Add Friend

สาเหตุของการมีบุตรยากแบบอาการทั่วไป

 

สาเหตุของคนมีลูกยาก


“ปัญหาหลักๆที่เกิดจากผู้หญิง”
1. มีการทำงานของระบบสืบพันธุ์ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
2. การติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบฮอร์โมนทำให้มีการตกไข่
3. ผนังมดลูกเจริญเติบโตไม่ดีพอ ท่อรังไข่อุดตัน พังผืด หรื้อเนื้องอกในมดลูก เยื่อผนังมดลูกเจริญผิดที่

“ปัญหาหลักๆที่เกิดจากผู้ชาย”
1. จำนวนสเปิร์มน้อย
2. การเคลื่อนไหวแหวกว่ายผิดปกติ
3. ท่อน้ำเชื้อหรือท่อปัสสาวะตีบตัน
4. โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การติดเชื้อ หรือผิดปกติตั้งแต่กำเนิดในระบบสืบพันธุ์
5. บางรายพบว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับความอ้วน
6. ความเครียด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีผลต่อความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ การสร้างตัวอสุจิลดน้อยลง
และระดับของฮอร์โมนเพศชายลดลง

สาเหตุที่เกิดภาวะมีบุตรยากตามทัศนะแพทย์แผนจีน"
1. ไตบกพร่อง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุที่สำคัญ คือ ภาวะหยิน-หยางในร่างกายไม่สมดุล ผู้ที่มีไตบกพร่อง
มักจะไม่สามารถสังเกตุอาการเบื้องต้นได้ ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
2. ตับบกพร่อง เกิดขึ้นได้จากสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ การดื่มเหล้ามากเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
ที่ดื่มเหล้าจะเกิดปัญหานี้ ในผู้หญิงภาวะตับบกพร่องอาจทำให้เกิดการมีประจำเดือนที่ไม่ปกติ มีผลต่อฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนไม่แข็งแรง
3. เลือดบกพร่อง เกิดจากผู้มีร่างกายอ่อนแอ ระบบการย่อยไม่สมบูรณ์ จุกเสียดง่าย
4. มีเสลดเกาะจำนวนมาก เสลดในที่นี้เป็นสารหล่อลื่นที่อยู่ในอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งไม่สามารถขากทิ้งได้
เหมือนเสลดที่คอ แต่จะทำให้เกิดที่ซิสต์ในรังไข่ หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเสลดนี้สามารถเกาะได้หลายที่
ถ้าเกาะที่จุดไหนเยอะแสดงว่าจุดนั้นมีปัญหาทำให้มีบุตรยาก โดยเสลดนี้สามารถก่อตัวกลายเป็นพังผืดในภายหลังได้ด้วย
5. ธาตุในร่างกายร้อนเกินไป จะทำให้ส่งผลให้ช่วงเชิงกรานอักเสบได้
6. เลือดคั่ง ส่งผลให้เกิดอาการท่อนำไข่ตีบตัน หรือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ มีเนื้องอกฝังในมดลูก พังผืดอยู่ในมดลูก
ปากช่องคลอดมีพังผืด ซึ่งส่งผลต่อการมีบุตรยากทั้งสิ้น

แพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีน แพทย์แผนจีน

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   
   

   

เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014