*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคผื่นคัน ลมพิษ           โรคผื่นคัน ลมพิษ (Urticaria) คือโรคทางผิวหนังชนิดหนึ่งทีเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ลมพิษเกิดจากการที่ร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย โดยบางครั้งอาการลมพิษอาจเกิดขึ้นกับผิวหนังภายนอก แต่บางรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในได้ ส่วนใหญ่แล้วอาการจะอยู่ไม่นาน รับประทานยาแก้แพ้ก็หาย แต่ถ้าหากเป็นบ่อยครั้ง เช่น เป็นทุกวันติดต่อกันนาน 2 เดือนอาจจะกลายเป็นลมพิษเรื้อรังซึ่งถึงเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

ลมพิษแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
  1. ลมพิษเฉียบพลัน ผื่นลมพิษมักจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจาก อาหาร ยา การติดเชื้อ
  หรือการได้รับสารก่อภูมิแพ้
  2. ลมพิษเรื้อรัง ผื่นลมพิษเรื้อรัง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเด็กหรือผู้ใหญ่ มักจะมีอาการเป็นๆ หายๆ ต่อเนื่องกันเกิน 6 สัปดาห์
  หรือประมาณเดือนครึ่ง

สาเหตุของโรคลมพิษ
  • กรรมพันธุ์ ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติภูมิแพ้ ก็จะทำให้เด็กเกิดมามีโอกาสแพ้ได้มากกว่าเด็กทั่วไป
  • อาหาร เช่น นม ไข่ อาหารทะเล สารกันบูด สีผสมอาหารบางชนิด ก็ทำให้เกิดลมพิษได้
  • ยา ปฏิกิริยาจากยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผื่นลมพิษได้
  • ลมพิษชนิดอนาไพแลคลิส (Anaphylaxis) เป็นลมพิษชนิดรุนแรง
  • อิทธิพลทางกายภาพ ผื่นลมพิษเกิดจากความร้อน ความเย็น แสงแดด และการกดรัด
  • พิษจากแมลง แมลงตัวเล็ก หรือแมลงตัวใหญ่

           หากท่านใดประสบปัญหาโรคผื่นคัน ลมพิษ สามารถเข้ามารับการรักษากับทางเจริญบุตรคลินิก เพียงอย่างเดียว
ก็สามารถรักษาให้ดีขึ้นจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ


              โรคผื่นคัน ลมพิษ โรคผื่นคัน ลมพิษ


 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014