*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 


Add Friend

ปัญหาการแท้ง การตั้งครรภ์นอกมดลูกเคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณธวัชชัย หนูสมจิตร อายุ 50 ปี และคุณ มีนา อินทวงค์ อายุ 43 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนถัดมานาน 1 ปีแต่
     ไม่ติดบุตร โดยก่อนนี้เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณซอบรีน เอลไซยิด อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงราย ที่ได้คลอดน้องอาเดล บุตรคนที่ 3
     สมความปรารถนาเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เอง แต่แท้งไป 2 รอบ
     เนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงต่อ 2
     เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาเช่นเดิม ครั้งนี้ได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่
     3 ได้ต่อเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว โดยยังสั่งยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงไปบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณณิชากร อุปแก้ว อายุ 30 ปี และคุณณัฐวุฒิ บุญมี อายุ 31 ปี ที่ได้คลอดน้องฌานิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากมาก่อน
     แต่เคยท้องลมมาแล้ว 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานยาต้ม+แคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรงสมปรารถนา ตามคุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์
     พี่ที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณอารีรัตน์ สรวมนาม อายุ 44 ปี และคุณลือศักดิ์ สุทธิธรรม อายุ 52 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือน สมบูรณ์ตามเกณฑ์ โครโมโซมปกติ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 1 ครั้ง ฝ่ายชายมีโรคประจำตัวจากอาการอักเสบ
     ของโรคเก๊าท์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณนัยน์ภัค เดชากร อายุ 40 ปี และคุณเนติพงษ์ เดชากร อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องโนเอล
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน แต่ปล่อยมีบุตรคนต่อมานาน 8 ปีแต่ไม่ติดบุตร
     เคยแท้งบุตรมา 3 ครั้ง เคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)รวม 8 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI)2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางต่ำกว่าเกณฑ์ และมีมูกในโพรงมดลูก**บริเวณ
     แผลผ่าคลอดในมดลูกอีกด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     รวม 6 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดพิเศษ 4 เดือน และชุดแนะนำ 2 เดือน ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด ร่วม 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนา
     หมายเหตุ**มีมูกในโพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนลอยในมูก ไม่สามารถเกาะ/ฝังกับผนังเยื่อบุโพรงมดลูกSmiley face
     คุณวิจิตรา เพ็ชรวาว อายุ 41 ปี และคุณยงวุฒิ เสริมสุธีอนุวัฒน์ อายุ 42 ปี ที่ได้คลอด
     น้องหงเปาเป็นที่เรียบร้อย(ปัจจุบันอายุ 1 ขวบครึ่ง) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง
     มาก่อน 1 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 1ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน
     และค่าฮอร์โมนรังไข่เสื่อม AMH = 0.05(แพทย์แจ้งน่าจะไม่มีไข่แล้ว) ไข่น้อย ไข่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     ร่วมกับ ทำ ICSI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องหงเปาเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 42 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 44 ปี สงขลา
     ที่ได้คลอดน้องธีร์เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทาน
     ชุดประหยัดเดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไป
     ตรวจซ้ำพบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น
     และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องตุลย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ ได้
      5 เดือนแต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ แล้วปรับเป็น
     ยาต้ม+แคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุดอาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณทิพยรัตน์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี กับคุณคงศักย์ ศุภลักษณ์ อายุ 33 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรสมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง
     เนื่องจากท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบภาวะถุงน้ำ
     ในรังไข่หลายใบ(PCOS) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนาSmiley face
     คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องยาหยี บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรก 1 ปีกว่า เคยแท้ง 1 ครั้งเนื่องจากท้องลม โดยทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดน้องจ๊ะจ๋า บุตรคนแรก
     สำเร็จไปก่อนหน้านี้ ส่วนบุตรคนที่ 2 ฝ่ายหญิงกลับมาทานยาชุดมาตรฐานของหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมSmiley face
     คุณวิภาดา ประทุมทอง อายุ 39 ปี และคุณสุเมธ ประทุมทอง อายุ 40 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้คลอดน้องอังเปา เป็นที่เรียบร้อย ก่อนนี้ปล่อยมีบุตรนาน 5 ปี เคยแท้งมาแล้ว 2 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน ติดบุตรธรรมชาติSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่2สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องเลโอ บุตรคนแรกไปก่อนแล้ว โดยก่อนนี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนสเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
     ส่วนบุตรคนที่2 ได้ทานยาที่เหลือ จากการรักษาครั้งก่อน ก็สำเร็จตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิมค่ะSmiley face
     คุณสลิลดา บานแย้ม อายุ 31 ปี และคุณภูวเนศวร์ โพธิ์พันธ์กุล อายุ 35 ปี ที่ได้คลอดน้องเลโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง
     และตรวจพบเป็นภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ(PCOS) ประจำเดือนขาด มาไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มรูปร่างผิดปกติ ตัวสมบูรณ์มีน้อย เคยรักษาด้วยการใช้ยากระตุ้นไข่
     และฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องเลโอสมบูรณ์แข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณบุษยา รางดี อายุ 37 ปี และคุณคมสัน ล้ำเจริญทรัพย์ อายุ 43 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอูโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบ 8 เดือน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ใบเล็ก และก่อนนี้เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำ IUI
     ส่วนฝ่ายชายสเปิร์มไม่สมบูรณ์ วิ่งไม่ตรง หลังจากทั้งคู่มาทานยาคุณหมอหยง 3 เดือน
     โดยเดือนแรกฝ่ายหญิงทานชุดดั้งเดิม ฝ่ายชายทานชุดแนะนำ เดือนที่2 ปรับฝ่ายหญิง
     ทานชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดเข้มข้น และเดือนที่3 ฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ ฝ่ายชายทาน
     ชุดดั้งเดิมก็ตั้งครรภ์และได้คลอดน้องอูโน่ สมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณตระการตา แซ่แต้ อายุ 34 ปี และคุณณัฐนนท์ รัตนะกุล อายุ 24 ปี ที่ได้คลอดน้องต้าเหนิง
     บุตรคนที่2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากตรวจพบการตั้งครรภ์ ก็มาทานบำรุงครรภ์ชุดพิเศษ
     1 เดือนและต่อด้วยยาบำรุงครรภ์อีก 1 เดือน ปัจจุบันคลอดบุตรสาว(น้องต้าเหนิง)
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี เช่นเดียวกับครั้งก่อน ที่ตั้งครรภ์
     น้องต้องรัก บุตรคนแรกก็มาทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษกับคุณหมอหยงเลยค่ะ
     หลังจากนั้นก็มาทานยาบำรุงหลังคลอดต่อเนื่องอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจห้คุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จคลอดน้องนุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม เคยเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์
     รวมอาการปวดประจำเดือนหายไป จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 38 ปี และคุณปภังกร เปลี่ยนสมัย อายุ 43 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องคิวคิว สมบูรณ์แข็งแรง(ปัจจุบันอายุ5ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และยังตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเข้าทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่ไม่สามารถเก็บไข่ได้เลย
     เนื่องจากไข่น้อยมาก(กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว) หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้นใน
     เดือนที่ 2 และ 3 ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดน้องคิวคิวสมความปรารถนาSmiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่คลอดน้องโอมิ
     บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอดน้องณิชา บุตรคนแรกสำเร็จสมปรารถนา จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2
     แต่รอบเดือนสั้นผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อยอย่างมาก ตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 2 ซม.
     และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีก
     1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 เช่นเดิมSmiley face
     คุณศิริกัญญา เย็นศิริ อายุ 38 ปี และคุณอนุสรณ์ แสงสุดตา อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องน้ำมนต์บุตรคนที่2 สมบูรณ์แข็งแรง ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัด
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีส แล้วฉีดน้ำเชื้อ(IUI) จนมีบุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเริ่มปล่อย
     มีบุตรคนที่ 2 มานานอีก 3 ปี โดยกลับไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ โดย IUI ครั้งที่3
     ติดแต่แท้งเพราะตัวอ่อนไม่เจริญเติบโตต่อ และยังตรวจพบติ่งเนื้อเล็กๆในมดลูกอีกด้วย
     หลังทานฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ติดบุตรคนที่ 2 ตามธรรมชาติสมปรารถนา ปัจจุบันคลอดน้องน้ำมนต์สมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณสิเนหา ชัยสุวรรณ์ อายุ 46 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องพะแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จตั้งครรภ์และคลอดน้องน้ำฟ้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี
     จากจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้นปัณณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้งแล้วจึงผ่าตัดเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียว ต่อมาเข้ารับการรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุด
     ประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมความปรารถนาSmiley face
     คุณณิชากร อุปแก้ว อายุ 30 ปี และคุณณัฐวุฒิ บุญมี อายุ 31 ปี
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ตามคุณนิภาพร ฐิติวงศ์ไพบูลย์
     พี่ที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณวรรณา ไชยถา อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์และคลอดน้องภูมิเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยท้องนอกมดลูกและผ่าตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงทานเพียง 15 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตร
     ยากจนสำเร็จ ตั้งครรภ์และคลอดน้องออก้าเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอก 2 ครั้ง
     และแท้งอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอภิญญา เตชะบุญไพศาล อายุ 39 ปี และคุณ Harrison Turner
     อายุ 32 ปี ปัจจุบันอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้
     ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ และเคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่หลุดไปตอน 7 สัปดาห์เนื่องจาก
     ตัวอ่อนไม่แข็งแรง รวมถึงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้าง
     ส่วนฝ่ายชายมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน หลังจากทั้งคู่ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องทิมโมธีเป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณพิชฌา สุตะวงค์ อายุ 39 ปี และคุณสุธี นฤหาด อายุ 40 ปี ที่ได้คลอดน้องธามเป็นที่
     เรียบร้อยก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน 2 ครั้ง และเคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทานยาต้มชุดดั้งเดิม เดือนที่2 ฝ่ายหญิงทานยาต้มและ
     แคปซูลชุดรองพิเศษ ฝ่ายชายทานยาต้มชุดดั้งเดิม ก็ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องธาม
     เป็นที่เรียบร้อยSmiley face
     คุณรุ่งนภา ธรมีฤทธิ์ อายุ 32 ปี และคุณสิริชัย ศิริมณฑา อายุ 24 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษา ฝ่ายหญิงประจำเดือนผิดปกติ
     รอบเดือนยาวระยะห่าง 50 กว่าวัน และเคยแท้ง 1 ครั้งตอน 5 สัปดาห์ หลังจากฝ่ายหญิงทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้าเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ลักษณะเป็นแบบเดือน
     เว้นเดือน และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     เพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง 4 เดือน
     โดย รอบหลังปรับทานเป็นชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา และก่อนหน้านี้
     มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า
     เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้Smiley face
     คุณสมบูรณ์ บางกุ้ง อายุ 33 ปี และคุณสมบูรณ์ ชื่นอารมณ์ อายุ 32 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก(ตัดปีกมดลูกออก 1
     ข้าง) ประจำเดือนมาน้อยแค่ 2 วัน วันที่ 2 มากะปริบกะปรอย หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือน 1 และ 2 ทานชุดเบสิก เดือนที่ 3
     ปรับทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จอง อายุ 41 ปี ที่ได้คลอดน้องเพอร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทรบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อน
     โดยมารับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง ไปทานเพื่อบำรุงครรภ์และตอนนี้ได้คลอดน้องเพอร์
     บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยค่ะSmiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องอินทัชเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง
     จนต้องตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณซอบรีน เอลไซยิด อายุ 35 ปี จากจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 1 สมปรารถนา ต่อมาปล่อยมีบุตรคนที่ 2 เองต่อ
     แต่แท้งไป 2 รอบเนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงต่อ 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนที่ 2 สมปรารถนาเช่นเดิม
     ตอนนี้ก็ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 ต่อเนื่อง จึงสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วยค่ะSmiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 35 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปัญญ์ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจากผ่าตัดแก้หมันปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     ต่อมาตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ส่วนอีกข้างท่อพับ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ทานต่อจน
     คลอดน้องปุน บุตรชายคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วSmiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษา
     มดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุต
     รคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะSmiley face
     คุณอมินตรา ศรีบุญมา อายุ 26 ปี และคุณมนตรี บุญนาที อายุ 28 ปี จากจังหวัดสกลนคร
     ที่ได้คลอดน้องฟีนิกซ์ เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อน 1 คน(เคยแท้งตอน 2
     สัปดาห์ ก่อนมีบุตรคนแรกมา 2 ครั้ง) แต่ปล่อยคนที่ 2 ไม่สำเร็จ ระหว่างที่ปล่อยมีบุตร
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกแท้งตอนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ส่วนท้อง 2 บุตรเสียชีวิต
     เนื่องจากโครโมโซมผิดปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมบูรณ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
     แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิงเก็บไข่ได้ 10 ใบ
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษของคุณหมอหยงไปไม่ถึง
     3 เดือน ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนาSmiley face
     คุณยินดี อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 32 ปี
     จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก และน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ เคยตรวจพบ ภาวะ PCOS และเคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนแรก ส่วนคนที่ 2 กลับมาทาน
     อีกครั้งทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์คนที่ 2 เช่นเดียวกับคนแรกค่ะSmiley face
     คุณสุนทราภรณ์ ภุมรินทร์ อายุ 34 ปี และคุณพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย อายุ 38 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน
     แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากทารกหยุดการเจริญเติบโต และมีอาการปวดท้องประจำเดือน
     ร้าวลงหลังและขาด้านซ้าย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดย 2 เดือนแรก ทานยาต้ม+แคปซูล ชุดแนะนำพิเศษ
     แล้วปรับเป็นยาต้ม+แคปซูล ชุดเข้มข้นในเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
     โดยหลังจากทานยาไป 2 ชุด อาการปวดข้างต้นก็น้อยลงด้วยค่ะSmiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และคุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ด้วยนะคะได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณลภัสรินทร์ ศรีวราพันธุ์ อายุ 41 ปี และคุณอรรณพ ศรีวราพันธุ์ อายุ 43 ปี
     สงขลาที่ได้ตั้งครรภ์สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 4 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI)อีก 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     ฝ่ายหญิงตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง และไข่น้อยมากไข่ไม่สมบูรณ์ ส่วนฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     อสุจิรูปร่างไม่ดีไม่ค่อยวิ่ง ทำให้เก็บไข่ได้น้อยและผสมได้ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ใช้ฝังตัวอ่อนไม่ได้
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 4 เดือน โดยเดือนแรก ทั้งคู่ทาน
     ชุดประหยัด เดือนที่2 ฝ่ายหญิงปรับทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด หยุดยาแล้วกลับไป
     ตรวจซ้ำพบท่อนำไข่หายอุดตัน เดือนที่3 กลับมาทานต่อ ปรับยาฝ่ายหญิงเป็นชุดเข้มข้นและฝ่ายชายทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 4 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ และฝ่ายชายทานชุดแนะนำ ร่วมกับทำอิ๊กซี่เพียง 1 ครั้ง
     เก็บไข่ได้เพิ่มขึ้น และผสมกับสเปิร์มได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ จนสามารถตั้งครรภ์สมปรารถนาSmiley face
     คุณสุธาสินี เม่งหยู่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดสงขลาที่ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 6 ปี เคยแท้งมาก่อน 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนผิดปกติ
     รอบเดือนยาวถึง 58 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่แท้งไปก่อนในช่วงแรก จึงกลับมาทานยารักษากับ
     คุณหมอหยงอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันตอนนี้อายุครรภ์
     ได้ 4 เดือนแล้วค่ะSmiley face
     คุณเยาวพา นิระกรณ์ อายุ 40 ปี และคุณเสกสรร หวังรวมกลาง อายุ 42 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เนื่องจากไข่ฝ่อไม่เติบโต ทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

 Smiley face
     คุณยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต อายุ 39 ปี และคุณนรินทร์ อักษรดี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม
     ได้คลอดน้องภูผา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ตอนนี้น้อง 8 เดือนแล้วค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์มาก่อน ล่าสุดตรวจพบถุงน้ำ
     ในรังไข่ 2 ซม. และมีพังผืดเยอะ ส่วนฝ่ายชายตรวจน้ำเชื้อพบสเปิร์มเคลื่อนไหวช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยเดือนแรก ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 3
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำท่านเดียว ทานยังไม่หมดชุดก็ได้ตั้งครรภ์ แต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากน้องไม่มีชีพจร
     โครโมโซมไม่เเข็งแรง โดยทั้งคู่ยังคงไว้วางใจการรักษาของคุณหมอหยง จึงมาทานยาแคปซูลชุดประหยัดต่ออีกเพียง
     1 เดือน ก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรสมปรารถนาSmiley face
     คุณชลธิชา ลิ้วกลาง อายุ 27 ปี จากจังหวัดเลย ที่ได้คลอดน้องข้าวหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาแคปซูล
     สมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมาริษา มาตสาร อายุ 38 ปี และคุณสรรชัย ลือชา อายุ 40 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้อง Idea เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 7 ปี เคยรักษาด้วยการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้ง มีการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์จากการทำ IUI ครั้งแรกและ IUI ครั้งที่ 2
     ไม่ติดบุตร หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 2 เดือน และให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วยในเดือนที่ 2
     ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและคลอดบุตรสมความปรารถนาSmiley face
     คุณวารุณี โควาวิเศษสุต อายุ 30 ปี และคุณสมบัติ โควาวิเศษสุต อายุ 28 ปี จากฉะเชิงเทรา
     ที่ได้คลอดน้องเฌอลินน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
     และทั้งคู่ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน แต่ฝ่ายหญิงเคยทานยารักษาอาการไทรอยด์เป็นพิษ
     นาน 2 ปี หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนาSmiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ที่ได้คลอดน้องนาฟ บุตรชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้ 7 เดือนค่ะ) ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ทั้งคู่ทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร ที่แนะนำมาและ
     รักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะSmiley face
     คุณฐิตาภรณ์ พันธุ์สุวรรณกิจ อายุ 37 ปี และคุณนันทพล ทรัพย์เย็น อายุ 37 ปี จาก นนทบุรี
     ที่ได้คลอดน้องวาเลน บุตรสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้น้อง 2 เดือน 24 วัน แล้วค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งบุตรมาก่อน ตรวจพบท่อนำไข่ด้านขวาตัน
     และมีซีสต์ 5 ซม. รวมถึงไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ขนาดไข่ใบเล็กไม่สมบูรณ์ เคยกระตุ้นไข่ 2 ครั้ง
     และทานวิตามินบำรุงอื่นๆ แต่ก็ไม่ติดบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     2 เดือนกว่า โดยเดือนที่ 1-2 ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 3 ปรับเพิ่มเป็นยาต้มชุดแนะนำ
     พิเศษ ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณจันทิมา สิงขร อายุ 34 ปี และคุณ Chu Chig Huang อายุ 32 ปี จากจังหวัดระยอง
     ที่ได้คลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 เดือน 15 วัน) ก่อนหน้านี้แก้หมัน
     แล้วปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยแท้ง 1 ครั้ง โดยมีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดไมเกรน
     ร่วมด้วยรวมถึงปัญหาสุขภาพมือเท้าเย็น ตรวจพบปัญหามดลูกคว่ำ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการมือเท้าเย็น
     ที่เป็นอยู่หายและได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องไอชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วSmiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพรินตันท์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่รังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง วลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมดลูกด้านขวา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือน
     และปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อเนื่อง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้วงSmiley face
      คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา
      ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรคนแรกนาน 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และประจำเดือนมาไม่ปกติ
      เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็สมหวังตั้งครรภ์และคลอดน้องณิชา
      บุตรคนแรกสำเร็จ จากนั้นปล่อยมีบุตรคนที่ 2 รอบเดือนสั้นผิดปกติ มีอาการปวดท้องน้อยอย่าง
      มาก ตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 2 ซม. และท่อนำไข่ขวาตัน จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงอีก 1 เดือนเช่นเดิม ก็ติดบุตรตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนาSmiley face
      คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และคุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี จากจังหวัดมหาสารคาม
      ที่ได้คลอดน้องสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนาน 13 ปี
      ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง ติดแต่แท้งไป
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน โดยเดือนที่ 1
      ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด
      และเดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
      คุณธนัญพร วิมลสุข อายุ 43 ปี และคุณสมชาย วิมลสุข อายุ 43 ปี จากจังหวัด
      ปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรนานถึง 6 ปี
      เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
      โดยเดือนที่ 1-2 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 3 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
      ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
      คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องเอวา
      เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง
      และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
      ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา


Smiley face
      คุณหนิง อายุ 39 ปี จากจังหวัดน่าน ด้วยนะคะ ที่สำเร็จติดบุตร ตั้งครรภ์สมปรารรถนา
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้งเนื่องจากท้องลมและตัวอ่อนหยุดโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ IUI มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ แพทย์แจ้งว่า ผนังมดลูกบางไม่ถึง 8 มม.
      และไข่ยังใบเล็ก โดยทานยากระตุ้นและฉีดกระตุ้นไข่แล้วแต่ไข่ไม่ค่อยโต
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล ชุดเบสิคของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
      ก็ติดบุตรสำเร็จ ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติสมปรารถนา

Smiley face
      คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
      จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้ได้คลอดน้องจ๊ะจ๋า บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อย
      แล้ว และได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรคนแรก 1 ปีกว่า
      เคยแท้ง 1 ครั้งเนื่องจากท้องลม โดยทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของหมอหยง
      เพียง 1 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสำเร็จ ส่วนบุตรคนที่ 2 ฝ่ายหญิงกลับมาทานยา
      ชุดมาตรฐานของหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาเช่นเดิม
Smiley face
      คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
      ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ได้คลอดน้องณัฐสกนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
      ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันข้างขวา 1 ข้าง เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
      และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
      คุณปาริชาติ ชาญณรงค์ อายุ 31 ปี และคุณปรัชญา เลิศรัตนบุญฤทธิ์ อายุ 47 ปี
      จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องจ๊ะจ๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ)
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาปีกว่า เคยท้องลมมา 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
      คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องนิวเคลียร์
      บุตรคนทึ่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
      เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
      เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องนิวตัน บุตรคนแรกสมความปรารถนา
      ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว

Smiley face
      คุณภัทรวดี คิดศรี อายุ 29 ปี และคุณวินัย บุญธรรม อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ
      ที่ได้คลอดน้องเจไดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ) ก่อนหน้านี้
      ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
      ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
      คุณสุชาดา เรืองสม อายุ 39 ปี และ คุณสราวุฒิ เรืองสม อายุ 41 ปี จากพัทลุง
      ที่ได้คลอดน้องเธียร (บุตรคนที่2 ปัจจุบันอายุ 2 ขวบครึ่ง) และน้องคุณ
      (บุตรคนที่3 ปัจจุบันอายุ 6 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
      เคยตรวจพบเนื้องอกในผนังมดลูกด้านในขนาด 5 ซม. และ 3 ซม.
      เคยแท้งตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของ
      คุณหมอหยงไป 3 เดือนก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องต้นบุญ บุตรคนแรกสมความปรารถนา
      ส่วนบุตรคนที่ 2 และ 3 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาครั้งก่อนแล้วSmiley face
      คุณณัฏฐิดา เพชรกุ้ง อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอด
      น้องฟอเรสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี แท้ง 1 ครั้ง
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 4 ครั้งไม่สำเร็จ ฝ่ายชายสเปิร์มวิ่งช้า ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง
      ไม่สม่ำเสมอและมีอาการปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนต้องทานยาระงับปวดเสมอ
      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1
      ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุด แนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด
      เดือนที่ 2-3 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ 30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากจังหวัดสระบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอินเตอร์ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
      คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
      สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการ
      ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์
      รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องภัทร บุตรคนแรกสมความปรารถนา
      ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้ง       ก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องเอวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี
     เคยท้องลม 2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา

Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 40 ปี และคุณสายัณห์
     ยันตะบุตร อายุ 40 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คลอดน้องพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบช็อกโกแลตซีสต์ที
     ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง
     โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมนแต่อาการไม่ดีขึ้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน
     โดยปรับมาทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน ทานชุดพิเศษต่อเนื่องอีก 3 เดือน
      ก็ตั้งครรภ์สมบูรณ์และได้น้องพัฒน์สมความปรารถนาเลยค่ะ

Smiley face
     อาจารย์อารีย์ รุ่นพระแสง อายุ 44 ปี
     จากม.หัวเฉียว และด็อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีจาก ม.ลาดกระบังด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เคยแท้งมาหลายครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) ก็ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปหลายเดือนแล้วหยุดพักไป 4-5 เดือน
     ก่อนกลับมาทานยาอีกครั้งโดยปรับมาทานเป็นชุดพิเศษเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ)สมความปรารถนา และระหว่างตั้งครรภ์
     ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ชุดพิเศษเพื่อให้ตั้งครรภ์สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณพีชญา สร้อยพรมมา อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์
     ที่ได้คลอดน้องเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยท้องนอกมดลูก
     ได้ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้างและท่อนำไข่ข้างที่เหลือตีบ
     หลังจากมาทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวราชล ขวัญคุม อายุ 40 ปี จากจังหวัดชลบุรี ด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องอิง(คนโตอายุ 4 ขวบ) และน้องเนลล์(คนเล็กอายุ 10 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังแท้งประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2
     สามารถตั้งครรภ์ได้เองแต่แท้งไปก่อน และไปฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งติดแต่ก็แท้งอีก
     โดยตอนทานยากระตุ้นไข่มีปัญหาไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่โต จึงกลับมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องเนลล์ บุตรคนที่2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศิริขวัญ นาควารี อายุ 30 ปี จากจังหวัดสระบุรีด้วยนะคะ ที่ได้
     คลอดน้องมิเกลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณฐาปนันท์ แก้วงาม อายุ 36 ปี คุณพิชญพงค์ บุญเรืองชัยรดี อายุ 30 ปี
     จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนหลังจากที่ท้องนอกมดลูกแล้วผ่าตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้าง จึงเหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียวและมีอาการตีบตัน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 2 เดือน โดยเดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ปรับทานชุดพิเศษคนเดียว ทานยังไม่หมดชุด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัทลฉัตร พูลชะโก อายุ 35 ปี และคุณธนพงศ์ จันทร์ค้อม อายุ 46 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องเฟิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน รูปร่างไม่สมบูรณ์ ฝ่ายหญิงตรวจพบถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)
     เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ตก 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่ 1 ทานชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 2-5
     ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิกคนเดียว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ปัจจุบันน้องอายุ 2 ขวบ 9 เดือน) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี เคยแท้งบุตร 1 ครั้ง ตรวจพบพังผืดและมีผนังมดลูกบาง เคยรักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และตั้งใจเก็บไข่เพื่อทำ IVF แต่
     ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 5 เดือน เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน ชุดมาตรฐานและชุดประหยัด
     อย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์(ธรรมชาติ) สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชุติกาญจน์ โม้ทอง อายุ 41 ปี และคุณเอกธนา ผิวเหลือง อายุ 44 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องซูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่
     ซ้ายตัน ผนังมดลูกบาง เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ตั้งครรภ์นอกมดลูกและ
     ได้ตัดปีกมดลูกขวาออก แต่ยังคงไว้วางใจให้คุณหมอหยงดูแลรักษาต่อ จึงกลับมาทานต่อ
     อีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดแนะนำไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 40 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณวัชราพร ยันตะบุตร อายุ 39 ปีและคุณสายัณห์ ยันตะบุตร อายุ 39 ปี จากกาฬสินธุ์
     ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2-3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ
     ช็อกโกแลตซีสต์ที่ริมปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง ขนาด 2.3 ซม. และตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง
     2 ข้าง โดยมีรอบเดือนมาไม่ตรง ไม่สม่ำเสมอ เร็วบ้างสั้นบ้าง เคยทานยาปรับฮอร์โมน
     แต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานไปอีก 4 เดือน โดยปรับมา
     ทานแคปซูลชุดแนะนำ 1 เดือน แคปซูลชุดพิเศษ 2 เดือน และยาต้มชุดพิเศษอีก 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอมรวรรณ ชีวะวิโรจน์ อายุ 38 ปี จากสมุทรปราการ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 13 ปี เคยท้องลม
     2 ครั้ง และท้องนอกมดลูกอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ตั้งครรภ์ธรรมชาติสมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนกพร ธนากร อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอินทัช
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง
     ต้องตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัญชลี จาตุวรรณ อายุ 28 ปี และคุณนริศ ปาระชาติ อายุ 27 ปี จากอยุธยา
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว (ตอนนี้ 6 สัปดาห์ ตรวจพบหัวใจน้องแล้วด้วยค่ะ)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี เคยท้องลม 2 ครั้ง ทำ IUI มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     2 เดือน โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 2
     ทานชุดประหยัดทั้งคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามคุณเพชรนภา เปลี่ยมแพร
     ที่แนะนำมาและรักษาสำเร็จได้บุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณสุวรรณี ชื่นศิริ อายุ 39 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องเอิงเอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     (ปัจจุบันน้องอายุ 3 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ต้องขูดมดลูก หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 38 ปี และคุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 39 ปี จากกรุงเทพฯ
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     เคยแท้ง 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องอิง บุตรคนแรก
     สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์
     แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณวริศรา  จิตรแก้ว อายุ 34 ปี จากตรังด้วย ที่ได้คลอดน้อง Love
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบผนังมดลูกบางเพียง 3.7 มม. จากการทานยา
     กระตุ้นไข่ตก เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ปัจจุบันน้อง Love 3 ขวบกว่าแล้วค่ะ
Smiley face
     ​คุณยินดี อรุณานนท์ชัย และคุณณัฐกร อรุณานนท์ชัย อายุ 31 ปีทั้งคู่
     จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องโดนัลด์ บุตรคนแรก (ปัจจุบันน้องอายุ 4 ขวบ)
     และเพิ่งคลอดน้องแดเนียล บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้าจะมาทานยารักษา
     ตรวจพบเป็น PCOS เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยรักษาด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 กลับมา
     ทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน ก็ต้องครรภ์สมความปรารถนาอีกเช่นกัน
Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 38 ปีจากบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องดอลลาร์บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิง
     เคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไป
     ทำอิ๊กซี่(ICSI) อีกครั้ง ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรง
     จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือนไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องออดี้ บุตรคนแรกไปแล้วก่อนหน้านี้
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ต่อได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์จาก
     การรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณจุฑามณี เกษโกมล อายุ 32 ปี และคุณวชิระ เนียมทรัพย์ อายุ 28 ปี
     จากปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องแทนคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกฤษณา ปานดี อายุ30 ปี และคุณบุญรัตน์ ปานดี อายุ 31 ปี จากสระบุรี
     ได้คลอดน้องออดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุได้ 1 ขวบกว่า) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ไม่เคยตรวจรักษาที่ไหนมาก่อน เคยแท้ง 1 ครั้ง รอบเดือน
     ไม่ตรงไม่สม่ำเสมอ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพีชญา สร้อยพรมมา อายุ 31 ปี จากอุตรดิตถ์ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยท้องนอกมดลูก ได้ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้างและท่อนำไข่ข้างที่เหลือตีบ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 30 ปี ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 3 สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาก่อนแล้ว 1 คน หลังจากปล่อยมีบุตรคนที่ 2 ก็แท้ง 3 ครั้ง
     เป็นตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้งและท้องลม 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ
     และคลอดน้องทับทิม บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 3 สามารถตั้งครรภ์
     ได้ต่อเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ จากการรักษาในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณณิชนันทน์ ศรีจำปา อายุ 42 ปี จากชัยภูมิ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่ตก ไข่ไม่โต เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 2 เดือน เดือนที่ 1
     ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานยาชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับ
     มาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก 1 เดือน ตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม
     ยังคงไว้วางใจคุณหมอหยงจึงกลับมาทานยาอีกครั้ง ทานชุดประหยัดไปอีก
     ไม่ถึง 1 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 34 ปี จากกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด
     แก้หมันและตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง ส่วนอีกข้างท่อพับ และเคยแท้ง
     2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ทานต่อจนคลอดน้องปุน บุตรชาย
     คนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 ตั้งครรภ์ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรง จากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 33 ปี และคุณศรัญญู มณีพฤกษ์ อายุ 34 ปี
     จากสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องกัปตันบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา 3 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน โดยเดือนแรก
     ทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องญาณิน บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     ตั้งครรภ์ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณชนิตาภรณ์ ยาสซีน อายุ 62 ปี และคุณฮัสซัน อาลี อายุ 55 ปี จากสระบุรี ได้คลอด
     น้องเฮง เฮง บุตรคนแรก และน้องซาร่า จาน่า(แฝด) บุตรคนที่ 2และ3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนผิดปกติ 2-3 เดือน
     จึงมีรอบเดือน 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ทานยาต้มชุดพิเศษ และเดือนที่ 2 ทานแคปซูลชุด The best เนื่องจาก
     ไม่สามารถมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติได้ จึงทานยาของหมอหยงแล้วรักษาร่วมกับการทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกได้บุตรชาย
     ปัจจุบันอายุ 2 ขวบ และครั้งที่ 2 ได้แฝดหญิงเกือบขวบแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 39 ปี และคุณภัคภาคิน อินทชาติ อายุ 34 ปี จากปทุมธานี
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา
     ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อ เนื่องจากระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษา
     ในครั้งก่อนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณเชิญพิษณ์ พุทธก้อม อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องกัปตันเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว(ปัจจุบันน้องอายุ 5 ขวบ) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 4 ปี
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง และเคยแท้งบุตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ เผ่าอินทร์ อายุ 43 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องปัณเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามาทานยารักษา ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบเป็น PCOS
     เคยท้องธรรมชาติ 3 ครั้ง แต่แท้งทั้ง 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 5 ครั้ง
     ไม่สำเร็จ ตรวจพบผนังมดลูกบางและไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูล ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้ว
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจีรภา ยอดอาชา อายุ 27 ปี และคุณจักรพงษ์ สุรเจริญเวชกุล อายุ 29 ปี
     จากสมุทรสาคร ได้คลอดน้องน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ตรวจพบถุงน้ำในรังไข่ข้างขวาขนาด 3 ซม. และเคยแท้งบุตร(ขูดมดลูก) 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     โดยฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     โดยยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์ จนคลอด
     น้องน้ำมนต์อย่างสมบูรณ์แข็งแรง และรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่อีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ วงค์คำภู อายุ 34 ปี และคุณไกรสร ชลคีรี อายุ 34 ปี จากนครนายก
     ได้คลอดน้องโดมี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 2 ปี
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงไข่ไม่สมบูรณ์ เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยท้องนอกมดลูกจึงต้องตัดท่อนำไข่ข้างขวาไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนที่
     1-2 ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3-5 ปรับมาทานชุดมาตรฐาน
     ส่วนฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสาว
     สมความปรารถนา ตามที่คุณหมอหยงตรวจจับชีพจรทำนายไว้ โดยระหว่าง
     ตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงเพื่อบำรุงน้องและฟื้นฟูคุณแม่ไปทานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณบุญญพร เลิศไกร(หนูเกลี้ยง) อายุ 26 ปี จากนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องออโตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่เพียงข้างเดียวเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 8 เดือน เริ่มจากชุดประหยัด 2 เดือน ก่อนปรับตัวยาเป็น
     ชุดเบสิก 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน ชุดแนะนำ 1 เดือน และชุดแนะนำ
     พิเศษ อีก 2 เดือน โดยให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอำพร ลามคาญ อายุ 39 ปี และคุณจิตรกร ชนะค้า อายุ 41 ปี จากบึงกาฬ
     ได้คลอดน้องออปโต้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 10 ปี
     ตรวจพบมดลูกคว่ำ เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)
     2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุง
     หลังคลอดของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้สมบูรณ์
     แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณกรณิกา คำสุข อายุ 35 ปี จากเพชรบูรณ์ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมาเกือบปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก สมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2
     กลับมาทานยาอีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัดไปเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณโชติรัตน์ วรกิจปัญญากุล อายุ 40 ปี และคุณณัฐพล วรกิจปัญญากุล
     อายุ 38 ปี จากนนทบุรี ได้คลอดน้องโปรตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่ครรภ์ไม่สมบูรณ์
     จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงปรับเพิ่มเป็นยาแคปซูลชุดเบสิก
     และให้ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัดร่วมด้วย ทานยังไม่หมดชุด
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุปรียา กิจบำรุง อายุ 32 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องแสตมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 2 ครั้ง ตรวจพบ มีถุงน้ำในรังไข่ด้านขวาขนาด 2.5 ซม.
     มีพังผืดที่ปีกมดลูกและมดลูกเอียงด้านซ้าย โดยยังมีผนังมดลูกบางอีกด้วย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 4 เดือน
     เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2-3 ทานชุดประหยัด เดือนที่ 4 ทาน
     ชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอรุณี จำปา อายุ 35 ปี และคุณธงชัย ข่าขันมาลี อายุ 30 ปี จากสมุทรปราการ
     ที่ได้คลอดน้องเจไดและน้องไนตัล(แฝดชาย)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยง ไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องปุนบุตรชาย สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ทำการผ่าตัดแก้หมัน เคยแท้ง 2 ครั้ง และตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังมารับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องอีกด้วย วันนี้พาน้องปุน
     บุตรชาย มาให้คุณหมอหยงชื่นชมความน่ารัก ซึ่งน้องปุนมีสุขภาพที่เเข็งแรงมากๆ อีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 27 ปี และคุณมูฮัมมัดอามีน โต๊ะโยะ อายุ 26 ปี จากจังหวัดสงขลา
     ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิง
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีก้อนที่ใหญ่สุดถึง 8 ซม.
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา โดยระหว่างตั้งครรภ์ยังรับยาบำรุงครรภ์จากคุณหมอหยงไปทาน
     อย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องอาฟันดีบุตรคนแรกสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนคนที่ 2 ทานยาที่
     เหลือจากครั้งก่อนจนหมดชุด ก็สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาอีกครั้ง
Smiley face
     คุณมลฤดี บุญทิน อายุ 33 ปี และคุณคมสัน กินรี อายุ 35 ปี จากอุดรธานี
     ได้คลอดน้องพริ้มพราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 10 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้งและตรวจพบซีสต์ที่รังไข่ซ้ายขนาด 8 เซนติเมตร จึงทำการผ่าตัด
     ปีกมดลูกข้างซ้ายออก เหลือปีกมดลูกข้างขวาเพียงข้างเดียวและยังมีซีสต์ที่
     รังไข่ข้างขวาขนาด 3 เซนติเมตรอีกด้วย โดยพบว่า รังไข่ข้างที่เหลือมีไข่น้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรของคุณหมอหยงไป 8 เดือน โดย 3 เดือนแรก
     ฝ่ายหญิงทานแคปซูลชุดประหยัด เดือนที่ 4 ปรับทานแคปซูลชุดแนะนำ
     เดือนที่ 5 ทานแคปซูลชุดประหยัดทั้งคู่ เดือนที่ 6 ฝ่ายหญิงทานชุดเบสิก
     ฝ่ายชายทานชุดประหยัด เดือนที่ 7 ทานชุดแนะนำทั้งคู่ เดือนที่ 8 ฝ่ายหญิง
     ปรับมาทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณรติรัตน์ ขุมทองพิพัธน์ อายุ 35 ปี จากสระแก้ว ที่ได้คลอดน้องปันขวัญ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณิริณ บุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนคนที่ 2 สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     เนื่องจากรักษาระบบสืบพันธุ์จนสมบูรณ์จากครั้งก่อน โดยครั้งนี้หลังจากตรวจพบการ
     ตั้งครรภ์ยังคงไว้วางใจรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเนื่องเพื่อบำรุงครรภ์
     ให้สมบูรณ์แข็งอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณประดีป ยาดอว์ อายุ 31 ปี และคุณชุติกาญจน์ ฉังเย็น อายุ 44 ปี จากราชบุรี
     ที่ได้คลอดน้องกริซเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตร
     1 ครั้ง และตรวจพบเนื้องอกด้านนอกมดลูก เคยทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่(ICSI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะไข่ที่ผสมสเปิร์มแล้วจำนวน 6 ใบ ตรวจพบโครโมโซมผิดปกติ
     และตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถใช้ฝังตัวอ่อนได้ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาเอง
     ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งอยู่ในช่วงที่ไข่กำลังจะตก มาทานยาก็ยังสามารถช่วยบำรุงไข่
     ให้สมบูรณ์ได้ค่ะ
Smiley face
     คุณศิริรัตน์ ฮอลลี่ย์ อายุ 45 ปี จากเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องเคธี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องอายุได้ 3 ขวบกว่า ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยแท้งบุตรและตรวจพบซีสต์ขนาด 5 ซม.
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)ถึง 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ร่วมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา โดยยังรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องและคุณแม่ให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณเจนจิรา เชื้อคำ อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องยูเดย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดแก้หมันและตรวจพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างส่วนอีกข้างท่อพับและเคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา และยังได้เพศชายตรงตามที่คุณหมอหยง ตรวจจับชีพจรให้
     ตอนตั้งครรภ์อีกด้วย ตอนตั้งครรภ์ก็ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงอย่าง
     ต่อเนื่องจนคลอดเลยค่ะ
Smiley face
     คุณเมย์ อายุ 42 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องมินนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 5 ปี เคยแท้ง 3 ครั้งจากการท้องลมและตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
     ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์สเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่เคลื่อนไหว เคยทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) แต่ไม่สามารถฝังตัวอ่อนได้เพราะตัวอ่อนตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน และฝ่ายหญิง
     เก็บไข่ได้ 10 ใบ แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ระหว่างการตั้งครรภ์ยัง
     รับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง ไปทานต่อเนื่อง เพื่อบำรุงให้ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง
     และยังรับยาบำรุงหลังคลอดไปทานต่อเพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องมินนี่ และฟื้นฟูร่างกาย
     คุณแม่อีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณสุภาวดี ใจวรรณะ อายุ 38 ปี และคุณณัฐพัชร์ ธรรมศิริ อายุ 40 ปี จากจังหวัดลำ​ปาง​
     คลอดน้องภูริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยทานยารักษา
     จากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์แต่แท้งไป จึงกลับมาทานยาต่ออีกครั้ง โดยทานแคปซูลชุดประหยัด
     อีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
Smiley face
     คุณนงนภัส อภินิหาร อายุ 40 ปี จากนครปฐม ได้คลอดน้องมิรินบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ติดบุตรแต่หลุดไปก่อน แต่ยังคงให้
     ความไว้วางใจกลับมาทานยารักษาต่อ โดยปรับยาเป็นชุดแนะนำ 1 เดือน และเข้มข้น
     อีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์เเข็งเเรง ส่วนบุตรคนที่ 2 สามารถติดได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 30 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 38 ปี
     จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องวันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนจึงมีประจำเดือน 1 ครั้ง และเคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้
Smiley face
     คุณพัชรียา แสงดี อายุ 26 ปี จากสงขลา ได้คลอดน้องอาฟันดีเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกถึง 8 ก้อน มีขนาด
     ที่ใหญ่สุดคือ 8 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณรวีภรณ์ ครองพวก อายุ 37 ปี และคุณผดุง สระสวย อายุ 46 ปี จากชัยภูมิ ที่ได้คลอด
     น้องมิ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 40 ปี และคุณวิทยา นันตาลิต อายุ 45 ปี จากพะเยา ได้คลอด
     น้องไบร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ และเคยแท้ง 2 ครั้ง เคยรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากชื่อดังแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้น้องไบร์ท
     อายุได้ 3 ขวบแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณณัฐทิชา อนันรักษ์ อายุ 23 ปี และคุณวรยุธ ช่างปั้น อายุ 25 ปี จากสมุทรปราการ
     ได้คลอดน้องณิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยทานยาปรับประจำเดือนและยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัทธิยากร วาฤทธ์ิ อายุ 30 ปี และคุณธานินทร์ สายบุดดี อายุ 39 ปี จากชลบุรี ที่ได้คลอด
     น้องการ์ฟิวส์และน้องออลนิว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     เป็นท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     เพียง1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรกสมความปรารถนา ส่วนบุตรคนที่ 2 ตั้งครรภ์
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 39 ปี จากศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องเจนนี่บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า โดยเดือนแรกทาน
     ชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียงแค่ 1 อาทิตย์ ก็ตั้งครรภ์และ
     คลอดบุตรพี่จูเนียร์ บุตรคนแรกสมความปรารถนา มาครั้งนี้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเนื่องจาก
     ระบบสืบพันธ์ุปกติ สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อน
Smiley face
     คุณกัญญาภรณ์ เจริญพร อายุ 32 ปี และคุณอุดมศักดิ์ รูปกลม อายุ 35 ปี จากกาญจนบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงรอบเดือนมาไม่ตรง
     เคยท้องลม 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่เป็นท้องลม จึงหยุดพักทานยาแล้ว
     ปล่อยมีบุตรเองอีก2 ปีกว่า แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ให้ฝ่ายชายทานยาร่วมด้วย ทั้งคู่มาทานชุดประหยัดอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้วตรวจพบหัวใจและ
     แข็งแรงปกติค่ะ
Smiley face
     คุณซอบรีน เอลไอยิส อายุ 32 ปีจากจังหวัดเชียงราย ได้คลอดน้องอลิสบุตรคนที่ 2 แล้ว
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนจนได้น้องอัสมาราบุตรคนแรก
     ซึ่งปัจจุบันอายุ 3 ปีกว่า ครั้งนี้ปล่อยมีบุตรเองแต่แท้งถึง 2 ครั้ง เนื่องจากตัวอ่อนหยุดการเติบโต
     ทั้งคู่จึงตัดสินใจมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีกเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 37 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 41 ปี จากนนทบุรี ที่ได้คลอด
     น้องพอลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ
     ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่แท้งตอน 8 สัปดาห์ หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธัญพร​ วรสกุลกาญจน์ อายุ 41 ปี จากอุดรธานี​ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนานน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
      เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยงไป 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกทานชุดแนะนำ และทานชุดเบสิกในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมีนา บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     ได้เองเนื่องจากระบบสืบพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณไรวินท์ พิมดา อายุ 40 ปี แล ะMr. Yornnara Kim (ชาวเขมร) อายุ 37 ปี จากมหาสารคาม
     ได้คลอดน้อง PK บุตรคนที่ 2 แล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดยาต้มของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนแรก
     ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ และต้องการมีบุตรคนที่ 2 ปล่อยมาเองเกือบ 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ
     น้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกบางและเคยท้องลม จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยงอีกครั้ง
     โดยครั้งนี้ทั้งคู่ทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณรุ่งทิวา สุวรรณโรจน์ อายุ 43 ปี และคุณปรัชญา สุวรรณโรจน์ อายุ 44 ปีจากหนองคาย
     ได้คลอดน้องมิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     เคยผ่าตัดช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา และผนังมดลูกตรวจพบก้อนขนาด 2 ซม.
     เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ และทานยาจีนจากที่อื่นรวมถึงการฝังเข็มแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 6 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังคงไว้วางใจทานยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     เพื่อบำรุงน้ำนมให้น้องและฟื้นฟูให้คุณแม่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 41 ปี จากชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปราถนา และทานยาบำรุงครรภ์
     ของคุณหมอหยงต่อเนื่องจนคลอดน้องตังเมสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งตอนตั้งครรภ์คุณหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็ได้บุตรชายตรงตามที่ตรวจชีพจรเลยค่ะ
     วันนี้ได้พาน้องตังเมมาให้คุณหมอหยงได้ชื่นชมความน่ารัก และยังคงให้ความไว้วางใจ
     เข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับคุณหมอหยงอีกด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 40 ปี จากนครศรีธรรมราช ได้คลอดน้องอเล็ก และ น้องอลัน(แฝด)
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ไปฉีดสีพบว่าท่อนำไข่
     อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว จึงทานยาชุดประหยัดต่อ
     อีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก
Smiley face
     คุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 41 ปี
     จากกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเจนิส บุตรคนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และรับยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อ
     จนคลอดน้องจิญ่า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เพราะผลจากการรักษาในครั้งแรก ทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
Smiley face
     คุณธิรดารินทร์ แก้วเจริญ อายุ 39 ปี และคุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ อายุ 40 ปี จากนครปฐม
     ได้คลอดน้องภูผาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทาน
     ยาจีนจากที่อื่นแต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนิลญา เหล่าจันทร์ อายุ 28 ปี และคุณอิทธิพล นิ่มลพ อายุ 26 ปี
     จากมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จ
     คลอดน้องไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณวริษฐา วนาสุขพันธ์ อายุ 37 ปี และคุณฐานิศ คุ้งบรรพต อายุ 39 ปี จากนครสวรรค์
     ได้คลอดน้องภามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     และเคยทานยากระตุ้นไข่ตกมา 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกันจนา คำไคล้ อายุ 29 ปี จากระยอง ได้คลอดน้องกันต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้าที่จะรักษากับคุณหมอหยง เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงตัดปีกมดลูกข้างขวาออก
     1 ข้าง มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากเคยฉีดยาคุมมาก่อน และตรวจพบ
     เป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 3 ซม. หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน กลับไปตรวจอีกครั้งพบว่า ซีสต์หาย แต่ตรวจเพิ่มเติมพบ
     ท่อนำไข่ข้างซ้ายที่เหลืออุดตัน จึงได้ปรับเพิ่มตัวยาเป็นแคปซูลชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน
     รวมทานยาทั้งสิ้น 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจิตรลดา ไชยสถิตย์ อายุ 30 ปี และคุณจตุเทพ เหล่าศิริรัตน์ อายุ 31 ปีจากกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องธีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามคำแนะนำของญาติที่มารักษาและคลอดบุตรไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณสุมาริน ศรีด่าน อายุ 30 ปีและคุณวิชิต คำจันทราช อายุ 36 ปี จากชลบุรี
     ได้คลอดน้องมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวิวัลรัสร์ รัตนาสิทธิ์ อายุ 37 ปี จากกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องออนเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ติดตามการรักษาของทางเจริญบุตรคลินิกและมั่นใจในตัวยาของคุณหมอหยง
     พอเริ่มปล่อยมีบุตรเองได้เกือบครึ่งปี จึงตัดสินใจมาทานยาของคุณหมอหยงเลย
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ แต่ยังคงให้ความไว้วางใจทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     พร้อมปรับตัวยาเป็นชุดเบสิกอีกเพียง 1 เดือน รวมทั้งหมด 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องออนเซนสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณสาวิตรี สมพันสาทิตย อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2
     สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ รังไข่ทำงานผิดปกติ
     (PCOS) ฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยตั้งครรภ์
     แต่แท้ง 2 ครั้งจากการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งและทำอิ๊คซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องภู บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ และสามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง
     เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ปกติสมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาในครั้งก่อนแล้ว แต่ยังคง
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงเข้ารับการตรวจและรับยาบำรุงครรภ์เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณปัญรัฏฐ์ ทัพลา อายุ 24 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องลาเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงไป 6 เดือน โดยเริ่มทานจากแคปซูลชุดแนะนำ แคปซูลชุดเข้มข้น ยาต้ม
     และแคปซูลชุดเข้มข้น และปรับทานยาต้มชุดดั้งเดิมในเดือนสุดท้าย ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 38 ปี และคุณชนะชล ทับวิชิน อายุ 42 ปี จากจังหวัดขอนแก่น
     ได้คลอดน้องต้นปัณณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก
     1 ครั้งผ่าตัดเหลือท่อนำไข่ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชลัดดา แก้วทรัพย์ศักดิ์ อายุ 33 ปี และคุณกิตติพัฒน์ กาไหล่ทอง อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้คลอดน้องฟ้าใสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ เคยแท้ง 1 ครั้งจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน โดยเดือนที่ 1 และ 2 ทานชุดแนะนำ
     เดือนที่ 3 ทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัชราภรณ์ สุดสะอาด อายุ 26 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องพรีมเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนไม่ตรงเลื่อน
     7-15 วัน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุมาลีรัตน์ เฉลิมพันธ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องตุนตังค์
     เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้น้องตุนตังค์อายุได้ 3 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เวลามีรอบเดือนจะมีอาการปวดหลังร่วมด้วย และเคยแท้งบุตร 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณสมหญิง เจริญสุข อายุ 37 ปี และ คุณชัชวาล พานวงษ์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ได้คลอดน้องอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง
     เป็นท้องลม 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และยังทานยา
     บำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณแฮบุญ ดวงตา อายุ 31 ปี และคุณภูษา สมานฉันท์ อายุ 54 ปี จากจังหวัดชลบุรี
     ที่ได้คลอดน้องธอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิง
     เคยแท้ง 2 ครั้ง มีท่อนำไข่เพียง 1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก ฝ่ายชายน้ำเชื้อ
     ไม่ค่อยแข็งแรง เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณทิพย์รัตน์ ชูประดิษฐ์ อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คลอดน้องปิ่นเกล้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ลักษณะเป็นแบบเดือนเว้นเดือน และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงยังไม่ถึง 1 เดือน ฝ่ายหญิง
     ทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและยังรับ
     ยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงไปทานต่อเพื่อบำรุงน้องให้สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณธมนภัทร วิเชาว์ อายุ 37 ปี และ คุณอนุลักษณ์ วิเชาว์ อายุ 37 ปี จาก
     จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้คลอดน้องสตาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาถึง 13 ปี ตรวจพบ ช็อกโกแลตซีสต์ และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง
     ติดแต่แท้งไป หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     โดยเดือนที่ 1 ฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานชุดเบสิก เดือนที่ 2 ฝ่ายหญิง
     ทานชุดประหยัด และเดือนที่ 3 ปรับมาทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณทรรศนีย์ นาต้ะ อายุ 45 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องภิสิงห์เป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ต้องทานยาปรับฮอร์โมนตลอด มดลูกตรวจพบผนังไม่เรียบ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานเพียง 3 เดือน หญิงทานยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ชายทานยาแคปซูลชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้อง
     สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และ คุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี จากจังหวัด
     ปราจีนบุรี ได้คลอดน้องตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้คลอดน้องนุ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วม
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง เด็กหลอดแก้ว (IVF) 2 ครั้งแต่เป็นการตั้งครรภ์
     ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทาน
     เพียง 3 เดือน สองเดือนแรกทานยาชุดองค์รวม อาการปวดประจำเดือนหายไป
      จึงปรับเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 3 ยังไม่ทันหมดชุดก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวรรณา ไชยถา อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องภูมิเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยท้องนอกมดลูก ผ่าตัดมดลูกไป 1 ข้าง หลังจาก
     มาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยงทานไปครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณสาธิตา วชิรภูษิต อายุ 37 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยท้องนอกมดลูก 1 ครั้ง เหลือท่อนำไข่ด้านซ้าย
     ข้างเดียว เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพร
     จีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณสุพัตรา ครองยุติ อายุ 45 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องณัฐสกน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตันข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ต่อและทานอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องณัฐสกน
      สมบูรณ์แข็งแรงดี
Smiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง
     และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดน้องมายด์กรีน บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์
     สมบูรณ์แข็งแรงจากการรักษาครั้งก่อนแล้ว
Smiley face
     คุณณิพัฏฐ์ชา วิเชียรบรรรณ อายุ 35 ปี และคุณชวลิต สงวนพร อายุ 33 ปี จากภูเก็ต
     ที่ได้คลอดน้องฟูจิ บุตรคนแรกและน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้
     น้องฟูจิอายุได้ 2.7 ขวบ และน้องโตชิอายุ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ตั้งครรภ์นอกมดลูก 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่ตีบ และไข่ไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็ก
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องฟูจิ
     บุตรคนแรกสมความปรารถนา จนน้องฟูจิอายุ 2.5 ขวบก็สามารถตั้งครรภ์และ
     คลอดน้องโตชิ บุตรคนที่ 2 ได้เอง เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ได้สมบูรณ์จากการรักษา
     จากครั้งก่อนหน้านี้แล้ว
Smiley face
     คุณวา อายุ 23 ปี จากจังหวัดตาก ที่ได้คลอดน้องฟะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบ มดลูกอักเสบ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงทานเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศิริวิมล บุญเดช อายุ 32 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องมิค
     บุตรคนแรกและน้องมาร์คบุตรคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องมิค
     ได้อายุ 2 ขวบและน้องมาร์คอายุ 2 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เป็นท้องลม 1 ครั้งและครรภ์ไข่ปลาอุก 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 3 เดือน
     เดือนแรกทานชุดประหยัด ก่อนปรับตัวยาเป็นชุดแนะนำในเดือนที่ 2 กับเดือนที่ 3
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดน้องมิคบุตรคนแรกสมความปรารถนา โดยปล่อยมีบุตร
     คนที่ 2 หลังจากน้องมิคอายุได้ครบ 1 ขวบแล้ว นำยาสมุนไพรจีนคุณหมอหยง
     ที่เหลือจากครั้งก่อนมาทานต่อ ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวิมลรัตน์ จากธงไชย อายุ 35 ปี จากชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้อง นนน(นะนน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้อง นนน อายุได้เกือบ
     2 ขวบแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยท้องลม 1 ครั้ง และตรวจพบซีสต์ที่รังไข่
     ขนาด 3 ซม. หลังจากยาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาและคลอดบุตรชายสมบูรณ์แข็งแรงตามที่คุณหมอหยง
     ได้จับชีพจรทำนายเพศไว้ก่อนหน้านี้
Smiley face
     คุณณิชาวรรณ รอดเจริญ อายุ 36 ปี และคุณจักรกฤษณ์ รอดเจริญ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพิจิตร
     ที่ได้คลอดน้องสายฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     มีลักษณะเหลวไม่ข้น ฝ่ายหญิงเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันตรวจพบว่า ท่อนำไข่อุดตัน
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์อีก 1 ครั้งจากการ
     ฉีดน้ำเชื้อ(IUI) หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอ
     หยงทานเพียง 2 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพรศรี แสงโคตร อายุ 36 ปี และคุณชัชวาลย์ พลอยงาม อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือน หญิงทาน
     ชุดมาตรฐาน ชายทานชุดประหยัด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกชพร อินทชาติ อายุ 36 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องนายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     และยังทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยงต่อเพื่อบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณช่อทิพย์ บุญฑล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องต้นน้ำ บุตรคนที่ 2
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนที่ 1
     หญิงทานชุดเบสิก ชายชุดประหยัด เดือนที่ 2-3 หญิงทานชุดเบสิก ก็ตั้งครรภ์สมความ
     ปรารถนาจนคลอดน้องเพียงฟ้า บุตรคนแรกไปก่อนหน้านี้ รอบนี้อยากมีบุตรคนที่ 2
     ปล่อยมีบุตรเองแต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ไป 1 ครั้ง จึงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลชุดมาตรฐานของคุณหมอหยงอีกเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณพวงผกา เขียวหวาน อายุ 32 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องญาณิน
     เป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     และเคยฉีดยากระตุ้นไข่ตกมา 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน เดือนแรกทานแคปซูลชุดเบสิก เดือนที่ 2 ทานแคปซูล
     ชุดมาตรฐาน เดือนที่ 3 ทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์สม
     ความปรารถนา และยังทานยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของ
     คุณหมอหยงต่อ เพื่อบำรุงลูกน้อยและฟื้นฟูคุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก จนคลอดน้องแพรวาเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง เคยตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมา
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน ชุดรองพิเศษ
     และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ครั้งนี้มาตรวจเเละรับยาไป
     ทาน เพื่อให้มีลูกคนที่2 พร้อมเอาน้องเเพรวาลูกคนเเรกมาให้คุณหมอได้ชื่นชม
     ความน่ารักและความเเข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ
Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือน
     มาไม่สม่ำเสมอ เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณธัญรดา-คุณไพฑูรย์ เคณทอง อายุ 36 ปีทั้งคู่ จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ
     ที่ได้คลอดน้องกันต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีเคยท้องนอก
     มดลูก ต้องตัดปีกมดลูกด้านขวาออกไป 1 ข้าง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ชายทานชุดเบสิก หญิงทานชุดแนะนำ
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณแม่ปริม อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ได้คลอดน้องปอมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ตรวจพบ ซีสต์ที่รังไข่ด้านขวา จึงผ่าตัดออกไป 1 ข้าง
     และรังไข่ข้างซ้ายก็มีซีสต์ขนาด 3.8 ซม. ท่อนำไข่ตีบด้วย เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ และมีภาวะแท้งคุกคาม หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน เดือนแรกทานชุดองค์รวม เดือนที่ 2
     ทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุมพิศตา จันทร์งาม อายุ 39 ปี และคุณนิรุตติ์ บุตรดาพิม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้คลอดน้องลูกตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์
     1 ครั้ง แต่แท้งไป หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาต้มสมุนไพรจีนชุดดั้งเดิมของคุณหมอหยง
     ไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณฐนิลชา ศรีทอง อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องปานวาด
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     หลังจากที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 33 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพัตเตอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมด
     ลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลอย่างละครึ่ง
     เดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว
Smiley face
     คุณทัศนีย์ พุ่มขจร อายุ 39 ปี จากจังหวัดอ่างทอง ได้คลอดน้องคิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน หญิงทานชุดแนะนำ ชายทานชุดประหยัด
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ตามเพื่อนที่แนะนำและรักษาสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณคัทลียา เพชรเจริญรัตน์ อายุ 36 ปี และ คุณจิรวัฒน์ เพชรเจริญรัตน์ อายุ 41 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 1 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์จนคลอดน้องจิญ่า บุตรคนแรก
     ไปก่อนหน้านี้ มาครั้งนี้สามารถตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 ได้เองเพราะผลจากการรักษาในครั้งแรก
     ทำให้ระบบสืบพันธุ์ปกติแข็งแรงและสามารถมีบุตรได้ง่ายขึ้น
Smiley face
     คุณนิธินาฏ นาคสุขศรี อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครปฐมได้คลอดน้องเทอเรน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตรวจพบ ไข่ไม่สมบูรณ์และมดลูกคว่ำ
     เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(ICSI) 2 ครั้งและฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 3 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     เพียง 3 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำทั้ง 3 เดือน และเดือนที่ 2-3ให้ฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัดร่วมด้วย ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ตรวจพบผนังมดลูกบางและมีผังผืดเคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาลแต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือนเป็นชุดแนะนำ
     3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกมลวรรณ การะยม อายุ 25 ปี จากจังหวัดตาก ได้คลอดน้องฟรังค์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก 1 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกชมล ศรีทัศนาสกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องนะโม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณเอื้อมพร ยิ่งทวีสิทธิกุล อายุ 34 ปีจากจังหวัดสุโขทัย ที่ได้คลอดน้องชมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงก็ได้ตั้งครรภ์
     ธรรมชาติถึง 2 ครั้งแต่แท้งทั้ง 2 ครั้ง และได้กลับมาทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำอีกครั้ง
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา แต่มีเลือดออกขณะ
     ตั้งครรภ์ จึงสั่งยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องจนคลอดน้องสมบูรณ์ และแข็งแรง
Smiley face
     คุณเกษร เชื้อหมั้น อายุ 40 ปี และคุณศิวดล เชื้อหมั้น อายุ 36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่
     ได้คลอดน้องอัลตร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ขนาด 2 ซม. และตัดท่อนำไข่ออก
     1 ข้างเนื่องจากเคยท้องนอกมดลูก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face
     คุณนฤมล แซ่ว่อง อายุ 37 ปี จากจังหวัดกระบี่ ได้คลอดน้องเตเต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 10 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) สามารถเก็บไข่ได้ขนาดโตสมบูรณ์มาก
     ซึ่งตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมความปรารถนาได้ตั้งแต่ครั้งแรก
Smiley face
     คุณเสาวนีย์ สลางสิงห์ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้คลอดน้องใบบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ต้องขูดมดลูก
     1 ครั้ง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกุลภัสสร กงสุวรรณ อายุ 26 ปี จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้คลอดน้องมาร์แชลล์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์
     1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจิราพร พรมขุรี อายุ 24 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องมิ้นเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณนริศรา ไผ่สีสุข อายุ 38 ปีและครอบครัว ที่ได้คลอดน้องจ๊อบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ปัจจุบันน้องจ๊อบอายุ 2 ขวบแล้ว ก่อนหน้าที่จะมารักษาปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี ตรวจพบ
     “มดลูกคว่ำ” เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง รักษาด้วยการทานยาจีนจากที่อื่น และ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 5 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 1 ครั้งเเต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจาก
     มาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของหมอหยงไปเพียง 2 เดือน แล้วกลับไปฉีดน้ำเชื้อ
     อีกครั้ง ซึ่งรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี พร้อมรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อ
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณปัทมา ปานกำเหนิด อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคิวคิว
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง
     ตรวจพบ ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้างและอีกข้างตีบ เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ จะทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) แต่กระตุ้นไข่ได้แค่ใบเดียว
     เลยไม่สามารถเก็บไข่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง โดยเดือนแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 ชุด และทานยาชุดเข้มข้น
     ในเดือนที่ 2 และ 3 รวมทานยาไปเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณวิชญาพร ยืนยั่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดอำนาจเจริญ ได้คลอดน้องดาริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงไข่ไม่โต โตช้า เคยแท้ง 1 ครั้ง เคยทานยากระตุ้นไข่และรักษา
     ด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ควบคู่กับการฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณชานิศ์สรา บุญเศษ อายุ 36 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องอุ๋งอิ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษามดลูกไม่ปกติมีลักษณะ
     คล้ายรูปหัวใจ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน สเปิร์มวิ่งช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง
     ทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของ
     คุณหมอหยงไป 2 เดือน กลับไปทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอุไรวรรณ แซ่จ่อง อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องภัทรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว(IVF)
     1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณใบชา สุขอยู่ อายุ 37 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้คลอดน้องโปรแกรม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 4 ปี เคยท้องลม 1 ครั้ง และเคยทานยา
     กระตุ้นไข่เนื่องจากไข่ไม่ตก แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยฝ่ายหญิงทานชุดเข้มข้นและฝ่ายชาย
     ทานชุดแนะนำ ตรวจพบการตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ จึงกลับมาทานยาคุณหมอหยง
     ต่อเนื่องรวมเป็น 10 เดือน ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง อายุ 35 ปี และคุณณัฐดนัย สิงนาซาว อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดน่าน ที่ได้คลอดน้องใบบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 5 ปี ทั้งคู่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย เคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งต้องเอาเด็กออก
     เพราะน้องเป็นธาลัสซีเมีย จึงตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อคัดเลือกไข่ที่
     สมบูรณ์ แต่ตรวจพบค่าการทำงานของรังไข่(AMH)ต่ำมากเพียง 0.27 เท่านั้น
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน กลับไปทำเด็กหลอดแก้วควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณหนึ่งฤทัย วิโยค อายุ 37 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน และมีค่าไตสูงเกิน
     เกณฑ์มาตรฐาน เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ และเคย
     ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน และทานชุดประหยัดอีก 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัชราวดี ยอดนาม อายุ 41 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องพอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยากปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณแอลจิร่า หลีหาด อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้คลอดน้องบีอาร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือน เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากที่
     ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 2 เดือน ก่อนปรับมาทาน
     ยาต้มสมุนไพรจีนชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และยาต้มสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นของ
     คุณหมอหยงอีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 38 ปี จากมาเลเซีย ที่ได้คลอดน้อง EThan บุตรคนที่สอง
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง
     หลังจากรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทาน
     เดือนที่ 3 ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องหงส์ปิง
     บุตรคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มารอบนี้ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงที่เหลือ
     จากครั้งก่อน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และยังรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่อง
     เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
Smiley face
     คุณชวัลรัตน์ โตตระกูลพิทักษ์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้คลอดน้องบีน่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฐพัชร์ ทองประเสริฐ อายุ 38 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ เนื้องอกขนาด 5 ซม.
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 3 ครั้ง เคยทำเด็กหลอดแก้ว(IVF) 2 ครั้งและเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปเพียง 4 เดือน
     โดยรอบหลังทานชุดแนะนำพิเศษ 2 เดือน และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุงครรภ์ไปทาน
     คุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่คุณหมอทำนายไว้
Smiley face
     คุณพรรณี หวังประเสริฐ อายุ 35 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้คลอดน้องแหวนพลอย
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI)
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทาน
     ชุดแนะนำชายและหญิง 2 เดือน ชุดมาตรฐาน 1 เดือน และชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศิรประภา โชตินอก อายุ 37 ปีจากจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้คลอดน้องน้ำอิง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง เคยผ่าตัดรังไข่ข้างซ้ายออกเนื่องจากมีถุงน้ำในรังไข่
     อีกข้างตรวจพบ เนื้องอกขนาด 3 ซม. เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ
     (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณมลิวัลย์ แก้วชูฟอง อายุ 25 ปี จาก จังหวัดเลย ได้คลอดน้องอิมเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 3 ปี ฝ่ายหญิงตัดรังไข่ข้างขวาออก 1 ข้างเนื่องจากเคยผ่าตัด
     ซีสต์ในรังไข่ และเคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยง ไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุพัตรา ศรีคราม อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     และยาบำรุงไข่ก็ไม่เห็นผล ไข่โตไม่เต็มที่ ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่ไม่ตก และยังตรวจพบถุงน้ำ
     ในรังไข่ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ทานชุดมาตรฐานไป 1 เดือน และปรับมาทานชุดเบสิกต่ออีก 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณทิพย์สุนันท์ สนทะมิโน อายุ 35 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
     ที่ได้คลอดน้องลาเต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เป็นไทรอยด์ ในเลือดต่ำ และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนา
Smiley face
     คุณศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้คลอดน้องแพรวา
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว 2 ครั้ง
     เคยตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ 1 ครั้งและเคยทำอิ๊กซี่ (ICSI) อีก 1 ครั้ง แต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 3 เดือน หญิงทาน
     ชุดรองพิเศษ และชายทานชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุจินันท์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องเป็นเอก
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มาแล้ว
     3 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไข่และมดลูก
     ไม่สมบูรณ์แข็งแรง ตรวจพบเนื้องอก 3 ก้อน และเคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากอดทน
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงร่วม 1 ปี ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสกาวเดือน ดำดา อายุ 36 ปี และ คุณปิยะพงษ์ วงษา อายุ 35 ปี
     จากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฐสินี วัฒนวรรณเวชช์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องเรน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยท้องแล้วแท้งต้องขูดมดลูก เริ่มทานยา
     ที่เจริญบุตรคลินิก พฤษภาคม 59 แต่ระหว่างทานยา ก็คุมกำเนิดอยู่ไม่ได้ปล่อยมีบุตร
     เพราะต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงก่อน เนื่องจากมีเนื้องอกในมดลูก 3 ซม. และ 1 ซม.
     มาปล่อยมีบุตรตอนเมษายน 60 โดยทานชุดแนะนำ 2 เดือน ชุดเบสิก 3 เดือน ทานเป็นเวลา
     1 ปี กว่า ชุดสุดท้ายก่อนติดบุตรทานชุดพิเศษทานไปไม่กี่วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์ ตอนนี้
     คลอดน้องเรน สมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ
Smiley face
     คุณรติรัตน์ ขุมทองพิพัธน์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดสระแก้ว ที่ได้คลอดน้องณิริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและชุดประหยัดของคุณหมอหยง 4 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุวรรณา เปรมศักดิ์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้คลอดน้องออกัส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา (IVF)
Smiley face
     คุณภานิชา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 40 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องน้ำหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 แต่เป็นท้องลม มีเลือดออก และตั้งครรภ์อีกครั้ง
     แต่ก็เป็นท้องลม แต่ไม่มีเลือดออก ตัวอ่อนไม่โต คุณหมอนัดขูดมดลูก หลังจากนั้น
     ก่อนมีประจำเดือนจะปวดท้องมากและปวดหัวมาก ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ทางคุณหมอแนะนำ
     ให้ตรวจภาวะโรคแฝง จึงพบว่าเป็นภาวะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถ
     เจริญเติบโตในครรภ์ได้ รับยากระตุ้นรังไข่ปรากฏว่า กระตุ้นได้ข้างเดียวคือข้างขวาส่วนข้าง
     ซ้ายไม่โต และเคยฉีดยาให้ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน และเดือนที่ 2 เพิ่มให้ฝ่ายชาย
     ทานชุดประหยัดควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องและปวดหัว
     ที่เคยเป็นมาก่อนก็หายด้วยค่ะ
Smiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องมายด์กรีนเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษ
     ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณนุชธินันท์ อินตะนัย อายุ 37 ปี จากจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้คลอดน้องจูเนียร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ไม่ค่อยสมบูรณ์
     เคลื่อนไหวได้ไม่ดี ฝ่ายหญิงเคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ เป็นท้องลม 1 ครั้ง
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า
     โดยเดือนแรกทานชุดประหยัด และเดือนที่ 2 เพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิก ทานต่อเพียง
     แค่ 1 อาทิตย์ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสิเนหา ชัยสุวรรณ์ อายุ 46 ปี จากจังหวัดพะเยา ที่ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องพะแพง
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบ 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจามิญช์ญา พัชรธนพีรโชติ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องปังฌ่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัด และฝ่ายหญิงทานชุดมาตรฐาน ก็ตั้งครรภ์และคลอด
     น้องปังฌ่าอย่างสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
Smiley face
     คุณเพ็ชรรัตน์ เทพทองดี อายุ 33 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องลีโอ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงเป็น PCOS
     เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดเชื้อ(IUI) 5 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
Smiley face
     คุณขนิษฐา ทรัพยากร อายุ 40 ปี จากจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องณลัลเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาถึง 8 ปี เคยตั้งครรภ์
     แต่ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เคยกินยากระตุ้นไข่ 2 ครั้งและฉีดเชื้อ(IUI) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำ
     เพียง 3 เดือน และฝ่ายชายทานชุดประหยัดเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำซึ่งตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ และก่อนหน้านี้มาตรวจเพื่อรับยาบำรุง
     ครรภ์ไปทานคุณหมอหยงได้จับชีพจรทำนายเพศบุตรว่า เป็นบุตรชาย ก็ได้ตรงตามที่
     คุณหมอทำนายไว้อีกด้วยคะ
Smiley face
     คุณจารุวรรณ ช่วยชู อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องแก้วตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า ทานยาคุมกำเนิดมาเป็น 10 ปี ไข่ไม่สมบูรณ์ มีเนื้องอก
     เคยตั้งครรภ์ 2 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุรางค์ ยิ้มยวล อายุ 35 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     บุตรคนที่สอง ก่อนหน้านี้มารักษาอาการภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง จนคลอด
     น้องออนิวไปแล้ว ก่อนหน้ามีบุตรคนแรกเคยปล่อยมาถึง 6 ปี ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน
     ฝ่ายหญิงเคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา มารอบนี้ระบบภายในยังสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องทานยาก็สามารถ
      มีบุตรได้ต่อเนื่อง ตอนนี้อายุครรภ์ 5 เดือนแล้วค่ะ
Smiley face
     คุณชุลีพร บุญพา อายุ 39 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ได้คลอดแฝดพี่แพตตี้
     และแฝดน้องพิตต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ตั้งใจมีน้อง
     ให้กับลูกชายคนโต ตรวจพบว่าเป็นมีภาวะ PCOS ทานยาแผนปัจจุบันมาประมาณ
     1 ปี ก็ไม่ติด เคยแท้ง 1 ครั้ง เห็นเพื่อนมารักษากับคุณหมอหยงแล้วมีลูก ก็เลยสั่งยามาทาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียง 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ได้แฝดจากธรรมชาติไม่ได้ทำกิฟต์
Smiley face
     คุณเนาวรัตน์ จันทรวงศ์ อายุ 40 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องกรวรรณ
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้งแต่ไม่สมบูรณ์
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา พร้อมทั้งรับยาบำรุงครรภ์และยาบำรุงหลังคลอดของคุณหมอหยง
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง โดยได้บุตรเป็นเพศหญิง ตามที่คุณหมอหยงตรวจชีพจรแล้ว
     ทักไว้ตอนตั้งครรภ์เลยค่ะ
Smiley face
     คุณจอย หอมอัม อายุ 35 ปี และคุณสุนทร ยัสโยธา อายุ 45 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องเจมส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยแท้ง 3 ครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอัจฉราพรรณ พุ่มจันทร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้คลอดน้องคีน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง และเคยทำ
     เด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามเพื่อนที่แนะนำมาซึ่งตั้งครรภ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
Smiley face
     คุณศิวิไล วิทยา อายุ 33 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้คลอดน้องเบลล่า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดแก้หมัน และท้องนอกมดลูกต้องตัด
     ท่อนำไข่ไปหนึ่งข้าง เหลือท่อนำไข่เพียงข้างเดียว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกรณิกา คำสุข จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้คลอดน้องโมกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมาเกือบปี เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา และทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     เพื่อให้ครรภ์สมบูรณ์คะ
Smiley face
     คุณทัศนียา จันทร์ปลั่ง อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้คลอดน้องม่อน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง รักษาด้วย
     การฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 4 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานชุดเข้มข้นในเดือนแรก ก่อนเปลี่ยนมาทาน
     ชุดรองพิเศษในเดือนที่ 2-3 และกลับมาทานชุดเข้มข้นอีกครั้งในเดือนที่ 4
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอุทุมพร เทียกสม และคุณผไทเทพ ชูกรี อายุ 31 และ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
      ได้คลอดน้องบรีสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 1 ปี
     เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 2 ทานยายังไม่หมด ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอิงอุมา ชนะคุณ อายุ 33 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คลอดน้องอชิ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีกว่า เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์
     4 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ทานทั้งชายและหญิง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และสั่งยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง
     ไปทานต่อเพื่อให้ตั้งครรภ์และคลอดน้องอชิอย่างสมบูรณ์แข็งแรงคะ
Smiley face
     คุณทิพวัลย์ อาภรณ์สุจริตกุล อายุ 36 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องปุญญ์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้หลังจากมีลูกคนแรกก็ปล่อยมีคนที่สองมา 3 ปี
     ท้องแต่แท้งไปตอน 6 สัปดาห์ ก็เลยมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
      ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาได้ลูกชายสมใจ
     ตอนท้องทานยาบำรุงครรภ์ไป 2 เดือน เพราะกลัวแท้งอีก หลังคลอดก็ทาน
     ยาบำรุงหลังคลอดต่ออีก 2 เดือนด้วยคะ
Smiley face
     คุณธัญพร ภักดีสกุลสุข อายุ 40 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้คลอดน้องมีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ไข่มีจำนวนน้อยและขนาดไม่ค่อยโต
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) มา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ 3 เดือน และทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกในเดือนที่ 4 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอุษาวดี พูลยอด อายุ 34 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คลอดน้องณดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายชายตรวจพบ น้ำเชื้ออ่อน เคลื่อนไหวช้า ฝ่ายหญิง
     เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อนำไข่ออก 1 ข้าง เคยรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหลายที่ทาน
     ยากระตุ้นไข่ 2 ครั้ง และฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่
     มาทานยาสมุนไพรจีน ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณอมรรัตน์ สังคะรัมย์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง ทานยาไป 4 เดือน เดือน1-2 ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นทั้งคู่
     เดือนที่ 3 ชายทานแคปซูลชุดเข้มข้น หญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น เดือนที่ 4 ทานยาต้มชุดดั้งเดิม
     ทั้งคู่ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณประดิฐา และคุณปานิศ จิตมหาวงศ์ อายุ 28 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ได้คลอดน้องนท
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังจากฝ่ายหญิง
     มาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน โดยเดือนที่ 3
     ความแรงของตัวยาเป็นชุดเบสิค และ เพิ่มให้ฝ่ายชายทานชุดประหยัดร่วมด้วย ทานยา
     ยังไม่หมดเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณจุฑาทิพย์ ใจภักดี อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องออก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
     จากนั้นผ่าตัดเนื้องอก 2 ครั้ง และแท้งอีก 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดเข้มข้นของคุณหมอหยงไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณลินดา หาญวิริยะกิจ อายุ 31 ปี จากจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
     แต่ไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่ มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องซูกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก ทานยา
     แก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้นประจำเดือนมาช้าเป็นเดือน หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องจิงจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และทำการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ได้คลอดน้องภูมิใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา
     1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้อน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่
     ถึงเดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     ณัฐอนัญญา ธวัชสิริณิชกุล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องเฟิร์นเป็นที่เรียบร้อย
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มา 1 ครั้ง
     แต่ไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน
     โดยทานยาชุดพิเศษ 1 เดือน และปรับเปลี่ยนมาทานยาชุดเข้มข้นอีก 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณศรีสุดา ไชยจักร์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดเลย ได้คลอดน้อง Thunder ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ตรวจพบท่อนำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือนก็ตั้งครรภ์ แต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ จึงทานยาต่ออีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมปรารถนาอีกครั้ง ครั้งนี้ทานยาบำรุงครรภ์ของคุณหมอหยง ตั้งครรภ์
     และคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงคะ
Smiley face
     คุณจิราพร พรมขุรี อายุ 24 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยตั้งครรภ์แต่แท้งไป 1 ครั้ง หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไปเพียงไม่ถึง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุดารัตน์ บริสุทธิ์ อายุ 27 ปี จากจังหวัดตรัง ได้คลอดน้องนิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร มา 6 ปี เคยแท้ง 1 ครั้ง ตรวจพบซีสต์ขนาด 5.4 เซนติเมตร หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ซีสต์ก็หาย และตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกัลยา วิทยาสิน อายุ 36 ปี และคุณอิสรา สอนพัด อายุ 37 ปี จากจังหวัดลพบุรี
     ที่ได้คลอดน้องอะชิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยแท้งมา 1 ครั้ง
     แล้วปล่อยอีก 2 ปี ไปฉีดเชื้อมา 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดมาตรฐาน
     ของคุณหมอหยงไป 2 เดือน จากนั้นเดือนที่ 3 ไปพบหมอหยง ตรวจพบการตั้งครรภ์
     เลยรับยาบำรุงกลับมาทานค่ะ
Smiley face
     คุณชวัลรัตน์ โตตระกูลพิทักษ์ อายุ 29 ปี จากจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณกาญจนรัตน์ ปรีดารัศมิ์สกุล อายุ 36 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องเอิร์นเอิร์น
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี ครั้งแรกทานยาชุดแนะนำไป 1 เดือนก็ตั้งครรภ์
     แต่ตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้นมาทานยาชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์อีกครั้ง และลูกน้อยในครรภ์คลอดออกมาสมบูรณ์แข็งแรง
Smiley face
     คุณภานิชา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 40 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ ครั้งที่ 1 แต่เป็นท้องลม มีเลือดออก และตั้งครรภ์อีกครั้ง
     แต่ก็เป็นท้องลม แต่ไม่มีเลือดออก ตัวอ่อนไม่โต หมอนัดขูดมดลูก หลังจากนั้นมาก่อน
     มีประจำเดือนจะปวดท้องมาก และปวดหัวมาก ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ทางคุณหมอแนะนำ
     ให้ตรวจภาวะโรคแฝง จึงพบว่าเป็นภาวะฮอรโมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ทำให้ตัวอ่อน
     ไม่สามารถเจริญในครรภ์ได้ รับยากระตุ้นรังไข่ปรากฏว่ากระตุ้นได้ข้างเดียวคือข้างขวา
     ส่วนข้างซ้ายไม่โต และหมอฉีดยาให้ไข่ตก แต่ก็ไม่ติด หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 35 ปี จากมาเลเซีย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาอีกแล้ว
     ก่อนที่จะมารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากมารับยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทานเดือนที่ 3
     ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติจนคลอดน้องหงส์ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     มารอบนี้ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงที่เหลือจากครั้งก่อน ก็ตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
     พร้อมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ไปทานต่อเนื่องเพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
Smiley face
     คุณทิพวัลย์ ปัญญาทิพย์ อายุ 35 ปี และคุณพิจักษณ์ วัชระกุล อายุ 49 ปี
     จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ
     และคลอดน้องฟู่หงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 1 ครั้ง หลังจากที่
     ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ไป 4 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
     และยังรับยาบำรุงหลังคลอดจากคุณหมอหยงมาทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำรุง
      ทั้งคุณแม่และน้องด้วยคะ
Smiley face
     คุณรพีพรรณ แสงดี อายุ 28 ปี จากจังหวัดชุมพร ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนคลอดน้องน้ำชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีบุตรมาแล้ว 2 คน แต่อยากมีคนที่ 3
     ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีก็ไม่ติด พอติดก็มีภาวะแท้งคุกคามจนแท้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา แล้วทานยาบำรุงครรภ์ในช่วงตั้งครรภ์
     รอบนี้สามารถตั้งครรภ์จนคลอดไม่หลุดซ้ำอีก คลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ
Smiley face
     คุณอรอุมา เกษมพิมล อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ได้คลอดน้องตังเมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์มา 2 ครั้ง แต่ก็แท้งทั้ง 2 ครั้ง หลังจาก
     และทานยาบำรุงครรภ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันคลอดน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะ ซึ่งหมอหยง
     ได้ตรวจชีพจรทำนายเพศว่าได้บุตรชาย ก็เป็นเช่นนั้นตามชีพจรเลย
Smiley face
     คุณทัศนีย์ พุ่มขจร อายุ 38 ปี จากจังหวัดอ่างทอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง มา 2 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ฝ่ายหญิงทานยาชุดแนะนำ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
Smiley face
     คุณสุจิตรา เกียรตินำชัย อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องนิวตันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยตั้งครรภ์แล้วแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์และครั้งนี้ยังทานยาบำรุงครรภ์
     อย่างต่อเนื่องจนคลอดเลย
Smiley face
     คุณลัดดา แพงศรีรักษา อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยแท้งมา 2 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face     คุณศิวิไล วิทยา อายุ 33 ปี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดแก้หมัน และท้องนอกมดลูกต้องตัดท่อนำไข่ไปหนึ่งข้าง เหลือท่อนำไข่
     เพียงข้างเดียว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณณัฐอนัญญา ธวัชสิริณิชกุล อายุ 38 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยแท้งมา 2 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วมา 1 ครั้ง แต่ไม่ประสบ
     ความสำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิงทานชุดพิเศษ
     1 ชุด และปรับเปลี่ยนมาทานชุดเข้มขันอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณณัฏฐพัชร คิดค้า อายุ 33 ปี และคุณสิทธิชัย สาวันดี อายุ 43 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     ฝ่ายหญิงเคยแท้งมา 1 ครั้งตอนอายุ 24 ปี และเป็นไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษ ส่วนฝ่ายชาย
     ตรวจพบน้ำเชื้อน้อย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานยังไม่ถึงเดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณมลิวัลย์ เบ้ามงคล อายุ 25 ปี จากจังหวัดเลย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี เคยท้องนอกมดลูก ตัดท่อรังไข่ข้างขวาออกไป
     เมื่อปี 58 และเป็นซีสต์ที่รังไข่ข้างซ้าย เหลือท่อรังไข่ข้างซ้ายข้างเดียว แต่ท้องนอกมดลูกซ้ำ
     อีกรอบที่ปีกรังไข่ข้างซ้ายเมื่อปี 59 รักษาด้วยการฉีดยาสลายตัวอ่อน หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ยังไม่ทันหมดชุดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณเจนจิรา นามกระโทก อายุ 36 ปี จากชลบุรี ที่คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ มีปัญหาแท้ง 1 ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ก็ยังไม่สมหวัง
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไป 6 เดือน
     ก็ประสบความสำเร็จติดบุตรได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณมณีวรรณ พันธ์กว้าง จากจังหวัดปทุมธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องทอฝัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ปล่อยมา 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนมาเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณปาริฉัตร ทานะ อายุ 27 ปี จากจังหวัดนครพนม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องกั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เคยแท้ง 1 ครั้ง หลังจาก
     มาทานยา รักษากับคุณหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดชุดประหยัด
      ไปไม่ถึง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     รัชนีวรรณ กันชัย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอด
     น้องขวัญดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาหลายปี
     ประจำเดือนมาก็ไม่ปกติ เป็นปี เวลามาก็มาน้อยมาก เคยแท้ง 1ครั้ง ตัดปีกมดลูกไปข้างนึง
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดมาตรฐาน 3 ชุด ต่อด้วย
     ยาต้มชุดแนะนำอีก 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณเมธาวี เอมโอษฐ์ - Mr.Steve(ชาวอังกฤษ) อายุ32,53ปี จากขอนแก่น ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดฝาแฝดหญิง
     น้องจัสมินและน้องเจสสิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก
     เป็นซีสต์ที่รังไข่เคยแท้ง 1ครั้ง ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงโดยทานไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติSmiley face     คุณภัคร์ภัสสร มุสิธนะพัฒน์ อายุ 35 ปี จากมาเลเซีย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จและคลอดน้องหงส์ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยแท้งมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมาตรวจ
     และรับยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปทาน 4 เดือน แต่พอเริ่มทานเดือนที่ 3
     ยายังไม่หมดก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

 Smiley face
     คุณณัฐนันท์ ศรีจันดี อายุ 39 ปี จากขอนแก่น ที่คลอดน้องเจริณแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 15 ปี เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ ท้องลมไป 1 ครั้ง
     หลังจากสั่งยากับหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดประหยัดของหมอหยงไปกันทั้งคู่ ประมาณ 2 เดือน ก่อนปรับเป็นชุดเบสิก
     ในเดือนที่ 3 ทานมาอีก 15 วัน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทาน
     ยาบำรุงครรภ์ของทางคลินิกอีกด้วย

 


Smiley face      คุณนันทนี ธรรมรักษ์ อายุ 27 ปีที่ได้น้องทับทิมสมความปรารถนาแล้ว
      (ได้ลูกสาวตรงตามที่หมอหยงบอกไว้ตั้งเเต่ช่วงตรวจพบชีพจรการตั้งครรภ์)
      ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 3 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 1 เดือนกว่า
      ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยง
      มาโดยตลอดทุกวันจนถึงคลอดน้องทับทิม


Smiley face     คุณดวงนภา โพธิ์รส อายุ 32 ปี จากมหาสารคาม ที่คลอดน้องโนเบวแล้ว(ลูกชาย)
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปีกว่า เคยแท้งไป 1 ครั้ง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มของหมอหยงไป 1 เดือนกว่า
     (ทานชุดเเนะนำกันทั้งคู่) ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์
     ไปถึงอายุครรภ์เดือน5 และ7,8 คุณดวงนภาชมว่าน้องแข็งแรง ผิวพรรณขาวและน่ารักมากๆ
     หลังจากคลอดแล้วก็สั่งยาบำรุงหลังคลอดไปทานเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายเเละระบบสืบพันธุ์
     เผื่อหากจะปล่อยมีน้องคนต่อไปจะได้มีง่ายๆอีกด้วย อีกทั้งปัญหาริดสีดวงของคนที่บ้านก็ดีขึ้น
                                   เป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา


Smiley face      คุณบงกชธร หาญศึกแกล้ว อายุ 34 ปี ที่คลอดน้องลูกชายแล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้ว) ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์หลุดไป 1 ครั้ง หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไปเพียง 18 วัน ก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อย
     มีบุตรมา 8 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง มีผนังมดลูกหนาเกินไป
     มีผังผืดเยอะมาก หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือนกว่า
     ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่ามาได้สมความปรารถนา ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้
     ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วยSmiley face      คุณสุนิษา บำรุงธรรม อายุ 35 ปี จากจันทบุรีด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์น้องคนที่2ได้เเล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยปล่อยมีบุตรมา3ปีกว่า เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ หลุดไป 2 ครั้ง
     หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไป 1 เดือน ก็สมหวัง
     ปัจจุบันน้องเพลง (ลูกคนแรก) อายุได้1ขวบเเล้ว จึงปล่อยมีบุตรอีกครั้ง
     ปรากฏว่า ก็สามารถติดบุตรได้เลย เรียกว่า จากการรักษาเพียงครั้งเดียว
     ทำให้ระบบสืบพันธ์ที่สมบูรณ์ขึ้น


Smiley face      คุณรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ อายุ 34 ปี จากสงขลา คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     มีบุตรยาก ปล่อยมีบุตร 1 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ฉีดน้ำเชื้อไป 1 ครั้งก็ไม่สมหวัง ฝ่ายชาย
     น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ วิ่งช้า หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีน
     ชุดเเนะนำไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เคย
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณภัทชราพร นงค์เยาว์ อายุ 33 ปี ที่คลอดลูกชายที่น่ารักเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 1 ปีกว่า เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานสมุนไพรจีนสูตรยาต้มไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณชนัญธิดา บุญสนอง อายุ 31 ปี จากนครศรีธรรมราช คลอดน้องธาม จึงนำมารีวิว
     เป็นอีกเคสตัวอย่างของผลการรักษา ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยแท้งไป 2 ครั้ง หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนไป
     เพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณธิดา ธนะสิทธิ์ อายุ 33 ปี จากลพบุรี ได้ลูกชายที่น่ารัก (น้องกัปตัน) ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตร 3 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง หลังสั่งยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทาน
     สมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face      คุณปรียาภัสส์ร ผิวอ่อน อายุ 28 ปี จากชลบุรี ตั้งครรภ์แล้วปัจจุบันอายุครรภ์ 24สัปดาห์
     ก่อนหน้านี้เคยท้องลมแล้วตัดปีกมดลูกไป 1 ข้าง ส่วนข้างที่เหลือก็มีถุงน้ำ หลังสั่งยากับ
     หมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถ
     ตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      ด๊อกเตอร์ เกียรติศักดิ์ และอาจารย์อารีย์(ภรรยา) ตรวจพบการตั้งครรภ์
     ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์อารีย์(ภรรยา)เคยมีปัญหาแท้งบ่อย หลังจากทานยา
     ชุดพิเศษกับทางหมอหยงเพียงชุดเดียว ก็สามารถตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้
     และตอนนี้ได้คลอดน้องแล้ว

Smiley face      คุณภานุรัตน์ รูปเทวินทร์ ตรวจพบการตั้งครรภ์ ซึ่งก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยประสบปัญหาการแท้งมาก่อน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนกับทางหมอหยง ก็สามารถตั้งครรภ์
     ตามธรรมชาติได้ ซึ่งตอนนี้ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหาการแท้ง การตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูก
คือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้วนอกโพรงมดลูก ที่ท่อนำไข่ นอกจากนั้นอาจพบได้ที่รังไข่ ปากมดลูก และในช่องท้อง

สาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูก
การตั้งครรภ์นอกมดลูกเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความผิดปกติของท่อนำไข่ การอักเสบเรื้อรังของท่อนำไข่

อาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูก
ประกอบไปด้วยอาการปวดท้อง ขาดประจำเดือน และเลือดออกทางช่องคลอด ในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกระยะแรกอาจไม่พบอาการใดๆ เมื่อการตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการเจ็บที่ท้อง หรือท้องน้อย ลักษณะของการปวดมักเป็นลักษณะบีบรัดเป็นช่วงๆ ในกรณีที่มีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก ซึ่งมักพบในระยะ ที่มีการแตกของท่อนำไข่แล้ว


         


ปัญหาการแท้ง
การแท้ง หมายถึง การตั้งท้องสิ้นสุดลงก่อนที่ทารกในท้องจะมีชีวิตรอดออกมาลืมตาดูโลกภายนอก

สาเหตุของการแท้ง
สาเหตุสำคัญของการแท้งลูกมี 2 ประการ ใหญ่ๆ คือ
      1. ความผิดปกติของตัวทารก
ทารกที่แท้งออกมาโดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์มีความผิดปกติทางโครโมโซม (พันธุกรรม) เกิดจากไข่ผิดปกติ หรือตัวอสุจิที่มาผสมกับไข่มีความผิดปกติ
      2. ความผิดปกติของคุณแม่
เชื่อว่าคุณแม่ที่มีความผิดปกติเหล่านี้จะเกิดการแท้งตามมาได้ เช่น
-เป็นโรคติดเชื้อบางอบ่าง เช่น ซิฟิลิส มาลาเรีย
-เป็นโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค เบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ
-รังไข่ทำงานผิดปกติ
-ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณ
-ความเครียด พักผ่อนไม่พอ ทำงานหนัก การหกล้มหรือยกของหนัก

อาการเริ่มแรกของการแท้ง
มีเลือดออกทางช่องคลอด ส่วนใหญ่จะมีเลือดออกเล็กๆ น้อยๆ พอเปื้อนผ้า เปื้อนกางเกงในก่อน ต่อมาจะออกมากขึ้นคล้ายๆ ประจำเดือน


                                                 


ท้องลม blighted ovum
ท้องลม ศัพท์ทางการแพทย์ คือ blighted ovum หรือ Anembryonic pregnancy หมายถึง การตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกแต่ไม่มีตัวทารกในถุง การตั้งครรภ์มีแต่ถุงการตั้งครรภ์เปล่าๆเท่านั้น เชื่อว่าเกิดจาก การพัฒนาที่ผิดปกติ ทำให้ไม่มีทารกหรือทารกเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กมากๆ

ทราบได้อย่างไรว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ เป็นท้องลม
      • ท้องลม สามารถตรวจพบได้จากการทำอัลตราซาวด์ ปกติการตรวจอัลตราซาวน์จะเริ่มเห็นถุงการตั้งครรภ์ ตั้งแต่ประมาณ อายุครรภ์ 5 สัปดาห์ เมื่ออายุครรภ์ 6 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นตัวอ่อน และเห็นการเต้นของหัวใจ จาก การตรวจถ้าอายุครรภ์เกินสัปดาห์ที่ 8 ไปแล้ว แต่ดูแล้วไม่เห็น แพทย์ถึงจะวินิจฉันว่าเป็นท้องลม นอกจากนั้นแพทย์จะ ใช้วิธีวัดขนาดถุงการตั้งครรภ์ ปกติถุงตั้งครรภ์ขน าด 2.5 เซนติเมตร จะพบตัวอ่อนได้แล้ว หากตรวจไม่พบ สามารถ วินิจฉัยได้เลยทันทีว่า การตั้งครรภ์ครั้งนี้ เป็นท้องลม
      • คนที่เป็นท้องลมจะเหมือนกันคนท้องปกติ บางคนไม่มีอาการเลยแต่มาตรวจพบว่าเป็นท้องลมจากอัลตราซาวน์ บางคนก็มีอาการของการแท้ง เช่น ปวดท้อง มีเลือดออก เมื่อไปตรวจจึงพบว่าเป็นท้องลม

การรักษา ท้องลม
      • กรณีตรวจวินิจฉัยยังไม่แน่ชัด แพทย์มักนัดตรวจเพื่อติดตามอาการ เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ซ้ำ เพราะตัวตัดสินที่ดีที่สุด คือเวลาและอาการของคนไข้ บางครั้งการตรวจทางช่องคลอดจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าตรวจทางหน้าท้อง หลายครั้งพบว่า ตรวจเจอ ทารกในครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น
      • กรณีตรวจพบว่าเป็นท้องลมจริง การรักษา มี 3 ทางคือ
      1. รอให้ทารกแท้งออกมาตามธรรมชาติ
      2. ใช้ยาเหน็บ ทางช่องคลอด ไม่เจ็บ แต่อาจเกิดภาวะแท้งไม่ครบ แท้งไม่สมบูรณ์ มีเศษรกค้างภายในโพรงมดลูกได้
      3. ขูดมดลูก แพทย์ใช้เครื่องมือเอาส่วนของถุงการตั้งครรภ์ที่เหลืออยู่ออกมาให้หมด อาจเป็นการขูด (curettage)
          หรือดูด (vacuum aspiration) ในโพรงมดลูก ต้องนอนพักโรงพยาบาล 1 คืน แล้วแต่อาการของคุณแม่ตั้งครรภ์


         * สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014