*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนังมดลูกบาง, หนา           *** หากท่านใดประสบปัญหาผนังมดลูกบาง สามารถเข้ามารับการรักษากับทาง เจริญบุตรคลินิก ได้ ด้วยสมุนไพรจีนสูตรของทางเจริญบุตรคลินิก โดยการโทรนัดวันเวลาเพื่อเข้ามารับการตรวจได้ เบอร์ติดต่อ 080-6880588 ***
เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณกนิษฐา แม้นพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้คลอดน้องเปียโนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง ตรวจพบ ผนังมดลูกบางและมีผังผืด
     เคยเข้ารับการรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) ถึง 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ และเคยไปเก็บไข่ที่โรงพยาบาล
     แต่ไม่มีไข่ใบที่สมบูรณ์เลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 5 เดือน
     เป็นชุดแนะนำ 3 เดือน และชุดมาตรฐานและชุดประหยัดอย่างละ 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 36 ปี และคุณพีระสันต์ สุระพัฒน์ อายุ 40 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ฝ่ายหญิงตรวจพบ ผนังมดลูกหนา ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 3 ครั้ง และทำ
     เด็กหลอดแก้ว (ICSI) 1 ครั้งแต่น้องหลุดตอน 2 เดือน หลังจากทั้งคู่มา
     ทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ฝ่ายหญิงทาน
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ฝ่ายชายทานแคปซูลชุดแนะนำ ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาSmiley face
     คุณทรงพล สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี และคุณชมพูนุท สุวรรณพงศ์ อายุ 33 ปี
     จากจังหวัดนนทบุรี ที่ได้คลอดน้องขนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     2 ปี ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงผนังมดลูกไม่เหมาะต่อการฝังตัวอ่อน เคยทาน
     ยาจีนมาจากที่อื่น รักษาด้วยการฝังเข็ม และทำอิ๊กซี่ (ICSI) 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
      หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และทานยาบำรุงครรภ์จนคลอดน้องขนุน
     สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะSmiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา
     4 ปี ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบและ
     ไม่แข็งแรง (เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำ
     ครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก
     กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 34 ปี และ คุณสมจิต ชาวหะสี(พรายงาม) อายุ 39 ปี
     จากจังหวัดสกลนคร ที่ได้คลอดน้องมายด์กรีนเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง และเคยแท้ง 1 ครั้ง เนื่องจากทารกในครรภ์เติบโตไม่สมบูรณ์
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงรวม 5 เดือน โดยฝ่ายชายทาน
     ชุดประหยัด 5 เดือน ฝ่ายหญิงทานชุดประหยัด 4 เดือน และเดือนที่ 5 ปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นยาต้มชุดแนะนำพิเศษ ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสมบูรณ์แข็งแรงSmiley face
     คุณวิทวัส คำคลัง และคุณสุมาลี โสมูล อายุ 33 ปี และอายุ 27 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ที่ได้คลอดน้องลีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยกินยา
     และฉีดยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบางเพียง 2 มม.
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง โดยทาน
     เป็นชุดประหยัด 1 เดือน ชุดเบสิก 1 เดือน และชุดประหยัดอีก 1 เดือน รวมทาน
     เพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสวิตตา ภาคแก้ว อายุ 38 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องจิงจิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง และทำการฉีดเชื้อ (IUI) 2 ครั้งก็ไม่สำเร็จ
     ตรวจพบว่า ผนังมดลูกบาง หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดมาตรฐาน
     และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณวรพรรณ กิจวัตร์ อายุ 34 ปี จากจังหวัดนนทบุรี ได้คลอดน้องคิริน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ตรวจพบผนังมดลูกหนา
     ถ้าจะมีลูกต้องขูดมดลูกก่อน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง
     ไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสมจิต พรายงาม อายุ 38 ปี และคุณบุญทอน ชาวหะสี อายุ 33 ปี จากจังหวัดจันทบุรี
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยตรวจพบผนังมดลูกบาง
     หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด 3 เดือน ก่อนปรับมาทานยาต้ม
     สมุนไพรจีนอีก 1 เดือน และฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
      4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาSmiley face
     คุณอรวรรณ อิ่นแก้วมูล จากจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยา ไปอัลตร้าซาวด์พบปัญหาผิวมดลูกไม่สวย
     และก็บางค่ะ ทำการฉีดเชื้อ (IUI) มา2 ครั้งเจอไข่แค่ใบเดียว หลังจากมาทานยาต้ม
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 1 เดือน กลับไปอัลตร้าซาวด์อีกครั้ง หมอบอกว่า
     ผิวมดลูกดีขึ้น หนาขึ้นSmiley face
     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้คลอดน้องต้นหอม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาล
     พบว่าผนังมดลูกบางมาก หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิกอีก 2 ชุด
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณสุวดี คีรีศรี อายุ 38 ปี จากจังหวัดจันทบุรี ได้คลอดน้องภูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ฝ่ายหญิงมีเนื้องอกที่มดลูก และซีสต์ขนาด 1.8 เซนติเมตร
     ผนังมดลูกบาง 6 มิล เคยทำการฉีดเชื้อ 3 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 ชุด ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาSmiley face
     คุณศริญญา งามจารุพรโกศล อายุ 26 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้คลอดน้องต้นเก้า
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า เคยตรวจพบมดลูกมีขนาดเล็ก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้
     สมความปรารถนาSmiley face
     คุณเติ้ล(สามี)และคุณรุ่งนภา ชี้แจงอายุ 36 ปี จากจังหวัดลพบุรี ได้คลอดน้องทีฆ์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้ามีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยการฉีดเชื้อ(IUI)
     มา3ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง โดยทานยาชุดพิเศษไป3ชุด
     (3เดือน) ต่อด้วยยาแคปซูล ชุดเข้มข้นอีก 1 เดือน และทานยาต้มอีก 2 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณนภาภรณ์ หลำวรรณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่า
     มดลูกบาง หมอบอกไม่สามารถที่จะมีลูกได้ แต่หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยทานยาชุดประหยัด1 ชุด และชุดเบสิคอีก 2 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณจริยา พึ่งนิล อายุ 29 ปีจากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษา
     อาการมีบุตรยากและมดลูกบาง ก่อนหน้าที่จะมาทานยา ผนังมดลูกบาง 3-5 มิล หลังจาก
     ทานยาได้ 3 วัน กลับไปตรวจอีกครั้ง พบผนังมดลูกหนาขึ้นถึง 8 มิล และยังทานยาอย่าง
     ต่อเนื่องเพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก


Smiley face     คุณณัฐนิชา ฤทธิภา อายุ 32 ปี และคุณชงกร สุระสังข์ อายุ 38 ปี จากกรุงเทพฯ
     ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เคยทำหมันมาแล้ว
     และไปต่อหมันมาเพื่อต้องการมีบุตร แต่ผลการต่อท่อนำไข่ข้างซ้ายมีขนาดสั้นกว่า
     ท่อนำไข่ข้างขวา มดลูกหย่อนและคว่ำหน้าลง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณอารียา คงแดง จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก
     จนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องไอยวริญญ์หรือน้องมีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก เคยตรวจพบผนังมดลูกหนามาก หมอให้ทานยาปรับฮอร์โมน
     ก็ไม่เห็นผล ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     โดยทานทั้งคู่ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face     คุณจารุณี มีอินถา อายุ 38 ปี ที่กลับตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่า
     ปัญหาที่เคยตรวจพบดีขึ้นจนเป็นปกติในทุกระบบหลังจากทานยาหมอหยงไปเพียง 1 เดือน 
     ก่อนหน้านี้พบปัญหาดังนี้
     1. ไข่ไม่สมบูรณ์ เคยตรวจพบไข่ขนาดเพียง14.16มิล ไข่มีขนาด22-23มิล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
     2. ผนังมดลูกที่เคยหนาเพียง 5.7มิล เพิ่มเป็น 8.9มิล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
     3. เนื้องอกในมดลูกที่เคยตรวจพบ ขนาด 1.5 ซม. หายไป


Smiley face       คุณชนัดดา ชาญณรงค์ อายุ34ปี มีปัญหาผนังมดลูกบาง รักษาด้วยวิธี
      แผนปัจจุบันอยู่3เดือนยังไม่ดี จึงไม่สามารถใส่ตัวอ่อนได้ หลังจากสั่งยากับ
      หมอหยงไปทานเพื่อให้ผนังมดลูกหนาตัวขึ้น โดยทานเพียงชุดเดียว (1เดือน)
      เมื่อกลับไปตรวจอีกครั้งพบว่าผนังมดลูกหนาขึ้น และสามารถย้ายตัวอ่อนได้แล้ว


Smiley face       คุณนายิกา หลวงพา อายุ43ปี ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เเล้ว
      ก่อนหน้านี้พยายามมีบุตรมา 6 ปี ตรวจพบผังผืดในมดลูกและผนังมดลูกหนามาก
      ถึงขั้นคุณหมอทางแผนปัจจุบันให้ความเห็นว่าหมดโอกาสที่จะมีบุตรได้
      จึงไม่ทำเด็กหลอดแก้วให้ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานสมุนไพรจีนชุดเเนะนำไปทานเพียง 10 วัน ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์


Smiley face      คุณธนอัญญ์ ทองยัง อายุ 38 ปี ที่คลอดน้องปุณณ์แล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร 
     มา 6 ปี เคยทานยาจีนมา 2 แห่ง ฉีดน้ำเชื้อไปอีก 4 ครั้งยังไม่สำเร็จ พบปัญหา 
     ผนังมดลูกบางเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไป 2 เดือน
     และในวันที่มารับยาเดือนที่ 3 คุณหมอตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ จึงให้กลับไปตรวจ
     การตั้งครรภ์เพื่อความชัวส์ ซึ่งผลก็ตรงกัน และยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ต่ออีกด้วย


Smiley face      คุณอาทิยา หลงกูนัน อายุ 36 ปี จากสงขลา ที่คลอดน้องฮาน่าเเล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 8 ปี เคยแท้งไป 1 ครั้ง ตรวจพบท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง
     มีผนังมดลูกหนาเกินไป มีผังผืดเยอะมาก หลังจากมาทานยาหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     ไป 1 เดือนกว่า ก็สามารถตั้งครรภ์ จนคลอดน้องฮาน่า มาได้สมความปรารถนา
     ซึ่งระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังได้ทานยาบำรุงครรภ์ของหมอหยงร่วมด้วย


Smiley face      คุณธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล จากร้อยเอ็ด ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว ปัจจุบัน
     อายุครรภ์ประมาณ 11 สัปดาห์กว่า ปล่อยมา 2 ปีกว่า ทานยากระตุ้นไข่
     เเละฉีดน้ำเชื้อ 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงมีปัญหาไข่ใบเล็ก มีเพียง 1 ใบ
     ฝ่ายชายน้ำเชื้อเคลื่อนไหวไม่ค่อยดี หลังสั่งยากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก โดย
     ทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่เป็นเวลา 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง


Smiley face      คุณปิยวรรณ วัศวณิชย์ชากร อายุ 36 ปี ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้มีปัญหามีบุตรยาก หลังจากมีน้องคนแรกมา
     ประมาณ 3 ปี ก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 1 ครั้งก็ไม่สำเร็จ มีซีสต์ 2.5 ซม.
     ผนังมดลูกไม่สวย หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาแคปซูลสมุนไพรจีนสูตรของหมอหยงไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณกิตติยา รักกสิกร อายุ 33 ปี ที่ปัจจุบันตั้งครรภ์ 3 เดือนเเล้ว ก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ภาวะมีบุตรยาก เคยกินยาจีนที่อื่นมาเกือบปีและฉีดเชื้อ 3 ครั้งรวมทั้งทำเด็กหลอดแก้ว
     อีก 2 ครั้งก็ยังไม่สมหวัง พบปัญหาท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง และผนังมดลูกไม่สวย หลังจาก
     เดินทางมารักษากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนสูตรแคปซูล
     ชุดเข้มข้นกับชุดแนะนำอย่างละชุด รวมทาน 2 เดือน ก็สามารถติดบุตรได้เองตามธรรมชาติ


Smiley face      คุณพิมพ์ประไพ อินทร์บาล จากระยอง มีปัญหาผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง 2 มิลกว่า มีซีสต์
     ขนาด 2 เซนกว่า และมีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิ
     โดยทานยาชุดเข้มข้นไป 5 เดือน พบว่าผนังมดลูกหนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซีสต์ก็หายไป
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดหนัก มีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมาก
Smiley face      คุณบุ๋ม อายุ 36 ปี จากตรัง ตั้งครรภ์แล้ว หลังจากมีลูก 2 คนแรกแล้ว ปล่อยมา
     อีก 3 ปีกว่าก็ยังไม่ติดบุตร เคยฉีดเชื้อ 3ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้ว 1 ครั้งแต่ไม่สมหวัง
     พบปัญหาผนังมดลูกบางเพียง 5 มิล ไข่มีน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ หลังสั่งยากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปชุดเเนะนำไป 2 เดือน แล้วต่อ
     ชุดเข้มข้น 4 เดือนครึ่ง ทานไป 6 เดือนครึ่ง ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณช่อทิพย์ สะสม อายุ35ปี ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว มีปัญหา
     ผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง5มิลและมีท่อนำไข่ข้างเดียว หลังมารักษา
     กับหมอหยงโดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดต้ม8เดือนและยาแคปซูลอีก1เดือน
     (9เดือน) ก็ติดบุตรได้เอง
ผนังมดลูกบาง, หนา           ผนังมดลูกบาง โดยทั่วไปความหนาของผนังมดลูกขณะไข่ตก หรือขณะที่มี LH Surge จะไม่ควรต่ำกว่า 8 มม.
ถ้าบางกว่านั้นก็จะถือว่ามีผนังมดลูกบาง

           ผนังมดลูกบาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
      1. การติดเชื้อ ซึ่งผู้ที่มีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานบ่อยๆจะมีอาการที่สังเกตได้ คือ ตกขาวมาก มีกลิ่น ปวดท้องน้อย
      2.ผู้ที่เคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน ทำให้เนื้อเยื่อในบริเวณที่ถูกขูดอาจมีพังผืดมาทดแทน และทำให้เยื่อบุมดลูกเจริญได้ไม่หนาตัวเท่าที่ควร
      3.เลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อย
      4.มีภาวะต่อต้านเยื่อบุมดลูกในร่างกาย Endometrial Antibodies
      5.ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายน้อย ซึ่งเอสโตรเจนจะมีผลต่อการสร้างความหนาตัวของเยื่อบุมดลูกในแต่ละรอบเดือน
      6.ได้รับยากระตุ้นไข่บางอย่าง เช่น Clomiphene หรือชื่อทางการค้า คือ Clomid , Serophene ซึ่งยากลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายตรงข้าม กับฮอร์โมนเอสโตรเจน ดังนั้น ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติไม่สามารถสร้างความหนาตัวของเยื่อบุมดลูกได้เต็มที่
      7.เนื้องอกบางอย่างของกล้ามเนื้อมดลูก หรือเนื้องอกของเยื่อบุมดลูก ที่ทำให้เยื่อบุมดลูกไม่สามารถเจริญได้ตามปกติ


* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            
 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014