน ฝ่ายหญิงทานยาชุดมาตรฐาน ส่วนฝ่ายชาย
     ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดารัตน์ อุ่นใจ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้ององศาเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่
     3 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอมรรัตน์ สีวันนา อายุ 34 ปี และคุณศุภโชค สีวันนา อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร
     ที่ได้คลอดน้องอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่ปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ((IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเบญจวรรณ เกิดศรี อายุ 36 ปี และคุณอุเทน เกิดศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องแทนคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องแทนคุณอายุได้ 2 ขวบครึ่งแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรถึง 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิธินาฏ นาคสุขศรี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐมได้คลอดน้องเทอเรน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์และมดลูกคว่ำ
     เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 3 เดือน และเดือนที่ 2-3ให้ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอภิญญา จรูญวานิชย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องอิงเอยอายุได้ 2 ขวบกว่า ก่อนหน้าที่จะมารักษาเคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 3 ครั้งและ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 6 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รอบนี้ต้องการมีบุตรคนที่ 2
     ก็มารักษากับคุณหมอหยงอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆ นี้


Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง ตรวจพบ ผนังมดลูกบางและมีผังผืด
     เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล
     แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีดูพบท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำไป
     3 เดือนชุดประหยัด 2 เดือน ท่อนำไข่หายตันและกลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ได้ตั้งครรภ์เป็นน้องแฝดอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณภัทราสินี ดีรัสมี อายุ 34 ปี จากจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบไข่จำนวนน้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่
     และฉีดยาเร่งไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่ติด ไปฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว
     จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก


Smiley face
     คุณดรุณี สุวรรณ อายุ 35 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องตฤณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องตฤณอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     ฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง สเปิร์มรูปร่าง
     ไม่สมบูรณ์ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนเเรกฝ่ายหญิง
     ทานเเคปซูลชุดมาตรฐานและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ในเดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับตัวยาเป็นยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณแสงระวี เดชบุญทวีสุข อายุ 28 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
      ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเยาวลักษณ์ หาญณรงค์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสงขลาที่ได้คลอดน้องเอเดนโยริส
     3 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน แล้วหยุดทานยาไป 7 เดือน ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้ง
     และปรับตัวยาเป็นสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ทานยังไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องเพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณเอื้อมพร ยิ่งทวีสิทธิกุล อายุ 34 ปีจากจังหวัดสุโขทัย ที่ได้คลอดน้องชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงก็ได้ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติถึง 2 ครั้งแต่แท้งทั้ง 2 ครั้ง และได้กลับมาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำอีกครั้ง
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา แต่มีเลือดออกขณะ
     ตั้งครรภ์ จึงสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์ และแข็งแรง


Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 40 ปี และคุณศิวดล เชื้อหมั้น อายุ 36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ได้คลอดน้องอัลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 ซม. และตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณกุลภัสสร กงสุวรรณ อายุ 26 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้คลอดน้องมาร์แชลล์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์
     1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ตรวจพบ ผังผืดและ
     เนื้องอกข้างผนังมดลูกขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 38 ปีและครอบครัว ที่ได้คลอดน้องจ๊อบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องจ๊อบอายุ 2 ขวบแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ
     “มดลูกคว่ำ” เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง รักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่น และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 5 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งเเต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปเพียง 2 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้อ
     อีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคิวคิว
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว
     เลยไม่สามารถเก็บไข่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้น
     ในเดือนที่ 2 และ 3 รวมทานยาไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 กว่าปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษาผังผืดในมดลูก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างมาก และตรวจพบ
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่น้อย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 7 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกเริ่มจากชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นชุดดั้งเดิม และเป็นชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน
     เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็นชุดพิเศษ พร้อมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา รวมทั้งช่วยให้อาการปวดประจำเดือนดังกล่าวหายอีกด้วย


Smiley face
     คุณวิชญาพร ยืนยั่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คลอดน้องดาริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่โต โตช้า เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยทานยากระตุ้นไข่และรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ควบคู่กับการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้คลอดน้องปริ้นซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช็อกโกแลตซีสต์และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็น
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช็อกโกแลตซีสต์
     ที่เป็นก็หายเป็นปกติ


Smiley face
     คุณนนทรัตน์ วงน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเพอร์เฟคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ก่อนมาทานยา ท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วอีก 1ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณดวงกมล จบุญส่ง อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด หญิง
     ทานยาแคปซูลชุดเบสิก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 38 ปี และคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 41 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 36 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องอุ๋งอิ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะ
     คล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกไม่แข็งแรง และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูก เคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยในการฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งล่าสุดทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและแบบยาต้มของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปทำซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นและรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง
     90% ฝ่ายหญิงไข่และผนังมดลูกสวยแข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยง
     ต่ออีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศุภลักษณ์ เทียนชัยทัศน์ และ คุณพิสิษฐ์ เรืองหิรัญวนิช อายุ 34 ปีทั้งคู่
     จากจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตร 3 ปี เคยทานยาจีนจากที่อื่น 5 เดือนแต่ไม่สำเร็จ และ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรัตนา ขอวิจิตรไพศาล อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเซ้นส์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี ตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขวา
     ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยง
     6 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย วิโยค อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และมีค่าไตสูงเกิน
     เกณฑ์มาตรฐาน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ และเคย
     ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน และทานชุดประหยัดอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     เคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและ
     ชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพ ได้คลอดลูกคนแรกไปแล้ว
     ก่อนหน้านี้ เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาให้คุณหมอหยง
     รักษาอีกครั้ง พร้อมกับพาน้องที่เป็นผลงานการรักษาของคุณหมอหยงในครั้งก่อน
     มาให้คุณหมอได้ชื่นชมความน่ารักอีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณบุศรินทร์ ริงเกล อายุ 41 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง


Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วย ที่ได้
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมี
     เนื้องงอก เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง และอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานและชุดแนะนำแบบยาต้ม
     ของคุณหมอหยง 2 เดือน กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณดนิตา ตัชชยานุสรณ์ อายุ 25 ปี และคุณปภังกร ตัชชยานุสรณ์ อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องเบนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เป็นเนื้องอกที่มดลูก ผ่าตัด 2 ครั้ง ท่อรังไข่ตีบที่ข้างซ้าย เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 39 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ที่ได้คลอดน้องโมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     ที่คลินิกแต่ไม่ได้ผล ไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกที่เชียงใหม่ ภรรยาได้ไข่น้อย
     แค่ 5 ฟอง ใส่ไปสองครั้งไม่ได้ผลทั้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ในครั้งนี้
     อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมารับการรักษากับทางเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจรรยา ศรีบุญรัตนชัย อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีครึ่ง เคยรักษากับแพทย์
     แผนปัจจุบัน ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและยาต้มของคุณหมอหยง 8 เดือน โดย 4 เดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือน 5 และ 6 ทานชุดเบสิก แล้วปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือน 7
      และ 8 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรรณี หวังประเสริฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้คลอดน้องแหวนพลอย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทาน
     ชุดแนะนำชายและหญิง 2 เดือน ชุดมาตรฐาน1 เดือน และชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องฉัตรแก้วเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบเป็นซีสต์ที่รังไข่ และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปยังไม่ถึง 1
     เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 4 เดือน
     โดยรอบหลังทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน
     คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้


Smiley face
     คุณศิรประภา โชตินอก อายุ 37 ปีจากจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้คลอดน้องน้ำอิง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยผ่าตัดรังไข่ข้างซ้ายออกเนื่องจากมีถุงน้ำในรังไข่
     อีกข้างตรวจพบ เนื้องอกขนาด 3 ซม. เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดารัตน์ เกิดฤทธิ์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องแบมแบม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     และทานยาสมุนไพรจีนจากที่อื่นมา 8 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเริ่มจากทานยาชุด
     ประหยัด ไป 4 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ในเดือนที่ 5
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน และเคย
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทานเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้คลอดน้องกลมเกลียวเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) รอบใหม่
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิได้
     7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณณิศา ปิสัญธนะกูล อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีเนื้องอกที่มดลูกขนาด 1*1.5 เซนติเมตร ฝ่ายชายน้ำเชื้อมีอสุจิ
     ตัวปกติแค่ 5% หมอแผนปัจจุบันบอกต้องทำอิ๊กซี่ (icsi) เท่านั้น ทำอิ๊กซี่ 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป
     2 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องแพรวา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง
     เคยตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน
     ชุดรองพิเศษ และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องเป็นเอก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่และมดลูก
     ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจพบเนื้องอก 3 ก้อน และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากอดทน
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเกศกัญญา ประคองเกื้อ อายุ 32 ปี และคุณอติยะ ประคองเกื้อ อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่
     ฝ่ายชายปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาและได้บุตรเป็นเพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจและทำนายไว้


Smiley face
     คุณนลินี นามมณี อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI) 4 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป.
     15 วัน เพื่อกลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวัลนา กกฝ้าย อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน เดือนแรกทานยา
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 3 ทานยาชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช๊อกโกแลตซีสต์ และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช๊อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช๊อกโกแลตซีสต์
     ที่เป็นก็หายเป็นปกติ


Smiley face
     คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 33 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องโมเนต์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี ฝ่ายหญิงไข่มีขนาดเล็กและ
     มีจำนวนน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดยทานชุดพิเศษ ชุดแนะนำและชุดเบสิกตามลำดับ ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     และคลอดน้องมันนี่ บุตรคนแรกเรียบร้อยแล้ว รอบนี้แม้ไม่ได้ทานยาคุณหมอหยง
     แต่ผลจากการรักษาในรอบก่อน ส่งผลให้ระบบสืบพันธ์ยังคงทำงานได้สมบูรณ์เป็นปกติ
     จึงสามารถติดบุตรคนที่สองได้ตามธรรมชาติอีกครั้ง


Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ37ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ34ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่
     2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้าผลตรวจอสุจิ 25 ล้าน
     มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เดือนที่ 1 ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิ
     ได้ 7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องแต๊งค์กิ้ว
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณระภีพร หลงสมบูรณ์ อายุ 27 ปี และคุณจิรภัทร เทียนชัย อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงท่อนำไข่ตีบ 1 ข้าง รักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 6 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยปรับตัวยา
     เพิ่มขึ้นตามลำดับ เดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ชายทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ฝ่ายหญิงทานต้มชุดเข้มข้น ชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ซึ่งก็ยังเข้ามาให้คุณหมอหยงตรวจความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์และขอรับยาบำรุง
     ครรภ์ชุดพิเศษไปทานอีกด้วย


Smiley face
     คุณช่อทิพย์ บุญฑล อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเพียงฟ้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     เดือนที่ 1 หญิงทานชุดเบสิก ชายชุดประหยัด เดือนที่ 2-3 หญิงทานชุดเบสิก
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รอบนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 ก็มารักษากับคุณหมอ
     อีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณเพ็ชรรัตน์ เทพทองดี อายุ 33 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องลีโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณขนิษฐา ทรัพยากร อายุ 40 ปี จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณลัลเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี เคยตั้งครรภ์
     แต่ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งและฉีดเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เพียง 3 เดือน และฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำซึ่งตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุง
     ครรภ์ไปทานคุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่
     คุณหมอทำนายไว้อีกด้วยคะ


Smiley face
     คุณสุรางค์ ยิ้มยวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่สอง ก่อนหน้านี้มารักษาอาการภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนคลอด
     น้องออนิวไปแล้ว ก่อนหน้ามีบุตรคนแรกเคยปล่อยมาถึง 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา มารอบนี้ระบบภายในยังสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องทานยาก็สามารถ
      มีบุตรได้ต่อเนื่อง ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณประภาสิริ แต้มเขียนนอก อายุ 26 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องแอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องปริม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบว่า ”มดลูกคว่ำ” ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง เดือนที่ 1
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ และเดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำพิเศษ
     รวมทานยาไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาซึ่ง
     ตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณวิรุฬห์กิจ อัมภาพันธุ์กิจ และคุณธัชกร ตั้งสกุลกระจ่าง อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเซอิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ เป็น PCOS มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ
     เคยฉีดยากระตุ้นไข่ตก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์
     แผนปัจจุบันมาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบมีพังผืด และเคยทำการฉีดเชื้อ (IUI)
     ถึง 8 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานยาไป 5 เดือน
     เดือนที่1 ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานทั้งคู่ เดือนที่ 2 ทานแคปซูล
     ชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ชายทานแคปซูลชุดเบสิก หญิงทานแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 5 หญิงทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณทัศนียา จันทร์ปลั่ง อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องม่อน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง รักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานชุดเข้มข้นในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทาน
     ชุดรองพิเศษในเดือนที่ 2-3 และกลับมาทานชุดเข้มข้นอีกครั้งในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลลิตา จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องคุณค่าเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่สำเร็จ ทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ไม่ค่อยเคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 ชุด ไปตรวจซ้ำ
     คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มมาประมาณ40% แล้วกลับไปทำ IUI ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 40 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้คลอดน้องมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนวนน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิก ในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน เคลื่อนไหวช้า ฝ่ายหญิง
     เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง เคยรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหลายที่ทาน
     ยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 31 ปี จากจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน และในเดือนที่ 3 ปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องซูกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก ทานยา
     แก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้นประจำเดือนมาช้าเป็นเดือน หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชาย ทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องจิงจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และทำการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องธันวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     ชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 36 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยผ่าตัดรักษามดลูกมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ รักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้แต่งงาน 8 ปีแต่ยังไม่ท้อง เคยฉีดน้ำเชื้อมาแล้ว 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้วมา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากไข่และมดลูกไม่แข็งแรงสมบูรณ์ และพบเนื้องอก 3 ก้อน หลังจากอดทนทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องฒารา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง
     ทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลียนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปฏิญญา เกิดชมแพงทวี อายุ 31 ปี และคุณทวีศักดิ์ ขอขันกลาง อายุ 32 ปี จากจังหวัด
     นครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 9 ปี
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ค่อยปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกัลยา วิทยาสิน อายุ 36 ปี และคุณอิสรา สอนพัด อายุ 37 ปี จากจังหวัดลพบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอะชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้งมา 1 ครั้ง
     แล้วปล่อยอีก 2 ปี ไปฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน จากนั้นเดือนที่ 3 ไปพบหมอหยง ตรวจพบการตั้งครรภ์
     เลยรับยาบำรุงกลับมาทานค่ะ


Smiley face
     คุณขวัญใจ ไกรทัต และคุณวินัย ไกรทัต อายุ 38ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 10 ปี ฝ่ายหญิงมีพังผืดที่มดลูก
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง และท่อนำไข่คดผิดรูป เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     11 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปัทมา สำราญ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องภูภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หมอบอกว่าท่อรังไข่ตีบ 1 ข้าง ส่วนอีก 1 ข้างตัดออกไปก่อนแต่งงาน
     เคยไปฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา และยังทานยาบำรุงหลังคลอด
     เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบภายในร่างกายให้คุณแม่กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงและเพิ่มน้ำนม
     ให้กับน้องอีกด้วย


Smiley face
     คุณดาเรศ ดำรงกิจโกศล อายุ 37 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     มา 10 ครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี รักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี และคุณสินพงศ มากพัน อายุ 40 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ จนคลอดน้องเพ็ชรแล้ว
     ครั้งนี้อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมาเข้ารับการรักษาอีกครั้งโดยทานยาสมุนไพนจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำไปอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกครั้ง


Smiley face
     คุณกัญณัฏฐ์ อภิชาตสุภาพขจร อายุ 38 ปี จากจังหวัดพิจิตร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 13 ปี ก่อนมาทานยา รักษาด้วยการทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 7 รอบกระตุ้นไข่ แต่ไม่สำเร็จเพราะตัวอ่อนแบ่งตัวช้า ไม่ค่อยสวย
     และไม่ฝังตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดย 2 เดือนแรก
     ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 5
     ฝ่ายชายปรับมาทานชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดเข้มข้น และเดือนที่ 6
     ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดดั้งเดิม กลับไปทำอิ๊กซี่อีกครั้ง ทานยายังไม่หมดชุดที่ 6 ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้คลอดน้องมีดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี รักษาด้วยการฉีดเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จหลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อนหลังจากนั้นก็กลับมาทานยารักษา
     อีกครั้ง โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 ชุด และเข้มข้นอีก 2 ชุด


Smiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบเป็นซีสต์ที่รังไข่ และเคยฉีดเชื้อ (IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากนั้นมาทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปยังไม่ครบ 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภัทธพร ชนะอุดม อายุ 29 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องออกัส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ก่อนกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเยาวลักษณ์ หาญณรงค์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดสงขลาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้ง
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาทานชุดประหยัดไป 2 เดือน
     แล้วหยุดทานยาไป 7 เดือน ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งและปรับตัวยาเป็นสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยง ทานยังไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนัทธมนต์ แสงกฤช อายุ 36 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 9 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำพิเศษ
     1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำอีก 2 เดือน และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดเข้มข้นอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 37 ปี และคุณบุญฤทธิ์ เพชรหิน จากจังหวัดตรัง
     ได้คลอดน้องธามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้ง ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี และคุณสินพงศ มากพัน อายุ 40 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ที่ได้คลอดน้องเพ็ชรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องได้ 1 ขวบแล้วคะ ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ หลังจากคลอดไปแล้ว เพิ่งติดต่อกลับมาที่คลินิก
     ว่ามีข่าวดีในการรักษาครั้งก่อน ครั้งนี้อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมาเข้ารับการรักษาอีกครั้ง


Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้คลอดน้องณฬาและต้องณดา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อนเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว และได้ลูกแฝดอีกด้วย


Smiley face
     คุณพรรณี หวังประเสริฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์? ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ทานชุดแนะนำชายและหญิง 2 เดือน, ชุดมาตรฐาน 1เดือน, และชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง, ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     ทานยาจีนแบบต้มเอง โดยการหาหมอจีน 2 คน คนละ 6 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือนของผู้หญิงทานยาชุดรองพิเศษ และของผู้ชาย
     ทานยาชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 37 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 7 เดือน
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน
     ไปย้ายตัวอ่อน ครั้งแรกไม่ติดปรับทานยาชุดเข้มข้นต่ออีก 2 เดือน
     ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ และคลอดน้องกรุ๊งกริ๊ง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้งไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเอื้อมเดือน เถื่อนรักษ์ อายุ 35 ปี และคุณสมยศ สุดหอม อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุโขทัย
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา จนคลอดน้องณดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดกระตุ้นไข่
     ได้แค่ใบเดียว เลยไม่สามารถเก็บไข่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด ในเดือนแรก และทานยาชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 และ 3
     รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ


Smiley face
     คุณอาหาหมัด มะดีเย๊าะ อายุ 32 ปี และ คุณแวคอดีเย๊าะ มะรอแม อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     และคลอดน้องคอลฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยรักษาที่หน่วยมีบุตรยาก และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 3 ครั้งก็ยังไม่ติด
     โดยรอบฉีดน้ำเชื้อครั้งที่ 4 ตรวจพบซีสต์ประมาณ 4 ซม ฝ่ายหญิงได้มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณประภาสิริ แต้มเขียนนอก อายุ 36 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาค่ะ


Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวริยา ซังยัง อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ยาต้มชุดเข้มข้น และชุดประหยัด รวมทั้งหมด 7 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชุติพร พันธุ์แก้ว อายุ 37 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ติด 2 ครั้ง แล้วท้องลม1 ครั้ง แท้งเอง 1 ครั้ง จากนั้นทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง
     แต่ครั้งแรกเด็กหยุดการเจริญเติบโต ครั้งที่สองก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ได้มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์
     จากคุณหมอไปทานอย่างต่อเนื่อง


Smiley face
     คุณจุไรรัตน์ และคุณอนุชน บัวสงค์ อายุ 33 ปี และ 31 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษา จนคลอดน้องเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี
     เคยทานยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณลลิตา จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา จนตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ไม่ติด ทำการฉีดน้ำเชื้อ
     IUI 2 ครั้งไม่ติด ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรชุดพิเศษของ
     คุณหมอหยง 1 ชุด ไปตรวจซ้ำ คุณภาพน้ำเชื้อเพิ่มมาประมาณ40% แล้วกลับไปทำ IUI ก็ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณอุทุมพร กุลทอง อายุ 32 ปี และคุณกิตติพงษ์ ไชยปลอด อายุ 28 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่
     ข้างซ้ายตันเล็กน้อย เคยฉีดน้ำเชื้อแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     ผนังมดลูกบาง 6 มิล เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณกุลภัสสร กงสุวรรณ อายุ 26 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุพนิดา ตุ่นลำ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ1 ครั้ง มีซีสต์รอบมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำในเดือนแรก เดือนที่ 2 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 3 ทานยาชุดประหยัด
     และ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดารัตน์ เกิดฤทธิ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดเชื้อ2ครั้งและทานยาสมุนไพรจากที่อื่นมา
     8 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     ฉีดเชื้อ โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 4 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำ ในเดือนที่ 5 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมณีรัตน์ จ่าอินทร์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดเลย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนแรกทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ และในเดือนที่ 3 ทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชิชากร ซูงีอิ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโนะโซะมุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยง ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณฐิติวรรณ เยาว์ด้วง อายุ 33 ปี จากจังหวัดสงขลา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 2 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 1 เดือน
     ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกในเดือนที่ 2 ทานยายังไม่ทั้งหมดชุดที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันธ์สาทิตย อายุ 35 ปี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงมีอาการรังไข่ทำงานผิดปกติ (PCOS)
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรอนงค์ ทับศรี อายุ 34 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด และชุดเบสิกของคุณหมอหยงทานยาไป
     1 เดือนกลับไปทำหลอดแก้วครั้งเดียวติดเลย แถมได้ลูกแฝดอีกด้วย


Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 39 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร
     ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่
     ทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ และคุณโอภาส เลขพลการ จากจังหวัดนครราชสีมา ได้คลอดน้องเอริ์ธเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหามีเนื้องอกในมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) ถึง 8 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณปัญญาภรณ์ พินญาณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 18 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง ไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้น
     ใน 5 เดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำอีก 3 เดือน และทานยาต้มชุดเข้มข้น
     ไปอีก 1 เดือนฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 9 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุวรรณา และคุณธาราทร นวลดุก อายุ 32 ปี และ 33 ปีจากจังหวัดพัทลุง ได้คลอดน้องจีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ (IUI) มา 1 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง 2 เดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดแนะนำในเดือนที่ 3 และฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณรัตนา สิทธิวงศ์ อายุ 31 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ประจำเดือนจะมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง ไข่ไม่สมบูรณ์ ใบเล็ก มีซีสต์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ทานยาไปทั้งหมด 9เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสิริมา-นพดล สระเเพอายุ 37 ปี จากจังหวัดระยอง ได้คลอดน้องมะระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อนมาก
     และไม่มีสเปิร์มตัวที่วิ่งเลยซักตัว ส่วนฝ่ายหญิงกระตุ้นไข่แล้วไข่ก็ยังไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ( ทานกันทั้งคู่)
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติได้


Smiley face
     คุณชลีรัตน์ สิทธิมงคล อายุ 40 ปี จากจังหวัดดเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมากกว่า 10 ปี ฝ่ายหญิงมีโรคประจำตัวคือ โรคโลหิตจาง
     และมีปริมาณไข่ที่ตกในแต่ละรอบเดือนน้อยกว่าปกติ เคยฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     1 ครั้ง แต่ไม่ติด เนื่องจากตรวจพบว่าปริมาณ ไข่ที่ตกน้อยกว่าคนปกติทั่วไป
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทานสมุนไพรจีนแบบต้ม
     จากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน เดือนแรกทานยา
     ชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังมารับยาบำรุงครรภ์ทานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเลย


Smiley face
     คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจงอายุ 36 ปี จากจังหวัดลพบุรี ได้คลอดน้องทีฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้ามีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)มา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด (3เดือน) ต่อด้วยยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน และทานยาต้มอีก2เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเพ็ญธนาลัย อัจฉริยวุฒิ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของหมอหยงไป 3 เดือนและยาต้มอีก 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณกัลยาภัสร์ และคุณกรวิสุทธิ์ กิติเวชอนันต์ อายุ 39 ปี และ 40 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI)
     5 ครั้งไม่สำเร็จ ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน 3 เดือน
     แล้วปรับเป็นยาสมุนไพรจีนแบบแคปซูลชุดดั้งเดิมต่ออีก 1เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณประจักษ์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี และสกนธรัตน์ ใสวิจิตร อายุ 37 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุดารัตน์ ฉายศรี อายุ 37 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องได้ 9 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 2 เดือน โดยฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยไปฉีดเชื้อ (IUI)
     ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณปัทมา สำราญ อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หมอบอกว่าท่อรังไข่ตีบ 1ข้าง ส่วนอีก1ข้างตัดออกไปก่อนแต่งงาน
     เคยไปฉีดเชื้อ (IUI) ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณเยาวรักษ์-คุณสุวัฒน์ แซ่ลิ่ม จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนที่อื่นมา 2 ที่ รวม 5 เดือนก็ยังไม่สำเร็จ จึงไปฉีดเชื้อ (IUI) อีก 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณณัฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องปรวัธน์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปีเคยฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่เพียงข้างเดียว หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณดาเรศ ดำรงกิจโกศล อายุ 37 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง ทำหลอดแก้วมา 10 ครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่าก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณพัชรินทร์ ชมศิลป์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยฉีดเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     ยินดีกับคนไข้คุณหมอหยงที่สามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ปัจจุบันอายุ 36 ปี ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อ(iui) มา 4 ครั้ง ทำอิ๊คซี่(icsi) 2 ครั้ง แพทย์แผนปัจจุบันตรวจแล้ว
     ทุกอย่างปกติดี แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป
     1 ชุด และต่อด้วยสมุนไพรจีนชุดแนะนำอีก 2 ชุด ส่วนฝ่ายชายทานยาสมุนไพรชุดเบสิก 3 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองธรรมชาติ

Smiley face     คุณช่อทิพย์ สวัสดิ์เวช อายุ 35 ปี จากจังหวัดนนทบุรี คลอดลูกสาว ตอนนี้ได้ 5 เดือนแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ มาทานยาหมอหยง
     แล้วจะไปทำอิ๊คซี่ แต่ติดบุตรไปก่อน ติดธรรมชาติระหว่างรอทำอิ๊คซี่

Smiley face     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณวัลย์นภัสร์ แก้วเรือง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 ชุด ยังทานไม่ทันหมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 37 ปี จากจังหวัดนครปฐม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี รักษาด้วยการฉีดเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทานเพียง 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน
     หลังจากนั้นก็กลับมาทานยารักษาอีกครั้ง โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 ชุด และเข้มข้นอีก 2 ชุด
     สำหรับครั้งนี้ได้มารับยาบำรุงครรภ์ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กระบวนการตั้งครรภ์สมบูรณ์
     และลูกน้อยเเข็งเเรง ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 6 สัปดาห์กว่า ตรวจพบการเต้นของหัวใจเด็ก

Smiley face     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 35 ปี จากโคราช ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องชันย่า ตอนนี้น้องอายุ 1 ปี 4 เดือน ก่อนหน้ามารักษา
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีปัญหาท่อนำไข่ตีบทั้ง 2 ข้าง เคยฉีดเชื้อ 2 ครั้ง
     โดยหมอแผนปัจจุบัน แจ้งว่าโอกาสติดเเค่ 1-2% เลยลองทำเด็กหลอดแก้วอีก 1 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณปนัดดา อุทัยวัฒน์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดบึงกาฬ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทำการฉีดเชื้อ 1 ครั้งแต่ก็ไม่ติด
     ตรวจพบมีซีสต์ ขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 2 ชุด แต่ยังไม่ทันหมดชุดที่ 2 ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณพรทิพย์ นาตัน อายุ 37 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ผนังมดลูกบาง เคยไปฉีดเชื้อมา 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณสุรางค์ ยิ้มนวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องออนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     6 ปี เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณอัจนา เตมีย์ อายุ 30 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ในเดือนแรก และปรับเป็นชุดเข้มข้นต่ออีก 3 เดือน
     รวมทานทั้งคู่คนละ 4 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     หลังทานยาชุด 3 ยังไม่ทันหมด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณอาหาหมัด มะดีเย๊าะ อายุ 29 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาที่หน่วยมีบุตรยากศิริราช
     และฉีดเชื้อมาแล้ว 3 ครั้ง ก็ยังไม่ติด และรอบฉีดเชื้อครั้งที่ 4 หมอตรวจเจอซิสต์ประมาณ 4 ซม.
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง ทานยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณนงค์ลักษ์ บุญสงค์ อายุ 38 ปี จากแม่สอดจังหวัดตากที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 13 ปี เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบเนื้องอกหลังรังไข่ หลังจากไปผ่าตัดรักษาก้อนเนื้องอก ขูดมดลูก และตัดต่อท่อนำไข่
     ก็ตรวจพบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้งสองข้าง หลังพักฟื้นได้ 1 เดือน ก็มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำไป 4 เดือน และเดือนที่ 5
     ทานไปได้เพียง 4 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณจิรวดี ชูตน จากนนทบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องพรีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ ไป 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ
     เคยทานยาจีนจากที่อื่นมาก็ไม่สมหวัง ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยทานไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณยุพาพรรณ สุกศักดิ์ อายุ 34 ปี จากพัทลุง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 2 ครั้ง
     ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีไข่น้อย มดลูกต่ำ และเป็นผังผืดที่มดลูกด้านซ้าย
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา

Smiley face     คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องสุกี้
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยง
     ทานไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณวิไลรัตน์ อาจภักดี อายุ 27 ปี จากศรีสระเกษ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณรสรินทร์ แม่หล่าย อายุ 31 ปี จากสมุทรปราการ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปี จากเพชรบูรณ์ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเรด้าห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     ภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง
     ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ทั้งคู่ไป 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face     คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ทำไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพร
     จีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว และยังได้เดินทางเข้ามาตรวจความสมบูรณ์ของ
     ลูกน้อยที่คลินิกและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานช่วงใกล้คลอดต่ออีกด้วย

Smiley face     คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จะทำอิ๊กซี่ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา8ปีครึ่ง
     ฉีดเชื้อ 5 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ทำหลอดแก้วก็ไม่ได้เพราะไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     รักษาชุดแนะนำไป 2 เดือน ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และหลังสุดชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปอีก 1 เดือน ได้ไข่เยอะขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น จึงสามารถ
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง และหลังจากย้ายตัวอ่อนไปเพียงครั้งเดียว
     ก็ติดบุตรสมความปรารถนา

Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น


Smiley face      คุณศุภลักษณ์ ศิลปอาชา อายุ 35 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ฝ่ายชายเคยตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อไป 3 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระตุ้นไข่แล้วได้ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์จึงให้พักไปก่อน หลังจากมา
     ทานยารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกตามคำแนะนำของเพื่อนที่สมหวังไปก่อนหน้านี้
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณธิดา มิซิเล็ท อายุ 43ย่าง44 ปี จากภูเก็ต ตั้งครรภ์ได้แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 3 เดือนกว่า
     ปล่อยมาหลายปีรักษามาหลายวิธี ทั้งทานยาจีนที่อื่น 6-7 เดือน ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำ
     เด็กหลอดแก้ว 3 ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร ตรวจพบปัญหาท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์และผังผืด
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนรูปร่างไม่สมบูรณ์ หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่รวม 9 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้

Smiley face      คุณวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข อายุ 32 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 2 ปีกว่า
     ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษเดือนเเรก แล้วปรับเป็น
     ชุดเเนะนำต่อ 1 เดือน ตามด้วยยาชุดประหยัด 1 เดือน (รวมทั้งคู่ทานคนละ 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณบุ๋ม อายุ 36 ปี จากตรัง ตั้งครรภ์แล้ว หลังจากมีลูก 2 คนแรกแล้ว ปล่อยมา
     อีก 3 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง
     พบปัญหาผนังมดลูกบางเพียง 5 มิล ไข่มีน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปชุดเเนะนำไป 2 เดือน แล้วต่อ
     ชุดเข้มข้น 4 เดือนครึ่ง ทานไป 6 เดือนครึ่ง ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง

Smiley face      คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 6 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไปอีก 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปีจากเพชรบูรณ์ ตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 6 สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลสูตรของหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน อายุ41ปี จากสิงห์บุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน จำนวนน้อย ไม่เคลื่อนไหว
     ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ก็ไม่ติดบุตร หลังจรักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณบุญตา เจะตัม อายุ36ปี จากนครศรีธรรมราช ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา4ปี ท่อนำไข่ตัน1ข้าง มีเนื้องอกที่มดลูก เคยฉีดเชื้อมา4ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป2ชุด(2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณสุดาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้เคยกินยาจีนที่อื่น และฉีดเชื้อ
     อีก3ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำทั้งสามี-ภรรยา ไป3เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณศิริรัตน์ รียาซิน จากนครนายก ตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์
     มีปัญหาเป็นpcos ปล่อยมา3ปีก็ไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปลายปี56เคย
     มาปรึกษาหมอหยงแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ติดจึงหยุดพักไป และตัดสินใจรักษาอีกครั้งโดย
     เลือกชุดยาที่คุณภาพดีขึ้น เป็นชุดแนะนำ โดยทานเพียงชุดเดียว ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณเทียนทอง- คมสันต์ โวหารลึก อายุ41,44ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์เเล้ว อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งไม่ติดบุตร
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างผิดปกติ หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนทั้งคู่ เป็นชุดมาตรฐาน 1ชุดต่อ
     ชุดเเนะนำอีก1ชุด รวม2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณภัสราภรณ์ บริบัตรโกศล ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน1เดือนตามด้วยยาแคปซูลชุดแนะนำ
     อีก2เดือน (รวม3เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง

Smiley face      คุณปิยวรรณ วัศวณิชย์ชากร อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์9สัปดาห์ หลังจากมีน้องคนแรกมาประมาณ3ปีก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ
     1ครั้งก็ไม่สำเร็จ มีซีสต์ 2.5ซม. ผนังมดลูกไม่สวย หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนไป2เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้

Smiley face      คุณยอดฤทัย ขุนพรม จากสมุทรปราการ อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา1ครั้งก็ยังไม่ติด ท่อนำไข่ตัน1ข้าง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาชุดแนะนำไปทาน2เดือน แล้วกลับมารับ
     ยาชุดที่3 ปรากฏว่าตรวจเจอชีพจรการตั้งครรภ์จึงเทส ซึ่งตรวจพบการตั้งครรภ์

Smiley face      คุณธัญณีย์ จิรสมบัติวงศ์ อายุ36ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งก็ยังไม่ติดบุตร หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐานไปทานทั้งคู่ ทาน
     เพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณขัตติยาภรณ์ บาระมี จากอุบลราชธานี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา5ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้ง ฉีดเชื้ออีก5ครั้งก็ยัง
     ไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุด
     เข้มข้น1เดือนแล้วตามด้วยชุดพิเศษอีก1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณภัทราภรณ์-เอกชัย สุขมณี อายุ36,34ปี จากสงขลา ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งมีรังไข่เพียงข้างเดียว กระตุ้นเเล้วยังได้ไข่ใบเดียว ฝ่าย
     ชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดเชื้อ2ครั้งก็ไม่สมหวัง หลังสั่งยากับหมอหยง โดย
     ทานยาเเคปซูลชุดแนะนำไปยังไม่ทันหมดชุด1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณนพรัตน์ อัสริยะรังสรรค์ อายุ38ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์12สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลไปเพียง2เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ37ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยฉีดเชื้อ4ครั้ง ทานยาจีนที่อื่นมา2ที่ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลไป2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณเยาวรักษ์-สุวัฒน์ แซ่ลิ่ม ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์9สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนที่อื่นมา2ที่รวม5เดือนก็ยังไม่สำเร็จ จึงไปฉีดเชื้ออีก2ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเเนะนำไปเพียง1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณอัญชลี คงศรี อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยรับยา
     สมุนไพรจีนไปทานเพียง1ชุด (1เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณฐิตา จิตติงาม อายุ36ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา3ปี ฉีดเชื้อ2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลเดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณชิชากร ซูงีอิ อายุ36ปีจากสมุทรปราการ ปัจจุบันตั้งครรภ์6สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมาเกือบ3ปี เคยฉีดเชื้อ2ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูลชุดแนะนำ
     ไป2ชุด(2เดือน) ก็สามารถติดบุตรได้เอง

Smiley face      คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ33ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์3เดือนเเล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยกินยาจีนที่อื่นเกือบปี ฉีดเชื้อ3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้งก็ไม่สมหวัง
     พบท่อนำไข่ตัน1ข้าง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนแคปซูลชุดเข้มข้นกับชุดแนะนำรวมทาน2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณอภิญญา จรูญวานิชย์ อายุ35ปี ตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว3ครั้ง ฉีดเชื้อ6ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาเเคปซูลชุดเเนะนำไป2เดือนกว่า
     ก็สมหวังติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณจิรวดี ชูตน ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์8สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา8ปี เคยฉีดเชื้อ3ครั้งและทานยาจีนที่อื่นมา6เดือนก็ไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีน2เดือน ก็สมหวัง

Smiley face      คุณณัฐนีญา พรหมรินทร์ อายุ38ปี ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้เคย
     ฉีดเชื้อมา3ครั้งก็ยังไม่สมหวัง เเละได้ตัดท่อนำไข่ไปข้างนึง ซึ่งอีกข้างที่เหลือ
     ก็อุดตันด้วย จึงมารักษากับหมอหยงโดยทานสมุนไพรจีนไปเพียง1เดือนกว่า ก็สมหวัง

Smiley face      คุณมณีรัตน์ ดวงปินตา อายุ42ปี จากเพชรบูรณ์ ปัจจุบันตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้า
     นี้เคยฉีดเชื้อ3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว1ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง หลังทานสมุนไพรจีน
     ชุดพิเศษ1ชุดแล้วต่อด้วยยาแคปซูลชุดเข้มข้นอีก2ชุด ก็ประสบความสำเร็จ

Smiley face      คุณศิริกานดา อินทิจันทร์ อายุ38ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์
     ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดเชื้อมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงมา
     รักษาด้วยการมาทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานไปได้ 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้

Smiley face      คุณลลิตา อายุ 37 ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อก็ไม่ประสบผลสำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยงประมาณ 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ ตรวจพบการตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์
     ซึ่งประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     มา 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ(IUI) 4 ครั้ง แต่หลังทานสมุนไพรจีน
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณวีรตา ประเสริฐวัฒนะสิน อายุ35ปี จากสุพรรณบุรี
     ที่ตอนนี้สามารถตั้งครรภ์ได้เเล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เคยฉีดเชื้อ
     ก็ไม่ติดและกำลังจะไปทำอิ๊คซี่ แต่หลังมารักษากับหมอหยง
     โดยทานยายาสมุนไพรจีนไปเพียงชุดเดียว ก็ตั้งครรภ์ได้

Smiley face      คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ38ปี จากอยุธยา ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว
     ซึ่งปล่อยมาเกือน4ปี ฉีดเชื้อ1ครั้งก็ไม่สำเร็จ และทำอิ๊คซี่แต่ไม่สามารถไปถึง
     กระบวนการย้ายตัวอ่อนได้ เนื่องจากไม่มีไข่ที่สมบูรณ์เลย หลังมารักษากับ
     หมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไปเพียงเดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรเองได้

Smiley face      คุณมณีวรรณ พันธ์กว้าง อายุ39ปี ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากที่เดินทางมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดแนะนำ
     ชนิดแคปซูลไป3ชุด(3เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจง อายุ 34ปี จากลพบุรี ตอนนี้
     ตั้งครรภ์แล้ว มีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)มา3ครั้ง
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด(3เดือน)ต่อด้วย
     ยาแคปซูลชุดเข้มข้นอีก1ชุด และทานยาต้มอีก2เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณพุทธิสิทธิ์ และคุณวรันทร วงศ์ราชบุตร ตอนนี้ตั้งครรภ์13สัปดาห์เเล้ว
     เคยกินยาจีนมา2ที่(ประมาณ6เดือน)และฉีดเชื้อ(iui)อีก3ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยคุณวรันทรทานสมุนไพรจีน 4เดือน จึงได้
     กลับไปฉีดเชื้ออีกรอบ ก็ประสบความสำเร็จ

Smiley face      คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ33ปี จากโคราช ซึ่งมีปัญหามีบุตรยาก
     มีปัญหาท่อนำไข่ตีบทั้ง2ข้าง เคยฉีดเชื้อ2ครั้ง โดยหมอแผนปัจจุบัน
     แจ้งว่าโอกาสติดเเค่1-2% เลยลองทำเด็กหลอดแก้วอีก 1ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1เดือน ก็สามารถติดบุตรได้

Smiley face      คุณวิรุฬห์กิจและคุณธัชกร ตั้งสกุลกระจ่าง ตอนนี้ตั้งครรภ์
     13สัปดาห์ ซึ่งมีปัญหาเป็นpcosมีถุงน้ำที่รังไข่หลายใบ
     เคยฉีดเชื้อ3ครั้ง กระตุ้นไข่ได้3ใบ หลังจากมาตรวจรักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีน5ชุด(5เดือน) ก็สำเร็จ

Smiley face      คุณดรุณี อายุ 39ปี จากภูเก็ต ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว
     ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบท่อนำไข่ตีบ ฉีดเชื้อมา 3 ครั้ง
     หลังมารักษากับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนเพียง 2ชุด
     ชุดเดือนเเรกทานเเคปซูลและปรับเป็นยาต้มในเดือนที่2 ก็สำเร็จ

Smiley face      คุณศิริรัตน์ รักช่วย อายุ 35 ปี จากพัทลุง มีปัญหา
     มีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วและฉีดเชื้อก็ไม่สำเร็จ
     อีกทั้งยังมีผนังมดลูกบางด้วย หลังจากทานสมุนไพรจีน(1เดือน)
     จึงตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว ปัจจุบันตั้งครรภ์แล้ว

Smiley face      คุณอรประภา อินแก้ว จากลำปาง ตอนนี้ตั้งครรภ์ 7สัปดาห์
     ซึ่งเคยรักษาโดยการฉีดเชื้อ2ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว2ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ แต่หลังจากมารับการรักษากับหมอหยงโดย
     ทานยาสมุนไพรจีน(ชุดเทานทั้งคู่)พียงชุดเดียวก็ติดบุตร

การฉีดเชื้อผสมเทียมในโพรงมดลูก (IUI)

           คือ การฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกเล็กๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในช่วงที่มีหรือใกล้กับเวลาที่มีไข่ตก วิธีนี้มักทำกับคู่ที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิผิดปกติ  คือ จำนวนน้อยเกินไปหรือเชื้ออสุจิแข็งแรงน้อยเกินไป  หรือมีปัญหามีปฏิกิริยากับปากมดลูกได้ง่าย  เข้าไปในโพรงมดลูกไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำในกรณีที่ฝ่ายชายไม่สามารถปล่อยน้ำอสุจิในช่องคลอดฝ่ายหญิงได้ เช่น อวัยวะเพศมีปัญหาเรื่องการแข็งตัว, หลั่งเร็วเกินไป หรือมีโรคอื่น ๆ

การฉีดเชื้อ


           ระยะเวลาในการทำการฉีดเชื้อ
           โดยส่วนใหญ่แล้วระยะเวลามีความสำคัญต่อการฉีดเชื้อมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติ เนื่องจากการมี เพศสัมพันธ์ทางธรรมชาติ เชื้ออสุจิต้องมีการเคลื่อนไหวผ่านปากมดลูก ซึ่งมีต่อมและน้ำเมือกที่สามารถรักษาสภาพของเชื้ออสุจิ จากนั้นจึงจะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปสู่โพรงมดลูก โดยใช้เวลา 2-3วัน ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการฉีดผสมเทียม เชื้ออสุจิทั้งหมดจะถูกฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้กับช่วงที่ไข่ตก โดยวิธีการสำหรับการทำการฉีดเชื้อคือ ใช้การชักนำให้ไข่ตกโดยใช้การฮอร์โมนชื่อ HCG ฉีดเพื่อชักนำการตกไข่ของฝ่ายหญิง หลังจากได้ทำการ อัลตราซาวด์แล้วได้ขนาดของไข่ในช่วงที่เหมาะสม โดยการตกไข่จะเกิดขึ้นในระยะ 36 ชั่วโมงหลังการฉีด HCG และจากนั้นการฉีดเชื้อจะทำเมื่อประมาณ 42 ชั่วโมง หลังการฉีดยาเร่งไข่ตกเพื่อที่จะให้ไข่ได้เดินทางมาสู่ท่อนำไข่ใน ระยะเวลาที่ทำการฉีดเชื้อพอดี

การฉีดเชื้อ


           การรักษาภาวะมีบุตรยากของเจริญบุตรคลินิก สามารถรักษาควบคู่กันไปได้กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเชื้อ อิ๊คซี่ หรือทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผลเป็นที่หน้าพอใจ
           หากคนไข้เคยรักษาด้วยการฉีดเชื้อ อิ๊คซี่ หรือทำเด็กหลอดแก้ว แล้วไม่ประสบความสำเร็จ อยากจะลองทานสมุนไพรจีนของทางเจริญบุตรคลินิกเพียงอย่างเดียวก็ให้ผลการรักษาที่ดีเช่นเดียวกัน โดยคนไข้สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ หลังจากมารับการรักษาจนระบบสืบพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูจนเป็นปกติ
           ในส่วนของผู้ที่ไม่เคยรักษาภาวะมีบุตรยากสามารถเริ่มรับการตรวจกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกได้เลย ตรวจด้วยการจับชีพจรและใช้สมุนไพรจีนสูตรของทางคลินิกในการรักษา จองคิวเข้าพบหมอหยงล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

 

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014