*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Friend

รวมเคส คุณแม่อายุ 38 ปีขึ้นไป

เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณอมรรัตน์ ชัยชนะสงคราม อายุ 40 ปี และคุณเปรม เลิศพิทักษ์ธรรม อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดเนื้องอก
     ในมดลูก แต่ทั้งคู่ยังไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3เดือน โดยเดือนที่1-2 ทั้งคู่ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 43 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 47 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทั้งคู่ไม่เคยเข้ารับการตรวจรักษาภาวะ
     มีบุตรยากมาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมความปรารถนา
     (ปัจจุบันน้องฌอนอายุ 3 ขวบ) ครั้งนี้พาน้องฌอนมาพบคุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและสุขภาพ
     ที่แข็งแรง พร้อมยังคงไว้วางใจในการรักษาของคุณหมอหยง ได้เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพ
     ของทั้งคู่อีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณแม่ อายุ 41 ปี และคุณพ่อ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องวินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้าจะเข้ารักษา
     กับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงประจำเดือนไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณชุติมาภรณ์ หมื่นหาญ อายุ 41 ปี และคุณพรสักก์ หมื่นหาญ อายุ 44 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3-4 ปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดติ่งเนื้อในมดลูก
     แล้วเข้ารักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ทานชุดมาตรฐาน
     ร่วมกับย้ายตัวอ่อนครั้งใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา พร้อมสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์อีกด้วย (ตรวจมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อนล่าสุด
     แพทย์แจ้ง ผนังมดลูกสวย)Smiley face
     คุณรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์ อายุ 38 ปี และคุณวิชาญ พร้อมพาณิชย์ อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องปันนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 2 ขวบ 1 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง
     ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     และมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 15 วัน ก็ติดบุตรสมความปรารถนาและได้คลอดน้องปันนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วSmiley face
     คุณกนกกานต์ ชูคันชั่ง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อย
     (ปัจจุบันน้อง 6 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอันนาเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณอิงฟ้า ชลทนุบำรุง อายุ 38 ปี และคุณสุเมธ จิตนำชัย อายุ 40 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่น้อย เนื่องจากอายุเยอะ
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์และตัววิ่งน้อย เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ(ช่วงเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อนครั้งที่2 ร่างกายตอบสนองต่อยาฮอร์โมนที่แพทย์
     สั่งค่อนข้างน้อย) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่2 โดยปล่อยมีบุตรเองและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาแล้ว 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     ทั้งคู่จึงกลับมาสั่งยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของหมอหยงทานเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2
     สมความปรารถนาเช่นเดิมSmiley face
     คุณอารีรัตน์ สรวมนาม อายุ 44 ปี และคุณลือศักดิ์ สุทธิธรรม อายุ 52 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือน สมบูรณ์ตามเกณฑ์ โครโมโซมปกติ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 1 ครั้ง ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวจากอาการอักเสบ
     ของโรคเก๊าท์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 40 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องโนเอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เคยแท้งบุตรมา 3 ครั้ง เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์ และมีมูกในโพรงมดลูก**บริเวณแผลผ่าคลอด
     ในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     หมายเหตุ**มีมูกในโพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนลอยในมูก ไม่สามารถเกาะ/ฝังกับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกSmiley face
     คุณปราณี แกสมาน อายุ 41 ปี และคุณอนุชา แกสมาน อายุ 50 ปี จากสตูล ที่ได้คลอด
     น้องอานัส บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 10 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ และมีตกขาวร่วมด้วย หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอานิส เดือนที่ 3
     บุตรคนแรกพร้อมรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเนื่อง รวมถึงอาการตกขาวข้างต้นดีขึ้นตั้งแต่
     เดือนแรกส่วนบุตรคนที่2 เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้และได้คลอดน้องอานัส บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกลับมา
     สั่งยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงทานอีกเช่นเดิมSmiley face
     คุณนันธิดา แสงอินทร์ อายุ 41 ปี และคุณคมสัน วงกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรกมา 3 ปีครึ่ง ตรวจพบภาวะ
     ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และได้คลอด
     น้องเมล่อนบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนบุตรคนที่2 หลังจากปล่อยได้ 3 ปีกว่าแต่ไม่ติดบุตร
     จึงกลับมาทานยาชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรคนที่2 เช่นเดิมSmiley face
     คุณวิจิตรา เพ็ชรวาว อายุ 41 ปี และคุณยงวุฒิ เสริมสุธีอนุวัฒน์ อายุ 42 ปี ที่ได้คลอดน้องหงเปา
     เป็นที่เรียบร้อย(ปัจจุบันอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และค่าฮอร์โมนรังไข่เสื่อม
     AMH = 0.05(แพทย์แจ้งน่าจะไม่มีไข่แล้ว) ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ร่วมกับ ทำ ICSI อีกครั้ง
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องหงเปาเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 42 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 44 ปี สงขลา
     ที่ได้คลอดน้องธีร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น
     และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 40 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 54 ปี ที่ได้คลอดน้องพาเดล
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่
     ไม่สำเร็จจึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม
     โดยตรวจพบปัญหาค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า
     ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจ
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8 ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ
     ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ
     ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ) และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน
     เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้คลอดน้องอังเปา เป็นที่เรียบร้อย ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ติดบุตรธรรมชาติSmiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 38 ปี และคุณปภังกร เปลี่ยนสมัย อายุ 43 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องคิวคิว สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ5ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และยังตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเข้าทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถเก็บไข่ได้เลยเนื่องจากไข่น้อย
     มาก(กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือน โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้นในเดือนที่ 2 และ 3
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องคิวคิวสมความปรารถนาSmiley face
     คุณศิริกัญญา เย็นศิริ อายุ 38 ปี และคุณอนุสรณ์ แสงสุดตา อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์บุตรคนที่2 สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัด
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีส แล้วฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จนมีบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเริ่มปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มานานอีก 3 ปี โดยกลับไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดย IUI ครั้งที่3
     ติดแต่แท้งเพราะตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตต่อ และยังตรวจพบติ่งเนื้อเล็กๆในมดลูกอีกด้วย
     หลังทานฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ติดบุตรคนที่ 2 ตามธรรมชาติสมปรารถนา ปัจจุบันคลอดน้องน้ำมนต์สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณสิเนหา ชัยสุวรรณ์ อายุ 46 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องพะแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง เจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูกก่อนจะเข้าผ่าตัด
     2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนสำเร็จ จนตั้งครรภ์และคลอดน้องยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี
     มีปัญหาท่อนำไข่อุดตันทั้ง2ข้าง ทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ที่เยอรมันถึง 3 ครั้งก็ไม่ติดบุตร
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติคะSmiley face
     คุณนัฏฐาภรณ์ เมฆหมอก อายุ 39 ปี และคุณณรงค์ศิลป์ ชูศรีม่วง อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดชุมพร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี
     ฝ่ายหญิงรอบเดือนผิดปกติ สั้นบ้างยาวบ้าง(อยู่ระหว่าง 25-45 วัน) เคยผ่าซีสต์ต่อมบาร์โธลิน
     มีภาวะช่องคลอดแห้ง หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก
     ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฟ้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี และคุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก ก่อนจะสมหวังมีบุตรคนแรก
     จากการเข้ารับรักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยก่อนนี้เคยรักษาด้วยการทานยาจีน
     จากที่อื่นมา 2 แห่งและเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์
     และมีประจำเดือนมาน้อยมาก ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยา
     แคปซูลชุดแนะนำ แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน แล้วกลับมาให้คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรเพื่อเช็คความสมบูรณ์
     ก่อนกลับไป IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา(ปัจจุบันน้องเซน 7 ขวบค่ะ)
     ส่วนบุตรคนที่2 ปล่อยมีบุตรก็ตั้งครรภ์ได้ทันที เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     โดยหลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มารับยาบำรุงครรภ์กับหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงครรภ์ไห้สมบูรณ์Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องต้นปัณณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งแล้วจึงผ่าตัดเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียว ต่อมาเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 38 ปี ด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ไปผ่าตัดแก้หมัน
     และไปฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกฝ่ายหญิงทานยาชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาชุดมาตรฐาน ยังไม่ทันหมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน ที่คลอดน้องเคนโตะเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งมดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่ตัวอ่อนยากมาก
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่เพียงครั้งเดียว ก็สำเร็จติดบุตรและคลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจน
     สำเร็จ ตั้งครรภ์และคลอดน้องออก้าเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอก 2 ครั้ง
     และแท้งอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวรันทร วงศ์ราชบุตร อายุ 41 ปี คุณพุฒิสิทธิ์ พุฒิเบญจสิทธิ์ อายุ 39 ปี
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องเซน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ประสบภาวะมีบุตรยาก เคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นมา 2 แห่ง
     และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดซีสต์ และมีประจำเดือนมาน้อยมาก
     ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มน้อย เคลื่อนไหวช้า หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง 4 เดือน โดยเดือนที่ 1-2 ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     แล้วปรับเป็นยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 3 ถัดมาเดือนที่ 4 เป็นยาแคปซูลชุดแนะนำ
     ส่วนฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัดทั้ง 4 เดือน ร่วมกับ IUI เพียง 1 ครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเซนสมปรารถนา
     (ปัจจุบัน 7 ขวบค่ะ)Smiley face
     คุณอภิญญา เตชะบุญไพศาล อายุ 39 ปี และคุณ Harrison Turner อายุ 32 ปี
     ปัจจุบันอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ และเคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่หลุดไปตอน 7 สัปดาห์เนื่องจาก
     ตัวอ่อนไม่แข็งแรง รวมถึงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี ที่คลอดน้องไตร
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     กับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องตฤณ
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ จึงกลับมาทานยาแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน ร่วมกับทำ ICSI
     (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องไตร บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณพิชฌา สุตะวงค์ อายุ 39 ปี และคุณสุธี นฤหาด อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องธามเป็นที่
     เรียบร้อยก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน 2 ครั้ง และเคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณธิดา ซิมิเล็ท อายุ 44 ปี ด้วยนะคะ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องศลิน่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มานานหลายปี ตรวจพบภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างไม่สมบูรณ์
     ส่วนฝ่ายหญิงตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีซีสต์ พังผืด และไข่ไม่สมบูรณ์
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำหลอดแก้วอีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 9 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี ที่ได้คลอดน้องอะตอม
     เป็นที่เรียบรอยแล้ว(ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนแรก ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน
     โดย รอบหลังปรับทานเป็นชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา และก่อนหน้านี้
     มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า
     เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จอง อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องเพอร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทรบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อน โดยมารับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงครรภ์และตอนนี้ได้คลอดน้องเพอร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยค่ะSmiley face
     คุณภาลิณีย์ เจริญอมรศิลป์ อายุ 41 ปี และคุณฉัตรภัสร์ เจริญอมรศิลป์ อายุ 55 ปี
     ที่ได้คลอดน้องกอข้าว เป็นที่เรียบร้อย ก่อนจะมาทานยากับคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     มีความกังวลกลัวแท้งบุตรตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ จึงมารับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์จนคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง เช่นเดียวกับ
     คุณชุติกาญจน์ ตาแก้ว เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จติดบุตรไปก่อนหน้านี้ ในส่วนของฝ่ายชาย
     มีอาการปวดแขนซีกซ้ายเรื้อรังมานาน 1 ปี จึงรับยาสมุนไพรชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปทานเพียง
     1 เดือน อาการปวดดังกล่าวดีขึ้นอีกด้วยSmiley face
     คุณฉัตรกมล ใจช่วย อายุ 41 ปี และคุณณรงค์ คุณสุข อายุ 47 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องบัวฉัตรเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้าปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมดลูกต่ำ
     มีอาการปวดไมเกรนอย่างมากร่วมด้วย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนาSmiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะ
     คล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบ
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน
     ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณพิมลรัตน์ มณทบ อายุ 44 ปี และคุณศิวิน ศิริวัฒนา อายุ 38 ปี ที่ได้คลอดน้องดีใจ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2 มาเกือบ 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิก 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดประหยัด 2 เดือน ร่วมกับทำ ICSI เพียงครั้งเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 41 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 43 ปี
     สงขลาที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไปตรวจซ้ำ
     พบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง
     เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี และคุณเอกสิทธิ์ ธรรมกุล อายุ 39 ปี
     ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้าจะมีบุตรคนแรก ตรวจพบท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     พบปัญหาผนังมดลูกบางต่ำกว่าปกติ หลังจากตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     เข้มข้นกับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน เพื่อเตรียมมดลูกแล้วกลับไปฝังตัวอ่อน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องตฤณ บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งใจจะใส่ตัวอ่อนที่เหลือ
     จึงกลับมาทานยาแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน
     ร่วมกับทำ ICSI (เช่นเดียวกับบุตรคนแรก) ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเยาวพา นิระกรณ์ อายุ 40 ปี และคุณเสกสรร หวังรวมกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เนื่องจากไข่ฝ่อไม่เติบโต ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 39 ปี และคุณนรินทร์ อักษรดี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม
     ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้อง 8 เดือนแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน ล่าสุดตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ 2 ซม.
     และมีพังผืดเยอะ ส่วนฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำท่านเดียว ทานยังไม่หมดชุดก็ได้ตั้งครรภ์
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากน้องไม่มีชีพจร โครโมโซมไม่เเข็งแรง โดยทั้งคู่ยังคงไว้วางใจการรักษาของคุณหมอหยง
     จึงมาทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีกเพียง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณภัทรวดี ปราบกรี อายุ 40 ปี ที่คลอดน้องธาร์ชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยง เคยมีบุตรสาวแล้ว 1 คน แต่ต้องการมีบุตรชายเพิ่มจึง
     เริ่มทำการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งเพื่อคัดเลือกเพศบุตรแต่ไม่สำเร็จทั้ง 2 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและยาเลือกเพศชายของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายสมความSmiley face
     คุณนิลุบล บุรณศิริ อายุ 39 ปี และคุณธนัตถ์ บุรณศิริ อายุ 53 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จึงรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)ต่ออีก 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม โดยตรวจพบปัญหา
     ค่าฮอร์โมน AMH ต่ำเพียง 0.71 ทำให้มีไข่น้อย และไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่โตช้า ส่งผลให้เก็บไข่ได้น้อย
     ผสมได้ตัวอ่อนไม่ติด ไม่มีคุณภาพ โตช้ามาก ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพื่อฟื้นฟูร่างกายและระบบสืบพันธุ์ โดยเดือนที่1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ ฝ่ายชายปรับเป็นแคปซูลชุด
     แนะนำพิเศษ เดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทาน แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ และเดือนที่4-8
     ฝ่ายหญิงปรับเป็นทานยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้น ร่วมกับเริ่มเก็บไข่เพื่อทำ ICSI อีกครั้ง โดยครั้งนี้มีไข่มากขึ้นถึง 6 ใบ
     ได้ไข่สุก 3ใบ ปฏิสนธิสมบูรณ์ 2 ใบ (ไข่และตัวอ่อนรอบนี้ปกติ ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผ่านมาไข่มีปัญหาทุกใบ)
     และทานยาคุณหมอหยงต่อเนื่องเพื่อเตรียมผนังมดลูกเพื่อใส่ตัวอ่อน เนื่องจากตรวจพบผนังมดลูกบาง
     โดยใส่ตัวอ่อนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 38 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้อง Idea เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง มีการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์จากการทำ IUI ครั้งแรกและ IUI ครั้งที่ 2
     ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดบุตรสมความปรารถนาSmiley face
     คุณปริญญ์ฐิกา ประดิพัทธ์นฤมล อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องตฤณ
     บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ 5 เดือน) ก่อนหน้านี้ตรวจพบท่อนำไข่
     อุดตัน 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ร่วมกับ ICSI(เตรียมมดลูกฝังตัวอ่อน) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอรณฐ เตโชชัยวุฒิ อายุ 40 ปี และคุณธีรนนท์ เติมธีรกิจ อายุ 40 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องณัชชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ระยะห่างรอบเดือนยาว บางครั้งขาดนานถึง 3 เดือน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานยาชุดดั้งเดิม ชายทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 หญิงทานชุดเข้มข้น ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้ำนมและฟื้นฟู
     ร่างกายคุณแม่ โดยวันนี้คุณแม่พาน้องณัชชามาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก
     และคุณแม่ยังแจ้งว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 39 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 40 ปี ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (ICSI) รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบ ผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์
     และมีน้ำขังบริเวณแผลผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงรวม 6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 5 ปี ประจำเดือนผิดปกติ มาไม่สม่ำเสมอ
     บางเดือนไม่มา เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ไม่ถึง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติSmiley face
      คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 46 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 42 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ที่ได้คลอดน้องฮันญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 4 เดือน)
      ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
      มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
      โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน
      โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
      ต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
      คุณพัชรรัชต์ เปลี่ยนศรี อายุ 40 ปี และคุณพิเชษฐ์ เปลี่ยนศรี อายุ 50 ปี จากจังหวัดน่าน
      ที่ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้าปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเก๊าท์
      และไขมันในเลือดสูง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรกทานชุดมาตรฐาน
      เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด แล้วหยุดทานยาไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้ง
      แต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบก้อนเนื้อในโพรงมดลูกขนาด 2.5 มม.และ 1.5 มม.
      ฝ่ายชายสเปิร์มตัวเคลื่อนไหวมีน้อย ทั้งคู่จึงกลับมามาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงต่ออีกครั้ง
      โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดเบสิค เพียง 1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติ และช่วยให้สมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายดีขึ้นอีกด้วยค่ะ


Smiley face
      คุณกาญจนา เสียงแขก อายุ 38 ปี และคุณอดิศักดิ์ สินกลกิจ อายุ 42 ปี จากจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ
      ที่ได้คลอดน้องตุลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องตุลย์อายุ 3 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
      ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 4-5 แสนตัว ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน
      โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัด ยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
      คุณธนัญพร วิมลสุข อายุ 43 ปี และคุณสมชาย วิมลสุข อายุ 43 ปี จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ
      ที่ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
      โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
      ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
      คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
      ที่ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
      และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
      ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
      คุณนงลักษณ์ อิสี อายุ 48 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเอลซาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      (ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานเกือบ 10 ปี
      เคยตรวจรักษากับแผนปัจจุบันก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
      คุณหนิง อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ด้วยนะคะ ที่สำเร็จติดบุตร ตั้งครรภ์สมปรารรถนา
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้งเนื่องจากท้องลมและตัวอ่อนหยุดโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งว่า ผนังมดลูกบางไม่ถึง 8 มม.
      และไข่ยังใบเล็ก โดยทานยากระตุ้นและฉีดกระตุ้นไข่แล้วแต่ไข่ไม่ค่อยโต
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล ชุดเบสิคของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
      ก็ติดบุตรสำเร็จ ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา


Smiley face
      คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเฟลิร์ทบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษามีบุตรมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
      สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
      จากการรักษาครั้งก่อนแล้วค่ะ


Smiley face
      คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
      ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ได้คลอดน้องณัฐสกนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันข้างขวา 1 ข้าง เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
      และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
      คุณธัญวลัญธ์ โอกะ อายุ 40 ปี และคุณเทดซึโอะ โอกะ อายุ 48 ปี (ปัจจุบันอาศัยอยู่เยอรมัน)
      ที่ตั้งครรภ์ สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว IVF 1 ครั้งไม่สำเร็จ
      แพทย์แจ้ง มดลูกผิดปกติ สอดท่อเพื่อใส่ตัวอ่อนยากมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน พร้อมใส่ตัวอ่อนครั้งใหม่
      ก็สำเร็จติดบุตรสมปรารถนา


Smiley face
      คุณสุชาดา เรืองสม อายุ 39 ปี และ คุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 41 ปี จากพัทลุงที่ได้คลอดน้องเธียร
      (บุตรคนที่2 ปัจจุบันอายุ 2 ขวบครึ่ง) และน้องคุณ(บุตรคนที่3 ปัจจุบันอายุ 6 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตรวจพบเนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
      เคยแท้งตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
      คุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้นบุญ บุตรคนแรกสมความปรารถนา
      ส่วนบุตรคนที่ 2 และ 3 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว


Smiley face
      คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
      ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทร บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
      เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้วค่ะ


Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี
     เคยท้องลม 2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา


Smiley face    คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปีจากอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
   ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ และพาน้องฟ้าใส มาให้คุณหมอหยง
   ได้ชื่นชมความน่ารักถึงคลินิกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) มา 1 ครั้ง
   แต่ไม่สำเร็จ จะทำอิ๊กซี่(ICSI) ก็ไม่ได้เนื่องจากกระตุ้นแล้วไม่ได้ไข่เลย หลังจาก
   มาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรได้เอง
   ตามธรรมชาติ


Smiley face
     คุณสนธยา ชื่นภิรมย์ อายุ 39 ปี และคุณนที ชื่นภิรมย์ อายุ 38 ปี
     ที่คลอดน้องปุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณมะลิวัลย์ สร้อยแดง อายุ 38 ปี จากจังหวัดราชบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1
     เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ปล่อยมา 1 ปีกว่า
      จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวราชล ขวัญคุม อายุ 40 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องอิง(คนโตอายุ 4 ขวบ) และน้องเนลล์(คนเล็กอายุ 10 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังแท้งประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองแต่แท้งไปก่อน และไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งติดแต่ก็แท้งอีก
     โดยตอนทานยากระตุ้นไข่มีปัญหาไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเนลล์ บุตรคนที่2 สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณผู้หญิง อายุ 39 ปี และคุณสามี อายุ 35 ปี
     อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอมริกา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ยังไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน
     มาทานยาเตรียมความพร้อมเพื่อจะกลับมาทำ ICSI
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณธิดาพร ไตรศิวะกุล อายุ 43 ปี จากจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     วัชราพร ยันตะบุตร อายุ 40 ปี และคุณสายัณห์
     ยันตะบุตร อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ที
     ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมนแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน
     โดยปรับมาทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ทานชุดพิเศษต่อเนื่องอีก 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมบูรณ์และได้น้องพัฒน์สมความปรารถนาเลยค่ะ


Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี
     ที่ได้คลอดน้องเวียนนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้ารับการรักษากับคุณหมอหยง
     ฝ่ายหญิงมีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) มีอาการไข่ไม่ตก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือน
     ต่อด้วยชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี
     จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เคยแท้งมาหลายครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปหลายเดือนแล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งโดยปรับมาทานเป็นชุดพิเศษเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา และระหว่างตั้งครรภ์
     ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษเพื่อให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวรรณวิสา ศรีศิริภิญโญ อายุ 38 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษา ก่อนมาทานยารักษา
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือน ปวดมากจนทำงานไม่ได้ ต้องทานยาแก้ปวดทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน อาการปวดประจำเดือนหาย


Smiley face
     คุณนิตยา อั้งดา อายุ 40 ปี และคุณพิทยา ลือชา อายุ 39
     ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกุ๊บกิ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 5 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเปิ้ล อายุ 39 ปีและสามี อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดดั้งเดิมทั้งคู่ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานแคปซูลชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 39 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ด้วยนะคะที่ได้คลอดน้องเอไนน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณฉัตรกมล ใจช่วย อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมดลูกต่ำ
     แพทย์แจ้งว่ามีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือนและเดือนที่ 3 ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัดร่วมด้วย
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณรุ่งตะวัน ทองเงิน อายุ 45 ปี และคุณบุญญฤทธิ์ ใจสู้ศึก อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดอยุธยา ที่ได้คลอดน้องน้ำตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4-5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบมดลูกต่ำ
     เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัดเดือนที่ 4 ปรับมาทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนารี พื้นผา อายุ 46 ปี และคุณประเทือง
     พื้นผา อายุ 48 ปีจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโดนัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ปี 6 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ฝ่ายหญิงเคยรักษาด้วยการ
     ทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จหลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณผู้หญิง อายุ 39 ปี และคุณสามี อายุ 35 ปี
     อาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอมริกา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ยังไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน
     มาทานยาเตรียมความพร้อมเพื่อจะกลับมาทำ ICSI
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมะลิวัลย์ สร้อยแดง อายุ 38 ปี จากจังหวัดราชบุรี ที่ได้คลอดน้องเวฟ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 1 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัญชลี คงศรี อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวิน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ) ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอามาณีร์ โต๊ะสอนา อายุ 40 ปี จากปัตตานี ที่ได้คลอดน้องฟาเดีย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้องอายุ 5 ขวบ)ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     มาถึง 5 ปี ไม่เคยไปตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณปภัช ดิษฐสุวรรณ อายุ 38 ปี และคุณธีระพงษ์ ทองหยอด
     อายุ 37 ปี จากภูเก็ต ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างซ้าย(ซีสต์)
     3 ถุง และเนื้องอกในโพรงมดลูก เคยรักษาด้วยการฉีดยาคุมเพื่อให้ซีสต์ยุบ
     แต่ไม่ได้ผล เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องมาก หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่
     ไปตรวจซีสต์มีขนาดเล็กลง และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานยาชุดมาตรฐานยัง
     ไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณพิมลรัตน์ มณทบ อายุ 44 ปี จากนนทบุรีที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเบสิก เดือนที่
     2-3 ทานชุดประหยัด ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) เพียงครั้งเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศศิกานต์ วราทรนิธิศ อายุ 39 ปี และคุณปวิน ศุภการกำจร
     อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ ได้คลอดน้องคีรินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงมีซีสต์ขนาด 0.3-0.5 ซม. เคยรักษาด้วย
     การทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้ง ในการทำครั้งแรกต้องยุติกระบวนการเพราะมี
     ปริมาณไข่น้อยครั้งที่ 2 เก็บไข่แล้วผสมได้ตัวอ่อน 8 ตัว แต่ตรวจโครโมโซม
     ผ่านแค่ 4 ตัว จากนั้นทำการฟรีซตัวอ่อนไว้ 1 ปี และก่อนเข้าใส่ตัวอ่อนครั้งนี้
     จึงมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวณิชยา บุญปรุง อายุ 41 ปี และคุณไกรเพชร วามะชาติ อายุ 50 ปี
     จากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาไม่ถึง 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดย
     ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพัชรินทร์ จันทรสมบูรณ์ อายุ 42 ปี และคุณสุทธิชาติ จันทร์สมบูรณ์
     อายุ 43 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างและ
     ท่อนำไข่อุดตันเป็นซีสต์ที่มดลูกและรังไข่ขนาด 3 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชมัยพร อุบลวงษ์ศรี อายุ 43 ปี และคุณเอกอุทัย อุบลวงษ์ศรี อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องน้ำนนท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้า
     มาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบมีซีสต์ที่รังไข่ 2 ข้าง
     ขนาด 3 cm. และมีไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งและทำ
     อิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่
     เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 4-5 ฝ่ายหญิงทานแคปซูล
     ชุดประหยัด เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี เคยแท้งบุตร 1 ครั้ง ตรวจพบพังผืดและมีผนังมดลูกบาง เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และตั้งใจเก็บไข่เพื่อทำ IVF แต่
     ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 41 ปี และคุณเอกธนา ผิวเหลือง อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องซูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่
     ซ้ายตัน ผนังมดลูกบาง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์นอกมดลูกและ
     ได้ตัดปีกมดลูกขวาออก แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาต่อ จึงกลับมาทานต่อ
     อีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดแนะนำไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 40 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณสิมน บริรักษ์ อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษา มาก่อน หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 40 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องมาเดลบุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์
     จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป 5 เดือนกว่า
     โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็นยาต้ม
     ชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 41 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 35 ปี จากสุรินทร์
     ได้คลอดน้องธีร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยา ได้ไป
     ฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว
Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 39 ปีและคุณสายัณห์ ยันตะบุตร อายุ 39 ปี จากกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมน
     แต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน โดยปรับมา
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน แคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือน และยาต้มชุดพิเศษอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพนาวรรณ โอมาก อายุ 42 ปี และคุณวรพจน์ แก้วอารีย์ อายุ 45 ปี
     จากสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาเกือบ 1 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามที่เพื่อนที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม
     2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
Smiley face
     คุณรัตนา แก้วพุฒตาล 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ไม่เคยตรวจรักษามาก่อน เวลาเป็นรอบเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิภาพร ภูขลิบม่วง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องภูภูมิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     ตรวจพบ ท่อนำไข่ข้างซ้ายตันและข้างขวาตีบ(แพทย์โรงพยาบาลแนะนำให้ทำ
     เด็กหลอดแก้วจึงจะมีโอกาสมีบุตรได้เท่านั้น) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า เดือนแรกทานชุดเบสิก
     ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุวรรณี ชื่นศิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องเอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 38 ปี และคุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยแท้ง 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณพัด อายุ 43 ปีจากสมุทรสงคราม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ผ่าตัดแก้หมันและปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เกรงว่าท่อนำไข่อาจอุดตันแต่ไม่สามารถฉีดสี
     ดูท่อนำไข่ได้เนื่องจากแพ้สารทึบแสง จึงตัดสินใจมารักษากับคุณหมอหยง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือนโดยเดือนที่ 1-3 ทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ เดือนที่ 4 ทานแคปซูลชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 41 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ได้คลอดน้องมาร์ทา
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยน
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะ
     ระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงฟื้นฟูให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณสุกัญญา ผลสวัสดิ์ อายุ 38 ปีและพ.จ.อ. จำเนียร ผลสวัสดิ์ อายุ 49 ปี
     จากจันทบุรี ที่ได้คลอดน้องญาดา บุตรคนแรก(ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบกว่า) และ
     น้องปกป้องบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาดาบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณสุพรรณี ชาญยุทธ อายุ 40 ปี และคุณธีรชัย  ชาญยุทธ อายุ 34 ปี จากสุรินทร์
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตรวจสเปิร์มได้แค่ 4 ล้านตัว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเดือนที่ 1-2
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4-6 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา และช่วงที่ทานยาได้
     ไปฉีดสีท่อนำไข่ดูอีกครั้ง ท่อโล่งหายตัน 1 ข้าง ฝ่ายชายตรวจพบสเปิร์มเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัว
Smiley face
     คุณถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ อายุ 39 และคุณสมยศ ธรรมวัตร์ 41 ปี จากสุพรรณบุรี
     ได้คลอดน้องนิพิฐพนธ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบาง รอบเดือนยาวกว่าปกติ ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3 และ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเขมิกา ประทุมชัน อายุ 41 ปี และคุณจิรภัทร ว่องกิจ อายุ 39 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพัชรีย์ เชิดชูชัยทิพย์ อายุ 38 ปี และคุณมาวิน โคกพูล อายุ 21 ปี จากลพบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันมา หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่ตก ไข่ไม่โต เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือน เดือนที่ 1
     ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม
     ยังคงไว้วางใจคุณหมอหยงจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณมลนภา โฉมงาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     ครอบครัวคุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องพรีม
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยทานยาจีนจากที่อื่นเกือบปี
     ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้น
     ของคุณหมอหยง 1 เดือน และทานยาชุดแนะนำอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิกไป 3 เดือน ฝ่ายหญิงเดือนที่ 1 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3-4 ทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     ด๊อกเตอร์พิพัฒน์ โกวิทคณิต อายุ 52 ปี และ คุณวิรัญชนา จงเศรษฐี อายุ 39 ปี
     จากกรุงเทพฯที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มแค่ 14 ล้านตัว และเคลื่อนไหวต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุด The best เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษคนเดียวร่วมกับทำ
     ICSI ก็ตั้งครรภ์(แฝดแท้)สมความปรารถนา โดยตรวจค่าฮอร์โมนก่อนย้ายตัวอ่อนพบว่า
     หลังจากทานยาคุณหมอหยงค่าฮอร์โมนดีมาก เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อนอีกด้วย
Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 40 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 32 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจ
     พบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำ
     พิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องเซนอย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยา
     บำรุงหลังคลอดเพื่อฟื้นฟูคุณแม่และบำรุงน้ำนมให้น้องอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 39 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 56 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอาหมวยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบ ปริมาณน้ำเชื้อที่เก็บได้น้อยมาก(ตอนทำ IUI เก็บน้ำเชื้อได้
     1 หยอดเท่านั้น) สเปิร์มน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)และทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF)อีก 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้วรอบใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณคุณัญญา กันหารัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทวี คำดี อายุ 37 ปีจากชลบุรี
     ได้คลอดน้องอะตอมเป็นที่เรียบรอยแล้ว (ปัจจุบันน้องอะตอมอายุ 4 ขวบ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มไม่เคลื่อนไหว หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชนิตาภรณ์ ยาสซีน อายุ 62 ปี และคุณฮัสซัน อาลี อายุ 55 ปี จากสระบุรี ได้คลอด
     น้องเฮง เฮง บุตรคนแรก และน้องซาร่า จาน่า(แฝด) บุตรคนที่ 2และ3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนผิดปกติ 2-3 เดือน
     จึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดพิเศษ และเดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุด The best เนื่องจาก
     ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติได้ จึงทานยาของหมอหยงแล้วรักษาร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกได้บุตรชาย ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ
     และครั้งที่ 2 ได้แฝดหญิงเกือบขวบแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 39 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 34 ปี จากปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณเชิญพิษณ์ พุทธก้อม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง และเคยแท้งบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี
     ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องโอลิเวีย
     บุตรสาวเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ไม่เคยเข้ารับการตรวจ
     และรักษาที่ไหนมาก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยา
     บำรุงครรภ์ ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 42 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องนัจญ์วาบุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็สามารถติดได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 40 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องฌอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิศานาถ ดาวัลย์ อายุ 41 ปี และคุณฟิสิกส์ ดาวัลย์ อายุ 40 ปี จากชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ เปอร์เซนต์การเจาะไข่ต่ำมาก ทำอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดเข้มข้นทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายชายทาน
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณญาณิศา แสงมณี อายุ 38 ปี และคุณเลิศชัย นาคเรืองศรี อายุ 40 ปี
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องญาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง
     2 เดือน โดยเดือนแรกทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณนัฒนันท์ สารศาลิน
     เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณนุจิตรา ทองไชย อายุ 40 ปี และคุณดุรงฤทธิ์ ทองไชย อายุ 48 ปี จากศรีสะเกษ
     ได้คลอดน้องตัวตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิง ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำและฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     ณนริศรา พรมโชติ อายุ 41 ปี และคุณคำรพชัย ชื่นสงวน อายุ 45 ปี จากนนทบุรี
     ได้คลอดน้องก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 7 เดือนครึ่ง) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณสเปิร์มน้อย
     และมีตัวเคลื่อนไหวเพียง 60% หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้า วันนี้ได้พาน้องก๋วยเตี๋ยวมาให้
     คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังรับยาบำรุงหลังคลอดกับคุณหมอ
     ไปทานเพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย
Smiley face
     คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 41 ปี จากตรัง ได้คลอดน้องการ์โม่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่
     พบว่าท่อนำไข่อุดตัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณโชติรัตน์ วรกิจปัญญากุล อายุ 40 ปี และคุณณัฐพล วรกิจปัญญากุล
     อายุ 38 ปี จากนนทบุรี ได้คลอดน้องโปรตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ครรภ์ไม่สมบูรณ์
     จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาแคปซูลชุดเบสิก
     และให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนา
Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 38 ปี จากระยอง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     มาไม่ตรง รอบเดือนเลทไปเป็นอาทิตย์ บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องมีตังค์ บุตรชายคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 กลับมาทานยา
     กับคุณหมอหยงอีกครั้ง โดยทานเป็นยาแคปซูลชุดแนะนำไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 39 ปี และคุณจิตรกร ชนะค้า อายุ 41 ปี จากบึงกาฬ
     ได้คลอดน้องออปโต้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี
     ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     ​คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 41 ปี จากมุกดาหาร ได้คลอดน้องเจ้าทรัพย์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษ ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา
     บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบ
     สืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณธิดาพร ไตรศิวะกุล อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 43 ปี และคุณเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ อายุ 33 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเป็นเนื้องอกที่มดลูก
     ก่อนจะเข้าผ่าตัด 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากต้องทานยาระงับปวด
     และยังตรวจพบท่อนำไข่ข้างซ้ายตีบ เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)มาถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภาลักษณ์ ปินตาคำ อายุ 38 ปี และคุณศุภกฤต มหาคิตะ อายุ 41 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องบัวชมพู บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องแต๊งค์กิ้ว บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ติดบุตรต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณรัตติยา ธีระกุลพิศุทธิ์ อายุ 38 ปี และคุณเอกชัย ปันหล้า อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ไข่ปริมาณน้อยและมีไข่ตกน้อย ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์น้อย เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทั้งคู่ทานแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ปรับมาทานยาต้มชุด
     แนะนำพิเศษ ทานยังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของ
     คุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณจันทมณี เอนอ่อน อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนจะมารักษากับคุณหมอหยงปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 ไปทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ใส่ไม่ได้เพราะ
     ผนังมดลูกบางไม่ได้ตามเกณฑ์ จึงกลับมาทานยากับคุณหมอหยงเพื่อเตรียมผนังมดลูก ทานยาไป
     5 เดือนกว่า โดยทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และอีก 5 เดือนปรับเพิ่มประสิทธิภาพเป็น
     ยาต้มชุดดั้งเดิม โดยในเดือนสุดท้ายทานยาต้มยังไม่หมดชุดกลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 40 ปี ด้วยนะคะที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เข้ารับ
     การผ่าตัดแก้หมันและฉีดสีเข้าตรวจท่อนำไข่พบว่า ท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปรวม 5 เดือน โดยฝ่ายหญิงรับเป็นชุดประหยัด
     ชุดเบสิกและชุดมาตรฐาน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพื่อบำรุงเพิ่มเติมในเดือนแรก
     ก็สามารถตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชญาภา นิลช่วย อายุ 39 ปี และคุณอิทธิกร พงศ์พิทักษ์ อายุ 40 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษาปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิง
     รอบเดือนไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ มาช้าบ้างเร็วบ้าง ฝ่ายชายตัวสเปิร์มวิ่งช้า มีตัววิ่งเพียง 20%
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนมารับยาของเดือนที่ 3 คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้วแจ้งคนไข้ว่า
     ตัวอ่อนกำลังฝังตัว หลังจากรับยาไปทานอีกต่อ 2 สัปดาห์ ก็มาแจ้งข่าวดีกับคุณหมอหยงพร้อม
     รับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่ออีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 41 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 40 ปี จากพิษณุโลก ที่ได้คลอด
     น้องณัชชาบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกรักษามีบุตรยากชื่อดังที่เชียงใหม่
     โดยฝ่ายหญิงมีฮอร์โมนเพศชายสูง เก็บไข่ได้น้อยแค่ 5 ฟอง แบ่งใส่ตัวอ่อน 2 รอบ
     แต่ไม่ติดทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานยาต้มและแคปซูลชุดดั้งเดิมเพียง 1 เดือนเช่นกัน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณัชชา บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
Smiley face
     คุณชญานิศา อินเลิศ อายุ 38 ปี และคุณภูดิศ อรรถไชยวุฒิ อายุ 35 ปี จากอุบลราชธานี
     ได้คลอดน้องเฌอแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เริ่มปล่อยมีบุตร แต่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือน
     ยาวกว่าปกติ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพัทธนันท์ สุขแม้น อายุ 38 ปี และคุณสุทธิเกียรติ สุทธิ อายุ 28 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่ตก 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จึงไปฉีดสี คาดว่าท่อนำไข่อุดตัน 2 ข้างเนื่องจากฉีดสีเข้าไม่ได้
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีจำนวนสเปิร์มแค่ 8 ล้านตัว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศศิกานต์ วราทรนิธิศ อายุ 38 ปี และคุณปวิน ศุภการกำจร อายุ 40 ปี
     จากเชียงใหม่ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงมีซีสต์ขนาด 0.3-0.5 ซม. เคยรักษาด้วยการทำอิ๊กซี่(ICSI) 2 ครั้ง
     ในการทำครั้งแรกต้องยุติกระบวนการเพราะมีปริมาณไข่น้อย ครั้งที่ 2 เก็บไข่
     แล้วผสมได้ตัวอ่อน 8 ตัว แต่ตรวจโครโมโซมผ่านแค่ 4 ตัว จากนั้นทำการฟรีซ
     ตัวอ่อนไว้ 1 ปี และก่อนเข้าใส่ตัวอ่อนครั้งนี้ จึงมาทานยากับคุณหมอหยง
     เพื่อเตรียมผนังมดลูก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน กลับไปใส่ตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนานชาน อายุ 38 ปี และคุณยี่หญิง แซ่เล่า อายุ 55 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 7 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อได้น้อยมาก หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูล
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเข้มข้น ควบคู่กับการทำเด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัจฉรียา สุริยคุปต์ อายุ 38 ปี จากนครราชสีมา ได้คลอดน้องญาณิน บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาทานยารักษากับคุณหมอหยง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)อีก 1 ครั้ง
     และรักษาด้วยการฝังเข็มแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 45 ปี จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องเคธี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องและคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 31 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 44 ปี จากราชบุรี
     ที่ได้คลอดน้องกริซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกด้านนอกมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจพบโครโมโซมผิดปกติ
     และตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเอง
     ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถช่วยบำรุงไข่
     ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
Smiley face
     คุณณฟ้า เวชยะดิษฎี อายุ 40 ปี และ Mr. Barry McCarty อายุ 48 ปี ปัจจุบันอาศัย
     อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร อายุ 43 ปี และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 48 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย ไม่ค่อยสมบูรณ์
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 6 ครั้ง
     และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) อีก 5 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ก่อนที่ฝ่ายชาย ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และได้คลอดน้องเกรซ บุตรคนแรกโดยได้เพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจ
     และทำนายไว้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อีกด้วย ส่วนครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 จึงกลับมาทานยา
     คุณหมอหยงอีกครั้ง ทานไป 4 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดแนะนำ
     ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2-4 ฝ่ายหญิงปรับมาทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ส่วนฝ่ายชายทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณตาล นามอ้าย อายุ 41 ปี และคุณร.ต.สมศักดิ์ หนึ่งจันทึก อายุ 38 ปี จากเชียงราย
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกในมดลูก 2 ก้อน
     ขนาด 4 ซม.และ 2 ซม. ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     8 เดือนกว่า โดย 2 เดือนแรกทานแคปซูลชุดแนะนำพิเศษทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทาน
     ชุดแนะนำพิเศษ ส่วนฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิมในเดือนที่ 5-9 โดยเดือน 9 ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้บุตร
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณเสาวลักษณ์ พราหมณี อายุ 40 ปี และคุณทวิช คงเกิด อายุ 43 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 20 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     และตรวจพบท่อนำไข่ข้างขวาอุดตันเนื่องจากการฉีดน้ำเชื้อ หลังจากนั้นทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด 2 เดือน และฝ่ายหญิง
     ทานชุดเข้มข้นไป 4 เดือน ทานชุดแนะนำไป 1 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 41 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 47 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยากระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนัจมี่ย์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ครั้งนี้หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     ก็สามารถติดได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนนี้แล้ว
Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์
     สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อน
     ตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ระหว่างการตั้งครรภ์ยังรับ
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง ไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง และยังรับยาบำรุงหลัง
     คลอดไปทานต่อเพื่อบำรุงน้ำนม ให้น้องมินนี่และฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณสุกัญญา หวังบุญ อายุ 39 ปี และคุณแดง แซ่ลิ้ม อายุ 43 ปีจากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัจฉรา เจริญวุฒิธรรม อายุ 39 ปี และคุณธนู กุลอ่อน อายุ 31 ปี จากนนทบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อให้ลูกน้อย
     ในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณมนัสนันท์ เจ๊ะแม็ง อายุ 48 ปี และสามี Choi Chun Ho ชาวสิงคโปร์ อายุ 30 ปี จากสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     และปวดมดลูกอย่างมาก และเคยรักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่นแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณพาริดะ มัยหมาด อายุ 40 ปี และคุณธีระศักดิ์ กอบโกย อายุ 60 ปี จากภูเก็ต ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี และคุณณัฐพัชร์ ธรรมศิริ อายุ 40 ปี จากจังหวัดลำ​ปาง​
     คลอดน้องภูริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยทานยารักษา
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่แท้งไป จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัด
     อีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 40 ปี จากนครปฐม ได้คลอดน้องมิรินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน แต่ยังคงให้
     ความไว้วางใจกลับมาทานยารักษาต่อ โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 เดือน และเข้มข้น
     อีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์เเข็งเเรง ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถติดได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณวราลักษณ์ ทังคณารักษ์ อายุ 42 ปี และคุณสุพชร บุตรวิไล อายุ 49 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องนาราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1 ทั้งคู่ทานยาชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นตัวยาชุดพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงให้น้องสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณพิมรุจา ณ บางช้าง อายุ 41 ปี จากปราจีนบุรี ได้คลอดน้องวายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยรับการรักษาที่ไหน กินเพียงยาบำรุงสตรีทั่วไป หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 39 ปี จากศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องเจนนี่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทาน
     ชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียงแค่ 1 อาทิตย์ ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรพี่จูเนียร์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา มาครั้งนี้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อน
Smiley face
     คุณวันทนา ชื่นฤทัย อายุ 43 ปี และคุณกิตสนะ โต๊ะอาจ อายุ 39 ปี จากพระนครศรีอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่น้อยและไข่ไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน มีสเปิร์มไม่ถึงล้านตัว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1ครั้งและทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) อีก 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดยผสมตัวอ่อนได้ 1-2 ตัวเท่านั้น หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 13 เดือน โดย 2 เดือนแรกทานชุดพิเศษ เดือนที่ 3-4
     ทานชุดแนะนำ และปรับทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษต่ออีก 9 เดือน ได้ไข่มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น
     ผสมตัวอ่อนได้ถึง 8 ตัว จึงทำการย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ได้ 15 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถ
     ช่วยบำรุงไข่ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน
     วันนี้พาน้องมาให้คุณหมอชื่นชมความน่ารักและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณธัญพร วรสกุลกาญจน์ อายุ 41 ปี จากอุดรธานี​ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนานน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และทานชุดเบสิกในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสิริพันธ์ ฉายวิเชียร อายุ 40 ปี และคุณอรรถพล ฉายวิเชียร อายุ 38 ปีจากปทุมธานี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายตรวจพบ
     มีน้ำเชื้อน้อย สเปิร์มเคลื่อนไหวตัวช้า ฝ่ายหญิงมีเนื้องอก 2 ซม. มีภาวะไข่ไม่ตก ตรวจพบฮอร์โมน
     FSH สูงถึง 40 กว่า แพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า ต้องใช้ไข่บริจาคเพื่อทำเด็กหลอดแก้ว หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 29 เดือน โดยส่วนใหญ่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ
     สลับกับยาต้มชุดแนะนำพิเศษ มีบางเดือนสลับทานชุดประหยัดและชุดเบสิกบ้าง และในเดือนก่อน
     ที่จะตั้งครรภ์ คุณหมอหยงได้ตรวจพบว่าเดือนนี้ไข่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ทานยามา 28 เดือน
     หลังจากนั้นรับยาไปทานต่ออีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติสมตามความปรารถนา
Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 44 ปีจากหนองคาย
     ได้คลอดน้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา และผนังมดลูกตรวจพบก้อนขนาด 2 ซม.
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ และทานยาจีนจากที่อื่นรวมถึงการฝังเข็มแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงไว้วางใจทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูให้คุณแม่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 41 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปราถนา และทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงต่อเนื่องจนคลอดน้องตังเมสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งตอนตั้งครรภ์คุณหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็ได้บุตรชายตรงตามที่ตรวจชีพจรเลยค่ะ
     วันนี้ได้พาน้องตังเมมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังคงให้ความไว้วางใจ
     เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับคุณหมอหยงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 42 ปี และคุณศราวุฒิ สุวรรณหงษ์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเปรม
     อายุได้เกือบ 3 ขวบแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ จะทำหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้เพราะค่า FSH สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มาตรวจรักษาปัญหาสุขภาพ พร้อมพาน้องเปรม
     มาให้คุณหมอหยงชื่นชมด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณขวัญจิต เจนจบ อายุ 40 ปีและคุณอนุวัตร ศรีสุขเจริญ อายุ 26 ปี จากสิงห์บุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิรญา ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี และคุณทินกร นิวันติ อายุ 42 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงฉีดสีพบว่าท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง
     และประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการ
     ปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี จากนครปฐม
     ได้คลอดน้องภูผาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยาจีน
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 40 ปีจากสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ทานยาสมุนไพรจีน
     แบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฒารา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ส่วนคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองเพราะระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อน โดยครั้งนี้
     ยังให้ความไว้วางใจรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ คาร์สท์ อายุ 41 ปีและคุณบี(ชาวเยอรมัน) อายุ 36 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องแฝด “น้องโคดี้และน้องแคสซี่” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมา 3 ปี ตรวจพบ เนื้องอกในมดลูกหลายก้อน แต่ละก้อนขนาด 1-3 ซม.
     เคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากเดือนแรกมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษ และเดือนที่ 2-4 ทานยาต้มชุดพิเศษ เดือนที่ 4 ทานยังไม่หมดชุด
     รวมแล้วทานยาคุณหมอหยงไป 3 เดือนกว่า ร่วมกับการทำอิ๊กซี่(ICSI) เนื่องจาก
     ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้อไว้ เพราะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นหลัก ก็ตั้งครรภ์ได้ลูกแฝด
     สมความปรารถนาตามคุณนิชาภา สงเกื้อ เพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จคลอด
     น้องแฝดไปก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะ
Smiley face
     คุณเดือนเพ็ญ เพชรหิน อายุ 41 ปี จากตรัง ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติและคลอดน้องธาม บุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ครั้งนี้
     ต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมา 4 ปี ตรวจพบเนื้องอกในมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ต่อแต่ย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะผนังมดลูกหนาทึบ
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 39 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องวีต้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันแจ้งว่า มดลูกคว่ำเล็กน้อย บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก
     อาจทำให้มีบุตรยาก เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 30 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 43 ปี จากราชบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ทำอิ๊กซี่(ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลย
     จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูล
     ชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องโอมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีพังผืด
     และเนื้องอกขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ร่วมกับการทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณบุศรินทร์ธร ริงเกล อายุ 42 ปี จากอุดรธานี ได้คลอดน้องเอริก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดนำ้เชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องเอริก้าสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 39 ปีจากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องเอเธนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาหลายที่ ทั้งทานยา
     กระตุ้นไข่และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ถึง 8 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ และยังตรวจพบว่า มีพังผืด
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดย
     เดือนที่ 1 ทานชุดมาตรฐาน เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ เดือนที่ 3-4 ฝ่ายชายทานชุดเบสิก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ เดือนที่ 5 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และตอนท้องก็ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเนื่อง
     จนคลอดน้องเอเธนส์สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณทรรศน์กมล ยืนยง อายุ 39 ปี จากมุกดาหาร ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่ตก ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้องตา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตร
     คนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 38 ปีจากจังหวัดสมุทรปรากา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ได้คลอดน้องต้นปัณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งผ่าตัดเหลือท่อนำไข่ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนันทภัค แก้วปุ่นนิล อายุ 38 ปีและคุณประวิทย์ บุญยืน อายุ 31 ปี จากจังหวัด
     อุตรดิตถ์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 15 วัน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังมาตรวจพร้อมรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงเพื่อบำรุง
     ให้ลูกน้อยแข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณเนตรนารี แจ่มทอง อายุ 41 ปีและคุณประจักษ์ ชุฑาสุต อายุ 46 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ได้คลอดน้องซัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 10 ปี หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงให้
     ความไว้วางใจรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงเพื่อเพิ่มน้ำนมให้กับลูกน้อย
     และบำรุงฟื้นฟูคุณแม่ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้วก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน
     เก็บไข่ได้ 10 ใบแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี และคุณรังสิทธิ์ วรรณกิจ อายุ 40 ปี จังหวัดนนทบุรี
     ได้คลอดน้องณดี เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่และผนังมดลูกไม่สมบูรณ์และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูกเคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยระหว่างฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งต่อไปทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ฝ่ายชาย
     ทานแคปซูลชุดประหยัดในเดือนที่ 1-2 และปรับเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 3 ส่วนฝ่ายหญิง
     ทานแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 1 และยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 2-3 กลับไปทำ
     IUI ซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้น
     และรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง 90% จำนวนถึง 20 ล้านตัว ฝ่ายหญิงไข่
     และผนังมดลูกสวยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยงต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 39 ปีและคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 42 ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้คลอดน้องเดลต้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุมาลีรัตน์ เฉลิมพันธ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องตุนตังค์
     เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้น้องตุนตังค์อายุได้ 3 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เวลามีรอบเดือนจะมีอาการปวดหลังร่วมด้วย และเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 42 ปีจากจังหวัดปทุมธานีได้คลอดน้องTen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปีกว่า ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดผังผืดในมดลูก เวลามีประจำเดือน
     มาจะปวดท้องมาก และยังตรวจพบไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 7 ครั้ง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกทานชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเป็นชุด
     ดั้งเดิมและชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็น
     ชุดพิเศษ ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมทั้งอาการ
     ปวดประจำเดือนดังกล่าวก็หายอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 39 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คลอดน้องณิชา
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ตรวจพบเนื้องอก เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 4 ครั้งและทำอิ๊คซี่(ICSI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนแรกทั้งคู่ทานยาแคปซูลชุดแนะนำ เดือนที่ 2
     ฝ่ายหญิงทานยาแคปซูลชุดมาตรฐาน และปรับเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษในเดือนที่ 3
     กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 41 ปี และ คุณสิณพงศ์ มากพูน อายุ 44 ปี
     จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คลอดน้องพอร์ช บุตรชายคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     หลังจากมาทานยารักษาจนได้น้องเพชร บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ได้น้องเพชร สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 มาทานยาชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องพอร์ช
     สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
Smiley face
     คุณนิมล คาคำดวน อายุ 38 ปี ด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ไปผ่าตัดแก้หมันและไปฉีดสีพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน เดือนแรกหญิง
     ทานยาชุดเบสิก ชายทานยาชุดประหยัด เดือนที่ 2 หญิงทานยาชุดมาตรฐาน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณทรรศนีย์ นาต้ะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องภิสิงห์เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด มดลูกตรวจพบผนังไม่เรียบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน หญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องณัฐสกน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ต่อและทานอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องณัฐสกน
      สมบูรณ์แข็งแรงดี
Smiley face
     คุณจิรชยา ติรณะประกิจ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอลิสเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยเข้ารับผ่าตัดซีสต์และเนื้องอก
     ในมดลูก และยังตรวจพบผังผืด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงทานเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง
     และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องมายด์กรีน บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณปรียานันท์ ศรีพร อายุ 39 ปี และคุณชาญชัย ศรีพร อายุ 44 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องการ์ตูนบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจาก
     มารักษาผู้มีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนตั้งครรภ์และคลอดน้องกีตาร์ไปแล้ว
     และเริ่มปล่อยมีบุตรอีกครั้งมา 5 เดือนเพื่อมีบุตรคนที่ 2 แต่ก็ไม่ตั้งครรภ์
     จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป
     อีก เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณประวีณา วิลาวรรณ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้อง Athena
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 12 ปี เคยรักษาด้วยการทำ
     เด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนติดสักครั้ง ระหว่างเตรียมทำเด็ก
     หลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวม
     ของคุณหมอหยงควบคู่ไปเพียง 2 เดือน จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวราลักษณ์ ทังคณารักษ์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1ปี หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า เดือนที่ 1 ทานยา
     ชุดแนะนำเดือนที่ 2 ปรับมาทานยาชุดพิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณช่อทิพย์ บุญฑล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องต้นน้ำ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานชุดเบสิก ชายชุดประหยัด เดือนที่ 2-3 หญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนาจนคลอดน้องเพียงฟ้า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ รอบนี้อยากมีบุตรคนที่ 2
     ปล่อยมีบุตรเองแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ไป 1 ครั้ง จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธนพร บุญช่วย อายุ 43 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปาตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องปาตั้นอายุได้ 3 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวาเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง เคยตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน ชุดรองพิเศษ
     และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ครั้งนี้มาตรวจเเละรับยาไป
     ทาน เพื่อให้มีลูกคนที่2 พร้อมเอาน้องเเพรวาลูกคนเเรกมาให้คุณหมอได้ชื่นชม
     ความน่ารักและความเเข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ
Smiley face
     คุณนิยม สิงห์สถิตย์ อายุ 38 ปี และคุณชาติชาย ป้อฝั้น อายุ 35 ปีจาก
     จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเนิร์ส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ตัววิ่งช้า ผลตรวจอสุจิได้ 25 ล้านตัว มีตัววิ่ง 20 ล้านตัว หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1
     ทานชุดองค์รวมทั้งคู่ เดือน 2 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 3 ทานชุดเบสิกทั้งคู่
     เดือนที่ 4 ทานชุดเบสิกทั้งคู่ เดือนที่ 5 ชายทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษเพียงคนเดียว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณแม่ปริม อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้คลอดน้องปอมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่รังไข่ด้านขวา จึงผ่าตัดออกไป 1 ข้าง
     และรังไข่ข้างซ้ายก็มีซีสต์ขนาด 3.8 ซม. ท่อนำไข่ตีบด้วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และมีภาวะแท้งคุกคาม หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือน
     มาไม่สม่ำเสมอ เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุมพิศตา จันทร์งาม อายุ 39 ปี และคุณนิรุตติ์ บุตรดาพิม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้คลอดน้องลูกตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์
     1 ครั้ง แต่แท้งไป หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพิมรุจา ณ บางช้าง อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยรับการรักษาที่ไหน
     กินเพียงยาบำรุงทั่วไป หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณฐนิลชา ศรีทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องปานวาด
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภาพร นาคแท้ อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องอิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องมาเดียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีภาวะของธาลัสซีเมีย (โรคโลหิตจางเรื้อรัง) หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 17 วัน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตอนนี้น้องมาเดียร์อายุได้ 1 ขวบ 1 เดือนแล้ว มาครั้งนี้อยากมีน้องคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     ในการรักษากับเจริญบุตรคลินิกอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะคะ
Smiley face
     คุณอภิญญา จรูญวานิชย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องอิงเอยอายุได้ 2 ขวบกว่า ก่อนหน้าที่จะมารักษาเคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 3 ครั้งและ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 6 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รอบนี้ต้องการมีบุตรคนที่ 2
     ก็มารักษากับคุณหมอหยงอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆ นี้
Smiley face
     คุณจรุพรรณ จันทโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดพังงาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง ตรวจพบ ผนังมดลูกบางและมีผังผืด
     เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล
     แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีดูพบท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำไป 3 เดือน
     ชุดประหยัด 2 เดือน ท่อนำไข่หายตันและกลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยอัพเดทข่าวดีให้คุณหมอหยงทราบเพิ่มเติมว่า ได้ตั้งครรภ์เป็นน้องแฝดอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 42 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี
     จากจังหวัดหนองคายด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา ปัจจุบันตรวจผนังมดลูก
     เหมือนจะเป็นก้อนขึ้นมาอีกขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่ติด ไปฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว
     จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี
     เคยทานยาจีนจากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุรีรัตน์ โคม่วง อายุ 40 ปี และคุณจีระพงษ์ สร้อยเกลียว อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องอั้น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันตอนนี้น้องอั้นอายุได้ 2 ขวบกว่าแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อย
     มีบุตรถึง 8 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์ สมความปรารถนา มาครั้งนี้อยากมีบุตรคนที่ 2 ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     มารักษากับทางคลินิกอีกครั้ง ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ
Smiley face
     คุณวรรณวิสา สารถวิล อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ไปตรวจกับหมอแผนปัจจุบัน หมอบอกว่ามดลูกคว่ำนิดนึง บวกกับอายุและน้ำหนักตัวมาก อาจมีลูกยาก
     เคยทานยามาหลายหมอหลายยี่ห้อมากแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดลำปาง ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 เดือน เคยทานยาจีนที่อื่นมา 1 เดือนแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 40 ปี และคุณศิวดล เชื้อหมั้น อายุ 36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ได้คลอดน้องอัลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 ซม. และตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณอรมนัด วงษ์สลาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ตรวจพบ ผังผืดและ
     เนื้องอกข้างผนังมดลูกขนาด 3 ซม. เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 38 ปีและครอบครัว ที่ได้คลอดน้องจ๊อบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องจ๊อบอายุ 2 ขวบแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ
     “มดลูกคว่ำ” เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง รักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่น และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 5 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งเเต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปเพียง 2 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้อ
     อีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 กว่าปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษาผังผืดในมดลูก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างมาก และตรวจพบ
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่น้อย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 7 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกเริ่มจากชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นชุดดั้งเดิม และเป็นชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน
     เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็นชุดพิเศษ พร้อมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา รวมทั้งช่วยให้อาการปวดประจำเดือนดังกล่าวหายอีกด้วย
Smiley face
     คุณนนทรัตน์ วงน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องเพอร์เฟคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ก่อนมาทานยา ท่อนำไข่ตันทั้ง 2 ข้าง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 1 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วอีก 1ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณหนูพิน ภูทอง อายุ 38 ปี และคุณณัฐพงษ์ ไชยลาภ อายุ 41 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพัดชา ชัยณรงค์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างผิดปกติ ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกไม่แข็งแรง และมีติ่งเนื้อ
     ในมดลูก เคยกินยากระตุ้นไข่ และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยในการฉีด
     น้ำเชื้อ(IUI)ครั้งล่าสุดทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลและแบบยาต้มของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปทำซ้ำอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่ตรวจพบว่า
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อตัวสเปิร์มเพิ่มมากขึ้นและรูปร่างสมบูรณ์ปกติแข็งแรงมีมากถึง
     90% ฝ่ายหญิงไข่และผนังมดลูกสวยแข็งแรงขึ้นเช่นกัน โดยทานยาคุณหมอหยง
     ต่ออีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณรัตนา ขอวิจิตรไพศาล อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเซ้นส์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 14 ปี ตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ขวา
     ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยง
     6 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     เคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและ
     ชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณบุศรินทร์ ริงเกล อายุ 41 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณมัลลิกา พร้อมฤทธิรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วย ที่ได้
     ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบมี
     เนื้องงอก เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง และอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานและชุดแนะนำแบบยาต้ม
     ของคุณหมอหยง 2 เดือน กลับไปย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัชราวดี ยอดนาม อายุ 41 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องพอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยากปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพวงแก้ว นุดนาบี อายุ 39 ปี และคุณสมหมาย นิยม อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องนัจมี่ย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน มีรูปร่างผิดปกติ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ฝ่ายหญิงเคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์
     ไปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 40 ปี ได้คลอดน้องปุญบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก 1 ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาครั้งนี้สามารถมีน้องได้เอง เพราะผลจากการรักษา
     ในครั้งแรกทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
Smiley face
     คุณแอลจิร่า หลีหาด อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องบีอาร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากที่
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 2 เดือน ก่อนปรับมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และยาต้มสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของ
     คุณหมอหยงอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปนัดดา วงศ์ใจ อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เป็นเนื้องอกที่มดลูก ผ่าตัด 2 ครั้ง ท่อรังไข่ตีบที่ข้างซ้าย เคยทำการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) มา 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปภาดา อินน้อย อายุ 39 ปี และคุณทีปกร อินน้อย อายุ 38 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก
     ที่ได้คลอดน้องโมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษาโดยวิธีฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     ที่คลินิกแต่ไม่ได้ผล ไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) กับคลินิกที่เชียงใหม่ ภรรยาได้ไข่น้อย
     แค่ 5 ฟอง ใส่ไปสองครั้งไม่ได้ผลทั้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดซุปเปอร์พิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ในครั้งนี้
     อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมารับการรักษากับทางเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้
Smiley face
     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 38 ปี จากมาเลเซีย ที่ได้คลอดน้อง EThan บุตรคนที่สอง
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง
     หลังจากรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทาน
     เดือนที่ 3 ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องหงส์ปิง
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มารอบนี้ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงที่เหลือ
     จากครั้งก่อน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และยังรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
Smiley face
     คุณภูษณิศา ปิยะรัฐ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจร่างกายมามีเนื้องอกที่เชิงกราน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิก ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบและไม่แข็งแรง
     ( เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือนมาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือนต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 4 เดือน
     โดยรอบหลังทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน
     คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่าเป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้
Smiley face
     คุณภรภัค เกษรแย้ม อายุ 38 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้คลอดน้องกิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวงศิยา วิทนี อายุ 41 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดองค์รวมของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้คลอดน้องกลมเกลียวเรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) รอบใหม่
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิได้
     7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปรียานันท์ ศรีพร อายุ 38 ปี และคุณชาญชัย ศรีพร อายุ 44 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจากมารักษาผู้มีบุตรยากกับคุณหมอหยง
     จนตั้งครรภ์และคลอดน้องกีตาร์ไปแล้ว และเริ่มปล่อยมีบุตรอีกครั้งมา 5 เดือนเพื่อมีบุตรคนที่ 2
     แต่ก็ไม่ตั้งครรภ์ จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปอีกเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณิศา ปิสัญธนะกูล อายุ 41 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีเนื้องอกที่มดลูกขนาด 1*1.5 เซนติเมตร ฝ่ายชายน้ำเชื้อมีอสุจิ
     ตัวปกติแค่ 5% หมอแผนปัจจุบันบอกต้องทำอิ๊กซี่ (icsi) เท่านั้น ทำอิ๊กซี่ 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป
     2 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ เดือนที่ 2 ทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องแพรวา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง
     เคยตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน
     ชุดรองพิเศษ และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณประวีณา วิลาวรรณ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 12 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) ถึง 6 ครั้ง แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้ติดเลยสักครั้ง ระหว่างเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) รอบใหม่ จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     ควบคู่ไปเพียง 2 เดือน จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องเป็นเอก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่และมดลูก
     ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจพบเนื้องอก 3 ก้อน และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากอดทน
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัทรพร ริทช์ อายุ 45 ปี และสามีชาวออสเตรีย อายุ 51 ปี ที่ได้คลอดน้องเวียนนา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ฝ่ายหญิงมีอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) ไข่ไม่ตก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยรักษาด้วยการทำอิ๊คซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก 1 เดือน ต่อด้วยยาชุดเข้มข้น
     1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ 1 เดือนครึ่ง ต่อด้วยชุดเข้มข้น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่
     ฝ่ายชายปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาและได้บุตรเป็นเพศหญิงตามที่คุณหมอหยงตรวจและทำนายไว้
Smiley face
     คุณพิชามญช์ ไชยชมพู อายุ 38 ปี และคุณณัชญ์ฐพนธ์ ศรีเพชระกูล อายุ 45 ปี
     จากจังหวัดเชียงราย ที่ได้คลอดน้องอิงฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ตก แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     อีกทั้งแนะนำเพื่อนมารักษาอีก 2 คู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาไปครบทั้ง2คู่เลย
     รอบนี้หลังจากคุมกำเนิดมา พอปล่อยปุ๊บก็ติดบุตรปั๊บ จึงพาเจ้าตัวน้อยมาให้คุณหมอ
     ได้ชื่นชมผลงานการรักษาถึงคลินิกและขอรับยาบำรุงครรภ์กลับไปทานอีกครั้ง เนื่องจาก
     ตั้งครรภ์รอบที่แล้วได้ลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และคุณแม่ก็ยังสุขภาพดีอีกด้วย
Smiley face
     คุณสิเนหา ชัยสุวรรณ์ อายุ 46 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องพะแพง
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภานิชา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 40 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องน้ำหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 แต่เป็นท้องลม มีเลือดออก และตั้งครรภ์อีกครั้ง
     แต่ก็เป็นท้องลม แต่ไม่มีเลือดออก ตัวอ่อนไม่โต คุณหมอนัดขูดมดลูก หลังจากนั้น
     ก่อนมีประจำเดือนจะปวดท้องมากและปวดหัวมาก ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ทางคุณหมอแนะนำ
     ให้ตรวจภาวะโรคแฝง จึงพบว่าเป็นภาวะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถ
     เจริญเติบโตในครรภ์ได้ รับยากระตุ้นรังไข่ปรากฏว่า กระตุ้นได้ข้างเดียวคือข้างขวาส่วนข้าง
     ซ้ายไม่โต และเคยฉีดยาให้ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน และเดือนที่ 2 เพิ่มให้ฝ่ายชาย
     ทานชุดประหยัดควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องและปวดหัว
     ที่เคยเป็นมาก่อนก็หายด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณจามิญช์ญา พัชรธนพีรโชติ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องปังฌ่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องปังฌ่าอย่างสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณสุรีย์ โพชสาลี อายุ 40 ปี จากจังหวัดพังงา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 9 ปี ตรวจพบ ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่ผนังมดลูก 3 ก้อน
     มีขนาด 2-4 ซม. และก้อนเล็กๆ อีก 3-4 ก้อน ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่แข็งแรง รูปร่างผิดปกติ
     เคลื่อนตัวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ ระหว่างรอเตรียมทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงควบคู่ไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ทานชุดเบสิกช่วยในการเก็บไข่และบำรุงน้ำเชื้อ โดยเก็บไข่ได้ 16 ใบและทำการปฏิสนธิ
     ได้ 7 ใบ เดือนที่ 4 จึงปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดเข้มข้น จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธนาภรณ์ ขุนราษฎร อายุ 38 ปี จากจังหวัดพังงาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวม
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และรับยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์
Smiley face
     คุณขนิษฐา ทรัพยากร อายุ 40 ปี จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณลัลเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี เคยตั้งครรภ์
     แต่ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งและฉีดเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เพียง 3 เดือน และฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำซึ่งตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุง
     ครรภ์ไปทานคุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่
     คุณหมอทำนายไว้อีกด้วยคะ
Smiley face
     คุณภัฐฐ์ฐีกานท์ มาชัยยะ อายุ 38 ปี ที่ได้คลอดน้องพิภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนเล็กน้อย เคยกินยากระตุ้นไข่ไป ก็ยังไม่ติดบุตร
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชุลีพร บุญพา อายุ 39 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้คลอดแฝดพี่แพตตี้
     และแฝดน้องพิตต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตั้งใจมีน้อง
     ให้กับลูกชายคนโต ตรวจพบว่าเป็นมีภาวะ PCOS ทานยาแผนปัจจุบันมาประมาณ
     1 ปี ก็ไม่ติด เคยแท้ง 1 ครั้ง เห็นเพื่อนมารักษากับคุณหมอหยงแล้วมีลูก ก็เลยสั่งยามาทาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ได้แฝดจากธรรมชาติไม่ได้ทำกิฟต์
Smiley face
     สุปราณี ธรรมธราธารกุล อายุ 46 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้พาน้องตุนมา
     ให้คุณหมอชมความน่ารัก และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     มีบุตรยาก หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ไป 12 วัน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ตอนนี้น้องอายุ 5 ขวบแล้ว
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ จันทรวงศ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกรวรรณ
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา พร้อมทั้งรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง โดยได้บุตรเป็นเพศหญิง ตามที่คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้ว
     ทักไว้ตอนตั้งครรภ์เลยค่ะ
Smiley face
     คุณจารุวรรณ ช่วยชู อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องแก้วตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทานยาคุมกำเนิดมาเป็น 10 ปี ไข่ไม่สมบูรณ์ มีเนื้องอก
     เคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องปริม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบว่า ”มดลูกคว่ำ” ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง เดือนที่ 1
     ทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทานชุดแนะนำ และเดือนที่ 3-4 ทานชุดแนะนำพิเศษ
     รวมทานยาไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามเพื่อนที่แนะนำมาซึ่ง
     ตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณอรพรรณ ฮาดกัญญา อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องไปเปอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาไป 6 เดือน
     ทานชุดแนะนำพิเศษเดือนที่ 1 เดือนที่ 2-3 ทานชุดเข้มข้นเดือนที่ 4-5 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     เดือนที่ 6 ทานยาชุดพิเศษ และฝ่ายหญิงทานไป 4 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2-3 ทานยาชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 4 ทานชุดเบสิก ซึ่งปรับยาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
     เรื่อย ๆ จนสามารถตั้งครรภ์ได้ในชุดพิเศษ
Smiley face
     คุณเดือนนภา ยังมั่ง อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยไปรักษากับแพทย์
     แผนปัจจุบันมาหลายที่แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบมีพังผืด และเคยทำการฉีดเชื้อ (IUI)
     ถึง 8 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานยาไป 5 เดือน
     เดือนที่1 ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐานทั้งคู่ เดือนที่ 2 ทานแคปซูล
     ชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3-4 ชายทานแคปซูลชุดเบสิก หญิงทานแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 5 หญิงทานแคปซูลชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวิลัยวรรณ เยมสันเทียะ อายุ 40 ปี จากจังหวัดน่าน ที่ได้คลอดน้องเนส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันที่โรงพยาบาล ปล่อยมาตลอด 1 ปีกว่า
     ก็ไม่ท้อง ตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างซ้ายอุดตัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมัลลิกา ศิลาวน อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องออก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จากนั้นผ่าตัดเนื้องอก 2 ครั้ง และแท้งอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
      ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
      ชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกันตินันท์ เศลารักษ์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องนิวตั้น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ตรวจพบ ซีสต์และเป็นพังผืด
     กล้ามเนื้อมดลูก หมอที่ไปตรวจบอกว่าไม่สามารถตั้งท้องเองได้ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง 3 เดือน และต่อด้วย
     ชุดประหยัดอีก 4 เดือนรวมทั้งหมด 7 เดือน และในเดือนที่ 7 ที่มาตรวจ
     คุณหมอจับชีพจรแล้วแจ้งว่าตั้งครรภ์ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาตามที่
     คุณหมอหยงแจ้งเลยคะ
Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 40 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้คลอดน้องมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนวนน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพิชญนันท์ รัชตจินดารัศมิ์(ปาริชาติ อดิศรวงศ์) อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องภูผาเรียบร้อยแล้ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     ณัฐอนัญญา ธวัชสิริณิชกุล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องเฟิร์นเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     โดยทานยาชุดพิเศษ 1 เดือน และปรับเปลี่ยนมาทานยาชุดเข้มข้นอีก 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเกรซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชาย ทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องจิงจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และทำการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัชราวดี ยอดนาม อายุ 41 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยากปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุมาลี แสนกันยา อายุ 38 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คลอดน้องกะรัตเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบพังผืด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้แต่งงาน 8 ปีแต่ยังไม่ท้อง เคยฉีดน้ำเชื้อมาแล้ว 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้วมา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากไข่และมดลูกไม่แข็งแรงสมบูรณ์ และพบเนื้องอก 3 ก้อน หลังจากอดทนทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภรภัค เกษรแย้ม อายุ 38 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณปรียานันท์ ศรีพร อายุ 38 ปี และคุณชาญชัย ศรีพร อายุ 44 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ได้คลอดน้องกีต้าร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากฝ่ายชายทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด 2 เดือน และฝ่ายหญิงทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำไป 1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ทานไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องฒารา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง
     ทานยาสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนเปลียนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ
     ในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ นามเสนา อายุ 38 ปี และคุณริทธรอน บ่อเพชร อายุ 42 ปี ได้คลอดน้องภีม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฐนียา-คุณวิญญู พรหมรินทร์ อายุ 40 ปีและ 42 ปี ได้คลอดน้องมิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนที่จะมารักษาภาวะการมีบุตรยากกับคุณหมอหยง ตรวจพบว่า มีท่อนำไข่ข้างเดียว
     และมีอาการอุดตัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องปรวัธน์(บุตรคนแรก)ไปแล้ว มารอบนี้อยากมี
     คนที่สองแต่ก็ไม่ท้องสักที จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปอีกเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์และทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง เพื่อให้ลูกน้อยสมบูรณ์และแข็งแรงคะ
Smiley face
     คุณกมลรัตน์ ผาลี อายุ 38 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้คลอดน้องชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกัญญ์พิชชา เพชรล้อมทอง อายุ 39 ปี ได้คลอดน้องบดินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหามีบุตรยาก หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน และตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณแสงหล้า และ คุณจรัส สุริยะเนตร์ อายุ 40 ปี และ 44 ปี ที่ได้คลอดน้องแอนดริว
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ตอนนี้สั่งยาคุณหมอหยงไปทาน
     เพราะอยากมีน้องคนที่ 2 ขอให้สมหวังในเร็วๆ นี้นะคะ
Smiley face
     คุณขวัญใจ ไกรทัต และคุณวินัย ไกรทัต อายุ 38ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 10 ปี ฝ่ายหญิงมีพังผืดที่มดลูก
     ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง และท่อนำไข่คดผิดรูป เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 1 ครั้งไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     11 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธัญนรี จิรัฏฐ์ฐากุล อายุ 39 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ได้คลอดน้องยูเซฟเป็นที่เรียบร้อ​ยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบผังผืดเล็กน้อยที่ปีกมดลูกข้างซ้าย และ
     แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่า ไข่มีจำนวนน้อยไม่สมบูรณ์เนื่องจากอายุเยอะ ทำให้ไม่สามารถ
     มีบุตรได้ตามธรรมชาติ ต้องใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วเท่านั้น จึงเปลี่ยนวิธีมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ และทานยาบำรุง
     หลังคลอดเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบภายในร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี และคุณสินพงศ มากพัน อายุ 40 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์
     ได้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้ง อิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยง ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ จนคลอดน้องเพ็ชรแล้ว
     ครั้งนี้อยากมีลูกคนที่ 2 จึงมาเข้ารับการรักษาอีกครั้งโดยทานยาสมุนไพนจีนชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำไปอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกครั้ง
Smiley face
     คุณรัชดา คดีเวียง อายุ 45 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก ได้คลอดน้องข้าวหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ตอนนี้น้องได้ 3 เดือนแล้ว สมบูรณ์และแข็งแรงมาก
Smiley face
     คุณณัฐนียา-คุณวิญญู อายุ 40 ปีและ 42 ปีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกแล้ว
     ก่อนที่จะมารักษาภาวะการมีบุตรยากกับคุณหมอหยง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งมีอยู่
     เพียงข้างเดียว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องปรวัธน์ไปแล้ว มารอบนี้อยากมีน้องอีกคน
     แต่ก็ไม่ท้องสักที จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนเช่นกัน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และไม่รอช้าที่จะมาทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
Smiley face
     คุณกัลยาภัสร์ และคุณกรวิสุทธิ์ กิติเวชอนันต์ อายุ 39 ปี และ 40 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยฉีดเชื้อ (IUI)
     5 ครั้งไม่สำเร็จ ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาต้มสมุนไพรจีน 3 เดือน แล้วปรับเป็นยาสมุนไพรจีน
     แบบแคปซูลชุดดั้งเดิมต่ออีก 1เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัย อายุ 38 ปี และคุณกฤษติพร เชื้อดี ที่ได้น้องฮักสมความปรารถนาเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1ปีกว่า ตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่แต่ยังไม่สำเร็จ
     หลังจากมาตรวจรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปรวม
     5 เดือน ( ทานยาชนิดแคปซูลไป 3เดือนเเรกแล้วปรับเปลี่ยนเป็นยาต้มต่ออีก 2 เดือน )
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณณัฐสรัญ เชื้อหยก อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเจ้านายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องได้
     8 เดือนแล้วคะ วันนี้มาคลินิกเพื่อรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
     และสมบูรณ์ เพราะอยากมีน้องอีกคน ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้
Smiley face
     คุณวิราวัลย์ ซุ้นสุวรรณ อายุ43ปีจากสงขลา ที่คลอดลูกฝาแฝดชาย/หญิง เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วไป 6 ครั้งแต่ยังไม่สมหวัง พอจะทำครั้งที่ 7
     ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกระตุ้นไม่ได้ไข่เลย หลังมาทานยากับหมอหยงไป 2 เดือน
     แล้วกลับเช็คคุณภาพไข่อีกครั้ง พบว่าได้ไข่หลายใบและมีคุณภาพที่ดี ผสมก็ได้ตัวอ่อน
     ที่มีคุณภาพหลายตัว หลังจากย้ายตัวอ่อนครั้งที่ 7 ก็สมหวังเลย และยังทานยาบำรุงครรภ์
     และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่ออีกด้วย
Smiley face
     ดร. วีรภา กิจจาทร อายุ 45 ปี ที่ได้น้องอุ๊บอิ๊บสมใจ ซึ่งได้ไปคลอดถึงอเมริกา ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษา
     กับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม ไป 2 เดือน ก็ประสบความสำเร็จ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณกัลยาและคุณยุทธชาติ อายุ 38 ปีทั้งคู่ ที่กำลังจะคลอดน้องคนที่ 2 ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ประมาณเดือนกว่า ก็ประสบความสำเร็จได้น้องวิณวิณมาสมใจและตอนนี้ยัง
     สามารถตั้งครรภ์เองได้ตามธรรมชาติอีกครั้ง
Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย อิทรเสถียร อายุ 45 ปี ที่ตั้งครรภ์ จนมีน้องหนูดีและวันนี้พาน้องหนูดี
     อายุ 3 ขวบครึ่งมาพบกับคุณหมอหยง โดยก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เคยทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ แต่หลังจากมารับการรักษา ด้วยการทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงประมาณ 4-5 เดือน ควบคู่กันไปกับ การแพทย์แผนปัจจุบัน
     ก็ได้ผลสำเร็จ ซึ่งตอนนี้อยากมีน้องอีก 1 คน จึงเข้ามาพบคุณหมอหยง เพื่อรับยาสมุนไพรจีน
     ไปทานอีกครั้ง ขอให้คุณหนึ่งฤทัย มีน้องคนที่ 2 สมปรารถนาเร็วๆ นี้
Smiley face
     คุณศิริกานดา อิทริจันทร์ อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องพอใจแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหา
     มีบุตรยากโดยทำการฉีดเชื้อมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้มาทำการรักษาด้วยการทาน
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มกับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานประมาณ 3 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณอรพรรณ พุดหน่อย อายุ 40 ปี ที่ตั้งครรภ์เรียบร้อยเเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ
     6 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน ปล่อยมา 5-6 ปี
     ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีน
     สูตรของหมอหยงชนิดแคปซูลกันทั้งคู่ ทานยาไป 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณรวีวรรณ ใจสอาดพัฒนพร อายุ 38 ปี จากอยุธยาที่ตอนนี้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาเกือบ 4 ปี เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งไม่สำเร็จ
     และทำอิ๊คซี่แต่ไม่สามารถไปถึงกระบวนการย้ายตัวอ่อนได้ เนื่องจากไม่มีไข่ที่สมบูรณ์เลย
     และมีปัญหาประจำเดือนมาน้อยมากและไม่ตรงอีกด้วย หลังจากทานยาชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปเพียงเดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณมณีรัตน์ ดวงปินตา อายุ42ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์
     เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีปัญหามีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อ 3 ครั้ง
     ทำเด็กหลอดแก้วอีก 1 ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทางไกลมารักษากับหมอหยง
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดพิเศษ 1 ชุดแล้วต่อด้วยยาแคปซูลชุดเข้มข้นอีก 2 ชุด
     รวมทาน 3 เดือน ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณกฤษดา คำแก้ว อายุ 42 ปี และสามีชาวเยอรมัน อายุ 55 ปี จากระยอง ที่ตั้งครรภ์
     เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก พบเนื้องอกในมดลูก ปล่อยมา 7-8 ปี
     ก็ยังไม่ติดบุตร หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงกันทั้งคู่ ทานไป 1เ ดือนกว่า
     (สั่งไปทั้งหมด2เดือน) ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณจิตตรี พุ่มกุมาร และคุณสรรพชัย อนันกิติพงษ์ อายุ 40 และ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีไข่น้อย
     ไม่ค่อยสมบูรณ์ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ เคลื่อนไหวตัวช้า เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     6 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานยาชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก่อนที่ฝ่ายชาย
     ปรับมาทานยาชุดมาตรฐาน และฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุกานดา เทพสุวรรณชนะ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง
     ทานสมุนไพรจีนแบบต้มจากที่อื่นก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     3 เดือน เดือนแรกทานยาชุดแนะนำ ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำพิเศษ ในเดือนที่ 2
     และ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังมารับยาบำรุงครรภ์ทานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
Smiley face
     คุณชลีรัตน์ สิทธิมงคล อายุ 40 ปี จากจังหวัดดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมากกว่า 10 ปี ฝ่ายหญิงมีโรคประจำตัวคือ โรคโลหิตจางและ
     มีปริมาณไข่ที่ตกในแต่ละรอบเดือนน้อยกว่าปกติ เคยฉีดเชื้อ (IUI) มาแล้ว 1 ครั้งแต่ไม่ติด
     เนื่องจากตรวจพบว่าปริมาณ ไข่ที่ตกน้อยกว่าคนปกติทั่วไป หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 39 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร
     ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทั้งคู่
     ทานเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณนันท์ณิภัค อภิสิทธิ์พงษ์ อายุ 39 ปีจากจังหวัดสิงห์บุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงผ่าตัดต่อหมัน ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก่อนเปลี่ยนมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณปัญญาภรณ์ พินญาณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 18 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งไม่สำเร็จ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดเข้มข้นใน
     5 เดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำอีก 3 เดือน และทานยาต้มชุดเข้มข้น
     ไปอีก 1 เดือน ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 9 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณไพริศรยา มหาสนิท อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลอดน้องส้มแป้น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS ทำให้ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ นามเสนา อายุ 38 ปี และคุณริทธรอน บ่อเพชร อายุ 42 ปี ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่ทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานยาไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 39 ปี จากจังหวัดอุดรธานีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปีกว่า ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)มา 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณละมุน ทันไธสง อายุ 43 ปี และคุณละเอียด ทันไธสง อายุ 45 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาp>
Smiley face
     คุณเด่นนภา คงแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดตรัง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ทำการผ่าตัดต่อหมัน หลังจากนั้นไปตรวจท่อนำไข่ พบว่าท่อนำไข่อุดตัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจารุวรรณ ช่วยชู อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทานยาคมุกำเนิดมา 10 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจอย หอมอัม อายุ 38 ปี และคุณสุนทร ยัสโยธา อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอรพรรณ ฮาดกัญญา อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานยาไป 6 เดือน ทานชุดแนะนำพิเศษเดือนที่ 1
     เดือนที่ 2-3 ทานชุดเข้มข้น เดือนที่ 4-5 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่ 6
     ทานยาชุดพิเศษ และฝ่ายหญิงทานไป 4 เดือน เดือนแรกทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 2-3 ทานยาชุดมาตรฐาน และเดือนที่ 4 ทานชุดเบสิก ซึ่งปรับยา
     ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งครรภ์ได้ในชุดพิเศษ
Smiley face
     คุณทัศนีย์ พุ่มขจร อายุ 38 ปี จากจังหวัดอ่างทองได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง มา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จากนั้นผ่าตัดเนื้องอกอีก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา และทานยาบำรุง
     ครรภ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ ซึ่งหมอหยงได้ตรวจชีพจร
     ทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็เป็นเช่นนั้นตามชีพจรเลย
Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครราชสีมาด้วยได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง 2 เดือน เดือนที่ 1 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเมสุดา ปานอ่อน อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนมาก ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานยาชุดประหยัด
     ในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทานยาต้มชุดพิเศษในเดือนที่ 2 และฝ่ายชายทานยาชุดเข้มข้น
     2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธันยธร เฉียบแหลม อายุ 39 ปี และคุณกเชษฐ์ กิ่งชนะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดพะเยา
     ได้คลอดน้องภูคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 2ข้าง
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัญชสา ดำรงทวีศักดิ์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนคลอดน้องโซลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนมารักษาเคยท้องเองธรรมชาติแต่ลูกผิดปกติ
     เป็น trisomy เลยต้องทำ icsi เพื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายเข้า
     โพรงมดลูก แต่ไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ก็เลยมารักษากับหมอหยง มาเอายาไปทานบำรุงรังไข่
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง เดือนแรก หญิงทานชุดเข้มข้น
     ชายทานชุดมาตรฐาน เดือนที่2 ทานชุดเบสิก กลับไปทำอิ๊คซี่อีกครั้ง ประสบความสำเร็จ
     ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวริยา ซังยัง อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง โดยทานยาแคปซูลชุดแนะนำ ยาต้มชุดเข้มข้น และชุดประหยัด
     รวมทั้งหมด 7 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเอมอร ฟรือบุส อายุ 40 ปี ที่ได้พาน้องยันต์ มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารักและ
     สุขภาพที่เเข็งแรงของน้อง ก่อนหน้านี้ปล่อยมา10 กว่าปี มีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน
     ทั้ง 2 ข้าง ทำอิ๊คซี่ที่เยอรมัน 3 ครั้ง ก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยง โดยทานยา
     สมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปเพียง 2 เดือนก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณวิลัยวรรณ เยมสันเทียะ อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่านให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ผ่าตัดแก้หมันที่โรงพยาบาล
     ปล่อยมาตลอด 1 ปีกว่าก็ไม่ท้อง ตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างซ้ายอุดตัน โดยหลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้คลอดน้องต้นหอม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่า
     ผนังมดลูกบางมาก หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิกอีก 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์
     ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจิรารัตน์ แท่นรัตน์ อายุ 38 ปี จากนครศรีธรรมราช ตอนนี้ตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาเกือบ 3 ปีก็ยังไม่สมหวัง
     หลังจากทานยา สมุนไพรจีนสูตรแคปซูลชุดมาตราฐานเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face
     อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสงอายุ 44 ปี จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
     รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังด้วยนะคะ ที่คลอดน้องมินนี่เรียบร้อยแล้ว และพามาให้
     คุณหมอได้ชมความน่ารักถึงคลินิก ปัจจุบันน้องมินนี่อายุประมาณ1ขวบ ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหามีบุตรยาก เคยมีปัญหาแท้งหลายครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง หลังจาก
     ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปหลายเดือนแล้วหยุดพักไป4-5เดือน ก่อนกลับมา
     ทานอีกครั้งโดยปรับเปลี่ยนชนิดยาเป็นยาชุดพิเศษอีกชุดเดียว ก็ประสบความสำเร็จ ติดบุตรได้เอง
     ตามธรรมชาติ โดยระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษเพื่อให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์
Smiley face
     คุณสุพิชญา-วิรัช(ทนายชื่อดัง) หวังปิติพาณิชย์ อายุ 41 ปีทั้งคู่ คลอดน้องชาร์ล็อตต์
     เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเป็น 10 ปี ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     เคยฉีดน้ำเชื้อไป 4 ครั้งก็ไม่สมหวัง หลังจากทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 4 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเบญจา ฐิติสุวัฒน์ อายุ41ปีและครอบครัวจากจันทบุรี ที่ได้ลูกชายที่น่ารัก
     หลังจากมารักษาภาวะมีบุตรยากกับหมอหยงเมื่อ4ปีก่อน แต่เพิ่งมีโอกาสได้นำผลการรักษา
     เคสนี้มาเป็นตัวอย่างส่วนนึงของรีวิวในไทม์ไลน์ของคลินิก ก่อนหน้านี้คนไข้เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     มาหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาชุดพิเศษกับหมอหยงไป
     ประมาณ2-3เดือน ก็ได้ไข่ที่สมบูรณ์มากขึ้นและได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ ซึ่งกลับไป
     ย้ายตัวอ่อนอีกครั้ง ก็สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเอกชัยและคุณนันทิยา เมธีสกุล อายุ39ปีด้วยนะคะ ที่ตอนนี้คลอดน้องธีแล้ว
     โดยปัจจุบันน้องธีอายุ 1ปี4เดือน เพิ่งจะมีโอกาสพามาให้ชมความน่ารัก ก่อนหน้านี้
     มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมา 2 ปี หลังจากทานสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง
     3 เดือนก็ติดบุตรสมความปรารถนา ซึ่งคุณหมอหยงยังตรวจชีพจรแล้วบอกว่าได้ลูกชาย
     ก็ได้ลูกชายตามนั้น
Smiley face
     คุณแสงหล้าและจรัส สุริยะเนตร์ อายุ 40, 44 ปี จากโบ๊เบ๊ปัจจุบันตั้งครรภ์ 3 เดือนกว่าแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยประมาณ 1 ปีไม่ติดบุตร หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     สูตรแคปซูลชุดเเนะนำทั้งคู่ไป 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติและยังได้รับ
     ยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อด้วย
Smiley face
     คุณสิริลักษณ์ แดงประเสริฐ อายุ 44 ปีด้วยนะคะ ที่ตอนนี้คลอดน้องวันสุขแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยทำเด็กหลอดแก้วมา 2 ครั้งแต่ก็ไม่สมหวัง
     มาทานยาชุดพิเศษไปเพียง 1 เดือนและทำเด็กหลอดแก้วร่วมกับการรักษาของคุณหมอหยง
     ก็ประสบความสำเร็จ ซึ่งคนไข้ยังเล่าให้ฟังอีกด้วยว่า ช่วยให้หายจากอาการปวดไมเกรนด้วย
Smiley face
     คุณโชติกา ชุติบุญนิธินน อายุ38ปีด้วยนะคะ ที่ตอนนี้ตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไปยังไม่ครบ 2 เดือน ก็ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณวาสนา แสงเปล่ง อายุ 40 ปี จากสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ตอนนี้ตั้งครรภ์ 8 เดือนเเล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมา 4 ปีก็ยังไม่สมหวัง หลังจากเดินทาง
     มารับการรักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยง
     ไป 4 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณรุ่งทิวา ขลิบเงิน อายุ 42 ปี นักวิชาการ ม.ศิลปากร ที่ได้ลูกสาวสมดังใจเเล้ว
     และได้พามาให้คุณหมอได้ชมความน่ารักอีกด้วย ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาต้มสมุนไพรจีนไปประมาณ 1 เดือน
     ก็สมหวังติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณรัศมิ์เกล้า สืบทรัพย์ อายุ43ปีด้วยนะคะ ที่ปัจจุบันตรวจพบการตั้งครรภ์
     10 สัปดาห์และหัวใจเด็กเต้นเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมา5ปี
     ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะ 95กิโลกรัม หลังจากทานยาคุณหมอหยงไป
     ยังไม่หมดชุดแรกก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ ภายหลังยังแจ้งว่า หมอบอกว่า น้องตัวใหญ่
     สมบูรณ์ดีมาก
Smiley face
     คุณพัชรีวรรณ ใจสม อายุ39ปี จากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์6สัปดาห์ ตรวจผลเลือดเรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา2ปีไม่ติดบุตร หลังจากทานยาสมุนไพรจีนเเคปซูลชุดเข้มข้น(หญิง),ชุดแนะนำ(ชาย)
     ของหมอหยงไปท่านละ2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณนพรัตน์ อัสริยะรังสรรค์ อายุ 38 ปีด้วยนะคะ ที่ปัจจุบันตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์แล้ว
     ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วอีก 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนแคปซูลสูตรของหมอหยง
     ไปเพียง2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ ในส่วนของคุณสามี หลังจากมารักษา
     อาการปวดชาขาที่รบกวนการดำเนินชีวิตมาเป็น10ปีก็ดีขึ้นจนเป็นปกติอีกด้วย
Smiley face
     คุณธนพร บุญช่วย อายุ 39 ปีด้วยนะคะ ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     8 สัปดาห์กว่า เห็นหัวใจเด็กเต้นแล้วด้วย ก่อนหน้านี้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมาเกือบ 3 ปี
     เคยกินยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง หลังจากทานสมุนไพรจีนแคปซูลสูตรของหมอหยงไป
     เพียงเดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณดรุณี อายุ 39ปี จากภูเก็ต นะคะ ที่ตอนนี้ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ก่อนหน้านี้
     มีปัญหามีบุตรยาก เคยตรวจพบท่อนำไข่ตีบ ฉีดเชื้อมา3ครั้ง หลังจากมาตรวจรักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนเพียง2ชุด ชุดเดือนเเรกทานเเคปซูลและปรับเป็นยาต้ม
     ในเดือนที่2 ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ที่ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     ผนังมดลูกบาง6มิล เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้สมปรารถนา
Smiley face
     คุณธันยา ปรางทับทิม อายุ 42 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ และยาสมุนไพรจีนชุดรองพิเศษ
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเนตรนารี แจ่มทอง และคุณประจักษ์ ชุฑาลุต อายุ 38 ปี และ อายุ 43 ปี จากจังหวัดสิงห์บุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยไปฉีดเชื้อ (IUI) ที่โรงพยาบาล 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ จันทรวงศ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     วันนี้เข้ามาตรวจกับคุณหมอหยงและรับยาบำรุงครรภ์ไปทานด้วย
Smiley face
     คุณจินดาพร สืบขำเพชร อายุ 38 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ได้คลอดน้องพายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว แต่ได้ไข่ใบเล็กมากๆ
     ขนาด 3-7 มิล ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 15 วัน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณพิมพ์ปวีณ์ แก้วเมฆ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยทานยาสมุนไพรจีนมาหลายที่ ทานยาเพื่อกระตุ้นไข่หลายครั้ง
     เข้ารักษาที่โรงพยาบาลกับแพทย์แผนปัจจุบันมา 1 ปี ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณสมพร อายุ 41 ปี ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนคลอดน้องพรีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอไปทาน 7 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณพรชนัน ทูลขุนทด อายุ 40 ปี จากกรุงเทพ ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องออกัส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไป 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     นวลลออ ม่วงพันธุ์ อายุ 39 ปี จากระยอง ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องปลาวาฬ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยารักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face
     คุณสุมาลี แสนกันยา อายุ 38 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยตรวจพบมีผังผืด หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนงค์ลักษ์ บุญสงค์ อายุ 38 ปี จากแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 13 ปี เคยฉีดเชื้อมา
     1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ตรวจพบเนื้องอกหลังรังไข่ หลังจากไปผ่าตัดรักษาก้อนเนื้องอก ขูดมดลูก
     และตัดต่อท่อนำไข่ ก็ตรวจพบว่าท่อนำไข่อุดตันทั้งสองข้าง หลังพักฟื้นได้ 1 เดือน ก็มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายชายทานชุดเบสิก และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำไป
     4 เดือน และเดือนที่ 5 ทานไปได้เพียง 4 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเอมทู เตวะสุ อายุ 38 ปี จากเพชรบูรณ์ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องเรด้าห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยฉีดเชื้อมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณปิยปราณปริยา ผดุงธิติฐ์ อายุ 39 ปีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องโอปอล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายชายรับยาไปทานด้วย ก็ประสบความสำเร็จ
     ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 41 ปี จากเชียงใหม่ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องแคทลีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     กลับไปทำหลอดแก้วอีกครั้งก็ประสบความสำเร็จ ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธิดา ซิมิเล็ทอายุ 44 ปี ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะ
     มีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องศลิน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และรูปร่างไม่สมบูรณ์
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างมีซีสต์ พังผืดและไข่ไม่สมบูรณ์ ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง
     ทำหลอดแก้ว 3 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ปล่อยมีบุตรมาหลายปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงทั้งคู่ไป 9 เดือนก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยงกันไปทั้งคู่ ประมาณ
     1 เดือนกว่าก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณฐิติขวัญ สุวรรณวงศ์ อายุ39ปี จากเชียงใหม่ด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีเนื้องอกที่มดลูก 2 ก้อนและมีผังผืด ฝ่ายชายน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกชุดแนะนำไปทานทั้งคู่ โดยคนไข้เล่าให้ฟังว่า
     ทานไปเพียง 8 วัน แล้วครบกำหนดรอบเดือนแต่ยังไม่มา จึงลองตรวจการตั้งครรภ์ ก็มีข่าวดีเลย
     ขึ้น2ขีดชัดมากๆ รวมทั้งอาการของคนตั้งครรภ์ก็ปรากฏเด่นชัด ( ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคลินิกก็เคยมี
     เคสที่ประสบความสำเร็จเร็วเช่นนี้มาก่อน จากที่เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งไม่สำเร็จ ปล่อยมา 5 ปี
     แล้วไม่ติดบุตร ทานยาไปเพียง7วันก็สมหวัง ) *** ถึงเเม้มาเริ่มทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ช่วง
     วันไข่ตกไปแล้ว ก็สามารถช่วยให้ตัวอ่อนได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น รวมทั้ง
     การรักษาสมดุลอุณภูมิในมดลูกและการไหลเวียนของเลือดลมตามทฤษฏีแพทย์แผนจีนก็เป็น
     ส่วนสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้
Smiley face
     คุณวรินทร หะรังสี อายุ 38 ปี ได้คลอดน้องปาล์ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ท่อนำไข่อุดตัน และตีบอีก1ข้าง มีผังผืด มดลูกเอียง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจาก
     สั่งยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่ ทานไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปีด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
     เคยฉีดน้ำเชื้อมา 3 ครั้ง แต่ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยารักษากับคุณหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เลย
Smiley face
     คุณเสาวภาคย์ จำเรือง อายุ 39 ปี และคุณชาตินิยม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจน คลอดน้องไข่แดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 3 ปี ฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งเเต่ยังไม่สมหวัง หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยบอกว่ามีเวลาทานยาแค่ 11 วันจะกลับไปฉีดน้ำเชื้ออีกครั้ง จึงขอทานยาชุดเข้มข้นเลย
     ซึ่งการฉีดน้ำเชื้อครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี (ระหว่างฉีดน้ำเชื้อก็ทานยาไปด้วย
     ตลอดจนยาหมด1เดือน)
Smiley face
     คุณณิชาภา สาทิพย์ อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ของคุณหมอหยง ไปไม่ถึงเดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเดือนนภา ศรีภูงา อายุ 40 ปี และ คุณภานุพงษ์ คำรัตน์ อายุ 50 ปี จากสมุทรปราการ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบว่าไข่ไม่ตก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงโดยทานชุดแนะนำทั้งคู่ไป 2 เดือน และเดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงปรับเป็นชุด
     แนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ทานครบ 3 เดือนก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ และปัญหาการปวดหัว ปวดตามข้อ ชา ตามปลายนิ้วของฝ่ายชายก็ดีขึ้นมาก
Smiley face
     คุณภคมน คำเมือง อายุ 40 ปีจากสุพรรณบุรี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ชุดเบสิคของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จและตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณบัวแก้ว คำหอมกุลอายุ 38 ปี จากฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาจนตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากสั่งยาชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียง 1 เดือน ก็ติดบุตรตามธรรมชาติได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณขนิษฐา เรือนกุล อายุ 38 ปีจากพะเยา ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องพี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปทานไม่ถึง 1 เดือนก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ จากที่ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
Smiley face
     คุณสุนีย์ ต้นงอ อายุ 39 ปี จากอิตาลี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟาบิโอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีปริมาณเพียง 6.5 ล้านตัวและยังไม่เคลื่อนไหวอีกด้วย ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง ทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สมหวัง หลังจากสั่งยาชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปทาน 1 เดือน
     และทานชุดมาตรฐาน ต่อเพียงไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา8ปีครึ่ง
     ฉีดเชื้อ 5 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จ ทำหลอดแก้วก็ไม่ได้เพราะไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     รักษาชุดแนะนำไป 2 เดือน ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และหลังสุดชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปอีก 1 เดือน ได้ไข่เยอะขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น จึงสามารถ
     กลับไปทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง และหลังจากย้ายตัวอ่อนไปเพียงครั้งเดียว
     ก็ติดบุตรสมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ 39 ปี จากขอนแก่น ที่คลอดน้องเจริณแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 15 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ท้องลมไป 1 ครั้ง
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงไปกันทั้งคู่ ประมาณ 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 ทานมาอีก 15 วัน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของทางคลินิกอีกด้วย
Smiley face
     คุณศิริลักษณ์ บุญมณี อาย 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติได้เลย
Smiley face
     คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
     1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณนงนุช ล้อธรรมดา อายุ 42 ปี จากจังหวัดน่านที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกไป 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดแนะนำอีก 1 เดือน ( รวมทาน 3 เดือน)
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
Smiley face
     คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณสุณัฏฐา จันทร์หอมกุล อายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้เคยรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ พอจะทำเด็กหลอดแก้วก็ไม่สามารถทำได้
     เนื่องจากฮอร์โมนผิดปกติ ทำให้ไม่ได้ไข่ที่สมบูรณ์มาผสม หลังจากเพื่อนที่เคยรักษา
     กับหมอหยงเเล้วตั้งครรภ์แนะนำให้มาหาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     คุณสุณัฏฐาจึงได้มาทานยาสมุนไพรจีนไป 4 เดือน ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนเเล้ว
Smiley face
     คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณกรวิการ์-มนัสชัย ศรีชัย อายุ 38,36 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 3 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณสิริขวัญ อนุศรี อายุ 39 ปี จากกาญจนบุรี ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี หลังมารักษากับหมอหยงตามคำเเนะนำของเพื่อนที่มารักษา
     เเล้วสมหวังไปก่อนหน้านี้ โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 3 เดือน ก็สามารถ
     ติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณจอมแก่น มาค่าย และคุณสงวน บุตรดา อายุ 38 ปี 37 ปี จากอยุธยา ที่ตั้งครรภ์ได้แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 6 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ 3 ครั้งแต่ไม่ติดบุตร หลังสั่งยากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลทั้งคู่เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้
Smiley face
     คุณสุภานัน พันธุ์โยศรี อายุ 38 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งครรภ์แล้ว ปล่อยมาเกือบ 6 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไปอีก 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง หลังมารักษากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณกุลจิรา-Mr.John เจปสัน อายุ 39,50 ปี จากสุราษฎร์ธานี ตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 5 ปี ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 4 เดือนและ
     และยาต้มชุดดั้งเดิมต่ออีก 1 เดือน ทานได้15วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์ อายุ 39 ปีและครอบครัว ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีกว่า เคยฉีดน้ำเชื้อไป 2 ครั้ง
     ก็ยังไม่สำเร็จ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face
     คุณบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน อายุ41ปี จากสิงห์บุรี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน จำนวนน้อย ไม่เคลื่อนไหว
     ทำเด็กหลอดแก้ว 2 ครั้ง ฉีดเชื้อ 2 ครั้ง ก็ไม่ติดบุตร หลังจรักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เอง
Smiley face
     คุณสิริมณี ทองคณารักษ์ อายุ43ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์
     ประมาณ6สัปดาห์ เคยไปทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งได้ใช้ยากระตุ้นไข่แต่ก็ไม่สามารถ
     ผสมเป็นตัวอ่อนได้เนื่องจากไข่ไม่สมบูรณ์ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป2เดือนต่อด้วยยาต้มอีก1เดือน ทานครบ 3เดือน
     ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณเทียนทอง- คมสันต์ โวหารลึก อายุ41,44ปี จากสมุทรปราการ ตรวจพบ
     การตั้งครรภ์เเล้ว อายุครรภ์ประมาณ6สัปดาห์ เคยฉีดเชื้อมา2ครั้งไม่ติดบุตร
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ปริมาณน้อย ไม่ค่อยเคลื่อนไหว รูปร่างผิดปกติ หลังมารักษา
     กับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนทั้งคู่ เป็นชุดมาตรฐาน 1ชุดต่อ
     ชุดเเนะนำอีก1ชุด รวม2เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองรวมเคส คุณแม่อายุ 38 ปีขึ้นไป

           ทางเจริญบุตรคลินิกจึงรวบรวมตัวอย่างการรักษาภาวะมีบุตรยากในกลุ่มผู้หญิงวัยตั้งแต่ 38 ปีที่ประสบความสำเร็จ
จากการทานยาของคุณหมอหยง

          ผู้หญิงในช่วงวัยระหว่าง 20-35 ปีเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ และเมื่อผู้หญิงมีอายุ 35 ปีขึ้นไป อัตราการตั้งครรภ์จะลดลงเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการตกไข่ที่ลดลง หรืออาจจะมีการอักเสบในช่องท้องจนเป็นพังผืด ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการเจริญพันธุ์ รวมถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามอายุที่มากขึ้น จึงพบว่า ผู้หญิงในวัย 35 ปีขึ้นไปมีโอกาสสูงที่จะประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก 

* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            

เปิดทำการทุกวัน

สามารถโทรจองคิวและสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดทำการวันพฤหัสบดี)

เวลาลงตรวจของคุณหมอ
>> คลิ๊กที่นี่ <<

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี


ติดต่อสอบถามและจองคิวตรวจ (คลิ๊ก)

Add Facebook

Add Friend

โทร:0971538998

โทร:0806880588

จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน


   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014