*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติเคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณสมคิด พลูสาริกิจ อายุ 35 ปี จากจังหวัดอุทัยธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษารักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ปวดประจำเดือนทุกครั้งแบบปวดหนักมาก
     เคยถึงกับเป็นลมไปเลย และรอบเดือนมาไม่ตรง 3-4 เดือนมาครั้ง หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดประจำเดือนก็หายไป และมีรอบ
     เดือนทุกเดือนอีกด้วยก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณธนพร บุญช่วย อายุ 43 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปาตั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ตอนนี้น้องปาตั้นอายุได้ 3 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     และมีอาการปวดท้องประจำเดือนร่วมด้วย เคยรักษาด้วยการทานยากระตุ้นไข่ตก
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสารภี บุญฤทธิ์ อายุ 38 ปี และ คุณสัญญา ช่อไม้ อายุ 49 ปี จากจังหวัดกระบี่
     ที่ได้คลอดน้องน้ำฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี ประจำเดือน
     มาไม่สม่ำเสมอ เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 1 ครั้ง หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
      ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปริชญาศัลกษณ์ จันทะแจ่ม อายุ 29 ปี และคุณวุฒิไกร จันทะแจ่ม อายุ 37 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ตามพี่ที่แนะนำและมารักษากับคุณหมอหยงจนสำเร็จไปก่อนหน้านี้ค่ะ


Smiley face
     คุณณัฐชยา วิเศษวิไลรักษ์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาประจำเดือนมาทุกเดือน
     จะมีอาการปวดท้องน้อยทรมานมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน อาการปวดท้องน้อยดังกล่าวหายเลยค่ะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณดวงจันทร์ เจริญนาน อายุ 26 ปี และคุณกฤษณะ เจริญนาน อายุ 41 ปี จังหวัดชลบุรี
      ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ฝ่ายหญิงเคย
     ผ่าตัดปีกมดลูกออก 1 ข้าง ทานยาเร่งไข่ตกก็ไม่สำเร็จ เวลามีประจำเดือนจะมี
     อาการปวดท้องประจำเดือนและปวดเมื่อยตัว อีกทั้งจะมีอาการปวดหัวไมเกรน
     เป็นอย่างมาก ต้องทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงทุกวัน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไปไม่ถึง 3 เดือน เดือนที่ 1 ทานชุดแนะนำ
     ทั้งคู่ เดือนที่ 2 ชายทานชุดประหยัด หญิงทานชุดเบสิก เดือนที่ 3 ชายทานชุดประหยัด
     หญิงทานชุดมาตรฐาน ทานยังไม่หมดเดือนที่ 3 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อีกทั้ง
     อาการปวดต่างๆ ข้างต้นก็หาย ไม่มีอาการปวดตั้งแต่ทานยาเดือนแรก


Smiley face
     คุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 33 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องพัตเตอร์
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องและปวดที่ปีกมด
     ลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้มและแคปซูลอย่างละครึ่ง
     เดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว


Smiley face
     คุณณัฐณิชาช์ สาระทิศ ที่ไว้วางใจในการเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิก ก่อนหน้านี้ประจำเดือนไม่ปกติ มีอาการปวดหลังและปัสสาวะบ่อยร่วมด้วย
     หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     อาการดังกล่าวหายไป รวมทั้งช่วยให้ผิวพรรณขาวสดใสดีขึ้นมากขอให้ตั้งครรภ์เร็วๆ นี้


Smiley face
     คุณอนงค์ทิพย์ เต็งเจริญพงศ์ธร อายุ36 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาประจำเดือนมาทุกเดือน
     จะมีอาการปวดท้องมาก บางเดือนต้องใช้ยาช่วยลดปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง เดือนแรกอาการปวดลดลง ทานต่อเดือนที่2 เวลาประจำเดือน
     มาจะไม่รู้สึกว่าปวดเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณอภิญญา ฉัตรเกษ อายุ 25 ปี จากจังหวัดอุดรธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลาเป็นประจำเดือน ปวดท้องจนเดินไม่ได้
     ปวดหลังทรมานมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     อาการปวดท้องและปวดหลังก็หายเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณสุภาวดี คำคุณ อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้จะมีอาการปวดหน่วงท้อง
     ร่วมกับมีอาการตกขาวเป็นประจำ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ทานชุดเข้มข้น 3 เดือนและชุดแนะนำ 2 เดือน มดลูกดีขึ้น
     อาการปวดและตกขาวดังกล่าวหายไป ขอให้ตั้งครรภ์ได้เร็วๆนี้คะ


Smiley face
     คุณเมทินี สุระพัฒน์ อายุ 25 ปี จากจังหวัดยโสธร ที่ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     และเจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือน
     จะมีอาการปวดท้องประจำเดือนและปวดเมื่อยตัว อีกทั้งจะมีอาการปวดหัว
     ไมเกรนเป็นอย่างมาก ต้องทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงทุกวัน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ต่างๆ ก็ไม่มีอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณจริณี กล่อมสุวรรณ อายุ 30 ปี จากจังหวัดกระบี่ ที่ได้คลอดน้องโฟโต้และ
     น้องโฟกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรเกือบ 1 ปี ประจำเดือนมา
     ไม่สม่ำเสมอ และมีอาการปวดหลังเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ปัจจุบันน้องแฝดอายุ 3 ขวบ มาครั้งนี้อยากมีบุตรอีกครั้ง ก็ยังให้ความไว้วางใจ
     มารักษากับทางคลินิกเจริญบุตรอีกครั้ง ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณดวงตา วรชินา อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ บางเดือนไม่มา
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอารี ลี้ฮะจือ อายุ 39 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องประจำเดือนมาก เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งไม่ติด ไปฉีดสีพบว่า
     ท่อนำไข่อุดตัน 1 ข้าง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน กลับไปตรวจพบว่า ท่อนำไข่หายอุดตันแล้ว
     จึงทานยาชุดประหยัดต่ออีกเพียง 2 เดือน รวมทานยา 5 เดือน กลับไปทำ IUI
     อีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา และอาการปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้น
     ปวดน้อยลงมากตั้งแต่เริ่มทานยาช่วงเดือนแรก


Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ที่ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ มดลูกคว่ำ มีผังผืดที่รังไข่ข้างขวา และฮอร์โมนผิดปกติ
     (ฮอร์โมนเพศชายมากเกิน) โดยยังมีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้ และมี
     อาการปวดหลังร่วมด้วย หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอริศรา สันประภา อายุ 26 ปี จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าานี้เวลามีประจำเดือนปวดหนักมากต้องทานยาแก้ปวด
     ทุกวันที่มีประจำเดือน แต่ก็ยังมีอาการปวด หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     อาการปวดประจำเดือนที่เคยเป็นก็หายไป คนไข้เล่าว่าไม่รู้สึกปวดอีกเลยและไม่ต้องทานยา
     แก้ปวดด้วย ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจหมอหยงในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพและ
     ขอให้ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนาเร็วๆนี้นะคะ


Smiley face
     คุณกชมล ศรีทัศนาสกุล อายุ 35 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้คลอดน้องนะโม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 4 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     เคยตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ 2 ครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภฤศดี สุขพ่วง อายุ 34 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ได้คลอดน้องใจก้าเป็นที่
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาแบบ
     เดือนเว้นเดือน หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงทานยา
     ไปเพียง 3 เดือน เดือนที่1-2 ทั้งคู่ทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ก่อนฝ่ายหญิงเปลี่ยนมาทานสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำในเดือนที่ 3
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณนันทวัน บุญส่ง อายุ 30 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแล
     รักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าทุกเดือนจะปวดประจำเดือนมาก ปวดจนทำงานไม่ได้
     ปวดหลังด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     อาการปวดก็ไม่มีอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็วๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณเทพสุดา ประทีปนาฏศิริ อายุ 36 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ไว้วางใจให้
     คุณหมอหยง และเจริญบุตรคลินิกดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ
     คลอดน้องกวินทัตเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนเป็นอย่างมากจนอาเจียนร่วมด้วย ไม่สามารถทำงานได้เลย หลังจาก
     ที่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเข้มข้นคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน อาการปวด
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก และระบบประจำเดือนมาตรง สม่ำเสมอขึ้นด้วย


Smiley face
     คุณธีรภรณ์ อุดธรรมใจ อายุ 33 ปี จากจังหวัดแพร่ ได้คลอดน้องไออุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เคยทานยากระตุ้นไข่
     แต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     เพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวรรณภัสสร อินทจักร์ อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ได้คลอดน้องปิ่น
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     มีอาการปวดท้องประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงเพียง 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา อาการปวดท้องประจำเดือน
     ดังกล่าวก็ดีขึ้นมาก ไม่ค่อยปวดแล้ว


Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา ทองพัดภู่(สังข์สวัสดิ์) อายุ 31 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี
     จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องคุมิจังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือนจะมีประจำเดือน 1 ครั้งและมีอาการปวดไมเกรน
     เป็นประจำฝ่ายชายดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง ฝ่ายหญิงทานยาต้มชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานยา
     ชุดแนะนำ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำในเดือนที่ 2 ทั้งคู่ ทานได้แค่ครึ่งเดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ฝ่ายหญิงอาการปวดไมเกรนก็หาย ฝ่ายชายร่างกาย
     แข็งแรงขึ้น


Smiley face
     คุณเสาวนีย์ สลางสิงห์ อายุ 26 ปี จากจังหวัดชลบุรีได้คลอดน้องใบบุญ
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาเกือบปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
     ตรวจพบ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เคยตั้งครรภ์แต่ไม่สมบูรณ์ต้องขูดมดลูก
     1 ครั้ง หลังจากทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของคุณหมอหยงเพียง
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณชลธิชา แก้วเข็ม อายุ 28 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา1 ปีกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากก่อนหน้านี้
     ฉีดยาคุม ตรวจพบถุงน้ำในมดลูก และไข่ไม่ตก ไข่ไม่สมบูรณ์ หลังจากมาทาน
     ยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยเดือนแรกทานเป็นชนิดแคปซูล
     ชุดแนะนำ เดือนที่ 2-3 เป็นยาต้มและแคปซูลชุดแนะนำพิเศษ ต่อมาปรับเป็นชนิด
     แคปซูลชุดเข้มข้นในเดือนที่ 4 -5 ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศรุชา กันต์ปัณพร อายุ 41 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนา
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 กว่าปี ฝ่ายหญิงเคยผ่าตัดรักษาผังผืดในมดลูก
     เวลามีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอย่างมาก และตรวจพบ
     ไข่ไม่สมบูรณ์ ไข่น้อย เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI)ถึง 7 ครั้งและทำเด็กหลอดแก้ว
     (IVF) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายหญิงทาน 8 เดือน เดือนแรกเริ่มจากชุดเข้มข้น ต่อมาปรับเพิ่มตัวยา
     เป็นชุดดั้งเดิม และเป็นชุดพิเศษในเดือนต่อๆมา ฝ่ายชายทานเพียง 3 เดือน
     เป็นชุดเบสิกแล้วปรับเป็นชุดพิเศษ พร้อมกับทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้ง ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา รวมทั้งช่วยให้อาการปวดประจำเดือนดังกล่าวหายอีกด้วย


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ที่ได้คลอดน้องปริ้นซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช็อกโกแลตซีสต์และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช็อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI)2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็น
     ยาต้มชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช็อกโกแลตซีสต์


Smiley face
     คุณศรีกัญญา บนสันเทียร อายุ 31 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปีนึงจะมีรอบเดือนเพียง2-3ครั้ง หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็มีประจำเดือนมาเป็นปกติ
     ทุกเดือนคนไข้มาเล่าให้ฟังว่าจากวันที่เริ่มทานยาถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 1ปี รอบเดือนก็มาตรง
     ทุกเดือนขอบคุณที่ให้ความไว้ใจหมอหยงในการรักษา


Smiley face
     คุณภัสสรา พิมพ์สูงเนิน อายุ 31 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยา มีอาการปวดประจำเดือน
     และปวดหัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดหาย
     แล้วคะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณดารุณี ชูชื่น อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ ไข่น้อย เคยกินยากระตุ้น
     ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป
     4 เดือน โดย 2 เดือนแรกฝ่ายชายและหญิงทานชุดเบสิกทั้งคู่ ต่อมาเดือนที่ 3 และ 4
     ฝ่ายหญิงปรับตัวยาเป็นชุดมาตรฐานและชุดแนะนำตามลำดับ พร้อมกลับไปทำ
     เด็กหลอดแก้ว ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณพรพรรณ เอื้อเฟื้อ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเกรส
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง
     10 วันก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอรุวรรณ ชัยพงษ์ อายุ 38 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้าทุกเดือนจะปวดประจำเดือนมาก เป็นซีสต์
     ที่ปีกมดลูกเลยทำให้มีลูกยาก เพราะไปขวางทางเดินไข่ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดลดลงมาก ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณชยาภรณ์ คุ้มครอง ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาอาการปวดท้อง
     ประจำเดือนอย่างรุนแรง โดยก่อนหน้าที่จะมารักษาเวลามีประจำเดือนจะมีอาการ
     ชักเกร็ง รู้สึกอ่อนแรง ชา หายใจไม่ทัน จะหมดสติ เคยตรวจรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน
     พบว่าเป็นซีสต์และมดลูกโต ได้รับยาปรับโฮโมนมาทานแต่อาการยังไม่ดีขึ้น หลังจาก
     มาทานยากับคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนครึ่ง อาการต่างๆดีขึ้นมากและหายจากอาการ
     ดังกล่าวจนเป็นปกติ


Smiley face
     คุณธมลวรรณ จงมีเสร็จ อายุ 36 ปี จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาตรวจพบซีสต์
     จำนวน 2 ก้อน และปวดประจำเดือนมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยง ตรวจพบซีสต์หายไป1 ก้อน อีก 1 ก้อนขนาดเล็กลงมาก
     ปวดประจำเดือนก็ ไม่ปวดมากเหมือนเมื่อก่อน ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณลำพูล จุลสม อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนมาก ๆ วันแรกที่มา
     ก็ใช้ยาพาราแก้ปวดวันละ3เม็ด หลังจากนั้นเดือนต่อมาปวดมาก ๆ ทุกวันที่มีประจำเดือน
     3-4 วัน ก็ปวดทุกวันขาเกร็งชา ทำงานไม่ได้เลย ทานยาแก้ปวดร่วมกับฉีดยาแก้ปวด
     ไปหาหมอตรวจ บอกว่าไม่มีซีสต์แต่เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์


Smiley face
     คุณศศิญา ลำลอง อายุ 42 ปี จากจังหวัดนครพนม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาเวลามีประจำเดือน
     จะปวดและปริมาณจะแยะมากคะ ประจำเดือนจะออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนตับ
     เหนื่อยและเพลียมากวันแรกๆคือต้องนอนทั้งวัน ทำงานหนักมากไม่ได้ ถ้าไม่
     ระวังยังทำงานอยู่ก็จะปวดตัวมาก ๆ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณนัฐพร กนกรัชดากร อายุ 23 ปี จากจังหวัดตาก ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะคะ


Smiley face
     คุณสุขิตา เข็มทองปรุ อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษาปวดประจำเดือนทุกเดือน ปวดขา ปวดหลัง
     ปวดถึงขนาดทำงานไม่ได้ต้องลางานทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณจิตพิสุทธิ์ อริยะศิริกุล อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน ปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ไม่มีอาการ
     ปวดท้องเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณธานิดา เลี่ยมมินพูล อายุ 35 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้องเวลามีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 4 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา วันนี้มารับการรักษาอีกครั้ง
     เพื่อมีบุตรคนที่ 2 ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 38 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ที่ได้คลอดน้องออม
     และน้องโอม แฝดหญิงและชายเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     เคยท้องนอกมดลูก 2 ครั้ง มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง
     ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) รอบใหม่ ทั้งคู่จึงมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     โดยฝ่ายชายทานชุดประหยัดไป 7 เดือน และฝ่ายหญิงทานชุดแนะนำของ
     คุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน และปรับตัวยาเป็นชุดเข้มข้น
     ต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมณฑาทิพย์ คารศรี อายุ 39 ปี และคุณ Nils Erikson อายุ 36 ปี จากจังหวัดสุรินทร์
     (ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน) ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มา 4 ปี ฝ่ายหญิงไข่น้อย ไม่โต ไม่แข็งแรง เคยใช้ยากระตุ้นไข่แล้วแต่ก็ได้ไข่แค่ 2 ใบ
     และไม่แข็งแรง ( เคยตรวจที่เมืองไทยเมื่อปี 2016 พบว่าผนังมดลูกบาง และประจำเดือน
     มาไม่ปกติ) ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่สวีเดนมา 3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ช่วงระหว่างทำ
     ครั้งที่ 4 เริ่มทานยาชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ต่อด้วยชุดแนะนำชุดแรก
     กำลังจะเริ่มชุดแนะนำที่ 2 รวมทานยาไป 3 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณอาทิตยาธร แจ่มจำรัส อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน ปวดท้อง
     ปวดหลังจนเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องกินยาแก้ปวดทุกๆ เดือนหลัง
     จากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง พอถึงช่วงมีประจำเดือน
     ไม่มีอาการปวดท้องเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 23 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องมิลินเป็น
     ที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดประหยัดไป 3 เดือน
     และทานยาสมุนไพรจีนยาชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงอีก 2 เดือน
     รวมทานยา 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสุนทรี วรประสพ อายุ 31 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้ตอนเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมาก
     ปวดจนไม่อยากจะเดินไปไหน แถมเลือดออกแบบกระปิดกระปรอย มีสิวอักเสบขึ้น
     ทุกครั้งในช่วงมีประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของ
     คุณหมอหยง พอถึงช่วงมีประจำเดือน ไม่มีอาการปวดท้องเลย แถมยังมีประจำเดือน
     ค่อนข้างมาก สิวที่เคยเป็นก็ไม่มี ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณชลิตา คชกฤษ อายุ 34 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดท้องมากตอนเป็นประจำเดือน
     ปวดจนจะช็อก ไปตรวจที่โรงพยาบาลพบเนื้องอกในโพรงมดลูก 2 ก้อน ขนาด
     3 เซนติเมตร กับ 4 เซนติเมตร และช็อกโกแลตซีสต์ในรังไข่ข้างขวา 3 ซม.
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง อาการปวดท้องก็หาย
     ไปตรวจที่โรงพยาบาลมาอีกรอบ ขนาดของช็อกโกแลตซีสต์เล็กลงและไม่ปวดท้อง
     ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     ปิยนันท์ สุธรรมมา อายุ 32 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดประจำเดือนมาก ต้องทาน
     ยาแก้ปวดทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยง
     อาการปวดท้องก็หายไม่ปวดแล้วคะ ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้นะค่ะ


Smiley face
     คุณอัญชีรา ขะจีฟ้า อายุ 25 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
     ก่อนหน้าที่จะมาทานยากับคุณหมอหยง เวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากๆ ต้องทานยา
     แก้ปวดช่วยเป็นประจำ จนช่วงหลังแม้ทานยาแก้ปวดแล้ว ก็ไม่ช่วยให้หายจากอาการปวด
     ประจำเดือน เหมือนมีอาการดื้อยา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงเพียง 1 เดือน อาการปวดท้องไม่มีอีกเลยคะ


Smiley face
     คุณกรรณิการ์ นาคกลั่น อายุ 34 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้มีอาการปวดประจำเดือน ปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     อาการปวดท้องก็ไม่ปวดท้องอีกเลย ขอให้ตั้งครรภ์ในเร็ว ๆ นี้


Smiley face
     คุณยุภา เสมอทรัพย์ อายุ 30 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ก่อนมาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดองค์รวมของคุณหมอหยงทานไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณภานิชา ณ ตะกั่วทุ่ง อายุ 40 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้คลอดน้องน้ำหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 แต่เป็นท้องลม มีเลือดออก และตั้งครรภ์อีกครั้ง
     แต่ก็เป็นท้องลม แต่ไม่มีเลือดออก ตัวอ่อนไม่โต คุณหมอนัดขูดมดลูก หลังจากนั้น
     ก่อนมีประจำเดือนจะปวดท้องมากและปวดหัวมาก ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน ทางคุณหมอแนะนำ
     ให้ตรวจภาวะโรคแฝง จึงพบว่าเป็นภาวะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถ
     เจริญเติบโตในครรภ์ได้ รับยากระตุ้นรังไข่ปรากฏว่า กระตุ้นได้ข้างเดียวคือข้างขวาส่วนข้าง
     ซ้ายไม่โต และเคยฉีดยาให้ไข่ตกแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงเพียง 2 เดือน และเดือนที่ 2 เพิ่มให้ฝ่ายชาย
     ทานชุดประหยัดควบคู่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องและปวดหัว
     ที่เคยเป็นมาก่อนก็หายด้วยค่ะ


Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 30 ปี จากจังหวัดระยอง ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มาถึง 2 ปีครึ่งเนื่องจากเคยฉีดยาคุม
     รักษาช๊อกโกแลตซีสต์ และเคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างซ้ายออก 1 ข้างเนื่องจากเป็นซีสต์ในรังไข่
     อีกทั้งตรวจพบว่า ท่อนำไข่ข้างขวาที่เหลืออุดตัน ไข่ไม่สมบูรณ์ และมีช๊อกโกแลตซีสต์ขนาด
     6-8 ซม. เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ(IUI) 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไป 5 เดือน โดยทานชุดแนะนำ 3 เดือน ก่อนปรับเพิ่มตัวยาเป็นยาต้ม
     ชุดแนะนำพิเศษ 1 เดือน และเดือนสุดท้ายขยับเพิ่มเป็นชุดดั้งเดิมอีกเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงก่อนตั้งครรภ์ระบบประจำเดือนและช๊อกโกแลตซีสต์
     ที่เป็นก็หายเป็นปกติ


Smiley face
     คุณเจษฎาภรณ์ ดาวนัน อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอัพเดท
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร
     ปวดประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนคุณหมอหยงไป 9 เดือน โดยทาน
     ชุดประหยัดไป 6 เดือน และขยับเพิ่มตัวยาเป็นชุดเบสิกในเดือนที่ 7 และ 8 ในเดือนที่ 9
     ทานยาต้มชุดดั้งเดิมอีกแค่ครึ่งเดือนก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา ซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร
     และอาการปวดประจำเดือนหาย วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอด เพื่อฟื้นฟูระบบสืบพันธ์
     และร่างกายรวมทั้งช่วยให้น้ำนมสมบูรณ์ และก่อนหน้านี้ที่มาพบคุณหมอหยง
     คุณหมอตรวจชีพจรแล้วบอกว่าตั้งครรภ์แล้ว จึงรับยาบำรุงครรภ์ไปในวันนั้นเลย
     ซึ่งก็ตั้งครรภ์จริงตามผลการตรวจชีพจรเลยค่ะ


Smiley face
     คุณวิไลลักษณ์ ภมรอัครจินดา อายุ 30 ปี จากจังหวัดสงขลา ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณโมลี สุภัทรนิยพงศ์ อายุ 32 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ได้คลอดน้องอาโป
     เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ไข่มีขนาดเล็ก และมีเนื้องอก
     ในมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร รอบประจำเดือนไม่ปกติ 45-90 วันครั้ง เคยทานยา
     กระตุ้นไข่แต่ไม่สำเร็จ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของ
     คุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณคุณสรัญภร ปานอ่อน อายุ 32 ปี จากจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ตรวจพบ ถุงน้ำที่ท่อรังไข่ข้างขวา เวลามีประจำเดือน
     จะปวดท้องและปวดที่ปีกมดลูกด้านขวา หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดยาต้ม
     และแคปซูลอย่างละครึ่งเดือนชุดแนะนำพิเศษของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา รวมถึงอาการปวดท้องช่วงมีประจำเดือนและ
     ปวดปีกมดลูกที่เคยเป็นก็หายแล้ว


Smiley face
     ศศิกานต์ ชูระมาน อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากๆ
     เวลาเดินเยอะๆ ก็รู้สึกเจ็บจี๊ดๆที่ท้องน้อย ต้องนอนพักซักครึ่งชั่วโมงถึงจะหาย
     และมีอาการปวดโรคไมเกรนร่วมด้วย หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูล
     ชุดองค์รวมของคุณหมอหยงเพียง 1 เดือนกว่า อาการปวดท้องต่างๆ และปวด
     ไมเกรนไม่มีอาการอีกเลยคะ


Smiley face
     คุณธนาภรณ์ จันทร์เกตุ อายุ 27 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ได้คลอดน้องปลื้ม
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 2 ปีครึ่ง มีอาการประจำเดือน
     มาไม่ปกติ 4-5 เดือนมาครั้ง หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดของ
     คุณหมอหยงไปไม่ถึงเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณน้ำอ้อย นามวิชา อายุ 30 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปีครึ่ง ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริรัตน์ พิกุลทองอำไพ อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์และคลอดน้องเอวา
     เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้องเอวาอายุได้ 2 ขวบ ก่อนหน้านี้ปล่อยมา1 ปีกว่า ตรวจพบว่า ฝ่ายหญิง
     มีฮอร์โมนโปรแลคตินสูง ส่งผลต่อการตกไข่และระบบประจำเดือนผิดปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน
     หลังจากฝ่ายหญิงมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเบสิกและฝ่ายชายทานชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไปเพียง 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร อายุ 42 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ ไม่มานานถึง
     6 เดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 7 วัน ประจำเดือนมาแล้ว
     จากที่ประจำเดือนไม่มานานถึง 6 เดือน


Smiley face
     คุณขนิษฐา ชูกร จากจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีประจำเดือนจะปวดไมเกรน 2-3 วันและจะปวดท้องมาก
     ร้าวลงขา ปวดประมาณ 2 สัปดาห์ ต้องทานยาแก้ปวดตลอดเวลา หลังมาทานยาคุณหมอหยงได้
     1 เดือนอาการปวดไมเกรนแทบไม่มีเลย ส่วนอาการปวดท้องร้าวลงขาก็ปวดแค่ 2 วัน
     และก็ไม่ปวดเลย สบายหัวสบายตัวขึ้นเยอะ


Smiley face
     คุณสุรีย์พร สายแสงทอง อายุ 39 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาปวดท้องมากเวลาประจำเดือนมา
     ต้องกินยา ติดกัน เช้า กลางวัน เย็น 2 วัน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนครึ่ง เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องทานยาแก้ปวด อาการปวดหายแล้ว


Smiley face
     คุณสรญา สุขประเสริฐ อายุ 34 ปี และคุณสุเมศ เปรมมุณี อายุ 35 ปี จากจังหวัดปทุมธานี
     ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะอาการมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาฝ่ายหญิง
     ปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวด ฝ่ายชายมีอาการปวดเอว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดเบสิกของคุณหมอหยง ก็หายปวดทั้งคู่


Smiley face
     คุณสุไลดา ประดุลัง อายุ 30 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯที่ได้คลอดน้องนาซีรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยทานยากระตุ้นไข่ตกแต่ไม่สำเร็จ มีถุงน้ำในรังไข่ขนาด 7 ซม.
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ ฝ่ายชายน้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ หลังจากทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีน
     ชนิดแคปซูลชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
     ตอนนี้ตั้งครรภ์น้องคนที่ 2ได้ 6 เดือน ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์


Smiley face
     คุณสุภาภรณ์ ทองทา อายุ 23 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้คลอดน้องก้านตอง
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่ละรอบไม่ตรงกัน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน


Smiley face
     คุณศรีสมร วิลาวัล จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาประจำเดือนจะมา ก็จะปวดท้อง ปวดขา ปวดจนต้องทาน
     ยาแก้ปวด หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด
     ประจำเดือนมาเยอะขึ้น ปกติจะมากระปริดกระปอย


Smiley face
     คุณปฏิญญา เกิดชมแพงทวี อายุ 31 ปี และคุณทวีศักดิ์ ขอขันกลาง อายุ 32 ปี จากจังหวัด
     นครราชสีมา ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมานานถึง 9 ปี
     เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ฝ่ายหญิงประจำเดือนมา
     ไม่ค่อยปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดองค์รวมของคุณหมอหยงไป
     1 เดือนกว่า ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณเพียงดาว พรรณา จากจังหวัดขอนแก่น​ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน ปวดมากต้องทานยาแก้ปวด
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ


Smiley face
     คุณกัญญาลักษณ์ แคว้นครสิม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องเตือน แต่ไม่ถึงกับต้องทานยาแก้ปวด
     มีอาการเวียนศรีษะอาเจียน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานประมาณ
     เดือนที่สองอาการเวียนศรีษะก็ไม่มีอาเจียนก็หาย ก่อนทานยาตอนมีประจำเดือนเลือด
     จะออกเป็นก้อน เป็นลิ้มๆ ตอนนี้แทบจะไม่มีแล้ว


Smiley face
     คุณพรพรรณ เอื้อเฟื้อ อายุ 25 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดประหยัดคุณหมอหยงไปเพียง 10 วัน
     ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณปัจจัย ล้านแปง จากจังหวัดราชบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลามีปวดประจำเดือน ปวดหัว ปวดหลัง
     ปวดท้องมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง
     ทานเดือนแรกก็หายปวดเลย


Smiley face
     คุณประภัสสร แก้วเจริญ อายุ 31 ปี จากจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยา เวลามีประจำเดือนมาวันแรกจะเป็นไข้ทับฤดู
     ทุกครั้ง มีอาการหนาวแต่เหงื่อออก ต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ก็หายปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีก สิวที่หลังกับหน้าอก
     ก็หายด้วย


Smiley face
     คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ได้คลอดน้องซูกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี เคยรักษาด้วยการฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 2 ครั้ง ตรวจพบ
     เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น
     ประจำเดือนมาช้าเป็นเดือน หลังจากมาทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 2 เดือน
     ก็ตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณรินลดา สมนึก อายุ 28 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้คลอดน้องรอชาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 7 ปี ก่อนทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 5 เซนติเมตร และ
     มีอาการปวดท้องอย่างหนักเวลามีประจำเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     9 เดือน ซึ่งทั้งคู่อดทนทานยารักษาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสามารถมีบุตรได้ มีการทานยา
     ทั้งแบบต้มและแคปซูล จนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 23 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากที่ฝ่ายหญิงมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัด 3 เดือน ก่อนปรับมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     อีก 2 เดือน รวมทานยาไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณศิริพร พิลาศรี อายุ 36 ปี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดหลังและปวดประจำเดือนเลย


Smiley face
     คุณณัฏฐชยา แสงจันทร จากจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องมากเวลาจะมประจำเดือน
     ปวดจนแทบไม่อยากจะลุกไปไหนเลยอยากจะนอนอย่างเดียว หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ


Smiley face
     คุณจีรภา มีบ้านต้น อายุ 27 ปี จากจังหวัดหนองบัวลำภู ได้คลอดน้องผักหวาน
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เป็น PCOS ถุงน้ำในรังไข่และฮอร์โมน
     เพศชายในเลือดสูง ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ประจำเดือนไม่มาถ้าไม่ทานยาปรับฮอร์โมน
     เคยรักษาแบบทานยากระตุ้นไข่ตก 3 เดือน แต่ไม่สำเร็จ หลังจากทั้งคู่มาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 5 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา


Smiley face
     คุณวาสนา สมศรี จากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือน ปวดท้องน้อยมาก
     เหมือนมดลูกจะหลุดออกมา เหมือนมดลูกจะหลุดออกมา หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลยคะ

Smiley face
     คุณกรวิภา ครุฑโต อายุ 33 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการปวดประจำเดือน ก่อนมาทานยาเวลาเป็นประจำเดือน
     ต้องเข้าโรงพยาบาล ไปฉีดยาทุกครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไม่ต้องกินยาแก้ปวด และ ไม่ปวดประจำเดือนอีกเลย

Smiley face
     คุณปิยะวรรณ พิทักษา จากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     การมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดท้องมากจะหน่วงๆ บริเวณท้อง บางครั้งมีอาเจียน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็รู้สึกไม่ปวดท้อง

Smiley face
     คุณวราวรรณ ศรีใหม อายุ 29 ปีจากจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 7 เซนติเมตร
     ประจำเดือนไม่มาปีกว่า หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง
     ไป 3 เดือน ซีสต์ที่เป็นหาย ประจำเดือนก็มาปกติ

Smiley face
     คุณภาณี ภุมมา อายุ 37 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี มีท่อนำไข่ข้างเดียวซึ่งอุดตันและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ (IUI) 1 ครั้ง และทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) 1 ครั้ง
     แต่ไม่สำเร็จ หลังจากฝ่ายชายทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัดไป 7 เดือน ฝ่ายหญิงทานยา
     ชุดแนะนำของคุณหมอหยงไป 3 เดือน ต่อด้วยยาต้มอีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อน ครั้งแรก
     ไม่ติดปรับทานยาชุดเข้มข้นต่ออีก 2 เดือน ไปย้ายตัวอ่อนใหม่ ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณบรรณพต กินิยม และคุณทรัพย์ทวี สมุห์สนธ์ จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ก่อนทานยาฝ่ายชายไม่ค่อยแข็งตัว หลั่งเร็วและปวด
     ตามตัว ส่วนฝ่ายหญิงจะมีอาการชาตามปลายมือจับอะไรนานๆ จะมีอาการปวดมือ หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ฝ่ายชายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น ฝ่ายหญิงประจำเดือน
     มามากขึ้น จากมาน้อยและไม่ปวดท้อง ไม่มีอาการชาปลายมือเลย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณเพ็ญจุฑา สังข์สวัสดิ์ อายุ 31 ปี และคุณปรเมธ ทองพัดภู่ อายุ 34 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ
     ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ 2 เดือน
     จะมีประจำเดือน 1 ครั้ง ปวดไมเกรนเป็นประจำ ฝ่ายชายดื่มเหล้าเป็นประจำ หลังจาก
     ที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือนครึ่ง ฝ่ายหญิงทานยาต้ม
     ชุดเข้มข้น ฝ่ายชายทานยาชุดแนะนำ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทานยาชุดแนะนำในเดือนที่ 2
     ทั้งคู่ ทานได้แค่ครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนาฝ่ายหญิงอาการปวดไมเกรนก็หาย
     ายชายร่างกายแข็งแรงขึ้น

Smiley face
     คุณสุดา อ่วมอิ่ม อายุ 36 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาตอนเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมาก
     ต้องกินยาแก้ปวด แต่เป็นแค่วันแรก และปวดมากปวดมาตั้งแต่สมัยเรียน กินยาแก้ปวด
     มาเรื่อยๆ ถ้าไม่กินเหมือนจะทำงานไม่ค่อยได้ หลังจากมาทานยา สมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยงทานยาไป 1เดือน อาการปวดท้องค่อยๆลดลง ทานแค่ชุดเดียว
     จนตอนนี้ก็ไม่กินยาแก้ปวดท้องแล้ว

Smiley face
     คุณพรพิมล สีเดช ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก
     ก่อนมาทานยามีอาการปวดหัว ปวดประจำเดือนมากทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ทานยาไป 1เดือน อาการปวดหัวและปวดประจำเดือนหายไป จากเมื่อก่อน
     ปวดมาก ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณดาวมณี สร้อยจิตต์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา
     ภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานยาได้จะครบ1เดือนแล้วรู้สึกได้ว่า เวลามีประจำเดือนแล้ว
     ไม่ปวดท้องเหมือนที่ผ่านๆมา

Smiley face
     คุณประไพรินทร์ นธีนาม จากจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง อาการปวดประจำเดือน
     ก็หายปวดเลยคะ ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณเจษฎาภรณ์ ดาวนัน อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี มีซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร ปวดประจำเดือน หลังจาก
     มาทานยาชุดเบสิกในเดือนที 7 กับ 8 และเดือนที่ 9 ทานยาต้มแค่ครึ่งเดือน ก็ตั้งครรภ์
     สมความปรารถนา ซีสต์ขนาด 6 เซนติเมตร และอาการปวดประจำเดือนก็หาย

Smiley face
     คุณสุพนิดา ตุ่นลำ จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้เคยฉีดน้ำเชื้อ1 ครั้ง มีซีสต์รอบมดลูก ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน หลังจากที่ทั้งคู่มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง โดยฝ่ายหญิง
     ทานยาชุดแนะนำในเดือนแรก เดือนที่ 2 ทานยาชุดเบสิก เดือนที่ 3 ทานยาชุดประหยัด
     และ ฝ่ายชายทานยาชุดประหยัด 2 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณโมลี สุภัทรนิยพงศ์ จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปีกว่า ไข่มีขนาดเล็ก มีเนื้องอกในมดลูกขนาด 3 เซนติเมตร
     รอบประจำเดือนไม่ปกติ 45-90 วันครั้ง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิก
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ตั้งครรภ์สมความปรารถนา

Smiley face
     คุณฐิติรัตนน์ อินนา อายุ 22 ปี จากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งครรภ์สมความปรารถนาแล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 4 เดือนกว่า ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ 2-3 เดือนมาครั้ง
     มีอาการปวดประจำเดือนเป็นอย่างมาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป
     1 เดือน ก็หายปวดประจำเดือนอีกทั้งประจำเดือนยังมาตรงเป็นปกติ ซึ่งช่วยให้นับวัน
     ไข่ตกได้ง่ายขึ้น จากนั้นก็ติดบุตรตามธรรมชาติเลย

Smiley face
     คุณน้ำผึ้ง ลาภเฉลิมพงศ์ อายุ 39 ปี จากจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงดูแลรักษาอาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการมดลูกโต
     ปวดบริเวณมดลูกเป็นบางครั้ง ยกของหนักไม่ได้ หลังมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ
     ของคุณหมอหยง อาการปวดมดลูกลดลง สามารถยกของหนักได้มากกว่าเมื่อก่อน
     ขอให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีบุตรได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณนันทพร สังขวุฒิชัยกุล อายุ 37 ปี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการรักษา อาการปวด
     ประจำเดือน ก่อนมาทานยาตรวจพบซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร ที่รังไข่ด้านซ้ายทำให้มี
     อาการปวดประจำเดือน และอาการปวดจิ๊ดทางด้านซ้าย หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานเดือนแรก อาการปวดประจำเดือนดีขึ้น ทานยาต่อเนื่อง
     ในเดือนที่ 2 กลับไปตรวจอีกครั้ง หมอบอกซีสต์ไม่มีแล้ว

Smiley face
     คุณณปภัช ควาง อายุ 37 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนมาก ปวดหัวมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวดเลย
     ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณภาวิณี บุญโชติ อายุ 28 ปีจากจังหวัดสงขลา ได้ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามาทานยามีอาการปวดหน่วงท้องน้อยมาก และปวดตรงขาหนีบ
     ฉี่บ่อยมาก ตรวจพบซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตร หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง
     ไปแค่ 21 วันกลับไปตรวจอีกครั้ง ซีสต์ขนาด 2 เซนติเมตรหายไป ขอให้สมหวังตั้งครรภ์ได้

Smiley face
     คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปี จากจังหวัดพะเยา ได้คลอดน้องไบร์ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมาประมาณ 4 ปี ฝ่ายชายพบมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิง
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยงไปเพียง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ

Smiley face
     คุณปัญรัฏฐ์ ทัพลา อายุ 22 ปี จากจังหวัดชลบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาช่วงเป็นประจำเดือนทำอะไรไม่ได้เลย
     ต้องนอนงอตัว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรก
     ไม่ต้องกินยาแก้ปวด ไม่ปวด รู้สึกภายในมดลูกสะอาดขึ้นสบายตัวขึ้นไม่ต้อง
     นอนงอตัวเหมือนเดิม และไม่เป็นตกขาวอีกด้วย ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้

Smiley face
     คุณกาญจนา ม่านตา อายุ 42 ปี จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาประจำเดือนมาไม่ปกติ และปวดท้องมาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด

Smiley face
     คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 33 ปี จากจังหวัดระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องมีตัง ตอนนี้น้องอายุ 6 เดือน ก่อนหน้า
     มารักษาประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี มีปัญหาประจำเดือน
     มาไม่ปกติรอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยงไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณรัติกาล โนจา อายุ 40 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาช่วงเป็นประจำเดือน จะปวดท้องมากๆ
     ทรมานสุดๆ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษของคุณหมอหยง ทานเดือนแรก
     อาการปวดท้องหายสนิท ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้
Smiley face     คุณณประภา ไตลัง อายุ 36 ปี จากจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยามีอาการปวดประจำเดือนทุกเดือน หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดแนะนำของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกก็หายปวด ขอให้ตั้งครรภ์ได้ในเร็ว ๆ นี้
     ตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณนันนภัทร์ เพชรพิลัยพร อายุ 29 ปี จากจังหวัดตาก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาก่อนมาทานยามีอาการปวดบริเวณท้องน้อย ปวดมากและประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานไปชุดนึง อาการปวดหาย
     ประจำเดือนมาตรง อาการดีขึ้นมาก ขอให้สมหวังมีบุตรได้ไนเร็วนี้
Smiley face     คุณคีติกา เจริญผล อายุ 27 ปี จากจังหวัดสระแก้ว ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง
     ไป 1 เดือน อาการปวดประจำเดือน ปวดท้องและหลังก็หาย ก่อนหน้ามารักษา ประจำเดือนมา
     ไม่ปกติ มีอาการปวดท้องและปวดหลังมากจนไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทั้งนี้คนไข้ยังได้สั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณกันยกร สมพันธ์ อายุ 33 ปี จากจังหวัดตราด ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงรักษา
     อาการปวดประจำเดือน ก่อนมาทานยาเคยผ่าตัดซีสต์ มีรังไข่เหลือข้างซ้ายข้างเดียว
     มดลูกไม่แข็งแรงเป็นพังผืด ปวดหน่วงๆ ช่วงมีรอบเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยง ทานไปชุดนึงไม่ค่อยปวดท้อง อาการปวดเอวร้าวถึงสะโพกก็หาย
     ปกติตั้งแต่ผ่าตัดมาจะยืนนานๆ ไม่ได้ ปวดเอว และปวดสะโพกมาก แต่ตอนนี้อาการหายแล้ว
Smiley face     คุณณัฐพร แก้วทิ้ง อายุ 21 ปี จากปทุมธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     คนไข้เล่าว่า รอบเดือนมาก็ไม่ปวดประจำเดือนเลย ไม่ต้องฉีดหรือทานยาแก้ปวดอีก ก่อนหน้า
     มารักษา ปวดประจำเดือนมาก ต้องฉีดยาแก้ปวดทุกเดือน ปวดถึงขนาดต้องร้องไห้
     และคนไข้ยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก
Smiley face     รัชนีวรรณ กันชัย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอด
     น้องขวัญดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก ปล่อยมาหลายปี
     ประจำเดือนมาก็ไม่ปกติ เป็นปี เวลามาก็มาน้อยมาก เคยแท้ง 1ครั้ง ตัดปีกมดลูกไปข้างนึง
     หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน โดยทานยาชุดมาตรฐาน 3 ชุด ต่อด้วย
     ยาต้มชุดแนะนำอีก 1 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณจันทิมา พันธ์แดง อายุ 40 ปี จากกรุงเทพ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง
     ไปไม่ถึง 1 เดือน อาการเหนื่อยง่ายก็หายไป ไม่รู้สึกเหนื่อย อาการปวดประจำเดือนก็หาย
     ก่อนหน้ามารักษา เวลารอบเดือนมาจะเหนื่อยง่าย ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ทั้งนี้คนไข้
     ยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยากขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องลันตา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไปทั้งคู่ ทานไม่ถึง 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปี จากขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนคลอดน้องนะโม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด ของคุณหมอหยง ไป 1 เดือน
     ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณกมลชนก คุ้มภัย อายุ 33 ปีจากระยอง ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษาอาการ
     ภาวะการมีบุตรยาก หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     แล้วพบมูกไข่ตก อาการปวดประจำเดือนก็หายไป อาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยังได้สั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆ นี้
Smiley face     คุณดาราณี ทองอินทร์ อายุ 29 ปี จากกรุงเทพ ไว้วางใจให้คุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 6 เดือนเคยตรวจพบมดลูกต่ำ
     ประจำเดือนมาก็ปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดทุกเดือน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดประหยัด
     ของคุณหมอหยงไป 1 เดือน ก็ประสบความสำเร็จสามารถตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา
Smiley face     คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปี ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยง ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และคลอดน้องสุกี้
     เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี
     เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้ง ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชุดแนะนำ ของคุณหมอหยง
     ทานไป 3 ชุด ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณสุณิสา วุ่นพันธ์ อายุ 34 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง รักษาอาการภาวะการมีบุตรยาก
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน คนไข้เล่าว่า ไม่ปวดเลย
     ตอนมาแทบไม่รู้ตัวเลย ไม่หงุดหงิดอีกด้วย ก่อนหน้ามารักษาปวดมาก ต้องทานยา
     แก้ปวดประจำเดือนทุกเดือน และยังได้สั่งยาไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาวะ
     การมีบุตรยาก ขอให้สมหวัง ตั้งครรภ์ ได้ในเร็วๆนี้
Smiley face     คุณนันทพร สังขวุฒิชัยกุล อายุ37 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาอาการปวด
     ประจำเดือน ก่อนหน้านี้ตรวจพบซีสต์ขนาด 2 ซม.ที่รังไข่ด้านซ้ายทำให้มีอาการปวด
     ประจำเดือนและอาการปวดจิ๊ด ทางด้านซ้าย หลังจากสั่งยาต้มสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยง
     ไปทาน พียง1 เดือน อาการปวดประจำเดือนก็หาย
Smiley face     คุณธนภัทร น่าชม ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา อาการปวดประจำเดือน
     และมีบุตรยาก ก่อนหน้านี้เวลามีประจำเดือน จะปวดท้องมากๆ จนต้องกินยาแก้ปวดทุกครั้งที่มี
     ประจำเดือน หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไปทาน อาการปวดประจำเดือนก็หาย
     ไม่ปวดอีกเลย
Smiley face     คุณวาสนา รักปลอดภัย จากสุราษฎร์ธานี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี เคยตรวจพบ
     มดลูกต่ำ ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 6 เดือนกว่า
     เริ่มจากทานยาชุดประหยัด 2 เดือน แล้วปรับยาเป็นชุดเบสิค 3 เดือน ปรับเป็นยาต้มอีก 1 เดือน
     กว่าก็ประสบความสำเร็จ และตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face     คุณณัฐชยา วงศ์ศักดินาชัย จากสมุทรปราการให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     ก่อนหน้านี้มักจะเป็นตกขาวทุกเดือน ซื้อยามากินและสอดก็ไม่หาย หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     รักษาอาการตกขาวของคุณหมอหยงไปทาน ยังไม่ทันหมดขวด ก็รายงานมาว่าอาการตกขาว
     ที่เป็นอยู่หายแล้ว
Smiley face     คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี ทีให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     จนสำเร็จและคลอดน้องศรินทิพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามีบุตรยาก
     ฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อน และฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษ
     ของคุณหมอหยงไปทานทั้งคู่เพียง 15 วัน ก็สามารถติดบุตร ได้เองตามธรรมชาติ จากที่ปล่อย
     มีบุตรมา 2 ปีSmiley face      คุณแสงเดือน แม่พริก อายุ42ปีด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     ภาวะมีบุตรยากจนตั้งครรภ์ได้สมความปรารถนา ก่อนหน้านี้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     ปล่อยมีบุตรมา1ปีกว่า หลังจากมาทานยาชุดประหยัดของหมอหยง กันไปทั้งคู่
     ประมาณ 1 เดือนกว่า ก็สามารถติดบุตรได้ตามธรรมชาติ

 


Smiley face      คุณทิพย์วิภา ตึดงาม อายุ 28 ปี จากชลบุรีที่คลอดน้องแพรวแล้ว
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 3 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนของหมอหยงไป 6 เดือน ก็ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้เลย
     (ฝ่ายหญิงทานคนเดียว เนื่องจากฝ่ายชายตรวจชีพจรเเล้วน้ำเชื้อปกติดี)
     ซึ่งอาการปวดประจำเดือนและไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วยจากการมารักษา

 

Smiley face      คุณเสาวภา ทุมไพร อายุ 37 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 สัปดาห์กว่า
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากสั่งยากับหมอหยง
     เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาชุดประหยัดไป 1 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
     ในส่วนของประจำเดือนก็ดีขึ้น
Smiley face      คุณภัทร์ธีนันท์-จุมพล ตราบชั่วกัลปาว์ อาย 32 ปีทั้งคู่ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 17 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 1 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ
     เลทรอบละเกือบเดือน หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
     โดยทานยาชุดแนะนำไปยังไม่ถึง 1เดือนเลย ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณตะวัน-ดลวัชย์ ลีลาวชิโรภาส-สีทาวิรัตน์กุล อายุ 34,39 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ 7 เดือน วันนี้มาบอกข่าวดีคุณหมอหยงและให้ตรวจดูความสมบูรณ์
     ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งรับยาบำรุงครรภ์ก่อนคลอดไปทาน เพื่อช่วยให้คลอดง่ายและแข็งแรง
     ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี เคยฉีดเชื้อไป 4 ครั้ง ทำเด็กหลอดแก้วไป 1 ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ
     ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลายเดือนจึงจะมารอบนึง หลังจากเดินทางมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาชุดแนะนำไป 3 เดือน ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ (สมหวังตาม
     เพื่อนที่มารักษาแล้วติดบุตรไปก่อนหน้านี้) ซึ่งระหว่างรักษาระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติขึ้น
Smiley face      คุณเมทินี ชูมัคเกอร์ อายุ 38 ปี และสามีชาวเยอรมันคลอดน้องเฮนรี่แล้ว
     (เพิ่งทราบข่าวดีจึงเพิ่งนำมารีวิวครั้งเเรกตอนคลอดแล้วค่ะ) ก่อนหนานี้
     ประจำเดือนไม่มา 1 ปี หลังจากมาทานยากับหมอหยง ที่เจริญบุตรคลินิค
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำของหมอหยงไป 1 เดือน ประจำเดือนก็มา
      1 รอบและก็ติดบุตรเองได้ตามธรรมชาติ
Smiley face       คุณขัตติยาภรณ์ - เกียรติศักด์ บาระมี อายุ 37,34 ปี จากอุบลราชชธานี
      ที่ได้น้องเนสสมความปรารถนาแล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 9 ปี ตรวจพบ
      ภาวะ pcos ไข่ไม่สมบูรณ์และประจำเดือนมาไม่ปกติ เคยฉีดน้ำเชื้อไป 5 ครั้ง
      ทำเด็กหลอดแก้ว อิ๊คซี่อีก 2 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเข้มข้นไป 1 เดือน แล้วมาทานยา
      ชุดพิเศษต่ออีก 1 เดือน (รวมทาน 2 เดือน) ก็ติดบุตรเองตามธรรมชาติ
Smiley face       คุณพัชราวรรณกับคุณนพดล จากบุรีรัมย์ที่ใกล้จะได้ทายาทแล้ว
      ปัจจุบันอายุครรภ์ 8 เดือน วันนี้มารับยาบำรุงหลังคลอดและให้คุณหมอตรวจดู
      ความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ ซึ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่และลูก
      โดยคุณหมอทำนายเพศจากชีพจรให้ด้วย ว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงซึ่งก็ตรงตามนั้น
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 2 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจากมารักษากับหมอหยง
      ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดพิเศษไปเพียง 15 วันก็ติดบุตร
Smiley face       คุณสิดาพร มานะต่อ อายุ 22 ปีที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว หลังจากทานยาหมอหยง
      เจริญบุตรคลินิกไปเพียง 14 วัน โดยทานสมุนไพรจีนชุดประหยัดกันไปทั้งคู่เลย
      ก่อนหน้านี้พยายามปล่อยมีบุตรกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ประจำเดือนมาไม่ปกติ
      แต่ไม่เคยไปตรวจร่างกาย พอสั่งยาไปทาน ก็ติดบุตรได้สมความปรารถนา
Smiley face       คุณศศิประภา สร้อยกุดเรือ อายุ 24 ปีจากชลบุรี ที่คลอดน้องไอโฟนแล้ว
      ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 5 ปี มีอาการปวดประจำเดือนหนักมากถึงขั้นต้อง
      แอดมิดที่รพ.เป็นประจำ หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก
      โดยทานยาสมุนไพรจีนชุดเบสิกไป 1 เดือนกว่า ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
      และช่วงทานยาระหว่างทานยาคุณศศิประภาเล่าว่าอาการปวดประจำเดือนดีขึ้นมาก
      ไม่ปวดและไม่ต้องแอดมิดที่รพ.เหมือนเช่นเคย ปัจจุบันน้องไอโฟนอายุ 1 เดือนแล้ว
Smiley face      คุณวารี จิตรซ้าย อายุ 39 ปี ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตรมา 10 ปี
     รอบเดือนมาไม่ปกติและปวดประจำเดือนต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำ หลังจาก
     สั่งยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปทาน โดยทานยาไปเพียง 20 วัน
     ก็ตรวจพบการตั้งครรภ์
Smiley face      คุณพิษณุภรณ์ หน่อคำ อายุ 37 ปีจากพะเยาด้วยนะคะ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมีบุตร
     มาประมาณ4 ปี ฝ่ายชายพบปัญหาน้ำเชื้ออ่อน ฝ่ายหญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ หลังจาก
     ทานยาสมุนไพรจีนของหมอหยง เจริญบุตรคลินิกไปเพียง1เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
     ตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณสุกัญญา ผดุงเวียง อายุ 30 ปี จากสมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจหมอหยง
     ในการดูแลรักษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก ก่อนหน้ามารักษา มีอาการปวดประจำเดือน
     หนักมาก ต้องทานยาแก้ปวดและตรวจพบซีสต์ในรังไข่ขนาด 5 ซม. รวมทั้งมี
     ผังผืดในมดลูกอีกด้วย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนกับหมอหยง 2 เดือน
     อาการปวดประจำเดือน ก็ไม่มีรบกวนอีกโดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดอีกด้วย
Smiley face      คุณมนชญา สีคันทา อายุ 29 ปีจากขอนแก่น ที่ตั้งครรภ์ได้ 17 สัปดาห์เเล้ว ก่อนหน้านี้ปล่อยมี
     บุตรมาประมาณ 1 ปี มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเดือนเคยหายไปถึง 11 เดือน หลังมา
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์
     ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณมณีวรรณ-สุทธิพงศ์ พันธ์กว้าง อายุ 40,51 ปี ที่คลอดน้องทอฝันเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เคย
     ปล่อยมีบุตรเกือบ 10 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง รักษาด้วยวิธีฉีดน้ำเชื้อก็ยังไม่สมหวัง ประจำเดือนเลท
     1-2 อาทิตย์และเป็นลิ่มดำ หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนชุด
     แนะนำไป 3 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณสุมณฑา ช้างสีสุก อายุ 28 ปี จากสมุทรปราการ ที่ตั้งครรภ์ได้เเล้ว ปล่อยมีบุตรมา 6 ปี
     เคยฉีดน้ำเชื้อ 2 ครั้ง ตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก
     ทานยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยดีขึ้น รอบเดือนมาเลทเป็นเดือน หลังรักษากับหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     โดยทานสมุนไพรจีนชุดแนะนำไป 2 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ
Smiley face      คุณวรารัตน์ รุ่งเรือง ไว้วางใจหมอหยงในการดูแลรักษา ก่อนมารักษาจะมีอาการขี้หนาว
     และต้องทานยาแก้ปวดประจำเดือนทุกครั้งที่มีรอบเดือน หลังจากมารักษากับหมอหยงที่
     เจริญบุตรคลินิกด้วยการทานสมุนไพรจีน ก็มีอาการดีขึ้นปัจจุบันไม่เป็นคนขี้หนาวง่ายแล้ว
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดอีกด้วย
Smiley face      คุณพิมพ์ประไพ อินทร์บาล จากระยอง มีปัญหาผนังมดลูกบางมาก หนาเพียง 2 มิลกว่า มีซีสต์
     ขนาด 2 เซนกว่า และมีอาการปวดประจำเดือนหนักมาก หลังรักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิ
     โดยทานยาชุดเข้มข้นไป 5 เดือน พบว่าผนังมดลูกหนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซีสต์ก็หายไป
     รวมทั้งเวลามีรอบเดือนก็ไม่ปวดหนัก มีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมาก
Smiley face      คุณฤทัยรัตน์ มะสุใส อายุ 32 ปี และครอบครัว จากชลบุรี ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 4 ปี มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นอาทิตย์บางรอบเลทเป็นเดือน
     หลังมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดเเนะนำ
     ไปเพียง 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณเบญจมาศ ตาลสิทธิ์ อายุ 27 ปี จากนครนายก ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้
     ปล่อยมา 3 ปี ประจำเดือนมาไม่ปกติ รอบเลทไปเป็นเดือนและมาน้อย หลังจากสั่งยากับ
     หยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลไปทั้งคู่ด้วยระยะเวลาไม่ถึง
     1 เดือนดีเลย ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เอง
Smiley face      คุณพัชราวรรณ เพ็ชรเลิศ อายุ 22 ปี จากบุรีรัมย์ ตรวจพบการตั้งครรภ์แล้ว
     ปัจจุบันอายุครรภ์ประมาณ 5 สัปดาห์กว่า ก่อนหน้านี้ปล่อยมา 2 ปีก็ยังไม่ติดบุตร
     ฝ่ายหญิงมีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมด้วย ฝ่ายชายตรวจพบน้ำเชื้ออ่อน หลัง
     รักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลชุดพิเศษ
     กันทั้งคู่ 1 เดือน ก็สามารถตั้งครรภ์ได้เองSmiley face      คุณณัฏฐนันท์ จันทร์ทอง มีอาการปวดประจำเดือนมาก ต้องทานยา
     ปวดทุกครั้ง และรอบเดือนมาเร็วกว่ากำหนด รวมทั้งภาวะไข่ไม่ตก
     โดยหลังจากที่ได้รับการรักษาไม่ถึง 2 เดือน รอบเดือนก็มาปกติ
     ไม่ปวดท้อง และตรวจพบการตกไข่
Smiley face      คุณอมร อาจแหยม ให้หมอหยงดูแลรักษาอาการปวดประจำเดือนมาก
     ต้องทานยาแก้ปวดทุก4ชั่วโมง และประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่หลังจาก
     ทานสมุนไพรที่เจริญบุตรคลินิก ปัจจุบันอาการปวดก็หาย และประจำเดือน
     ก็มาเป็นปกติ
Smiley face      คุณวนิดา แสงสี มาดูเเลรักษาปัญหาท้องอืด แน่น และมีอาการ
     ปวดประจำเดือน รวมทั้งประจำเดือนมาไม่ตรง หลังจากมารักษา
     ที่เจริญบุตรคลินิกเพียง 1 เดือน อาการท้องอืดก็หาย และไม่ปวด
     ประจำเดือนอีกเลย รวมทั้งรอบเดือนก็มาตรงเป็นปกติ
Smiley face      คุณศศินันท์ จากสมุทรปราการ ที่ไว้วางใจหมอหยง
     ให้ดูเเลรักษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหา
     ปวดประจำเดือนมากต้องทานยาแก้ปวดและรอบเดือนไม่ปกติ
     หลังจากรับการรักษาด้วยสมุนไพรจีนแล้ว รอบเดือนดีขึ้น
Smiley face      คุณสุจิรา ดูเเลรักษาประจำเดือนมาจะปวดแบบไปไหนไม่ได้เลย
     ปวดหลัง มีไข้ และรอบเดือนมายาวถึง 9 วันกว่าจะหมด
     หลังจากทานยาไป 2 เดือน ก็ไม่มีอาการปวด ไม่มีไข้

Smiley face      คุณศศิภา ดูแลรักษาปัญหาเรื่องของประจำเดือน จะมีอาการ
     ท้องขณะมีประจำเดือน และประจำเดือนมาเป็นระยะเวลานาน
     หลังจากมารักษากับหมอหยงที่เจริญบุตรคลินิก อาการปวด
     ประจำเดือนก็ดีขึ้น และรอบเดือนก็เริ่มกลับเป็นปกติ
Smiley face      คุณบังอร หลังจากทานยาไปเพียง 1 เดือน อาการปวด
     ประจำเดือนที่เคยปวดมาก ก็ไม่ปวดอีก ประจำเดือนที่มาเร็ว
     ก็ขยับมาอยู่ในช่วงที่ควรจะเป็น รวมทั้งอาการขี้หนาวก็หาย

Smiley face      คุณรสสุคนธ์ จากสระบุรี ไว้วางใจให้หมอหยงดูแลรักษา
     ปัญหาสุขภาพ หลังจากมาทานยาอยู่ 1 เดือน ประจำเดือน
     ที่เคยปวดถึงขั้นต้องทานยาแก้ปวดก็ไม่ปวดอีกเลย

Smiley face      คุณปาณิศรา ให้หมอหยงดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ ประจำเดือนมา
     มารอบละ 10 วัน มาเร็วบ้างช้าบ้าง มีอาการปวดเอว ปวดบ่า
     ปวดคอ และไหล่ หลังจากรักษากับหมอหยงประมาณ 2 เดือน
     ระบบประจำเดือนก็มาเป็นปกติ
Smiley face      คุณณภัทร จากราชบุรี มาดูแลปัญหาสุขภาพ ประจำเดือน
     มาไม่ปกติ ปีนึงมาเเค่2-3ครั้ง มีอาการปวดหัวหนักมาก
     หลังจากมาทานสมุนไพรจีนกับหมอหยงประมาณ 2เดือน
     ปัจจุบันประจำเดือนมาเร็วขึ้น ไม่ปวดหัวไม่ต้องทานยาแก้ปวด
ปวดประจำเดือน ประจำเดือนไม่ปกติ           1. ประจำเดือนมามากกว่าปกติ
อาจเกิดจากความผิดปกติของรอบเดือนที่ไม่มีการตกไข่นาน ทำให้ไม่มีฮอร์โมนมากระตุ้นเยื่อบุผนังมดลูก ทำให้เยื่อบุหนาขึ้นเรื่อย ๆ พอมีประจำเดือนมาเลยมีการขับออกมามากกว่าปกติ

           2. ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ
เกิดจากเยื่อในโพรงมดลูกตีบ หรือกินอาหารไม่เพียงพอ ผอมเกินไป กินยาคุมเป็นระยะเวลานานทำให้ฮอร์โมนที่มากระตุ้นมดลูกไม่ทำงาน

           3. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
เช่น 2-3 เดือนมาครั้ง มาไม่มากกะปริบกะปรอย เกิดเพราะไม่มีการตกไข่ และคนอ้วน ภาวะขาดประจำเดือน เกิดจากความไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนเพศ ทำให้ไม่มีประจำเดือน         


* สภาพอาการ,ปัญหาต่างๆของภาวะมีบุตรยากที่นำเสนอในรีวิว อ้างอิงมาจากผลการตรวจด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันทุกเคส * 
                                                                                                                                                                                            
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014