Add Friend

อาการที่เริ่มสงสัยว่าคุณท้อง1.  ประจำเดือนขาด ถ้าประจำเดือนขาดไปประมาณ 10 วัน ให้คิดไว้ก่อนเลยค่ะว่าเกิดอาการผิดปกติเข้าแล้ว
2.  เต้านมคัด เจ็บหน้าอก อาการคัดตึงเต้านมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์
3.  ปัสสาวะบ่อย หลังจากมีการปฏิสนธิมดลูกจะขยายตัวใหญ่ขึ้นและไปเบียดกับกระเพราะปัสสาวะ ทำให้คุณ
     มีอาการปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติค่ะ
4.  เหนื่อยง่าย เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้นทำให้ร่างกายของคุณมีอาการคลายตัว ทำให้คุณรู้สึก
     อยากพักผ่อนอยู่ตลอดเวลา
5.  อยากกินอาหารแปลกๆ อาจเป็นเพราะฮอร์โมนที่เพิ่มระดับขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ส่งผล
     ทำให้การรับรู้รสชาติของคุณเปลี่ยนไป
6.  ท้องผูก ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไปกระตุ้นให้กระบวนการย่อยอาหารและขับถ่ายทำงานช้าลง
7.  ได้กลิ่นอะไรเหม็นไปหมด ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้คุณกลายเป็นคนจมูกไวเป็นพิเศษ
8.  คลื่นไส้อาเจียน เมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
9.  หงุดหงิดง่าย ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีอาการแบบนี้เหมือนกับช่วงก่อนมีประจำเดือน
10.  มีเลือดออกมาจากช่องคลอด แต่จะออกไม่มาก และอาจจะรู้สึกปวดเกร็งตรงช่วงท้องน้อยบ่อยๆ


เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014