"ข้อควรละเว้นในระหว่างการตั้งครรภ์"

1. ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัด หรือดื่มน้ำชา กาแฟ เครื่องดองของมึนเมา เช่น เหล้า ไม่ควรสูบบุหรี่
2. ไม่ควรออกกำลังกาย อย่าหักโหมหรือทำงานหนักที่จะทำให้ท่านรู้สึกอ่อนเพลียมากเกินไป
3. ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
4. ไม่ควรล้างสวน ช่องคลอดด้วยน้ำหรือน้ำยาใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากแพทย์จะสั่งเท่านั้น
5. ควรงดเว้นการร่วมเพศโดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หรือในกรณีที่ผิดปกติ เช่น มีเลือดออก หรือเมื่อแพทย์สั่งห้าม
6. ไม่ควรฉายเอ็กซเรย์ นอกจากในกรณีที่แพทย์จะเห็นสมควรหมายเหตุ ถ้าท่านจะเป็นต้องพบแพทย์ผู้อื่น ด้วยสาเหตุใดก็ตามท่านควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านตั้งครรภ์

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์
    หากการตั้งครรภ์ดำเนินตามปกติ คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้จนไตรมาศ 3 หากคุณมีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำเนิด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรกแพทย์ก็จะแนะนำให้หยุดการมีเพศสัมพันธ์ หากแพทย์ไม่ได้พูดก็ควรจะถามว่า คุณมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการมีเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก แต่สาเหตุของการแท้งเป็นผลจากความผิดปกติทางยีน หรือการเติบโตของตัวอ่อนมากกว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเพราะธรรมชาติให้มดลูกที่แข็งแรงและมีน้ำคล่ำเป็นตัวป้องกันเด็ก และมีเยื่อเมือกที่ปากมดลูกป้องกันเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามอย่าสอดให้ลึกเกินไปเพราะอาจจะทำให้ปวด
ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคู่ครองหลายคนหรือมีคนใหม่ให้สวมถุงยางเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เพราะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้การติดเชื้อไปสู่เด็กและเกิดคลอดก่อนกำหนด

ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กรณีไหนบ้าง
- มีเลือดออกทางช่องคลอด
- รกเกาะต่ำ
- การตั้งครรภ์แฝด
- มีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำหนด
สิ่งต้องห้ามขณะตั้งครรภ์

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต


   
   

   

เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014