Add Friend

ภาวะมีบุตรยาก


    ภาวะมีบุตรยาก คือการที่คู่สมรสที่มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นปกติเป็นเวลา 12-24 เดือนขึ้นไป และยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยในระหว่างนี้ไม่มีการคุมกำเนิดใดๆทั้งสิ้น และในบางคนอาจจะมีลูกแล้ว อยากเพิ่มสมาชิกตัวน้อย และได้พยายามเกินกว่า 1 ปี ก็ยังไม่สำเร็จ กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีลูกยากเช่นกัน ต้องตรวจหาสาเหตุและแก้ไขรักษาการปฏิสนธิระหว่างเชื้ออสุจิ จเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น ภรรยาต้องมีไข่ซึ่งเกิดจากรังไข่ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มีการตกไข่ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เชื้ออสุจิจะพบกับไข่ ที่ท่อนำไข่ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสม คือ มูกปากมดลูกต้องมีคุณภาพดี มีปริมาณพอเหมาะ ปากมดลูก โพรงมดลูก และท่อนำไข่ ไม่มีพยาธิสภาพที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเดินทางของตัวอ่อนรวมถึงสภาพภายในมดลูกต้องไม่มีเนื้องอก เยื่อโพรงมดลูกต้องสมบูรณ์แข็งแรงและมีความหนาพอที่จะรองรับการฝังตัวอ่อน และเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้…

วิธีการรักษาตามทัศนะแพทย์แผนจีน

“การแมะ” เป็นการตรวจตามตำราแพทย์แผนจีน ใช้วิธีการจับชีพจร และการดูเล็บ ดูลิ้น และศาสตร์ทางการแพทย์จีนเพื่อวินิจฉัยและหาวิธีรักษาที่ดีที่สุด ตรงจุดที่สุด เน้นใช้วิธีตามธรรมชาติในการรักษาบำบัดโรค ขั้นตอนของการมีบุตรนั้นเริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนมากต้องพึ่งรังไข่ที่ปกติสามารถผลิตไข่ตามธรรมชาติ ส่วนผู้ชายก็ต้องมีเชื้ออสุจิที่แข็งแรง ได้มาตรฐาน และเมื่อมีการปฏิสนธิ ก็จะไปฝังในตัวมดลูก มดลูกจึงเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการรับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปฝังตัว และทำให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้น ถ้าจุดไหน ขั้นตอนไหนมีปัญหา ถือว่ามีบุตรยากทั้งสิ้นส่วนผู้หญิงอาจเกิดจากไข่ไม่ตก ฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติ ท่อนำไข่หรือมดลูกมีปัญหา ปากช่องคลอด อุ้งเชิงกรานมีปัญหา ผู้ชายที่เชื้ออสุจิไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์ ท่ออสุจิตัน หรือลูกอัณฑะ 2 ลูกไม่เท่ากัน ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากทั้งนี้นอกจากการรักษาโดยการจับชีพจรให้ยาสมุนไพรจีนรักษาใช้วิธีตามธรรมชาติได้เป้นอย่างดีแล้วนั้น ผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ตัดสินใจใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ทำกิฟท์ ทำอิ๊กซี่ ฉีดเชื้อ ก็สามารถมาหาแพทย์จีนได้เช่นกัน โดยแพทย์จีนจะให้ยาสมุนไพรประเภทบำรุงร่างกาย เพิ่มเชื้อ เพิ่มไข่ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาภายในที่ที่ให้มีบุตรยาก ช่วยให้วิธีการรักษาตามแผนปัจจุบันประสบความสำเร็จสูงขึ้น… ตรวจชีพจรแบบจีน

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   
   

   

เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014