คุณฮิโรกิ โทโจ อายุ 34 ปี และคุณเพ็ญนภา โทโจ อายุ 36 ปี เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นและเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยงจนตั้งครรภ์และคลอดน้องไทร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยคุณหมอหยง ของคุณณภักษ์กาญจน์ ภัทราสิทธิวุฒิ

 คลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ของคุณจุรีรัตน์ โคม่วง และคุณจีระพงษ์ สร้อยเกลียว ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง

 คลิปวิดีโอคุณกิตติยา รักกสิกร ที่ประสบความสำเร็จจากการทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง

 คลิปวิดีโอคุณดาเรศ ดำรงกิจโกศล ที่ประสบความสำเร็จจากการทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง

 คลิปวิดีโอคุณนราพิณ แดงเงิน ที่ประสบความสำเร็จจากการทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง

 บทสัมภาษณ์คุณประกาศ อุดมทรัพย์และครอบครัว ในการรักษาอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันและแตก จากการทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง

 คลิปวิดีโอคุณอรอนงค์ ทับศรี ที่ประสบความสำเร็จจากการทานยารักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง

 หมอหยง เจริญบุตรคลินิก ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good morning thailand ช่อง MONO29

 มีบุตรยาก มีลูกยาก หาหมอหยง เจริญบุตรคลินิก

 มีบุตรยาก มีลูกยาก หาหมอหยง เจริญบุตรคลินิก

 บทสัมภาษณ์คุณเอมอร ฟรือบุส ที่ประสบความสำเร็จจากการมาทานยารักษาภาวะมีบุตรยากของคุณหมอหยง

 


 

  


 

 

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
โดย นายฐิตติวัฒน์ แซ่ลิ่ม
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 


 

   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014