*** หมายเหตุ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ***  

 

 

 

 

 

 

 
              

โรคอื่นๆ โรคทั่วไป
เคสตัวอย่าง


Smiley face
     คุณธัญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัย อายุ 41 ปี จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จคลอดน้องฮัก
     ไปก่อนหน้านี้แล้ว มาครั้งนี้ประสบปัญหาสุขภาพมีอาการเวียนหัวเป็นอย่างมากในทุกวัน
     จนเป็นลมหมดสติไปถึง 2 รอบ แพทย์ตรวจพบว่า เกิดจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจช้า หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียงแค่ 10 วัน อาการต่างๆ ข้างต้น
     ดีขึ้นมาก ไม่มีอาการเวียนหัวเลย
Smiley face
     คุณดาว อายุ 19 ปี ชาวพม่าจากจังหวัดนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาอาการนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ก่อนหน้ามาทานยามีอาการปวดท้อง
     ปัสสาวะไม่ออก ไปพบแพทย์จึงตรวจพบเป็นนิ่ว ต้องต่อสายเพื่อให้ปัสสาวะออกbr />      หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิดแคปซูลของคุณหมอหยงเพียงไม่กี่วัน
      อาการต่างๆ ดีขึ้น นิ่วหายสามารถปัสสาวะเองได้ตามปกติ
Smiley face
     คุณปรินทร บุญสิงห์ ที่ไว้วางใจในการเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปกับคุณหมอหยงเจริญบุตรคลินิก
     ก่อนหน้านี้ตรวจพบ ค่าเลือดไม่ดี มีอาการมึนหัว เวียนหัว เหนื่อยง่าย และท้องผูกมาก
     หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง อาการดังกล่าวต่างๆ
     ดีขึ้นอย่างมาก และช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้น
Smiley face
     คุณชื่นกมล เสนาคุณ อายุ 25 ปี จากจังหวัดนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาปวดหัวและปวดท้ายทอย ก่อนหน้านี้เวลานั่งทำงานนาน ๆ
     จะปวดหัว ปวดท้ายทอยมาก ปวดทุกวันเลย หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนชนิด
     แคปซูลของคุณหมอหยงไป 1 เดือน อาการดีขึ้นมากแทบจะไม่ปวดเลย
Smiley face
     คุณจงใจ โสดามา อายุ 56 ปี จากจังหวัดเลย ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     อาการปวดข้อจากรูมาตอยด์ ก่อนหน้ามาทานยามีอาการปวดข้อ หนาวง่าย และเท้าบวม หลังจาก
     มาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง อาการปวดก็หาย ไม่หนาวง่าย และเท้าก็หายบวม
Smiley face
     คุณวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ อายุ 56 ปี จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาอาการปัสสาวะบ่อย ก่อนหน้านี้มีอาการปัสสาวะบ่อยมาก เวลานอนจะลุกขึ้นมา
     ปัสสาวะ ประมาณ 5 ครั้งทุกคืน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง อาการดังกล่าว
     ก็ดีขึ้น เหลือคืนละ 2 ครั้ง
Smiley face
     คุณประกาศ อุดมทรัพย์และครอบครัว ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการดูแลรักษาอาการหลอดเลือดในสมองอุดตันและแตก โดยมีอาการเลือดซึม
     ที่สมอง ชาครึ่งตัว มือเท้าชาไม่มีแรง หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงเพียงไม่ถึง 1 เดือน สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ และแพทย์แผนปัจจุบัน
     แจ้งว่า อาการต่างๆ ดีขึ้นถึง 90% จนเกือบ เป็นปกติแล้ว ส่วนสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นเข้ารับ
     การรักษาด้วยการทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้และอัมพฤกษ์
     อาการต่างๆก็ดีขึ้นเช่นกัน
Smiley face
     คุณภัทรนัย เกาฏีระ ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ
     ก่อนที่จะมารักษาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เหนื่อยง่าย ไม่มีกำลัง รู้สึกอ่อนแรง
     และนอนไม่หลับ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไม่ถึง
     1 เดือน อาการต่างๆดีขึ้นมาก ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและแข็งแรงขึ้นมาก
Smiley face
     คุณประเทือง ศรีคราม อายุ 54 ปี จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง ก่อนมาทานยามีอาการเหนื่อยง่าย ตัวซีด ปัสสาวะบ่อย
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง ทานเดือนแรกอาการก็ดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย
     ผิวพรรณดีขึ้น จากไตเสื่อม 21% ดีขึ้นมา 25%
Smiley face
     คุณศักชาญชัย เสาร์วงค์ จากจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาโรคเพมฟิกัส (Pemphigus) หรือโรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกันและการมีบุตรยาก
     ก่อนหน้านี้ต้องทานยาเพรดนิโซโลน (prednisolone) มากว่า 5ปี เพื่อควบคุมอาการ
     แผลในปาก หลังจากมาทานยาต้มสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงอาการดังกล่าวดีขึ้น
     โดยไม่ต้องทานยาเพรดนิโซโลน
Smiley face
     คุณอิทธิพล แฉล้มนงนุช อายุ 50 ปี จากจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้ความไว้วางใจ
     คุณหมอหยงในการรักษาการมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาฝ่ายชายมีอาการปัสสาวะบ่อย
     โดยเฉพาะตอนกลางคืน ปกติตื่นมาปัสสาวะ คืนละ 3-5 รอบ หลังจากมาทานยา
     สมุนไพรจีนชุดประหยัดของคุณหมอหยง 1 เดือน สุขภาพดีขึ้น ปัสสาวะไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อน
Smiley face
     Mr.Jerome John อายุ 61 ปี จากประเทศฝรั่งเศส ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการปวดหลัง ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหลังมาเป็นเวลานาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน ของคุณหมอหยงไป 3 เดือน
     อาการปวดหลังก็ไม่ปวดอีกเลยคะ

 
Smiley face
     คุณคมสัน กินรี อายุ 32 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการปวดหลัง ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหลังมาเป็นเวลานาน
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน อาการปวดหลัง
     ก็ไม่ปวดอีก
Smiley face
     คุณพัณณ์ชิตา โกมารทัต ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาอาการเก๊าท์ของคุณแม่
     ก่อนหน้ามาทานยา รักษาที่โรงพยาบาลแต่อาการไม่หายขาด เดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบ
     และมีอาการข้างเคียงจากยารักษาเก๊าท์ เช่น ท้องเสียตลอดเวลา คลื่นไส้ เวียนศรีษะ
     ทานอาหารไม่ได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยง 3 เดือน
     อาการเก๊าท์หายเป็นปกติ ไม่มีอาการบวม กลับมาเดินได้ปกติ
Smiley face
     คุณวัน บุตรตา อายุ 74 ปีจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     อาการไตเสื่อม ก่อนหน้ามาทานยามีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
     ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 1 เดือน
     อาการปัสสาวะบ่อยดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย ร่างกายแข็งแรงเดินไปทำงานได้ และยังสั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง ขอให้มีสุขภาพดี แข็งแรงไปนาน ๆ
Smiley face
     คุณศรันยา ทิศา อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     อาการภาวะมีบุตรยาก ก่อนมาทานยาเกล็ดเลือดต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
     ไม่สามารถบริจาคเกล็ดเลือดได้ หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงทานไปแค่ 9 วัน ค่าเกล็ดเลือดจากที่เคยตรวจ
     0.9-11.5 เพิ่มเป็น 13.2 ขอให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และมีบุตรได้ในเร็ว ๆ นี้
Smiley face
     คุณทัศนีย์ แก้วเกลี้ยง อายุ 30 ปี จากจังหวัดกระบี่ ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา
     อาการไทรอยด์เป็นพิษ ก่อนมารักษามีอาการใจสั่น เหนื่อยง่าย ผิวคล้ำ คอบวม
     หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงประมาณ 1 เดือน อาการดีขึ้น ผิวเริ่มใส
     การเต้นของหัวใจก็ปกติ ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ขอให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป
Smiley face
     คุณนิลษา คณิตชัยเดชา อายุ 38 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษาอาการ ไมเกรนและ
     มีบุตรยาก ก่อนมารักษาเป็นไมเกรนบ่อยมากและมีอาการผมร่วง หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงแล้ว ไมเกรนที่เคยเป็นบ่อยๆ หายไปเลย และอาการผมร่วงก็ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
     ไม่ร่วงอีก และยังมีผมขึ้นอีกSmiley face      คุณชนกฤต นาคสั้ว อายุ 50 ปี จากนครศรีธรรมราช ไว้วางใจคุณหมอหยงในการดูแลรักษา
     อาการความดันโลหิตสูง ก่อนมาทานยาความดันสูงมาก วัดทุกครั้งไม่เคยต่ำกว่า180
     ไปรักษามาหลายหมอ หลายโรงพยาบาล ทำไงก็ไม่ลด หลังมาทานยาสมุนไพรจีนของ
     คุณหมอหยง ไปเพียงเดือนเดียว จากความดัน 180 ลดลงเหลือ 130-140 และยังสั่งยา
     ไปทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติSmiley face      คุณจิรายุทธ เถรว่อง จากภูเก็ตให้ความไว้วางใจคุณหมอหยงดูแลรักษา อาการกรดไหลย้อน
     ก่อนหน้านี้มีอาการแสบร้อนคอ แน่นๆ เหมือนมีอะไรติดคอ หลังจากสั่งยาสมุนไพรจีน
     ของคุณหมอหยงไปทานเพียงชุดแรก อาการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสั่งยาไปทาน
     อย่างต่อเนื่องSmiley face      คุณทนงชัย ท้วมเพ็ชร อายุ 43 ปี ให้ความไว้วางใจคุณหมอหยง
     ในการรักษาอาการไขมันในเส้นเลือดสูง ก่อนมาทานยารักษาตรวจพบมีไขมันในเส้นเลือดสูง
     เกินค่ามาตรฐาน หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีนของคุณหมอหยงไป 2 เดือน ค่าไขมันในเส้นเลือด
     ก็ลดลง จาก 324 เหลือ 267 และค่าไตรกรีเซอไรด์ จาก 560 เหลือ 325 ปัจจุบันก็ยังสั่งยาไปทานยา
     อย่างต่อเนื่องSmiley face      คุณภานุพงษ์ คำรัตน์ อายุ51ปี ที่หายจากอาการปวดหัว ปวดตามข้อและขา
     ปวดเสียดชายโครงรวมทั้งอาการชาตามปลายนิ้วแล้ว หลังจากมาทานยาสมุนไพรจีน
     ของหมอหยงไป 1 เดือน ก่อนหน้านี้คุณภานุพงษ์เล่าให้ฟังว่าอาการดังกล่าวเป็นมาหลายปี
     ทานยาก็ไม่หาย ปัจจุบันหลังมาทานยาหมอหยวอาการดีขึ้นเป็นอย่างมากSmiley face      คุณแสงจันทร์ วงษ์เกิด อายุ 51 ปีจากอยุธยา ที่หายอาการนิ้วล็อคแล้ว รวมทั้งอาการปวดหลัง
     และขาจากอุบัติเหตุ เมื่อ4-5ปีที่เเล้วก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย หลังจากมารักษากับหมอหยง
     ที่เจริญบุตรคลินิก โดยทานสมุนไพรจีนไป2เดือน ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจหมอหยง
     ในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ และขอให้คุณแสงจันทร์ มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงๆนะคะ
Smiley face      คุณรุ่งรัตน์ เมธีสกุล อายุ 66 ปี ก่อนหน้านี้ตรวจพบชิ้นเนื้อร้ายที่ปอดขนาด 5 ซม. และเป็น
     มะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงมารักษาโรคดังกล่าวควบคู่ไปกับการให้คีโมด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน
     ระหว่างทานยาสมุนไพรจีนคุณรุ่งรัตน์ก็รู้สึกว่าปัญหาสุขภาพที่เป็น ผลข้างเคียงจากการให้คีโมก็ดีขึ้น
     ซึ่งหลังจากทานยาสมุนไพรจีนต่อเนื่องและให้คีโม 8 ครั้ง ปัจจุบันตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว
 

เปิดทำการ

ทุกวัน 09.00-18.00 น.

วันพฤหัสบดี 9.00-19.00 น.

เวลาลงตรวจของคุณหมอ

>> คลิ๊กที่นี่ <<

ติดต่อ

Tel.097-1538998

ยาของทางคลินิก
ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี

สามารถโอนเงินได้ที่

ชื่อบัญชี:
เจริญบุตร คลินิกการแพทย์แผนไทย
โดย นายฐิตติวัฒน์ แซ่ลิ่ม
เลขที่บัญชี: 273-2-03450-5
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 


 

   
   

   

 
เจริญบุตรคลินิก CharuenbudClinic @2014